Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT hà tĩnh vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:01

8 24 Vx  v  3m / s,Vy  v  4m / s 30 30 Vậy tốc độ trọng tài VT  Vx2  Vy2  5m / s Xét chuyển động củ trọng tài hệ quy chiếu quán tính gắn với cầu thủ A: Cầu thủ B chuyển động với tốc độ:   10m / s Trọng tài chuyển động đường tròn bán kính AT - theo phương By 24 VT / A  Vy  10  8m / s 30 V2 32 m / s2 Gia tốc hướng tâm trọng tài - gia tốc trọng tài phương Tx: ax  T / A  AT VT2/ B ( x )  m / s2 Tương tự: xét hệ quy chiếu gắn với cầu thủ B: a y  BT Vậy gia tốc trọng tài là: a  ax2  a y2  3,86m / s Câu 2: Cách 1: Dùng trụ quay tức thời: Khi cầu quay, có hai điểm đứng yên O I trục OI trục quay tức thời    Vận tốc điểm M vM   R Tốc độ quay cầu trục quay tức thời: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v v R  r  CH R.r Điểm có tốc độ cực đại cách xa trục quay tức thời nhất, H' (vẽ hình)    R2  r  v R2  r  R.r   r   v   1    R.r R R2  r     Cách 2: Dùng công thức cộng vận tốc Vận tốc quay quanh trục O Vận tốc quay quanh trục A Động cầu Cách 1: Xét chuyển động quay quanh trục quay tức thời Ở thời điểm, trục quay tức thời đóng vai trò trục quay cố định Áp dụng định lý Stai-nơ, Momem quán tính trục quay  : vmax  R2r mR 2R  7r I   I  m.CH  mR  m 2  2 R r R r 2 1 mR 2 R  7r v  R  r  7.m.v  R  Wđ  I    2  1   2 R r R2r 10  7r  Cách 2: Đông cầu gồm: Động quay quanh trục A Động quay quanh trụ O Câu 3: Áp dụng định luật khúc xạ: n1.sin i1  n2 sin r (1) Áp dụng định lý hàm số sin tam giác OIJ: OI OJ  sin i2 sin r Từ (1) (2) suy ra: n1.R1.sin i1  n2 R2 sin i2 (3) (2) a) Chia cầu thành vỏ cầu mỏng: bán kính r , bán kính ngồi r  dr Chiết suất vỏ cầu coi không đổi nr R R R 1 sin i    x  1 với x  r 2R r Rr R Từ (4)  xmax  hay rmin  Khi  sin i max  1, i  90 (5) Áp dụng (3)  nr r.sin i  nR R.sin 300  b) d  (4) dr.tan i R 1 tan i   d   tan i  x tan i.dx  dx r r x x x Đạo hàm hai vế (4) cos i.di  dx (6) (7) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ (6) (7)  d  tan i tan i 4.sin i dx  4.cos i.di  di x x 4.sin i  Theo tính thuận nghịch chiều truyền ánh sáng, góc ló góc tới: i  i '  Góc hợp tia tới tia ló:   i  i ' 2.max  (8)    /2 4.sin i      di   4,14rad  237   /6 4sin i   Câu 4: Áp dụng định luật Ơm tồn mạch: E E I  với a  R0  RmA  r R  R0  RmA  r R  a (1) Từ (1)  E  Ia  IR  E  x  IR , với x  Ia (2) Từ (2) phương trình bậc ẩn, với hai cặp số hiệu  I , R  ta có hệ phương trình bậc ẩn  tìm E (2) 1 a Từ (1)   R  b với b  (3) I E E Từ (3) ta thấy, hàm bậc R hay có mối quan hệ tuyến tính I Thay đổi bảng số hiệu i 100 90 80 70 60 50 R ( 25 27 30 33 37 42 I (mA) 40 37 33 30 27 24 -1 (A ) I Xử lý số liệu i R () 40 20 30 59 17 100 90 80 70 60 50 40 30 20 I (mA) -1 (A ) I 25 40 27 37 30 33 33 30 37 27 42 24 20 59 17 73 14 R2 (A2) 1000 8100 6400 4900 4000 3330 2640 2100 R (.A-1) I 20 73 14 Ri  540   242 Ii 3600 2500 1600 900 40 Ri2  38400 1620 1200 800 280 Ri 510  16480 Ii http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   I1 R  E1 R b N Ta có hệ phương trình:  1  R  R bR  I E i i i  i i i i  242 E1 540b.9  16480 38400b.540  E  49  E1 150  b 328  45 49 328  R  I 150 45 150 Giá trị suất điện động trung bình: E   3,1V 49 Phương trình đường thẳng: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... (mA) -1 (A ) I 25 40 27 37 30 33 33 30 37 27 42 24 20 59 17 73 14 R2 (A2) 10 00 810 0 6400 4900 4000 3330 2640 210 0 R (.A -1 ) I 20 73 14 Ri  540   242 Ii 3600 2500 16 00 900 40 Ri2  38400 16 20... 16 20 12 0 0 800 280 Ri 510  16 480 Ii http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   I1 R  E1 R... định luật khúc xạ: n1.sin i1  n2 sin r (1) Áp dụng định lý hàm số sin tam giác OIJ: OI OJ  sin i2 sin r Từ (1) (2) suy ra: n1.R1.sin i1  n2 R2 sin i2 (3) (2) a) Chia cầu thành vỏ cầu mỏng: bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT hà tĩnh vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT hà tĩnh vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay