Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT long an vòng 2 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:01

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT-Vòng Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) Câu (3 điểm) Một bi sắt treo vào dây dài l  1, 2m kéo cho dây nằm ngang thả rơi Khi dây hợp góc   300 với đường thẳng đứng, bi va chạm đàn hồi với bề mặt thẳng đứng sắt lớn cố định (hình vẽ) Hỏi bi nẩy lên đến độ cao bao nhiêu? Câu 2(3 điểm) Có 20g khí heeli chứa xilanh đậy kính pittông biến đổi chậm từ (1)  (2) theo đồ thị mơ tả hình bên Cho V1  30 lít; p1  15atm ; V2  10 lít; p2  15atm Hãy tìm nhiệt độ cao mà khí đạt q trình biến đổi Biết khối lượng mol heeli 4g/mol R  0, 082atm.l / mol độ Câu (3điểm) Bốn điện tích điểm q  giống đặt khơng khí bốn đỉnh tứ diện ABCD cạnh a Tìm lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích đặt D (Nêu rõ phương, chiều độ lớn) Câu (3 điểm) a) Nếu mắc điện trở R1  2 R2  8 vào nguồn điện chiều có suất điện động  điện trở r cơng suất tỏa nhiệt điện trở Hãy tính điện trở nguồn b) Người ta mắc song song R1 R2 mắc nối tiếp chúng với điện trở Rx để tạo thành mạch nguồn điện Hỏi Rx phải cơng suất tỏa nhiêt mạch lớn nhất? c) Bây ta mắc nguồn điện R1, R2 vào mạch hình vẽ Trong R3  58, 4, R4  60 , ampe kế A có điện trở khơng đáng kể Tìm số ampe kế Biết nguồn điện có suất điện động   68V Câu (3 điểm) Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động theo phương thẳng đứng Thời gian vật từ vị trí cao đến vị trí thấp 0,2s, quãng đường vật chu kỳ 32cm Chọn trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy g  10m / s ,   10 a) Viết phương trình dao động vật http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Tính thời gian ngắn kể từ lúc t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu c) Xác định quãng đường vật khoảng thời gian 0,85s kể từ thời điểm ban đầu Câu (3 điểm) Một thấu kính hội tụ L đặt song song với (E) khơng khí, trục thấu kính có điểm sáng A Điểm A (E) giữ cố định Khoảng cách A (E) a  100cm Khi tịnh tiến thấu kính theo trục khoảng A (E), người ta thấy vệt sáng không thu lại thành điểm Nhưng L cách (E) khoảng b  40cm vệt sáng có bán kính nhỏ a) Tìm tiêu cự thấu kính b) Thấu kính L có dạng phẳng lồi Thủy tinh làm thấu kính có chiết suất n  1,5 , chỗ dày thấu kính 0, 4cm Tìm đường kính nhỏ vệt sáng Câu (2 điểm) Để đo độ sâu hồ bơi, ban Nam cầm ống nghiệm hình trụ có chia độ lặn xuống đáy hồ Sau lặn, bạn tính độ sâu cần tìm Theo em bạn Nam làm cách nào? Giải thích? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN HƯỚNG DẪN GIẢI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Câu Chọn mặt phẳng ngan qua B làm gốc Áp dụng định luật bảo toàn A, B: mv WB  WA   mgh ; ( v1 : vận tốc bi trước va chạm) (1)  v12  gh  v12  gl cos  Vận tốc bi sau va chạm v2  v2 n  v2t ; v2  v1 v2 n : vng góc với quỹ đạo tròn, nên khơng ảnh hưởng đến chuyển động tròn lên vật v2t : vng góc với dây, ứng với chuyển động tròn sau va chạm (2) v2t  v2 cos 2  v1 cos 2 mv22t v2  h '  2t 2g 2 Từ (1),(2),(3)  h '  l.cos  cos 2  h '  l.cos30 cos 60  0, 26m Câu Đoạn (1), (2) có dạng đoạn thảng nên có dạng: p  aV  b Khi V1  30 lít; p1  5atm   a.30  b (a) Áp dụng định luật bảo toàn B, C: WC  WB  mgh '  Khi V1  30 lít; p1  5atm  15  a.10  b (3) (b) V Từ (a) (b)  a   ; b  20  pV    20V 2 m 20 RT Mà: pV  RT  (D)  50 RT  V2 V 4V Từ (c) (d) 5RT    20  T    10 R R 2V Xét hàm T  f V   T '    10 R R Khi T '   V  20 lít V(l) 10 20 30 T' T CĐ  V  20 lít Tmax   (c) 202 4.20   487,8K 10.0, 082 0, 082 Câu Lực điện tổng hợp tác dụng lên D là: F  F1  F2  F3 F1  F2  F3  kq  F2  F3 ; F2 DF3  BDC  600 a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 600 3kq  a2 nằm đường cao DH  F23  F2 cos F23 F23 DF1  ADH   F  F12  F232  2F1F23 cos  Mà: AH  AD  DH  AD.DH cos  6kq  cos   F a2 2 F1  F23  F  2F23 F cos     192 28' Vậy: F có: Điểm đặt: C Chiều: hướng tứ diện Phương: hợp với mặt phẳng(BDC) góc   190 28' Độ lớn: F  6kq a2 Câu a) p1  p2  b) p  RI  R R  r R1 R2   r  4  R1  r   R2  r 2  2 r    R  R   , r không đổi Pmax R  r  4 c) Ampe kế có điện trở khơng đáng kể, nên A  C Sơ đồ tương đương mạch ngoài:  R1 / / R2  ntR3  / / R4 R12  R1 R2   R1  R2 R123  R12  R3  60 R R R  123  30 R123  R4 I   2A Rr U AB    I r  60V U I  I123  AB  1A R123 U1  U  U12  U AB  U  1, 6V U I1   0,8 A R1 Ampe kế I A  I  I1  1, A T 2  5 (rad / s)  32  A  A  8cm Câu a)  0,    T http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 t  0,  x 0 v 0   cos  0    sin  0      x  8cos  5 t   cm Tại vị trí cân bằng: mg  k l0  l0  g 2  0, 04m  4cm A  l0  lực đàn hồi cực tiểu vị trí x  4cm Thời gian ngắn từ t  đến lực đàn hồi cực tiểu là: t  T T   s 12 30 T  s  8A  A  64   69, 66cm Câu Từ tam giác đồng dạng: r1 d ' b b ad a d   1  1  1  r d' d' d' d' d' 1 1 1 1 r   1 a     d    r  f d  f d r a d a     (*) r d f f a d  r1 nhỏ    nhỏ d f  Áp dụng bất đẳng thức Cosi, ta có r1 nhỏ khi: c) t  0,85s  2T   a  b   36cm a d   d  af  a  b  f  d f a 1 b)   n  1  R  1,5  1 36  18cm f R Xét CIH , ta có: HI  CI  CH 2  r  R   R  OH   r  3,8cm Từ (*)  giá trị nhỏ r1  2,1cm Vậy đường kình nhỏ vệt sáng là: 4,2cm Câu Úp ống nghiệm thẳng đứng, sau lặn xuống hồ đến nơi cần đo độ sâu, giữ nguyên tư ống nghiệm Đánh dấu mực nước dâng lên ống nghiệm Áp dụng định luật Bơi-lo-Ma-ri-ốt cho khối khí ống nghiệm (coi nhiệt độ không đổi) p0V0  pV  p0 Sl0  pSl Mà: p  p0  h g  p0l0   p0  h  g  l  h  p0  l0  l   gl h : độ sâu nơi cần đo p0 : áp suất khí l0 : độ dài ống nghiệm l : độ dài khối khí ống nghiệm lúc đáy hồ  : khối lượng riêng nước g : gia tốc trọng trường http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN HƯỚNG DẪN GIẢI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 20 13 ĐỀ THI MÔN:... ngoài:  R1 / / R2  ntR3  / / R4 R 12  R1 R2   R1  R2 R 123  R 12  R3  60 R R R  123  30 R 123  R4 I   2A Rr U AB    I r  60V U I  I 123  AB  1A R 123 U1  U  U 12  U AB  U... Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 600 3kq  a2 nằm đường cao DH  F23  F2 cos F23 F23 DF1  ADH   F  F 12  F2 32  2F1F23
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT long an vòng 2 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT long an vòng 2 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay