Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT lâm đồng file word có lời giải chi tiết

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:00

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT Khoá ngày : 01 tháng 12 năm 2012   ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI : VẬT LÝ THỜI GIAN : 180 phút Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều có sơ đồ hình vẽ Hiệu điện đặt vào hai đầu mạch: u = U sinωt (V) Phần tử X điện trở, cuộn dây hoăc tụ điện K 1- Khóa K đóng : Tìm hệ thức liên lạc R C để công suất đoạn mạch AB A N B X cực đại R C 2- Biết khóa K đóng: UR = 200V ; UC = 150V khóa K ngắt: UAN = 150V; UNB = 200V a) Xác đònh phần tử X b) Tính hệ số công suất mạch AB Kngắt Bài 2: Một lắc gồm vật nặng có khối lượng m=100g treo vào đầu lò xo thẳng đứng đầu cố đònh Lò xo có độ cứng K=20N/m, vật m đặt giá đỡ nằm ngang(hình vẽ) Ban đầu giữ giá đỡ để lò xo không bò biến dạng, cho giá đỡ chuyển động thẳng xuống nhanh dần với gia tốc a=2m/s2 Lấy g=10m/s2 1- Hỏi sau vật rời khỏi giá đỡ? 2- Cho sau rời giá đỡ vật dao động điều hoà.Viết phương trình dao động vật Chọn gốc thời gian lúc vật vừa rời giá đỡ, gốc tọa độ vò trí cân bằng, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống Bài 3: Hai ô tô đồng thời xuất phát từ A B chuyển động ngược chiều Ô tô thứ chạy với gia tốc không đổi 1/3 quãng đường AB, 1/3 quãng đường chuyển động 1/3 quãng đường lại chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn gia tốc 1/3 quãng đường Trong ô tô thứ hai chuyển động nhanh dần 1/3 thời gian từ B tới A, 1/3 thời gian chuyển động đều, 1/3 thời gian chậm dần dừng lại A Vận tốc chuyển động hai xe 70km/h Tìm khoảng cách AB, biết thời gian chạy xe thứ dài xe thứ hai phút Bài 4: Một xi lanh nằm ngang chia làm hai phần pittông cách nhiệt Mỗi phần có chiều dài lo = 30cm, chứa lượng khí 27oC Nung nóng phần xi lanh thêm 10oC làm lạnh phần 10oC Hỏi pittông di chuyển đoạn phía Bỏ qua bề dày pittông trao đổi nhiệt xi lanh với môi trường xung quanh http://dethithpt.com – Website chun đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 5: Có 24 pin giống nhau, pin có suất điện động e = 1,5 V, điện trở r =  , mắc hỗn hợp thành nguồn gồm x nhánh song song, nhánh có y nguồn nối tiếp Bộ nguồn thu dùng để thắp sáng bình thường cho mạng gồm bóng đèn giống loại 3V-1,5W mắc nối tiếp 1- Tìm cường độ dòng điện đònh mức đèn, điện trở đèn , điện trở đèn hiệu điện đặt vào đèn 2- Xác đònh sơ đồ mắc nguồn nói vẽ sơ đồ cách mắc Bài 6: Cho tụ điện có điện dung C1 = 0,5  F tích điện đến hiệu điện U1=90V ngắt khỏi nguồn Sau lấy tụ điện khác có điện dung C2 = 0,4  F chưa tích điện ghép song song với tụ C1 tích điện chúng phát tia lửa điện Tính lượng tia lửa điện -HẾT- SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT LÂM ĐỒNG Khoá ngày : 01 tháng 12 năm 2006   ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI : VẬT LÝ THỜI GIAN : 180 phút ĐÁP ÁN&BIỂU ĐIỂM http://dethithpt.com – Website chun đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Bài ý Nội dung-lược giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài2 Điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc O vò trí cân m Ban đầu lò xo không biến dạng vật vò trí B Gốc thời gian lúc cho giá đỡ chuyển động * 0,50 *Khi chưa rời giá đỡ, m chòu tác dụng của:trọng lực, lực đàn hồi, phản lực P, F , N Theo đònh luật II Newton: P  F  N  ma * 0,75 *Giả sử đến C vật rời giá đỡ, N= 0, vật có gia tốc a=2m/s2: P  F  ma Chiếu lên Ox: P – F = ma hay mg – k.BC = ma m( g  a) 0,1(10  2) Suy ra: BC =   0, 04m  4cm k 20 B m C *Mặt khác : gọi t thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc rời giá đỡ, ta có BC  * 0,50 O 2,00 * 0,50 2 BC 2.0, 04 at  t    0, 2s a x ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *Tần số góc: k 20   10 rad s m 0,1  *-Độ giãn lò xo vò trí cân bằng: BO  l  -Vận tốc vật C :VC = at = 2.0,2 = 0,4 m/s Baøi1 mg 0,1.10   0, 05m  5cm k 20  x  OC  1cm Điều kiện đầu: t=0  v  40cm / s  A  3cm  *Giải  20    20   180   rad Phương trình x  A sin(t   )  3sin(10 2t  * a *K đóng mạch gồm R,C nối tiếp: P  I R  *Pmax ymin RC= R=ZC *K đóng: U  U R2  U C2  U U R R  Z R  ZC2 U R C Z R * 0,50 * 0,50 6điểm 2,00 *1,00  * 0,50 )cm  U y  *1,00 4,00 2,00 * 0,50 * 0,50 2002  1502  250V 2  U NB  *K ngắt: Tacó U  U AN *Đoạn AN : tg1  4,0điểm 2,00 * 0,25 2002  1502  250V  U AN  U NB  Z C U C 150     uAN trễ pha so với I góc 1 Suy R UR 200 uNB nhanh pha  so với i http://dethithpt.com – nWebsite chun *Như X phải cuộ dây vừa có điện trở đề thuầthi n r, –vừtài a cóliệu độ tựfile cảmword L.Với 0< 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT lâm đồng file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT lâm đồng file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay