Bài 9 phòng chống tham nhũng

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:50

Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9 phòng chống tham nhũng Bài 9: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ PHỊNG CHỐNG THAM NHŨNG,LÃNG PHÍ Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; Đất nông nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tơn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Ưu điểm: Việc thực chủ trương, giải pháp phòng ngừa tham nhũng Phường Minh Phương a) Cơng tác tuyên truyền, giáo dục công tác truyền thông phòng, chống tham nhũng (PCTN) UBND Phường Minh Phương chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời tích cực tuyên truyền, giáo dục nội dung Luật PCTN văn hướng dẫn thi hành tổ chức tập huấn, hội thảo, cung cấp tài liệu công tác PCTN; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên PCTN Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cán bộ, công chức, viên chức nhân dân công tác b) Công khai, minh bạch hoạt động UBND Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hoạt động UBND Phường, gắn với cải cách thủ tục hành chính; tập trung vào lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, sử dụng ngân sách, tài sản công, công tác tổ chức, cán bộ, công tác tra, kiểm toán để người dân, doanh nghiệp, quan chức nắm bắt thông tin hoạt động quan nhà nước, giám sát việc thực phòng ngừa tham nhũng Cơng khai, minh bạch đời sống trị (hoạch định đường lối, sách, pháp luật; hoạt động chất vấn, trách nhiệm giải trình…); chương trình mục tiêu quốc gia, tài ngân sách nhà nước; mua sắm công; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch cán Tính cơng khai, dân chủ việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán ngày coi trọng Đến nay, Phường Minh Phương hồn thành cơng bố cơng khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải mình; triển khai thực chế cửa, cửa liên thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ công tác quản lý điều hành thông qua việc áp dụng hệ thống mạng công nghệ thông tin, xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 phục vụ công tác chuyên môn; quy định cụ thể thủ tục, quy trình giải quyết, loại giấy tờ cần thiết, thời gian giải quyết, trách nhiệm cán bộ, công chức để tổ chức, doanh nghiệp công dân biết để giám sát, tránh phiền hà, sách nhiễu cán bộ, công chức thi hành công vụ theo hướng tiến tới hành cơng mang tính phục vụ c) Xây dựng, thực chế độ, định mức, tiêu chuẩn Triển khai thực quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy định biên chế kinh phí hành chính, quy định tạm thời quản lý chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ; chấp hành nghiêm đầu tư xây dựng, quản lý thu chi tài chính, thực tiết kiệm (20%) chi tiêu tài Tăng cường rà sốt chế, sách, chấn chỉnh chương trình, dự án đầu tư khơng có hiệu quả; sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp d) Xây dựng thực quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cán bộ, cơng chức; việc chuyển đổi vị trí công tác; quy định việc tặng quà, nhận quà tặng nộp lại quà tặng Xây dựng quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức thực nhiệm vụ, cơng vụ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm có trách nhiệm q trình thi hành nhiệm vụ, công vụ e) Minh bạch tài sản, thu nhập Việc kê khai tài sản vào nếp, có tác động tích cực đến nhận thức hành động cán bộ, công chức trách nhiệm minh bạch tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn g) Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy tham nhũng Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy tham nhũng có tác dụng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời có tác dụng răn đe định Công tác phát xử lý hành vi tham nhũng Công tác kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo kiểm toán nhà nước tăng cường tập trung vào lĩnh vực có nguy tham nhũng cao như: quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng…Nhìn chung cơng tác tra, kiểm tốn, giải khiếu nại, tố cáo, tăng cường đạt kết đáng ghi nhận Phát huy vai trò giám sát Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc công tác PCTN phường Minh Phương Hội đồng nhân dân (HĐND) Phường Minh Phương xem xét thảo luận báo cáo Ủy ban nhân dân công tác PCTN; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc giám sát việc sử dụng quỹ hỗ trợ xóa nhà dột nát; tổ chức nhiều đợt giám sát PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát chặt chẽ khoản ngân sách cấp bổ sung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Minh Phương tăng cường phối hợp với quan nhà nước PCTN; có đóng góp quan trọng cơng tác tun truyền, phổ biến sách, pháp luật PCTN sở; đồng thời tích cực triển khai hoạt động giám sát công tác PCTN Ủy ban Mặt trận Phường Minh Phương tiến hành giám sát việc tiếp dân Chủ tịch UBND, giám sát việc công khai nhiệm vụ, thu chi ngân sách, đề bạt, nâng lương, nâng ngạch, tiếp nhận, tuyển dụng, chuyển đổi vị trí cơng tác xử lý cán bộ, cơng chức có vi phạm Hằng năm, MTTQ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND trưởng khu dân cư, tổ trưởng dân phố; tổ chức nhiều hòm thư địa phương để nhân dân tố cáo, phát tham nhũng; tiếp nhận phân loại đơn thư công dân để chuyển tải, kiến nghị kịp thời tới quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc giải đơn thư quan nhà nước; Hạn chế Chưa đạt yêu cầu mục tiêu đề ngăn chặn, bước đẩy lùi tham nhũng Một số c chế, sách, quy định chậm bổ sung, sửa đổi dẫn đến hiệu thấp tổ chức thực hiện; công khai, minh bạch, dân chủ số mặt hoạt động hạn chế (nhất lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý thu chi ngân sách ); tình trạng vi phạm quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn xảy nhiều nơi; minh bạch tài sản, thu nhập hiệu thấp; tính tiên phong gương mẫu người đứng đầu công tác PCTN yếu; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy tham nhũng, sai phạm chưa nghiêm, chưa tương xứng với số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý; việc chuyển đổi vị trí cơng tác hình thức, bất cập; việc tự phát hành vi tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị hạn chế; số vụ việc, vụ án tham nhũng phát xử lý thấp so với tình hình hình thực tế diễn ra; số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài; hoạt động chất vấn đại biểu HĐND PCTN kỳ họp chưa nhiều, hoạt động giám sát HĐND công tác PCTN chưa sâu; vai trò MTTQ tổ chức thành viên chưa phát huy mức; hoạt động Ban tra nhân dân Ban Giám sát đầu tư cộng đồng lúng túng, chưa thường xun có phần hình thức Tham nhũng diễn nghiêm trọng với biểu tinh vi, phức tạp, diễn nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây xúc, bất bình xã hội tiếp tục thách thức lớn lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Nguyên nhân: Việc tuyên truyền chưa sâu rộng đến cấp sở tầng lớp nhân dân; nội dung tuyên truyền, giáo dục PCTN chưa thực phong phú, hấp dẫn Vẫn phận cán bộ, quần chúng nhân dân nhận thức công tác PCTN chưa đầy đủ nên thiếu tự giác chấp hành quy định pháp luật PCTN Cơng khai, minh bạch số mặt hạn chế (như hoạt động cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, đầu tư dự án, xây dựng ); tình trạng lạm dụng quy định bí mật nhà nước để không thực việc công khai, minh bạch Nhiều chế độ, định mức, tiêu chuẩn chậm sửa đổi, bổ sung nên không phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, quy định chi tiêu tài chính; tình trạng vi phạm chế độ, định mức Việc chuyển đổi vị trí cơng tác gặp khó khăn Số người đứng đầu bị xử lý so với số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý Nhiều nơi nhầm lẫn việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu xảy tham nhũng với việc xử lý người đứng đầu trực tiếp thực hành vi tham nhũng Quy định tr ình tự, thủ tục thẩm quyền xử lý trách nhiệm người đứng đầu nhiều vướng mắc nên khó thực Kết đạt thấp, số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý so với tình hình thực tế; nhiều vụ việc xử lý chậm, kéo dài Còn có cán vi phạm pháp luật, có biểu tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, kê khai tài sản không trung thực Người dân chưa tham gia tích cực việc đấu tranh với biểu tiêu cực, tham nhũng III NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP Để cơng tác PCTN nói chung PCTN Phường Minh Phương ngày tốt hơn, cần thực tốt số nhiệm vụ, giải pháp sau: Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị công tác PCTN; tăng cường cơng tác tự phê bình phê bình, gương mẫu cán lãnh đạo, quản lý cấp 2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục PCTN; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm PCTN cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhân dân Bổ sung, hồn thiện chế, sách, pháp luật quản lý kinh tế, xã hội Trước hết cần đẩy mạnh cải cách hành hồn thiện quy định nhằm khắc phục sơ hở, thiếu sót quản lý, tập trung vào lĩnh vực dễ xảy tham nhũng: quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng bản, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý phí, lệ phí, tài sản công, công tác định giá tài sản cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước… Tăng cường tính cơng khai, minh bạch hoạt động quan nhà nước trách nhiệm giải trình cán bộ, cơng chức, viên chức, việc xây dựng sách, pháp luật, trình chuẩn bị trình, ban hành định, văn hành cá biệt Tiếp tục áp dụng linh hoạt sách, pháp luật PCTN thời gian tới Nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tra, kiểm tra, kiểm toán, việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý kiên quyết, kịp thời hành vi tham nhũng, người bao che cho tham nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng Có chế, sách quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng, tố cáo sai thật; nâng cao lực tăng cường hoạt động quan chức PCTN Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị công tác PCTN;tăng cường, phát huy mạnh mẽ vai trò phát hiện, giám sát nhân dân, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đồn thể hệ thống trị, đặc biệt vai trò, trách nhiệm quan báo chí cán bộ, đảng viên công tác PCTN HĐND Phường cần quan tâm đến công tác giám sát hoạt động PCTN, trước hết giám sát hoạt động quan có chức PCTN, từ đó, yêu cầu kiến nghị quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền thực biện pháp PCTN có hiệu Nghiên cứu để có chế tài bảo đảm cho việc giám sát Hội đồng nhân dân có hiệu lực thực tế Triển khai thực có hiệu Kết luận Hội nghị Trung ương (khóa XI) (Kết luận số 21KL/TW ngày 25/5/2012 Ban Chấp hành Trung ương Đảng) việc giao tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo cơng tác PCTN có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN có vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy địa phương Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm tốt phù hợp Phường, xã khác địa bàn thành phố Việt trì để nâng cao hiệu cơng tác PCTN, củng cố lòng tin nhân dân ... lý hành vi tham nhũng; xử lý kiên quyết, kịp thời hành vi tham nhũng, người bao che cho tham nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng Có chế, sách quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng,... đứng đầu để xảy tham nhũng, sai phạm chưa nghiêm, chưa tương xứng với số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý; việc chuyển đổi vị trí cơng tác hình thức, bất cập; việc tự phát hành vi tham nhũng quan,... lý so với số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý Nhiều nơi nhầm lẫn việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu xảy tham nhũng với việc xử lý người đứng đầu trực tiếp thực hành vi tham nhũng Quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9 phòng chống tham nhũng, Bài 9 phòng chống tham nhũng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay