THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẦY DA CÔNG TY VIỆT NAM MỘC BÀI CÔNG SUẤT (800 M 3 NGÀY ĐÊM)

132 38 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẦY DA CÔNG TY VIỆT NAM- MỘC BÀI CÔNG SUẤT (800 M3/NGÀY ĐÊM) Người thực hiện:NguyễnThị Ngọc Dung Mã số sinh viên : 07127021 Ngành : Kỹ thuật môi trường - TP HCM 07/2011 - Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẦY DA CÔNG TY VIỆT NAM- MỘC BÀI_CÔNG SUẤT 800M3/NGÀY ĐÊM Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cấp kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN - TP HCM 07/2011 - GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển i SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tơi nhận nhiều giúp đỡ, lời động viên chia sẻ chân thành nhiều người Đầu tiên xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy Th.S Nguyễn Văn Hiển tận tình hướng dẫn giúp đỡ tốt để tơi hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn thầy cô thuộc khoa Môi Trường Và Tài Nguyên, trường đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn chị Mai ban quản lý công ty giày da Việt Nam – Mộc Bài tận tình giúp đỡ tơi q trình làm đề tài công ty Cám ơn bạn sinh viên lớp DH07MT, khoa Môi Trường Và Tài Nguyên, trường đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh bạn phòng 516E giúp đỡ tơi nhiều q trình làm đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, họ nguồn động viên , điểm tựa vũng hỗ trợ tạo nghị lực cho tơi suốt q trình học tập Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tế nên Khóa luận tốt nghiệp em khơng thể tránh nhiều thiếu sót khơng đáng có Rất mong nhận góp ý quý giá thầy bạn bè để hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc Dung GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển ii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài cơng suất 800m3/ngày TĨM TẮT KHĨA LUẬN Nhà máy giày da Việt Nam - Mộc Bài vào hoạt động mang lại nhiều lợi ích mặt kinh tế - xã hội cho tỉnh Tây Ninh Nhưng bên cạnh lợi ích đó, việc xử lý chất thải phát sinh trình sản xuất nhà máy vấn đề đáng quan tâm Trong vấn đề quan tâm nguồn nước thải phát sinh q trình sản xuất lẫn sinh hoạt cơng nhân nhà máy Nước thải nhà máy chủ yếu nước thải sinh hoạt công nhân, bên cạnh nước thải phát sinh từ khâu làm đế giày, bước rửa khuôn in ấn khâu làm keo khu vực sản xuất , lượng nước thải chiếm tỷ lệ thấp có đặc tính nhiễm cao Nước thải sau xử lý cần đạt QCVN24/BTNMT 2009 cột B dẫn vào hệ thống thoát nước chung Khu thương mại Hiệp Thành-Mộc Bài sau thải kênh Đìa Xù Qua q trình tham khảo cơng nghệ xử lý nước thải số nhà máy giày da khác, khảo sát thông số nước thải đầu nhà máy tính tốn khái qt kinh tế, phương án đề xuất sau: - Phương án I: Nước thải sản xuất Hố thu II Bể trộn Bể phản ứng Bể lắng I Nước thải sinh hoạt  Hố thu I   Bể tách dầu Bể điều hòa   Bể lắng II  Bể MBBR  Bể lắngII  Bể khử trùng - Phương án II: Nước thải sản xuất Hố thu II Bể trộn Bể phản ứng Bể lắng I Nước thải sinh hoạt  Hố thu I Bể tách dầu  Bể điều hòa Bể MBR  Sau q trình tính toán chi tiết, rút kết quả:  Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải phương án I là: 8,180 VNĐ  Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải phương án II là: 8,280 VNĐ Sau phân tích kỹ nhiều mặt như: tính kinh tế, tính kỹ thuật, thi cơng vận hành ta chọn Phương án I phương án có nhiều ưu điểm lại dễ vận hành Thiết kế trình bày chi tiết vẽ GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển iii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài: 2.Mục tiêu khóa luận: 3.Nội dung khóa luận : 4.Phương pháp thực : 5.Đối tượng giới hạn đề tài : 6.Ý nghĩa đề tài : Chương : TỔNG QUANVỀ CÔNG TY VIỆT NAM-MỘC BÀI 1.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 1.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT 1.3 NHU CẦU SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 1.4 NHU CẦU VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HÓA CHẤT Chương : NHÀ MÁY VIỆT NAM-MỘC BÀI_HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG10 2.1.TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀY DA : 10 2.1.1 Xử lý học : 10 2.1.3 Xử lý hóa lý 13 2.1.4 Xử lý bùn 16 2.2 ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DA GIÀY 17 2.2.1 Nước thải sản xuất 17 2.2.2 Nước thải sinh hoạt 18 2.3 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ THẢI MỘT SỐ NHÀ MÁY CĨ TÍNH CHẤT TƯƠNG TỰ 19 2.3.1.Nhà máy giày da ChinLu – Long An 19 2.3.2.Nhà máy giày da Bình Tiên - Biên Hòa, Đồng Nai 20 2.3.3.Nhà máy giày ChangMin 21 2.3.4.Xử lý nước thải công ty giày Ngọc Hoa_Hà Nội 22 2.4 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY VIỆT NAM-MỘC BÀI23 2.4.1.Nước thải sinh hoạt : 23 2.4.2.Nước thải sản xuất : 23 Chương : ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TÍNH TỐN THIẾT KẾ 24 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển iv SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài cơng suất 800m3/ngày 3.1 THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI VÀ YÊU CẦU CỦA NHÀ MÁY: 24 3.1.1 Tiêu chuẩn xử lý 24 3.1.2 Tính chất nước thải 24 3.1.5 Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý 25 3.2 CĂN CỨ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN: 25 3.3 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN 25 3.3.1 Phương án 26 4.3.2 Phương án 29 3.4 TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ 32 3.4.1 Phương án 32 4.4.2 Phương án 36 4.5 TÍNH TỐN CHI PHÍ 37 4.5.1 Cơ sở tính tốn 37 4.5.2 Phương án 37 4.5.3 Phương án 38 4.6 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 38 Chương : XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÈN SỬ DỤNGVÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG 40 4.1.MƠ HÌNH VÀ THỰC NGHIỆM : 40 4.1.1 Yêu cầu thí nghiệm 40 4.1.2 Mục đích thí nghiệm 40 4.1.3 Mơ hình thí nghiệm 40 4.1.4 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 41 4.1.5 Kết 44 4.2 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ KHÁC PHỤC SỰ CỐ 47 4.2.1 Quản lý vận hành hàng ngày 47 4.2.2 Sự cố biện pháp khắc phục 48 4.2.3.Kỹ thuật an toàn 50 4.2.4 Bảo trì 50 Chương : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 KẾT LUẬN 51 5.2 KIẾN NGHỊ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC - PHỤ LỤC – TÍNH TỐN CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ - PHỤ LỤC – TÍNH TỐN CHI PHÍ - 60 PHỤ LỤC – BẢNG VẼ CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ - 71 - GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển v SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải MLSS : Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) QCVN : quy chuẩn Việt Nam QCVN 24: 2008 : Tiêu chuẩn chất lượng nước – nước thải sản xuất – Giới hạn ô nhiễm cho phép NT : Nước thải CNXLNT : Công nghệ xử lý nước thải TXLNT : Trạm xử lý nước thải VSV : Vi sinh vật MBBR : Công trình sinh học có giá thể dính bám di động(Moving Bed Biofilm Reactor) MBR : Màng sinh học (Membrance Bio Reactor) GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển vi SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình sản xuất nhà máy Hình 2.1 : Sơ đồ cơng nghệ XLNT nhà máy giày da ChinLu – Long An 19 Hình 2.2 : Sơ đồ cơng nghệ XLNT nhà máy giày da Bình Tiên - Biên Hòa, Đồng Nai 20 Hình 2.3 : Sơ đồ công nghệ XLNT nhà máy giày da ChangMin 21 Hình 2.4 : Sơ đồ cơng nghệ XLNT nhà máy giày da Ngọc Hoa_Hà Nội 22 Hình 3.1: Sơ đồ cơng nghệ phương án 26 Hình 3.2: Sơ đồ cơng nghệ phương án 29 Hình 4.1 Mơ hình thí nghiệm keo tụ 40 Hình 4.2 Biểu đồ xác định pH tối ưu theo hiệu xử lý phèn nhơm 44 Hình 4.3 Biểu đồ xác định phèn tối ưu theo hiệu xử lý phèn nhơm 45 Hình 4.4 Biểu đồ xác định pH tối ưu theo hiệu xử lý phèn sắt 45 Hình 4.5 Biểu đồ xác định phèn tối ưu theo hiệu xử lý phèn sắt 46 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển vii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các hạng mục sử dụng đất Bảng 1.2 : Các phân xưởng nhà máy Bảng 1.3 : Danh mục máy móc, thiết bị dự án Bảng 1.4 : Danh mục nguyên vật liệu hóa chất Bảng 3.1: Tính chất nước thải nhà máy giày da Việt Nam – Mộc Bài 24 Bảng 3.2: Hiệu suất xử lý phương án 28 Bảng 3.3: Hiệu suất xử lý phương án 31 Bảng 4.1 Tính chất nước thải đầu vào 44 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển viii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài cơng suất 800m3/ngày ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài: Đất nước ta tiến hành cơng nghiệp hóa – đại hóa với mục tiêu chiến lược đến năm 2020, nước công nghiệp Trong năm qua, Đảng Nhà nước ban hành nhiều sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư nước nước vào Việt Nam Đồng thời, quy hoạch nhiều khu dân cư đô thị mới, thành lập nhiều khu công nghiệp lớn khắp nước thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, đầu tư nhiều lĩnh vực Nắm bắt xu hướng trên, Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial khảo sát nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất giày Việt NamMộc Bài (công suất:10,000,000 đôi/năm) Khu kinh tế cửa Mộc Bài Nhà máy Việt Nam-Mộc Bài nhà máy chấp hành tốt quy định pháp luật sớm trọng đến công tác bảo vệ mơi trường khu vực, từ giai đoạn định hướng thiết kế xây dựng nhà máy ý đến công tác bảo vệ môi trường cách tính tốn thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ tốt để đảm bảo chất lượng nước thải đầu tiêu chuẩn nước thải đầu khu công nghiệp Nhận thức mối quan hệ phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, thấy rõ vấn đề XLNT nhà máy vô thiết thực cần thiết thời điểm nên tiến hành đề tài “ Thiết kế hệ thống XLNT nhà máy giày da Mộc Bài-Việt Nam công suất 800 m 3/ngày.đêm” cho Luận Văn Tốt Nghiệp Kỹ Sư Ngành Kỹ Thuật Mơi Trường 2.Mục tiêu khóa luận: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất giày Việt Nam-Mộc Bài đạt tiêu chuẩn môi trường phù hợp với điều kiện thực tế nhà máy 3.Nội dung khóa luận :  Khảo sát tình hình hoạt động sản xuất công ty  Khảo sát thành phần tính chất nước thải từ trình sản xuất cơng ty Việt Nam-Mộc Bài GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày Tải trọng chất rắn (Kg/m2.ngày) Cặn tươi 98 – 146 Cặn tươi kiềm hóa vơi 98 – 122 Cặn tươi + bùn từ bể lọc sinh học 49 – 59 Cặn tươi + bùn từ bể bùn hoạt tính 29 – 49 Bùn từ bể lọc sinh học 39 – 49 Bùn hoạt tính dư 24 – 29 Bùn từ xử lý bậc cao + vôi 293 Thông số thiết kế Nồng độ bùn sau lắng (%) – 10 – 12 7–9 4–7 7–9 2.5 – 12 – 15 (Nguồn: Theo Lâm Minh Triết ctv 2006 Xử lý nước thải thị cơng nghiệp – Tính tốn thiết kế cơng trình NXB đại học quốc gia Hồ Chí Minh.) - Lưu lượng bùn thải Q1 = m 3/ngđ (từ bể lắng sau keo tụ nước thải sản xuất) Tỷ trọng bùn :1050kg/m C%=10% Diện tích bề mặt bể nén cần ∗ 1050 ∗ 10/100 = 2.15 293 Lưu lượng bùn thải Q2 = 3.33 m 3/ngđ (từ bể SBR) = - = G=6.66 kgSS/ngđ Diện tích bề mặt bể nén cần : = = = 1.14 m2 Diện tích bề mặt bể nén bùn: với hệ số an toàn 1.5 A=(1.14+2.15)*1.5= 4.935 m2 Đường kính bể nén bùn: = 4∗ = ∗ 4.935 = 2.5 Chọn D = 2.5 m Đường kính ống trung tâm: d = 20 % x D = 0.2  2.5 = 0.5 m Chiều cao bể nén bùn: H = h + (hnén + hc) + hbv= m + 1.5 m + 0.5 m = m h: Chiều cao vùng nước vùng vào: h = m GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 57 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày (hnén + h c): Chiều cao phần nén bùn hình trụ 1.5 m; hc chiều cao chóp đáy bể có độ dốc 10% tâm lắp đặt thiết bị gạt bùn đáy Chọn chiều cao bảo vệ: hbv = 0.5 m Kích thước bể nén bùn: D  H = m m Thời gian lưu cặn bể nén bùn từ 0.5 - 20 ngày Thời gian lưu bùn tính sau: ù = ù Trong Vbùn: Thể tích vùng nén bùn bể nén bùn ù = (ℎ é +ℎ )∗ = 1.5 ∗ 4.935 = 7.4 m3 Qbùn: Lưu lượng bùn rút ngày ù = 0.15 ∗ 9.33 = 1.4 m3 = 15% Vậy thời gian lưu cặn là: 7.4 = 5.29 1.4 Lượng nước thu từ bể nén bùn: = Qnước = 9.33 – 1.4 = 7.93 m Đường kính máng tràn thu nước: Dmáng=0.8*D= 0.8*2.5=2 m  Tính bơm bùn sau nén Chọn thời gian hoạt động bơm 15 phút Lưu lượng bơm: = ∗ 60 = 5.6 m3/h=1.6*10-3m3/s Công suất bơm: = ∗ ∗ ∗ 1.6 ∗ 10 ∗ 1050 ∗ 9.81 ∗ = = 0.2 1000 ∗ 3600 ∗ 24 0.7 ∗ 1000 Nt =  N =  0.2 = 0.4 kW Chọn bơm bơm bùn hãng Ebara – Italia số hiệu DOW 150 cột áp 9.5 m , lưu lượng 6m3/h, công suất 1.1kW bơm bùn bể nén bùn Đường kính ống bơm bùn: GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 58 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày = 4∗ ∗ = ∗ 1.6 ∗ 10 ∗1 = 0.046 Chọn ống thép khơng gỉ có  = 50mm Bảng B2.9: Bể nén bùn Thơng số Đường kính bể nén Chiều cao bể nén Lưu lượng bùn sau nén Giá trị 2.5 1.4 Đơn vị m m m 3/ngđ B2.3 Máy ép bùn dây đai  Nhiệm vụ: Làm giảm độ ẩm bùn xuống 70 ÷ 80 % (tăng nồng độ cặn khơ từ 20 ÷ 30 %) với mục đích: + Giảm khối lượng vận chuyển bãi thải + Cặn khô dễ đưa chơn lấp hay cải tạo đất có hiệu cao cặn ướt + Giảm thể tích nước ngấm vào nước ngầm bãi chơn lấp  Tính tốn: - Khối lượng bùn đưa đến máy ép ngày:1.4 m3 - Lượng cặn đưa vào máy h: = 1.4 / ∗7 / ầ / ầ ∗ 1.5ℎ/ = 1.31 /ℎ Dựa vào catologe máy ép bùn băng tải, chọn máy ép hiệu NBD -90E hãng Pro – Equipment Đặc tính : Chiều rộng băng ép 900mm; tải trọng 1.6 ÷ 2.6 m 3/h Tải trọng bùn tính 1m bề rộng băng tải: ù = = 1.46 m 3/m.h Nồng độ bùn sau ép = 20 % - Khối lượng bùn sau ép: = 1.4 ∗ 1100 ∗ 20/100 = 308 kg/h hoạt động - Lượng nước tách từ máy ép bùn: Mnước=1.4*80/100=1.12 m3/h hoạt động - Chất kết tủa polymer sử dụng cho máy ép bùn: Liều lượng polymer: kg/tấn bùn GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 59 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày Liều lượng polymer tiêu thụ: ∗ ∗ = 7.2 kg/h hoạt động - Hàm lượng polymer sử dụng: % - Lượng dung dịch châm vào thực tế: - Thời gian lưu dung dịch 24 h - Dung tích thùng yêu cầu: 0.36 x 1.5 = 0.54 m3 ∗ = 0.36 m3/h hoạt động ∗ Chọn 01 bơm định lượng châm polymer, hiệu A - 125 - hãng Doseuro Bồn chứa hóa chất m PHỤ LỤC – TÍNH TỐN CHI PHÍ A – PHƯƠNG ÁN A.1 Chi phí xây dựng: ST T A 10 11 12 B MƠ TẢ CƠNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẦN XÂY DỰNG Bể thu gom (sh) Bể tách dầu(sh) Bể thu gom (sx) bể keo tụ (sx) Bể tạo bơng(sx) Bể lắng I (sx) Bể điều hòa Bể MBBR Bể lắng Bể khử trùng Bể nén bùn Nhà điều hành TỔNG PHẦN XÂY DỰNG PHẦN THIẾT BỊMÁY MÓC HỐ THU GOM(SX+SH) Song chắn rác tự động Bơm chìm Phao báo mức nước Cáp kéo bơm BỂ TÁCH DẦU(SH) Bộ tách dầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 33.75 39.00 20.00 1.60 15.00 87.50 302.50 385.00 120.00 24.00 28.30 30.00 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 67,500 78,000 40,000 1,600 30,000 175,000 605,000 770,000 240,000 48,000 56,600 120,000 2,231,700 2 Cái Cái Bộ 50,000 10,000 300 600 100,000 40,000 600 1,200 50,000 50,000 - 60 - ĐƠN GIÁ (1.000 VNĐ) THÀNHT IỀN (1.000 VNĐ) SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày 10 11 12 13 BỂ KEO TỤ (SX) moto khuấy trộn cánh khuấy moto khuấy trộn phèn Bơm định lượng phèn BỂ TẠO BÔNG (SX) moto khuấy trộn cánh khuấy BỂ LẮNG I (SX) máng thu nước ống trung tâm bơm bùn BỂ ĐIỀU HỊA Máy thổi khí Đĩa phân phối khí Phao báo mức nước bơm chìm BỂ MBBR Máy thổi khí Đĩa phân phối khí Giá thể dính bám bơm bùn BỂ LẮNG II máng thu nước ống trung tâm bơm bùn BỂ KHỬ TRÙNG Bơm định lượng Thùng chứa hóa chất Mơ tơ khuấy cánh khuấy BỂ CHỨA BÙN Máng thu nước ống trung tâm Bơm bùn Máy ép bùn HỆ THỐNG LAN CAN, CẦU THANG, SÀN CÔNG TÁC HỆTHỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN Ống DCIP phụ kiện: van cổng, van chiều, racco,co,tê… Ống SVS phụ kiện:van,racco,co,tê GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển 1 1 bộ bộ 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 1 bộ 10,000 5,000 10,000 5,000 1 bộ 39,000 19,000 10,000 39,000 19,000 10,000 25 1 Cái Cái cái 30,000 350 300 10,000 60,000 8,750 300 10,000 110 172 Cái Cái m3 30,000 350 750 10,000 90,000 38,500 129,000 10,000 1 bộ 35,000 17,000 10,000 35,000 17,000 10,000 1 1 Cái Cái Cái 10,000 3,500 10,000 5,000 10,000 3,500 10,000 5,000 1 1 Bộ Cái 39,000 17,000 10,000 240,000 39,000 17,000 10,000 240,000 Hệ 100,000 100,000 Hệ 50,000 50,000 - 61 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày Ống PU,PE,PVC phụ kiện BÙN SINH HỌC VÀ MEN VI 14 SINH BAN ĐẦU Bùn hoạt tính bể sinh học-chỉ số SVI=80-100, MLSS=3000mg/l Độ ẩm 80% TS=10-15% TVS/TS=60-70% Tải trọng hữu F/M=0.1 Thời gian thích nghi 30 ngày 15 HỆ ĐIỀU KHIỂN Tủ điều khiển Vỏ: Thép sơn tĩnh điện Linh kiện điều khiển tự động Dây cáp điện loại 16 CHI PHÍ KHÁC Chi phí vận chuyển lắp đặt Chi phí chạy thử Chi phí nghiệm thu, giấy phép Chi phí xét nghiệm mẫu TỔNG PHẦN THIẾT BỊ TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ THUẾ TỔNG CỘNG Hệ 15,000 15,000 Bộ 5,000 5,000 1 Bộ Bộ 30,000 15,000 30,000 15,000 1 1 Hệ Hệ Hệ Hệ 45,000 10,000 12,000 5,000 45,000 10,000 12,000 5,000 1,339,850 3,571,550 357,155 3,928,705 A.2 Chi phí vận hành  Chi phí điện năng: STT THIẾT BỊ Bơm nước thải từ bể thu gomI Bơm nước thải từ bể thu gomII Bơm định lượng phèn Moto khuấy trộn phèn Moto khuấy trộn bể keo tụ Moto khuấy trộn bể tạo Bơm bùn bể lắng I Máy thổi khí bể điều hòa Bơm chìm từ bể điều hòa GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển SỐ THỜI GIAN CÔNG MÁY HOẠT SUẤT HOẠT ĐỘNG (Kw) ĐỘNG (h/ngày) ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ(KW) 2.20 24 52.80 1.10 24 26.40 1 1 1 0.50 1.00 1.00 1.00 1.10 7.00 1.10 24 24 24 24 10 24 24 12.00 24.00 24.00 24.00 11.00 168 26.40 - 62 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày SỐ MÁY STT THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG Máy thổi khí bể MBBR 10 Bơm bùn dư 11 Bơm bùn bể lắng II 12 Bơm định lượng clo 13 Moto khuấy trộn clo 14 Bơm bùn từ bể nén bùn 15 Máy ép bùn 16 TỔNG CỘNG CÔNG SUẤT (Kw) 27.00 1.10 1.10 1.00 1.10 1.10 5.00 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG (h/ngày) 24 10 24 24 ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ(KW) 648.00 1.10 11.00 24.00 26.40 1.10 7.50 1,087.70 Chi phí cho KW điện: 2,500 VNĐ Chi phí điện cho năm vận hành: TĐ = 1,087.70*12*30*2,500 = 978,930,000  Chi phí nhân cơng: (VNĐ/năm) Kỹ sư ×5,000,000/người.tháng = 10,000,000(VNĐ/tháng) Chi phí trả cho nhân cơng năm = 120,000,000 ( VNĐ/năm)  Chi phí hóa chất: Lượng clo sử dụng ngày khoảng g/m3.ngày * 800m3/ngày = 4000 g Lượng phèn nhôm sử dụng ngày khoảng 300 g/m3.ngày * 800m3/ngày = 240,000 g Lượng polyme sử dụng ngày khoảng 8.3*1.5*5/7=8.9 kg Vậychi phí hóa chất sử dụng ngày là: 4*20,000+240*3,500+8.9*80,000 = 1,632,000 VNĐ/ngày Chi phí hóa chất năm: 1,632,000 ×12*30 = 587,520,000 VNĐ/năm  Chi phí bảo trì: Chi phí bảo trì chiếm 3÷5 % chi phí thiết bị.Chọn = 5% Vậy chi phí bảo trì cho năm là: 65,992,500 (VNĐ/năm) Và sau 8-10 năm phải thay vật liệu mang bể MBBR (VNĐ/25 năm) Tvlm = 129,000,000*3=645,000,000 Tổng chi phí vận hành năm là: (VNĐ/năm) Tvh = 1,768,922,500 A.3 Khấu hao tài sản lãi suất GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 63 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 3,906,705,000 với lãi suất vay dài hạn 21%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 25 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo Thời gian vận hành dự án (năm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiền vay ngân hàng (1,000VNĐ) 3,928,705.00 3,771,556.80 3,614,408.60 3,457,260.40 3,300,112.20 3,142,964.00 2,985,815.80 2,828,667.60 2,671,519.40 2,514,371.20 2,357,223.00 2,200,074.80 2,042,926.60 1,885,778.40 1,728,630.20 1,571,482.00 1,414,333.80 1,257,185.60 1,100,037.40 942,889.20 785,741.00 628,592.80 471,444.60 314,296.40 157,148.20 Trả nợ định kỳ (1,000VNĐ) 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 157,148.20 Tổng Tiền trả lãi suất ngân hàng (1,000VNĐ) 825,028.05 792,026.93 759,025.81 726,024.68 693,023.56 660,022.44 627,021.32 594,020.20 561,019.07 528,017.95 495,016.83 462,015.71 429,014.59 396,013.46 363,012.34 330,011.22 297,010.10 264,008.98 231,007.85 198,006.73 165,005.61 132,004.49 99,003.37 66,002.24 33,001.12 Trả ngân hàng (1,000VN) 982,176.25 949,175.13 916,174.01 883,172.88 850,171.76 817,170.64 784,169.52 751,168.40 718,167.27 685,166.15 652,165.03 619,163.91 586,162.79 553,161.66 520,160.54 487,159.42 454,158.30 421,157.18 388,156.05 355,154.93 322,153.81 289,152.69 256,151.57 223,150.44 190,149.32 14,654,070 Số tiền trả trung bình hàng năm cho ngân hàng: T = 14,654,070,000/25 = 586,163,000 VNĐ/năm A.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 64 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày Giá 1m3 nước = ∗ = , , , ∗ , , = 8,180VNĐ Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 8, 180VNĐ GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 65 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày B – PHƯƠNG ÁN B.1 Chi phí xây dựng: STT A 10 11 B MƠ TẢ CƠNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẦN XÂY DỰNG Bể thu gom (sh) Bể tách dầu(sh) Bể thu gom (sx) bể keo tụ (sx) Bể tạo bơng(sx) Bể lắng I (sx) Bể điều hòa Bể MBR Bể khử trùng Bể nén bùn Nhà điều hành TỔNG PHẦNXÂY DỰNG PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC HỐ THU GOM(SX+SH) Song chắn rác tự động Bơm chìm Phao báo mức nước Cáp kéo bơm BỂ TÁCH DẦU(SH) Bộ tách dầu BỂ KEO TỤ (SX) moto khuấy trộn moto khuấy trộn phèn Bơm định lượng phèn cánh khuấy BỂ TẠO BÔNG (SX) moto khuấy trộn cánh khuấy BỂ LẮNG I (SX) máng thu nước ống trung tâm bơm bùn BỂ ĐIỀU HÒA GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ (1.000 VNĐ) THÀNH TIỀN (1.000VN Đ) m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2 Cái Cái Bộ 50000 10,000 300 600 100,000 40,000 600 1,200 50,000 50,000 1 1 bộ bộ 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 5,000 1 bộ 10,000 5,000 10,000 5,000 1 bộ 39,000 19,000 10,000 39,000 19,000 10,000 33.75 39 20 1.6 15 87.5 302.5 154 24 20 30 - 66 - 67,500 78,000 40,000 1,600 30,000 175,000 605,000 308,000 48,000 40,000 120,000 1,513,100 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày 10 11 12 13 14 Máy thổi khí Đĩa phân phối khí Phao báo mức nước bơm chìm BỂ MBR hệ thống giá đỡ bơm rửa ngược Máy thổi khí Đĩa phân phối khí màng bơm bùn BỂ CHỨA BÙN Máng thu nước cưa Bộ ống trung tâm Bơm bùn MÁY ÉP BÙN HỆ THỐNG LAN CAN,CẦU THANG,SÀN CÔNG TÁC HỆTHỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN Ống DCIP phụ kiện: van cổng, van chiều, racco,co,tê… Ống SVS phụ kiện:van,racco,co,tê Ống PU,PE,PVC phụ kiện BÙN SINH HỌC VÀ MEN VI SINH BAN ĐẦU Bùn hoạt tính bể sinh học-chỉ số SVI=80-100, MLSS=3000mg/l Độ ẩm 80% TS=10-15% TVS/TS=60-70% Tải trọng hữu F/M=0.1 Thời gian thích nghi 30 ngày HỆ ĐIỀU KHIỂN Tủ điều khiển Vỏ: Thép sơn tĩnh điện Linh kiện điều khiển tự động Dây cáp điện loại CHI PHÍ KHÁC GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển 25 1 Cái Cái cái 30,000 350 300 10,000 60,000 8,750 300 10,000 1 68 120 hệ Cái Cái modul 500,000 15,000 30,000 350 2,100 10,000 500,000 15,000 90,000 23,800 252,000 10,000 1 1 Bộ Cái 39,000 19,000 10,000 240,000 39,000 19,000 10,000 240,000 Hệ 100,000 100,000 Hệ 50,000 50,000 Hệ 15,000 15,000 Bộ 5,000 5,000 1 Bộ Bộ 30,000 15,000 30,000 15,000 - 67 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày Chi phí vận chuyển lắp đặt Chi phí chạy thử Chi phí nghiệm thu, giấy phép Chi phí xét nghiệm mẫu 1 1 Hệ Hệ Hệ Hệ 45,000 10,000 12,000 5,000 45,000 10,000 12,000 5,000 TỔNG PHẦN THIẾT BỊ 1,874,650 3,387,750 338,775 3,726,525 TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ THUẾ TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ B.2 Chi phí vận hành:  STT 10 11 12 13 14 15 Chi phí điện năng: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG (h/ngày) ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ SỐ MÁY HOẠT ĐỘNG CÔNG SUẤT (Kw) 2.2 24 52.8 1.1 24 26.40 Moto khuấy trộn phèn Moto khuấy trộn bể keo tụ Moto khuấy trộn bể tạo Bơm bùn bể lắng I Máy thổi khí bể điều hòa Bơm chìm từ bể điều hòa Máy thổi khí bể MBR Bơm bùn dư Bơm chìm từ MBR Bơm rửa ngược MBR Bơm bùn từ bể nén bùn Máy ép bùn Tổng cộng 0.5 1.0 1.0 1.0 1.1 7.0 1.1 27.0 1.1 1.1 1.0 1.0 5.0 24 24 24 24 10 24 24 24 10 24 12.00 24.00 24.00 24.00 11.00 168.00 26.40 648.00 1.10 11.00 24.00 1.00 7.50 1,061.20 THIẾT BỊ Bơm nước thải từ bể thu gom I Bơm nước thải từ bể thu gomII Bơm định lượng phèn Chi phí cho KW điện: 2,500 VNĐ Chi phí điện cho năm vận hành: TĐ = 955,080,000 (VNĐ/năm)  Chi phí nhân cơng: GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 68 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài cơng suất 800m3/ngày Kỹ sư ×5,000,000/người.tháng = 10,000,000 (VNĐ/tháng) Chi phí trả cho nhân cơng năm = 120,000,000 ( VNĐ/năm)  Chi phí hóa chất: Lượng phèn nhôm sử dụng ngày khoảng 300 g/m3.ngày × 800 m3/ngày = 240,000 g Lượng polyme sử dụng ngày khoảng 7.2kg Vậy chi phí hóa chất sử dụng ngày là: 240*3,500+7.2*80,000 = 1,416,000 VNĐ/ngày Chi phí hóa chất năm: 509,760,000 (VNĐ/năm)  Chi phí bảo trì: Chi phí bảo trì chiếm 3÷5 % chi phí thiết bị.Chọn = 5% Vậy chi phí bảo trì cho năm là:186,326,250 (VNĐ/năm) Và sau 2-3 năm phải thay vật liệu màng bể MBR (VNĐ/25 năm) Tvlm = 144,000,000*10 = 1,440,000,000 Tổng chi phí vận hành năm là: (VNĐ/năm) Tvh = 1,828,766,250 B.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 4,018,597,000 với lãi suất vay dài hạn 21%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 25 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo Thời gian vận hành dự án (năm) 10 11 Tiền vay ngân hàng (1,000VNĐ) Trả nợ định kỳ ( 1,000VNĐ) 3,726,525.00 3,577,464.00 3,428,403.00 3,279,342.00 3,130,281.00 2,981,220.00 2,832,159.00 2,683,098.00 2,534,037.00 2,384,976.00 2,235,915.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 69 - Tiền trả lãi suất ngân hàng (1,000VNĐ) 782,570.25 751,267.44 719,964.63 688,661.82 657,359.01 626,056.20 594,753.39 563,450.58 532,147.77 500,844.96 469,542.15 Trả ngân hàng (1,000VN) 931,631.25 900,328.44 869,025.63 837,722.82 806,420.01 775,117.20 743,814.39 712,511.58 681,208.77 649,905.96 618,603.15 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2,086,854.00 1,937,793.00 1,788,732.00 1,639,671.00 1,490,610.00 1,341,549.00 1,192,488.00 1,043,427.00 894,366.00 745,305.00 596,244.00 447,183.00 298,122.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 149,061.00 438,239.34 406,936.53 375,633.72 344,330.91 313,028.10 281,725.29 250,422.48 219,119.67 187,816.86 156,514.05 125,211.24 93,908.43 62,605.62 31,302.81 Tổng 587,300.34 555,997.53 524,694.72 493,391.91 462,089.10 430,786.29 399,483.48 368,180.67 336,877.86 305,575.05 274,272.24 242,969.43 211,666.62 180,363.81 13,899,938.25 Số tiền trả trung bình hàng năm cho ngân hàng: 555,997,530 VNĐ/năm T = 13,899,938,250/25= B.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý Giá 1m3 nước = ∗ = , , , ∗ , , = 8,280 VNĐ Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 8,280VNĐ GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 70 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thiết kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài công suất 800m3/ngày PHỤ LỤC BẢNG VẼ CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển - 71 - SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung ... Ngọc Dung Thi t kế hệ thống XLNT công ty giày da Việt Nam-Mộc Bài cơng suất 800m3/ngày 1.3 NHU CẦU SỬ DỤNG MÁY MĨC, THI T BỊ Bảng 1.3 : Danh mục máy móc, thi t bị dự án Stt Tên máy móc, thi t... kỹ thuật, thi cơng vận hành ta chọn Phương án I phương án có nhiều ưu điểm lại dễ vận hành Thi t kế trình bày chi tiết vẽ GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển iii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thi t kế hệ... nhiều thi u sót khơng đáng có Rất mong nhận góp ý quý giá thầy bạn bè để hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc Dung GVHD : Th.S Nguyễn Văn Hiển ii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Dung Thi t kế
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẦY DA CÔNG TY VIỆT NAM MỘC BÀI CÔNG SUẤT (800 M 3 NGÀY ĐÊM) , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẦY DA CÔNG TY VIỆT NAM MỘC BÀI CÔNG SUẤT (800 M 3 NGÀY ĐÊM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay