KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỨ CẤP NHÀ MÁY THUỘC DA CỦA TRÚC ĐUÔI GÀ (Bambusa multiplex), THƠM ỔI (Lantana camara) VÀ CỎ VETIVER (Vetiverria zizanioides)

82 23 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

Oogle.com BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢ NĂNG XỬ NƯỚC THẢI THỨ CẤP NHÀ MÁY THUỘC DA CỦA TRÚC ĐUÔI (Bambusa multiplex), THƠM ỔI (Lantana camara) CỎ VETIVER (Vetiverria zizanioides) GVHD 1: TS Diệp Thị Mỹ Hạnh GVHD 2: PGS TS Bùi Xuân An Sinh viên thực : Nguyễn Thị Minh Chuyên Lớp : DH07MT Ngành: Kỹ Thuật Môi Trường MSSV: 07127015 TP.HCM, Tháng – 2011 LỜI CÁM ƠN Khi thực khóa luận, cố gắng từ thân tơikhơng thể hồn thành, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý báu, tận tình thầy cơ, anh chị khóa trên, bạn lớp gia đình tơi Do vậy, tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến: - Quý thầy khoa Môi Trường Tài Nguyên suốt bốn năm đại học truyền đạt kiến thức tảng cần thiết, giúp đỡ động viên tơi thời gian học tập làm khóa luận - TS Diệp Thị Mỹ Hạnh thầy PGS TS Bùi Xuân An gợi mở, trực tiếp hướng dẫn động viên tơi q trình làm đề tài - Ban giám đốc nhà máy thuộc da ISA Saigon Tantec cho phép thực đề tài, giúp đỡ tơi xây dựng mơ hình, test mẫu thí nghiệm nhà máy - Ban lãnh đạo, anh chị Trung tâm Nghiên Cứu Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên (Làng tre Phú An), chị Nguyễn Hà Phương… tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình nghiên cứu - Các bạn lớp DH07MT tơi gắn bó suốt qng đời sinh viên, động viên, giúp đỡ cuối cùng, xin cám ơn gia đình tơi ln bên cạnh ủng hộ, động viên, chỗ dựa vững cho an tâm vững bước đường học tập Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Chuyên Khoa Môi Trường Tài Nguyên Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh TĨM TẮT KHÓA LUẬN Nhằm nghiên cứu khả xử nước thải thứ cấp từ nhà máy thuộc da loại thí nghiệm là: cỏ Vetiver, trúc thơm ổi mơ hình đất ngập nước; tơi thực đề tài nhà máy thuộc da ISA Saigon Tantec, thuộc khu công nghiệp Việt Hương 2, Bến Cát, Bình Dương Sau thời gian thí nghiệm kiểm tra mẫu với tiêu: pH, Nitơ tổng, Photpho tổng, COD, sinh khối; kết thu sau: - pH ổn định, trung tính với mơ hình loại thí nghiệm - Hiệu suất xử Nitơ tổng: - - - + Cỏ vetiver : hiệu suất từ 4.96 – 69.23% + Trúc đuôi gà: hiệu suất từ 0.83 – 43.08% + Thơm ổi: hiệu suất từ 12.4 – 49.23% Hiệu suất xử Photpho tổng: + Cỏ vetiver : hiệu suất từ 16.67 – 57.14% + Trúc đuôi gà: hiệu suất từ 11.76 – 57.89% + Thơm ổi: hiệu suất từ 16.67 – 65.71% Hiệu suất xử COD: + Cỏ vetiver : hiệu suất từ 21.14 – 75.09% + Trúc đuôi gà: hiệu suất từ 0.00 – 71.32% + Thơm ổi: hiệu suất từ 22.71 – 72.42% Sinh khối: + Cỏ vetiver : sinh khối tăng mạnh + Trúc đuôi gà: sinh khối tăng không nhanh cỏ vetiver + Thơm ổi: sinh khối dấu hiệu giảm chết Tuy nhiên, đề tài nhiều hạn chế, cần đề tài mở rộng nghiên cứu để thu kết xác MỤC LỤC Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: 1.5 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN: Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC (WETLAND): 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Phân loại khu đất ngập nước nhân tạo: 2.1.3 chế loại bỏ chất ô nhiễm hệ thống đất ngập nước: 2.1.4 Ưu nhược điểm việc sử dụng mơ hình đất ngập nước kết hợp với thực vật để xử ô nhiễm: 2.1.4.1 Ưu điểm: 2.1.4.2 Nhược điểm: 2.1.5 2.2 Tình hình sử dụng hệ thống đất ngập nước giới Việt Nam: TỔNG QUAN VỀ BA LOẠI CÂY THÍ NGHIỆM: 10 2.2.1 Trúc đuôi (Bambusa multiplex): 10 2.2.1.1 Đặc điểm chung trúc đuôi (Bambusa multiplex): 10 2.2.1.2 Ứng dụng trúc đuôi cải thiện chất lượng môi trường: 11 2.2.2 Tổng quan thơm ổi (Lantana camara): 11 2.2.2.1 Đặc điểm chung thơm ổi: 11 2.2.2.2 Sinh thái: 13 2.2.2.3 Công dụng: 13 2.2.2.4 Nhược điểm: 13 2.2.2.5 Ứng dụng thơm ổi cải thiện chất lượng môi trường: 13 2.2.3 Tổng quan cỏ vetiver ( vetiverria zizanioides): 14 2.2.3.1 Nguồn gốc: 14 2.2.3.2 Phân loại: 14 2.2.3.3 Một số đặc điểm cỏ Vetiver: 14 2.2.3.4 Lợi ích cơng dụng cỏ Vetiver: 18 2.2.3.5 Ứng dụng Vetiver cải thiện chất lượng môi trường: 19 Chương 21 VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 21 3.1 THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: 21 3.2 NGUỒN NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU: 21 3.3 VẬT LIỆU: 21 3.3.1 Thực vật: 21 3.3.2 Vật liệu thí nghiệm: 22 3.4 PHƯƠNG PHÁP: 22 3.4.1 Mơ tả mơ hình xử lý: 22 3.4.1.1 Cấu tạo Wetland thí nghiệm: 22 3.4.1.2 Bố trí ống phân phối nước: 23 3.4.2 Bố trí thí nghiệm: 24 3.4.3 Phương pháp thí nghiệm: 25 3.4.3.1 Giai đoạn tiền thí nghiệm: 25 3.4.3.2 Giai đoạn thí nghiệm: 26 3.4.4 Các chi tiêu theo dõi: 26 Chương 27 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 SỰ ỔN ĐỊNH pH: 27 4.2 CHỈ TIÊU NITƠ TỔNG: 33 4.3 CHỈ TIÊU PHOTPHO TỔNG: 38 4.4 CHỈ TIÊU COD: 43 4.5 SINH KHỐI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOẠI CÂY THÍ NGHIỆM: 52 Chương 54 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN: 54 5.2 KIẾN NGHỊ: 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Một dạng mơ hình ĐNN nhân tạo dòng chảy bề mặt (FWS) Hình 2.2 Mơ hình ĐNN dòng chảy ngầm ngang (SSF) Hình 2.3 Mơ hình ĐNN dòng chảy ngầm thẳng đứng (VFS) Hình 2.4 Cây trúc thí nghiệm 11 Hình 2.5 Cây thơm ổi thí nghiệm 12 Hình 2.6 Bộ rễ khổng lồ cỏ Vetiver 15 Hình 2.7 Cỏ Vetiver thí nghiệm 15 Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống xử nước thải nhà máy 21 Hình 3.2 Cấu tạo hệ thống wetland thí nghiệm 23 Hình 3.3 Ống phân phối nước thí nghiệm 24 Hình 3.4 Sơ đồ vị trí wetland thí nghiệm 25 Hình 4.1 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày 12 – 21/1/2011 mơ hình thí nghiệm 28 Hình 4.2 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày 10 – 19/2/2011 mơ hình thí nghiệm 28 Hình 4.3 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày 21 – 28/2/2011 mơ hình thí nghiệm 29 Hình 4.4 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày – 5/3/2011 mơ hình thí nghiệm 30 Hình 4.5 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày – 12/3/2011 mơ hình thí nghiệm 30 Hình 4.6 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày 14 – 19/3/2011 mơ hình thí nghiệm 31 Hình 4.7 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày 21 – 31/3/2011 mơ hình thí nghiệm 31 Hình 4.8 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày – 9/4/2011 mơ hình thí nghiệm 32 Hình 4.9 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày 11 – 18/4/2011 mơ hình thí nghiệm 32 Hình 4.10 Biểu đồ giá trị tiêu pH từ ngày 19 – 29/4/2011 mơ hình thí nghiệm 33 Hình 4.11 Biểu đồ giá trị Nitơ tổng nước thải đầu mơ hình thí nghiệm 35 Hình 4.12 Biểu đồ hiệu xuất xử Nitơ tổng nước thải đầu mơ hình thí nghiệm so với đầu vào 36 Hình 4.13 Biểu đồ giá trị Photpho tổng nước thải đầu mơ hình thí nghiệm 41 Hình 4.14 Biểu đồ hiệu xuất xử Photpho tổng nước thải đầu mơ hình thí nghiệm so với đầu vào 42 Hình 4.15 Biểu đồ giá trị COD nước thải đầu mơ hình thí nghiệm tháng tháng /2011 45 Hình 4.16 Biểu đồ hiệu suất xử COD nước thải đầu mơ hình thí nghiệm tháng tháng /2011 so với đầu vào 46 Hình 4.17 Biểu đồ giá trị COD nước thải đầu mơ hình thí nghiệm tháng /2011 47 Hình 4.18 Biểu đồ hiệu suất COD nước thải đầu mơ hình thí nghiệm tháng /2011 so với đầu vào 48 Hình 4.19 Biểu đồ giá trị COD nước thải đầu mơ hình thí nghiệm tháng /2011 49 Hình 4.20 Biểu đồ hiệu suất COD nước thải đầu mơ hình thí nghiệm tháng /2011 so với đầu vào 50 Hình 4.21 Biểu đồ sinh khối trọng lượng tươi trung bình qua lần cân mẫu 53 Hình 4.22 Biểu đồ sinh khối trọng lượng khơ trung bình qua lần cân mẫu 53 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các loài cỏ Vetiver 14 Bảng 2.2: Giới hạn chịu đựng cỏ Vetiver theo nghiên cứu Úc 17 Bảng 4.1: Thống kê số liệu tiêu pH qua tháng thí nghiệm 27 Bảng 4.2: Thống kê số liệu tiêu N tổng qua tháng thí nghiệm 34 Bảng 4.3: Thống kê số liệu hiệu suất tiêu N tổng qua tháng thí nghiệm 34 Bảng 4.4: Thống kê số liệu tiêu P tổng qua tháng thí nghiệm 39 Bảng 4.5: Thống kê số liệu hiệu suất tiêu P tổng qua tháng thí nghiệm 40 Bảng 4.6: Thống kê số liệu tiêu COD qua tháng thí nghiệm 44 Bảng 4.7: Thống kê số liệu hiệu suất tiêu COD qua tháng thí nghiệm 44 Bảng 4.8: Thống kê số liệu sinh khối qua lần đo 52 Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.GIỚI THIỆU CHUNG: Các hoạt động người gắn liền với nhu cầu sử dụng nước cho mục đích khác nhau: sinh hoạt, sản xuất nông – công nghiệp… thải loại nước thải tương ứng chứa tác nhân gây nhiễm sau q trình sử dụng Nếu khơng kiểm sốt, quản tốt khơng biện pháp xử hữu hiệu, dòng thải gây nên nhiều vấn đề nan giải ô nhiễm môi trường, nguồn nước, phá vỡ mối cần sinh thái tự nhiên (Lâm Minh Triết, 2010) Mỗi ngành công nghiệp khác thải loại nước thải riêng biệt Một loại nước thải cơng nghiệp khó xử nước thải thuộc da, toán nan giải cho nhà mơi trường khơng nhà máy bị buộc đóng cửa khơng xử nước thảitừ nhà máy Hiện nay, giới nói chung Việt Nam nói riêng xu hướng phát triển mơi trường bền vững phương pháp tự nhiên Mơ hình đất ngập nước ( wetland) năm gần nhà khoa học nghiên cứu đưa ứng dụng hiệu vấn đề bảo vệ mơi trường Đặc biệt, wetland lớp phủ thực vật cỏ Vetiver, sậy nghiên cứu nhiều, ứng dụng rộng rãi.Tuy nhiên, nhiều loại thực vật khác nghiên cứu khả xử ô nhiễm hệ thống xử môi trường.Với mong muốn nghiên cứu xử nước thải thuộc da loại thực vật chưa nghiên cứu nhiều xử nước thải, tơi chọn hai lồi thực vật là: trúc đuôi (Bambusa multiplex) câythơm ổi (Lantana camara) Cây trúc đuôi loại gần gũi với người dân Việt, thường trồng làm cảnh; thơm ổi nhập nội biết đến với khả hấp thụ chì đất Đồng thời thực nghiên cứu với Vetiver để so sánh khả xử loại Do đó, tơi thực đề tài “Nghiên cứu khả xử nước thải thứ cấp nhà máy thuộc da trúc đuôi gà(Bambusa multiplex), thơm ổi (Lantana camara) cỏ Vetiver (Vetiverria zizanioides)” Tháng 4/ 2011 Đầu Ngày Đầu vào Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 1-4-11 7.5 7.1 7.6 7.2 6.9 2-4-11 7.6 6.7 6.5 6.8 6.7 4-4-11 7.8 7.3 7.4 6.8 6.9 5-4-11 7.3 7.1 6.8 6.5 6.9 6-4-11 7.6 7.2 7.1 6.8 7-4-11 6.8 6.5 7 8-4-11 7.6 7.3 6.8 7.1 7.8 6.7 7.2 6.7 6.8 11-4-11 7.5 7.3 6.6 7.1 13-4-11 7.1 6.8 7.1 6.7 7.1 14-4-11 7.3 7.3 7.4 6.8 7.3 15-4-11 7.4 6.3 7.2 7.5 16-4-11 7.8 7.8 7.5 7.2 7.4 18-4-11 7.7 7.3 7.5 7.2 7.3 19-4-11 7.2 7.6 7.3 7.6 7.4 20-4-11 7.5 7.2 6.8 7.1 21-4-11 7.4 7.2 7.4 7.5 7.2 23-4-11 7.3 6.9 7.2 7.2 25-4-11 7.6 7.2 7.4 6.8 7.3 9-4-11 Đầu Ngày Đầu vào Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 26-4-11 7.1 7.1 6.7 6.8 27-4-11 7.5 7.2 7.2 6.9 28-4-11 7.1 6.9 7.2 6.7 29-4-11 7.8 7.2 7.5 6.9 Bảng 2: Giá trị Nitơ tổng lần đo Hiệu suất (%) Đầu (mg/l) Ngày Đầu vào (mg/l) 12-1-2011 Cỏ Vetiver Trúc đuôi Trúc đuôi Thơm Đối ổi chứng 102 77 68 58 86 24.51 33.33 43.14 15.69 19-1-2011 105 60 81 65 90 42.86 22.86 38.10 14.29 16-2-2011 95 70 68 78 85 26.32 28.42 17.89 10.53 23-2-2011 83 62 54 58 67 25.30 34.94 30.12 19.28 02-3-2011 114 97 99 92 102 14.91 13.16 19.30 10.53 09-3-2011 119 90 95 84 98 24.37 20.17 29.41 17.65 16-3-2011 109 93 98 82 102 14.68 10.09 24.77 6.42 23-3-2011 120 85 89 74 96 29.17 25.83 38.33 20.00 30-3-2011 121 115 120 106 94 4.96 0.83 12.40 22.31 06-4-2011 69 34 53 48 56 50.72 23.19 30.43 18.84 13-4-2011 65 20 37 33 55 69.23 43.08 49.23 15.38 27-4-2011 95 70 68 75 82 26.32 28.42 21.05 13.68 Trung bình 99.75 72.75 77.50 71.08 84.42 29.45 23.69 29.51 15.38 Thơm Đối Cỏ ổi chứng Vetiver Bảng 3: Giá trị Photpho tổng lần đo Hiệu suất (%) Đầu (mg/l) Ngày Đầu vào (mg/l) 12-1-2011 Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 1.19 0.89 0.72 0.63 0.96 25.21 39.50 47.06 19.33 19-1-2011 1.34 0.72 0.9 0.78 1.2 46.27 32.84 41.79 10.45 16-2-2011 1.2 0.9 0.9 16.67 25.00 25.00 16.67 23-2-2011 1.3 0.9 0.7 0.6 30.77 46.15 53.85 23.08 02-3-2011 1.9 0.9 0.8 0.9 1.3 52.63 57.89 52.63 31.58 09-3-2011 1.85 0.95 0.84 0.73 1.3 48.65 54.59 60.54 29.73 16-3-2011 1.7 1.2 1.5 1.1 1.2 29.41 11.76 35.29 29.41 23-3-2011 1.9 1.1 1.3 1.7 42.11 31.58 47.37 10.53 30-3-2011 1.9 0.9 1.5 0.7 1.5 52.63 21.05 63.16 21.05 06-4-2011 1.2 0.8 0.6 33.33 16.67 50.00 16.67 13-4-2011 1.2 0.8 0.6 1 33.33 50.00 16.67 16.67 20-4-2011 1.4 0.6 0.73 0.48 1.1 57.14 47.86 65.71 21.43 Trung bình 1.51 0.90 0.96 0.79 1.19 39.01 36.24 46.59 20.55 Đối Cỏ chứng Vetiver Bảng 4: Giá trị COD lần đo Tháng tháng 2/ 2011 Hiệu suất (%) Đầu (mg/l) Ngày Đầu vào mg/l 13-1-2011 Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 391 282 298 282 312 27.88 23.79 27.88 20.20 15-1-2011 545 242 268 311 349 55.60 50.83 42.94 35.96 17-1-2011 343 263 279 253 292 23.32 18.66 26.24 14.87 18-1-2011 295 169 295 228 246 42.71 0.00 22.71 16.61 20-1-2011 386 196 185 160 252 49.22 52.07 58.55 34.72 21-1-2011 339 170 250 185 263 49.85 26.25 45.43 22.42 10-2-2011 415 185 190 175 228 55.42 54.22 57.83 45.06 11-2-2011 384 160 184 166 216 58.33 52.08 56.77 43.75 12-2-2011 530 132 152 164 271 75.09 71.32 69.06 48.87 14-2-2011 550 185 190 170 289 66.36 65.45 69.09 47.45 15-2-2011 515 250 310 280 274 51.46 39.81 45.63 46.80 17-2-2011 317 250 195 210 282 21.14 38.49 33.75 11.04 18-2-2011 316 220 199 185 279 30.38 37.03 41.46 11.71 19-2-2011 364 198 175 163 231 45.60 51.92 55.22 36.54 21-2-2011 429 300 386 257 292 30.07 10.02 40.09 31.93 22-2-2011 427 250 238 310 286 41.45 44.26 27.40 33.02 23-2-2011 466 280 270 210 289 39.91 42.06 54.94 37.98 25-2-2011 305 195 210 167 237 36.07 31.15 45.25 22.30 26-2-2011 333 185 164 170 225 44.44 50.75 48.95 32.43 Đối Cỏ chứng Vetiver Hiệu suất (%) Đầu (mg/l) Ngày Đầu vào mg/l 28-2-2011 349 Trung bình 399.95 Cỏ Vetiver Trúc Thơm ổi 255 298 213 218.35 Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 26.93 14.61 38.97 31.52 43.56 38.74 45.41 31.26 Đối Cỏ chứng Vetiver 239 236.8 212.95 267.60 Tháng 3/ 2011 Hiệu suất (%) Đầu (mg/l) Ngày Đầu vào mg/l 2-3-2011 Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 453 240 265 223 297 47.02 41.50 50.77 34.44 3-3-2011 424 256 270 240 289 39.62 36.32 43.40 31.84 4-3-2011 342 198 220 185 241 42.11 35.67 45.91 29.53 5-3-2011 472 235 286 210 296 50.21 39.41 55.51 37.29 7-3-2011 498 270 250 214 301 45.78 49.80 57.03 39.56 8-3-2011 551 290 310 282 366 47.37 43.74 48.82 33.58 9-3-2011 424 284 290 260 292 33.02 31.60 38.68 31.13 10-3-2011 495 185 210 170 298 62.63 57.58 65.66 39.80 11-3-2011 381 170 195 167 210 55.38 48.82 56.17 44.88 12-3-2011 466 246 269 237 298 47.21 42.27 49.14 36.05 14-3-2011 254 180 188 175 190 29.13 25.98 31.10 25.20 15-3-2011 457 230 278 210 297 49.67 39.17 54.05 35.01 16-3-2011 254 184 210 195 193 27.56 17.32 23.23 24.02 17-3-2011 403 145 180 155 267 64.02 55.33 61.54 33.75 Hiệu suất (%) Đầu (mg/l) Ngày Đầu vào mg/l 18-3-2011 Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 344 135 167 124 198 60.76 51.45 63.95 42.44 19-3-2011 360 145 190 175 240 59.72 47.22 51.39 33.33 21-3-2011 337 130 167 145 237 61.42 50.45 56.97 29.67 22-3-2011 398 126 148 130 271 68.34 62.81 67.34 31.91 23-3-2011 388 135 155 130 271 65.21 60.05 66.49 30.15 24-3-2011 255 120 139 128 190 52.94 45.49 49.80 25.49 25-3-2011 356 109 124 118 201 69.38 65.17 66.85 43.54 26-3-2011 425 120 145 132 266 71.76 65.88 68.94 37.41 28-3-2011 350 108 124 120 229 69.14 64.57 65.71 34.57 29-3-2011 282 118 137 124 189 58.16 51.42 56.03 32.98 30-3-2011 333 110 134 126 178 66.97 59.76 62.16 46.55 31-3-2011 357 110 119 103 219 69.19 66.67 71.15 38.66 Trung bình 386.88 54.37 48.29 54.92 34.72 176.12 198.85 172.23 250.92 Tháng 4/ 2011 Hiệu suất (%) Đầu Ngày Đầu vào mg/l 1-4-2011 Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 358 100 127 119 220 72.07 64.53 66.76 38.55 2-4-2011 373 112 121 107 218 69.97 67.56 71.31 41.55 4-4-2011 316 105 117 100 192 66.77 62.97 68.35 39.24 5-4-2011 388 116 132 107 201 70.10 65.98 72.42 48.20 Hiệu suất (%) Đầu Ngày Đầu vào mg/l 6-4-2011 Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng Cỏ Vetiver Trúc đuôi Thơm ổi Đối chứng 309 160 180 110 183 48.22 41.75 64.40 40.78 7-4-2011 350 130 148 124 209 62.86 57.71 64.57 40.29 8-4-2011 364 120 138 107 212 67.03 62.09 70.60 41.76 9-4-2011 392 124 135 121 216 68.37 65.56 69.13 44.90 11-4-2011 305 124 135 128 166 59.34 55.74 58.03 45.57 13-4-2011 376 140 155 146 236 62.77 58.78 61.17 37.23 14-4-2011 328 136 127 140 205 58.54 61.28 57.32 37.50 15-4-2011 425 135 124 130 274 68.24 70.82 69.41 35.53 16-4-2011 317 119 128 120 211 62.46 59.62 62.15 33.44 18-4-2011 392 128 145 132 262 67.35 63.01 66.33 33.16 19-4-2011 380 145 139 127 228 61.84 63.42 66.58 40.00 20-4-2011 342 120 134 126 231 64.91 60.82 63.16 32.46 21-4-2011 364 127 145 130 219 65.11 60.16 64.29 39.84 23-4-2011 445 133 129 143 232 70.11 71.01 67.87 47.87 25-4-2022 397 138 140 145 200 65.24 64.74 63.48 49.62 26-4-2011 380 124 135 128 201 67.37 64.47 66.32 47.11 27-4-2011 347 120 137 128 199 65.42 60.52 63.11 42.65 28-4-2011 367 138 125 120 193 62.40 65.94 67.30 47.41 29-4-2011 367 120 140 138 197 67.30 61.85 62.40 46.32 Trung bình 364.43 213.26 64.95 62.19 65.50 41.35 126.70 136.35 125.04 Bảng 5: Giá trị sinh khối lần đo đầu vào thí nghiệm Cỏ vetiver Trúc Trọng lượng tươi (g) Rễ 100 Trọng lượng khô (g) Trọng lượng tươi (g) Thân Lá Rễ Thân Lá 50 25 Rễ 1800 Bảng 6: Thân Lá Thơm ổi Trọng lượng khô (g) Rễ 220 120 835 Thân Lá Trọng lượng tươi (g) Rễ Thân Lá Rễ Thân 40 22 150 TB Lần 2 TB Lần 3 TB 350 50 Giá trị sinh khối lần lần đo thí nghiệm (theo trọng lượng cây) Lần Cỏ Vetiver Tươi Khô 3460 1320 3200 1565 3750 1400 3470.00 1428.33 Trúc đuôi Tươi Khô 1250 505 5600 1680 3050 1390 3300.00 1191.67 Thơm ổi Tươi Khô 245 60 225 65 150 36 206.67 53.67 Cỏ Vetiver Tươi Khô Trúc đuôi Tươi Khô Thơm ổi Tươi Khô 5380 5200 4600 1700 1835 1770 4300 2215 4150 1665 870 1915 50 100 140 34 17 45 5060.00 1768.33 3555.00 1483.33 96.67 32.00 Cỏ Vetiver Tươi Khô 6450 2050 5780 1855 5400 1705 5876.67 1870.00 Trúc đuôi Tươi Khô 3880 1440 3340 1395 4700 1680 3973.33 1505.00 Thơm ổi Tươi Khô 93 37 70 30 80 33 81.00 33.33 Trọng lượng khô (g) 40 76 Lá Bảng 7: Giá trị sinh khối lần đo thí nghiệm (theo rễ, thân, lá) Cỏ vetiver Trọng lượng tươi (g) Lần Rễ Thân Trúc đuôi Trọng lượng khô (g) Lá Rễ Thân Trọng lượng tươi (g) Thơm ổi Trọng lượng khô (g) Trọng lượng tươi (g) Trọng lượng khô (g) Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá 1060 2400 405 870 665 365 220 225 165 115 40 70 135 30 25 1250 1950 525 1040 4300 800 500 1100 360 220 50 90 85 10 35 20 1600 2150 705 695 2300 500 250 1070 220 100 50 45 55 15 12 TB 1303.3 2166.67 545.00 868.33 2421.67 555.00 323.33 798.33 248.33 145.00 46.67 68.33 91.67 8.00 26.67 19.00 Cỏ vetiver Lần Trọng lượng tươi (g) Rễ Thân Trúc đuôi Trọng lượng khô (g) Lá Rễ Thân Trọng lượng tươi (g) Thơm ổi Trọng lượng khô (g) Trọng lượng tươi (g) Trọng lượng khô (g) Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá 2180 3200 850 850 3400 600 300 1200 325 140 10 35 5 25 2150 3050 885 950 1400 520 295 450 260 160 20 70 10 12 2000 2600 840 930 2750 850 550 1320 350 245 38 90 12 32 TB 2110.00 2950.00 858.33 910.00 2516.67 656.67 381.67 990.00 311.67 181.67 22.67 65.00 9.00 5.33 23.00 3.67 Cỏ vetiver Lần Trọng lượng tươi (g) Rễ Thân Trúc đuôi Trọng lượng khô (g) Lá Rễ Thân Trọng lượng tươi (g) Thơm ổi Trọng lượng khô (g) Trọng lượng tươi (g) Trọng lượng khô (g) Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá 2630 3820 1030 1020 2850 750 280 960 340 140 30 55 8 25 2300 3480 880 975 2490 500 350 990 245 160 20 35 15 20 2350 3050 840 865 3250 850 600 1010 410 260 25 35 20 20 TB 2426.67 3450.00 916.67 953.33 2863.33 700.00 410.00 986.67 331.67 186.67 25.00 41.67 14.33 6.00 21.67 5.67 B Phụ lục thống kê sinh vật tiêu pH One-way ANOVA: input, vet, truc, thom, DC Source DF SS MS F P Factor 5.4081 1.3520 16.10 0.000 Error 360 30.2397 0.0840 Total 364 35.6478 S = 0.2898 Level input vet truc thom DC N 73 73 73 73 73 R-Sq = 15.17% Mean 7.4849 7.2014 7.3616 7.1904 7.1740 R-Sq(adj) = 14.23% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+0.2289 ( -* ) 0.3066 ( * -) 0.3581 ( * -) 0.3211 ( * -) 0.2055 ( -* ) + -+ -+ -+7.20 7.32 7.44 7.56 Pooled StDev = 0.2898 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons Individual confidence level = 99.33% input subtracted from: vet truc thom DC Lower -0.4145 -0.2542 -0.4255 -0.4419 Center Upper + -+ -+ -+ -0.2836 -0.1526 ( * -) -0.1233 0.0076 ( * -) -0.2945 -0.1636 ( -* ) -0.3110 -0.1800 ( -* ) + -+ -+ -+ -0.40 -0.20 -0.00 0.20 vet subtracted from: Lower Center truc 0.0293 0.1603 thom -0.1419 -0.0110 DC -0.1583 -0.0274 Upper + -+ -+ -+ 0.2912 ( * ) 0.1200 ( -* ) 0.1035 ( * -) + -+ -+ -+ -0.40 -0.20 -0.00 0.20 truc subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ thom -0.3022 -0.1712 -0.0403 ( -* ) DC -0.3186 -0.1877 -0.0567 ( * -) + -+ -+ -+ -0.40 -0.20 -0.00 0.20 thom subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ DC -0.1474 -0.0164 0.1145 ( -* ) + -+ -+ -+ -0.40 -0.20 -0.00 0.20 N One-way ANOVA: N-input, N-vet, N-truc, N-thom, N-DC Source DF SS MS F P Factor 6502 1626 3.51 0.013 Error 55 25483 463 Total 59 31985 S = 21.53 Level N-input N-vet N-truc N-thom N-DC N 12 12 12 12 12 R-Sq = 20.33% Mean 99.75 72.75 77.50 71.08 84.42 R-Sq(adj) = 14.53% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ -19.15 ( * -) 26.67 ( * -) 23.75 ( * -) 19.95 ( -* ) 16.64 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -60 75 90 105 Pooled StDev = 21.53 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons Individual confidence level = 99.34% N-input subtracted from: N-vet N-truc N-thom N-DC Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ 51.79 -27.00 -2.21 ( -* -) -47.04 -22.25 2.54 ( -* -) -53.46 -28.67 -3.87 ( -* ) -40.13 -15.33 9.46 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 50 -25 25 N-vet subtracted from: Lower Center N-truc -20.04 4.75 N-thom -26.46 -1.67 N-DC -13.13 11.67 Upper -+ -+ -+ -+ -29.54 ( -* -) 23.13 ( -* -) 36.46 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 50 -25 25 N-truc subtracted from: Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -N-thom -31.21 -6.42 18.38 ( * -) N-DC -17.88 6.92 31.71 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 50 -25 25 N-thom subtracted from: Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -N-DC -11.46 13.33 38.13 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 50 -25 25 P One-way ANOVA: P-input, P-vet, P-truc, P-thom, P-DC Source DF SS MS F P Factor 3.9427 0.9857 15.83 0.000 Error 55 3.4236 0.0622 Total 59 7.3663 S = 0.2495 Level P-input P-vet P-truc P-thom P-DC N 12 12 12 12 12 R-Sq = 53.52% Mean 1.5067 0.8967 0.9575 0.7850 1.1883 R-Sq(adj) = 50.14% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 0.3139 ( * ) 0.1609 ( * ) 0.3097 ( * ) 0.1940 ( * ) 0.2308 ( * -) -+ -+ -+ -+ 0.90 1.20 1.50 1.80 Pooled StDev = 0.2495 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons Individual confidence level = 99.34% P-input subtracted from: P-vet P-truc P-thom P-DC Lower -0.8974 -0.8365 -1.0090 -0.6057 Center -0.6100 -0.5492 -0.7217 -0.3183 Upper + -+ -+ -+ -0.3226 ( -* -) -0.2618 ( -* -) -0.4343 ( -* ) -0.0310 ( -* ) + -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 P-vet subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ P-truc -0.2265 0.0608 0.3482 ( -* -) P-thom -0.3990 -0.1117 0.1757 ( -* -) P-DC 0.0043 0.2917 0.5790 ( -* -) + -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 P-truc subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ P-thom -0.4599 -0.1725 0.1149 ( -* ) P-DC -0.0565 0.2308 0.5182 ( -* ) + -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 P-thom subtracted from: Lower Center Upper P-DC 0.1160 0.4033 0.6907 + -+ -+ -+ ( -* -) + -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 COD One-way ANOVA: COD-input, COD-vet, COD-truc, COD-thom, COD-DC Source DF SS MS F P Factor 2242388 560597 163.85 0.000 Error 340 1163302 3421 Total 344 3405690 S = 58.49 Level COD-input COD-vet COD-truc COD-thom COD-DC R-Sq = 65.84% N 69 69 69 69 69 R-Sq(adj) = 65.44% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev + -+ -+ -+383.19 69.30 (-*-) 171.88 58.11 (-*-) 189.01 64.14 (-*-) 168.30 54.18 (-*-) 243.20 43.34 (-*-) + -+ -+ -+210 280 350 420 Pooled StDev = 58.49 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons Individual confidence level = 99.33% COD-input subtracted from: COD-vet COD-truc COD-thom COD-DC Lower -238.49 -221.36 -242.07 -167.17 Center -211.30 -194.17 -214.88 -139.99 Upper + -+ -+ -+ -184.12 ( * ) -166.99 ( *-) -187.70 ( *-) -112.80 ( * ) + -+ -+ -+ -200 -100 100 COD-vet subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ COD-truc -10.05 17.13 44.31 ( *-) COD-thom -30.76 -3.58 23.60 ( *-) COD-DC 44.14 71.32 98.50 ( * ) + -+ -+ -+ -200 -100 100 COD-truc subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ COD-thom -47.89 -20.71 6.47 ( * ) COD-DC 27.01 54.19 81.37 (-* ) + -+ -+ -+ -200 -100 100 COD-thom subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ COD-DC 47.72 74.90 102.08 (-* ) + -+ -+ -+ -200 -100 100 ... tài nghiên cứu cải thi n, bảo vệ môi trường Được cho phép nhà máy Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên thi n nhiên trực thuộc Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác... để thu kết xác MỤC LỤC Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 GIỚI THI U CHUNG: 1.2 TÍNH CẤP THI T CỦA ĐỀ TÀI: 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 1.4 GIỚI HẠN ĐỀ... tâm vững bước đường học tập Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Chuyên Khoa Môi Trường Tài Nguyên Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh TĨM TẮT KHĨA LUẬN Nhằm nghiên cứu khả xử lý nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỨ CẤP NHÀ MÁY THUỘC DA CỦA TRÚC ĐUÔI GÀ (Bambusa multiplex), THƠM ỔI (Lantana camara) VÀ CỎ VETIVER (Vetiverria zizanioides) , KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỨ CẤP NHÀ MÁY THUỘC DA CỦA TRÚC ĐUÔI GÀ (Bambusa multiplex), THƠM ỔI (Lantana camara) VÀ CỎ VETIVER (Vetiverria zizanioides)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay