Đề cương ôn tập lý lớp 6 học kỳ 1

3 39 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP I.Lí thuyết: Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo: Độ dài, thể tích chất lỏng, lực, khối lượng Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi gì? Lực tác dụng lên vật gây kết vật? Nếu có hai lực tác dụng vào vật đứng yên mà vật đứng n hai lực gọi hai lực gì? Lực hút trái đất lên vật gọi gì? Trọng lượng gì? Dùng tay ép hai đầu lò xo bút bi lại, lực mà lò xo tác dụng lên tay ta gọi lực gì? Trên vỏ hộp kem giặt VISO có ghi 1kg số gì? Viết cơng thức tính khối lượng riêng cơng thức tính trọng lượng riêng chất? Viết công thức liên hệ khối lượng lượng? Công thức liên hệ khối lượng riêng lượng riêng? 10 Có loại máy đơn giản nào? Dùng loại máy đơn giản có lợi gì? II.Bài tập: - Làm tập vận dụng phần ôn tập chương I: Cơ học - Làm thêm tập sau: *Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu Người ta dùng bình chia độ chứa 55 cm3 nước để đo thể tích sỏi Khi thả sỏi vào bình, sỏi ngập hồn tồn nước mực nước bình dâng lên tới vạch 100 cm3 Thể tích sỏi bao nhiêu? A 45 cm3 B 55 cm3 C 100 cm3 D 155 cm3 Câu Trọng lượng vật 20g bao nhiêu? A 0,02 N B 0,2 N C 20 N D 200 N Câu Khi treo nặng vào đầu lò xo chiều dài lò xo 98 cm Biết độ biến dạng lò xo cm Hỏi chiều dài tự nhiên lò xo bao nhiêu? A 102 cm B 100 cm C 96 cm D 94 cm Câu 5: Một vật đặc có khối lượng 8000g thể tích dm3 Trọng lượng riêng chất làm vật bao nhiêu? A N/m3 B 40 N/m3 C 4000 N/m3 D 40000 N/m3 Câu 6: Khi kéo vật khối lượng kg lên theo phương thẳng đứng cần lực nào? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Lực 1000 N B Lực 100 N C Lực 10 N D Lực N Câu 7: Đơn vị khối lượng riêng gì? A N/m B N/m3 C kg/m2 D kg/m3 Câu 8: Đơn vị trọng lượng gì? A N B N/m3 C N.m2 D N/m2 Câu 9: Một lít (l ) giá trị đây? A m3 B dm3 C cm3 D mm3 Câu 10: Hệ thức đưới biểu thị mối liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng chất? A d = V D B d = P V C d = 10 D D P = 10 m Câu 11: Cơng thức tính trọng lượng riêng chất theo trọng lượng thể tích? P V A d = P.V B d = C d = V.D D d = V P *Giải tập sau: Câu 12: Một vật có khối lượng 600 g treo vào sợi dây cố định a) Giải thích vật đứng yên b) Cắt đứt sợi dây, vật rơi xuống Giải thích sao? Câu 14: Hãy nêu loại thước đo độ dài? Tai người ta lại sản xuất nhiều loại thước khác vậy? Câu 15: Trình bày cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bỏ lọt vào bình chia độ Câu 16: Người ta muốn chứa 20 lít nước vào can nhỏ 1,5 lít a) Số ghi can có ý nghĩa gì? b) Phải dùng can? Câu 17: Đổi đơn vị đo khối lượng sau ki lô gam: a) 30hg b) 2215g c) 12 tạ d) 14 Câu 18: Lấy hai ví dụ hai lực cân Câu 19: Lấy hai ví dụ chứng tỏ lực tác dụng làm biến đổi chuyển động làm biến dạng vật Câu 20: Hiện tượng chứng tỏ cầu bay cao ln có lực tác dụng lên cầu Câu 21: Một vật khối lượng 45 kg đặt trái đất trọng lượng vật bao nhiêu? Câu 6: (1đ).Một vật có khối lượng trọng lượng vật bao nhiêu? Câu 7: (2đ).1m3 cát có khối lượng 2200 kg a) Tính thể tích 3300 kg cát? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Tính trọng lượng đống cát 3m3 ? Câu 8: (1đ).Kể tên loại máy đơn giản thường dùng Dựng mặt phẳng nghiêng có lợi gì? ... đây? A m3 B dm3 C cm3 D mm3 Câu 10 : Hệ thức đưới biểu thị mối liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng chất? A d = V D B d = P V C d = 10 D D P = 10 m Câu 11 : Công thức tính trọng lượng riêng... Câu 15 : Trình bày cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước bỏ lọt vào bình chia độ Câu 16 : Người ta muốn chứa 20 lít nước vào can nhỏ 1, 5 lít a) Số ghi can có ý nghĩa gì? b) Phải dùng can? Câu 17 :... dùng can? Câu 17 : Đổi đơn vị đo khối lượng sau ki lô gam: a) 30hg b) 2 215 g c) 12 tạ d) 14 Câu 18 : Lấy hai ví dụ hai lực cân Câu 19 : Lấy hai ví dụ chứng tỏ lực tác dụng làm biến đổi chuyển động làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập lý lớp 6 học kỳ 1 , Đề cương ôn tập lý lớp 6 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay