Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT hà nội hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:03

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ 12- THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 03 trang) Câu ( điểm) Một vật nhỏ dao động điều hòa trục tọa độ Ox với biên độ 10cm đạt gia tốc lớn li độ x1 Sau đó, vật qua điểm có li độ x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 khoảng thời gian t  0,1s Biết thời gian vật từ x1 đến x7 hết nửa chu kỳ Tìm khoảng cách nhỏ khoảng cách lớn hai điểm gần liên tiếp Tìm tốc độ trung bình lớn chất điểm chuyển động 0,8s Câu ( điểm) Hai lắc lò xo giống treo thẳng đứng, sát giá nằm ngang gồm: lò xo nhẹ có độ cứng k= 0,2N/cm; vật nhỏ có khối lượng m Chọn hệ trục tọa độ theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc tọa độ trùng với vị trí cân vật Lấy g  10m / s Kích thích lúc cho hai vật dao động với phương trình vật     x1  6cos  20t   cm phương trình vật x2  3cos  20t   cm 3 6   Phải kích thích để hai lắc dao động với hai phương trình Tìm khoảng cách dài hai vật trình dao động Tìm lực cực đại tác dụng lên giá treo lắc Câu ( điểm) Một lắc đơn gồm sợi dây có độ dài l, vật nhỏ có khối lượng m =100g, dao động điều hòa Biết đồ thị hợp lực tác dụng lên vật theo thời gian F (t) biểu diễn hình bên Lấy   10; g  10m / s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Viết phương trình dao động vật rad so với 50 phương thẳng đứng Sau qua vị trí cân vật va chạm đàn hồi với ván Tìm chu kì dao động lắc Giả sử lắc dao động người ta đặt ván dày nghiêng góc   Câu ( điểm) Bạn phòng thí nghiệm Vật lí trường Trung học phổ thơng Để xác định xác tiêu cự thấu kính phân kỳ, bạn cần dụng cụ nào? Trình bay phương án thực nghiệm phù hợp Câu ( điểm) Không gian từ trường với cảm ứng từ B  2.102 T giới hạn mặt phẳng song song (P) (Q) cách đoạn d=2cm Một electron khơng có vận tốc ban đầu tăng tốc điện áp U đưa vào từ trường điểm A theo phương vng góc với mặt phẳng (P) (hình 2) Cho e  1, 6.1019 C ; me  9,1.1031 kg Hãy xác định thời gian electron chuyển động từ trường phương chuyển động electron khỏi từ trường trường hợp: Hình U = 3,52kV U = 18,88kV Câu (2 điểm) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ba vật hình trụ mỏng giống A,B, C có bán kính R = 2cm nằm n mặt phẳng ngang, khoảng cách hai tâm B C l Người ta truyền cho A vận tốc v= 10m/s để chuyển động đến va chạm xuyên tâm đồng thời với B, C ( hình 3) Coi va chạm hồn tồn đàn hồi Hình Biết sau va chạm A dừng lại, tìm vận tốc B C sau va chạm Xác định giá trị l để sau va chạm, A tiếp túc tiến lên phía trước Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Câu 1.Dễ thấy chất điểm chuyển động khoang Khoảng cách xa T 12 A  5cm Khoảng cách gần là: A  A  1,34cm 2 Để có vận tốc TB lớn lần vật qua VTCB: s A A 30  A  A   A; vtb   37,5cm / s 2 0,8 Câu Con lắc Tại thời điểm t = x0  Acos  3cm; v0   A sin   60 3cm / s Như phải kéo vật xuống đoạn vị trí cân 3cm cấp cho vật vận tốc 60 cm/s theo chiều hướng xuống Con lắc Tại thời điểm t = x0  Acos  9cm; v0   A sin   60 3cm / s Như phải kéo vật xuống đoạn vị trí cân 9cm cấp cho vật vận tốc 60 cm/s theo chiều hướng lên 2  Xét x  x1  x2  12cos  20t     cm nên xmax  12cm  Lực tác dụng lên giá treo thức lực đàn hồi: F  F1  F2  k (l01  x1 )  k (l02  x2 ) F  P  k ( x1  x2 A )  2mg  k 12cos 20t  FMAX  3, N Câu 3.1 Từ đồ thị suy T  2s;    rad / s; l  100cm Vì F   m x nên tìm x0  2cm A= 4cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tại t =0  A 2 hợp lực có xu tăng đến cực đại nên   2  Phương trình dao động x  4cos  2 t   Với A= 4cm nên   Khi tới vị trí     cm  A  rad l 25  T bóng bị va chạm đàn hồi nên Tmoi  Tcu  cu  s 3 Câu Dụng cụ: vật sáng ; ảnh; hai thấu kính: thấu kính hội tụ thấu kính phân kì; thước thẳng có chia độ tới mm; giá quang học thẳng ( có giá đỡ vật sáng, thấu kính ảnh) Thiết kế thí nghiệm hình vẽ để thu ảnh rõ nét Bỏ TKPK O1 , ta di chuyển S trục đến vị trí S1 lại thu ảnh rõ nét S1 ảnh ảo vật S cho TKPK với SO1  d ; S1O  d ' Áp dụng công thức: 1    fTKPK ( với quy ước học) f d d' m e U 2mU mv Câu 5: e U  mv ; Floren  Fhuongtam e vB  nên R   eB m B e R Khi U  3,52kV  3,52.103 (V )  R  1(cm) Do R
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT hà nội hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT hà nội hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay