Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT long an vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:00

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ 12- THPT – Vòng Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) Câu (3 điểm): Một vật có khối lượng m1 = kg thả khơng vận tốc đầu từ đỉnh dốc cao h = 1,8m, sau vật chuyển động đường nằm ngang đoạn BC = 10m va chạm mềm vào vật thứ hai có khối lượng m2 = 3kg đứng yên C Lấy g = 10m/s2 a) Bỏ qua ma sát dốc AB, tính vận tốc vật (1) B? b) Hệ số ma sát đoạn BC k = 0,1 Tính vận tốc vật (1) trước va chạm ? c) Tính vận tốc vật sau va chạm? Suy nhiệt lượng toả trình va chạm? Câu (3 điểm): Một lượng khí lý tưởng trạng thái có áp suất p1 = 2atm, thể tích V1 = lít, nhiệt độ T1 = 300K đun nóng đẳng tích từ trạng thái sang trạng thái có T2 = 600K +) Sau dãn đẳng nhiệt từ trạng thái sang trạng thái có áp suất p3 +) Tiếp tục hạ nhiệt độ đẳng áp từ trạng thái trạng thái Tìm p2, V2, p3, V3, T3? Vẽ hình biểu diễn trình đồ thị p-V Câu (3 điểm): Cho hai điện tích điểm q1 = 16μC q2 = -64μC đặt hai điểm A B chân không cách AB = 100cm Hãy vẽ hình xác định vectơ lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm qo = 4μC đặt điểm N với AN = 60cm, BN = 80cm Câu (3 điểm): Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn điện gồm pin giống có suất điện động ξ = 6V, điện trở r = 1Ω mắc nối tiếp Điện trở R1 = 8Ω, R3 = R4 = 6Ω, R2 bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat có anơt làm đồng Biết thời gian 16 phút giây lượng đồng giải phóng 0,32g Cho ACu = 64, hố trị n = a) Tính cường độ dòng điện qua bình điện phân b) Suất điện động điện trở nguồn điện c) Hiệu điện hai cực nguồn điện d) Điện trở bình điện phân e) Hiệu suất nguồn điện f) Tính cơng nguồn điện thực thời gian trên? Câu (3 điểm): Một lắc lò xo dao động theo phương ngang gồm lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 20cm, khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 80N/m gắn với cầu có khối lượng m = 200g Người ta kéo cầu khỏi vị trí cân đoạn 4cm thả cho dao động tự Chọn gốc toạ độ vị trí cân lắc a) Xác định chiều dài cực đại cực tiểu lò xo q trình dao động http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Chọn gốc thời gian vào lúc thả vật, chiều dương chiều chuyển động vật sau thả Viết phương trình dao động vật? c) Tính lượng dao động vận tốc cực đại vật? d) Nếu tăng biên độ dao động vật lên 1,5 lần chu kì dao động lắc bao nhiêu? Câu (3 điểm): Một người có mắt bình thường, điểm cực cận cách mắt 20cm, điểm cực viễn vô cực Người quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = 10 (dp) Kính đặt sát mắt Xác định khoảng đặt vật trước kính lúp để mắt nhìn rõ vật Tính độ bội giác kính ngắm chừng vơ cực Câu (2 điểm): Cho dụng cụ sau: Một cuộn chỉ, vật nhỏ có khối lượng 20g, đồng hồ Hãy trình bày giải thích phương án thí nghiệm để xác định gần diện tích lớp học bạn Coi lớp học gần hình chữ nhật http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-1011 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Câu a) Áp dụng định luật bảo toàn : WA = WB  mgh = m1v B  vB = 2gh = 6m/s 1 b) Áp dụng định lý động năng: WdC  WdB = Ams  m1vC - m1v B = -Fms.BC 2  m1 (vC  v B ) = - km1g.BC  vC  v B = -2k.g.BC  vC = -2.0,1.10.10 + 36 =16  vC = 4m/s c) Vì va chạm mềm, sau va chạm hai vật dính vào chuyển động với vận tốc v’ m1v C Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: m1vC = (m1 + m2).v’  v'  = 2,5m/s m1  m Tổng động hệ trước va chạm:  Wd = m1vC = 40J Tổng động hệ sau va chạm:  W'd = (m1 +m )v'2 = 25J Vậy nhiệt lượng toả là: Q =  Wd -  W'd = 15J Câu Từ trạng thái sang trạng thái đẳng tích nên V2 = V1 = lít pT Và p2 = thay số để có p2 = atm T1 Từ trạng thái trạng thái đẳng áp nên p3 = p1 = 2atm pV 4.4 Đẳng nhiệt  nên T3 = T2 = 600K V3 = 2 = =8 lít P3 Vẽ trạng thái sang trạng thái Vẽ trạng thái sang trạng thái trạng thái trạng thái Câu Vẽ hình tất lực Vì NA2 + NB2 = AB2  ∆NAB vng N Tính lực F10 = 1,6(N) Tính lực F20 = 3,6(N) Hợp lực tác dụng lên qo là: F  F10  F20  F  F10 +F20 = 3,94N F hợp với NB góc α tanα = F10 = 0,44  α = 24° F20 Câu a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân: I = m.F.n = 1A A.t b ξ b = ξ = 18V, rb = 3r = 3Ω c U = ξ b - Irb = 15V d U = I.(R1 + R2 + R34)  R2 = U - (R1 + R34) = 4Ω I U = 83,33% ξ f Công nguồn điện A = 17370 (J) Câu Công thức tính chiều dài cực đị cực tiểu lò xo dao động theo phương ngang là: e H = http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 lmax  lo  A ; lmin  lo  A v2 k ; với x = xo = 4cm, v = ω = = 20 (rad/s) m ω Ta có: A = x o = cm → Kết quả: lmax = 24 cm; lmin = 16 cm Như A = 4(cm) Do có A = cm ω = 20 rad/s nên → x = 4cos(20t + ∅) Lúc t = 0, có xo = -4 cm nên -4 = 4cos∅ → cos∅ = -1 → ∅ = π Kết quả: x = 4cos(20t + π)(cm) Năng lượng dao động: W = kA → Kết quả: W = 0,064J Vận tốc cực đại: vmax = ωA → Kết quả: vmax = 0,8 m/s Chu kì dao động điều hồ lắc lò xo khơng phụ thuộc vào biên độ dao động chu kì không 2π đổi: T = → Kết quả: T = 0,314 (s) ω 1 Câu Tiêu cự kính lúp f =  = 0,1m = 10cm D 10 Ngắm chừng cực cận: ảnh ảo điểm cực cận mắt CCm CC d d’= -20cm d ' f d = 6,67 cm d ' f Ngắm chừng cực viễn: ảnh ảo điểm cực viễn mắt CVm CV d d’ → ∞ 1 1 1        d = 10cm f d d ' 10 d  Khoảng đặt vật trước kính từ 6,67cm đến 10cm  G  = Câu Tạo lắc đơn: lấy vật nhỏ làm nặng sợi làm dây treo Dùng đồng hồ đo chu kì lắc đơn, tìm độ dài dây treo để lấy làm thước dây đo độ dài Dùng cuộn đo độ dài cạnh a, b lớp học, so sánh với thước dây tạo Nếu độ dài cạnh a, b khơng số ngun thước dây ban đầu phải cắt phần khơng ngun tạo thành lắc để đo phần chiều dài Từ tính diện tích S = a.b Xác định A: Áp dụng công thức A2  x + http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 0 -1 011 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 2- THPT Câu a) Áp dụng định luật bảo toàn : WA = WB  mgh = m1v B  vB = 2gh = 6m/s 1 b)... định lý động năng: WdC  WdB = Ams  m1vC - m1v B = -Fms.BC 2  m1 (vC  v B ) = - km1g.BC  vC  v B = -2 k.g.BC  vC = -2 .0 ,1. 10 .10 + 36 =16  vC = 4m/s c) Vì va chạm mềm, sau va chạm hai vật. .. trình bày giải thích phương án thí nghiệm để xác định gần diện tích lớp học bạn Coi lớp học gần hình chữ nhật http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT long an vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT long an vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay