Đề cương ôn thi lý 6 học kỳ 1

5 31 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ƠN THI HỌC KÌ I – MƠN VẬT LÍ A THUYẾT: Trả lời câu hỏi sau: Câu 1: GHĐ, ĐCNN thước gì? Cách đo độ dài? Trả lời: + Giới hạn đo (GHĐ) thước độ dài lớn ghi thước + Độ chia nhỏ (ĐCNN) thước độ dài vạch chia liên tiếp ghi thước * Cách đo độ dài: + Ước lượng độ dài cần đo + Chọn thước có GHĐ có ĐCNN thích hợp + Đặt thước dọc theo độ dài cần đo cho đầu vật ngang với vạch số thước + Đặt mắt nhìn hướng vng góc với cạnh thước đầu vật + Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với đầu vật Câu 2: Các dụng cụ đo thể tích chất lỏng? Cách đo thể tích chất lỏng? Trả lời: + Các dụng cụ đo thể tích chất lòng: ca đong, bình chia độ… * Cách đo thể tích chất lỏng: + Ước lượng thể tích cần đo + Chọn bình chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp + Đặt bình chia độ thẳng đứng + Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng bình + Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với mực chất lỏng Câu 3: Cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước? Trả lời: Thể tích vật rắn khơng thấm nước đo băng cách: + Thả chìm vật vào chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần chất lỏng dâng lên thể tích vật + Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thả vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn thể tích vật Câu 4: Khối lượng vật cho ta biết điều gì? Trả lời: Khối lượng vật lƣợng chất chứa vật Câu 5: Lực gì? Thế lực cân bằng? Trả lời: + Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực + Nếu có lực tác dụng vào vật mà vật đứng n lực cân Hai lực cân hai lực mạnh nhƣ có phƣơng ngƣợc chiều, tác dụng vào vật Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 6: Nêu kết tác dụng lực? Trả lời: Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng Câu 7: Trọng lực gì? Phương chiều trọng lực ? Trọng lượng ? Trả lời: + Trọng lực lực hút Trái Đất + Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất + Trọng lượng vật cường độ (độ lớn) trọng lực tác dụng lên vật (đo đơn vị N) Câu 8: Khi vật xuất lực đàn hồi? Đặc điểm lực đàn hồi? Trả lời: Khi vật đàn hồi bị nén kéo dãn, tác dụng lực đàn hồi lên vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu Đọ biến dạng vật đàn hồi lớn lực đàn hồi lớn Câu 9: Khối lượng riêng chất gì? Em viết cơng thức tính khối lượng riêng, nêu tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức? Trả lời: Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất * Cơng thức: Trong đó: + D: Khối lượng riêng (kg/m3) + m: Khối lượng (kg) + V: Thể tích (m3) Câu 10: Trọng lượng riêng mộ chất gì? Em viết cơng thức tính trọng lượng riêng, nêu tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức? Trả lời: Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất * Cơng thức: Trong đó: + d: Trọng lượng riêng (N/m3) + P: Trọng lượng (N) + V: Thể tích (m3) Câu 11: Kể tên máy đơn giản thường dùng? Nêu công dụng máy đơn giản? Trả lời: + Các máy đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc + Cơng dụng: Máy đơn giản dụng cụ giúp thực công việc dễ dàng B BÀI TẬP: I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN 1cm để đo chiều dài bàn học, kết sau cách ghi đúng? A 1,5m B 150cm C 15dm D 150,0cm Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Lan dùng bình chia độ để đo V sỏi Ban đầu V1 = 80cm3 Sau thả V2 = 95cm3 Tính Vhòn sỏi ? A 175 cm3 B 15 cm3 C 95 cm3 B 105 cm3 Treo vật nặng có trọng lượng 1N lò xo giãn 0,5cm Treo vật nặng 3N lò xo giãn bao nhiêu? A 1,5cm B 2cm C 3cm D 2,5cm Một sách nằm yên bàn vì: A Khơng có lực tác dụng lên C Trái Đất khơng hút B Nó khơng hút Trái Đất D Nó chịu tác dụng lực cân Biến dạng sau biến dạng đàn hồi? A Một cục sáp bị bóp dẹp C Một tờ giấy bị gập đôi B Một sợi dây cao su bị kéo dãn D Một cành bị gãy Một vật có khối lượng 5,4kg; thể tích 0,002m3 Khối lượng riêng chất làm nên vật bao nhiêu? A 8600N/m3 B 86 N/m3 C 860 N/m3 D 8,6 N/m3 Lực không gây tác dụng tác dụng sau đây? A Làm cho vật chuyển động nhanh lên B Làm cho vật chuyển động C Làm cho vật chuyển động chậm lại D Làm cho vật biến dạng Trên Mặt Trăng, nhà du hành vũ trụ nhảy lên cao so với nhảy Trái Đất, bới lúc đó: A Trọng lượng người giảm B Khối lượng người giảm C Khối lượng trọng lượng người giảm D Khối lượng trọng lượng người tăng II ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG: + Một tơ có khối lươnjg 2,5 có trọng lượng ………………………… Niutơn + Một vật nặng 475N có khối lượng……………………………………………gam + 360cc = …………………… lít = ……………………………….m3 + 1200cm3 = ………………… dm3 = …………………………….m3 + 4,1 lít = …………………… dm3 = …………………………….m3 + 320 cm3 = ………………… lít = ………………………………m3 + 130 kg = ……………………g = ……………………………… tạ + 2,5 = ………………… tạ = …………………………………kg + 250mg = ………………….kg = ……………………………… yến + 45,3 tạ = ………………….kg = ……………………………… mg III ĐIỀN ĐÚNG SAI VÀO CÁC Ô TƢƠNG ỨNG Cục đất sét nặng vật đàn hồi ………… Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Khi đưa vật lên Mặt Trăng khối lượng vật khơng thay đổi, trọng lượng vật thay đổi……………………… Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật ………… IV TỰ LUẬN: Câu 1: Một bình chia độ chứa 100ml nước, thả đá mực nước dâng lên 150ml, tiếp tục thả cân nước bình dâng lên đến 210ml Hãy tính: a) Thể tích đá? b) Thế tích cân? Câu 2: Một nặng có khối lượng 300 g treo sợi dây mềm Biết nặng đứng yên a) Hỏi nặng chịu tác dụng lực nào? b) Những lực có đặc điểm gì? c) Nêu phương, chiều độ lớn lực đó? Câu 3: Một nặng có khối lượng 200g treo lò xo Biết nặng đứng yên Hỏi lực đàn hồi lò xo tác dụng lên nặng có độ lớn bao nhiêu? Vì sao? Câu 4: Trong bảng khối lượng riêng, chì có khối lượng riêng 11300 kg/m3, điều có ý nghĩa gì? Câu 5: Một bạn học sinh nói 11300kg/m3 = 113000N/m3 Bạn nói hay sai? Vì sao? Câu 6: Một vật có khối lượng 780 000 g, tích 300 dm3 Tính: a) Trọng lượng vật? b) Khối lượng riêng vật? c) Trọng lượng riêng vật? Câu 7: Một vật nhơm tích 3000cm3, có khối lượng riêng 2700kg/m3 Tính: a) Khối lượng vật? b) Trọng lượng vật? c) Trọng lượng riêng vật? Câu 8: Biết 15 lít cát có khối lượng 22,5kg a) Tính khối lượng riêng cát? b) Tính thể tích cát? c) Tính trọng lượng 5m3 cát? Câu 9: Một cầu đặc tích 0,000268 m3; khối lượng 0,7236 kg a) Tính khối lượng riêng chất làm cầu? b) Quả cầu thứ có kích thước chất, hình dạng giống hệt cầu rỗng nên có khối lượng 0,5616 kg Tính thể tích phần rỗng? Câu 10: Mai có 1,6 kg dầu hỏa, Hồng đưa cho Mai can 1,5 lít Biết dầu hỏa có khối lượng riêng 800kg/m3 a) Em nêu ý nghĩa khối lượng riêng dầu hỏa? Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Tính trọng lượng trọng lượng riêng dầu hỏa? Cái can có chứa hết dầu hỏa hay khơng? Vì sao? Câu 11: Một bê tơng có khối lượng tạ bị rớt xuống bờ mương Trên bờ có bạn học sinh, lực kéo bạn 490N Hỏi bạn học sinh có kéo bê tơng lên hay khơng? Vì sao? Trang ... khối lượng riêng, chì có khối lượng riêng 11 300 kg/m3, điều có ý nghĩa gì? Câu 5: Một bạn học sinh nói 11 300kg/m3 = 11 3000N/m3 Bạn nói hay sai? Vì sao? Câu 6: Một vật có khối lượng 780 000 g, tích... dụng cụ giúp thực công việc dễ dàng B BÀI TẬP: I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN 1cm để đo chiều dài bàn học, kết sau cách ghi đúng? A 1, 5m B 15 0cm C 15 dm D 15 0,0cm Trang Gia... chất, hình dạng giống hệt cầu rỗng nên có khối lượng 0, 5 61 6 kg Tính thể tích phần rỗng? Câu 10 : Mai có 1 ,6 kg dầu hỏa, Hồng đưa cho Mai can 1, 5 lít Biết dầu hỏa có khối lượng riêng 800kg/m3 a) Em
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi lý 6 học kỳ 1 , Đề cương ôn thi lý 6 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay