Đề chọn đội tuyển quốc gia môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 sở GDĐT thanh hóa vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:59

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT THANH HÓA KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ 12- THPT – Vòng Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) Câu 1( điểm) Một hạt chuyển động chậm dần đường thẳng với gia tốc a mà độ lớn phụ thuộc vận tốc theo quy luật a  k v1 , k số dương Tại thời điểm ban đầu vận tốc hạt v0 Tìm quãng đường hạt dừng lại thời gian hết quãng đường Câu 2( điểm) Một đĩa khối lượng M treo sợi dây mảnh, có hệ số đàn hồi k vào điểm O cố định Khi hệ thống đứng n vòng nhỏ có khối lượng m rơi tự từ độ cao h ( so với mặt đĩa) xuống dính chặt vào đĩa) Sau đó, hệ dao động theo phương thẳng đứng Xe, hình bên a) Tính lượng biên độ dao động hệ b) Lực hồi phục tác dụng lên hệ q trình dao động có cơng suất cực đại bao nhiêu? Câu (3 điểm) Một máy lạnh lí tưởng ln trì buồng lạnh nhiệt độ không đổi 100 C ) Khi nhiệt độ khơng khí phòng 150 C rơle phải điều khiển cho động máy làm việc theo chu kỳ hoạt động phút lại nghỉ phút a) Nếu nhiệt độ khơng khí phòng 250 C chu kỳ thời gian lần nghỉ đóng động phải để trì nhiệt độ buồng lạnh trên? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Nhiệt độ khơng khí phòng cao máy trì nhiệt độ buồng lạnh 100 C ? Câu ( điểm) Ban đầu hai tụ điện phẳng khơng khí A B giống hệt nhau, điện dung C, mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện U khơng đổi Sau đó, lấp đầy khoảng khơng hai tụ điện B chất điện mơi có số điện mơi  Hãy tính điện tích, hiệu điện lượng tụ điện trước sau đưa chất điện môi vào tụ điện B Câu ( điểm) Hai mặt cầu kim loại đồng tâm có bán kính a, b ( a < b) ngăn cách mơi trường có số điện mơi  có điện trở suất p Tại thời điểm t = mặt cầu nhỏ bên tích điện tích dương Q thời gian nhanh a) Tính lượng trường tĩnh điện môi trường hai mặt cầu trước phóng điện b) Xác định biểu thức phụ thuộc thời gian cường độ dòng điện chạy qua môi trường hai mặt cầu Câu (2 điểm) Một khung dây hình chữ nhật làm dây dẫn có bán kính tiết diện r = 1mm Khung có chiều dài a = 10m lớn so với chiều rộng b = 10cm ( a, b đo từ khoảng cách trục khung dây) Độ từ thẩm môi trường   Bỏ qua từ trường bên dây dẫn Hãy tìm độ tự cảm khung Câu ( điểm) Tại tâm phòng hình vng, diện tích 25m2 , người ta treo đèn Cho đèn nguồn sang điểm, xác định độ cao treo đèn để độ rọi phòng lớn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT THANH HÓA KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-1011 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Câu 1: Ta có a  k v   dv  kdt  v dv dt kt   Lấy tích phân ta có v   v0   2  Thời gian chuyển động dừng hẳn t  v0 k 2  kt   k  Quãng đường dS  vdt   v0   dt  v0  k v0 t    t  dt 2      v0 Vậy quãng đường đến dừng hẳn S  k  Kết S    k  2 v  k v t   0   t  dt     2v 3k Câu 2: a) Sau va chạm: Sự bảo toàn động lượng mv  (m  M )v1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 m gh mv nên v1  mgh  mM Hệ có động ban đầu (m  M )v12 mg , li độ x1 k hệ có vận tốc v1 Vậy lượng toàn phần hệ dao động là: Cũng sau va chạm, hệ vật + đĩa cách vị trí cân x1   m gh  k  mg  ghm m g k E  (m  M )v12  x12  (m  M )      m  M   k  2 m  M 2k   kA2 E mg 2kh Từ E  suy biên độ dao động A   1 k k (m  M ) g (1) b) Cơng suất lực phục hồi có biểu thức P  Fv  kxv (2) Lấy đạo hàm theo t để tìm cực đại ta có P '  kx ' v  kxv '  Với x '  v v '  x ''   x Ta có kv  kx 2  (m  M )v kx kA2 k w  ta suy công suất cực đại li độ vận tốc   mM 2 A k A có giá trị x  ;v  mM 2 Mặt khác Thay vào (2) ta nhận Pmax  A2 k3 với A xác định (1) (m  M ) Câu 3: Máy lạnh lí tưởng nên H  Q2 T2 ( T2 nhiệt độ ngăn lạnh; T1 nhiệt độ phòng)  A T1  T2 Khi máy lạnh làm việc ổn định, lần rơle đóng ngắt, tác nhân lấy từ buồng lạnh nhiệt lượng Q2 nhiệt lượng mà buồng lạnh nhận vào từ môi trường khoảng thời gian (t1  t2 )   phút Nhiệt lượng tỉ lệ với chênh lệch nhiệt độ thời gian Q2 (t1  t2 )(T1  T2 ) Q2 T2 (t  t )(T  T )   k 2 (*) ( hệ số tỉ lệ k phụ thuộc vào cấu A T1  T2 t1 tạo máy lạnh điều kiện tiếp xúc máy với môi trường) Ngồi ra, A t1 nên ta có: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thay (*) ta tính k  1875 263 Với điều kiện T1  298K ; T1  T2  35K từ (*) tính t2  0,53 Nghĩa nghỉ phút t1 phải làm việc 7,55 phút Nhiệt độ phòng cao trì ứng với việc động hoạt động khơng nghỉ t2  Khi từ (*) suy ra: T1max  T2  43K  33 C Câu 4: Ban đầu QA  QB  Qbo  CboU  Ngoài U A  U B  CU CU U WA  WB  Sau đưa điện môi vào tụ điện B  C.C C  C  C  1  CU 2 QA'  QB'  Cbo' U   Q  1  1 A U U UA '  ;U B '   1  1 2 C U C U WA '  ; W '  B 2(  1) 2(  1) CB'   C  Cbo'  Câu 5: Tại thời điểm t điện tích mặt cầu q cường độ điện trường E  hướng đối xứng xuyên tâm q 4 r có (1) Tại t = mặt cầu bên có q(0) = Q nên E0  Q 4 r2 b Năng lượng tĩnh điện môi trường lúc t= W0   a  E02 4 r dr http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tích phân có kết W0  (a  b)Q 8 ab Định luật Ôm dạng vi phân ta có dạng  Từ (1) (2) ta có:  dq E  4 r j  4 r dt p (2) dq q  dt p  t  Phương trình có nghiệm q  Q exp     p  Do cường độ dòng điện I    dq Q t   exp    dt p  p  Câu 6: Giả sử mạnh có dòng điện I đó: Tại diện tích nhỏ dS = adx từ thơng cạnh dài (a) gửi qua ( B1  B2 )dS Từ thông qua dS d   0 I 0 I adx  adx 2 x 2 (b  x) Lấy tích phân ta    d   br  r So sánh với   LI ta có L   0 I  0 Ia  b  r  0 I  2 x adx  2 (b  x) adx    ln  r      0 a  b  r  5 ln    1,8.10 H   r  Câu 7: Độ rọi gây nguồn điểm O có cường độ sáng I http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 d   Id   I dSn IdS cos i d  Icosi suy độ rọi  E    2 r r dS r Icosi.sin 2i a Từ hình vẽ ta có r  a  2,5 2m thay vào ta có E  a2 sin i Xét y  cosi.sin 2i  cos i  cos3i  x  x3 cosi=x  x  Đạo hàm y '   3x  x   1 Ngoài y’ đổi dấu từ “+” sang “-” nên x  có cực 3 đại Từ hình vẽ x  cos i   h a  h2 nên giá trị cực đại ứng với h  a  2,5( m) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT THANH HÓA KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 0 -1 011 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI... (m  M )v12 mg , li độ x1 k hệ có vận tốc v1 Vậy lượng toàn phần hệ dao động là: Cũng sau va chạm, hệ vật + đĩa cách vị trí cân x1   m gh  k  mg  ghm m g k E  (m  M )v12  x12  (m ... mv  (m  M )v1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 m gh mv nên v1  mgh  mM Hệ có động ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề chọn đội tuyển quốc gia môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 sở GDĐT thanh hóa vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề chọn đội tuyển quốc gia môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 sở GDĐT thanh hóa vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay