Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1

9 94 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1 Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN SỞ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN VÀ VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN SỞ 1.1 Khái niệm hoạt động lãnh đạo, quản K/n Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu Cán lãnh đạo thường gọi người hoạt động trị,xã hội Cán lãnh đạo khác với thủ lĩnh chỗ cán lãnh đạo tổ chức thức để thực thi lãnh đạo mình, thủ lĩnh quyền lực tổ chức phi thức Cán lãnh đạo khác với thủ trưởng Thủ trưởng bổ nhiệm không qua bầu cử Khái niệm cán lãnh đạo gần với khái niệm lãnh tụ, khách nhiều Cán lãnh đạo cần kỹ lãnh đạo, kỹ khó định hình khó đào tạo K/n Hoạt động Quản mang tính kỹ thuật, quy trình, quy định rõ khuôn khổ thể chế xác định Người quản sử dụng quyền lực để điều hành người khác.Thông thường quyền lực: Quyền lực tổ chức hành chính:bắt buộc người phải tuân thủ nguyên tắ,quy định cấp thẩm quyền phê chuẩn trở thành quy chế,kỷ luật, quy trình, chế độ sách; quyền lực vật chất: Kích thích động vật chất người quyền theo chế độ thưởng, phạt vật chất khác nhau; quyền lực tinh thần: Thông qua hình thức tơn vinh,khen thưởng hình thức phê phán, trừ, lập khác Trong hoạt động quản quan hệ quản thường phân chia theo cấp: Cấp cao: quyền lực hành cao nhất, phạm vi bao trùm tổ chức; cấp trung gian: Chủ yếu làm chức tham mưu quản theo lĩnh vực ủy quyền; cấp thấp: Quản tồn diện cấp Hoạt động quản thường cán quản thực theo lĩnh vực chuyên môn cụ thể Mối quan hệ hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý:Lãnh đạo quản mối quan hệ qua lại chặt chẽ với Điểm chung hai hoạt động đạt đến mục đích mong muốn thông qua hành động người khác Điểm khác biệt chúng chỗ lãnh đạo sử dụng uy tín thuyết phục nhiều hơn, sử dụng quyền lực hơn; quản sử dụng quyền lực nhiều hơn, sử dụng uy tín thuyết phục Quản thường theo quy chế rõ ràng Lãnh đạo không dựa vào quy chế mà dựa vào thuyết phục cảm hóa Trong thực tế khó tách bạch hai hoạt động người cán Cán đồng thời thực vai trò lãnh đạo lẫn vai trò quản Vì thế, người ta thường gọi chung hoạt động lãnh đạo, quản Tiêu chí Chủ thể Nội dung Tính chất HĐ Lãnh đạo Đảng ủy xã, Phường,Thị trấn Bằng chủ trương,đường lối Tuyên truyền,thuyết phục chính, sử dụng quyền lực HĐ quản HĐND, UBND Bằng PL, Nquy, Quy chế Sử dụng quyền lực 1.2 Vai trò hoạt động lãnh đạo, quản cấp sở - Hoạt động lãnh đạo, quản tạo nên sức mạnh tập thể sở thống ý chí hành động Cộng đồng dân cư địa xã, phường, thị trấn, dù khác biệt nhiều phương diện, cộng đồng lợi ích chung mơi trường trật tự trị an, vệ sinh, sở hạ tầng giao thơng, y tế, trường học… Nếu khơng cấp lãnh đạo, quản sở thống ý chí hành động người dân để tất sống tốt Hơn nữa, cấp sở nơi hỗ trợ trực tiếp cho dân cư họ gặp khó khăn, cững tạo điều kiện cho dân cư tham gia vào hệ thống trị quốc gia Hoạt động lãnh đạo, quản tạo môi trường vừa cho phép người dân tự sáng tạo, vừa định hướng hoạt động người theo mục tiêu chung Các xã, phường, thị trấn nằm huyện, tỉnh nằm nước ta, vừa hưởng lợi chung lãnh đạo, quản huyện, tỉnh, quốc gia, vừa phải thực thi nghĩa vụ với tập thể lớn quan lãnh đạo, quản cấp sở đầu mối để triển khai sách chung cách hiệu địa bàn sở, vừa phản ánh nguyện vọng, nhu cầu sở cho cấp để hỗ trợ giải Hoạt động lãnh đạo, quản cấp sở góp phần tạo nên phối hợp nhịp nhàng phận khác đơn vị thành hệ thống thống - Hoạt động lãnh đạo, quản cấp sở góp phần tạo dựng sức mạnh bền vững hệ thống trị Nhờ lãnh đạo, quản cấp sởhoạt động dân cư tổ chức địa bàn vào nếp, kỷ cương, giảm nhẹ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, giám sát cấp Hơn nữa, chuyên nghiệp, linh hoạt tận tâm cán lãnh đạo, quản cấp sở làm tăng uy tín hệ thống trị Ngược lại, yếu cấp sở, việc xử quan liêu, thiếu chuyên nghiệp đội ngũ cán sở làm cho hệ thống trị thiếu bền vững, mà làm phai nhạt niềm tin quần chúng vào hệ thống trị * Liên hệ - Khái qt tình hình địa phương: Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nơng nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tôn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 cấu kinh tế nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; sản xuất nơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, tạo đủ việc làm tăng thu nhập cho người lao động Trên địa bàn Phường Minh Phương 86 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng doanh nghiệp tư nhân không ngừng phát triển số lượng quy mô sản xuất góp phần quan trọng nghiệp phát triển phường, góp phần thu ngân sách năm sau cao năm trước; Dân số (tính đến năm 2017) tồn Phường 7.189 nhân khẩu, phân bố sinh hoạt thành 12 khu hành Đảng 1020 đảng viên, tổ chức sinh hoạt 20 chi trực thuộc; trình độ dân trí Phường mức độ trung bình so với phường thành phố Việt trì; Cơng tác quốc phòng an ninh đảm bảo, giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội, khơng để điểm nóng, điểm cộm, khiếu kiện đông người, khiếu kiện kéo dài, phức tập địa bàn; Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội Cơng tác tun truyền, vận động đồn viên, hội viên tầng lớp nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thực Quyết định 217, 218-QĐ/TW Bộ Chính trị, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, quyền Ưu điểm hoạt động lãnh đạo, quản lý: Hàng năm, vào Nghị Tỉnh ủy HĐND tỉnh, UBND Phường Minh Phương ban hành Kế hoạch đạo, điều hành thực nhiệm vụ KT-XH dự toán ngân sách nhà nước; Kịp thời giao tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn ngân sách Nhà nước để phòng, ban chức Phường triển khai thực hiện; Chỉ đạo quan chuyên môn chuẩn bị tốt báo cáo, đề án, tờ trình trình HĐND Phường kỳ họp; Luôn đảm bảo điều hành tập trung thống nhất, mở rộng phát huy dân chủ, tăng cường phối hợp ban, ngành, đoàn thể Để thực nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, UBND Phường Minh Phương ban hành Quy chế làm việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thành viên UBND Quy định lề lối làm việc, mối quan hệ công tác UBND với ngành, tổ chức trị - xã hội, phân cơng Thành viên UBND phụ trách lĩnh vực công tác Với vấn đề lớn, trọng tâm tập thể UBND bàn bạc, thống báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến trước trình HĐND Lãnh đạo thực tốt công tác phối hợp việc tổ chức hoạt động thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội Thực tốt việc tiếp nhận, xử văn bản, ban hành nhiều sách, định lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, tác động tích cực đến lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng nơng thơn mới, khai thác hiệu nguồn lực địa phương đầu tư từ bên ngoài, bước cải thiện nâng cao đời sống nhân dân - Hạn chế Lãnh đạo địa phương chưa tích cực, liệt việc đạo, điều hành Việc bố trí, sử dụng: cán sau đào tạo bất cập, chưa phù hợp chun mơn đào tạo với lĩnh vực phụ trách Nhiều cán quản ban, ngành, đồn thể khơng tương xứng với thực chất hiệu thực nhiệm vụ trị đơn vị giao cho Đời sống kinh tế Phường nâng lên chậm, tỷ lệ hộ nghèo giảm lại nguy tái nghèo cao Vai trò cơng tác qui hoạch cán tổ chức thực lúng túng Chưa gắn chặt với qui hoạch, chưa tập trung đào tạo chuyên môn gắn với ngành nghề mạnh địa phương chưa xây dựng chiến lược đào tạo cán lâu dài; áp lực chuẩn hoá cán đào tạo chức nhiều, chưa trọng bồi dưỡng kỹ chuyên môn Công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo cơng dân hạn chế Còn CBCC tác phong làm việc chưa khoa học, hiệu quả, biểu cục bộ, địa phương, tác phong giao tiếp với nhân dân chưa thực dân chủ, sâu sát - Nguyên nhân hạn chế Sự phối hợp cấp, ngành với tổ chức trị xã hội để làm cơng tác dân vận, phát huy sức mạnh nhân dân hạn chế Một phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, hạn chế trình độ lực chưa sâu sát sở, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm Vẫn số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc vị trí, vai trò cán công tác cán việc xây dựng đội ngũ cán Năng lực nhận thức tổ chức triển khai qui chế, qui định, qui trình cơng tác cán cấp uỷ nhiều hạn chế Sự phối hợp cấp, ngành tổ chức hệ thống trị chưa chặt chẽ, thường xuyên Sức ép việc chuẩn hoá đội ngũ cán sở gây áp lực lớn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Chính sách cán sở chưa thật phát huy hết tài năng, sáng tạo đội ngũ cán Một phận cán sở thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống nên ý thức học tập sở đào tạo kém, uy tín quần chúng khơng cao chí gây lòng tin nhân dân Trình độ dân trí chưa cao; nguồn cán cho cơng tác qui hoạch, đào tạo q đó, chất lượng cán thấp - Giải pháp Một là: Nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan công tác cán bộ; quán triệt thực quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hai là: Thường xuyên kiểm tra, tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn khắc phục hạn chế tổ chức thực nhiệm vụ Ba là: Làm tốt khâu công tác cán đặc biệt ý công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán Tránh chủ quan, dân chủ hình thức, định kiến hẹp hòi kiểu “dòng họ, thôn, làng” Bốn là: Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phổ biến Chỉ thị, Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước để cán bộ, công chức, viên chức nhân dân Năm là: Thường xuyên kiểm tra, tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn khắc phục hạn chế tổ chức thực nhiệm vụ Sáu là: Chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn giải dứt điểm mâu thuẫn phát sinh từ sở Bảy là: Thường xuyên quan tâm giải vấn đề xúc, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định tình hình trị - xã hội Tám là: tăng cường công tác giáo dục, quản cán Tăng cường công tác kiểm trá giám sát cấp ủy cấp cấp việc giáo dục, quản cán thực cơng tác cán Chín là: Đảm bảo đồng bộ, thống thực sách cán Đồng thời tạo dựng phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc tốt để phát huy tốt khả cống hiến cán NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN CẤP SỞ 2.1 Hoạch định mục tiêu phương hướng kế hoạch hoạt động sở 2.1.1 Dự báo Dự báo phán đốn cách khoa học xu hướng phát triển xã, huyện, tỉnh, nước thời gian trước mắt lâu dài nhằm cung cấp luận cho việc xây dựng chủ trương, sách, kế hoạch hành động sở Nội dung dự báo bao gồm biến động bên trong, bên cấp sở theo chiều hướng lợi khơng lợi Dự báo vai trò quan trọng cung cấp để lập kế hoạch hoạt động sở Chất lượng dự báo tốt, diện dự báo rộng cho phép cán lập kế hoạch sở để xuất phương án, mục tiêu sát thực khả thi hoan, dự báo không tốt dễ dẫn đến hành động cảm tính, ý chí, quan liêu việc đề mục tiêu kế hoạch hành động sở 2.1.2 Xác định mục tiêu - Mục tiêu kết hành động trạng thái sở tương lai - Khác với mục đích, mục tiêu vừa tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lường kết hành động cho thời điểm cần hoàn thành mục tiêu biết mục tiêu hoàn thành mức độ - Mỗi sở hệ thống mục tiêu đa dạng theo mối quan hệ khác Vấn đề cần quan tâm cấp sở phải thiết lập mối quan hệ ưu tiên phối hợp mục tiêu 2.1.3 Lập kế hoạch, chương trình hành động thực mục tiêu Lập kế hoạch, chương trình hành động thực mục tiêu gồm hai nội dung: Thứ nhất, xây dựng chương trình hành động để thực mục tiêu Thứ hai, lập kế hoạch hành động cho mục tiêu, phận, cá nhân theo thời gian hai loại kế hoạch cần phải xây dựng Một kế hoạch hoạt động thường kỳ sở và, hai kế hoạch thực chương trình mục tiêu 2.2 Tổ chức thực phương hướng, mục tiêu kế hoạch cấp sở 2.2.1 Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực tài Thơng thường nguồn tài cấp sở ngân sách cấp tổ chức tài trợ Cán quản lý, dự toán phê duyệt để phân bổ kinh phí cho lĩnh vực hoạt động liên quan để phân bổ kinh phí cho lĩnh vực hoạt động liên quan với chế độ, sách định mức Nhà nước Khi phân bổ kinh phí cấn ý đến tiến độ giải ngân cho phù hợp với yêu cầu thực tế kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tự nhiên hoạt động Tiến độ cấp kinh phí phải phục vụ tốt cho việc hồn thành cơng việc giao Huy động, bố trí, sử dụng vật tư, thiết bị Việc sử dụng tài sản đầu tư thường theo chế độ sách Nhà nước việc huy động nguồn lực phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu với chế độ ty, bảo dường thay hợp Lĩnh vực cần ý đầu tư mua cật tư, thiết bị bổ sung 2.2.2 Thiết lập củng cố, đổi máy tổ chức, quản - Thiết lập máy lãnh đạo, quản Bộ máy lãnh đạo, quản chỉnh thể phận lãnh đạo, quản chức năng, nhiệm vụ khác chung mục tiêu lãnh đạo, quản đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Các phận cấu thành máy lãnh đạo, quản gồm cấp lãnh đạo, quản khâu lãnh đạo, quản Khi xây dựng máy LĐ, QL cấp sở cần tuân thủ yêu cầu sau đây: + Xác định rõ số lượng khâu lãnh đạo, quản cho vừa đủ để thực chức lãnh đạo, quản + Xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm cho khâu lãnh đạo, quản lý, đặc biệt ý xác định rõ mối quan hệ qua lại phận + Các phận lãnh đạo, quản không đảm nhiệm nhiệm vụ chồng chéo lẫn + cấu phận mối quan hệ chúng vừa phải đảm bảo tính ổn định tương đối, vừa phải tính thích nghi điều kiện thay đổi + cấu tổ chức lãnh đạo, quản phải đáp ứng yêu cầu hiệu lực, hiệu - Củng cố, đổi cấu tổ chức máy cũ Quy trình củng cố, đổi cấu tổ chức lãnh đạo, quản đơn vị thường trải qua ba bước: (1) Phân tích: muốn sửa chữa cấu cũ bước phân tích người ta phải tìm điểm yếu, điểm mạnh, điểm phù hợp cấu cũ với yêu cầu (2) Thiết kế: xác định cụ thể số cấp, khâu lãnh đạo, quản với quyền hạn trách nhiệm xác định Xây dựng quy chế vận hành đơn vị Xác định biên chế tiêu chuẩn cán cho chức danh (3) Vận hành cấu tổ chức lãnh đạo, quản mới: tuyển chọn, đào tạo bổ nhiệm cán vào chức danh Ban hành quy chế, vận hành thử, điều chỉnh sai sót thức cơng nhận cấu tổ chức lãnh đạo, quản (phê chuẩn cấp thẩm quyền) 2.2.3 Hoạt động đối ngoại Đối ngoại hiểu thiết lập mối quan hệ với quan, tổ chức đơn vị Cấp sở hai luồng quan hệ đối ngoại cần trọng điều chỉnh Thứ nhất, quan hệ công tác với cấp Đây mối quan hệ chủ đạo Cán lãnh đạo, quản cấp sở phải cập nhật thông tin từ cấp để triển khai hoạt động theo kế hoạch cấp cách nhanh chóng đắn, mà phải tăng cường cung cấp thơng tin cho cấp để cấp hiểu đúng, đánh giá đơn vị sở, tránh tình trạng bưng bít thông tin với cấp dẫn đến vụ việc gây hậu nghiêm trọng xử chậm trình thẩm quyền sở, tự lập dẫn đến lạc hậu so với tình trạng chung Thứ hai, quan hệ với đối tác Đối tác hiểu quan, tổ chức quan hệ với sở khơng theo hệ thống dọc sở phải tranh thủ quan hệ để trì mối quan hệ phối hợp hiệu công việc để quảng bá cho đơn vị 2.2.4 Điều hành điều chỉnh hoạt động cấp sở - Điều hành công việc hàng Hoạt động điều hành phải theo lịch làm việc cân nhắc kỹ lường soạn thảo phải thông báo cho bên liên quan Lịch làm việc phải cụ thể hoá theo thời gian tiến độ thực kế hoạch vạch Đồng thời cán lãnh đạo, quản cấp sở cần trọng thực thi quy trình kiểm tra chất lượng cơng việc đơn vị đảm nhiệm hai phương pháp quản chất lượng công việc phương pháp Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) phương pháp ISO Ngày phương pháp ISO sử dụng phổ biến Q trình điều hành bao gồm việc định cần thiết Yêu cầu định quản phải rõ ràng địa người thi hành điều kiện cần thiết Cán cấp sở định theo thẩm cá nhân biểu tập thể - Điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động cần thiết Do kế hoạch xây dựng sở dự báo với nhiều tham số chưa thể kiểm sốt nên khơng hồn tồn trùng lặp với diễn biến thực tế Khi thay đổi thực tế vượt mức dự phòng kế hoạch cán lãnh đạo, quản phải điều chỉnh kế hoạch Hoặc điều chỉnh thay số chi tiết dự báo khơng xác Trong điều hành phải tránh tư tưởng trì trệ, khơng thích thau đổi cho dù thay đổi thay đổi tuỳ tiện theo ý thích chủ quan cán lãnh đạo, quản Các dấu hiệu nhận biết cần điều chỉnh thường tình trạng tải đơn vị; tình trạng lãng phí đơn vị; nhiệm vụ, yêu cầu thay đổi lớn; nguồn lực phát thêm bị rút bớt đi, môi trường hoạt động chịu biến động lớn… Phương pháp điều chỉnh phổ biến sử dụng kế hoạch dự phòng, kỹ thuật phòng tránh rủi ro Trong trường hợp kỹ thuật khơng đáp ứng cần phát huy sức sáng tạo cá nhân tập thể đơn vị để tìm phương thức ứng phó Nguyên tắc điều chỉnh luôn hướng tới mục tiêu bản, lâu dài tổ chức để cân đối lại hoạt động Trong trường hợp điều chỉnh dẫn đến mâu thuẫn mục tiêu định trước, cần ưu tiên mục tiêu ý nghĩa định đơn vị 2.3 Thực kiểm tra, đánh giá, khuyến khích, động viên cấp sở 2.3.1 Xây dựng điều hành chế độ kiểm tra Kiểm tra lường chấn chỉnh hoạt động đơn vị nhằm đảm bảo việc, người tổ chức thực theo kế hoạch vạch để đạt mục tiêu Để kiểm tra kết quả, cán lãnh đạo, quản phải thực ba công đoạn: - Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra Đó tiêu đo lường công việc, nhiệm vụ cụ thể kế hoạch đơn vị - Đo lường việc thực theo tiêu chuẩn vạch ra: giám sát, đo lường hoạt động thực tế so sánh với tiêu chuẩn đặt để phát sai lệch nhằm hành động điều chỉnh kịp thời - Điều chỉnh khác biệt tiêu chuẩn kế hoạch Thông qua hoạt động đo lường, cán lãnh đạo, quản phát sai lệch tiến hành điều chỉnh chúng cách hợp hai đối tượng cần kiểm tra cơng việc nhân viên Kiểm tra công việc xem xét cơng việc hồn thành quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, số lượng, chất lượng tiến độ thời gian hay không Kiểm tra nhân viên xem xét nhân viên hồn thành nhiệm vụ giao hay khơng, hồn thành đến mức nào, ngun nhân khơng hồn thành, thái độ cơng việc, ý thức tổ chức, kỷ luật… nhiều hình thức kiểm tra kiểm tra phòng ngừa, kiểm tra theo dấu hiệu sai phạm, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp… Để kiểm tra kết tốt, trình kiểm tra phải tuân thủ yêu cầu sau: - Kiểm tra phải dựa vào kế hoạch hành động đơn vị theo yêu cầu công việc - Kiểm tra cần trọng khâu, công đoạn trọng tâm - Kiểm tra phải linh hoạt, phù hợp với bầu khơng khí đơn vị tiết kiệm Để q trình kiểm tra khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị, cần hồ nhập với khơng khí phận bị kiểm tra Ngồi ra, cần thiết kế hoạt động kiểm tra theo hướng sử dụng kết kiểm tra nhiều lần, đa nhằm tiết kiệm chi phí kiểm tra Cách thức kiểm tra nên lựa chọn cho tối ưu 2.3.2 Xây dựng điều hành chế độ đánh giá Đánh giá đưa phán xét tốt, xấu cơng việc đó, phận hay người sở đánh giá yêu cầu công việc, chức năng, nhiệm vụ phận hay cá nhân Nội dung đánh giá bao gồm: - Đánh giá công việc, dựa tiêu chuẩn định sẵn cho công việc cụ thể số lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí, định mức… để đưa kết luận cụ thể - Đánh giá người, thường đánh gia theo chức danh theo tiêu chuẩn hành nghề với tiêu chí hồn thành hay khơng hồn thành cơng việc giao; thái độ công việc; cống hiến cho đơn vị; ảnh hưởng đến người khác… Phương pháp đánh giá thường theo tiêu chuẩn, theo thang điểm theo nhận xét số đông đồng nghiệp Thẩm quyền đánh giá thường giao cho cán quản cấp trực tiếp tập thể nơi cá nhân công tác Cũng sử dụng đánh giá khách hàng, đối tác 2.3.3 Xây dựng môi trường làm việc hiệu sở Môi trường làm việc ảnh hưởng lớn đến tinh thần qua ảnh hưởng đến hiệu suất công tác cán bộ, nhân viên Cán lãnh đạo, quản sở trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc hiệu cho phép không thu hút giữ chân người tài, mà quan trọng cung cấp môi trường cho cống hiến hết lực họ Môi trường hoạt động hiệu thường phải tính chất: đồn kết, chia sẻ, thân thiện, cảm thông hỗ trợ lẫn Đồng thời cán lãnh đạo, quản sở phải quan tâm xây dựng truyền thống tốt đẹp quan nhằm tạo dựng niềm tự hào đáng cho người làm việc đơn vị tạo dựng uy tín với đối tác quần chúng Muốn cán lãnh đạo, quản phải trọng củng cố hoạt động mạnh đơn vị, giáo dục tinh thần tập thể nhân viên, giữ gìn uy tín cá nhân đơn vị… Cán lãnh đạo, quản cần quan tâm, nhân ái, thương yêu nhân viên quần chúng Chỉ nhân cách tốt, cán lãnh đạo sở đủ uy tín để hồn thành nhiệm vụ giao * Liên hệ: Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nông nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tơn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Ưu điểm: Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc: Đa số công chức Phường Minh Phương phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức cầu tiến, ham học hỏi nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế quan Công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản người ưu tú, chấp hành tốt chủ trương Đảng, pháp luật nhà nước, tinh thần trách nhiệm cao cơng tác;100% công chức lãnh đạo, quản đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, phần lớn họ người trải qua hoạt động thực tiễn công tác đảng, quyền cấp Do vậy, họ khả đạo, tổ chức thực tốt nhiệm vụ giao Về trình độ chun mơn, kỹ làm việc kết cơng tác: - Về trình độ chuyên môn: Kết khảo sát cho thấy: 100% công chức lãnh đạo, quản trình độ đại học đại học; trình độ cao cấp cử nhân trị; chứng ngoại ngữ, tin học văn phòng qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước Số công chức chun mơn, nghiệp vụ trình độ đại học đại học chiếm khoảng 77% (so với năm 2015 tỷ lệ cơng chức hành đại học đại học tăng 30 %, năm tăng 10%) Mỗi năm số cơng chức trình độ đào tạo đại học sau đại học ngày tăng cao, đồng thời số cơng chức trình độ trung cấp, cấp không qua đào tạo ngày giảm Số lượt công chức bồi dưỡng luận trị, quản nhà nước tương đối cao chiếm tỷ lệ 60%, đa phần trình độ quản nhà nước từ chuyên viên trở lên Số cơng chức ngạch chun viên chun viên chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 75 % Trong đó, 100% cơng chức ngạch chuyên viên cao cấp lãnh đạo Sở, ngành tỉnh Tỷ lệ công chức đảng viên cao đạt khoảng 62,2 % Thực tế cho thấy chuyển biến tích cực cơng tác cán Nếu trước lựa chọn công chức trọng nhiều đến mối quan hệ quen biết, điều kiện tuyển chọn người đào tạo đầy đủ; chí nhận người, xếp cơng việc đưa đào tạo năm gần đây, cơng tác tuyển dụng thay đổi theo hướng tồn diện hơn, trọng lựa chọn người phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chun mơn cao, phù hợp với cương vị đảm trách; trọng tìm nguồn đào tạo nguồn cho việc quy hoạch công chức lãnh đạo, bước thực tiêu chuẩn hóa cơng chức - Về kỹ công tác: Đa số công chức tỉnh kỹ thiết lập mục tiêu, tổ chức thực công việc cá nhân Cơng chức lãnh đạo, quản khả xây dựng chiến lược, kế hoạch thực mục tiêu Đảng, Nhà nước tỉnh đề khả dự kiến khó khăn, trở ngại, vấn đề xảy phương án giải Nhiều cơng chức hiểu biết, tơn trọng lẫn nhau, kỹ giao tiếp tốt nên sớm xử mâu thuẫn nội bộ; thương lượng giải công việc, tiếp xúc với nhân dân, xử tình thực thi cơng vụ… - Về kết công tác: Theo báo cáo thống kê đánh giá cơng chức năm 2011, 1772/3197 cơng chức hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 57%; 1277 cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 41%; 98 cơng chức hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực, chiếm 3% 09 công chức không hồn thành nhiệm vụ, chiếm 0,3%; 56 cơng chức khơng phân loại (vì chưa đủ thời gian cơng tác thời gian học tập trung, nghỉ thai sản theo quy định) Trong nhiều quan tỷ lệ cơng chức hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cao như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Đồn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND huyện Krơng Pắc…đều 90% Về ưu đểm, hạn chế công chức: Ưu điểm: Đội ngũ công chức Phường Minh Phương nhìn chung thể lĩnh trị vững vàng; tinh thần đồn kết, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào thắng lợi nghiệp đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo tinh thần trách nhiệm ý thức kỷ luật cao; ý thức tự chủ, động sáng tạo cơng việc; kiến thức trình độ lực hoạt động thực tiễn, tinh thần khắc phục khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ giao; rèn luyện thử thách đấu tranh cách mạng, quản kinh tế, quản xã hội, sẵn sàng tiếp cận với kiến thức công nghệ mới, bước thích nghi dần với chế quản Đại phận giữ lối sống lành mạnh, luôn chăm lo cho nghiệp chung Đảng, Nhà nước dân Trước hụt hẫng trình độ, lực quản vận hành theo chế thị trường quản Nhà nước; đội ngũ cơng chức Phường tích cực, chủ động khắc phục khó khăn để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ luận trị, văn hoá, kiến thức kinh tế thị trường, quản Nhà nước, pháp luật, pháp chế, đặc biệt nghiệp vụ hành chính, ngoại ngữ, tin học,… Do tích cực học tập nên trình độ cơng chức nâng lên, tăng khả tham mưu, đề xuất ý kiến đóng góp cấp uỷ xây dựng chủ trương công tác, tham mưu, đề xuất ý kiến giúp cấp, ngành hoàn thiện nhiệm vụ, tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị Đảng tỉnh, thành phố,… đề ra, góp phần bước đưa địa phương vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy thuận lợi, tiềm để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dần đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đảm bảo ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Hạn chế: Hạn chế lớn chất lượng đội ngũ công chức Phường Minh Phương chưa đáp ứng yêu cầu quản nhà nước tình hình Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng tỉnh trọng, số lượng cơng chức qua khố đào tạo, bồi dưỡng lớn, nhìn chung chất lượng, kiến thức quản nhà nước, quản kinh tế hạn chế, cấp, chứng tăng, chất lượng thật vấn đề đáng lo ngại Nhiều cơng chức (trong số đơng cơng chức quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân) thiếu kiến thức quản Nhà nước, quản kinh tế, kỹ tác nghiệp… Thể mặt sau: - Về phẩm chất trị, đạo đức: Một phận khơng nhỏ cơng chức hành nhà nước Phường sa sút phẩm chất, đạo đức, tham nhũng hạch sách, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, thiếu ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ, “vô cảm” trước yêu cầu xúc đáng nhân dân, xã hội - Về chất lượng kỹ công tác: Số lượng công chức Phường ngày tăng tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”, đơng không đồng giữa ngành với ngành khác Thiếu cơng chức hành chun ngành, cơng chức lãnh đạo, quản giỏi Nhiều công chức không nghiêm túc tự phê bình tiếp thu phê bình, tính chiến đấu kém, tình trạng nể nang, né tránh, khơng dám nói thẳng, nói thật Xét chất lượng, số lượng cấu nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác phong cách làm làm việc đội ngũ cơng chức yếu chậm đổi - Về độ tuổi giới tính: Đội ngũ cơng chức hành nhà nước Phường Minh Phương nguy bị lão hóa Theo thống kê cho thấy tỉ lệ cơng chức độ tuổi 40 chiếm tỉ lệ 50%, đáng ý tỉ lệ chiều hướng gia tăng thiếu hấp dẫn khu vực hành Nhà nước nguồn nhân lực trẻ cấu nam nữ đội ngũ cơng chức hành nhà nước tỉnh thiếu cân Công chức nam chiếm tỷ lệ 72%, công chức nữ 28% Qua phân tích cấu độ tuổi giới tính cho thấy: cấu cơng chức hành nhà nước Phường Minh Phương vừa thiếu đồng vừa chưa xây dựng tỷ lệ hợp độ tuổi, cấu giới tính cân đối Đây vấn đề cần quan tâm mức Là Phường trung tâm thành phố nên nhiều hạn chế phát triển kinh doanh, du lịch Nguyên nhân ưu điểm hạn chế - Đội ngũ cơng chức Phường hình thành từ nhiều nguồn, đến từ nhiều địa phương khác nhau, số cán CC đào tạo chức - Cùng với chuyển đổi kinh tế thị trường, đội ngũ công chức Phường Minh Phương bước đầu làm quen nên chưa nắm vững chế vận hành kinh tế thị trường, trừ số đào tạo quản kinh tế thị trường Nguyên nhân tác động lớn đến chất lượng đội ngũ công chức Phường, nhiều công chức tỏ lúng túng hẫng hụt kiến thức trước thay đổi công việc vị trí cơng tác - Q trình hội nhập quốc tế diễn nhanh chóng, dẫn tới thay đổi chức năng, nhiệm vụ quan hành chính; thay đổi tiêu chuẩn người thực công việc…Nguyên nhân làm cho khoảng cách yêu cầu công việc lực người thực cơng việc xu hướng ngày xa - Sự không đồng chưa chặt chẽ hệ thống pháp luật công chức nguyên nhân quan trọng làm ảnh hưởng tới chất lượng cơng chức hành nhà nước Phường, việc đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cơng việc tại; u cầu hội nhập, u cầu cơng nghiệp hố đại hố đất nước - Chính sách tiền lương chậm cải tiến nên việc thu hút, khuyến khích đội ngũ cơng chức hành nhà nước làm việc gặp nhiều khó khăn Chế độ tiền lương chưa tương xứng với nhiệm vụ, với cống hiến công chức, để công chức yên tâm, chuyên cần với công việc vị trí cơng tác máy nhà nước Giải pháp: Hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật công chức công tác quản công chức Xây dựng hệ thống vị trí việc làm, đồng thời xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn theo ngạch công chức phù hợp với thực tiễn yêu cầu chuyên môn đối tượng công chức; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cơng chức Bổ sung, hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn theo chức danh công chức lãnh đạo, quản Xây dựng chức trách, nhiệm vụ cho loại cơng chức, đối tượng cơng chức Hồn thiện pháp luật đánh giá công chức, xây dựng ban hành quy chế đánh giá công chức theo hướng lấy kết thực chức trách, nhiệm vụ giao, khối lượng, chất lượng, tiến độ hiệu công việc, ý thức trách nhiệm công việc làm đánh giá, xếp loại công chức Đổi quy định pháp luật khen thưởng công chức thực thi cơng vụ chế độ thưởng phạt nghiêm minh để đảm bảo kỷ cương hiệu công tác quản Về công tác quy hoạch, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, nâng ngạch, điều động, ln chuyển cơng chức Ngồi việc quy hoạch cơng chức lãnh đạo, quản phải hướng đến việc quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng cơng chức chun mơn giỏi, chun gia đầu ngành, chun mơn hóa lĩnh vực Hàng năm Cấp ủy Đảng quyền địa phương đưa công tác quy hoạch thành nhiệm vụ thường xuyên, tổng kết, đánh giá kết quả, tìm ngun nhân đưa giải pháp thích hợp.Việc lựa chọn công chức đưa vào quy hoạch phải thận trọng, kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch sở giới thiệu cán bộ, công chức ban, ngành, đồn thể Tuyển dụng cơng chức phải đảm bảo nguyên tắc: Chọn người đủ lực, khả thực công việc theo yêu cầu khả đáp ứng phát triển tổ chức tức phải chọn nhân tài phục vụ lâu dài công vụ Phải xây dựng chế tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm; xây dựng hệ thống mơ tả cơng việc phù hợp với vị trí việc làm quan, đơn vị; đổi nội dung cách thức thi tuyển cơng chức; cần chế, sách riêng cho việc tuyển dụng cơng chức người chỗ địa phương Việc bố trí, sử dụng, điều động, ln chuyển cơng chức phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với lực, sở trường Bố trí, đề bạt cơng chức lúc, người, việc; phải yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn người phù hợp; bổ nhiệm công chức họ khả cống hiến tốt Đề cao tính trách nhiệm người thẩm quyền sử dụng cơng chức; tránh tình trạng bố trí, sử dụng cơng chức không chỗ -Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng Cụ thể, việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức trường hợp không qua thi tuyển; việc thi nâng ngạch từ cán lên ngạch chuyên viên; nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn ngạch chuyên viên cao cấp… -Việc thi nâng ngạch công chức nên tổ chức thi tuyển cạnh tranh nội địa phương; vấn đề thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo nên áp dụng chức danh lãnh đạo cấp ban, ngành UBND hợp Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức phải vào nhu cầu cơng việc vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ tối thiểu trước bổ nhiệm; định kỳ cơng chức phải tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức Chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn nâng cao trình độ, lực cơng chức Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ngân sách nhà nước cấp nguồn thu khác theo quy định pháp luật Lấy tiêu chuẩn ngạch công chức làm xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng với nội dung thiết thực, phù hợp với đối tượng công chức Đào tạo, bồi dưỡng phải trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu kết hợp với đào tạo thực tiễn Về thực chế độ, sách cơng chức Xây dựng hồn thiện chế độ, sách cơng chức, đặc biệt sách tiền lương Cần đổi chế độ tiền lương công chức theo vị trí việc làm; áp dụng hệ thống bảng lương tính linh hoạt, mềm dẻo sở thực quyền tự chủ ngân sách địa phương; áp dụng hệ thống bảng lương riêng cho vị trí lãnh đạo thơng qua thi tuyển trực tiếp, công khai; đẩy mạnh thực xã hội hóa dịch vụ cơng, thực tốt quy định Chính phủ khốn biên chế chi phí hành quan hành nhà nước Đổi sách thu hút nhân tài vào làm việc quan hành nhà nước với quy trình đơn giản, chế độ đãi ngộ phù hợp; Về công tác đánh giá công chức Đánh giá công chức phải gắn vào cơng việc cụ thể, hồn cảnh cụ thể gắn với chế sách, phân tích cụ thể điều kiện hồn cảnh mà cơng chức hoạt động Xây dựng tiêu chí đánh giá, thang đánh giá cho chức danh, cương vị cụ thể tốt; nghiên cứu thực chế độ “khách hàng” đánh giá công chức Đánh giá công chức phải thực thường xuyên lưu trữ kết đầy đủ, làm tài liệu để theo dõi trình diễn biến phát triển Các giải pháp khác điều kiện môi trường, phương tiện làm việc Môi trường làm việc công chức bao gồm: sở vật chất, tinh thần, chế độ sách, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên nhân viên với nhân viên Vì vậy, cần tạo mơi trường làm việc thuận lợi, thân thiện; sở vật chất phương tiện làm việc công chức yên tâm công tác phục vụ nhân dân./ ... số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tơn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.7 29 Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa... cực tham gia xây dựng Đảng, quyền Ưu điểm hoạt động lãnh đạo, quản lý: Hàng năm, vào Nghị Tỉnh ủy HĐND tỉnh, UBND Phường Minh Phương ban hành Kế hoạch đạo, điều hành thực nhiệm vụ KT-XH dự toán... Phường triển khai thực hiện; Chỉ đạo quan chuyên môn chuẩn bị tốt báo cáo, đề án, tờ trình trình HĐND Phường kỳ họp; Ln đảm bảo điều hành tập trung thống nhất, mở rộng phát huy dân chủ, tăng cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1, Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay