BÀI 5 đường lối CS của đảng

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5 đường lối CS của đảng BÀI 5: QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÊ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KHOA HỌC CƠNG NGHỆ Mục tiêu tởng quát - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện nền giáo dục xhcn mang tính nhân dân, dân tộc, khoa học và hiện đại - Mục tiêu cụ thể từ đến năm 2020: + XD hoàn chỉnh và phát triển bậc học mầm non cho hầu hết trẻ em độ tuổi Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ gia đình + Nâng cao chất lượng giáo toàn diện bậc tiểu học và trung học sở Hoàn thành phổ cập trung học phổ thông vào năm 2020 Phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn, phấn đấu giảm chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng lãnh thổ + Phát triển đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp, đẩy mạnh đào tạo công nhân lành nghề, đảm bảo có được nhiều nhân tài cho đất nước thế kỷ XXI + Nâng cao chất lượng và đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho toàn bộ hệ thống giáo dục Phấn đấu sớm có một số sở đại học và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đạt chuẩn quốc tế Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo: -Một là: những nhiệm vụ và mục tiêu bản của giáo dục và đào tạo là nhằm xây dựng những người và một thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH - Hai là: Giữ vững mục tiêu XHCN của GDĐT về nội dung phương pháp, và chính sách đối với giáo dục - Ba là: Thực sự coi giáo dục và đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu - Bốn là: Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của Đảng, của nhà nước và của toàn dân - Năm là: Phát triển giáo dục đào tạo gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế – xã họi gắn với những tiến bộ khoa học công nghiệ và củng cố quốc phòng an ninh - Sáu là: Thực hiện công bằng xã hội giáo dục – đào tạo, tạo hội và điều kiện để cũng được học - Bảy là: giữ vai trò lòng cốt của trường công lập đôi với dạng hóa các loại hình giáo dục – đào tạo, sở nhà nước thống nhất quản lý giáo dục Giải pháp phát triển giáo dục đào tạo: -Tăng cường các nguồn lực cho giáo dục - XD đội ngũ giáo viên,tạo động lực cho người dạy,người học - Tiếp tục đổi mới, ND phương pháp GD – Đt và tăng cường sở vật chất cho các trường học - Đổi mới công tác quản lý GD Những định hướng đổi mới bản toàn diện giáo dục đào tạo - Một là GDĐT là quốc sách hàng đầu là sự nghiệp của đảng, nhà nước và của toàn dân - Thứ hai: Đổi mới bản toàn diện GDĐT là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi và cần thiết - Ba là: Phát triển GDĐT là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bỗi dưỡng nhân tài - Bốn là: Phát triển GD ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với quy luật khách quan - Năm là: đổi mới hệ thống GD theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và các phương thức GD ĐT Chuẩn hóa hiện đại hóa GD và ĐT - Sáu là: cần chủ động và phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của chế thi trường, bảo đảm đinh hướng XHCN phát triển GD và ĐT - Bảy là: chủ động tích cực hội nhập quốc tế để phát triển GD và đào tạo, đồng thời GD và DDT phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước IV LIÊN HỆ THỰC TIỄN Giới thiệu khái quát về địa phương Liên hệ địa phương Đặc điểm, đia lí, Phường Minh Phương Đia lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương là phường thuộc thành phố Việt trì,phía đông giáp P.Nông trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nông, phía bắc giáp Phường Vân Phú và P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên là 420,48 đó ; - Đất nông nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm : 12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường là 4.201 nhân khẩu đó nam là :2.060 nữ là :2.141,tín đồ tôn giáo là : 410 Tổng số người độ tuổi lao động là :1.729 a Thành tựu: Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, Giáo dục - Đào tạo Phường Minh Phương đã có những bước phát triển mạnh, giành được nhiều kết quả to lớn, góp phần thực hiện mục tiêu "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho quê hương, đất nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT- XH của Thành phố VT - Các cấp chính quyền đia phương đã quan tâm đến giáo dục và đào tạo, đã coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu - Cơ sở vật chất đã bước đầu được đầu tư cho các trường PTCS, tiểu học và mầm non - Đia phương đã quan tâm đến phát triển chính sách học đường tuyên truyền phổ biến về chính sách giáo dục cho nhân nhân đia phương - Nhân dân đia phương đã quan tâm hưởng ứng, đã trọng đến việc học tập của cái, Hệ thống và quy mô đào tạo các cấp bậc học đia bàn Phường Minh Phương không ngừng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội; Phường Minh Phương cũng đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học sở (THCS) độ tuổi và tiếp tục trì, phổ cập giáo dục THCS Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, 100% đạt chuẩn và chuẩn; đa số cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính tri vững vàng, tâm huyết với nghề, sáng tạo công việc b Hạn chế: - Đia bàn Phường Minh Phương rộng, một số gia đình di chuyển để làm ăn nên ảnh hưởng đến việc huy động các cháu học - Cơ sở hạ tầng phục vụ cho giáo dục đào tạo thiếu đồng độ, bi xuống cấp, phòng học cũ không đủ tiêu chuẩn - Chính sách hỗ trợ còn hạn chế - Đời sống của nhân dân còn thấp đó đầu tư cho công tác giáo dục của em chưa cao - Chương trình sách giáo khoa nội dung giáo dục còn nhiều bất cập - Một số trường nhà bếp xây dựng chưa khoa học, chưa đảm bảo bếp một chiều nguồn kinh phí khó khăn - Một số ít cán bộ quản lý và giáo viên mặc dù đã qua đào tạo chuẩn song lực quản lý và giảng dạy còn một số hạn chế nhất đinh; thiếu sự tích cực rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt tình công tác Dẫn đến chất lượng giáo dục đại trà cũng chất lượng mũi nhọn của một số trường còn thấp ảnh hưởng đến chất lượng chung của giáo dục toàn Phường Minh Phương so với các Phường khác toàn thành phố Kết quả cuối năm học 2015-2016 của các trường THCS tương đối hạn chế, còn có học sinh bi ở lại lớp… Nguyên nhân khách quan: Cấp ủy đia phương có nơi chưa quan tâm mức đến chất lượng dạy và học của em đia bàn phường Cơ sở vật chất chưa đáp ứng hết để phục vụ nhu cầu học tập, nhiều trường các phòng chức và thiết bi dạy học còn thiếu Tỉ lệ lớp buổi/ngày còn thấp (52,6%; còn thấp so với mặt bằng toàn tỉnh đã lên đến 70%) vì vậy hạn chế việc rèn luyện kỹ cho học sinh Điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường giáo dục ở một số gia đình phụ huynh còn khó khăn vì vậy xã hội hóa giáo dục chưa cao, có một số cha mẹ chưa quan tâm mức em mình và thường giao phó cho giáo viên đứng lớp Nguyên nhân chủ quan : Cơng tác kiểm tra Phòng GD-ĐT: Đội ngũ chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc học của Phòng GD ĐT còn ít (mỗi cấp học người) lại phải kiêm nhiệm nhiều công việc và công tác đoàn thể; số trường học đia bàn Phường Minh Phương khá nhiều nên việc kiểm tra, triển khai công tác chuyên môn, nắm tình hình ở sở có phần hạn chế Công tác quản lý trường học hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn: - Một số cán bộ quản lý giáo dục khả quản lý hạn chế việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện công việc; chưa thể hiện hết vai trò của người đứng đầu đơn vi trường học; chưa quan tâm đến chất lượng dạy học của trường mình, giao việc dạy học lớp cho giáo viên; công tác quản lý chuyên môn còn lỏng lẻo, còn thờ với công tác nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vi; chưa hình thành được quy chế hoạt động của nhà trường để gắn trách nhiệm cho từng thành viên - Một số cán bộ quản lý giáo dục chậm đổi mới tư duy, thiếu động đổi mới công tác quản lý; chưa sáng tạo việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học - Một số tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của một số trường chưa giúp được cho lãnh đạo trường công tác quản lý chuyên môn ở tổ; chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tổ, khối trưởng việc quản lý, theo dõi hoạt động chuyên môn của giáo viên 3/ Công tác giảng dạy giáo viên: Một số giáo viên thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, thiếu tâm huyết, chưa say mê với nghề nghiệp, thiếu quan tâm đến đối tượng học sinh yếu dẫn đến chất lượng dạy học chưa cao, thể hiện : - Trong giảng dạy một số giáo viên còn hạn chế về lực chuyên môn, chậm đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, chưa kích thích tính sáng tạo, tạo hứng thú và niềm tin để các em tham gia đóng góp xây dựng bài - Chưa đầu tư nhiều cho tiết dạy, còn giảng dạy qua loa, đại khái, soạn giảng chưa có chiều sâu, chưa phát huy tốt tích tích cực học tập của học sinh - Việc sử dụng đồ dùng dạy học, cho học sinh thực hành, thực nghiệm mặc dù có nhiều cố gắng, song so với yêu cầu thì cũng còn nhiều hạn chế Học sinh chủ yếu được tiếp thu qua lý thuyết, thiếu tính thực tiễn nên hạn chế khả tư duy, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo của học sinh - Một số giáo viên chưa thật sự thể hiện hết trách nhiệm của mình, chưa tích cực việc cùng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm giáo dục tác phong, đạo đức học sinh, chưa động viên, giúp đỡ các em mà còn nặng về biện pháp hành chính làm cho học sinh chán học 4/ Về đối tượng học sinh: Có một số học sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình các cháu nghèo; bố mẹ bi mất hoặc làm ăn xa, ly thân, ly hôn… cháu ở với ông bà, dì, chú… có gia đình thiếu phần quan tâm các em, dẫn đến hạn chế việc học tập; một số học sinh có khó khăn về học thiểu trí tuệ, tiếp thu chậm… ngoài những buổi học ở trường cũng cần có sự chăm sóc của gia đình Giải pháp: Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy vai trò đồn thể trị - xã hội đổi giáo dục đào tạo Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan, xác 4 Hồn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập Tạo chuyển biến công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Tăng cường nguồn đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo LIÊN HỆ THỰC TIỄN về KHCN Trong lịch sử loài người, khoa học cơng nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng Ngày thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt thành tựu nửa đầu kỷ 20 làm thay đổi tranh giới, đặc biệt bình diện quốc gia Khoa học công nghệ ngày thực trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội phát triển bền vững, toàn diện Đối với Việt Nam, Khoa học cơng nghệ có vai trò quan trọng, vai trò nhận thức cải tạo xã hội Nghị Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ (khóa VIII) rõ quan điểm phát triển KH&CN Đảng ta phải coi KH&CN nội dung then chốt ngành, cấp Đặc biệt KH&CN có vai trò quan trọng nghiệp CNHHĐH nơng nghiệp, nơng thôn Đảng Nhà nước ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp đời sống nông thôn Đối với Phường Minh Phương, thời gian qua hoạt động KHCN có nhiều đóng góp tích cực cho nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Sở Khoa học Cơng nghệ Phú Thọ có hẳn chương trình KHCN để phục vụ nơng thơn hàng năm tổ chức hội thảo với lãnh đạo Phường MP nhiệm vụ khoa học công nghệ Giới thiệu khái quát về địa phương Liên hệ địa phương Đặc điểm, đia lí, Phường Minh Phương Đia lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương là phường thuộc thành phố Việt trì,phía đông giáp P.Nông trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nông, phía bắc giáp Phường Vân Phú và P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên là 420,48 đó ; - Đất nông nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm : 12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường là 4.201 nhân khẩu đó nam là :2.060 nữ là :2.141,tín đồ tôn giáo là : 410 Tổng số người độ tuổi lao động là :1.729 Ưu điểm: Thời gian qua, hoạt động KH&CN UBND Phường MP quan tâm cụ thể : bố trí 01 cán theo dõi, quản lý nhà nước hoạt động KH&CN địa phương Các cấp quyền địa phương quan tâm phát triển KHCN - Địa phương có tuyên truyền phổ biến KHCN cho nhân dân - Cử cán tập huấn KHCN: Cán thú y, cán nông nghiệp - Cơ sở VC bước đầu đầu tư - KHCN ứng dụng vào địa phương          Hạn chế - Gặp nhiều khó khăn cơng tác quản lý khoa học công nghệ cụ thể như: Theo dõi, quản lý không xuyên suốt Người phụ trách công tác quản lý KH&CN kiêm nhiệm, người nên chưa hiểu nhiều quản lý KH&CN nên việc thực sơ sài khơng có hiệu Phường chủ yếu ngành Nông nghiệp ngành ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ Nơng nghiệp Trong đó, chức KHCN lại đặt phòng Cơng thương, ứng dụng lĩnh vực nông nghiệp chưa tập trung quan tâm - Trình độ, lực, quản lý KH&CN người điều hành hạn chế - Lực lượng thực nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT bất cập - Tập qn, trình độ nhận thức người dân hạn chế Còn mang tính hình thức xin cho hoạt động nghiên cứu khoa học; Chưa chủ động việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm Chưa đa dạng hóa hoạt động nguồn vốn; Chưa bố trí nhân cho hoạt động khoa học cơng nghệ Lúng túng khâu tốn kinh phí Đề tài, dự án lĩnh vực Nông nghiệp chưa đầu tư nhiều Phường chưa có quan tâm phối hợp với hợp tác xã Phường quan tâm chưa thực mức điểm thông tin công nghệ địa phương Một số giải pháp sau: Nguồn nhân lực: + Tăng cường nguồn nhân lực hoạt động KH&CN, có chế độ sách cụ thể khuyến khích lực tư nghiên cứu sáng tạo + Quy định, người phụ trách KH&CN cấp địa phương phải công chức nhà nước, đãi ngộ thích đáng gắn trách nhiệm, có thưởng phạt cụ thể, rõ ràng      Về chế sách: + Về sách khuyến khích ứng dụng khoa học cơng nghệ: điều chỉnh sách hỗ trợ theo chế 70/30 cho tất lĩnh vực kinh tế xã hội + Về sách đầu tư: hoàn thiện qui định liên quan đến đầu tư cho hoạt động KH&CN địa bàn huyện + Về sách sử dụng cán khoa học công nghệ: Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán khoa học, + Về chế tài chính: Cho phép nhà nghiên cứu linh hoạt chuyển đổi thuận lợi nội dung nghiên cứu, + Cần xem xét việc phân cấp, phân quyền mạnh Sở KH&CN với UBND huyện quản lý KH&CN địa phương Xây dựng câu lạc suất cao để trao đổi kinh nghiệm : Câu lạc suất cao thực chất nơi tập hợp chủ trang trại, nông dân có chung ngành nghề sản xuất, mục tiêu đạt suất ngày cao Thông qua câu lạc này, bà tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện cho vay vốn Nhờ đó, "bức tranh" nơng nghiệp xã, huyện, thị ngày khởi sắc Tăng cường thông tin ứng dụng tiến khoa học công nghệ: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân truy cập khai thác kịp thời thông tin ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ đại vào sản xuất điểm khoa học công nghệ thông tin Phường Thắt chặt quan hệ tương hỗ nhà: Theo đề xuất TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL vùng đồng Sông Cửu Long [5] Vì nên, Thắt chặt quan hệ tương hỗ Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nông giải pháp quan trọng giúp nơng dân huyện Vĩnh Cửu nghèo, vươn lên Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa: Vai trò quan quản lý nhà nước tập hợp đưa giải pháp khoa học công nghệ chủ yếu, tạo môi trường để nhà khoa học, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân có hiệu quả: Đẩy mạnh cơng tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nông dân, doanh nghiệp, HTX Tăng cường đầu tư, hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn (vùng trồng bưởi), vùng nguyên liệu tập trung để thúc đẩy hình thức liên kết, hợp tác sản xuất tiêu thụ Trong quy hoạch, cần tạo điều kiện để nông dân, HTX tổ hợp tác tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến thực Hỗ trợ hình thức kinh tế hợp tác nông dân, hiệp hội, ngành hàng để tổ chức có đủ khả cung cấp dịch vụ tiêu thụ nông sản cho nơng dân, hạn chế tình trạng độc quyền, ép giá Hỗ trợ pháp lý cho nông dân bên liên quan việc ký hợp đồng Tăng cường đạo quyền cấp, quan liên quan                Tăng cường hợp tác quốc tế Cần tạo dựng thương hiệu bưởi giới thiệu với nước bạn, để đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực… Những kiến nghị Đối với Tỉnh: Tăng cường phối hợp với huyện thực hoạt động: Thanh tra KH&CN, đặc biệt trọng tra đo lường chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ an tồn; Giải kịp thời đơn khiếu nại Tăng cường công tác đo lường theo pháp quyền Triển khai ISO hành cơng theo định 114 Thủ tướng phủ cho đơn vị Đẩy mạnh thương hiệu cho doanh nghiệp huyện Xem thêm mở rộng ngành nghề mới, KHCN tạo điều kiện hổ trợ hoạt động Thường xuyên có lớp đào tạo cho cán huyên, xã có kiến thức tiến thông tin khoa học Cung cấp đường truyền băng thông rộng đến xã chưa có dịch vụ ADSL Có sách thu hút để tuyển dụng cán KHCN giỏi làm việc quản lý Nhà nứơc KH&CN huyện Bố trí kinh phí xây dựng nhân rộng mơ hình ứng dụng KHCN huyện,Thành, thị Đối với Thành phố Cần có sách để tuyển dụng cán KHCN giỏi làm việc huyện (để đủ số lượng, chất lượng đội ngũ cán KHCN theo thông tư 05/2008/TTLT-BNV-BKHCN) Phối hợp với ban ngành, Sở KH&CN để tư vấn giúp đỡ công tác quản lý KH&CN, thực tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước KHCN địa phương Tăng cường đầu tư đầu tư có hiệu sở đa dạng nguồn vốn cho KHCN địa phương Đề xuất lên Sở KHCN Phú Thọ, Hội đồng nhân dân UBND Tỉnh tăng hỗ trợ từ 50-50 lên 70-30 để dễ dàng thực việc hỗ trợ kinh phí thực đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ có tính khả thi cao ... ương Đảng lần thứ (khóa VIII) rõ quan điểm phát triển KH&CN Đảng ta phải coi KH&CN nội dung then chốt ngành, cấp Đặc biệt KH&CN có vai trò quan trọng nghiệp CNHHĐH nông nghiệp, nông thôn Đảng. .. Minh Phương so với các Phường khác toàn thành phố Kết quả cuối năm học 20 15- 2016 của các trường THCS tương đối hạn chế, còn có học sinh bi ở lại lớp… Nguyên nhân khách quan:... đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học sở (THCS) độ tuổi và tiếp tục trì, phổ cập giáo dục THCS Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được củng cố, kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 5 đường lối CS của đảng, BÀI 5 đường lối CS của đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay