NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 1, QUẬN BÌNH TÂN

131 92 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 1, QUẬN BÌNH TÂN Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Chuyên ngành: QUẢNMÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 8/2011 i NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 1, QUẬN BÌNH TÂN Tác giả NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chuyên ngành QuảnMôi Trường Du Lịch Sinh Thái Giáo viên hướng dẫn Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Tháng năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài năm học tập giảng đường Đại học, nhận nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, thầy cơ, quan ban ngành bạn Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến:  Các thầy cô khoa Môi trường & Tài nguyên, Đại học Nông Lâm TP.HCM hướng dẫn, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi năm vừa qua  Thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ tơi suốt q trình thực đề tài  Các anh chị trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) hỗ trợ tài liệu sách Rừng Xanh giúp tơi hồn thiện hoạt động đề tài  Các anh chị phòng Thơng tin Giáo dục mơi trường – Chi cục bảo vệ mơi trường thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giúp tơi hồn thiện đề tài  Ban Giám Hiệu, thầy cô em học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa Bình Hưng Hòa giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành đề tài  Đặc biệt, xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln bên cạnh, động viên giúp đỡ tơi Xin cảm ơn cho tơi tình u niềm tin vào nổ lực thân tất việc Xin chân thành cám ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Minh Đức iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân” thực từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2011 nhằm mang đến hoạt động GDMT cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa đồng thời góp phần nâng cao nhận thức hành vi BVMT học sinh thông qua việc tham gia hoạt động GDMT Để đạt hai mục tiêu đó, đề tài thực nội dung sau: − Nghiên cứu công tác GDMT cho học sinh đặc biệt học sinh Tiểu học − Đánh giá trạng môi trường công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa − Đánh giá nhận thức, hành vi BVMT ban đầu học sinh trườngĐề xuất hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường − Triển khai hoạt động đề xuất trường Tiểu học Bình Hưng Hòa − Khảo sát đánh giá thay đổi nhận thức hành vi bảo vệ môi trường học sinh trường thông qua việc tham gia hoạt động GDBVMT − So sánh, đánh giá nhận thức hành vi BVMT học sinh trường TH Bình Hưng Hòa (nơi tác giả tiến hành thực hoạt động GDMT) với trường TH Bình Hưng Hòa (nơi tác giả không tiến hành thực hoạt động GDMT) − Xây dựng chương trình hoạt động GDMT cho học sinh trường Đề tài đạt kết sau: − Xác định mục tiêu phương thức GDBVMT cho học sinh khối tiểu họcĐề xuất 11 hoạt động GDBVMT cho học sinh trường TH Bình Hưng HòaThực 11 hoạt động GDBVMT cho học sinh trường − Tạo chuyển biến tích cực nhận thức hành vi BVMT học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa sau tham gia hoạt động GDBVMT − Đánh giá hiệu ý nghĩa công tác giáo dục bảo vệ môi trường − Xây dựng chương trình hoạt động GDBVMT cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa làm sở cho tham khảo trì hoạt động GDBVMT trường nói riêng trường Tiểu học khác Quận Bình Tân nói chung iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU ĐỀ TÀI NỘI DUNG THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Ý NGHĨA THỰC TIỄN TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH 1.1 TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Mục tiêu 1.1.3 Phạm vi đối tượng 1.1.4 Một số hình thức phổ biến tổ chức hoạt động GDMT 1.2 CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN 1.2.1 Thế giới 1.2.2 Việt Nam 1.3 CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.3.1 Đặc điểm tâm sinhhọc sinh Tiểu học 1.3.1.1 Đặc điểm trình nhận thức 1.3.1.2 Đặc điểm nhân cách học sinh Tiểu học 10 v 1.3.2 Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học 10 1.3.3 Phương thức thực hoạt động GDBVMT cho học sinh Tiểu học 10 Chương 11 HIỆN TRẠNG QUẢNMÔI TRƯỜNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 11 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 11 2.1.1 Vị trí 11 2.1.2 Tổng số cán bộ, CNVC 11 2.1.3 Cơ sở vật chất 11 2.1.4 Quy mô học sinh 11 2.1.5 Tình hình hoạt động tập trung năm 12 2.2 HIỆN TRẠNG QUẢNMƠI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 1, QUẬN BÌNH TÂN 13 2.2.1 Rác thải 13 2.2.2 Nhu cầu sử dụng nước 14 2.2.3 Không gian trường học 14 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TH BÌNH HƯNG HỊA 15 2.3.1 Ưu điểm 15 2.3.2 Hạn chế 15 2.3.3 Những khó khăn việc thực GDMT 16 Chương 17 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GDBVMT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 17 3.1 ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC HÀNH VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BAN ĐẦU CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 17 3.2 ĐỀ XUẤT CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 28 3.2.1 Các hoạt động cung cấp kiến thức môi trường bảo vệ môi trường 28 3.2.2 Các hoạt động ngoại khóa 28 3.3 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GDBVMT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 28 3.3.1 Mục đích thực hoạt động 28 3.3.2 Kế hoạch tổ chức hoạt động 29 vi 3.3.3 Triển khai thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường tiểu học Bình Hưng Hòa 30 3.3.3.1 Các hoạt động cung cấp kiến thức môi trường BVMT 30 3.3.3.1.1 Tổ chức tiết học ngoại khóa mơi trường 30 3.3.3.1.2 Gắn poster bảo vệ môi trường 31 3.3.3.1.3 Làm tin môi trường 32 3.4.3.1.4 Sách xanh di động 33 3.3.3.2 Các hoạt động ngoại khóa 34 3.3.3.2.1 Tổ chức đội tình nguyện viên mơi trường 34 3.3.3.2.2 Thực phân loại rác trường 35 3.3.3.2.3 Hội thi viết cảm nhận môi trường 36 3.3.3.2.4 Tổ chức hội thi “Nét vẽ xanh” 37 3.3.3.2.5 Tổ chức hội thi sản phẩm tái chế 38 3.3.3.2.6 Hội thi Đố vui 39 3.3.3.2.7 Tham gia Ngày hội tái chế chất thải 2011 40 Chương 42 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CƠNG TÁC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG GDBVMT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH BÌNH HƯNG HÒA 42 4.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG GDBVMT ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 42 4.1.1 Đánh giá hiệu thông qua phiếu khảo sát lần 42 4.1.2 Đánh giá hiệu thông qua ý kiến giáo viên hoạt động thực trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 54 4.1.3 Đánh giá hiệu thơng qua u thích em học sinh trường tiểu học Bình Hưng Hòa 56 4.2 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA 57 Chương 58 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 58 5.1 KẾT LUẬN 58 5.2 KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 61 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH - Ban giám hiệu BHH - Bình Hưng Hòa BVMT - Bảo vệ mơi trường CB - Cán CBQL - Cán quản lý CNV - Công nhân viên CNVC - Công nhân viên chức ĐHBK HN - Đại học Bách Khoa Hà Nội ĐVHD - Động vật hoang dã ENV - Trung tâm giáo dục thiên nhiên GDBVMT - Giáo dục bảo vệ môi trường GDMT - Giáo dục môi trường GV - Giáo viên MT - Môi trường NXB - Nhà xuất TH - Tiểu học TNV - Tình nguyện viên viii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Hiện trạng thùng rác bố trí khn viên trường 13 Hình 2.2 Hiện trạng hệ thống vòi nước rửa tay trường 14 Hình 2.3 Poster bỏ rác chỗ Hình 2.4 Chú lao công quét dọn rác 15 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể thói quen tốt MT khối 17 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể thói quen khơng tốt MT khối 18 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể suy nghĩ BVMT học sinh khối 19 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ thể hiểu biết tích cực MT khối 2&3 20 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ thể thói quen tốt MT khối 2&3 21 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ thể thói quen khơng tốt MT khối 2&3 22 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ thể suy nghĩ BVMT khối 2&3 23 Biểu đồ 3.8 Biểu đồ thể hiểu biết tích cực MT khối 4&5 24 Biểu đồ 3.9 Biểu đồ thể thói quen tốt MT khối 4&5 25 Biểu đồ 3.10 Biểu đồ thể suy nghĩ BVMT khối 4&5 26 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ thể thay đổi nhận thức, hành vi tốt với MT khối 43 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ thể thay đổi thói quen tốt MT khối 45 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ thể thay đổi nhận thức BVMT khối 46 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ thể thay đổi thói quen tốt MT khối 46 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ thể thay đổi nhận thức BVMTcủa học sinh khối 47 Biểu đồ 4.6 Biểu đồ so sánh thói quen tốt môi trường học sinh khối hai trường tiểu học BHH & tiểu học BHH 50 Biểu đồ 4.7 Biểu đồ so sánh hiểu biết tích cực mơi trường học sinh khối hai trường BHH 1& BHH 51 Biểu đồ 4.8 Biểu đồ so sánh thói quen tốt MT học sinh khối hai trường BHH BHH 52 Biểu đồ 4.9 Biểu đồ so sánh hiểu biết MT học sinh khối hai trường BHH BHH 52 Biểu đồ 4.10 Biểu đồ so sánh thói quen tốt MT học sinh khối hai trường BHH BHH 53 Biểu đồ 4.11 Biểu đồ so sánh hiểu biết MT học sinh khối hai trường BHH BHH 53 Biểu đồ 4.12 Biểu đồ thể tỷ lệ học sinh yêu thích hoạt động GDBVMT 56 ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Bảng biểu số lượng học sinh trường TH Bình Hưng Hòa 11 Bảng 3.1 Bảng biểu thể thói quen khơng tốt MT khối 4&5 26 Bảng 4.1 Bảng biểu thể thay đổi thói quen khơng tốt với MT khối 42 Bảng 4.2 Kết so sánh mức độ thay đổi nhận thức hành vi môi trường khối khối 44 Bảng 4.3 Bảng biểu thể tỉ lệ học sinh khối & khối hiểu biết tái chế rác phân loại rác 44 Bảng 4.4 Bảng biểu thể thay đổi nhận thức hành vi BVMT khối – trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 48 Bảng 4.5 Bảng biểu thể thay đổi nhận thức hành vi BVMT khối khối - trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 49 x Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân Cây xanh phổi xanh Trái đất Cây xanh phổi xanh trái đất Cây xanh, q trình quang hợp, hấp thụ khí cácboníc (CO ) nhả khí Oxy (O ) cần thiết cho sống Cây xanh có vai trò quan trọng việc ổn định khí Cácboníc (CO ) khí Oxy (O ) khơng khí Cây xanh giúp điều hòa khí hậu Các bạn xét hai khu vực đất trống rừng cây: Ở nơi đất trống, khơng có xanh khí hậu nóng khơ Còn rừng, tán cản bớt phần ánh nắng tốc độ gió, làm cho nhiệt độ giảm, lượng mưa tăng, khí hậu trở nên mát mẻ nhiều Lá ngăn bụi khí độc Khơng khí nhiễm bụi, ảnh hưởng đến sức khoẻ người Lượng khí cácbơnic làm tăng nhiệt độ khu vực Để giảm bớt tác hại cột khói này, bên cạnh biện pháp kỹ thuật người trồng nhiều xanh Tại nhỉ? Vì ngăn bụi khí thải độc sản xuất giao thơng vận tải gây giúp khơng khí Một số có khả tiết chất kháng khuẩn có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây bệnh khí Cây xanh giúp giữ đất chống xói mòn Cây xanh giúp giữ đất, chống xói mòn sụt lở Tại khu vực khơng có xanh, mưa xuống với vận tốc 21m3/giâyđất bị xói mòn, chất mầu mỡ ảnh hưởng đến trồng trọt Đất bị xói mòn trơi xuống lấp dần lòng sơng, hồ thấp, có mưa lớn, nước khơng kịp, gây ngập lụt; mặt khác nơi đất khơng giữ nước gây hạn hán Tại khu vực xanh, mưa xuống với vận tốc 21m3/giâyđất bị xói mòn, chất mầu mỡ ảnh hưởng đến trồng trọt Đất bị xói mòn trơi xuống lấp dần lòng sơng, hồ thấp, có mưa lớn, nước khơng kịp, gây ngập lụt; mặt khác nơi đất khơng giữ nước gây hạn hán Bây bạn trồng thêm thật nhiều xanh Ta thấy lượng chảy dòng nước mưa giảm dần nước mưa chảy qua tán giữ lại phần rơi xuống đất, rễ có tác dụng giữ đất,đất khơng bị rửa trôi, hạn chế ngập lụt hạn hán Nước mưa rơi xuống tạo thành dòng chảy ngầm Cây xanh cung cấp thức ăn cho loài động vật Trong thiên nhiên, thực vật đóng vai trò quan trọng đời sống động vật Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và thân động vật lại thức ăn cho động vật khác cho người), cung cấp ôxy dùng cho hô hấp, cung cấp nơi nơi sinh sản số động vật Cây xanh cung cấp nguyên vật liệu cho ngành sản xuất Chúng ta quan sát xung quanh nhà số đồ đạc thức ăn, quần áo,… ngày lấy từ đâu? - Nguồn cung cấp sản phẩm phần lớn xanh Cây xanh cho gỗ dùng xây dựng ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho người, dùng làm thuốc,… Đó nguồn tài ngun thiên nhiên vơ quý giá SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 107 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân Rừng có giá trị lớn du lịch Rừng có giá trị lớn du lịch, rừng có nhiều phong cảnh đẹp, với nhiều lồi động thực vật, khí hậu rừng mát mẻ, điều hồ, có lợi cho sức khỏe người Mối quan hệ xanh – môi trường – người Trồng gây rừng Rừng máy lọc khơng khí khổng lồ Rừng khơng nguồn tài nguyên quý máy lọc khơng khí điều hồ khí hậu khổng lồ Bảo vệ gây trồng loại quý Bảo vệ gây trồng lại loài q, đặc biệt ý lồi có nguy bị tiêu diệt bị khai thác bừa bãi Đồng thời bảo vệ loại động vật Song song với việc bảo vệ thực vật, cần bảo vệ loài chim, thú quý, số loài động vật khác để giữ cân sinh thái Khai thác rừng cách hợp lý Khai thác rừng cách hợp lí, theo qui chế nhà nước Không chặt nhỏ, bảo vệ non động vật non Vận động xóa bỏ tập tục du canh du cư Vận động xoá bỏ tục du canh du cư miền núi để xoá bỏ tệ đốt rừng bừa bãi làm rẫy Không làm rẫy nơi đất q dốc rừng có q Làm ruộng bậc thang để giữ nước Tích cực đề phòng cháy rừng Ngăn chặn tiêu diệt dịch sâu bệnh Cần ngăn chặn tiêu diệt dịch sâu bệnh phá hại rừng Chú ý rừng đầu nguồn để tránh nạn lũ lụt Trồng gây rừng Chúng ta cần tích cực trồng gây rừng Sau trồng rừng phải thường xuyên theo dõi chăm sóc non chu đáo Trồng gây rừng khơng thu nhiều nguồn lợi mà làm cho đất nước thêm xanh tươi, khí hậu thêm mát mẻ Sự che chở bảo vệ người Cây xanh có khả lớn việc chống gió, giữ nước, chống ô nhiễm, khả tự bảo vệ chúng lại có hạn Chúng cần che chở bảo vệ người Cây xanh cống hiến cho người nhiều, cần yêu mến trân trọng bảo vệ chúng Rừng với nguy bị tàn phá Tài nguyên rừng ngày bị thu hẹp Tài nguyên rừng trái đất ngày bị thu hẹp diện tích trữ lượng Ở Việt Nam trung bình mõi năm bị tàn phá từ 100.000 – 200.000 rừng nhiệt đới Dưới nguyên nhân gây rừng: Chặt phá rừng làm nông nghiệp Rừng bị chặt phá để lấy đất làm nông nghiệp, trồng công nghiệp, nuôi thuỷ sản, xây dựng Khai thác gỗ làm củi đốt Nguyên nhân thứ hai dẫn đến rừng lấy gỗ làm củi đốt Khai thác gỗ làm nguyên liệu sản xuất (làm đồ đạc, giấy, vải…) SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 108 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân PHỤ LỤC SỐ 13 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HỊA SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 109 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.1 Hình ảnh khảo sát nhận thức hành vi bảo vệ mơi trường lần Hình ảnh khảo sát trường tiểu học Bình Hưng Hòa –Quận Bình Tân Hình ảnh khảo sát trường tiểu học Bình Hưng Hòa –Quận Bình Tân SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 110 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.2 Hình ảnh khảo sát nhận thức hành vi bảo vệ mơi trường lần Hình ảnh khảo sát trường tiểu học Bình Hưng Hòa –Quận Bình Tân Hình ảnh khảo sát trường tiểu học Bình Hưng Hòa –Quận Bình Tân SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 111 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.3 Hình ảnh hoạt động “Tiết học ngoại khóa” Học sinh chăm theo dõi nội dung tiết học Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi sau tiết học SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 112 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.4 Hoạt động dán poster tuyên truyền SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 113 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.5 Hình ảnh hoạt động “Bản tin môi trường” SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 114 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.6 Hình ảnh hoạt động “Sách xanh di động” SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 115 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.7 Hình ảnh tác phẩm dự thi hội thi “Nét vẽ xanh” SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 116 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.8 Hình ảnh sản phẩm dự thi hội thi “Tái chế rác” SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 117 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ mơi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.9 Hình ảnh hội thi đố vui “Em yêu môi trường” Công tác chuẩn bị Cổ động viên Ban giám khảo Khai mạc hội thi SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 118 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân Vòng 1: Vòng thi kiến thức Vòng 2: Vòng thi phân loại rác SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 119 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ mơi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.10 Hình ảnh hoạt động phân loại rác trường SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 120 Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, Quận Bình Tân 13.11 Hình ảnh tham gia Ngày hội tái chế chất thải 2011 Đăng kí sản phẩm tái chế Đại diện TNV-MT tham gia ngày hội Tham gia trả lời vấn Tham gia gian hàng Nhận đồng phục ngày hội Kết thúc ngày hội SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang 121 ... Kết hợp với Thư viện thi “Kể chuyện theo sách” − Thi cờ tướng cấp Quận Bình Tân − Thi làm thi p mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 − Hôi thi báo tường mừng ngày 20/11 − Hội thi “ Sao vui khỏe”... 35 3.3.3.2.3 Hội thi viết cảm nhận môi trường 36 3.3.3.2.4 Tổ chức hội thi “Nét vẽ xanh” 37 3.3.3.2.5 Tổ chức hội thi sản phẩm tái chế 38 3.3.3.2.6 Hội thi Đố vui ... học sinh có điều kiện tiếp xúc với mơi trường thi n nhiên, có điều kiện hoạt động chủ động thi t kế, điều hành đánh giá hoạt động SVTH: Nguyễn Thị Minh Đức Trang Nghiên cứu, đề xuất thực hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 1, QUẬN BÌNH TÂN , NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 1, QUẬN BÌNH TÂN , TỔNG QUAN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH, 1 TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 1, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GDBVMT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 1, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG GDBVMT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH BÌNH HƯNG HÒA 1, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay