NGHIÊN CỨU, THU THẬP SỐ LIỆU VÀ T ÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI DO CHẾ BIẾN GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

109 27 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, THU THẬP SỐ LIỆU T ÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI DO CHẾ BIẾN GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ LOAN NGÀNH : KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG KHĨA : 2007- 2011 -2011- NGHIÊN CỨU, THU THẬP SỐ LIỆU TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI DO CHẾ BIẾN GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Tác giả NGUYỄN THỊ LOAN MSSV: 07151057 Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nghành: Kỹ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN TP.Hồ Chí Minh,Tháng năm 2011 Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập rèn luyện trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Em truyền đạt kiến thức giảng dạy tận tình q thầy trường khoa Môi Trường Tài Nguyên – Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Với tất lòng, em xin chân thành cảm ơn quý thầy tận tình giảng dạy em suốt thời gian học tập rèn luyện vừa qua Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Hiển lòng biết ơn với người thầy nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn em hồn thành báo cáo khố luận tốt nghiệp Em xin kính chúc thầy nhiều sức khoẻ, thành công công việc, hạnh phúc sống người thầy tận tâm với chúng em Cảm ơn bạn, người đồng hành giúp đỡ suốt trình học tập Chúc bạn thành cơng! Khơng ngồi lòng biết ơn, em xin kính chúc q thầy cô, bạn vui vẻ, khoẻ mạnh đạt nhiều ước mơ sống Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Nguyễn Thị Loan SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA KHỐ LUẬN 1.3 MỤC TIÊU CỦA KHOÁ LUẬN 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 NỘI DUNG CỦA KHOÁ LUẬN 1.6 LƯỢC TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGỒI NƯỚC 1.6.1 Tình hình nước 1.6.2 Tình hình nước 10 1.7 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN 10 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 11 I TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ 11 1.1 Quy mô, lực sản xuất 11 1.2 Thị trường 12 1.3 Các sản phẩm gỗ xuất 13 1.4 Gỗ mỹ nghệ Việt Nam 13 1.5 Nguyên liệu gỗ 14 II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH 15 1.1 sở hạ tầng 15 1.2 Quá trình hình thành phát triển 16 SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành 1.3 Công nghệ sản xuất 17 2.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí khu vực nhà máy 25 2.2 Các yếu tố gây ô nhiễm từ nhà máy 27 2.3 Tác động yếu tố gây ô nhiễm môi trường người 36 2.4 Đề xuất giải pháp khắc phục yếu tố gây ô nhiễm 38 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ KHÍ THẢI – BỤI 39 KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI BỤI 39 1.1 Khái niệm chung bụi 39 1.2 Phân Loại 40 BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THIẾT BỊ LỌC BỤI 40 2.1 Phương pháp khô 41 2.2 Thiết bị lọc bụi phương pháp ướt 51 2.3 Thiết bị lọc bụi tĩnh điện 55 CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI GỖ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 57 TÍNH TỐN HỆ THỐNG XỬ BỤI DĂM BÀO (TUYẾN ỐNG A&B) 57 1.1 Lựa chọn thuyết minh công nghệ 57 1.2 Dựng đồ không gian hệ thống hút bụi: 59 1.3 Tính tốn khí động hệ thống đường ống dẫn bụi khí ép 59 1.4 Tính tốn thiết bị xử hệ thống xử bụi dăm bào 69 TÍNH TỐN HỆ THỐNG BỤI CHÀ NHÁM (TUYẾN ỐNG C) 76 2.1 Lựa chọn thuyết minh công nghệ 76 2.2 Dựng đồ không gian hệ thống hút bụi: 77 2.3 Tính tốn khí động hệ thống đường ống dẫn bụi khí ép 77 2.3 Tính tốn thiết bị xử cho hệ thống thu hồi bụi chà nhám lxxxiv SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành 2.4 Thiết bị lọc túi vải xcii CHƯƠNG V: KHAI TOÁN KINH TẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI xcviii Đường ống xcviii Cyclone c Thiết bị lọc bụi túi vải ci Tính tốn ống khói cii KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ civ Kết luận civ Kiến nghị civ TÀI LIỆU THAM KHẢO cv PHỤ LỤC cvi DANH MỤC CÁC BẢNG cvi DANH MỤC CÁC HÌNH cviii HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY cix SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành TĨM TẮT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trong q trình thực khoá luận tốt nghiệp với đề tàiNghiên cứu, thu thập số liệu tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ cơng ty cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành” Tơi tham quan nhà máy, tìm hiểu quy trình chế biến gỗ cơng ty nói riêng điều kiện hiểu rõ nghành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam hiên nói chung.Trong khố luận tốt nghiệp Tơi trình bày lược hoạt động sản xuất nhà máy, phân tích tìm nguồn gây ô nhiễm, trạng ô nhiễm công ty nào, từ tơi nêu số biện pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường Nội dung khố luận tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ.Trước lựa chọn phương án thiết kế Tơi đưa tổng quan phương pháp xử bụi khí thải đề cập Chương 3, để nhìn tổng qt lựa chọn thiết bị xử phù hợp với hoạt động sản xuất cơng ty.Tiếp đến Chương tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ kèm theo vẽ thiết kế Chương phần tính tốn kinh tế kết luận kiến nghị SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với phát triển kinh tế ô nhiễm môi trường ngày gia tăng Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng khơng nhỏ đến đời sống người động thực vật, phá vỡ mối cân sinh thái, cảnh quan đô thị Để tạo cân sinh thái, môi trường sống trước tiên phải kể đến môi trường tự nhiên mà mơi trường khơng khí đóng vai trò quan trọng Hiện nhiễm khơng khí vấn đề đáng quan tâm số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất ngày tăng Vì vậy, việc xử bụi khí thải trình sản xuất bước quan trọng việc bảo vệ mơi trường khơng khí 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA KHOÁ LUẬN Việt Nam đà phát triển mạnh (tốc độ tăng trưởng năm ngưỡng 8%) Tháng 11/2006 đánh dấu bươc chuyển biến quan trọng cho kinh tế Việt Nam trở thành thành viên 150 WTO Trên thị trường giới Việt Nam tiếng với mặt hàng thủy sản, gạo, may mặc, chè, cà phê,… hàng thủ công mỹ nghệ, đặc biệt sản phẩm từ gỗ Hiện tại, mặt hàng ưa chuộng lẫn ngồi nước Vì ngành chế biến gỗ thủ công mỹ nghệ phát triển mạnh mẽ Đi với sản phẩm chất lượng cao tinh xảo người tiêu dùng ưa chuộng ô nhiễm không khí chất thải rắn việc chế biến gây ra, nhiễm gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống làm việc người Cho nên việc xử ô nhiễm cần thiết để cải thiện tình trạng mơi trường Với mục đích đề tài thiết kế hệ thống xử bụi cho công ty chế biến gỗ nhằm nắm vững kiến thức học, tốt áp dụng vào thực tế nhằm giải phần ô nhiễm môi trường 1.3 MỤC TIÊU CỦA KHOÁ LUẬN  Thu thập số liệu quy trình chế biến gỗ, nguồn phát sinh bụi trình chế biến gỗ, tải lượng nồng độ bụi số phân xưởng sản xuất, chế biến gỗNghiên cứu, tìm hiểu hệ thống thu gom, xử bụi gỗ công ty, công nghệ xử nay, biện pháp quản vận hành hệ thống xử ô nhiễm công ty áp dụng thành cơng nhằm tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm kỹ thuật xử ô nhiễm môi truờng SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường ThànhNghiên cứu điểm chưa việc tính tốn thiết kế vận hành, bảo trì hệ thống xử mơi trường Nghiên cứu điểm tốt khắc phục điểm chưa tốt nhằm giúp công ty khắc phục ô nhiễm trình sản xuất sinh  Từ thực tế tìm hiểu cộng với kiến thức chuyên môn học trường Đại Học Nông Lâm, tiến hành tiến hành Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ đạt tiêu chuẩn TCVN 5937 – 2005; TCVN 5938- 2005 trước thải Môi trường  Xây dựng vẽ thiết kế  Tính tốn chi phí xây dựng chi phí vận hành  Xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng cho hệ thống xử ô nhiễm đặc thù cho ngành bụi gỗ 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Thu thập số liệu, tài liệu hoạt động sản xuất nhà máy  Khảo sát khu vực sản xuất để thu thập số liệu thực tế diện tích mặt bằng, khoảng cách bố trí máy móc thiết bị  Tính tốn thiết kế hệ thống xử dựa thuật tốn 1.5 NỘI DUNG CỦA KHỐ LUẬN  Mô tả lược hoạt động nhà máy  Nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất nhà máy  Tổng quan biện pháp xử bụi khí thải, lựa chọn phương pháp xử phù hợp với nhà máy  Tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi nhà máy  Các vẽ chi tiết thiết kế 1.6 LƯỢC TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGỒI NƯỚC 1.6.1 Tình hình ngồi nước Ở nước phát triển giới với công nghiệp đại, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, vốn đầu tư lớn, sản xuất quy mơ, điều kiện nghiên cứu chất ô nhiễm, ngành công nghiệp khác nhau, họ đưa biện pháp áp dụng nhiều loại công nghệ thiết bị xử hiệu cao, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh mơi trường Ngồi phủ khuyến khích áp dụng cơng nghệ sản xuất vào trình sản xuất, tức giảm thiểu đến mức thấp chất thải khâu sản xuất, vừa tốn nguyên nhiên liệu, lượng mà suất cao, sản phẩm đạt chất lượng, gây ô nhiễm môi trường SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ cơng ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành 1.6.2 Tình hình nước Nước ta nước phát triển công nghệ sản xuất lạc hậu nên mức độ ô nhiễm mơi trường cao, mặt khác vốn đầu tư thấp nên chưa thể mua trang thiết bị đắt tiền Chỉ số nhà máy lớn xây dựng trang thiết bị xử đại đắt tiền Riêng ngành chế biến gỗ, số nhà máy đầu tư cho phần xử lý, phần lớn chưa trang bị đầu tư mức Các nhà máy đầu tư đầu tư vào thiết bị tương đối đơn giản như: buồng lắng trọng lực, cyclone, túi vải… nhiên góp phần xử phần lượng bụi sinh từ nhà máy 1.7 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN Thấy đầu tư mức kỹ thuật nhà máy, xí nghiệp, khu cơng nghiệp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã hội, làm cho đất nước phát triển cách bền vững Bên cạnh đó, làm giảm bớt nhiễm, làm cho môi trường ngày xanh đẹp, tạo không khí lành khơng cho cơng nhân làm việc phân xưởng mà cho dân cư xung quanh Giúp cho cuộc sống người khỏe mạnh an toàn SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang 10 Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành v: cường độ lọc, v = 90 m3/m2.h  P  0,34  901,26  98,6( N / m )  10( KG / m ) d) Thời gian rung rũ bụi: Thời gian rung rũ bụi khôi phục bề mặt lọc: H A 100 0,34    n1 4 4 2, 26 4 2,2 10  C V 2,2 10  C V 2,2.10  0,15625 90 2,2.10  0,15625 90   1,57h  95phút Trong  4 C: nồng độ bụi vào thiết bị lọc, g/m3 C = 0,15625 g/m V: cường độ lọc, V = 90 m3/m2.h H: trở lực vải bị bám bụi, H = 25-150 mmH2O Chọn H = 100 mmH2O = 1000 Pa Chọn máy nén khí dùng để rung rũ bụi: - Rung rũ bụi khí nén - Thời gian rũ bụi: 2s - Thời gian lần rũ: 95 phút - Lưu lượng khí nén cần để rung rũ = 0,2% Lưu lượng khí cần làm Q  0,2%  25896  51,792(m / h) Tính bề dày thân tháp:Ta Hệ số bền mối hàn : thân hình trụ hàn dọc, hàn tay hồ quang điện, hàn giáp mối bên, đường kính D  700mm  hệ số bền mối hàn h = 0,95 (Bảng XIII.8 – Trang 362 - Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất tập 2)  Hệ số hiệu chỉnh:  = (thiết bị thuộc nhóm loại II) (Bảng XIII.2 – Trang 356 - Sổ tay trình thiết bị cơng nghệ hóa chất tập 2) Ta   P h  146,15.10  0,95  1415  50 9,81.10 SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang xcv Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành Bề dày tối thiểu thân S'  Dt  P 4,6  9,81  10   0,0016 (m )  1,6( mm ) 2   h  146,15  10  0,95 Trong Dt: đường kính quy đổi, Dt = 4,6 m P: áp suất làm việc tháp, P = 9,81.104 N/m2 h: hệ số bền mối hàn, h = 0,95 []: ứng suất cho phép tiêu chuẩn, [] = 146,15.106 N/m Chọn hệ số bổ sung để quy tròn kích thước: C = C1 + C2 + C3 + C0 Với: C0: hệ số quy tròn kích thước, C0 = 0,5 mm C1: hệ số bổ sung bào mòn hóa học thời hạn sử dụng thiết bị 15 năm với tốc độ ăn mòn 0,1mm/năm, C1 = mm C2: hệ số bổ sung bào mòn học, C2 = 0,4 mm C3: hệ số bổ sung dung sai âm (Bảng XIII.9-Trang 364-Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hố chất tập 2), C3 = 0,4 mm  C = 2,3 mm Bề dày thực thân thiết bị: S = S’ + C = 1,6 + 2,3 = 3,98 mm Chọn S = mm Kiểm tra lại ứng suất thành thiết bị theo áp suất thử tính tốn Áp suất thử Pth tính theo cơng thức (Bảng XIII-5- trang 358 - Sổ tay trình thiết bị cơng nghệ hố chất tập 2) Pth = 1,5 x Plv = 1,5 x 9,81 x 10 = 14,715 x 104 N/m2 Ứng suất theo áp suất thử tính toán  Dt  S  C  Pth  4,6  (4  2,3) 14,715  10  (S  C )  h SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN 2(  2,3)  10 3  0,95  287  10 N / m Trang xcvi Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành Xét  k 380  10   316,67 10 N / m   1,2 1,2 Vậy thân tháp bề dày S = (mm) thỏa điều kiện bền áp suất làm việc Bề dày nắp: Bề dày nắp lấy bề dày thân, S = mm Bề dày đáy: Bề dày đáy lấy bề dày thân, S = mm Tính chân đỡ Để chọn chân đỡ thích hợp, trước tiên ta phải chọn tải trọng toàn tháp Chọn vật liệu làm chân đỡ thép CT3 Khối lượng riêng thép CT3 là:  = 7850kg/m3 SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang xcvii Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành CHƯƠNG V: KHAI TOÁN KINH TẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI Đường ống Diện tích tole cần sử dụng để gia cơng loại đường ống: S   * d *  l (m ) Trong đó: S diện tích tole kẽm (m2) d: đường kính ống (m) L: chiều dài đoạn ống với đường kính tương đương (m) Đường kính dung tole kẽm dày 1mm Khối lượng riêng tole kẽm là: 8000kg/m 3.Ta tính khối lượng tole kẽm cần dùng là: m  S * 0.001* 8000 Bảng 27: Khối lượng tole kẽm cần dùng để gia cơng tuyến ống A tính chi tiết bảng sau: Đường kính Chiều dài l Diện tích tole Độ dày Khối lượng ống (m) (m) (m2) (mm) tole (kg) 0.14 1.3188 105.504 0.18 4.05 2.28906 183.1248 0.18 4.05 2.28906 183.1248 0.2 0.1 0.0628 5.024 0.25 4.85 3.80725 304.58 0.28 0.75 0.6594 52.752 0.315 2.7 2.67057 213.6456 0.355 4.05 4.514535 361.1628 0.355 0.6 0.66882 53.5056 0.4 1.65 2.0724 165.792 0.4 4.2 5.2752 422.016 SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang xcviii Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành 0.45 0.15 0.21195 16.956 0.45 5.1 7.2063 576.504 0.5 10.5 16.485 1318.8 Tổng: 11535.73 Bảng 28: Khối lượng tole kẽm cần dùng để gia cơng tuyến ống B tính chi tiết bảng sau: Đường kính Chiều dài l Diện tích tole ống (m) (m) (m2) 0.1 8.725 2.73965 219.172 0.14 5.175 2.27493 181.9944 0.18 1.56 0.881712 70.53696 0.18 0.69 0.389988 31.19904 0.28 4.65 4.08828 327.0624 0.28 4.95 4.35204 348.1632 0.315 3.6 3.56076 284.8608 0.355 5.85 6.520995 521.6796 0.45 2.55 3.60315 288.252 0.5 2.4 3.768 301.44 0.5 17.1 26.847 2147.76 Tổng SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Độ dày (mm) Khối lượng tole (kg) 6807.08 Trang xcix Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành Bảng 29: Khối lượng tole kẽm cần dùng để gia cơng tuyến ống C tính chi tiết bảng sau: Đường kính Chiều dài l Diện tích tole Độ dày Khối lượng ống (m) (m) (m2) (mm) tole (kg) 0.1 15.5 4.87 38.94 3.45 27.57 7.84 0.14 0.24 10.8 8.14 65.11 0.44 1.13 1.56 12.49 0.45 6.42 9.07 72.27 0.48 1.7 2.56 20.50 0.49 1.55 2.38 19.08 0.52 4.38 7.15 57.21 0.53 2.07 3.44 27.56 0.54 6.37 10.80 86.41 0.59 6.64 12.3 98.41 0.6 16.52 31.12 248.99 0.37 1.5 1.74 13.94 0.18 1.7 13.56 0.21 1.5 0.99 7.91 Tổng 810.26 Như tổng khối lượng tole kẽm cần dung là: m tole  11535.73  6807.08  810.26  19153,07(kg ) Chi phí gia cơng Kg ngun liệu 50.000đồng.Vậy chi phí cho việc gia cơng đường ống là: l= 19153,07*450000=957653500 (VND) Cyclone Cyclone sử dụng loại tole dày 2mm SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang c Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành Tham khảo giá thành gia công thiết bị xưởng khí thuộc phân viện bảo hộ lao động Chi phí ngun liệu gia cơng chế tạo Cyclone :25.000.000( VND) Chi phí cho tồn cụm thiết bị Cyclone là: T= 25.000.000*4=100.000.000 (VND) Thiết bị lọc bụi túi vải a) Tính tốn ngun liệu Dùng thép 1,25 x 2,5 x 0,004m + Thân thiết bị + chiều cao phần thu khí + nắp Chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 4,260 x 3,880 x 4,927 Dùng 35 + Chiều cao đáy Chọn H = 1,5 m Dùng Tổng số thép cần dùng 39 Khối lượng thép: 39 x 1,25 x 2,5 x 0,004 x 7850 = 3826,9 (kg) Lượng sơn cần dùng để sơn 39 thép: 39 x 1,25 x 2,5 x mặt x 0,2kg/m2 = 48,75 (kg) Tính lượng thép làm dàn đỡ Chọn thép góc cạnh 50 x 50 mm Trọng lượng 2,32 kg/1m dài Chiều dài 42m Khối lượng thép góc: 42 x 2,32 kg/1m dài = 97,44 (kg) Tính lượng que hàn cần dùng Tổng khối lượng thép: 3826,9 + 97,44 = 3924,34 kg = 3,92434 Khối lượng que hàn: 3,92434 x 20kg/tấn = 79 kg Tính lượng túi vải cần dùng Chiều cao ống tay áo H = 3m Đường kính ống tay áo: D = 0,3m   D = 0,942 m Chọn loại vải kaki Việt Nam khổ 0,8m; giá 30.000 đồng SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang ci Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành Dùng 450m vải b)Tính tốn giá thành làm thiết bị lọc túi vải: Bảng 30: Bảng thống vật liệu làm thiết bị lọc túi vải Vật liệu Số Đơn Đơn giá Thành tiền lượng vị (đồng) (đồng) 3826,9 Kg 9.000 34.442.100 Thép góc cạnh 97,44 Kg 9.000 876.960 Sơn chống rỉ 48,75 Kg 15.000 731.250 Sơn màu 48,75 Kg 30.000 1.462.500 Que hàn 79 Kg 15.000 1.185.000 Kích thước Thép 1,25x2,5x0,004 Hệ thống ống thổi khí 3.000.000 Vải kaki Khổ 0,8m 450 m 30.000 Tổng cộng 13.500.000 55.197.810 Tính tốn ống khói a)Tính tốn ngun liệu Dùng thép 1,25 x 2,5 x 0,004m Đường kính: D = 700mm   D = 2198mm Chiều cao: H = 26m Số cần dùng: 20 Khối lượng thép: 20 x 1,25 x 2,5 x 0,004 x 7850 = 1962,5 kg = 1,9625 Lượng sơn cần dùng để sơn 20 thép 1,25 x 2,5 x 0,004m 20 x 1,25 x 2,5 x 2mặt x 0,2 kg/m2 = 25 kg Khối lượng que hàn cần dùng là: 1,9625 x 20 kg/tấn = 39,25 kg b) Tính giá thành làm ống khói Bảng 31: Bảng thống vật liệu làm ống khói Vật liệu Thép Kích thước 1,25x2,5x0,004 SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Số lượng 1926,5 Đơn vị Kg Đơn giá (đồng) 9.000 Thành tiền (đồng) 17.338.500 Trang cii Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành Sơn chống rỉ Sơn màu Que hàn Dây neo cáp Ø8 Tăng Vật liệu phụ 25 25 39,25 30 Tổng cộng Kg Kg Kg m Bộ 15.000 30.000 15.000 5.000 150.000 375.000 750.000 588.750 150.000 450.000 2.000.000 21.652.250 5) Chi Phí khác  Cơng vận chuyển lắp dặt: 50.000.000 (VND)  Vật tư phụ ( mặt bích, bu lơng, đai ơm treo tường đường ống… ) 25.000.000 (VND)  Tủ điều khiển hệ thống điện :20.000.000( VND)  Quạt : 60.000.000(VND)  Tổng chi phí xây dựng tồn hệ thống xử lý: T=957653500+100000000+50000000+20000000+25000000+60000000+ 55000000+22000000 = 1288653500 (VND) Tổng chi phí cần đầu tư xây dựng hệ thống xử ( kể đến 5% thuế VAT) T= 1212653500 +(1212653500*5)/100=12732861752 (VND) SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang ciii Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận - Xử ô nhiễm bụi từ công đoạn chế biến gỗ vấn đề cần thiết nhằm giải ô nhiễm bụi gây - Trên sở thuyết kết hợp thực nghiệm, luận văn tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi gỗ thiết bị xiclon thiết bị lọc túi vải Nồng độ bụi sau xử đảm bảo nhỏ tiêu chuẩn cho phép trước thải vào môi trường - Để xử bụi nhằm giảm thiểu nhiễm cho mơi trường, ngồi biện pháp kỹ thuật tính tốn, việc thường xun giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân nhà máy đòi hỏi phải thực thường xuyên thông qua vận động, tuyên truyền giáo dục, chế độ khen thưởng hợp công tác bảo vệ môi trường chung cho nhà máy Kiến nghị - Trong trình vận hành, yêu cầu người vận hành phải thực quy trình, thường xuyên vệ sinh thiết bị, máy móc để hệ thống làm việc hiệu cao tăng tuổi thọ cơng trình - Nhà máy cần cán chuyên trách đào tạo vận hành hệ thống theo quy trình định - Khi cố cần liên hệ với quan chuyên môn để giải Mặt khác, nhà máy cần liên hệ thường xuyên với quan chức để hướng dẫn cụ thể sách bảo vệ mơi trường vấn đề lên quan tới mơi trường SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang civ Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Trần Ngọc Chấn – Ô nhiễm khơng khí xử khí thải Tập – Nhà xuất Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, 2004 2) Trần Ngọc Chấn – Ơ nhiễm khơng khí xử khí thải Tập – Nhà xuất Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, 2004 3) Ngọc Chấn – K ỹ thuật thơng gió – Nhà xuất Xây dựng, 2002 4) Hoàng Thị Hiền –Thiết kế thơng gió cơng nghiệp–Nhà xuất Xây dựng, 2000 5) Nguyễn Duy Động – Thơng gió kỹ thuật xử khí thải – Nhà xuất Giáo dục SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang cv Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 1: Thị trường xuất đồ gỗ Việt Nam 11 14 Bảng 2: Danh sách Các công ty trực thuộc Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Bảng 3: Danh mục máy móc thiết bị Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu hàng năm 22 Bảng 5: Tình hình tiêu thụ tài nguyên 23 Bảng : Các thơng số vi khí hậu khơng khí xung quanh 23 Bảng 7: Chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh khu vực nhà máy 24 Bảng 8: Kết đo đạc vi khí hậu khơng khí khu phân xưởng 24 Bảng 9: Chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh khu phân xưởng 25 10 Bảng 10: Hệ số ô nhiễm bụi công nghệ sản xuất gỗ gia dụng 26 11 Bảng 11: Tải lượng ô nhiễm bụi chất thải rắn 26 12 Bảng 12: Tải lượng thải chất ô nhiễm đốt củi 27 13 Bảng 13: Chất lượng nước thải màng nước phun sơn 29 14 Bảng 14: Các yếu tố ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường người 15 Bảng 15 Giải pháp khắc phục yếu tố gây ô nhiễm 36 16 Bảng 16: Các thông số đặc trưng thiết bị thu hồi bụi khô 39 17 Bảng17 : Lưu lượng hút máy thuộc nhánh A 59 18 19 Bảng18 : Bảng tính tốn trở lực tồn phần tuyến ống A Bảng19 : Bảng tính lưu lượng hút máy nhánh B SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN 20&21 34&35 64 65 Trang cvi Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành 20 Bảng20 : Bảng tính tốn trở lực tồn phần tuyến ống B 68 21 Bảng 21: Bảng tổng hợp lưu lượng đường kính ống tính tốn 79 22 Bảng 22: Bảng tính tốn trở lực ma sát đoạn ống tính tốn 80 tuyến ống C 23 Bảng 23: Tính tốn trở lực cục đoạn ống tính tốn tuyến ống C 24 Bảng 25: Hiệu lọc theo cỡ hạt η(δ) ( tuyến ống C) 85 25 Bảng 26: Phân cấp cỡ hạt ban đầu hạt bụi ( tuyến ống B) 86 26 Bảng 27: Khối lượng tole kẽm cần dùng để gia công tuyến ống A 98&99 27 Bảng 28: Khối lượng tole kẽm cần dùng để gia công tuyến ống B 99 28 Bảng 29: Khối lượng tole kẽm cần dùng để gia công tuyến ống C 100 29 Bảng 30: Bảng thống vật liệu làm thiết bị lọc túi vải 102 30 Bảng 31: Bảng thống vật liệu làm ống khói 103 31 Bảng 24: Tính tốn trở lực tồn phần tuyến ống C 82 SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN 80&81 Trang cvii Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ công ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành DANH MỤC CÁC HÌNH STT TÊN H ÌNH TRANG Hình1: Kim ngạch xuất hàng gỗ mỹ nghệ 11 Hình 2: Thị trường xuất hàng gỗ mỹ nghệ Việt Nam 11 Hình3: Đồ Bố Trí Nhà Máy 14 Hình 4: đồ quy trình sản xuất 18 Hình 5: Cơng đoạn tạo phơi nhà máy 31 Hình 6: Cơng đoạn định hình 32 Hình 7: Cơng đoạn chà nhám, lắp ráp 33 Hình 8: Cơng đoạn sơn, hồn thiện 34 Hình 9: Các dạng buồng lắng bụi 42 10 Hình 10: Thiết bị lắng bụi qn tính 43 11 Hình 11: Thiết bị sách 44 12 Hình 12: Cyclone 46 13 Hình13 : đồ cơng nghệ xử bụi 58 14 H ình 14: đồ cơng nghệ xử bụi chà nhám 78 SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang cviii Nghiên cứu, thu thập số liệu, tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi chế biến gỗ cơng ty Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Nhà máy sản xuất Hệ thống hút bụi Công nhân làm việc SVTH: NGUYỄNTHỊ LOAN Trang cix ... KỸ THUẬT VÀ THI T BỊ LỌC BỤI 40 2.1 Phương pháp khô 41 2.2 Thi t bị lọc bụi phương pháp ướt 51 2.3 Thi t bị lọc bụi tĩnh điện 55 CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN, THI T KẾ HỆ... từ tơi nêu số biện pháp khắc phục giảm thi u ô nhiễm mơi trường Nội dung khố luận tính tốn thi t kế hệ thống xử lý bụi chế biến gỗ.Trước lựa chọn phương án thi t kế Tơi có đưa tổng quan phương... 3, để có nhìn tổng qt lựa chọn thi t bị xử lý phù hợp với hoạt động sản xuất công ty.Tiếp đến Chương tính tốn thi t kế hệ thống xử lý bụi chế biến gỗ kèm theo vẽ thi t kế Chương phần tính tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, THU THẬP SỐ LIỆU VÀ T ÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI DO CHẾ BIẾN GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH , NGHIÊN CỨU, THU THẬP SỐ LIỆU VÀ T ÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI DO CHẾ BIẾN GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay