Ôn tập học kì 1 môn lý 7

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:47

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ƠN TẬP HỌC MễN Lí I.Khoanh tròn vào chữ đứng tr-ớc ph-ơng án trả lời 1.Khi ta nhìn thấy vật: A.Khi mắt ta h-ớng vào vật B.Khi có ánh sáng h-ớng vào mắt ta C.Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta C.Khi vật để tr-ớc mắt 2.Định luật truyền thẳng ánh sáng: A.Trong môi tr-ờng suốt, ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng B.Trong môi tr-ờng đồng tính, ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng C.Trong môi tr-ờng suốt đồng tính ánh sáng truyền theo đ-ờng D.Trong môi tr-ờng suốt đồng tính ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng 3.Tia phản xạ nằm mặt phẳng với: A.Tia tới đ-ờng pháp tuyến g-ơng B.Tia tới đ-ờng pháp tuyến g-ơng điểm tới C.Tia tới đ-ờng vuông góc với tia tới D.Tia tới đ-ờng vuông góc với pháp tuyến 4.Khi góc tới 45o góc phản xạ bằng: A 45o B 60o C 90o D 30o 5.VËt nµo sau xem g-ơng phẳng? A.Trang giấy trắng B.Một kim loại mỏng đ-ợc đánh bóng C.Giấy bóng mờ D.Kính đeo mắt 6.Khi cho mắt g-ơng phăng tiến lại gần thì: A.Vùng nhìn thấy mở rộng B.Vùng nhìn thấy thu hẹp lại C.Vùng nhìn thấy không đổi D.Vùng nhìn thấy mở rộng hay thu hẹp lại phụ thuộc vào số l-ợng vật tr-ớc g-ơng 7.ảnh tạo g-ơng cầu lồi: A.ảnh ảo vật B.ảnh ¶o nhá h¬n vËt C.¶nh thËt nhá h¬n vËt C.¶nh ảo lớn vật 8.G-ơng chiếu hậu ôtô dùng g-ơng cầu lồi vì: A.Cho ảnh rõ nét B.Cho ảnh thật C.Quan sát đ-ợc phía sau vùng rộng D.Quan sát đ-ợc phía sau vùng rõ II.Hãy viết câu trả lời cho câu sau 9.Trên hình vẽ,tia sáng SI chiếu lên g-ơng phẳng Góc tạo tia SI với mặt g-ơng 30o.Hãy vẽ tia phản xạ tính góc phản xạ 10.Nêu tính chất ảnh tạo g-ơng phẳng? 11.a)Vẽ ảnh A B AB qua g-ơng phẳng b)Khi ảnh vật song song với 12.Giải thích dùng g-ơng cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời đốt nóng đ-ợc vật đặt tr-ớc g-ơng? Bµi kiểm tra tiết Môn: Vật ( Đề số 1) Họ tên: Lớp I- Hãy khoanh tròn vào chữ đứng tr-ớc câu trả lời mà em cho Sau thời gian hoạt động, cánh quạt bị dính nhiều bụi vì: A Cánh quạt cọ xát với không khí bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi B Cánh quạt bị ẩm nên hút nhiều bụi C Một số chất nhờn không khí động lại cánh quạt hút nhiều bụi D Bụi có chất keo nên bám vào cánh quạt Nếu A đẩy B, B đẩy C thì: A C A có điện tích dấu B A B có điện tích dấu C A, B C có điện tích dấu D B C trung hoà điện Thiết bị sau nguồn điện? A Quạt máy B Bếp điện C ác quy D Đèn pin Khi khoá K mở, bóng đèn mắc sơ đồ sau không sáng? A Đ1 §2 B §1 vµ §4 C §2 vµ §4 D Đ2 Đ3 Hãy xếp vật sau vào cột vật dẫn điện hay vật cách điện: vải, giấy, không khí, vàng, thuỷ tinh, n-ớc muối, than đá, gỗ khô, cao su, sắt, thép Vật dẫn điện Vật cách điện Sự toả nhiệt có dòng điện chạy qua đ-ợc ứng dụng để chế tạo ra: A Máy bơm n-ớc B Tủ lạnh C Đèn led D Bàn điện Ng-ời ta ứng dụng tác dụng hoá học dòng điện để : A Mạ điện B Làm chuông điện C Chế tạo loa D Làm đinamô Hãy xếp t-ợng sau t-ơng ứng với tác dụng dòng điện vào cột cho phù hợp A Bác sĩ đông y châm cứu, dùng điện chạy qua kim châm vào huyệt B Màn hình ti vi hoạt động C Rơ le nhiệt D Mạ vàng đồ trang sức E Máy giặt hoạt động F Màn hình sè cđa m¸y tÝnh bá tói T¸c dơng nhiƯt T¸c dơng tõ T¸c dơng hãa häc T¸c dơng ph¸t s¸ng Tác dụng sinh lí II- Hãy viết câu trả lời cho câu hỏi sau: Tại sơn, ng-ời ta th-ờng nhiễm điện trái dấu cho sơn vật cần sơn? 10 Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện, khoá K đóng, dây dẫn rõ chiều dòng điện sơ đồ 11 Các dụng cụ sửa chữa điện, chỗ tay cầm th-ờng bọc nhựa Tại sao? 12 Treo cầu nhiễm điện sợi mảnh Lần l-ợt đ-a cầu C nhiễm điện âm đến gần cầu A chúng hút nhau, lại gần cầu B chúng đẩy Hỏi A B mang điện tích gì? Vì sao? Bài kiểm tra tiết Môn: Vật ( Đề số 2) Họ tªn: Líp I- Hãy khoanh tròn vào chữ đứng tr-ớc câu trả lời mà em cho Lấy êbônít cọ xát vào miếng len Kết kết sau đúng? A Chỉ có êbônít bị nhiễm điện B Chỉ có miếng len bị nhiễm điện C Cả êbônít miếng len bị nhiễm điện D Không có vật bị nhiễm điện Đ-a đầu th-ớc nhựa dẹt lại gần cầu nhựa xốp đ-ợc treo sợi chỉ, cầu nhựa bị đẩy xa Câu kết luận sau đúng? A Quả cầu th-ớc nhựa bị nhiễm điện khác loại B Quả cầu không bị nhiễm điện, th-ớc nhựa bị nhiễm điện C Quả cầu th-ớc nhựa không bị nhiễm điện D Quả cầu th-ớc nhựa bị nhiễm điện loại Trong tr-ờng hợp sau, dòng điện chạy vật nào? A Một đũa thuỷ tinh đ-ợc cọ xát vào lụa B Máy tính bỏ túi ®ang ho¹t ®éng C Bãng ®Ìn cđa bót thư ®iƯn đặt bàn D Một pin đặt bàn Khi khoá K mở, bóng đèn mắc sơ đồ sau sáng? A Đ1 Đ2 B §1 vµ §4 C §2 vµ §4 D §2 vµ Đ3 Hãy xếp vật sau vào cột vật dẫn điện hay vật cách điện: bạc, thuỷ tinh, dung dịch đồng sunfat, nhựa, nhôm, than chì, nilông, bêtông Vật dẫn điện Vật cách điện Trong dụng cụ dùng điện sau đây, dụng cụ hoạt động dựa tác dụng nhiệt dòng điện? A Nồi nấu cơm điện B Máy giặt C Ti vi D Cầu chì Ng-ời ta ứng dụng tác dụng từ dòng điện để : A Mạ điện B Làm chuông điện C Chế tạo loa D Làm đinamô Hãy xếp t-ợng sau t-ơng ứng với tác dụng dòng điện vào cột cho phù hợp A Dòng điện chạy qua thể làm co giật B Đèn led rađiô C Nồi cơm điện D Mạ kim loại E Máy bơm n-ớc hoạt động F Màn hình vi tính T¸c dơng nhiƯt T¸c dơng tõ T¸c dơng hãa häc T¸c dơng ph¸t s¸ng T¸c dơng sinh II- H·y viết câu trả lời cho câu hỏi sau: Trong phân x-ởng dệt, ng-ời ta th-ờng treo kim loại nhiễm điện cao Làm nh- có tác dụng gì? Giải thích? 10 Vẽ sơ đồ mạch điện đèn pin (khoá K đóng),chỉ rõ chiều dòng điện sơ đồ 11 D-ới gầm ôtô chở xăng thấy có dây xích sắt Một đầu dây xích đ-ợc nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu đ-ợc thả kéo lê mặt đ-ờng Hãy cho biết dây xích đ-ợc sử dụng để làm gì? Tại sao? 12 Sau chải tóc l-ợc nhựa, l-ợc nhựa nhiễm điện âm Hỏi tóc có bị nhiễm điện không bị nhiễm điện loại gì? Khi êlêctrôn dịch chuyển từ vật sang vật nào? Điện tích hạt nhân nguyên tử tóc l-ợc nhựa có thay đổi không? Kiểm tra học kỳ I Năm học 2008 2009 Môn: Vật I- Hãy khoanh tròn vào chữ đứng tr-ớc câu trả lời mà em cho Hãy vật d-ới nguồn sáng? A Mặt trời B Ngọn đuốc cháy C Mặt trăng D Con đom ®ãm ®ang bay lËp l ®ªm ChiÕu mét tia sáng tới g-ơng phẳng, ta có tia phản xạ tạo với tia tới góc: A Bằng góc phản x¹ B B»ng gãc tíi C B»ng nưa gãc tíi D Bằng hai lần góc phản xạ Vì nhờ có g-ơng phản xạ, đèn pin lại chiếu ánh sáng đ-ợc xa? A Vì g-ơng hắt ánh sáng trở lại B Vì g-ơng cầu lõm cho chùm phản xạ song song C Vì g-ơng cho ảnh ảo rõ D Vì nhờ có g-ơng ta nhìn thấy vật xa Âm phát thấp khi: A Tần số dao động nhỏ B Vận tốc truyền âm nhỏ C Biên độ dao động nhỏ D Thời gian để thực dao động nhỏ Khi ta nghe đài : A Màng loa đài bị nén B Màng loa đài bị bẹp C Màng loa đài bị dao động D Màng loa đài bị căng Âm phát to khi: A Nguồn âm có kích th-ớc lớn B Nguồn âm dao động mạnh C Nguồn âm dao động nhanh D Nguồn âm có khối l-ợng lớn II- Dùng từ (cụm từ ) thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: Hiện t-ợng(1) xảy Mặt trăng vào vùng bóng tối Trái đất Hiện t-ợng(2) xảy ta đứng Trái đất vùng bóng tối Mặt trăng Khi vật đặt cách g-ơng ( g-ơng phẳng, g-ơng cầu lồi, g-ơng cầu lõm) khoảng ảnh ảo vật tạo g-ơng phẳng(3) ảnh ảo vật tạo g-ơng cầu lồi và(4) ảnh ảo vật tạo g-ơng cầu lõm 9 Khi đ-a vật phát âm vào môi tr-ờng chân không vật (5) nh-ng ta không nghe đ-ợc âm (6) III Hãy viết câu trả lời cho câu hỏi sau: 10 Cho điểm sáng S đặt tr-ớc g-ơng phẳng, cách g-ơng 5cm a) Hãy vẽ ảnh S tạo g-ơng theo hai cách ( áp dụng tính chất ảnh vật tạo g-ơng phẳng áp dụng định luật phản xạ ánh sáng) b) ảnh vẽ theo hai cách tên có trùng không? 11 Tiếng sét tia chớp đ-ợc tạo gần nh- cïng mét lóc, nh-ng ta th-êng nh×n thÊy chíp tr-íc nghe thÊy tiÕng sÐt H·y gi¶i thÝch 12 Hải chơi ghi ta: a) Dao động biên độ dao động sợi dây đàn khác nh- bạn gảy mạnh, gảy nhẹ ? b) Dao động dây đàn ghi ta khác nh- bạn chơi nốt cao nốt thấp? Đáp án biểu điểm I.(3 điểm): Mỗi câu trả lời đ-ợc 0,5 điểm 1.C 2.D 3.B 4.A 5.C 6.B II.( 1,5 điểm): Mỗi từ (cụm từ) ®iỊn ®óng ®-ỵc 0,25 ®iĨm (1) ngut thùc (2) nhËt thùc (3) lín h¬n (4) nhá h¬n (5) phát âm (dao động) (6) chân không truyền đ-ợc âm III.( 5,5 điểm) 10.a)- Vẽ đ-ợc ảnh điểm sáng dựa vào tính chất ảnh vật tạo g-ơng phẳng (0,75 điểm) - Vẽ đ-ợc ảnh điểm sáng dựa vào định luật phản xạ ánh sáng (0,75 điểm) b) ảnh vẽ theo hai cách trùng (0,5 điểm) 11 ánh sáng truyền không khí với vận tốc (khoảng 3.108m/s) lớn nhiều so với vận tốc âm truyền không khí (340m/s) Vì ta th-ờng nhìn thÊy tia chíp tr-íc nghe thÊy tiÕng sÐt (1,5 điểm) 12.( điểm) a)- Khi gảy mạnh dây đàn: Dây đàn dao động mạnh, biên độ dao động lớn (0,5điểm) - Khi gảy nhẹ dây đàn: Dây đàn dao ®éng u, biªn ®é dao ®éng nhá (0,5®iĨm) b)- Khi chơi nốt cao: Dao động sợi dây đàn nhanh (0,5điểm) - Khi chơi nốt thấp: Dao động sợi dây đàn chậm (0,5điểm) Họ tên: .Líp………… ... sang vật nào? Điện tích hạt nhân nguyên tử tóc l-ợc nhựa có thay đổi không? Kiểm tra học kỳ I Năm học 2008 2009 Môn: Vật lý I- Hãy khoanh tròn vào chữ đứng tr-ớc câu trả lời mà em cho Hãy vật... phẳng (0 ,75 điểm) - Vẽ đ-ợc ảnh điểm sáng dựa vào định luật phản xạ ánh sáng (0 ,75 điểm) b) ảnh vẽ theo hai cách trùng (0,5 điểm) 11 ánh sáng truyền không khí với vận tốc (khoảng 3 .10 8m/s) lớn... tiết Môn: Vật lý ( Đề số 1) Họ tên: Lớp I- Hãy khoanh tròn vào chữ đứng tr-ớc câu trả lời mà em cho Sau thời gian hoạt động, cánh quạt bị dính nhiều bụi vì: A Cánh quạt cọ xát với không
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập học kì 1 môn lý 7 , Ôn tập học kì 1 môn lý 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay