Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ QT201 chương trình quản trị kinh doanh TOPICA

29 128 2
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:52

Đây là đề cương đáp án đầy đủ môn tài chính tiền tệ QT201 chương trình đại học quản trị kinh doanh TOPICA,Tổng cộng có 144 câu,Trong đó có 34 đáp án A, 52 đáp án B, 34 đáp án C và 24 đáp án D. Ví dụ: Câu hỏi 121 : Tín dụng thuộc loại:Đáp Án : B Quan hệ tài chính có hoàn trả. Tài Chính Tiền Tệ Câu hỏi 121 : Tín dụng thuộc loại: Đáp Án : B Quan hệ tài có hồn trả Giải Thích : Vì quan hệ tín dụng có đặc điểm: Người vay vốn phải hồn trả gốc lẫn lãi hết hạn hợp đồng tín dụng., khơng có khả trả nợ người cho vay trừ nợ rát nhiều hình thức như: tài sản bảo đảm, chấp,… Tham khảo: Xem mục 1.2.2 Các chức tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 122 : Tiền giấy ngày phép đổi vàng theo quy định pháp luật Đáp Án : B Sai Giải Thích : Vì: Tiền giấy đổi vàng theo luật định chế độ vị vàng mà Tham khảo: Xem mục 1.2.3 Sự đời phát triển tền tệ.(giáo trình LTTCTT trang 15) Câu hỏi 123 : Tính khoản tài sản là: Đáp Án : A Khả nhanh chóng chuyển tài sản thành tiền mặt với chi phí hợp lý Giải Thích : Vì: tính khoản khái niệm dùng để mức độ mà tài sản mua bán thị trường mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường tài sản Một tài sản có tính khoản cao đặc trưng số lượng giao dịch lớn, tức tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt Tham khảo: Xem phần 1.2.1 Định nghĩa tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 124 : Sức mua đồng Việt Nam bị giảm sút khi: Đáp Án : B Giá trung bình tăng Giải Thích : Vì: Khi giá tăng có nghĩa sức mua giảm, la Mỹ lên giá khơng có nghĩa sức mua VND giảm sức mua USD tăng Tham khảo: Xem phần 1.2.1 Định nghĩa tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 125 : Tài doanh nghiệp là: Đáp Án : C Quan hệ kinh tế hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp Giải Thích : Vì: Đặc trưng quan hệ tài chính: · Đó phải quan hệ phân phối · Việc phân phối thực dạng giá trị, thông qua diện tiền tệ => Quan hệ tài ln gắn liền với tiền tệ Tham khảo: Xem mục 1.1.1 Định nghĩa tài (giáo trình LTTCTT trang 3) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 126 : Vai trò tài Nhà nước hệ thống tài là: Đáp Án : D Chủ đạo Giải Thích : Vì: Khâu tài Nhà nước giữ vai trò chủ đạo có ảnh hưởng lớn đến khâu lại Tham khảo: Xem mục 1.1.5 hệ thống tài chính.(giáo trình LTTCTT trang 12) Câu hỏi 127 : Thẻ ghi nợ (debit card) khác thẻ tín dụng (credit card) ở: Đáp Án : B Thẻ ghi nợ chi phạm vi số dư thẻ thẻ tín dụng chi vượt số dư thẻ Giải Thích : · Thẻ tín dụng cho phép khách hàng chi tiêu trước (trong hạn mức tín dụng) sau hồn trả ngân hàng vào cuối kỳ Còn khách hàng dùng thẻ ghi nợ phải nộp tiền vào thẻ trước sử dụng chi tiêu tối đa số tiền có thẻ Khi hết tiền tài khoản khách hàng khơng thể thực tiếp giao dịch khác, trừ nạp tiền vào thẻ Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 128 : Sức mua đồng Việt Nam bị giảm sút khi: Đáp Án : B Lạm phát xảy Giải Thích : · Sức mua đồng tiền tỷ lệ thuận với số phần hàng hố mà đồng tiền mua giỏ · Khi lạm phát xảy tức giá hàng hóa nói chung tăng => đồng Việt Nam mua hàng hóa so với khơng có lạm phát => Sức mua đồng Việt Nam giảm Tham khảo: Xem phần 1.2.1 Định nghĩa tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 129 : Thẻ tín dụng (credit card) loại thẻ: Đáp Án : C Cho phép chi vượt số dư tài khoản thẻ Giải Thích : Vì: A thẻ debit, b sai thẻ phép rút tiền ATM, d sai chuyển khoản Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 130 : Nhận định với séc toán: Đáp Án : B Séc khơng có giá trị tốn số tiền ghi séc vượt số dư tài khoản séc trừ có qui định khác Giải Thích : Vì: Nếu số tiền vượt số dư tài khoản, séc chấp nhận khơng có giá trị tốn Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 131 : Hệ thống quan hệ tài bao gồm khâu nào: Đáp Án : D Tài Nhà nước, tài doanh nghiệp tổ chức tài trung gian Giải Thích : Vì: Trong hệ thống tài chính, khâu tài doanh nghiệp sở, tảng cho hệ thống tài nguồn tài cho phân phối hình thành từ Doanh nghiệp nơi tạo giá trị cho xã hội, tạo nguồn tài sở để từ phân phối lại cho phận khác tài Nhà nước (nộp thuế), bảo hiểm (mua bảo hiểm) tín dụng (vay cho vay) Tham khảo: Xem mục 1.1.5 Hệ thống tài (giáo trình LTTCTT trang 12) Câu hỏi 132 : Tiền giấy tiền pháp định nghĩa Đáp Án : B Tiền giấy pháp luật bảo vệ thừa nhận Giải Thích : Vì: Tiền giấy thừa nhận chung Nhà nước công nhận, bảo đảm bắt buộc người phải tuân thủ Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 133 : Sự giàu có quốc gia đo (căn cứ) trên: Đáp Án : B Tổng sản phẩm mà quốc gia sản xuất Giải Thích : Vì: Một quốc gia có tổng sản phẩm cao nghĩa quốc gia có thực lực kinh tế có khả chịu cú sốc Tham khảo: Xem mục 1.2.3 Sự đời phát triển tền tệ (giáo trình LTTCTT trang 15) Câu hỏi 134 : Hình thức tốn sau cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”: Đáp Án : B Thanh toán thẻ tín dụng Giải Thích : Vì: Thanh tốn thẻ tín dụng loại tốn mua hàng trước trả tiền thẻ vào cuối kỳ Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 135 : Tài sản sau có tính lỏng cao nhất: Đáp Án : D Tiền mặt Giải Thích : Vì: Tiền mặt khơng phải chuyển thành tiền mặt nên có tính lỏng cao Tham khảo: Xem phần 1.2.1 Định nghĩa tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 136 : Sức mua đồng Việt Nam tăng lên khi: Đáp Án : C Giá trung bình giảm Giải Thích : Vì: Khi giá giảm có nghĩa sức mua tăng, la Mỹ lên giá khơng có nghĩa sức mua VND tăng sức mua USD giảm Tham khảo: Xem phần 1.2.1 Định nghĩa tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 137 : Các quan hệ tài chính: Đáp Án : C Xuất chủ yếu khâu phân phối lại Gắn liền với việc phân bổ nguồn lực tài kinh tế Giải Thích : Vì: Tài hệ thống quan hệ phân phối chủ thể kinh tế xã hội thông qua việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ Tham khảo: Xem mục 1.1.1 Định nghĩa tài (giáo trình LTTCTT trang 3) Câu hỏi 138 : Thẻ ATM dạng thẻ ghi nợ (debit card) đặc biệt: Đáp Án : A Đúng Giải Thích : Vì: Vì thẻ ATM cho phép khách hàng sử dụng thẻ để rút tối đa số tiền có thẻ Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 139 : Hoạt động toán thẻ phát triển làm cho: Đáp Án : D Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm Tốc độ lưu thơng tiền tệ tăng lên Giải Thích : Vì: Thẻ tốn nhiều tỷ lệ tiền mặt nhỏ, dẫn tới sơ nhân tiền tăng → có lợi cho kinh tế Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 140 : Tiền giấy lưu hành Việt Nam ngày nay: Đáp Án : B Khơng có khả chuyển đổi thành vàng theo tỷ lệ định Giải Thích : Vì: Tiền giấy đổi vàng theo luật định chế độ vị vàng mà thôi, VN không áp dụng chế độ Tham khảo: Xem mục 1.2.2 Các chức tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 141 : Thị trường chứng khốn tập trung có đặc điểm sau đây: Đáp Án : D Thành viên tham gia thị trường có hạn mua bán qua trung gian Giải Thích : Thị trường tập trung có quản lý chặt chẽ nên có thành viên, giá đồng phải mua bán qua trung gian Tham khảo: Mục 2.2.4.Thị trường tập trung thị trường phi tập trung (giáo trình LTTCTT trang 31) Câu hỏi 142 : Một trái phiếu năm ngân hàng ABC phát hành tháng 3/2006 giao dịch ở: Đáp Án : D Thị trường vốn thứ cấp Giải Thích : · Xem định nghĩa thị trường vốn công cụ lưu thông thị trường vốn ta thấy: Trái phiếu năm (có thời hạn năm) => công cụ lưu thông thị trường vốn Xem phần thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp ta có: Trái phiếu phát hành vào tháng 3/2006 => Sẽ trao đổi thị trường thứ cấp Tham khảo: Xem mục 2.3.2 Các công cụ lưu thông thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 36) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 143 : Một ngân hàng thương mại bán tín phiếu cho ngân hàng thương mại khác mua lại sau 30 ngày, là: Đáp Án : B Giao dịch hợp đồng mua lại (RePo’) Giải Thích : Hợp đồng mua lại hợp đồng người vay đồng ý bán số chứng khốn (thường tín phiếu kho bạc) mà người nắm giữ cho người cho vay cam kết mua lại số chứng khốn vào thời điểm tương lai với mức giá định Tham khảo: Mục 2.3.1.4 Hợp đồng mua lại (giáo trình LTTCTT trang 35) Câu hỏi 144 : Kho bạc Nhà nước tham gia thị trường tiền tệ nhằm: Đáp Án : B Mục đích bù đắp thiếu hụt tạm thời Ngân sách Nhà nước Giải Thích : TTTT không nhằm mục tiêu lợi nhuận cho chủ thể Nhà nước Việc bù đắp thâm hụt thực ngắn hạn Tham khảo: Xem mục 2.2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 27) Câu hỏi 145 : Thị trường tiền tệ liên ngân hàng là: Đáp Án : A Thị trường tài ngắn hạn Giải Thích : Vì: Thị trường tiền tệ hiển nhiên thị trường ngắn hạn Tham khảo: Xem mục 2.2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 27) Câu hỏi 146 : Thị trường vốn chuyển từ người thừa vốn sang người cần vốn gọi là: Đáp Án : D Thị trường tài Giải Thích : Vì: “Thị trường tài nơi diễn hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng khoản vốn ngắn hạn dài hạn thơng qua cơng cụ tài chính, nhờ mà vốn chuyển giao từ chủ thể dư thừa vốn đến chủ thể có nhu cầu vốn” Câu hỏi 147 : Tài sản sau KHÔNG phải tài sản tài chính? Đáp Án : B Máy móc Giải Thích : “Tài sản tài chứng xác định quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu thu nhập tương lai tài sản nhà phát hành” Tham khảo: Xem mục 2.1.1 định nghĩa thị trường tài (giáo trình LTTCTT trang 23) Câu hỏi 148 : Chỉ có thành viên sở giao dịch mua bán chứng khoán sở giao dịch là: Đáp Án : C Sai tất nhà đầu tư mua bán CK Giải Thích : Vì: tất nhà đầu tư phép mua bán chứng khoán (đã niêm yết) Sở giao dịch Tham khảo: xem mục 2.2.3 Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp, Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 149 : So với trái phiếu phủ, độ rủi ro trái phiếu cơng ty: Đáp Án : B Cao Giải Thích : Vì: Trái phiếu phủ có tính lỏng độ an tồn cao (cao trái phiếu cơng ty), vì: · Khơng có rủi ro vỡ nợ Chính phủ đảm bảo Được mua bán nhiều thị trường vốn Tham khảo: Xem phần 2.3.2.1 Trái phiếu (giáo trình LTTCTT trang 36) Câu hỏi 150 : Đặc điểm cổ phiếu phổ thông là: Đáp Án : C Cổ đông nhận cổ tức sau cổ đông cổ phiếu ưu đãi Giải Thích : Vì: Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock): Tương tự cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi thể quyền sở hữu tài sản Tuy nhiên, giống trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi trả cổ tức cố định Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu.(giáo trình LTTCTT trang 38) Câu hỏi 151 : Thị trường tiền tệ: Đáp Án : A Là thị trường tài trợ cho thiếu hụt phương tiện toán chủ thể kinh tế Giải Thích : Vì: Thị trường tiền tệ thị trường vốn, phần định nghĩa thị trường tiền tệ: · “Thị trường tiền tệ thị trường phát hành trao đổi chứng khoán ngắn hạn (cụ thể chứng khốn nợ ngắn) có thời hạn tốn năm” · Chức bản: Bù đắp chênh lệch cung cầu vốn khả dụng, nhìn từ góc độ người vay Tham khảo: Xem mục 2.2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 27) Câu hỏi 152 : Cổ phiếu ưu đãi có đặc điểm là: Đáp Án : A Cổ tức toán trước cổ phiếu thường Giải Thích : Vì: Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock): Tương tự cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi thể quyền sở hữu tài sản Tuy nhiên, giống trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi trả cổ tức cố định Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu (giáo trình LTTCTT trang 38) Câu hỏi 153 : Đặc điểm với trái phiếu: Đáp Án : B Được hoàn trả vốn gốc đáo hạn Giải Thích : Vì: Trái phiếu chứng khoán xác nhận khoản nợ tổ chức phát hành người cầm giữ trái phiếu, cam kết trả khoản nợ kèm với tiền lãi thời hạn định Tham khảo: Xem phần 2.3.2.1 Trái phiếu (giáo trình LTTCTT trang 36) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 154 : Khi nhận định lãi suất thị trường tăng, nhà đầu tư trái phiếu nên: Đáp Án : B Bán trái phiếu lúc Giải Thích : Vì: Mua sai lãi suất tăng giá giảm, bán tốt Tham khảo: : Xem phần 2.3.2.1 Trái phiếu.(giáo trình LTTCTT trang 36) Câu hỏi 155 : Loại cơng cụ KHƠNG có thời hạn cụ thể? Đáp Án : C Cổ phiếu phổ thơng Giải Thích : Vì: Cổ phiếu khơng có hạn Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu, 2.(giáo trình LTTCTT trang 38) Câu hỏi 156 : Điểm khác quan trọng cổ phiếu trái phiếu là: Đáp Án : C Quyền sở hữu cơng ty Giải Thích : Vì: Trái chủ khơng sở hữu cơng ty, cổ đơng có Tham khảo: Xem mục 2.3.2 Các công cụ lưu thông thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 36) Câu hỏi 157 : Việc trái phiếu bị đánh tụt hạng xếp hạng tín dụng có nghĩa là: Đáp Án : C Rủi ro trái phiếu cao Giải Thích : Vì: Rủi ro cao hạng thấp Tham khảo: Xem phần 2.3.2.1 Trái phiếu (giáo trình LTTCTT trang 36) Câu hỏi 158 : Một cổ phiếu đươc dự tính trả cổ tức 1,25 $ vào cuối năm thứ 1,5 $ vào cuối năm thứ hai Hết năm thứ hai, nhà đầu tư bán cổ phiếu với giá 42,5 $ Hỏi giá cao mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ để mua cổ phiếu vào thời điểm tỷ suất sinh lợi yêu cầu 12% ? Đáp Án : C $ 36,19 Giải Thích : Vì: Sử dụng PV = FV1/(1+i) + FV2/(1+i)^2 để tính giá cổ phiếu Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu.(giáo trình LTTCTT trang 38) Câu hỏi 159 : Đặc điểm trái phiếu là: Đáp Án : B Thời hạn hoàn trả vốn thường từ năm trở lên Giải Thích : Vì: Định nghĩa trái phiếu, thời hạn ngắn gọi tín phiếu CD thương phiếu Tham khảo: Xem phần 2.3.2.1 Trái phiếu (giáo trình LTTCTT trang 36) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 160 : Thị trường tiền tệ nhìn chung khơng có thị trường thứ cấp, điều là: Đáp Án : B Sai Giải Thích : Vì: Nhìn chung TTTT có thị trường thứ cấp phát triển Tham khảo: Mục 2.2.3 Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp (giáo trình LTTCTT trang 29) Câu hỏi 161 : Trong chế độ tiền tệ, chế độ lưu thông tiền giấy: Đáp Án : B Ra đời muộn Giải Thích : Vì : Chế độ tiền giấy đời muộn nhất, khơng có tính ổn định tiềm ẩn nguy lạm phát Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 162 : Trong chế độ vị kim loại, tiền giấy không tồn tại: Đáp Án : B Sai tiền giấy có tồn Giải Thích : Vì chế độ vị vàng có tồn tiền giấy Giá trị đơn vị tiền giấy quy ước lượng vàng định Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 163 : Trong chức tiền tệ: Đáp Án : A Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ Giải Thích : Vì : Bất động sản lưu giữ giá trị, tiền đời nhu cầu trao đổi Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 164 : Cơng cụ chuẩn hố là: Đáp Án : C Hợp đồng tương lai Giải Thích : Vì: Hợ đồng tương lai có đặc điểm quan trọng chuẩn hóa Tham khảo: Mục 2.3.1 Các cơng cụ lưu thơng thị trường tiền tệ(giáo trình LTTCTT trang 31) Câu hỏi 165 : Các công cụ phái sinh sử dụng phương tiện tự bảo vệ trước rủi ro: Đáp Án : A Là Giải Thích : Vì: Một chức quan trọng phái sinh phòng vệ rủi ro Tham khảo: Xem mục 2.3.2 Các công cụ lưu thông thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 36) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 166 : Tiền hàng hoá (hố tệ) loại tiền: Đáp Án : A Có thể sử dụng hàng hố thơng thường Giải Thích : Vì : Hố tệ loại tiền đời lịch sử Sở dĩ hoá tệ có tên gọi thân đồng tiền loại hàng hoá Khi khơng thực chức tiền hố tệ thực chức hàng hố bình thường Tham khảo: Xem mục 1.2.3.2 phát triển tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 15) Câu hỏi 167 : Thẻ ghi nợ (debit card): Đáp Án : A Có thể dùng để tốn thay tiền mặt điểm chấp nhận thẻ Giải Thích : Vì: Phương tiện để vay nợ ngân hàng thẻ tín dụng, tiền tiết kiệm khơng dùng thẻ, nên đáp án “Có thể dùng để tốn thay tiền mặt điểm chấp nhận thẻ” Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 168 : Khi công ty tuyên bố phá sản, cổ đông phổ thông được: Đáp Án : D Nhận phần lại (nếu có) sau cơng ty tốn khoản nợ cổ đơng ưu đãi Giải Thích : Vì: Trong trường hợp giải thể, cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường có quyền ưu tiên thấp việc chia tài sản Tham khảo: Xem mục 2.3.2.2 Cổ phiếu, Câu hỏi 169 : Thông thường, chủ sở hữu doanh nghiệp kinh doanh hiệu ưa chuộng hình thức vay nợ phát hành cổ phiếu phổ thông, lý quan trọng là: Đáp Án : B Lợi ích từ đòn bẩy tài Giải Thích : Vì: Vay nợ đem lại lợi ích từ đòn bẩy tài Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu.(giáo trình LTTCTT trang 38) Câu hỏi 170 : Giao dịch tương lai cổ phiếu bị huỷ chừng Sở giao dịch: Đáp Án : A Là Giải Thích : Vì: Đúng có bên vi phạm tiền đặt cọc SGD hủy Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu.(giáo trình LTTCTT trang 38) Câu hỏi 309 : Bạn tích lũy vòng năm bạn gửi ngân hàng với số vốn ban đầu 10 triệu đồng, lãi suất ngân hàng 18%/năm, tính lãi theo quý? Đáp Án : D 16.959.000 VND Giải Thích : Tổng số tiền = 10.000.000 x (1 + 0,18/4)12 = 16.959.000 VNĐ Tham khảo: xem mục 3.1 giá trị thời gian tiền tệ Xem mục 3.3.2 Phân loại lãi suất Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang / 27 Câu hỏi 332 : Mục đích bảo hiểm người mua bảo hiểm là: Đáp Án : B Ổn định đời sống cho người mua bảo hiểm Giải Thích : Mục đích chủ yếu bảo hiểm góp phần ổn định kinh tế cho người tham gia bảo hiểm họ gặp rủi ro ý muốn Tham khảo: Xem mục 4.4.1 Giới thiệu bảo hiểm – Vai trò bảo hiểm, Câu hỏi 333 : Loại lãi suất sử dụng trường hợp trả lãi trước: Đáp Án : A Lãi suất khoản cho vay chiết khấu Giải Thích : Lãi suất chiết khấu áp dụng phương pháp trả lãi trước Cho vay ứng trước tính lãi sau bình thường Tham khảo: xem mục 3.3.2 phân loại lãi suất, Câu hỏi 334 : Tỷ suất chiết khấu tăng lên làm cho: Đáp Án : B Giá trị giảm xuống Giải Thích : Ta có cơng thức: FV = PV x (1 + i)n => PV = FV/(1 + i)n Nhìn vào cơng thức trên, thấy: Tỷ lệ chiết khấu (i) tỷ lệ nghịch với giá trị (PV) => Tỷ suất chiết khấu tăng giá trị giảm xuống Tham khảo: xem mục 3.1 giá trị thời gian tiền tệ Câu hỏi 335 : Phương thức cho vay thấu chi dùng trong: Đáp Án : D Cho vay ngắn hạn khách hàng có uy tín Giải Thích : Cho vay thấu chi nghiệp vụ cho vay qua ngân hàng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số dư có tài khoản vãng lai, tới hạn mức định thời hạn quy định, thường ngắn hạn Hình thức áp dụng khách hàng có độ tin cậy cao, thu nhập đặn Tham khảo: Xem mục 4.3.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn – Nghiệp vụ tài sản có NHTM Một số phương thức cho vay, Câu hỏi 336 : Định chế tài sau KHƠNG có chức cho vay tín dụng? Đáp Án : B Các cơng ty bảo hiểm Giải Thích : Các định chế nhận gửi cho vay, cơng ty bảo hiểm khơng thuộc nhóm Tham khảo: Xem mục 4.4 Công ty bảo hiểm, Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 14 / 27 Câu hỏi 337 : Tiền gửi kỳ hạn khách hàng là: Đáp Án : B Là khoản nợ ngân hàng Giải Thích : Theo bảng cân đối NHTM Tham khảo: Xem mục 4.3.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn – Các loại tiền gửi phổ biến, Câu hỏi 338 : Dự án A có lãi suất hồn vốn (YTM) cao dự án B, thơng thường đó: Đáp Án : A Dự án A có lợi Giải Thích : Lãi suất hoàn vốn lãi suất làm cân giá tất khoản thu nhận từ công cụ nợ với giá trị FV = PV x (1 + i)n => i cao dự án có lợi Tham khảo: xem mục 3.1 giá trị thời gian tiền tệ, Câu hỏi 365 : Chính sách tiền tệ sử dụng công cụ: Đáp Án : B Tái chiết khấu thương phiếu Giải Thích : Chính sách tái chiết khấu công cụ NHTW để thực sách tiền tệ, NHTW cho ngân hàng vay hình thức chiết khấu chứng khốn có giá ngắn hạn Tham Khảo: Xem mục 5.3.3.1: Các công cụ gián tiếp, Câu hỏi 366 : Chính sách tài khố mở rộng làm tăng thu nhập thực tế người dân lên 3% thu nhập danh nghĩa lên 5%, giá tăng lên: Đáp Án : C 2% Giải Thích : Giá tăng theo mức thu nhập danh nghĩa – thu nhập thực tế Tham khảo: Xem mục 5.3.3.2 Công cụ trực tiếp, Câu hỏi 367 : Xét ngắn hạn, NHTW thực mua trái phiếu thị trường mở khiến cho: Đáp Án : D Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lãi suất giảm Giải Thích : NHTW mua vào trái phiếu khiến cung tiền tăng, dẫn tới giảm giá nội tệ Cung tiền tăng dẫn tới lãi suất giảm, khiến đầu tư tăng Đầu tư tăng khiến tăng trưởng kinh tế Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1 Các công cụ gián tiếp, Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 15 / 27 Câu hỏi 368 : Tiền dự trữ bắt buộc ngân hàng thương mại nằm tại: Đáp Án : B Ngân hàng Trung ương Giải Thích : Dự trữ bắt buộc số tiền mà ngân hàng phải trì tài khoản đặt NHTW Mức dự trữ NHTW quy định, xác định tỷ lệ định tổng số dư tiền gửi ngân hàng – tỷ lệ dự trữ bắt buộc Tham Khảo: Xem mục 5.3.3.1: Các công cụ gián tiếp.Định nghĩa Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, Câu hỏi 369 : Trong điều kiện kinh tế có lạm phát, người sau có lợi: Đáp Án : A Người vay tiền Giải Thích : Khi có lạm phát người vay có lợi lãi suất thực giảm xuống Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1: Các công cụ gián tiếp, Câu hỏi 370 : Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp cho biết: Đáp Án : D Tài sản doanh nghiệp tài trợ Quy mô vốn kinh doanh doanh nghiệp Giải Thích : Bảng cân đối kế tốn giống ảnh chụp lại tình trạng tài sản nguồn vốn doanh nghiệp vào thời điểm Nó bao gồm hai phần chính: Tài sản Nguồn vốn Tham khảo: Xem mục 6.2 Phân tích cấu tài sản nguồn vốn Doanh nghiệp Câu hỏi 371 : Mục đích chủ yếu việc phát hành chứng khốn cơng chúng là: Đáp Án : B Huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao lực sản suất Giải Thích : Phát hành chứng khốn để gọi vốn Tham khảo: xem mục 6.2.4 nguồn vốn chủ sở hữu; Xem mục 6.2.3 nợ phải trả, Câu hỏi 372 : Lợi nhuận giữ lại là: Đáp Án : B Sự khác biệt lợi nhuận ròng cổ tức chi trả năm Giải Thích : LN giữ lại tính LN ròng – cổ tức trả cho cổ đơng, phần lợi nhuận lại sau trả cổ tức Tham Khảo: xem mục 6.3.3 tính tốn phân phối lợi nhuận doanh nghiệp, Câu hỏi 373 : Sau bù đắp chi phí, doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận sau thuế để: Đáp Án : C Trả cổ tức cho cổ đơng Giải Thích : Lãi vay chi phí trước thuế, thuế chi phí dùng để tính lợi nhuận sau thuế Tham khảo: xem mục 6.3.3 tính tốn phân phối lợi nhuận doanh nghiệp, Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 16 / 27 Câu hỏi 374 : Tỷ lệ nợ doanh nghiệp đo cách dễ so sánh nhất: Đáp Án : C Nợ/ Vốn chủ sở hữu Giải Thích : Đo nợ với vốn chủ sở hữu dễ so sánh trực tiếp Tham khảo: xem mục 6.4.5 nhóm số phản ánh gánh nặng doanh nghiệp Câu hỏi 375 : Người nộp thuế khái niệm dùng để người chịu thuế: Đáp Án : B Sai Giải Thích : Người nộp thuế (Đối tượng nộp thuế) người chịu trách nhiệm kê khai nộp khoản thuế cho quan thuế đến kỳ Người nộp thuế chưa người có đối tượng chịu thuế người có nghĩa vụ phải nộp thuế đánh vào đối tượng chịu thuế Tham khảo: Xem mục 7.2.1.1 Thuế, Người nộp thuế người chịu thuế Câu hỏi 376 : Thuế: Đáp Án : B Khơng mang tính hồn trả trực tiếp Giải Thích : Thuế hình thức huy động bắt buộc phần thu nhập cá nhân, doanh nghiệp cho Nhà nước nhằm đảm bảo nhu cầu chi tiêu Nhà nước thuế khơng mang tính hồn trả trực tiếp Tham khảo: Xem mục 7.2.1.1 Thuế, Câu hỏi 377 : Vai trò quan trọng thuế nhập là: Đáp Án : B Bảo vệ hàng hóa nội địa, hạn chế hàng hóa nhập Giải Thích : Thuế nhập hàng rào làm tăng giá hàng hóa nhập có tác dụng hạn chế hàng nhập bảo vệ hàng hóa nội địa Tham khảo: Xem mục 7.2.1.1 Thuế, Nội dung luật thuế, Câu hỏi 378 : Phí khoản thu: Đáp Án : A Nhằm bù đắp phần chi phí Nhà nước bỏ Giải Thích : Phí thuộc ngân sách Nhà nước (sau gọi tắt phí) khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp nhận dịch vụ nghiệp Nhà nước cung cấp Tham khảo: Xem mục 7.2.1.2 Phí lệ phí, Câu hỏi 379 : Tính hiệu tiêu thức xây dựng hệ thống thuế đại hiểu là: Đáp Án : D Giảm tối thiểu tác động tiêu cực thuế phân bổ nguồn lực vốn đạt hiệu quả, tổng số thuế thu nhiều với chi phí thu thuế quan thuế thấp nhất, chi phí gián tiếp người nộp thuế thấp Giải Thích : Cả ba tiêu chí thể tính hiệu hệ thống thuế đại Tham khảo: Xem mục 7.2.1.1 Thuế, Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 17 / 27 Câu hỏi 380 : Khi NHTW thông báo tăng lãi suất tái chiết khấu: Đáp Án : A Lãi suất thị trường tăng lên Giải Thích : Cơ chế tác động hính sách tái chiết khấu NHTW nâng lãi suất tái chiết khấu, làm cho giá khoản vay tăng, hạn chế cho vay ngân hàng, buộc ngân hàng phải giảm bớt khả cung ứng tín dụng, lượng tiền cung ứng giảm, khiến lãi suất thị trường tăng lên Lãi suất thị trường tăng khiến nhu cầu đầu tư giảm Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1: Các công cụ gián tiếp, Câu hỏi 381 : Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ: Đáp Án : C Phát hành tiền Làm trung gian toán cho ngân hàng nước Giải Thích : NHTW quan độc quyền phát hành tiền, tức NHTW người phép phát hành tiền theo quy định luật nhằm đảm bảo tính thống an tồn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia Là định chế tài đảm nhận việc thực thi sách tiền tệ đảm bảo ổn định thị trường tài chính, NHTW ngân hàng Nhà nước NHTW cung cấp dịch vụ ngân hàng nhiều dịch vụ khác cho Nhà nước Tham khảo: Xem mục 5.1.3: Chức NHTW, Câu hỏi 382 : Cách so sánh số doanh nghiệp với số ngành nhằm: Đáp Án : B Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Giải Thích : Khi so sánh doanh nghiệp với trung bình ngành, mục đích đánh giá vị doanh nghiệp, lực cạnh tranh Tham Khảo:xem mục 6.4.1 tiêu chí phân tích số tài doanh nghiệp Câu hỏi 383 : Tài cơng có vai trò: Đáp Án : C Khắc phục thất bại thị trường, tái phân phối thu nhập xã hội Giải Thích : Tài cơng phải khắc phục thất bại thị trường đồng thời đảm bảo công XH sở tái phân phối thu nhập Tham khảo: Xem mục 7.1 Tổng quan ngân sách Nhà nước, Câu hỏi 384 : Người nộp thuế người chịu thuế trong: Đáp Án : B Thuế trực thu Giải Thích : Đôi người nộp thuế người chịu thuế một, trường hợp trường hợp thuế trực thu thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp Tham khảo: Xem mục 7.2.1.1 Thuế, Người nộp thuế người chịu thuế, Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 18 / 27 Câu hỏi 537 : Công ty cổ phần bắt buộc phải có: Đáp Án : A Cổ phiếu phổ thơng Giải Thích : Cổ phiếu cơng ty cổ phần gồm có cổ phiếu phổ thơng cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu phổ thông bắt buộc Tham khảo: xem mục 6.2.4 nguồn vốn chủ sở hữu, Câu hỏi 538 : Giá trị hợp đồng quyền chọn bán giá trị hợp đồng quyền chọn mua dịch chuyển ngược chiều giá tài sản gốc thay đổi: Đáp Án : A Đúng Giải Thích : Đúng vậy, giá tài sản sở tăng việc mua quyền chọn bán đắt mua quyền chọn mua rẻ Tham khảo: Mục 2.3.1.4 Hợp đồng mua lại, (giáo trình LTTCTT trang 35) Câu hỏi 539 : Trong điều kiện sau việc vay có lợi nhất: Đáp Án : B Lãi suất 12% lạm phát dự kiến 10% Giải Thích : Người vay có lợi phải bỏ khoản chi phí cho vay nhỏ Tức lãi suất thực nhỏ Ta có: iR = iN – π => iR = 2% Tham khảo: : xem mục 3.4.1 nhân tố tác động tới lãi suất Câu hỏi 540 : Tài sản sau tài sản lưu động doanh nghiệp: Đáp Án : C Nguyên vật liệu sản xuất doanh nghiệp Giải Thích : Tài sản lưu động mang đặc điểm: · Có thời gian sử dụng nhỏ năm · Chuyển hết giá trị vào sản phẩm vòng năm chu kỳ sản xuất kinh doanh Và xem mục: 6.2.1.3 Hàng Tồn kho Hàng tồn kho chia thành nhiều loại gồm: · Tài sản lưu động giai đoạn chờ tiến hành sản xuất Bao gồm hàng mua đường, nguyên vật liệu nhập kho công cụ dụng cụ sản xuất kho · Nguyên vật liệu bán thành phẩm trình sản xuất Tham khảo: Xem mục 6.2.1 Tài sản lưu động xem mục: 6.2.1.3 Hàng Tồn kho Câu hỏi 541 : Tự doanh chứng khoán là: Đáp Án : B Cơng ty chứng khốn mua bán chứng khốn cho Giải Thích : tự doanh chứng khốn hoạt động cơng ty chứng khốn thực việc mua bán chứng khốn cho cơng ty nguồn vốn (chứ khơng phải mua bán chứng khoán cho khách hàng tài khoản họ thông thường làm) Tham khảo: mục 4.2.4 Các trung gian đầu tư, Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 19 / 27 Câu hỏi 542 : Chi đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước: Đáp Án : C Có giá trị khoản chi lớn Giải Thích : Chi đầu tư phát triển khoản chi có tính chất vụ việc, khơng có tính thường xun nhằm mục đích đầu tư phát triển lĩnh vực ngành nghề cụ thể Tham khảo: Xem mục 7.3.2 Phân loại chi ngân sách nhà nước- Căn vào thời hạn tác động khoản chi Câu hỏi 543 : Trong số nhân tố sau, nhân tố định tới giá trái phiếu: Đáp Án : D Độ rủi ro trái phiếu Lãi suất thị trường Giải Thích : Việc cơng ty phát hành trái phiếu có lợi nhuận tăng hay giảm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu Tham khảo: xem mục 3.2.1 giá trị số dòng tiền đặc biệt Câu hỏi 544 : Sự trùng hợp kép nhu cầu: Đáp Án : A Có thể xảy có tiền Giải Thích : Sự trùng hợp kép nhu cầu xuất có tiền tiền đóng vai trò vật trao đổi, có nhu cầu với Tham khảo: Xem mục 1.2.2 Các chức tiền tệ.(giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 545 : Khi NHNN Việt Nam bán tín phiếu thị trường mở: Đáp Án : D Giá tín phiếu giảm, cung tiền giảm Giải Thích : NHTW bán tín phiếu làm tăng cung tín phiếu, cung tăng làm giá giảm Cung tiền giảm xuống NHTW thu tiền Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1 Các công cụ gián tiếp- Phân loại nghiệp vụ thị trường mở Câu hỏi 546 : Công ty bảo hiểm tài sản giữ tài sản có thời hạn ngắn so với cơng ty bảo hiểm nhân thọ vì: Đáp Án : C Công ty bảo hiểm tài sản phải lý hợp đồng cách đột ngột Giải Thích : Các cơng ty bảo hiểm tài sản khó dự báo xác xác suất xảy rủi ro phải lý hợp đồng cách đột ngột Các công ty hường nắm giữ tài sản ngắn hạn, có tính lỏng cao Tham khảo: Xem mục 4.4.2 Các công ty bảo hiểm Câu hỏi 547 : Khoản sau coi chi phí kinh doanh năm doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp : Đáp Án : D Nộp thuế giá trị gia tăng Chi phí nguyên vật liệu Giải Thích : Chi phí kinh doanh khơng bao gồm chi phí mua TSCĐ, TSCĐ khấu hao qua nhiều năm Tham khảo: xem mục 6.3.2 loại chi phí doanh nghiệp Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 20 / 27 Câu hỏi 548 : Với số tiền 100 triệu, kỳ hạn năm, hình thức đầu tư đây, hình thức đầu tư có mức sinh lời cao nhất? Đáp Án : A Gửi ngân hàng lãi suất 9,5%/ năm ghép lãi hàng tháng lần Giải Thích : Đây phương án có số tiền thu gốc lãi cao Phương án gửi ngân hàng lãi suất 9,5%/ năm ghép lãi hàng tháng lần : 100 x (1+9,5%/2)^2= 109,726 triệu đồng Phương án mua kỳ phiếu ngân hàng lãi suất 9%/ năm, ghép lãi hàng quý: 100 x (1+9%/4)^4 = 109.308 triệu đồng Phương án cho vay với lãi suất 9,6%/ năm, nhận gốc lãi cuối năm: 100 x (1+9,6%) = 109,600 triệu đồng Phương án gửi ngân hàng lãi suất 8,8%/ năm ghép lãi hàng tháng: 100 x (1+8,8%/12)^12 = 109,164 triệu đồng Tham khảo: xem mục 3.1 giá trị thời gian tiền tệ; 3.2.một số vấn đề liên quan tới giá trị dòng tiền; 3.3.2 Phân loại lãi suất Câu hỏi 549 : Tiền hố tệ đòi hỏi phải loại hàng hoá: Đáp Án : B Được chấp nhận chung Giải Thích : “Tiền tệ vật chấp nhận chung để đổi lấy hàng hóa, dịch vụ để toán khoản nợ” Tham khảo: Xem phần 1.2.1 Định nghĩa tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Câu hỏi 550 : Tại Việt Nam, sách tiền tệ kiểm soát trực tiếp bởi: Đáp Án : A Ngân hàng Nhà nước Giải Thích : Đây chức NHNN: Chủ thể thực CSTT NHTW Do CSTT hướng vào việc thay đổi lượng tiền cung ứng nên chủ thể thực chức phát hành tiền điều hồ lưu thơng tiền tệ chủ thể phải trực tiếp thực thi CSTT Tham khảo: Xem mục 5.3.1 Định nghĩa Chính sách tiền tệ Câu hỏi 551 : Hố tệ khác tiền dấu hiệu đặc điểm : Đáp Án : D Hố tệ tự động rút khỏi lưu thơng Giải Thích : Hóa tệ có chất hàng hóa nên có giá trị ngang giá trị sử dụng, phi kim, tồn Khi dư thừa hóa tệ tự rút khỏi lưu thơng Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 552 : Trong bảo hiểm tài sản, giá trị bảo hiểm khái niệm không quan trọng: Đáp Án : D Sai giá trị tài sản giới hạn cho số tiền bảo hiểm Giải Thích : Chỉ tài sản có giá trị nên cần sinh khái niệm giá trị bảo hiểm, giá trị tài sản mốc giới hạn cho số tiền bảo hiểm nên gọi giá trị bảo hiểm Tham khảo: Xem mục 4.1.1 Vai trò trung gian tài - Các trung gian tài giúp giải vấn đề thơng tin bất cân xứng Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 21 / 27 Câu hỏi 553 : Trong thời kỳ suy thoái, NHTW nên: Đáp Án : A Mua trái phiếu thị trường mở Giải Thích : Khi suy thối cần kích thích tăng trưởng CSTT nới lỏng, nên mua trái phiếu để bơm tiền nhằm kích thích kinh tế Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1 Các công cụ gián tiếp - Phân loại nghiệp vụ thị trường mở Câu hỏi 554 : Sự khác chứng khoán nợ chứng khoán vốn là: Đáp Án : C Người nắm giữ chứng khoán vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, người nắm giữ chứng khoán nợ chủ nợ người phát hành Giải Thích : Theo đặc điểm chứng khốn nợ chứng khốn vốn thì: · Người nắm giữ chứng khốn nợ hồn trả vốn lãi, bất chấp việc người vay sử dụng nguồn vốn vay thành công hay thất bại Người nắm giữ công cụ vay nợ tham gia vào hoạt động người phát hành người phát hành vỡ nợ · Người nắm giữ chứng khoán vốn có quyền sở hữu phần tài sản quyền hưởng thu nhập ròng người phát hành Tham khảo: Mục 2.2.2.Thị trường nợ thị trường vốn cổ phần (giáo trình LTTCTT trang 29) Câu hỏi 555 : Chi thường xuyên vượt thu thường xuyên ngân sách, điều là: Đáp Án : C Không tốt cho ngân sách Nhà nước kinh tế Giải Thích : Chi nhiều thu làm cho NS bị thâm hụt, điều có hại cho NSNN kinh tế Tham khảo: Xem mục 7.3.5.1 Cân đói ngân sách Nhà nước Câu hỏi 556 : Trên thị trường vốn, người ta mua bán: Đáp Án : A Trái phiếu ngân hàng Giải Thích : - Trái phiếu cơng cụ tài trung dài hạn xác nhận khoản nợ tổ chức phát hành người cầm giữ trái phiếu, cam kết trả khoản nợ kèm với tiền lãi thời hạn định - Cổ phiếu loại chứng khốn xác nhận việc góp vốn người nắm giữ cổ phiếu thu nhập tài sản công ty cổ phần Tham khảo: Xem mục 2.3.2 Các công cụ lưu thông thị trường vốn, (giáo trình LTTCTT trang 36) Câu hỏi 557 : Việc cơng ty bảo hiểm KHƠNG chấp nhận rủi ro “Người mua không trả tiền hàng” xuất phát từ nguyên tắc bảo hiểm nào: Đáp Án : B Nguyên tắc khơng trút hết trách nhiệm Giải Thích : Người mua không trả tiền hàng phần người bán không làm hết trách nhiệm, nguyên tắc áp dụng không trút hết trách nhiệm Rủi ro bảo hiểm (Insurable risk): rủi ro thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm Người bảo hiểm bồi thường thiệt hại rủi ro thỏa thuận gây Tham khảo: Xem mục 4.4.1 Giới thiệu chung bảo hiểm – Các khái niệm cần ý Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 22 / 27 Câu hỏi 558 : Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt tỷ lệ tăng trưởng bền vững: Đáp Án : B NHTW tăng lãi suất nhằm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Giải Thích : Khi tăng trưởng cao cần thực CSTT thắt chặt, tăng lãi suất cách thắt chặt CSTT Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1 Các công cụ gián tiếp Câu hỏi 559 : Đâu dấu hiệu sách tiền tệ thắt chặt: Đáp Án : D Tăng lãi suất chiết khấu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc Giải Thích : + CSTT thắt chặt thực nhằm giảm lượng tiền cung ứng, tăng lãi suất, tránh phát triển nóng kinh tế, giảm áp lực lạm phát + Việc hạn mức CK tăng lên dấu hiệu CSTT nới lỏng NHTW cho phép NHTM vay từ nhiều Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1 Các công cụ gián tiếp Câu hỏi 560 : Lý xóa bỏ chế độ vị vàng thỏi là: Đáp Án : B Sự thiếu hụt vàng lưu thơng Giải Thích : Phần chế độ vị vàng Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 561 : Dân chúng thích nắm giữ tài sản tài tài sản tài chính: Đáp Án : D Có khả sinh lời tính khoản cao Giải Thích : Xem vai trò thị trường tài · Vai trò: Tạo mơi trường thuận lợi để dung hồ lợi ích kinh tế chủ thể kinh tế thị trường, cung cấp lãi đầu tư cho người cho vay, lợi nhuận hội phát triển cho người vay · Chức khoản: Người nắm giữ tài sản tài bán lại tài sản để thu tiền mặt => Tài sản tài vừa có khả sinh lời vừa có tính lỏng (tính khoản) cao Tham khảo: Xem mục 2.1.3 Vai trò thị trường tài chức khoản (giáo trình LTTCTT trang 26) Câu hỏi 562 : Thuế đánh tài sản hay khơng: Đáp Án : C Có, đánh tài sản khan Giải Thích : + Thuế khơng thể đánh tài sản cá nhân, thực tài sản khan nhằm khuyến khích sử dụng hiệu Do đó, khơng phải loại tài sản bị đánh thuế mà có tài sản thuộc vào nhóm nguồn lực khan cần phải có quản lý tài nguyên thiên nhiên hay quỹ đất quốc gia cần phải đánh thuế tài sản Tham khảo: Xem mục 7.2.1.1 Phân loại thuế Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 23 / 27 Câu hỏi 563 : Chi phí vay nợ cao so với chi phí phát hành cổ phiếu: Đáp Án : B Sai Giải Thích : Chi phí vay nợ ln thấp chi phí phát hành cổ phiếu rủi ro thấp Tham khảo: xem mục 6.3.2 loại chi phí doanh nghiệp Câu hỏi 564 : Một NHTM nắm giữ thương phiếu doanh nghiệp phát hành đem thương phiếu đến chiết khấu NHTW, điều khiến cho: Đáp Án : C Lượng cung tiền tăng lên Giải Thích : Khi thương phiếu tái CK NHTW, tiền gửi NHTM NHTW tăng lên, khiến cung tiền tăng Tham khảo: Xem mục 5.3.2.2 Các mục tiêu trung gian, Câu hỏi 565 : Trên thị trường tiền tệ, người ta mua bán: Đáp Án : C Tín phiếu kho bạc Giải Thích : Các công cụ lưu thông thị trường tiền tệ, bao gồm: · Tín phiếu kho bạc · Chứng tiền gửi chuyển nhượng · Thương phiếu · Hợp đồng mua lại · Quỹ liên bang · Đô la châu Âu Tham khảo: Xem mục 2.3.1 Các công cụ lưu thông thị trường tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 31) Câu hỏi 566 : Tiền dự trữ bắt buộc ngân hàng thương mại gửi NHNN Việt Nam nay: Đáp Án : D Để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Và thực thi sách tiền tệ Giải Thích : - Các ngân hàng thương mại phải trì dự trữ bắt buộc theo tỷ lệ dự trữ bắt buộc NHTW quy định; - Các ngân hàng trì tỷ lệ dự trữ vượt mức để đảm bảo nhu cầu tốn khách hàng, nguồn vốn ngân hàng muốn sử dụng trường hợp khách hàng muốn đến vay tiền Tham khảo: Xem mục 4.3.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn – Nghiệp vụ tài sản có NHTM Câu hỏi 567 : Bảng báo cáo kết kinh doanh phản ánh: Đáp Án : A Tình hình thu nhập chi phí doanh nghiệp Giải Thích : Khi quản lý thu nhập chi phí, người ta sử dụng bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tham khảo: Xem mục Tóm lược cuối Phụ lục: Bảng báo cáo kết kinh doanh Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 24 / 27 Câu hỏi 568 : Doanh thu công ty 250 triệu USD, tổng tài sản công ty 120 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận công ty 8%, lợi nhuận công ty là: Đáp Án : A 20 triệu USD Giải Thích : Tỷ suất lợi nhuận lợi nhuân/DT, lợi nhuận = DT*TSLN Tham khảo: xem mục 6.4.4 nhóm số phản ánh khả sinh lợi Câu hỏi 569 : Điểm khác biệt ngân hàng thương mại tổ chức tài phi ngân hàng là: Đáp Án : D Kinh doanh ngoại hối Giải Thích : Các tổ chức tài phi ngân hàng khơng phép kinh doanh ngoại hối Tham khảo: Xem mục 4.3.3 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại Câu hỏi 570 : Muốn thoả mãn định nghĩa tài chính, quỹ tiền tệ phải là: Đáp Án : B Một quỹ tiền tệ tập trung Giải Thích : Tài hệ thống quan hệ phân phối chủ thể kinh tế xã hội thông qua việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ => Tài khơng phải hoạt động đơn lẻ, hệ thống quan hệ kinh tế nằm tổng thể có mối gắn bó chặt chẽ với Tham khảo: Xem mục 1.1.1 Định nghĩa tài chính.(giáo trình LTTCTT trang 3) Câu hỏi 571 : Các định chế tài cung cấp tất dịch vụ sau, ngoại trừ: Đáp Án : C Tăng chi phí giao dịch Giải Thích : Định chế tài làm giảm chi phí giao dịch khơng làm tăng Tham khảo: Xem mục 4.4 Các công ty bảo hiểm Câu hỏi 572 : Nhân tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu doanh nghiệp thị trường là: Đáp Án : D Lãi suất thị trường lạm phát dự tính Giải Thích : Kết kinh doanh DN không ảnh hướng tới giá trái phiếu, LS thị trường lạm phát có Tham khảo: Xem phần 2.3.2.1 Trái phiếu.(giáo trình LTTCTT trang 36) Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 25 / 27 Câu hỏi 573 : Trong bảng cân đối kế tốn, hình thức sau làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp? Đáp Án : A Lợi nhuận để lại Giải Thích : Nguồn vốn kinh doanh : - Nguồn vốn kinh doanh hình thành từ hai nhóm chính, … Nhóm thứ hai nguồn bổ sung từ lợi nhuận giữ lại Nguồn vốn thứ hai lấy từ khoản lợi nhuận khơng chia, có nghĩa có lợi nhuận, chủ doanh nghiệp định không chia cho người nắm giữ cổ phiếu mà giữ lại để bổ sung vào nguồn vốn điều lệ, mở rộng sản xuất Đây nguồn bổ sung vốn quan trọng cho doanh nghiệp Tham khảo: Xem mục 6.2.4 Nguồn vốn chủ sở hữu (Equity) Câu hỏi 574 : Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng bị giảm thu nhập, điều này: Đáp Án : C Sai doanh nghiệp khơng trích chi phí cho thuế gián thu Giải Thích : DN nộp thuế người nộp hộ nên họ khơng trích chi phí, khơng làm giảm thu nhập Tham khảo: Xem mục 7.2.1.1 Thuế, Căn vào tính chất trực tiếp việc thu thuế Câu hỏi 575 : Đối với khoản đầu tư định, nhận định sau ĐÚNG : Đáp Án : B Không xét tới lãi suất, tăng tần số ghép lãi làm tăng giá trị tương lai Giải Thích : Nếu tính lãi ghép thì: FVn = PV x (1 + i)n Nhìn vào cơng thức, thấy: Không xét tới lãi suất (i), tăng tần số ghép lãi (tăng n) giá trị tương lai (FV) tăng Tham khảo: xem mục 3.1.2 giá trị tương lai Câu hỏi 576 : Lý khiến NHTW thông báo định cơng chúng : Đáp Án : C Chính sách tiền tệ ổn định giảm thiểu nghi ngờ định NHTW Giải Thích : Việc thực thi thơng báo công khai làm giảm tác động tiêu cực hiệu ứng thông báo, làm giảm thiểu nghi ngờ hành vi NHTW Tham khảo: Xem mục 5.3.3.1:Các công cụ gián tiếp Mục: Cơ chế tác động sách tái chiết khấu Câu hỏi 577 : Nếu lãi suất chiết khấu 5%/ năm, giá trị cổ phiếu trả cổ tức cố định vĩnh viễn 100 đô la/ năm là: Đáp Án : C $2 000 Giải Thích : Giá trị cổ phiếu = 100/0,05 = 2.000 đô la Tham khảo: xem mục 3.1 giá trị thời gian tiền tệ Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 26 / 27 Câu hỏi 578 : Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền môn học: Đáp Án : A Tiền học phí Giải Thích : Chỉ có học phí sử dụng nhằm mua dịch vụ tiền theo khái niệm môn học Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Câu hỏi 579 : Nếu NHTW mua trái phiếu từ công chúng làm: Đáp Án : C Giá trái phiếu tăng mức sinh lời trái phiếu giảm Giải Thích : + NHTW mua trái phiếu làm giảm cung trái phiếu, cung giảm giá tăng, điều làm tăng dự trữ ngân hàng, tăng số nhân tiền gửi, dẫn đến cung tiền tăng lãi suất giảm Tham khảo: Xem mục 5.3.1 Định nghĩa Câu hỏi 580 : Lý khiến thuế gián thu ưa chuộng sử dụng trực thu là: Đáp Án : C Thuế gián thu ẩn giá hàng hóa Giải Thích : Thuế gián thu đánh cách gián tiếp vào thu nhập người chịu thuế Hiện nay, xu hướng chung thuế giảm dần tỷ trọng thuế trực thu tăng dần tỷ trọng thuế gián thu số lượng thuế nộp trực tiếp rút tiền từ túi để nộp người chịu thuế thấy dễ chịu Tham khảo: Xem mục 7.2.2.1 Thuế, Căn vào tính chất trực tiếp việc thu thuế, Thống kê xác xuất câu hỏi : + Tổng cộng có 144 câu Trong có : A = 34 60 50 40 30 20 10 | B = 52 | C = 34 | D = 24 17% 24% 52 A 24% 34 34 24 B C 35% D Đề cương QT201 nhóm - OD10 biên soạn nhom3topica.com Trang 27 / 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ QT201 chương trình quản trị kinh doanh TOPICA, Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ QT201 chương trình quản trị kinh doanh TOPICA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay