Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn lý lớp 6

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ LỚP - I Phần trắc nghiệm: Trong câu sau đây, câu đúng? A Khối lượng mét khối gọi khối lượng riêng B Khối lượng mét khối gọi khối lượng riêng chất C Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất D Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Trong câu sau đây, câu sai? A Khối lượng riêng chất khối lượng 1m3 chất B Khối lượng riêng chất khác C Khối lượng riêng chất khác khác D Khối lượng riêng chất xác định không thay đổi Trong nhận xét sau đây, so sánh thìa nhơm nồi nhơm nhận xét sai? A Có thể tích khác B Có khối lượng khác C Có khối lượng riêng khác D Có trọng lượng khác Chọn câu trả lời đúng: Muốn đo trọng lượng riêng chất cấu tạo nên vật ta dùng dụng cụ sau đây? A Một cân lực kế B Một cân, lực kế bình chia độ C Một lực kế bình chia độ D Một bình chia độ cân Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực nào? A Lực lớn trọng lượng vật B Lực lớn trọng lượng vật C Lực nhỏ trọng lượng vật D Lực nhỏ trọng lượng vật Chọn kết luận đúng: Khi dùng máy đơn giản ta kéo vật nặng lên cao cách dễ dàng, vì: A Tư đứng ta vững vàng chắn B Máy đơn giản tạo lực kéo lớn C Ta kết hợp phần lực thể D Lực kéo ta nhỏ trọng lượng vật Chọn kết luận đúng: Máy đơn giản thiết bị dùng để biến đổi lực về: A Điểm đặt B Điểm đặt, hương, chiều C Điểm đặt, phương, chiều độ lớn D Độ lớn Chọn kết luận sai: A Các chất rắn khác co dãn nhiệt giống B Các chất rắn bị co dãn nhiệt C Các chất rắn khác co dãn nhiệt khác D Khi co dãn nhiệt, cắc chất rắn gây lực lớn Hiện tượng sau xảy nung nóng vật rắn A Khối lượng vật tăng B Thể tích vật giảm C Khối lượng riêng vật tăng D Thể tích vật tăng 10 Một chai thuỷ tinh đậy nắp kim loại Nắp bị giữ chặt Hỏi phải mở nắp cách sau đây? A Hơ nóng cổ chai B Hơ nóng nắp cổ chai C Hơ nóng đáy chai D Hơ nóng nắp chai 11 Đường kính cầu thay đổi nhiệt độ thay đổi? A Tăng lên giảm xuống B Tăng lên C Giảm xuống D Không thay đổi 12 Tại lợp nhà tơn, người ta đóng đinh đầu đầu để tự do? A Để tôn không bị thủng nhiều lỗ B Để tiết kiệm đinh C Để tôn dễ dàng co dãn nhiệt D Cả A- B C 13 Chọn câu trả lời đúng: Tại tơn lợp nhà lại thường có dạng lượn sóng? A Để dễ nước B Để tơn dễ dàng co dãn nhiệt C Cả A B D Cả A B sai Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 14 Chọn phát biểu sai: A Chất lỏng nở nóng lên B Các chất lỏng khác co dãn nhiệt khác C Chất lỏng co lại lạnh D Các chất lỏng khác co dãn nhiệt giống 15 Chọn câu trả lời đúng: Tại đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? A Làm bếp bị đẹ nặng B Nước nóng thể tích tăng lên tràn ngồi C Tốn chất đốt D Lâu sôi 16 Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng? A Khối lượng riêng chất lỏng tăng B Khối lượng chất lỏng giảm C Khối lượng riêng chất lỏng giảm D Khối lượng chất lỏng tăng 17 Chọn câu trả lời sai: Hiện tượng sau xảy làm lạnh lượng chất lỏng? A Thể tích chất lỏng giảm B Khối lượng chất lỏng khơng đổi C Thể tích chất lỏng tăng D Khối lượng riêng chất lỏng giảm 18 Chọn câu trả lời đúng: Tại 40C nước có: A Trọng lượng riêng lớn B Thể tích lớn C Trọng lượng riêng nhỏ D Khối lượng lớn 19 Chọn câu trả lời chưa xác: A Khi nhiệt độ tăng nước nở B Nước co dãn nhiệt C Khi nhiệt độ giảm nước co lại D Ở 00C nước đóng băng 20 Các chất rắn, lỏng khí dãn nở nhiệt Chất dãn nở nhiều nhất? A Rắn B Lỏng C Khí D Dãn nở 21 Nước thể có khối lượng riêng lớn nhất? A Thể rắn B Thể lỏng C Thể D Khối lượng riêng thể giống 22 Ở điều kiện bình thường, nhận xét sau sai? A Nước chất lỏng, rắn khí B Khơng khí, ơxi, nitơ chất khí C Rượu, nước, thuỷ ngân chất lỏng D Đồng, sắt, chì chất rắn 23 Chọn câu trả lời đúng: Tại bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng lại phòng lên cũ? A Vì võ bóng gặp nóng nên nở B Vì nước nóng thấm vào bóng C Vì khơng khí bên bóng dãn nở nhiệt D Vì võ bóng co lại 24 Chọn câu trả lời đúng: Băng kép cấu tạo bằng: A Một đồng sắt B Hai kim loại khác C Một đồng nhôm D Một nhôm sắt 25 Chọn câu trả lời đúng: Băng kép chế tạo dựa tượng: A Các chất rắn khác co dãn nhiệt khác B Chất rắn nở nóng lên C Các chất rắn khác co dãn nhiệt giống D Chất rắn co lại lạnh 26 Chọn câu trả lời đúng: Tại đặt đường ray xe lửa, người ta không đặt ray sát nhau, mà phải đặt chúng cách khoảng ngắn? A Để tiết kiệm ray B Để tránh gây lực lớn dãn nở nhiệt C Để tạo nên âm đặc biệt D Để dễ uốn cong đường ray 27 Nhiệt kế cấu tạo dựa vào tượng: A dãn nở nhiệt chất lỏng B dãn nở nhiệt chất rắn C dãn nở nhiệt chất khí D dãn nở nhiệt chất 28 Chọn kết luận sai: A Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ người B Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khơng khí phòng C Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để đo lò luyện kim D Nhiệt kế kim loại dùng để đo nhiệt độ bàn 29 Hai nhiệt kế thuỷ ngân có óng quản giống bầu to nhỏ khác Mực thuỷ ngân mức ngang nhau, nhúng chúng vào cốc nước nóng thì: A Mực thuỷ ngân hai nhiệt kế dâng lên tới nhiệt độ B Mực thuỷ ngân hai nhiệt kế dâng lên tới độ cao C Mực thuỷ ngân nhiệt kế có bầu lớn dâng lên cao Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Nhiệt kế có bầu lớn cho kết xác 30 Chọn câu trả lời đúng: Nhiệt kế y tế dùng để đo: A Nhiệt độ nước đá B Thân nhiệt người C Nhiệt độ nước sôi D Nhiệt độ môi trường 31 Chọn câu trả lời sai: Thân nhiệt người bình thường là: A 370C B 690F C 310 K D 98,60F 0 32 Hãy tính 100 F C? A 500C B 320C C.180C D 37,770C 33 Hiện tượng nóng chảy tượng đây? A Một khối chất lỏng biến thành chất rắn B Một khối chất khí biến thành chất lỏng C Một khối chất rắn biến thành chất lỏng D Một khối chất khí biến thành chất rắn 34 Trường hợp cục nước đá tan nhanh thả vào: A Nước nhiệt độ 300C B Nước nhiệt độ 00C C Nước nhiệt độ -30 C D Nước nhiệt độ 100C 35 Chọn câu trả lời đúng: Khi đúc đồng, gang, thép… người ta ứng dụng tượng vật lí nào? A Hố ngưng tụ B Nóng chảy đơng đặc C Nung nóng D Tất câu sai 36 Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng đông đặc tượng: A Một khối chất lỏng biến thành chất rắn B Một khối chất khí biến thành chất lỏng C Một khối chất rắn biến thành chất lỏng D Một khối chất khí biến thành chất rắn 37 Nhận định sau đúng? A Đông đặc nóng chảy q trình ngược B Đơng đặc nóng chảy q trình giống hệt C Cả A B sai D Cả A B 38 Hiện tượng bay tượng sau đây? A Chất lỏng biến thành B Chất rắn biến thành chất khí C Chất khí biến thành chất lỏng D Chất lỏng biến thành chất rắn 39 Nước bên lọ thuỷ tinh bay nhanh khi: A Mặt thoáng lọ nhỏ B Lọ nhỏ C Lọ lớn D Mặt thoáng lọ lớn 40 Nước bên lọ thuỷ tinh bay nhanh khi: A Nhiệt độ cao gió yếu B Nhiệt độ thấp gió yếu C Nhiệt độ cao gió mạnh D Nhiệt độ thấp gió mạnh 41 Khi sản xuất muối từ nước biển, người ta dựa vào tượng vật lí nào? A Đơng đặc B Bay C Ngưng tụ D Cả A- B C 42 Các loại sa mạc thường có nhỏ, có lơng dày có gai để: A Hạn chế bốc nước B Vì thiếu nước C Đỡ tốn dinh dưỡng ni D Vì đất khơ cằn 43 Hiện tượng ngưng tụ tượng: A Chất khí biến thành chất lỏng B Chất lỏng biến thành chất khí C Chất rắn biến thành chất khí D Chất lỏng biến thành chất rắn 44 Bên thành cốc nước đá có giọt nước Tại sao? A Do nước thấm ngồi B Do nước khơng khí bên ngồi cốc ngưng tụ lại C Do khơng khí bám vào D Do nước bốc bám 45 Tại mùa lạnh, ta thường thở “khói”? A Do nước ngưng tụ lại B Do khơng khí có nước C Do thở nóng D Do ta thở có nước gặp khơng khí lạnh nên ngưng tụ 46 Sương động cối vào ban đêm, nguyên nhân từ đâu? A Do ban đêm có mưa B Do bay nước xung quanh A Do ban đêm trời lạnh D Do ngưng tụ nước khơng khí 47 Các đám mây hình thành la do: A Nước bốc B Hơi nước ngưng tụ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Khói D Nước bốc bay lên cao gặp lạnh ngưng tụ thành mây 48 Hiện tượng giọt sương đọng lại buổi sáng liên quan đến tượng: A ngưng tụ B đơng đặc C bay D nóng chảy 49 Chưng cất nước chưng cất rượu ứng dụng vào tượng vật lí nào? A nóng chảy B đông đặc C bay ngưng tụ D bay 50 Khi chất lỏng sôi, tượng sau đúng? A Sự bay xảy mặt thoáng B Sự bay xảy lòng chất lỏng C Sự bay xảy mặt thống lòng chất lỏng D Sự bay bọt khí vỡ mặt thống 51 Trong suốt thời gian sơi, nhiệt độ chất lỏng có đặc điểm gì? A Tăng dần lên B Khơng thay đổi C Giảm dần D Có lúc tăng, có lúc giảm 52 Nước đựng cốc bay nhanh khi: A Nước cốc nhiều B Nước cốc C Nước cốc nóng D Nước cốc lạnh 53 Hiện tượng sau ngưng tụ? A Sương đọng B sương mù C nước D mây 54 Trong tượng đây, tượng khơng liên quan đến nóng chảy? A Đúc chuông đồng B Đốt nến C Đốt đèn dầu D Bỏ cục nước đá vào cốc nước 55 Trong so sánh sau đây, câu đúng? A Nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ đơng đặc B Nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ đơng đặc C Nhiệt độ nóng chảy cao thấp nhiệt độ đơng đặc D Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc oOo -II Phần tự luận: Câu 1: Em nêu kết luận nở nhiệt chất: chất rắn, chất lỏng, chất khí? Ví dụ ứng dụng thực tế loại Câu 4: Em so sánh giống khác nở nhiệt chất rắn chất khí? Câu 5: Em so sánh giống khác nở nhiệt chất lỏng chất khí? Câu 6: Em nêu kết luận nóng chảy đơng đặc? Lấy ví dụ ứng dụng thực tế? Câu 7: Em nêu kết luận bay ngưng tụ? lấy ví dụ ứng dụng thực tế? Câu 8: Em so sánh nóng chảy đơng đặc? Lấy ví dụ? Câu 9: Em so sánh bay ngưng tụ? Lấy ví dụ? Câu 10: Tính 0C 0F nhiệt độ sau: a 370C b 860F c 450C d 1260F II Phần tự luận: Câu 1: Chất rắn nở nóng lên co lại lạnh Các chất rắn khác co dãn nhiệt khác Ví dụ: cầu thép đốt nóng thể tích tăng lên Vận dụng: gắn đường ray xe lửa làm cầu làm tôn lợp nhà Câu 2: Chất lỏng nở nóng lên co lại lạnh Các chất lỏng khác co dãn nhiệt khác Ví dụ: đun nước ta đỗ đầy nước sơi tràn ngồi,… Vận dụng: để ta đóng chai nước khơng q đầy, nấu nước khơng nên đỗ thật đầy,… Câu 3: Chất khí nở nóng lên co lại lạnh Các chất khí khác co dãn nhiệt giống Ví dụ: cầu bị dẹp ta để vào cốc nước nóng phìn Vận dụng: Câu 4: - Giống nhau: chất rắn chất khí nở nóng lên co lại lạnh - Khác nhau: + Chất rắn khác co dãn nhiệt khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Chất khí khác co dãn nhiệt giống nhau, chất khí nở nhiệt nhiều chất rắn Câu 5: - Giống nhau: chất lỏng chất khí nở nóng lên co lại lạnh - Khác nhau: + Các chất lỏng khác co dãn nhiệt khác + Các chất khí khác co dãn nhiệt giống nhau, chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng Câu 6: -Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc - Phần lớn chất nóng chảy (hay đơng đặc) nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác - Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ vật không thay đổi Bay Nóng chảy (ở nhiệt độ xác định) Rắn Đơng đặc (ở nhiệt độ xác định) Lỏng Khí Ngưng tụ Ví dụ: Đúc tượng đồng, chng đồng, rèn dao, cuốc… Câu 7: - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngưng tụ - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng Ví dụ: Vận dụng bay ngưng tụ để người ta chưng cất rượu, nước, … Câu 8: So sánh nóng chảy đông đặc: - giống nhau: Đối với chất định nhiệt độ đơng đặc nhiệt độ nóng chảy - Khác nhau: + Sự nóng chảy chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng + Sự đông đặc chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn - Ví dụ: Đốt nóng băng phiến băng phiền nóng chảy ta để nguội đơng đặc Câu 9: So sánh bay ngưng tụ: Sự bay ngưng tụ - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi - Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi bay ngưng tụ Ví dụ: ta nấu nước nóng nước bốc Ví dụ: ban ngày nước bốc lên ban đêm gặp lên lạnh ngưng tụ lai thành giọt sương động lại Câu 10: a 370C = 00C + 370C b 860F = (860F – 320F) : 1,8 = 320F + 37 1,80F = 540F : 1,8 0 = 32 F + 66,6 F = 98,6 F = 300C Câu c d làm tương tự câu a b - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A B C D câu 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A B C D câu 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 A B C D ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ I Phần trắc nghiệm: C 10 D 19 D 28 B 37 A 46 D 55 D B 11 A 20 C 29 A 38 A 47 D C 12 D 21 A 30 B 39 D 48 A B 13 C 22 A 31 A 40 C 49 C B 14 D 23 C 32 D 41 D 50 D D 15 B 24 B 33 C 42 A 51 B C 16 C 25 A 34 A 43 A 52 C A 17 C 26 B 35 B 44 B 53 C D 18 A 27 A 36 A 45 D 54 C ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A B C D câu 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A B C D câu 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 64 65 66 67 68 69 A B C D ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ I Phần trắc nghiệm: C 10 D 19 D 28 B 37 A 46 D 55 D B 11 A 20 C 29 A 38 A 47 D C 12 D 21 A 30 B 39 D 48 A B 13 C 22 A 31 A 40 C... 48 A B 13 C 22 A 31 A 40 C 49 C B 14 D 23 C 32 D 41 D 50 D D 15 B 24 B 33 C 42 A 51 B C 16 C 25 A 34 A 43 A 52 C A 17 C 26 B 35 B 44 B 53 C D 18 A 27 A 36 A 45 D 54 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn lý lớp 6 , Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn lý lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay