THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2 KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI TP. HỒ CHÍ MINH, CÔNG SUẤT 2000 (M 3 NGÀY ĐÊM)

113 25 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN –––&——— KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI - TP HỒ CHÍ MINH, CƠNG SUẤT 2000 (M3/NGÀY ĐÊM) Họ tên : NGUYỄN THỊ MỸ GIÀU Lớp : DH07MT Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 TP.HCM, Tháng 07/2011 Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI - TP HỒ CHÍ MINH, CƠNG SUẤT 2000 (M3/NGÀY ĐÊM) Tác giả NGUYỄN THỊ MỸ GIÀU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN - TP HCM 07/2011 - SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐH NÔNG LÂM TP HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc KHOA MÔI TRƯỜNG ===oOo=== & TÀI NGUYÊN ************** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: NGUYỄN THỊ MỸ GIÀU MSSV: 07127034 NIÊN KHOÁ: 2007 – 2011 Tên đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH CƠNG SUẤT 2000 (M3/NGÀY ĐÊM) Nội dung KLTN: - Tìm hiểu tính chất nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp - Xem xét trạng mặt hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1qua vẽ có thực tiễn - Thu thập số liệu nước thải đầu vào công nghệ xử lý số khu công nghiệp, so sánh với tính nước thải chất khu cơng nghiệp Cát Lái để đưa tính chất nước thải cần xử lý - Đề xuất cơng nghệ, tính tốn thiết kế dự tốn kinh tế cho cơng nghệ - Hồn thiện công nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2011 đến 07/2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN VĂN HIỂN Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ban chủ nhiệm Khoa LÊ QUỐC TUẤN SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu Ngày… tháng … năm 2011 Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô Khoa Môi Trường Và Tài Nguyên truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích năm học vừa qua tạo điều kiện cho thực tập KCN Cát Lái TP Hồ Chí Minh Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn đến Th.S Nguyễn Văn Hiển tận tình bảo, hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tế giúp tơi hồn thành tốt KLTN Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc lòng kính u vơ hạn tới ba mẹ người thân gia đình ln bên cạnh động viên, an ủi Tôi xin chân thành cảm ơn giám đốc KCN đồng ý cho thực tập Trong suốt q trình thực tập tơi anh chị trạm XLNT KCN Cát Lái giúp tơi có nhiều kiến thức thực tế Cảm ơn tất thành viên lớp DH07MT bên cạnh tơi vượt qua khó khăn suốt trình học tập Mặc dù cố gắng nhiều khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn bè Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2011 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu -i- Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, cơng suất 2000 m3/ngđ TĨM TẮT KHĨA LUẬN Cùng với phát triển kinh tế trình hội nhập với kinh tế giới bối cảnh nay, để đáp ứng kịp thời với tiến trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước hàng loạt KCN - KCX đầu tư mở rộng quy mô sản xuất Song song với phát triển vượt bật vấn đề môi trường phát sinh hàng ngày, đặc biệt nguồn thải từ nhu cầu sinh hoạt, hoạt động sản xuất KCN - KCX Trong đó, nước thải vấn đề bậc cần quan tâm hàng đầu KCN Cát Lái KCN lớn góp phần lớn cho phát kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh nói riêng nước nói chung Mục tiêu hàng đầu KCN Cát Lái đặt vừa phát triển kinh kế vừa bảo vệ môi trường bền vững Chính KCN Cát Lái ln ln trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường đặc biệt vấn đề nước thải KCN Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải KCN Cát Lái giai đoạn 2, công suất 2000m3/ngày.đêm”, nhằm đáp ứng nhu cầu Tính chất nước thải KCN phức tạp, có dao động lớn, hàm lượng BOD5, SS cao Bên cạnh đó, nước thải chứa thành phần độc hại kim loai nặng, hóa chất… khó mà xử lý triệt để q trình sinh học hay ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu xử lý q trình Trong khóa luận tốt nghiệp này, đề xuất phương án với công nghệ tham khảo từ hệ thống XLNT vận hành với hiệu xử lý đạt tiêu chuẩn Công nghệ sử dụng để xử lý nước thải KCN thường áp dụng kết hợp hai trình hóa lý sinh học bao gồm cơng trình như: bể keo tụ - tạo bơng, bể Aerotank dính bám, bể USBF, bể Unitank, Mương Oxy hóa, bể lọc Từ đó, đề xuất phương án xử lý nước thải KCN Cát Lái công suất 2000m3/ngày.đêm, với: - Phương án 1: Nước thải ® Chắn rác thơ® Hầm bơm ® Chắn rác tinh® Bể tách dầu ® Bể điều hòa ® Bể keo tụ tạo bơng ® Bể lắng ® Bể Aerotank giá thể ® Bể lắng ® Bể khử trùng ® Nguồn tiếp nhận - Phương án 2: Nước thải ® Chắn rác thơ® Hầm bơm ® Chắn rác tinh® Bể tách dầu ® Bể điều hòa ® Bể keo tụ tạo bơng ® Bể lắng ® Bể SBR® Bể trung gian ® Bể khử trùng ® Nguồn tiếp nhận SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - ii - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Qua tính tốn, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án với lý : - Tính khả thi cao - Vận hành đơn giản - Tiết kiệm diện tích mặt - Tiết kiệm chi phí đầu tư - Giá thành XLNT thấp SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - iii - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC vii DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH ix CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.3 NỘI DUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI 2.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG CÁC KCN, KCX 2.1.1 Thuận lợi 2.1.2 Một số hạn chế công tác thu hút đầu tư KCN KCX: 2.2 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.1.1 Vị Trí Địa Lý 2.2.1.2 Địa hình, địa mạo 2.2.1.3 Địa chất cơng trình 2.2.1.4 Đặc điểm thủy văn 2.2.1.5 Điều kiện khí hậu 2.2 HIỆN TRẠNG KINH TẾ 2.3 HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 2.3.1 Tình Hình Đầu Tư Và Hoạt Động 2.3.2 Ngành Nghề Thu Hút Đầu Tư 2.3.3 Cơ Sở Hạ Tầng KCN Cát Lái CHƯƠNG III: 10 TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP 10 3.1 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ KCN 10 3.1.1 Khu chế xuất Linh Trung I 10 3.1.2 Khu công nghiệp VSIP II 12 3.1.3 Khu công nghiệp Amata 13 3.1.4 Khu công nghiệp Tân Tạo 15 3.2.5 Nhận xét chung 17 3.2 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA KCN CÁT LÁI 17 3.2.1 Hiện trạng xử lý nước thải giai đoạn 17 3.2.2 Nhiệm vụ đặt 20 Chương IV 21 ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TỐN CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 21 4.1 TÍNH CHẤT VÀ LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI 21 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - iv - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ 4.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải 21 4.1.2 Thành phần, tính chất nước thải 23 4.1.3 Lưu lượng nước thải 24 4.2 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 24 4.3 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 25 4.3.1 Phương án 25 4.3.2 Phương án 27 4.3.3 Bảng hiệu suất phương án 28 4.4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XLNT 32 4.4.1 Phương án 32 4.4.1.1 Hầm bơm 32 4.4.1.2 Song chắn rác tinh 32 4.4.1.3 Bể tách dầu mỡ 33 4.4.1.4 Bể điều hòa 33 4.4.1.5 Bể trộn 33 4.4.1.6 Bể phản ứng 34 4.4.1.7 Bể lắng (Lắng ly tâm) 34 4.4.1.8 Bể Aerotank giá thể 34 4.4.1.9 Bể lắng (lắng ly tâm) 35 4.4.1.10 Bể khử trùng 35 4.4.1.11 Bể nén bùn 36 4.4.2 Phương án 36 4.4.2.8 Bể trung gian 36 4.4.2.2 Bể SBR 36 4.5 DỰ TOÁN KINH TẾ 37 4.5.1 Dự toán kinh tế phương án 37 4.5.1.1 Chi phí đầu tư (T-A) 37 4.5.1.2 Chi phí vận hành (B-A) 37 4.5.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 38 4.5.2 Dự toán kinh tế phương án 38 4.5.2.1 Chi phí đầu tư (T-B) 38 4.5.2.2 Chi phí vận hành (B-A) 38 4.5.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất 39 Chương 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 5.1 KẾT LUẬN 40 5.2 KIẾN NGHỊ 41 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 43 PHỤ LỤC 1: 44 TÍNH TỐN CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ 44 PHỤ LỤC – TÍNH TỐN KINH TẾ 85 PHỤ LỤC – HÌNH ẢNH CƠNG TRÌNH THỰC TẾ TẠI MỘT SỐ KHU CƠNG NGHIỆP 100 PHỤ LỤC 101 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu -v- Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) MLSS : Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) SBR : Bể lọc sinh học mẻ (Squencing Biological Reactor) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam KCN : Khu công nghiệp KCN-KCX : Khu công nghiệp - Khu chế xuất SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - vi - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: .44 A Tính chất nước thải đầu vào khu XLNT tập trung KCN Cát Lái 44 B Tính tốn phương án 45 B.1 Hầm bơm – T1 45 B.2 Lưới chắn rác tinh – M1 .46 B.3 Bể tách dầu mỡ – T2 .47 B.4 Bể điều hòa – T3 48 B.5 Bể trộn – T4 51 B.6 Bể phản ứng 53 B.7 Bể lắng (lắng ly tâm) .55 B.8 Bể Aerotank giá thể 59 B.8 Bể lắng (lắng ly tâm) 67 B.12 Bể nén bùn 71 C Tính tốn phương án 74 C1 Bể trung gian 74 C2 Bể SBR 75 D TÍNH TỐN HĨA CHẤT .81 PHỤ LỤC 2: .85 P2.1 DỰ TOÁN KINH TẾ PHƯƠNG ÁN .85 P2.1.1 Chi phí đầu tư (T-A) 85 P2.1.2 Chi phí vận hành (B-A) .90 P2.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 91 P2.1.4 Giá thành cho 1m3 nước thải xử lý 92 P2.2 DỰ TOÁN KINH TẾ PHƯƠNG ÁN .92 P2.2.1 Chi phí đầu tư (T-B) 92 P2.2.2 Chi phí vận hành (B-B) .97 P2.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất 99 P2.2.4 Giá thành cho 1m3 nước thải xử lý 99 PHỤ LỤC – 100 PHỤ LỤC – BẢNG VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 101 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - vii - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Bộ 16,500,000 16,500,000 Bộ 12,500,000 12,500,000 Bộ 25,000,000 25,000,000 Bộ 25,500,000 51,000,000 Bộ 32,500,000 32,500,000 Bộ 42,500,000 42,500,000 Bộ 30,000,000 30,000,000 Bộ 41,500,000 41,500,000 Model: RSR-300K, Q = 35.66 (m3/phút), H = m Điện áp: pha/380V/50Hz/45 Kw Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Bộ 328,000,000 656,000,000 Đĩa thổi khí - Model: D330 - Lưu lượng khí: - m3/h - Vật liệu: EPDM - Thương hiệu: Rehau Germany Bộ 59 650,000 38,350,000 Giá thể dính bám (quả cầu) - Kích thước: D = 100mm - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt nam m3 175 5,000,000 875,000,000 - Model: DWO400, Q = 54 (m3/h), H = m - Điện áp: pha/380V/50Hz/4 Kw - Hãng sản xuất: Ebara – Italy Bộ 39,500,000 79,000,000 Motor giảm tốc M3 Cánh khuấy Bơm hóa chất C4 Bơm bùn P5, P6 Motor giảm tốc M4 Máng cưa Cánh gạt bùn Model: DWO150, Q = 0.16 (m3/h), H = m Điện áp: pha/380V/50Hz/1.1 Kw Hãng sản xuất: Ebara – Italy - Công suất: N = 0,75 Kw - r = vòng/phút - Thương hiệu: Peigong Taiwan - Vật liệu: HDPE, D = 1540mm - Thương hiệu: Việt nam - Vật liệu: Alucomat, s = 3mm - Thương hiệu: Việt nam - Vật liệu: Thép phủ Epoxy - Thương hiệu: Việt nam Bể Aeroten giá thể T7 Máy thổi khí - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt nam Model: GM0025, Q = 16.7 (L/h), H = 12 (bar) - - Hãng sản xuất: Miltonroy – USA Bể lắng (lắng ly tâm)T6 Ống trung tâm - Công suất: N = 0,25 Kw - r = 30 vòng/phút - Thương hiệu: Peigong Taiwan A1, A2 Bể lắng sinh học T8 Bơm bùn dư P7, P8 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 87 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Motor giảm tốc M4 Ống trung tâm Máng thu nước Cánh gạt bùn - Công suất: N = 0,75 Kw - r = vòng/phút - Thương hiệu: Peigong Taiwan - Vật liệu: HDPE, D = 2400mm - Thương hiệu: Việt nam - Vật liệu: Thép, Alucomat, s = 3mm - Thương hiệu: Việt nam - Vật liệu: Thép phủ Epoxy - Thương hiệu: Việt nam Bộ 40,500,000 40,500,000 Bộ 53,500,000 53,500,000 Bộ 28,000,000 28,000,000 Bộ 45,000,000 45,000,000 Bộ 25,000,000 25,000,000 Bộ 28,500,000 57,000,000 Bộ Bộ Bể khử trùng T9 Bơm hóa chất 10 C5 - - Model: GM0010, Q = (L/h), H = 12 (bar), N = 0.25 kW - Hãng sản xuất: Miltonroy – USA Bể nén bùn T10 Bơm ly tâm Máy ép bùn Bơm hóa chất - - Model: DWO150, Q = 6.991 (m3/h), H = m - Điện áp: P9,P10 pha/380V/50Hz/1.1 Kw - Hãng sản xuất: Ebara – Italy Model: TB-1250, Q = 10.5 (m3/h) - - Số lượng băng tải: băng - - Điện áp: pha/380V/50Hz - - Công suất motor: 0,5 HP - - Kích thước: L×B×H = 2900mm×1850mm×2700mm - - Hãng sản xuất: Yuanchang – Taiwan - Model: GM0050, Q = 45 (L/h), H = 10 (bar), N = 0.25 kW C6 - - Hãng sản xuất: Miltonroy – USA 1,950,000,000 1,950,000,000 27,000,000 27,000,000 TỔNG CỘNG (T-2) = 4,816,350,000 Chi phí lắp đặt thiết bị đường ống kỹ thuật: T-3 STT Hạng mục cơng trình Đặc tính Đơn vị Khối lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Hệ thống khí, khung treo, giá đỡ Hệ thống khí Bể lắng (T6) - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt Nam Bộ 66,000,000 66,000,000 Hệ thống khí Bể Aeroten (T7) - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt Nam Bộ 45,000,000 45,000,000 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 88 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Hệ thống khí Bể lắng (T8) 85,000,000 85,000,000 - Van chiều - Khớp nối mềm - Ống Silencer - Thương hiệu: Việt Nam Bộ 45,000,000 90,000,000 Bộ 205,000,000 205,000,000 Bộ 38,000,000 38,000,000 Bộ 245,000,000 245,000,000 Bộ 280,000,000 280,000,000 Hệ thống đường ống dẫn khí Trên mực nước - Vật liệu: Thép phủ epoxy - Thương hiệu: Việt Nam Dưới mực nước - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt Nam Hệ thống đường ống hóa chất Hệ thống ỗng dẫn hóa chất Bộ Phụ kiện lắp đặt kèm theo thiết bị Phụ kiện lắp đặt máy thổi khí - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt Nam - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt Nam Hệ thống đường ống kỹ thuật Ống phụ tùng - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt Nam Van khóa - Vật liệu: PVC Gang, Inox, EPDM - Thương hiệu: Việt Nam Phụ tùng lắp đặt hệ thống đường ống - Vật liệu; SS304 - Thương hiệu: Việt Nam Hệ thống điện động lực điều khiển Thiết bị điều khiển dây dẫn - Thương hiệu: Cadivi (Việt Nam), Korean, USA TỔNG CỘNG (T-3) = 1,054,000,000 Chi phí lắp đặt thiết bị đường ống kỹ thuật: T-4 STT Hạng mục cơng trình Đơn vị Khối lượng Đơn giá = %*T2 (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Vận chuyển Vận chuyển thiết bị Vận hành thử Lần 1.50% 72,245,250 Vận hành hệ thống, nuôi cấy vi sinh vật Lần 3.00% 144,490,500 Nhân công lắp đặt Lắp đặt thiết bị cho hệ thống Hồn cơng Lần 3.25% 156,531,375 Sau lắp đặt vận hành đạt tiêu chuẩn Lần 2.00% 96,327,000 Lần 1.75% 84,286,125 Bộ 3.00% 144,490,500 Nghiệm thu Đo đạc mẫu sau xử lý Chi phí lặp quản lý dự án Thiết bị điều khiển dây dẫn SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 89 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Hệ thống PCCC Lắp đặt đường ống cấp nước chữa cháy cho hệ thống Hệ thống đèn chiếu sáng Lắp đặt đường ống cấp điện trụ đèn chiếu sáng cho hệ thống Trụ 2.50% 120,408,750 Trụ 3.00% 144,490,500 20.00% 963,270,000 TỔNG CỘNG (T-4) = Tổng chi phí đầu tư xây dựng là: T-A = T-1 + T-2 + T-3 + T-4 = 3,684,800,000 + 4,816,350,000 + 1,054,000,000 + 963,270,000 = 10,518,420,000 (VNĐ) P2.1.2 Chi phí vận hành (B-A) Chi phí hóa chất: B-1 STT Hóa chất 3 Polymer Cation Al2(SO4)3 Polymer Anion Javen H2SO4 NaOH Đơn giá (VNĐ) Kg 7.2 160,000 Kg 100 16,000 Kg 160,000 Kg 15,000 Lít 5.28 18,000 kg 5.28 16,000 TỔNG CỘNG (B1) = Chi phí vận chuyển = 10%*B1 = TỔNG CỘNG CHI PHÍ/ THÁNG (B1) = Đơn vị Khối lượng Thành tiền (VNĐ) 1,152,000 1,600,000 640,000 90,000 95,040 84,480 3,661,520 4,027,672 120,830,160 Chi phí điện tiêu thụ: B-2 STT 10 Thiết bị Số lượng Công suất Thời gian hoạt động Tổng lượng điện tiêu thụ Đơn giá (VNĐ/Kwh) Thành tiền (VNĐ) 15 12 360 1,500 540,000 5.5 12 132 1,500 198,000 2 1.1 1.1 12 8 26.4 64 17.6 1,500 1,500 1,500 39,600 96,000 26,400 1 24 24 1,500 36,000 1.1 24 26.4 1,500 39,600 0.25 24 1,500 9,000 0.75 24 18 1,500 27,000 0.25 24 1,500 9,000 Bơm nhúng chìm (P1,P2) Bơm nhúng chìm (P3,P4) Bơm bùn dư (P5,P6) Bơm bùn dư (P7,P8) Bơm bùn dư (P9,P10) Motor (M1) (Bể tách dầu) Motor (M2) (Bể trộn ) Motor (M3) (Bể phản ứng) Motor (M4) (Bể lắng 2) Bơm hóa chất (C1) SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 90 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ 11 12 13 14 15 16 Bơm hóa chất (C2) Bơm hóa chất (C3) Bơm hóa chất (C4) Bơm hóa chất (C5) Bơm hóa chất (C6) Máy thổi khí (A1, A2) 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 45 24 24 24 24 24 12 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1080 1,500 TỔNG CỘNG (B2) = TỔNG CỘNG CHI PHÍ/ THÁNG (B2) = 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1,620,000 2,685,600 80,568,000 Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Công nhân vận hành Mức lương Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) ( triệu VNĐ/tháng) 24 Tổng chi phí nhân cơng: B-3 = 24,000,000 VNĐ/tháng Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm: - Thay nhớt - Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng B-4 = 1% tổng chi phí đầu tư = 1% × 10,518,420,000 = 105,184,200 VNĐ/năm = 8,765,350 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: Bvh = B-1 + B-2 + B-3 + B-4 = 120,830,160 + 80,568,000 + 24,000,000 + 8,765,350 = 234,164,000 (VNĐ/tháng) P2.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 10,518,420,000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 18 %/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian vận hành Tiền vay ngân hàng Trả nợ định kỳ Tiền trả lãi suất ngân hàng Trả ngân hàng (năm) (VNĐ) 10,518,420,000 9,992,499,000 (VNĐ) 525,921,000 525,921,000 (VNĐ) 1,893,315,600 1,798,649,820 (VNĐ) 2,419,236,600 2,324,570,820 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 91 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9,466,578,000 8,940,657,000 8,414,736,000 7,888,815,000 7,362,894,000 6,836,973,000 6,311,052,000 5,785,131,000 5,259,210,000 4,733,289,000 4,207,368,000 3,681,447,000 3,155,526,000 2,629,605,000 2,103,684,000 1,577,763,000 1,051,842,000 613,083,200 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 525,921,000 1,703,984,040 1,609,318,260 1,514,652,480 1,419,986,700 1,325,320,920 1,230,655,140 1,135,989,360 1,041,323,580 946,657,800 851,992,020 757,326,240 662,660,460 567,994,680 473,328,900 378,663,120 283,997,340 189,331,560 110,354,976 TỔNG CỘNG = Số tiền chi trả tháng cho ngân hàng = 2,229,905,040 2,135,239,260 2,040,573,480 1,945,907,700 1,851,241,920 1,756,576,140 1,661,910,360 1,567,244,580 1,472,578,800 1,377,913,020 1,283,247,240 1,188,581,460 1,093,915,680 999,249,900 904,584,120 809,918,340 715,252,560 112,000,000 29,889,647,020 124,540,196 P2.1.4 Giá thành cho 1m nước thải xử lý P2.2 DỰ TOÁN KINH TẾ PHƯƠNG ÁN P2.2.1 Chi phí đầu tư (T-B) Chi phí xây dựng bản: T-1 STT Hạng mục cơng trình Ký hiệu Vật liệu Kích thước Khối lượng đặc (m3) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Hầm bơm T1 BTCT 7×5.5×5.2 59.1 7,000,000 413,700,000 Bể tách dầu T2 BTCT 15×2.5×5.2 76.2 7,000,000 533,400,000 Bể điều hòa T3 BTCT 15×14.5×5.2 139.8 7,000,000 978,600,000 Bể trộn T4 BTCT 3×2.2×2.5 13.8 7,000,000 96,600,000 Bể phản ứng T5 BTCT 3.5×3×2.5 13.3 7,000,000 93,100,000 Bể lắng T6 BTCT 7.7×7.7×5.2 45.6 7,000,000 319,200,000 Bể trung gian T7 BTCT 10×10×5.5 87.6 7,000,000 613,200,000 Bể SBR T8 BTCT 19×16×5.5 223.6 7,000,000 1,565,200,000 Bể SBR T8 BTCT 19×16×5.5 192.4 7,000,000 1,346,800,000 Bể khử trùng T9 BTCT 7.7×2×5.2 22.5 7,000,000 157,500,000 10 Bể nén bùn 10 BTCT 4×2.7×5.2 15.9 7,000,000 111,300,000 TỔNG CỘNG (T-1) = SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu 659 4,613,000,000 - 92 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Chi phí máy móc thiết bị: T-2 STT Hạng mục cơng trình Hầm bơm T1 Bơm nhúng chìm Ký hiệu Đơn vị Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Bộ 125,000,000 250,000,000 - Đặc tính: 10A, 220V - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Italy Bộ 1,500,000 3,000,000 M1 - Công suất: N = Kw - r = 15 vòng/phút - Thương hiệu: Peigong Taiwan Bộ 28,000,000 28,000,000 K1 - Model: GMT - 240 - Kích thước: 0,58×0,74×1,1 - Vật liệu: HDPE - Thương hiệu: Việt Nam Bộ 6,000,000 6,000,000 - Model: D330 - Lưu lượng khí: - m3/h - Vật liệu: EPDM - Thương hiệu: SSI - USA Bộ 100 650,000 65,000,000 Bộ 95,000,000 190,000,000 - Đặc tính: 10A, 220V - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Italy Bộ 1,500,000 3,000,000 - Công suất: N = 1.1 Kw - r = 100 vòng/phút - Thương hiệu: Peigong Taiwan Bộ 20,500,000 20,500,000 - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt nam Bộ 12,500,000 12,500,000 P1, P2 Phao điều khiển Thùng chứa dầu Bể điều hòa T3 Đĩa thổi khí Bơm nhúng chìm P3, P4 Phao điều khiển - Model: 150B415, Q = 166.66 (m3/h), H = 14 (m) - Điện áp: pha/380V/50Hz/15 Kw - Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Bể tách dầu T2 Motor giảm tốc Đặc tính - Model: 100B45.5, Q = 83.33 (m3/h), H = (m) - Điện áp: pha/380V/50Hz/5.5 kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Bể trộn T4 Motor giảm tốc Cánh khuấy M2 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 93 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, cơng suất 2000 m3/ngđ C1 Bơm hóa chất C2 C3 pH Controller Thùng đựng hóa chất - -Model: GM0010, Q = (L/h), H = 12 (bar), N = 0.25 kW - - Hãng sản xuất: Miltonroy – USA Model: GM0010, Q = (L/h), H = 12 (bar), N = 0.25 kW - - Hãng sản xuất: Miltonroy – USA - - Model: GM0090, Q = 80 (L/h), H = (bar), N = 0.25 Kw Hãng sản xuất: Miltonroy – USA - Model: BL 981411 - - Khoảng đo: pH = - 14 - Thương hiệu: Hanna Rumania Bộ 15,000,000 15,000,000 Bộ 15,000,000 15,000,000 Bộ 28,500,000 28,500,000 Bộ 42,000,000 42,000,000 - Thể tích: V = 1500 L - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt Nam Bộ 4,000,000 12,000,000 - Công suất: N = 0,25 Kw - r = 30 vòng/phút - Thương hiệu: Peigong Taiwan Bộ 16,500,000 16,500,000 Bộ 12,500,000 12,500,000 Bộ 25,000,000 25,000,000 Bộ 25,500,000 51,000,000 Bộ 32,500,000 32,500,000 Bộ 42,500,000 42,500,000 Bộ 30,000,000 30,000,000 Bộ 41,500,000 41,500,000 Bể phản ứng T5 Motor giảm tốc M3 - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt nam - Model: GM0025, Q = 16.7 (L/h), H = 12 (bar) Bơm hóa C4 - - Hãng sản xuất: Miltonroy chất – USA Bể lắng (lắng ly tâm) T6 Model: DWO150, Q = 0.16 (m3/h), H = m - Điện áp: Bơm bùn P5, P6 pha/380V/50Hz/1.1 Kw - Hãng sản xuất: Ebara – Italy - Công suất: N = 0,75 Kw Motor giảm - r = vòng/phút M4 tốc - Thương hiệu: Peigong Taiwan - Vật liệu: HDPE, D = Ống trung 1540mm tâm - Thương hiệu: Việt nam - Vật liệu: Alucomat, s = Máng 3mm cưa - Thương hiệu: Việt nam - Vật liệu: Thép phủ Epoxy Cánh gạt bùn - Thương hiệu: Việt nam Cánh khuấy Bể trung gian - T7 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 94 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Bơm nhúng chìm P7, P8 A1, A2 Đĩa thổi khí P9, P10 Bơm bùn dư Decanter thu nước 105,000,000 210,000,000 - Model: RSR-150, Q = 25.2 (m3/phút), H = 5.5 m - Điện áp: pha/380V/50Hz/45 Kw - Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Bộ 278,000,000 556,000,000 - Model: D330 - Lưu lượng khí: - m3/h - Vật liệu: EPDM - Thương hiệu: SSI - USA Bộ 167 650,000 108,550,000 Bộ 39,500,000 79,000,000 Bộ 95,000,000 190,000,000 Bộ 25,000,000 25,000,000 Bộ 28,500,000 57,000,000 Bộ Bộ - Model: DWO400, Q = 54 (m3/h), H = m - Điện áp: pha/380V/50Hz/4 Kw - Hãng sản xuất: Ebara – Italy - Vật liệu: Thép không gỉ SS304 - Thương hiệu: Việt Nam Bể khử trùng T9 Bơm hóa chất 10 Bộ Bể SBR - T8 Máy thổi khí - Model: 150B47.5H, Q = 100 (m3/h), H = (m) - Điện áp: pha/380V/50Hz/7.5 Kw - Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN C5 - Model: GM0010, Q = (L/h), H = 12 (bar), N = 0.25 kW - Hãng sản xuất: Miltonroy – USA Bể nén bùn T10 Bơm ly tâm Máy ép bùn Bơm hóa chất - Model: DWO150, Q = 6.991 (m3/h), H = m - Điện áp: P9,P10 pha/380V/50Hz/1.1 Kw - Hãng sản xuất: Ebara – Italy - Model: TB-1250, Q = 10.5 (m3/h) - Số lượng băng tải: băng - Điện áp: pha/380V/50Hz - Công suất motor: 0,5 HP - Kích thước: L×B×H = 2900mm×1850mm×2700mm - Hãng sản xuất: Yuanchang – Taiwan - Model: GM0050, Q = 45 (L/h), H = 10 (bar), N = 0.25 C6 kW - Hãng sản xuất: Miltonroy – SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu 1,950,000,000 1,950,000,000 27,000,000 27,000,000 - 95 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ USA TỔNG CỘNG (T-2) = 4,144,550,000 Chi phí lắp đặt thiết bị đường ống kỹ thuật: T-3 Hạng mục cơng trình STT Đặc tính Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Hệ thống khí Bể lắng (T6) - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt Nam Bộ 66,000,000 66,000,000 Hệ thống khí Bể SBR (T7) - Vật liệu: SS304 - Thương hiệu: Việt Nam Bộ 135,000,000 135,000,000 Bộ 45,000,000 90,000,000 Bộ 205,000,000 205,000,000 Bộ 45,000,000 45,000,000 Bộ 245,000,000 245,000,000 Bộ 280,000,000 280,000,000 Phụ kiện lắp đặt kèm theo thiết bị - Van chiều - Khớp nối mềm - Ống Silencer - Thương hiệu: Việt Nam Hệ thống đường ống dẫn khí Trên mực nước - Vật liệu: Thép phủ epoxy - Thương hiệu: Việt Nam Dưới mực nước - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt Nam Hệ thống đường ống hóa chất Hệ thống ỗng dẫn hóa chất Khối lượng Hệ thống khí, khung treo, giá đỡ Phụ kiện lắp đặt máy thổi khí Đơn vị - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt Nam Hệ thống đường ống kỹ thuật Ống phụ tùng - Vật liệu: PVC - Thương hiệu: Việt Nam Van khóa - Vật liệu: PVC Gang, Inox, EPDM - Thương hiệu: Việt Nam Phụ tùng lắp đặt hệ thống đường ống - Vật liệu; SS304 - Thương hiệu: Việt Nam Hệ thống điện động lực điều khiển Thiết bị điều khiển dây dẫn - Thương hiệu: Cadivi (Việt Nam), Korean, USA TỔNG CỘNG (T-3) = 1,066,000,000 Chi phí lắp đặt thiết bị đường ống kỹ thuật: T-4 STT Hạng mục cơng trình Đơn vị Khối lượng Đơn giá = %*T2 (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Vận chuyển SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 96 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ Vận chuyển thiết bị Vận hành thử Lần 1.50% 62,168,250 Vận hành hệ thống, nuôi cấy vi sinh vật Lần 3.00% 124,336,500 Nhân công lắp đặt Lắp đặt thiết bị cho hệ thống Hoàn công Lần 3.25% 134,697,875 Sau lắp đặt vận hành đạt tiêu chuẩn Lần 2.00% 82,891,000 Lần 1.75% 72,529,625 Bộ 3.00% 124,336,500 Trụ 2.50% 103,613,750 Trụ 3.00% 124,336,500 20.00% 828,910,000 Nghiệm thu Đo đạc mẫu sau xử lý Chi phí lặp quản lý dự án Thiết bị điều khiển dây dẫn Hệ thống PCCC Lắp đặt đường ống cấp nước chữa cháy cho hệ thống Hệ thống đèn chiếu sáng Lắp đặt đường ống cấp điện trụ đèn chiếu sáng cho hệ thống TỔNG CỘNG (T-4) = Tổng chi phí đầu tư xây dựng là: T-A = T-1 + T-2 + T-3 + T-4 = 4,613,000,000 + 4,144,550,000 + 1,066,000,000 + 828,910,000 = 10,652,460,000 (VNĐ) P2.2.2 Chi phí vận hành (B-B) Chi phí hóa chất: B-1 STT Hóa chất 3 Polymer Cation Al2(SO4)3 Polymer Anion Javen H2SO4 NaOH SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu Đơn giá (VNĐ) Kg 7.2 160,000 Kg 100 16,000 Kg 160,000 Kg 15,000 Lít 5.28 18,000 kg 5.28 16,000 TỔNG CỘNG (B1) = Chi phí vận chuyển = 10%*B1 = TỔNG CỘNG CHI PHÍ/ THÁNG (B1) = Đơn vị Khối lượng Thành tiền (VNĐ) 1,152,000 1,600,000 640,000 90,000 95,040 84,480 3,661,520 4,027,672 120,830,160 - 97 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, cơng suất 2000 m3/ngđ Chi phí điện tiêu thụ: B-2 STT 10 11 12 13 14 15 16 Thiết bị Số lượng Công suất Thời gian hoạt động Tổng lượng điện tiêu thụ Đơn giá (VNĐ/Kwh) Thành tiền (VNĐ) 15 12 360 1,500 540,000 5.5 12 132 1,500 198,000 2 1.1 7.5 12 8 26.4 120 64 1,500 1,500 1,500 39,600 180,000 96,000 1 24 24 1,500 36,000 1.1 24 26.4 1,500 39,600 0.25 24 1,500 9,000 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 45 24 24 24 24 24 24 12 Bơm nhúng chìm (P1,P2) Bơm nhúng chìm (P3,P4) Bơm bùn dư (P5,P6) Bơm bùn dư (P7,P8) Bơm bùn dư (P9,P10) Motor (M1) (Bể tách dầu) Motor (M2) (Bể trộn ) Motor (M3) (Bể phản ứng) Bơm hóa chất (C1) Bơm hóa chất (C2) Bơm hóa chất (C3) Bơm hóa chất (C4) Bơm hóa chất (C5) Bơm hóa chất (C6) Máy thổi khí (A1, A2) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1080 1,500 TỔNG CỘNG (B2) = TỔNG CỘNG CHI PHÍ/ THÁNG (B2) = 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1,620,000 2,812,200 84,366,000 Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Cơng nhân vận hành Mức lương Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) ( triệu VNĐ/tháng) 24 Tổng chi phí nhân cơng: B-3 = 24,000,000 VNĐ/tháng Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm: - Thay nhớt - Bôi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng B-4 = 1% tổng chi phí đầu tư = 1% × 10,652,460,000 = 106,524,600 VNĐ/năm = 8,877,000 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: Bvh = B-1 + B-2 + B-3 + B-4 = 120,830,160 + 84,366,000 + 24,000,000 + 8,877,000 = 238,074,000 (VNĐ/tháng) SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 98 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ P2.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 10,518,420,000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 18 %/năm, với niên hạn hoạt động công trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian vận hành Tiền vay ngân hàng Trả nợ định kỳ (năm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (VNĐ) 10,652,460,000 10,119,837,000 9,587,214,000 9,054,591,000 8,521,968,000 7,989,345,000 7,456,722,000 6,924,099,000 6,391,476,000 5,858,853,000 5,326,230,000 4,793,607,000 4,260,984,000 3,728,361,000 3,195,738,000 2,663,115,000 2,130,492,000 1,597,869,000 1,065,246,000 613,083,200 (VNĐ) 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 532,623,000 Tiền trả lãi suất ngân hàng Trả ngân hàng (VNĐ) 1,917,442,800 1,821,570,660 1,725,698,520 1,629,826,380 1,533,954,240 1,438,082,100 1,342,209,960 1,246,337,820 1,150,465,680 1,054,593,540 958,721,400 862,849,260 766,977,120 671,104,980 575,232,840 479,360,700 383,488,560 287,616,420 191,744,280 110,354,976 TỔNG CỘNG = (VNĐ) 2,450,065,800 2,354,193,660 2,258,321,520 2,162,449,380 2,066,577,240 1,970,705,100 1,874,832,960 1,778,960,820 1,683,088,680 1,587,216,540 1,491,344,400 1,395,472,260 1,299,600,120 1,203,727,980 1,107,855,840 1,011,983,700 916,111,560 820,239,420 724,367,280 112,000,000 30,269,114,260 Số tiền chi trả tháng cho ngân hàng = 126,121,309 P2.2.4 Giá thành cho 1m3 nước thải xử lý SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 99 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ PHỤ LỤC – HÌNH ẢNH CƠNG TRÌNH THỰC TẾ TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP PHỤ LỤC – P3.1 KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI – GIAI ĐOẠN Hình P3.1 Bể điều hòa cụm bể xử lý hóa lý Hình P3.2 Bể Biofor Máy ép bùn băng tải SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 100 - Thiết kế hệ thống XLNT giai đoạn – Khu Công Nghiệp Cát Lái Tp.HCM, công suất 2000 m3/ngđ PHỤ LỤC PHỤ LỤC – BẢNG VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Giàu - 101 - ... thải thi t kế cho HTXLNT giai đoạn II 23 Bảng 4.3 Các thơng số thi t kế kích thước hầm bơm 32 Bảng 4.4 Các thơng số thi t kế kích thước song chắn rác tinh 32 Bảng 4.5 Các thơng số thi t... thông số thi t kế kích thước bể điều hòa 33 Bảng 4.7 Các thông số thi t kế kích thước bể trộn .33 Bảng 4.8 Các thơng số thi t kế kích thước bể phản ứng 34 Bảng 4.9 Các thơng số thi t... thi t kế kích thước bể Aeroten giá thể 34 Bảng 4.11 Các thông số thi t kế kích thước bể lắng .35 Bảng 4.12 Các thông số thi t kế kích thước bể khử trùng 35 Bảng 4.13 Các thông số thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2 KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI TP. HỒ CHÍ MINH, CÔNG SUẤT 2000 (M 3 NGÀY ĐÊM) , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2 KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI TP. HỒ CHÍ MINH, CÔNG SUẤT 2000 (M 3 NGÀY ĐÊM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay