“Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung giải phương trình và hệ phương trình ở trường THPT nước CHDCND lào’’

93 34 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:47

: “Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung giải phương trình và hệ phương trình ở trường THPT nước CHDCND Lào’’: “Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung giải phương trình và hệ phương trình ở trường THPT nước CHDCND Lào’’: “Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung giải phương trình và hệ phương trình ở trường THPT nước CHDCND Lào’’: “Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung giải phương trình và hệ phương trình ở trường THPT nước CHDCND Lào’’ MỞ ĐẦU I Lí chọn đề tài Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thời kỳ đổi mới, đòi hỏi ngành Giáo dục Thể thao có bước đổi mặt, nhằm đào tạo người lao động có đủ kiến thức, lực sáng tạo, trí tuệ phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhân lực đất nước phù hợp với bốn trụ cột giáo dục UNESCO kỷ XXI (Học để biết, học để làm, học để chung sống học để khẳng định mình) Với mong muốn Nhà nước đề chiến lược phát triển nguồn nhân lực từ 2006 - 2015 theo hướng: Một nội dung dạy học chương trình giáo dục phổ thơng CHDCND Lào kéo dài 12 năm; hai khuyến khích mở rộng hội cho người đến tuổi học, cải thiện chất lượng liên kết giáo dục; ba tạo chiến lược khoa học giáo dục kế hoạch hành động khoa học giáo dục; bốn ý mở rộng trường kỹ thuật đào tạo dạy nghề Với sứ mệnh làm gia tăng giá trị người, mục tiêu giáo dục phải đào tạo người phát triển tồn diện mặt, khơng có kiến thức mà giàu lực trí tuệ Hiện nay, Bộ Giáo dục Lào nghiên cứu chương trình từ lớp đến lớp 12 Kiến thức SGK thiết kế theo hoạt động cho GV áp dụng PPDH lấy HS làm trung tâm Do vậy, có bước thay đổi mạnh mẽ PPDH, kiểm tra đánh giá Tuy nhiên, thực trạng dạy học Tốn trường THPT tồn cách dạy thầy đọc, trò chép, HS ghi nhớ máy móc, dập khn tốn GV đề Điều giúp cho HS làm kết tốn theo khn mẫu có sẵn chẳng giúp ích để phát triển trí tuệ cho HS mà làm HS xa rời thực tế, mệt mỏi chán nản Do vậy, phận GV có ý thức nhu cầu đổi PPDH Đó vấn đề cấp bách ngành Giáo dục Thể thao quan tâm đặc biệt Vận dụng phương pháp vào việc dạy học Toán trường THPT cho PPDH phù hợp với hầu hết đối tượng học sinh (tức phát huy tối đa hoạt động tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo HS)? Xuất phát từ đặc điểm nội dung dạy học từ chất trình học tập mơn Tốn, kết hợp với thực nghiệm sư phạm trường phổ thơng, nhà lí luận dạy học toán học khẳng định: phương pháp dạy học phát giải vấn đề phương pháp dạy học hữu hiệu giúp HS phát triển lực trí tuệ Phương pháp phát giải vấn đề nhà sư phạm Lào tiếp thu từ nhà sư phạm giới, song vận dụng cụ thể, nên việc vận dụng kết nghiên cứu vào nội dung dạy học thực tế nhiều khó khăn Do cần thiết đưa hướng dẫn cụ thể nội dung Toán học, thể việc vận dụng phương pháp dạy học PH&GQVĐ cách hiệu Nội dung phương trình, hệ phương trình nội dung quan trọng chương trình mơn Tốn Học tốt nội dung kiến thức phần này, HS giải tốn nội kiến thức phần phương trình, hệ phương trìnhgiải nhiều toán nội dung khác mà cần đến việc giải phương trình, hệ phương trình Giải phương trình, hệ phương trình kĩ mà yêu cầu HS phải thực Với lí trên, đề tài chọn là: “Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề dạy học nội dung giải phương trình hệ phương trình trường THPT nước CHDCND Lào’’ II Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương án dạy học số nội dung dạy học phương trình, hệ phương trình theo phương pháp dạy học phát giải vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tốn trường phổ thơng Lào III Đối tượng nghiên cứu Quá trình dạy học phương trình hệ phương trình theo phương pháp PH&GQVĐ trường THPT nước CHDCND Lào IV Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất biện pháp sư phạm thích hợp để vận dụng phương pháp dạy học PH&GQVĐ vào nội dung phương trình hệ phương trình nâng cao chất lượng DH nội dung này, đồng thời nâng cao khả PH&GQVĐ cho học sinh nước Lào V Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận dạy học PH&GQVĐ; - Nghiên cứu nội dung phương trình, hệ phương trình vận dụng dạy học PH&GQVĐ trường THPT nước CHDCND Lào; - Xây dựng biện pháp sư phạm nhằm vận dụng dạy học PH&GQVĐ vào nội dung phương trình hệ phương trình trường THPT nước CHDCND Lào; - Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất VI Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu sau: Nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu tài liệu lý luận dạy học, tâm lý học, giáo dục học tài liệu liên quan đến đề tài - Nghiên cứu nội dung chương trình SGK phần phương trình hệ phương trình chương trình mơn Tốn THPT nước CHDCND Lào Quan sát – điều tra: Dự tiết dạy phương trình hệ phương trình trường THPT nước CHDCND Lào nhằm tìm hiểu tình hình dạy học nội dung 3 Tổng kết kinh nghiệm: Hỏi ý kiến chuyên gia, tham khảo ý kiến đóng góp số giáo viên có kinh nghiệm Thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi tính hiệu đề tài VII Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chương 2: Vận dụng dạy học phát giải vấn đề dạy học nội dung giải phương trình hệ phương trình trường THPT nước CHDCND Lào Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 1.1 Nhu cầu đổi phương pháp dạy học, số phương pháp dạy học tích cực 1.1.1 Nhu cầu đổi phương pháp dạy học Khi đánh giá thực trạng giáo dục Lào, số nhà giáo dục cho rằng: chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới; Chương trình giáo dục nặng tính hàn lâm, kinh viện, nặng thi cử, chưa trọng đến tính sáng tạo, lực thực hành hướng nghiệp; chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu người học; chưa gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu khoa học - công nghệ triển khai ứng dụng Đất nước Lào đà đổi toàn diện mặt, lĩnh vực đời sống xã hội Một yếu tố định hiệu trình đổi đổi ngành Giáo dục Đào tạo Yêu cầu đào tạo người có phẩm chất tốt, có lực lao động hiệu quả, có kỹ sống có ý thức cống hiến tập thể, đất nước ln đặt lên hàng đầu Muốn đáp ứng yêu cầu này, khơng khác hơn, ngành Giáo dục Thể thao đã, tập trung vào đổi phương pháp dạy học, SGK, nội dung học tập Trong tình hình nay, phương pháp dạy học nước Lào tồn tình trạng phổ biến: thầy thuyết trình tràn lan; kiến thức truyền thụ dạng có sẵn, yếu tố tìm tòi, phát hiện; thầy áp đặt, trò thụ động; thiếu hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo người học,… Như vậy, mâu thuẫn nảy sinh ngày lớn yêu cầu đào tạo người phù hợp trình độ phát triển kinh tế, xã hội với thực trạng bất cập phương pháp dạy học Những tư tưởng chủ đạo đổi phương pháp dạy học kể đến như: “Phát huy tính tích cực”, “Phương pháp dạy học (hoặc giáo dục) tích cực”, “Tích cực hóa hoạt động học tập”, “Hoạt động hóa người học”,… Tuy hình thức phát biểu khác tư tưởng đòi hỏi phải đảm bảo cho học sinh vai trò chủ thể, tích cực hoạt động trình học tập Những đường lối, quan điểm đạo nhà nước Lào đổi giáo dục thể nhiều văn Bộ Giáo dục Thể thao Lào đạo chủ trương thay đổi SGK từ lớp tới lớp 12 đó, SGK trình bày cụ thể hơn, thấy hoạt động cần làm HS Từ dẫn tới yêu cầu đổi PPDH cho phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS, lấy HS làm trung tâm Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đây, việc cải cách tồn diện giáo dục phổ thơng PPDH yêu cầu cấp thiết 1.1.2 Một số phương pháp dạy học tích cực trường THPT a) Phương pháp dạy học Theo Nguyễn Bá Kim [20, tr 103]: “Phương pháp dạy học cách thức hoạt động giao lưu thầy gây nên hoạt động giao lưu cần thiết trò nhằm đạt mục tiêu dạy học” Khái niệm phương pháp dạy học có ba đặc điểm bản: Thứ nhất, hoạt động thầy hoạt động trò khơng phải hai hoạt động song song, độc lập nhau; hoạt động thầy gây nên hoạt động trò, có tác động điều khiển hoạt động trò Tuy nhiên, tác động không bao gồm hoạt động thầy mà có giao lưu thầy với trò hoạt động độc lập trò nảy sinh, thúc đẩy từ hoạt động thầy Thứ hai, phương pháp dạy học mang tính khái qt, chuyển từ trường hợp sang trường hợp khác Phương pháp dạy học thân hoạt động giao lưu giáo viên bình diện riêng lẻ cụ thể mà hình ảnh khái quát hoạt động giao lưu người thầy, thường hình thành phản ánh hoạt động giao lưu dẫn tới thành công giáo viên trình dạy học Thứ ba, phương pháp dạy học phương tiện để đạt mục tiêu dạy học chúng phân biệt với phương tiện dạy học chúng phương tiện tư tưởng, khơng phải phương tiện vật chất b) Phương pháp dạy học tích cực Để tồn phát triển, người phải chủ động, tích cực cải biến mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh Tính tích cực phẩm chất vốn có người, tính tích cực học tập - thực chất tính tích cực nhận thức, đặc trưng khát vọng hiểu biết, cố gắng trí lực có nghị lực cao q trình chiếm lĩnh tri thức Tính tích cực học tập thể qua cấp độ từ thấp đến cao như: bắt chước, gắng sức làm theo mẫu thầy, bạn; tiếp đến tìm tòi, độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải khác vấn đề; cao sáng tạo để tìm cách giải độc đáo Phương pháp dạy học tích cực thuật ngữ rút gọn dùng nhiều nước, để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Phương pháp dạy học tích cực có bốn đặc trưng là: dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh; dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác; kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò c) Một số phương pháp dạy học tích cực áp dụng trường THPT Các phương pháp giáo dục THPT áp dụng kể đến thuyết trình, trực quan, đàm thoại, làm việc nhóm, giải vấn đề, động não, thí nghiệm, thực hành, trắc nghiệm, tự nghiên cứu, dạy học theo dự án, nghiên cứu trường hợp,… Trong đó, số phương pháp dạy học tích cực cần phát triển như: đàm thoại phát hiện, dạy học phát giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ, dạy học theo dự án, khám phá, tự học 1.2 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học mơn Tốn trường THPT 1.2.1 Những vấn đề chung Trong hệ thống xu hướng dạy học không truyền thống, phương pháp dạy học phát giải vấn đề phương pháp dạy học tích cực sử dụng thường xuyên phù hợp với nhiều nội dung dạy học, phát huy hiệu cao dạy học, đặc biệt dạy học mơn Tốn Trước đây, có tác giả gọi dạy học “nêu vấn đề” ([10], [12]), có tài liệu viết “dạy học giải vấn đề [18] Tuy nhiên hai cách gọi có hạn chế Theo Nguyễn Bá Kim [19], thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề” có hai nhược điểm: dẫn tới suy nghĩ lầm vấn đề thầy giáo nêu theo ý khơng nảy sinh từ lơgic bên tình huống; hai hiểu kiểu dạy học dừng việc nêu vấn đề không nói rõ vai trò học sinh q trình giải vấn đề Thuật ngữ “dạy học phát giải vấn đề” khắc phục hai đặc điểm trên, nhằm làm rõ hàm ý giúp học sinh phát giải vấn đề Theo I.IA Lecne thì: thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề” đời chưa bao năm, việc nghiên cứu tư tưởng dạy học nêu vấn đề thật rầm rộ bắt đầu chưa lâu lắm, tư tưởng đó, tên gọi khác nhau, tồn giáo dục học hàng ngàn năm [21, tr 6] sớm nữa, tượng “nêu vấn đề” Xôcrat (469 - 399 trước công nguyên) thực tọa đàm Trong thập kỷ 60 - 70 kỉ XX, phương pháp dạy học nhiều nhà khoa học giới quan tâm, bình diện thực nghiệm rộng rãi nhiều môn học khác cho nhiều lứa tuổi học sinh phổ thông Đặc biệt công trình nghiên cứu Ơkon V[12], Đanhilov M A; Xcatkin M N [6]; Rubinstein S L, Macchuskin, Kudriavsev… Lào, phương pháp bắt đầu quan tâm áp dụng rộng rãi Đặc biệt, năm gần đây, trước thách thức yêu cầu phát triển xã hội, mục đích nhà trường phải đào tạo cho người học sinh - lực lượng lao động nòng cốt tương lai, có lực phát giải vấn đề cách độc lập, sáng tạo Một ưu tiên hàng đầu lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp yêu cầu sử dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề Năng lực phát giải vấn đề lực then chốt, cần thiết cho học sinh mà nhà trường nơi góp phần chủ yếu rèn luyện 1.2.2 Cơ sở lí luận phương pháp dạy học phát giải vấn đề Theo Nguyễn Bá Kim [13, tr 115], phương pháp dạy học phát giải vấn đề dựa sở sau: Cơ sở triết học: theo triết học vật biện chứng, mâu thuẫn động lực thúc đẩy trình phát triển Một vấn đề gợi cho học sinh học tập mâu thuẫn yêu cầu nhiệm vụ nhận thức với kiến thức kinh nghiệm sẵn có Tình phản ánh cách lôgic biện chứng quan hệ bên kiến thức cũ, kĩ cũ kinh nghiệm cũ yêu cầu giải thích kiện đổi tình Cơ sở tâm lý học: Theo nhà tâm lý học, người bắt đầu tư tích cực nảy sinh nhu cầu tư duy, tức đứng trước khó khăn nhận thức cần phải khắc phục, “tư sáng tạo ln ln bắt đầu tình gợi vấn đề”.(Rubinstein.S.L, 1960,trang 435) Cơ sở giáo dục học: Dạy học phát giải vấn đề phù hợp với nguyên tắc tính tự giác tích cực khêu gợi hoạt động học tập mà chủ thể hướng đích, gợi động trình phát giải vấn đề Dạy học theo phương pháp biểu thống giáo dưỡng giáo dục Tác dụng giáo dục phương pháp dạy học chỗ dạy cho học sinh học cách khám phá, tức rèn luyện cho họ cách thức phát hiện, tiếp cận giải vấn đề cách khoa học Đồng thời, góp phần bồi dưỡng cho người học đức tính cần thiết người lao động sáng tạo tính chủ động, tích cực, tính kiên trì vượt khó, tính kế hoạch thói quen tự kiểm tra 1.2.3 Những khái niệm Hiện nay, cơng trình nghiên cứu khoa học khác nhà giáo dục, nhà sư phạm nước dạy học phát giải vấn đề, có nét riêng biệt, khác việc trình bày khái niệm phương pháp dạy học Trong hoàn cảnh vậy, tác giả lựa chọn thực trình bày khái niệm dạy học phát giải vấn đề theo tài liệu sau: [10]; [11]; [12]; [13]; [14]; [17]; [18]; [19]; [21] Hệ thống: hiểu tập hợp phần tử với quan hệ phần tử tập hợp Tình huống: hiểu hệ thống phức tạp gồm chủ thể khách thể, chủ thể người khách thể hệ thống Nếu tình huống, chủ thể chưa biết phần tử khách thể tình gọi tình tốn chủ thể Trong tình tốn, trước chủ thể đặt mục tiêu tìm phần tử chưa biết dựa vào số phần tử cho trước khách thể ta có tốn Một toán gọi vấn đề chủ thể chưa biết thuật giải áp dụng để tìm phần tử chưa biết tốn Như vậy, vấn đề khơng đồng nghĩa với tốn Những toán yêu cầu học sinh đơn trực tiếp áp dụng thuật giải khơng phải vấn đề Ví dụ: Bài tốn giải phương trình: x  3x   vấn đề HS vừa học xong cách giải phương trình bậc hai, tốn không vấn đề HS biết thuật giải phương trình trùng phương 10 + Hướng dẫn giảng dạy: Chúng tơi thiết kế tình tiếp cận khái niệm phương trình tình phát giải vấn đề: giải phương trình trên, kèm theo tập giải hệ phương trìnhhệ số số Sau giảng thực nghiệm phần phương trình hệ phương trình trên, chúng tơi có kiểm tra 45 phút nhằm đánh giá lực em Đề kiểm tra số 1: Câu 1: Giải phương trình sau: a) x  x   c) b) x  x   d) 3x  12 x   x 10  x  x  x  2x e)  x  x    x  x    2 Câu 2: Cho phương trình: x   m  1 x  m  a) Với giá trị m phương trình có nghiệm? b) Trong trường hợp có nghiệm có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, tính tổng bình tổng bình phương hai nghiệm phương trình theo m Đề kiểm tra số 2: Câu 1: Giải hệ phương trình sau: �4 x  y  � a) � 2 x  y  � � �2 x  y  z  � c) �3x  y  8z  � x  y  4z  � 2x  y  � 3x  y  � b) � Câu 2: Với giá trị a hệ phương trình sau có nghiệm: �  a  1 x  y  a  � �x   a  1 y  Câu 3: Giải hệ phương trình sau: 79 �x  xy  y  a) � 2x  y  � �x  y  x  y  b) � �xy  x  y  �x  x  y c) � �y  y  x 3.4 Kết đánh giá thực nghiệm sư phạm - Điểm yếu - - Điểm trung bình - - Điểm 7- - Điểm giỏi 9-10 3.4.1 Kết thực nghiệm sư phạm Bảng 1: Thống kê kết kiểm tra số Lớp SLHS TN 10A ĐC 10B 40 40 Số Điểm kiểm tra đạt điểm Xi kiểm tra 40 40 2 6 10 12 8 10 0 1 10 Bảng 2: Thống kê kết kiểm tra số Lớp TN 10A ĐC 10B SLH Số S kiểm tra 40 40 40 40 Điểm kiểm tra đạt điểm Xi 3 12 11 7 Bảng 3: Thống kê kết tổng kiểm tra số số Lớp Số kiểm tra TN 10A 80 ĐC 10B 80 - Điểm trung bình Điểm kiểm tra đạt điểm Xi Điểm TB 4 5 12 13 cộng hai 16 23 nghiệm là: 80 22 13 kiểm 15 13 số 10 số ( ) 6.15 4.8 lớp thực - Điểm trung bình cộng hai kiểm số số lớp đối chứng là: - Tỉ lệ điểm trung bình lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng Bảng 4: Thống kê tỉ lệ phần trăm, Điểm yếu, trung bình, khá, giỏi kiểm tra số số Số Lớp TN 10A ĐC 10B Điểm yếu kiểm tra 80 80 - (%) 12.5 40 Điểm trung bình - (%) 47.5 45 Điểm - (%) 35 12.5 Điểm giỏi -10 (%) 2.5 Theo biểu đồ cho thấy là: - Điểm yếu lớp thực nghiệm 12.5% thấp so với lớp đối chúng 40% - Điểm trung bình lớp thực nghiệm 47.5% cao so với lớp đối chúng 45% - Điểm lớp thực nghiệm 35% cao so với lớp đối chúng 12.5% - Điểm giỏi lớp thực nghiệm 5% cao so với lớp đối chúng 2.5% 81 Tỉ lệ điểm trung bình, giỏi lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng, điều thể độ bền vũng kiến thức lớp thực nghiệm lớp đối chứng 3.4.2 Đánh giá thực nghiệm sư phạm Dựa sở đánh giá nêu trên, sau đợt thực nghiệm thu nhận xét, đánh giá: - Các tình gợi vấn đề nêu luận văn đưa vào dạy học thử nghiệm gây hứng thú, lôi ý học sinh, kích thích học sinh tham gia phát giải vấn đề cách tự nhiên không áp đặt (tuy nhiên cần hỗ trợ giáo viên số trường hợp định) - Mức độ khó thể tình gợi vấn đề vừa sức với học sinh (vì trình tiến hành thử nghiệm chúng tơi dựa vào lực học lớp để lựa chọn tập thích hợp) - Sau tiết học, đa số học sinh nắm kiến thức có kĩ giải tập giao - Học sinh bước đầu làm quen với số phương pháp thủ thuật tìm đốn Đặc biệt, nhiều học sinh có thói quen “bắt chước” thực hành tư có lí như: tương tự hóa, đặc biệt hóa, khái quát hóa tổng quát hóa Nhờ phương pháp dạy học phát giải vấn‘để với tình nêu luận văn, học sôi hơn, học sinh làm việc nhiều hơn, tự suy nghĩ nhiều hoạt động cách tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo - Đa số giáo viên tham khảo ý kiến trực tiếp tham gia thử nghiệm nhận xét: phương pháp dạy học phát giải vấn đề hồn tồn khả thi, khơng áp dụng tình nêu luận văn mà áp dụng cho nhiều tình khác Tuy nhiên phương pháp dạy học phát giải vấn đề đem áp dụng cho tồn chương trình, giảng dạy giáo viên cần kết hợp 82 thêm phươrig pháp dạy học khác không coi phương pháp dạy học chìa khóa vạn - Việc vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình (đại số 10) nêu luận văn tài liệu tham khảo tốt giáo viên trực tiếp giảng dạy toán THPT đặc biệt giáo viên toán bước vào nghề 3.5 Kết luận chương Qua kết thử nghiệm sư phạm nêu ta thấy việc tổ chức dạy học tình điển hình nêu luận văn (theo hướng dạy học phát giải vấn đề) đã: - Tạo môi trường học tập tốt: học sinh hứng thú học tập, khơng khí học tập sơi nổi, học sinh có ấn tượng tốt với nội dung học tập, học sinh học cách tự khám phá, tự phát giải vấn đề - Phát triển khả tư toán học cho học sinh, đặc biệt phát triển tư sáng tạo - Góp phần tạo sở ban đầu cho giáo viên họ thực dạy học phát giải vấn đề Từ liên hệ để vận dụng phương pháp vào dạy học chủ đề khác mơn Tốn trường THPT bên Lào KẾT LUẬN CHUNG Đề tài “Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề dạy học nội dung giải phương trình hệ phương trình trường THPT nước CHDCND Lào” kết sau: Trên sở nghiên cứu lí luận tổng kết kinh nghiệm nhà sư phạm dựa vào thực tiễn q trình dạy học tốn trường THPT bên Lào, luận văn vận dụng phương pháp dạy học phát giải giải vấn đề dạy học nội dung giải phương trình hệ phương trình trường Đại số 10 THPT, nước CHDCND Lào, cụ thể là: 83 - Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào việc tổ chức dạy học khái niệm: phương trình hệ phương trình - Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào việc tổ chức dạy học định lí - Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào việc tổ chức dạy học qui tắc - Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào việc tổ chức dạy học giải số tập tốn: Giải biện luận phương trình hệ phương trình - Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào việc tổ chức dạy học tìm sai lầm sửa chữa sai lầm học sinh thường mắc phải giải toán phương trình hệ phương trình Những vận dụng góp phần: - Tạo điều kiện cho học sinh học tập cách “ tự khám phá ” tri thức, tư phát giải vấn đề - Tạo sở đầu cho giáo viên thực phương pháp dạy học phát giải vấn đề mơn tốn, đặc biết q trình dạy học chủ đề phương trình hệ phương trình Đạo số 10 THPT Kết thử nghiệm cho thấy rằng: - Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào thực tiễn dạy học nói chung dạy học tốn nói riêng trường THPT hồn tồn có tính khả thi, áp dụng cho việc dạy học tất loại hình trường THPT bên Lào - Giáo viên tốn trường THPT Lào có khả xây dựng tình gợi vấn đề vận dụng vào q trình dạy học tính điển luận văn xây dựng 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (1997), 540 toán đại số 10 nâng cao, NXB Trẻ Các sách giáo khoa, sách tập sách giáo viên mơn Tốn lớp 9, 10 THPT Nguyễn Hữu Châu (1995), Dạy học giải vấn đề mơn Tốn, Nghiên cứu giáo dục số Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề chương trình trình dạy học, NXB Giáo dục Hồng Chúng (1997), Phương pháp dạy học Tốn trường THPT sở, NXB Giáo dục, Hà Nội Đalilôp M.A Xcatkin M.N (1980), Lý luận dạy học trường phổ thông, NXB Giáo dục Trương Thị Vinh Hạnh (2008), Dạy học mơn Tốn trường THPT thông qua hoạt động giáo khoa, NXB Đại học sư phạm 85 Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc Trình (1981), Giáo dục học mơn Tốn, NXB Giáo dục Kharlamop.I.F (1978), Phát huy tính tích cực học sinh nào, 10 NXB Giáo dục Nguyễn Bá Kim (1997), Học tập hoạt động hoạt động (sách bồi dưỡng thường xuyên, chu kì 1997 – 2000 cho giáo viên 11 PTTH THCB), NXB giáo dục Nguyễn Bá Kim (1999), Về định hướng đổi phương pháp dạy học, 12 Nghiên cứu giáo dục số 332 Nguyễn Bá Kim (2000), Dạy học phát giải vấn đề - xu hướng dạy học không truyền thống nhằm thực định hướng hoạt động hóa người học, Hội nghị tập huấn phương pháp 13 dạy học Toán phổ thong Nguyễn Bá Kim (2005), Phương pháp dạy học mơn Tốn, NXB Đại 14 học sư phạm Nguyễn Bá Kim, Đinh Nho Chương, Nguyễn Mạnh Cảng, Vũ Dương Thụy, Nguyễn Văn Thường (1994), Phương pháp dạy học 15 mơn Tốn (phần II) – Dạy học nội dung bản, NXB Giáo dục Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy (1992), Phương pháp dạy học mơn Tốn (Phần đại cương), NXB Giáo dục 16 Lerner Ia (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Lerner.Ia (1977), Dạy học nêu vấn đề (Phạm Tất Đắc dịch), NXB Giáo 18 dục Bùi Văn Nghị (2008), Phương pháp dạy học nội dung cụ thể 19 mơn Tốn, NXB Đại học sư phạm Bùi Văn Nghị (2009), Vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học mơn 20 tốn trường phổ thông, NXB Đại học sư phạm Lê Thống Nhất (1995), Về sai lầm thường gặp học sinh PTTH giải toán, Nghiên cứu giáo dục, số 10 21 Ơ.kơn V (1976), Những sở việc dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục 22 Ơkơn V (1976), Những sở việc dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo 23 dục, Hà Nội Hoàng Phê (chủ biên) (1998), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 86 24 Trung tâm Từ điển học, Hà Nội – Đà Nẵng Trần Phương, Lê Hồng Đức (2007), Tuyển tập chun đề luyện thi đại học mơn Tốn phần Đại số sơ cấp, NXB Hà Nội 25 Polya G (2009), Giải toán nào, NXB Giáo dục Việt Nam 26 Polya G (2010), Sáng tạo toán học, NXB Giáo dục, Hà Nội 27 Polya G (2010), Toán học suy luận có lý, NXB Giáo dục, Hà 28 Nội Nguyễn Tất Thu, Nguyễn Phú Khánh, Trần Văn Thương (2008), Cách tìm lời giải tốn Đại số Trung học phổ thông, NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 29 Bộ giáo dục Lào ( 2009), Sách giáo khoa mơn tốn, đại số lớp 10 30 Bộ giáo dục Lào ( 2009), Sách giáo khoa mơn tốn, đại số lớp 11 31 Nhà nước ( 2008), chuyến lược phát triển giáo dục từ năm 32 2006- 2015 87 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU ………………………………………………………………… I Lí chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu .3 IV Giả thuyết khoa học V Nhiệm vụ nghiên cứu VI Phương pháp nghiên cứu .3 VII Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 1.1 Nhu cầu đổi phương pháp dạy học, số phương pháp dạy học tích cực 1.1.1 Nhu cầu đổi phương pháp dạy học 1.1.2 Một số phương pháp dạy học tích cực trường THPT 1.2 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học mơn Tốn trường THPT 1.2.1 Những vấn đề chung 1.2.2 Cơ sở lí luận phương pháp dạy học phát giải vấn đề 1.2.3 Những khái niệm 1.2.4 Hình thức đặc trưng dạy học phát giải vấn đề 12 1.2.5 Những cách thơng dụng để tạo tình gợi vấn đề 15 1.2.6 Dạy học phát giải vấn đề mơn Tốn trường THPT 17 THPT 22 1.2.7 Những hạn chế phương pháp dạy học phát giải vấn đề .23 88 1.3 Thực tiễn dạy học phần hệ phương trình thực tiễn vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề trường THPT hữu nghị Lào Việt, Thủ đô Viêng Chăn, Lào 24 1.3.1 Chủ đề phương trình, hệ phương trình sách giáo khoa Lào 25 1.3.2 Tình hình dạy học chủ đề phương trình hệ phương trình trường THPT Lào 25 1.3.3 Dạy học phát giải vấn đề mơn Tốn định hướng phương pháp dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình 27 1.4 Tiểu kết chương 27 Chương VẬN DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG THPT NƯỚC CHDCND LÀO 29 2.1 Định hướng xây dựng biện pháp việc vận dụng dạy học PH&GQVĐ trường THPT nước CHDCND Lào .29 2.1.1 Hệ thống biện pháp cần bảo đảm tạo khó khăn mức nhằm làm cho học sinh tham gia vào trình hình thành tri thức, kỹ 29 2.1.2 Hệ thống biện pháp đảm bảo kích thích hứng thú học tập nhằm phát huy tính tích cực lực trí tuệ, lực sáng tạo học sinh 30 2.1.3 Hệ thống biện pháp phải tạo mơi trường học tập có tính cởi mở hợp tác 31 2.1.4 Hệ thống biện pháp thể rõ ý tưởng tích cực hố hoạt động học tập học sinh .31 2.1.5 Trong trình thực biện pháp cần đảm bảo thống vai trò chủ đạo thầy với vai trò tự giác, tích cực, độc lập học sinh 32 2.2 Biện pháp vận dụng dạy học PH&GQVĐ dạy học nội dung Phương trình Hệ phương trình trường THPT nước CHDCND Lào .33 89 2.2.1 Vận dụng cách tạo tình gợi vấn đề dạy học phương trình, hệ phương trình 33 2.2.1.1 Tạo tình gợi vấn đề dựa vào toán chưa có thuật giải 33 2.2.1.2 Tạo tình gợi vấn đề dựa nhận xét trực quan, thực nghiệm (tính tốn đo đạc); 34 2.2.1.3 Tạo tình gợi vấn đề dựa xét trường hợp tương tự, khái quát hóa .36 2.2.1.4 Tạo tình gợi vấn đề dựa vào sai lầm lời giải; .39 2.2.2 Vận dụng DH PH&GQVĐ vào tình điển hình dạy học nội dung phương trình hệ phương trình trường THPT nước CHDCND Lào .46 2.2.2.1 Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học khái niệm 46 a) Vị trí khái niệm yêu cầu dạy học khái niệm 46 b) Các đường hình thành khái niệm khả vận dụng phương pháp phát hiện, giải vấn đề vào dạy học khái niệm .47 2.2.2.2 Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học định lí 56 2.2.2.3 Dạy học quy tắc – phương pháp 60 2.2.2.4 Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học tập .65 2.3 Tiểu kết chương 69 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 70 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 70 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm .70 3.3 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 70 3.3.1 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 70 3.3.2 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 70 90 3.3.3 Nội dung thực nghiệm sư phạm .70 3.4 Kết đánh giá thực nghiệm sư phạm 76 3.4.1 Kết thực nghiệm sư phạm 76 3.4.2 Đánh giá thực nghiệm sư phạm .78 3.5 Kết luận chương 83 KẾT LUẬN CHUNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 91 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn khoa học, TS Lê Tuấn Anh, thầy hết lòng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Tốn, thầy, giáo môn Lý luận phương pháp dạy học mơn Tốn trường Đại học phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập làm luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tổ Toán, em học sinh trường THPT Hữu nghị Lào –Việt nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi suốt thời gian thực nghiệm sư phạm Cuối xin bày tỏ lòng biết tới người thân, bạn bè đồng nghiệp bạn bè nhóm Lý luận phương pháp dạy học mơn Tốn K21 tận tình bảo giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Hà Nội, tháng 10 năm 2013 Tác giả Soulideth MANKHONGSINH 92 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt GV HS NXB THPT SGK Tr PPDH PH&GQVĐ CHDCND Lào DH TN ĐC Viết đầy đủ Giáo viên Học sinh Nhà xuất Trung học phổ thông Sách giáo khoa Trang Phương pháp dạy học Phát giải vấn đề Cộng hòa dân chủ nhân dân Dạy học Thực nghiệm Đối chứng 93 ... phương pháp PH&GQVĐ thực tiễn dạy học phương trình hệ phương trình 29 Chương VẬN DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG THPT. .. phát hiện, dạy học phát giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ, dạy học theo dự án, khám phá, tự học 1.2 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học mơn Tốn trường THPT 1.2.1 Những vấn đề chung Trong. .. sâu giải pháp  hệ phương trình có nghiệm  ;  ; ; , hệ phương trình vơ số nghiệm , hệ phương trình vô nghiệm b) Vận dụng dạy học phát giải vấn đề mơn Tốn trường THPT Dạy học phát giải vấn đề phương
- Xem thêm -

Xem thêm: “Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung giải phương trình và hệ phương trình ở trường THPT nước CHDCND lào’’, “Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung giải phương trình và hệ phương trình ở trường THPT nước CHDCND lào’’, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, a) Các bước của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, b) Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn Toán ở trường THPT, §6: Hệ phương trình tuyến tính, VẬN DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG THPT NƯỚC CHDCND LÀO, b) Các con đường hình thành khái niệm và khả năng vận dụng phương pháp phát hiện, giải quyết vấn đề vào dạy học khái niệm, b) Các con đường hình thành định lí và khả năng vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học định lí, b) Khả năng vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học quy tắc – phương pháp, a) Vị trí của bài tập và yêu cầu dạy học bài tập, THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay