Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 sở GDĐT bà rịa vũng tàu hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:00

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) Câu (2,5 điểm): Một vật nhỏ A bắt đầu trượt từ đỉnh bán cầu cố định, bán kính R = 90cm, xuống (Hình 1) Tìm vị trí vật bắt đầu tách khỏi mặt cầu vận tốc vật vị trí Cho gia tốc trọng trường g  10m / s Bỏ qua ma sát vật bán cầu Câu (2,5 điểm): Hai bình cầu A, B tích 400cm3 200cm3 nối với ống dài l=30cm nằm ngang, tiết diện S=0,2 cm2 Ở 00C giọt thủy ngân nằm ống Hỏi nhiệt độ bình A t1  10 C bình B t2  30 C giọt thủy ngân dịch chuyển bao nhiêu? Cho với độ biên thiên nhiệt độ nhỏ, thể tích bình ống coi khơng đổi, bỏ qua thể tích giọt thủy ngân Câu (2,5 điểm): Hai vật cỏ khối lượng m1 m2 nối với sợi dây nhẹ, khơng dãn vắt qua ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định gắn vào mép bàn (hình 3) Ròng rọc có momen qn tính I bán kính R Coi dây khơng trượt ròng rọc quay Biết hệ số ma sát vật m2 mặt bàn µ, bỏ qua ma sát trục quay a) Xác định gia tốc m1 m2 b) Tìm điều kiện khối lượng m1, m2 hệ số ma sát mặt bàn µ để hệ thống nằm cân Câu (2,5 điểm): Cho mạch điện hình Các điện trở có giá trị R1  R2  R3  R4  R5  3; Rx biến trở; nguồn điện có suất điện động E = 5,4V; tụ điện có điện dung C = 0,01µF Vơn kế V có điện trở lớn, dây nối có điện trở khơng đáng kể Ban đầu cho Rx = 1 vơn kế 3,6V a) Tính điện trở nguồn điện b) Tính điện tích tụ nối với M Tìm Rx để cơng suất tiêu thụ Rx cực đại Tính cơng suất Câu (2,5 điểm): Hai nguồn sóng mặt nước S1, S2 cách 30 cm có biểu thức u1  u2  2cos10 t (cm) Biết vận tốc truyền sóng V = 40cm/s Chỉ xét điểm mặt nước Tại điểm M cách hai nguồn S1, S2 10cm 20cm biên độ bao nhiêu? Trên đoạn MS2 có điểm có biên độ cực đại, điểm đứng yên? Gọi I trung điểm S1, S2 Tìm khoảng cách tới I tất điểm nằm đường trung trực S1, S2 có pha với hai nguồn Tìm điểm dao động pha với I Câu (2,5 điểm) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Một lắc đơn, gồm vật nặng m = 0,2kg, dây treo nhẹ, khơng dãn có chiều dài l = 1m treo A cách mặt đất H = 4,9m Truyền cho m vận tốc theo phương ngang để có động Wđ Con lắc chuyển động đến vị trí dây treo lệch góc α = 60° so với phương thẳng đứng dây treo bị đứt, vật m có vận tốc v0 = m/s Bỏ qua lực cản ma sát Lấy g= 10m/s2 Xác định động Wđ Bao lâu sau dây treo đứt, vật m rơi đến mặt đất Nếu từ vị trí vật dây treo bị đứt có căng sợi dây khác nghiêng với mặt đất góc ß = 30° mặt phẳng quỹ đạo vật m (Hình 5), vật m chạm vào dây điểm cách mặt đất Câu (2,5 điểm) Một chậu có đáy gương phẳng G nằm ngang (Hình 6) Đặt thấu kính L nhỏ, mỏng, dạng phẳng lồi, tiêu cự 10 cm, cho mặt lồi mặt phẳng nằm mặt phẳng ngang qua đỉnh chậu Vật sáng S nằm trục thấu kính, khoảng 20 gương thấu kính cho hai ảnh thật, cách cm Cho nước vào đầy chậu hai ảnh thật lúc cách 15cm Biết chiết suất nước n  Tìm độ cao h chậu khoảng cách từ vật S tới thấu kính Câu (2,5 điểm) Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện gồm tụ không đổi C0 mắc song song với tụ xoay Cx Tụ xoay có điện dung hàm bậc góc xoay biến thiên từ C1 = 10pF đến C2 = 250pF góc xoay biến thiên từ 0° đến 120° Mạch thu sóng điện từ từ 1  10m đến 2  30m Tính L C0 Tính góc xoay tụ để tụ sóng có bước sóng 20m http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-1011 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Áp dụng định lý động  Vận tốc M: v  g AH  gR(1  cos  ) (1) Fh1  P  N chiếu lên phương OM được: P cos   N  Từ (1) (2) được: N  mg (3cos   2) mv (2) R Vậy bắt đầu tách khỏi mặt cầu N   cos   OH  R cos   60cm , hay độ cao gR   v  6m / s Câu Thể tích ống nối: Sxl  6(cm3 ),V1  403cm3 ,V2  203cm3 Vận tốc v vật vị trí đó: v  Q trình biến đổi (1): PV P (V  V ) 1  T1 T1  (1) Quá trình biến đổi (2): PV P (V  V )  T1 T1  (2) V  9,9cm S Câu a) Xác định gia tốc m1 m2 Biểu diễn lực hình Xét vật m1: m1 g  T1  m1a  T1  m1 ( g  a) (3.1) Từ (1) (2)  V  1,98cm3  x  Xét vật m2: T2  Fms  m2 a  T2  m2 (  g  a) (3.2) a R2 (3.3) Xét ròng rọc: (T1  T2 ) R  I   T1  T2  I g (m1   m2 ) (3.4) I  m1  m2 R2 b) Tìm điều kiện khối lượng m1, m2 hệ số ma sát mặt bàn µ để hệ thống nằm cân Để hệ thống nằm cân P1  Fmsn  ( Fmsn )max  m2   m1 Từ (3.1), (3.2), (3.3)  a  Câu 4.1 ((( R2 ntR4 ) / / R5 )ntRx ) / /( R1ntR3 ) ( R24  6; R245  2; R245 x  3; R13  6), Rtd  2 Do R1  R3 mắc nối tiếp nên U1  U  U  1,8V U  1, A Rx  R245 Tính điện trở r  1 U  U  Rx I x  2, 4V Dòng điện Ix qua Rx: I x  Do R2  R4 mắc nối tiếp nên U  U  U5  1, 2V U NM  U NA  U AM  U  U1  0,  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vậy VN  U M N tích điện dương Q  CU NM  6nC Rtd  6( Rx  2) 5, 4( Rx  8)  I   Rx  Rtd  r Rx  20 I13 ( R1  R3 )  I x ( Rx  R245 )  6I13  I x ( Rx  2) Ix I I I 5, 4( Rx  8) I 32,  13  x 13    Ix  Rx  Rx  Rx  (7 Rx  20)( Rx  8) Rx  20 (32, 4) Rx  Vậy Px  R I  (7 Rx  20) 2 x x (32, 4) 20 (7 Rx  ) Rx 20 , Px (max)  1,875W  (d  d1 ) SS v.2  8cm, AM  A cos  2cm ,  3, 75 Câu 5.1      có tổng cực đại, cực tiểu vùng giao thoa M nằm cực đại bậc cực tiểu thứ nên đoạn MS2 có 05 cực đại, 05 cực tiểu Các điểm nằm trung trực S1S2 có pha với nguồn thì:  Px lớn Rx   (d  d )  2k  d  k   8k  Đặt x  IN  x  d  S1S12  x  64k  225  S1S2  30  3, 75   (d1  d )  (d1  d ) Pha ban đầu P:  P    P I dao động pha I  P  2n Pha ban đầu I:  I  Hay 3, 75    (d1  d )  2n  d1  d  16n  30(n  N *) Câu Chọn gốc C, áp dụng định luật bảo toàn năng: Wc  mgl (1  cos  )  mv02  2, J 2 Chọn hqc xOy hình vẽ Chuyển động vật theo hai trục x  (v0 cos  )t (1) gt  (v0 sin  )t (2) Từ (2)  y  5t  3t (3) x Từ (1)  t   y  x  3x (4) y http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mặt khác dây đoạn thẳng có phương trình: y  (tan  ) x  x  y 15 16 y  y   y  m điểm cách mặt đất 3,33m 15 Câu Gọi d = OS Sơ đồ tạo ảnh: L S  S ' d d/ G L S   S1   S2 d d/ d d / 1 Ta có d '  2 10d d  10 d1  h  d  d  2h  d  d 2/  10(2h  d ) 2h  d  10  2d  4dh  100h  60d  200  Khi có nước: LCP L S   S '   S '' d '' d d/ d ' d 2/  (1) G LCP L S   S1   S2   S3 d d/ d d / d d/ 1 2 3 Ta có d " d3/  15  d  2h  d  d3  3(2h  d ) 7,5(2h  d )  d3/  1,5h  0,75d  10 (2)  d " d3/  15  0,5625d  1,125dh  25h  10d  100  Từ (1) (2)  d  11, 765cm (loại), d  20cm (nhận)  h  30cm 1  2 L(C0  C1 ) C0  10  1        C0  20 pF Câu  C0  250  2  2  2 L(C0  C2 ) L 12 4 c (C0  C1 ) 2  9, 4.107 H C  C1  1       C3  100 pF C0  C3  3  Gọi phương trình Cx Cx  a  b(*) Khi 1  00 Cx1  10  b  10 Khi 2  1200 Cx  250  250  10  a120  a  Vậy phương trình sư phụ thuộc Cx theo góc quay là: Cx  2  10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 201 0-1 011 ĐỀ THI MÔN: VẬT... 12 THPT NĂM HỌC 201 0-1 011 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 2- THPT HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Áp dụng định lý động  Vận tốc M: v  g AH  gR(1  cos  ) (1) Fh1  P  N chi u lên phương OM được: P cos   N  Từ... 1, 2V U NM  U NA  U AM  U  U1  0,  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vậy VN  U M N
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 sở GDĐT bà rịa vũng tàu hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 sở GDĐT bà rịa vũng tàu hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay