Đề cương ôn tập cuối năm môn lý lớp 6

9 29 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:57

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM LỚP Bài: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm gỗ, thường có đai sắt gọi khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao, liềm Tại lắp khâu người thợ rèn phải nung nóng khâu tra vào cán? Trả lời: Phải nung nóng khâu dao, liềm nung nóng, khâu nở dể lắp vào cán, nguội khâu co lại xiết chặt vào cán Hiện tượng sau xảy nung nóng vật rắn? A Khối lượng vật tăng C Khối lượng vật giảm C Khối lượng riêng vật tăng D Khối lượng riêng vật giảm Trả lời: D Khối lượng riêng vật giảm Một lọ thuỷ tinh đậy nút thuỷ tinh Nút bị kẹt Hỏi phải mở nút cách cách sau đây? A.Hơ nóng nút B Hơ nóng cổ lọ C Hơ nóng nút cổ lọ D Hơ nóng đáy lọ Trả lời: B Hơ nóng cổ lọ Tại tơn lợp lại có dạng lượn sóng? Trả lời: Để trời nóng tơn dãn nở nhiệt mà bị ngăn cản hơn, nên tránh tượng gây lực lớn, làm rách tơn lợp mái Tại đổ nước nóng vào cốc thuỷ tinh chịu lửa, cốc khơng bị vỡ, đổ nước nóng vào cốc thuỷ tinh thường cốc dễ bị vỡ? Trả lời: Vì thuỷ tinh chịu lửa nở nhiệt thuỷ tinh thường tới lần SỰ NỞ VÌ NHIỆT CHẤT LỎNG Hiện tượng sau xảy đun nóng chất lỏng? A Khối lượng chất lỏng tăng B Trọng lượng chất lỏng tăng C Thể tích chất lỏng tăng D Cả khối lượng, trọng lượng thể tích chất lỏng tăng Trả lời: C Thể tích chất lỏng tăng Hiện tượng sau xảy khối lượng riêng chất lỏng đun nóng lượng chất lỏng bình thuỷ tinh? A Khối lượng riêng chất lỏng tăng B Khối lượng riêng chất lỏng giảm C Khối lượng riêng chất lỏng không thay đổi D Khối lượng riêng chất lỏng đầu giảm, sau tăng Trả lời: B Khối lượng riêng chất lỏng giảm An định đổ đầy nước vào chai thuỷ tinh nút chặt lại bỏ vào ngăn làm nước đá tủ lạnh Bình ngăn khơng cho An làm, nguy hiểm Hãy giải thích sao? Trả lời: Vì chai bị vỡ, nước đông đặc laị thành nước đá, thể tích tăng Tại bình chia độ thường có ghi 200C Trả lời: Vì thể tích bình phụ thuộc vào nhiệt độ Trên bình ghi 200C, có nghĩa giá trị thể tích ghi bình nhiệt độ Khi đổ chất lỏng nhiệt độ khác 200C vào bình giá trị đo khơng hồn tồn xác Tuy nhiên sai số nhỏ, khơng đáng kể với thí nghiệm khơng đòi hỏi độ xác cao Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tại đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Trả lời: Vì bị đun nóng, nước ấm nỡ tràn ngồi Tại người ta khơng đóng chai nước thật đầy? Trả lời: Để tránh tình trạng nắp bật chất lỏng đựng chai nở nhiệt SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ Trong cách xếp chất nở nhiệt t nhiều tới sau đây, cách xếp đúng? A ắn, lỏng, khí B ắn, khí, lỏng C Khí lỏng r n D Khí, rắn, lỏng Trả lời: C Khí, lỏng, rắn Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh?( Hãy xem lại trọng lượng riêng để trả lời câu hỏi này.) P 10 m m Trả lời: Ta có cơng thức: d = =10 V V V Khi nhiệt độ tăng khối lượng m khơng đổi thể tích V tăng d giảm Vì trọng lượng riêng khơng khí nóng nhỏ trọng lượng riêng khơng khí lạnh Do khơng khí nóng nhẹ khơng khí lạnh Khi chất khí bình nóng lên đại lượng sau thay đổi? A Khối lượng B Trọng lượng C Khối lượng riêng D Cả khối lượng, trọng lượng khối lượng riêng Trả lời: C Khối lượng riêng Tại bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng lại phồng lên? Trả lời: Khi cho bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, có hai chất (chất khí, chất rắn) bóng bị nóng lên nở Vì chất khí nở nhiệt nhiều chất rắn nên khơng khí bóng bị nóng lên, nở làm cho bóng phồng lên Có người giải thích bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng phòng lên củ, vỏ bóng bàn gặp nóng nỡ phòng lên Hảy nghĩ thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích sai? Trả lời: Chỉ cần dùi lổ nhr bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng Khi nhựa làm bóng vẩn nóng lên bóng khơng phồng lên Trong ông thủy tinh nhỏ đặt nằm ngang, đả hàn kín hai đầu hút hết khơng khí, có giọt thủy ngân nằm Nếu đốt nóng đầu ống giọt thủy ngân có dịch chuyển khơng? Tại sao? Nếu đốt nóng đầu ống giọt thủy ngân có dịch chuyển Tuy ống khơng có khơng khí lại có thủy ngân Hơi thủy ngân ơt đầu bị hơ nóng nở đẩy giọt thủy ngân dịch chuyển phía đầu Tại bánh xe đạp “ bơm căng” để trời nắng thường bị nổ Trả lời: Khi để xe trời nắng ( nhiệt độ cao) khơng khí ruột xe nở mức khiến ruột xe bị nổ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT Tại rót nước nóng khỏi phích nước, đậy nút lại nút hay bị bật ra? Làm để tránh tượng này? Trả lời: Khi rót nước nóng có lượng khơng khí ngồi tràn vào phích Nếu đậy nút lượng khí bị nước phích làm cho nóng lên, nở làm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn bật nút phích Để tránh tượng này, không nên đậy nút mà chờ cho lượng khí tràn vào phích nóng lên, nở ngồi phần đóng nút lại Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? Trả lời: Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lớp thuỷ tinh bên tiếp xúc với nước, nóng lên trước dãn nở, lớp thuỷ tinh bên ngồi chưa kịp nóng lên chưa dãn nở Kết lớp thuỷ tinh bên chịu lực tác dụng t cốc bị vỡ Với cốc mỏng, lớp thuỷ tinh bên bên ngồi nóng lên dãn nở đồng thời nên cốc không bị vỡ Tại chổ tiếp nối hai đầu ray xe lửa lại có khoảng hở? Trả lời: Người ta đặt khe hở để trời nóng, đường ray nở dài khơng để khe hở , nở nhiệt đường ray bị ngăn cản gây lực lớn làm cong đường ray Ở hai đầu gối đở số cầu thép người ta cấu tạo sau: đầu gối đở đặt cố định đầu gối lên lăn Tại gối đở phải đặt lăn? Trả lời: Một đầu đặt gối lên lăn, tào điều kiện cho cầu dài nóng lên mà khơng bị ngăn cản Đồng thép nở nhiệt hay khác nhau? Trả lời: Đồng thép nở nhiệt khác Đồng nở nhiệt nhiều thép Khi bị hơ nóng, băng kép ln ln cong phía đồng hay thép? Tại sao? Trả lời: Khi bị hơ nóng, băng kép ln ln cong phía đồng Đồng giản nở nhiệt nhiều thép nên đồng dài đồng nằm phía ngồi vòng cung Băng kép thẳng, làm cho lạnh có bị cong khơng? Nếu có cong phía thép hay đồng? Tại sao? Trả lời: Nếu làm cho lạnh có bị cong cong phía thép Đồng co lại nhiệt nhiều thép, nên đồng ngắn hơn, thép dài thép nằm phía ngồi vòng cung Nêu cấu tạo, tính chất ứng dụng băng kép? Trả lời: - Cấu tạo: Băng kép cấu tạo hai kim loại có chất khác - Tính chất: Băng kép bị đốt nóng làm lạnh cong lại - Ứng dụng: Do băng kép bị đốt nóng làm lạnh cong lại nên người ta ứng dụng tính chất vào việc đóng ngắt tự động mạch điện NHIỆT KẾ NHIỆT GIAI Cấu tạo nhiệt kế y tế có đặc điểm ? Cấu tạo vậy, có tác dụng ? Trả lời: Trong ống quản gần bầu nhiệt kế có chỗ thắt Chỗ thắt có tác dụng ngăn khơng cho thuỷ ngân tụt xuống đưa bầu nhiệt kế khỏi thể Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên bầu chứa thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên Tại thuỷ ngân (hoặc rượu) dâng lên ống thuỷ tinh? Trả lời: Do thuỷ ngân nở nhiệt nhiều thuỷ tinh Tại bảng nhiệt độ nhiệt kế y tế lại khơng có nhiệt độ 350C 420C Trả lời: Vì nhiệt độ thể người vào khoảng t 350C đến 420C Hai nhiệt kế có bầu chứa lượng thuỷ ngân nhau, ống thuỷ tinh có tiết diện khác Khi đặt hai nhiệt kế vào nước sơi mực thuỷ ngân hai ống có dâng cao khơng? Tại sao? Trả lời: Khơng Vì thể tích thuỷ ngân hai nhiệt kế tăng lên nhau, nên ống thuỷ tinh có tiết diện nhỏ mực thuỷ ngân dâng cao Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trong thực tế sử dụng, ta thấy có nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế rượu không thấy có nhiệt kế nước vì: A- Nước co dãn nhiệt không B- Dùng nước đo nhiệt độ âm C- Trong khoảng nhiệt độ thường đo, rượu thuỷ ngân co dãn đặn D- Cả A B C Trả lời: Đáp án D Hãy kể số loại nhiệt kế mà em biết? Những nhiệt kế thường dùng để đo gì? Trả lời: Nhiệt kế y tế-dùng để đo nhiệt độ thể Nhiệt kế rượu-dùng để đo nhiệt độ khí Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ thí nghiệm So sánh đặc điểm nở nhiệt chất rắn lỏng khí? Trả lời:  Giống nhau: Các chất rắn, chất lỏng, chất khí nở nóng lên, co lại lạnh  Khác nhau: - Các chất rắn chất lỏng khác nở nhiệt khác Còn chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ nước đá tan bao nhiêu, nhiệt độ nước sôi bao nhiêu? Trả lời: Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ nước đá tan 320F, nhiệt độ nước sôi 2120F Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ nước đá tan bao nhiêu, nhiệt độ nước sôi bao nhiêu? Trả lời: Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ nước đá tan 00C, nhiệt độ nước sôi 1000C 10 Đổi oC sang oF: a/ 70oC=?oF b/ 85oC=?oF Giải: a/ 70oC = 0oC + 70oC b/ 85oC = 0oC + 85oC o o 70 C = 32 F + (70 x 1,8 F) 85oC = 32oF + (85 x 1,80F) 70oC = 32oF + 1260F 85oC = 32oF + 1530F 70oC = 158oF 85oC = 1850F 11 Đổi oF sang oC: a/ 176oF =?oC b/ 104oF=?oC Giải: a/ 176oF = 32oF + 144oF b/ 104oF = 32oF + 72oF o o o 176 F = C + (144 F : 1,8) 104oF = 0oC + (72oF : 1,8) 176oF = 0oC + 80oC 104oF = 0oC + 40oC 176oF = 80oC 104oF = 40oC 12 Đổi K sang 0F: a/ 285K = ? 0F Bước 1: Đổi K sang 0C Bước 2: Đổi 0C sang 0F * 285K = 273K + (285K-273K) * 120C = 00C + 120C = 273K + 12K = 320F + 12.1,80F = 00C + 120C = 320F + 21,60F = 120C =53,60F Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Vậy 285K 53,60F 13 Nhiệt kế hoạt động dựa nào?Hãy kể tên nêu công dụng nhiệt kế thường gặp đời sống? Trả lời: Nhiệt kế hoạt động dựa tượng giãn nở nhiệt chất * Kể tên nêu công dụng: Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khí Nhiệt kế thủy ngân dùng phòng thí nghiệm Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể SỰ NĨNG CHẢY VÀ ĐƠNG ĐẶC Tại người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ khơng khí? Trả lời: Vì nhiệt độ đông đặc rượu thấp nhiệt độ khí khơng thể xuống thấp nhiệt độ 2: Thả thỏi chì thỏi đồng vào bạc nóng chảy Hỏi chúng có bị nóng chảy khơng ? Vì ? Trả lời: -Chì bị nóng chảy nhiệt độ nóng chảy chì (3270C) nhỏ nhiệt độ nóng chảy bạc (9600C) -Đồng khơng bị nóng chảy đồng có nhiệt độ nóng chảy (10830C) lớn nhiệt độ nóng chảy bạc (9600C) 3: Trong việc đúc tượng đồng, có trình chuyển thể đồng ? Trả lời: - Đồng nóng chảy: T thể r n sang thể lỏng, nung lò đúc - Đồng lỏng đơng đặc: t thể lỏng sang thể r n, nguội khuôn đúc 4: Tại người ta dùng nhiệt độ nước đá tan để làm mốc đo nhiệt độ? Trả lời: Vì nhiệt độ xác định khơng thay đổi suốt q trình nước đá tan 5: Tại người ta thường dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ trời châu Âu mà không dùng nhiệt kế thuỷ ngân? Trả lời : Nhiệt độ đông đặc rượu -1170C, thuỷ ngân -390C Ở châu Âu mùa đơng nhiệt độ ngồi trời thấp -390C Nếu chất lỏng làm nhiệt kế thủy ngân thủy ngân bị đông đặc nên không đo nhiệt độ 6: Bỏ vài cục nước đá lấy t tủ lạnh vào cốc thủy tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau đây: Thời gian (phút) 10 12 14 16 18 20 Nhiệt độ (oC) -6 -3 -1 0 14 18 20 Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian Có tượng xảy nước đá t phút thứ đến phút thứ 10? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trả lời: C 20 18 14 -1 -3 -6 Nước nóng chảy t 10 12 14 16 18 20 Có khỗng 98% nước bề mặt trái đất tồn thể lỏng khoãng 2% tồn thể rắn Hãy giải thích có chênh lệch lớn thế? Trả lời: Vì nhiệt độ phần lớn bề mặt Trái Đất lớn nhiệt độ đông đặc nước Mặt khác nhiệt độ hạ thấp xuống nhiệt độ đơng đặc có lớp nước đơng đặc nước vẩn thể lỏng SỰ BAY HƠI-SỰ NGƯNG TỤ Trong thở người có nước Tại thấy thở vào ngày trời lạnh ? Trả lời: Vào ngày nhiệt độ bình thường nóng nước t miệng bay tiếp tục bay bay Nhưng vào ngày trời lạnh, nước miệng bay gặp khơng khí lạnh nên bị ngưng tụ thành hạt nước nhỏ li ti nước bị ngưng tụ nên ta nhìn thấy Tại trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt ? Trả lời: Để giảm bớt bay làm bị nước Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối Nước nước biển bay hơi, muối đọng lại ruộng Thời tiết nhanh thu hoạch muối? Tại sao? Trả lời: Nắng nóng có gió mạnh Hãy nêu hai thí dụ tượng ngưng tụ Trả lời:  Hơi nước đám mây ngưng tụ tạo thành mưa  Khi hà vào mặt gương, nước có thở gặp gương lạnh, ngưng tụ thành hạt nước nhỏ làm mờ gương Giải thích tạo thành giọt nước vào ban đêm Trả lời: Hơi nước khơng khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành giọt sương đọng Tại rượu đựng chai không đậy nút cạn dần, nút kín khơng cạn? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trả lời: Nếu khơng có nút đậy kín rượu bay hết Nếu có nút đậy kín rượu ngưng tụ lại nên không bay 7: Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ sau thời gian mặt gương lại sáng trở lại? Trả lời: Trong thở người có nước Khi gặp mặt gương lạnh, nước ngưng tụ thành giọt nước nhỏ làm mờ gương Sau thời gian hạt nước lại bay hết vào khơng khí mặt gương lại sáng 8: Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại Mặt Trời mọc sương mù lại tan? Trả lời: Sương mù thường có vào mùa lạnh Khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan, nhiệt độ tăng làm cho tốc độ bay tăng 9: Tại sấy tóc lại làm cho tóc mau khơ? Trả lời: Sấy tóc làm tăng nhiệt độ nước đọng tóc đồng thời máy sấy tạo gió nên nước đọng tóc bay nhanh tóc mau khơ 10 Vì trước trời mưa ta thường cảm thấy oi ? Trả lời: Trước mưa khơng khí chứa nhiều nước hạn chế bay nước thể nên ta cảm thấy oi SỰ SÔI Câu 1: Thế sôi ? Trả lời: Sự sôi bay xảy lòng chất lỏng Câu 2: So sánh giống q trình nóng chảy, đông đặc, sôi ? Trả lời: Trong suốt q trình nóng chảy, đơng đặc, sơi nhiệt độ không thay đổi xảy nhiệt độ xác định Câu 3: Sự bay hơi, sôi giống khác điểm nào? Trả lời: - Giống nhau: sôi bay chuyển t thể lỏng sang thể khí - Khác nhau: Sự bay xảy bề mặt chất lỏng nhiệt độ sôi bay xảy lòng chất lỏng nhiệt độ xác định Câu 4: Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm người ứng dụng sôi sống nào? Lấy ví dụ? Trả lời: Để đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm ta phải ăn chín uống sơi tới nhiệt độ sơi nước 1000C làm chín thức ăn tiêu diệt đa số trùng có hại cho thể người Ví dụ cụ thể: - Uống sơi phải đun nước sôi uống - Nấu canh, nấu cơm, luộc rau vv phải đun sơi làm chín thức ăn đảm bảo sức khoẻ cho người Câu 5: Tại để đo nhiệt độ nước sôi người ta dùng nhiệt kế thuỷ ngân mà khơng dùng nhiệt kế rượu? Trả lời: Vì nhiệt độ sôi rượu nhỏ nhiệt độ sôi nước, dùng nhiệt kế rượu khơng đo rượu bay Trong nhiệt độ sơi thủy ngân lại cao nhiệt độ sôi nước Câu 6: Tại nhúng nhiệt kế thuỷ ngân vào nước nóng mực thuỷ ngân lúc đầu hạ xuống ít, sau dâng lên cao ? Trả lời: Vì nhúng nhiệt kế vào nước nóng lớp vỏ thủy tinh tiếp xúc với nước nóng trước, nở làm cho mực thủy ngân hạ xuống Sau thủy ngân củng nóng lên nở Vì thủy ngân nở nhiều thủy tinh nên thủy ngân ống dâng lên Câu Giải thích nước đá nước ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Khi nhiệt độ hạ xuống 00C nước đơng đặc biến thành nước đá Lúc thể tích nước đá tăng lên khối lượng không đổi nên khối lượng riêng giảm hay trọng lượng riêng giảm nên trọng lượng riêng nước đá nhỏ trọng lượng riêng nước nên nước đá nước Câu Đun nước tới nước reo, ta thấy bọt khí lên t đáy cốc thí nghiệm , chúng lại nhỏ dần biến trước tới mặt nước Hãy giải thích sao? Trả lời: Khi có nước nóng, nước chưa nóng Do bọt khí lên khơng khí nước bên co lại(do nhiệt độ giảm) phần nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước Chính mà bọt khí nhỏ dần biến trước lên tới mặt nước Câu 9: Đưa trứng lên núi cao để luộc, trứng có chín khơng ? Vì ? Trả lời: Khơng Vì lên cao áp suất giảm, đỉnh núi cao, nước sôi nhiệt độ nhỏ 1000C nên luộc trứng khơng thể chín Câu 10 : Càng lên cao nhiệt độ sôi nước giảm Tại sao? Trả lời: Tại lên cao áp suất khơng khí giảm nên nhiệt độ sơi nước giảm ÔN TẬP Các chất khác có nóng chảy đơng đặc nhiệt độ xác định không? Nhiệt độ gọi gì? Trả lời: Mổi chất nóng chảy đơng đặc nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ chất khác khơng giống Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ chất rắn có tăng khơng ta vẩn tiếp tục đun? Trả lời: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ chất rắn khơng thay đổi dù ta vẩn tiếp tục đun Các chất lỏng có bay nhiệt độ xác định không? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào: Trả lời: Các chất lỏng không bay nhiệt độ xác định.Các chất lỏng bay nhiệt độ Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống Ở nhiệt độ chất lỏng cho dù có tiếp tục đun vẩn khơng tăng nhiệt độ? Sự bay chất lỏng nhiệt độ có đặc điểm gì? Trả lời: Ở nhiệt độ sơi dù có tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng vẩn khơng thay đổi Ở nhiệt độ chất lỏng bay lòng lẩn mặt thoáng chất lỏng Tại đường ống dẩn phải có đoạn uốn cong vẽ lại hình đoạn ống đường ống nóng lên, lạnh đi? Trả lời: Để có nóng chạy qua ống, ống nở dài mà khơng bị ngan cản * Hình vẽ ống nóng lên: * Hình vẽ ống lạnh đi: Nóng lên Lạnh Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... tinh dày lớp thuỷ tinh bên tiếp xúc với nước, nóng lên trước dãn nở, lớp thuỷ tinh bên ngồi chưa kịp nóng lên chưa dãn nở Kết lớp thuỷ tinh bên chịu lực tác dụng t cốc bị vỡ Với cốc mỏng, lớp thuỷ... 1,80F) 70oC = 32oF + 1 260 F 85oC = 32oF + 1530F 70oC = 158oF 85oC = 1850F 11 Đổi oF sang oC: a/ 176oF =?oC b/ 104oF=?oC Giải: a/ 176oF = 32oF + 144oF b/ 104oF = 32oF + 72oF o o o 1 76 F = C + (144 F... 12.1,80F = 00C + 120C = 320F + 21 ,60 F = 120C =53 ,60 F Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Vậy 285K 53 ,60 F 13 Nhiệt kế hoạt động dựa nào?Hãy kể tên nêu công dụng nhiệt kế thường gặp đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập cuối năm môn lý lớp 6 , Đề cương ôn tập cuối năm môn lý lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay