Giải sách bài tập Ly Thuyet Tai Chinh Tien Te ĐH Kinh Te Quoc Dan

63 73 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:43

Tài chính và tiền tệ là lĩnh vực khoa học vô cùng phong phú, hấp dẫn, song hành cùng kinh tế hàng hóa thị trường. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia, các chính sách về tài chính, tiền tệ nhanh chóng trở thành một trong những chính sách quản lý vĩ mô quan trọng bậc nhất của nhà nước. Các khoa học về tài chính, tiền tệ còn là công cụ hàng đầu trong hoạch định quản lý và quản trị kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...Tác giả : Anh Tuấn CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ PHẦN 1: LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI VÀ GIẢI THÍCH Sai Tiền tệ thứ xã hội chấp nhận chung, để làm phương tiện toán với hàng hoá, dịch vụ khoản phải trả khác Tài vận động tương đối dòng tiền nội chủ thể chủ thể với (gồm có Chính phủ, trung gian tài chính, doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ chức quốc tế) nhằm tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ cách tối ưu Tóm lại: tiền tệ vật cụ thể, tài vận động tiền, nên hai phạm trù hồn tồn khác Sai Tính khoản/Tính lỏng tài sản khả chuyển đổi tài sản thành tiền mặt (được xét hai tiêu chí chi phí tài chi phí thời gian) Do tính khoản khả quy đổi tiền mặt nên tài sản có tính lỏng cao Đúng Lượng tiền cung ứng/Cung tiền (Money Supply – MS): M1 = Tiền mặt (tiền giấy + tiền xu) lưu thơng ngồi hệ thống NH (1) + Tiền gửi tốn/khơng kì hạn/có thể viết séc NH (2) M2 = M1 + Tiền gửi tiết kiệm (của cá nhân) + Tiền gửi có kì hạn (của DN) NH M3 = M2 + Tất loại tiền gửi tổ chức tài phi NH L = M3 + Các loại giấy tờ có giá chấp nhận tốn Xét tính khoản M1 > M2 > M3 > L Chứng minh: +) Tiền gửi khơng kì hạn NHTM rút lúc nào-nhanh chóng chuyển thành tiền mặt, với lượng tuỳ ý (miễn nằm giới hạn số dư), chi phí thực dịch vụ thấp Trong với tiền gửi có kì hạn, bạn khơng thể rút trước hạn (chi phí thời gian) muốn phải chịu lãi phạt (chi phí tài chính), tính khoản tiền gửi khơng kì hạn Suy M1 > M2 +) Tiền gửi hệ thống ngân hàng an tồn tiền gửi trung gian tài khác NHTM có lượng vốn lớn, danh mục đầu tư đa dạng, Nhà nước quan tâm đặc biệt, khó phá sản Suy M2 > M3 +) Khi gửi tiền tổ chức tín dụng, cuối kì ta ln nhận đầy đủ vốn gốc cộng thêm khoản tiền lãi (trừ tổ chức phá sản) Nhưng nắm giữ chứng khốn, giá trị tài sản ta có sinh lời, chí có bảo tồn giá trị hay khơng điều khơng biết trước Chi phí bán chứng khoán thấp cạnh tranh công ty môi giới, khoản chứng khoán thấp tiền gửi chủ yếu khoản lỗ gặp phải kinh doanh, mà lại điều dễ xảy Suy M3 > M4 Sai Lưu ý: Lượng tiền cung ứng tăng lên trường hợp: • • Ngân hàng trung ương in thêm tiền đưa vào lưu thông NHTM cho vay kinh tế Với tình ta có trường hợp: o o Trái phiếu cá nhân, tổ chức DN khác mua lại: Tiền vận động đối tượng thành tố (1), khơng ảnh hưởng đến (2), suy MS không đổi Trái phiếu NHTM mua lại (ít gặp thực tế), đồng nghĩa với việc ngân hàng cho DN vay Từ khoản cấp vốn này, DN đem tiền gửi ngân hàng khác, làm tăng lượng tiền gửi toàn hệ thống, tức tăng (2) => MS tăng Với TH kết luận chiều khẳng định sách Do câu sai Sai Khi NHTM tăng cường cho vay kinh tế, tiền quay vòng nhanh (ra cơng chúng lại gửi vào hệ thống ngân hàng), lượng tiền gửi khơng kì hạn tạo nhiều nên MS tăng Sai Khi người dân mua cổ phiếu công ty chứng khoán, tức đem tiền đầu tư vào cơng ty Tiền dịch chuyển từ phía cá nhân, hộ gia đình sang DN, chất luẩn quẩn thành tố (1), không đâu nên MS không đổi Đúng Chế độ tiền tệ hình thức tổ chức lưu thơng tiền tệ quốc gia (USD, VND,…), khu vực (EUR) hay tổ chức quốc tế (SDR), quy định rõ luật Có yếu tố hình thành lên chế độ tiền tệ: • • • Bản vị tiền tệ: sở để đảm bảo giá trị định giá đồng đồng tiền Đơn vị tiền tệ: đơn vị hạch toán giá trị đồng tiền quốc gia Hình thức trao đổi: hình thức cụ thể tiền lưu hành quốc gia tiền giấy, tiền xu, séc,… Trước cho phép lưu hành tiền vàng, bạc khơng Khối tiền tệ tập hợp tất phương tiện toán (tuỳ theo tiêu chí chọn lựa) thị trường khoảng thời gian định Ở Việt Nam gọi tổng phương tiện toán tiêu NHNN cơng bố định kì Các khối tiền tệ M1, M2, M3, L nhắc tới Từ định nghĩa ta khẳng định hai phạm trù khác liên quan đến tiền tệ Sai Chế độ tiền pháp định/tiền giấy khơng chuyển đổi vàng: • • • • • Cơ sở đảm bảo giá trị: uy tín Nhà nước hay Ngân hàng trung ương – nơi phát hành (tín tệ) Cách định giá: đơn vị tiền tệ = sức mua (lượng hàng hố, dịch vụ mua kinh tế) = 1/Pmức chung kinh tế Căn phát hành tiền: dựa vào tốc độ tăng trưởng kinh tế kì vọng tỉ lệ lạm phát kì vọng kì tới Vàng, bạc – vật đảm bảo giá trị cho tiền giấy trước kia, bị rút khỏi lưu thông đưa vào dự trữ quốc gia, để đáp ứng nhu cầu đầu tư người dân, trả nợ tốn quốc tế Do khơng đảm bảo kim khí q nên tiền khơng khả tự chuyển đổi chúng Trong chế độ vị vàng, giá trị tiền định vàng Còn tiền pháp định nên giá trị tính thông qua sức mua Khẳng định sách sai Sai Chế độ tiền tệ phụ thuộc vào pháp luật quốc gia khơng quan trọng, có hiểu rõ vào người ta ban hành sách tiền tệ nói riêng sách kinh tế nói chung cách đắn Phải biết đồng tiền quốc gia tính theo đơn vị để phân biệt với nước khác Đồng tiền định nào, vào đâu, từ tính tốc độ giá chung mà phát hành tiền bổ sung, đồng thời xác định tỉ lệ quy đổi với ngoại tệ khác Các loại tiền lưu hành kinh tế gì, bao nhiêu, để kiểm sốt mức cung tiền, khơng để gia tăng q mức gây lạm phát 10 Sai Lạm phát tượng giá tăng nhanh liên tục thời gian dài (Milton Friedman) Giá trị hay sức mua tiền tính số nghịch đảo mức giá chung Khi giá tăng lên đồng tiền mua hàng hố, dịch vụ trước hay giá trị giảm xuống 11 Sai Lượng tiền cung ứng phụ thuộc vào lượng vàng NHTW nắm giữ Đây nhân tố khách quan PHẦN 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ GIẢI THÍCH 12 D Dựa theo định nghĩa tính khoản câu 2, ta dễ dàng chọn đáp án D Cả A B 13 D Thứ tự xếp là: 1-3-2-4 Tài khoản tiền gửi tiết kiệm phải phân thành có kì hạn khơng kì hạn (ở chưa nói rõ) Nếu có kì hạn phép rút đến hạn, rút trước hạn chịu lãi phạt từ ngân hàng Còn khơng kì hạn dù rút lúc lượng tuỳ ý nằm số dư, phải thời gian, chi phí lại để làm thủ tục ngân hàng, không dễ đem sử dụng tiền mặt cần mua sắm Do tính khoản tiền mặt ln cao tiền gửi tiết kiệm Cổ phiếu nắm giữ muốn chuyển thành tiền mặt phí mơi giới, thời gian tìm đối tượng mua, chí phải bán lỗ DN phát hành làm ăn hiệu Bán cổ phiếu không dễ dàng việc ta rút tiền từ tài khoản Thanh khoản cổ phiếu thấp tài khoản tiền gửi ngân hàng Nhưng chưa vất vả việc bán nhà, anh phải bỏ nhiều công sức, thời gian tiền bạc để đo đạc, định giá, thông qua môi giới BĐS tìm người mua, làm thủ tục sang tên đổi chủ, chi phí vận chuyển đồ đạc, tìm nhà mới, … Do tính khoản nhà 14 A Muốn thực chức làm phương tiện trao đổi tốt phải dễ sử dụng thuận tiện nhất, đồng nghĩa với việc phải có tính khoản cao Mà theo chứng minh câu khối tiền M1 15 D Giá tăng lên biểu lạm phát nguyên nhân 16 D 17 D Chế độ vị vàng: • • • • • Cơ sở đảm bảo giá trị: Vàng Cách định giá: đơn vị tiền giấy = trọng lượng vàng định (quy định luật) Căn phát hành tiền: dựa theo lượng vàng nắm giữ Có vàng in nhiêu tiền theo tỉ lệ quy định Nhà nước không hạn chế việc đúc tiền vàng, lưu thông song hành tiền vàng tiền giấy (với chế độ vị tiền vàng) rút vàng khỏi lưu thông đưa vào cất trữ (bản vị vàng thỏi) Tiền giấy phép tự chuyển đổi vàng theo tỉ lệ quy định 18 D Câu A Thời kì vị vàng, tất nước áp dụng chế độ tiền tệ này, giá trị đồng tiền ghim chặt vào lượng vàng tiêu chuẩn, nên gián tiếp đồng tiền áp giá cố định theo (chế độ tỉ giá cố định) Câu B Giả sử tỉ giá trao đổi quốc gia biến động liên tục ngày nay, DN xuất lơ hàng nước ngồi, sau nhận tiền hàng ngoại tệ từ đối tác, tiến hành quy đổi nội tệ để phục vụ cho sản xuất nước Tại thời điểm đó, nội tệ bất ngờ tăng giá so với ngoại tệ khiến số nội tệ đổi đi, gây lỗ cho DN Hay trường hợp khác, DN nhập phải trả tiền hàng cho nhà cung cấp nước số tiền ngoại tệ Nhưng thời điểm toán giá ngoại tệ tăng, đòi hỏi DN phải bỏ nhiều đồng nội tệ trước để mua ngoại tệ, từ làm tăng chi phí gây thiệt hại cho DN Khi vấp phải tình trên, tỉ giá biến động, DN cảm thấy e ngại môi trường quốc tế hạn chế hoạt động thị trường này, từ thu hẹp thương mại xuyên quốc gia Đây nhược điểm chế độ tỉ giá linh hoạt so với chế độ cố định thời kì vị vàng Câu C Trong chế độ vị vàng, giá trị quy đổi tiền vàng cố định, lại tự chuyển đổi, nên lượng tiền NHTW in hoàn toàn định lượng vàng mà nắm giữ Vàng khai thác, nhập nhiều in nhiều tiền, ngược lại vàng tiền nên NHTW tự theo ý kiến chủ quan họ 19 A Trong định nghĩa tiền, người ta nhắc tới chức phương tiện tốn/trao đổi mà khơng nói tới hai chức lại Sở dĩ hai chức phái sinh từ chức thứ mà Về mặt lịch sử, tiền tệ đời sơ khởi để đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá dân cư vùng, lượng hàng nhu cầu người dân lên cao Thay người ta mang đồ nhà đổi cho người khác cách cồng kềnh mà chưa khớp ý việc thừa nhận vật trung gian toán chung để tiến hành mua bán gọn nhẹ thuận tiện – chức phương tiện trao đổi Rồi từ thay việc niêm yết giá tỉ lệ hàng đổi hàng (1 gà đấu gạo), người ta quy định đấu gạo đồng tiền, gà 10 đồng tiền,… tiền thay cho hàng để làm đơn vị yết giá tiền vật ngang giá chung, nhờ người khơng có gà mua gạo họ có tiền từ việc bán vải nhà dệt chẳng hạn – phương tiện yết giá Đồng thời, tiền dù khơng có giá trị sử dụng, xã hội chấp nhận, trao đổi có giá trị ngang với tài sản khác, bên cạnh việc cất trữ tài sản thực, người nắm giữ tiền để tiết kiệm – chuyển sức mua từ tới tương lai Nhìn chung chức trung gian tốn khiến tiền có tính khoản cao loại tài sản (đặc trưng riêng biệt) nên chức quan trọng 20 A Việc lưu thông tiền kim loại vàng/bạc không cồng kềnh, khó vận chuyển, mà chi phí cân đong, kiểm đếm phức tạp, đòi hỏi trang thiết bị chuyên dụng Đặc biệt với khối lượng tiền lớn việc cất trữ, bảo quản yêu cầu phải có khơng gian rộng, chi phí bảo vệ đáng kể Trong q trình lưu thơng, đồng tiền bị bào mòn, giảm giá trị Bên cạnh tồn trở ngại vơ hình phát sinh việc vàng bạc hữu hạn, sản xuất ngày phát triển, nhà nước trì chế độ tiền kim loại, đến lúc không đủ tiền cho lưu thông gây cản trở kinh tế Chính vậy, việc chuyển từ sử dụng tiền vàng sang tiền giấy bước phát triển quan trọng lịch sử tiền tệ, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu 21 C Trong kinh tế trao đổi vật, chưa tồn vật ngang giá chung để làm đơn vị hạch tốn giá trị tính chi phí, lợi nhuận cho nhà sản xuất Do tỉ lệ trao đổi dựa sở cảm tính 22 Trong chương trình câu bỏ! 23 A Giấy bạc ngân hàng, trước ngân hàng tư nhân phát hành, ngân hàng loại tiền riêng, thống Ngân hàng trung ương độc quyền ấn hành Tờ tiền người dân nước chấp nhận đảm bảo uy tín Nhà nước, uy tín Ngân hàng trung ương Mỗi đồng tiền ta cầm tay tờ giấy ghi nợ, với chủ nợ người nắm giữ tờ tiền nợ nhà phát hành-NHTW Đây định chế tài khổng lồ, uy tín đại diện cho Nhà nước, nên người nắm giữ tiền hồn tồn tin tưởng mà đem trao đổi mua bán với Tiền tệ chấp nhận lưu thơng sở niềm tin gọi tín tệ 24 D Chức đặc trưng tiền tệ phương tiện trao đổi Ngày người ta có nhiều phương thức tốn trả tiền mặt, tốn qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ,… khâu trung gian để tiện cho việc mua hàng cuối khách hàng phải xuất tiền mặt để trả cho người bán, người toán hộ Với chức cất trữ giá trị, có nhiều loại tài sản thay cho tiền mặt chí làm cơng việc tốt tiền mặt vàng, bạc, xe hơi, BĐS,… Về thước đo giá trị, ví dụ hợp đồng xuất nhập khẩu, lo ngại tỉ giá biến động (thời chưa có nhiều cơng cụ phái sinh phòng hộ), người ta thường yết giá hợp đồng vàng giá vàng ổn định hơn, thay loại ngoại tệ tỉ giá biến động bất thường làm lợi cho bên đối tác gây thiệt hại cho bên Như tiền thứ cân nhắc yết giá Thứ phương tiện toán nợ, nợ quốc gia, nợ quốc gia với tổ chức quốc tế toán chủ yếu vàng bên cạnh đồng SDR, USD,… 25 A 26 A Trong kinh tế trao đổi vật, giá mặt hàng yết theo tất mặt hàng lại Mức giá link thông tin hai mặt hàng, ta có N mặt hàng, để link với N-1 lại, ta có [N(N-1)]/2 mức giá 27 B Khi tiền đời, thay hàng hố làm phương tiện đo lường giá trị, nên việc yết giá dựa đơn vị thống nhất, giúp giảm bớt số giá phải yết (N mặt hàng có N mức giá ko cần nhiều trên) Với ý câu A Như câu 19 ta chứng minh, đưa tiền vào sử dụng làm giảm chi phí lưu thơng Với ý câu C Nếu có tiền bạn hồn tồn đem gửi ngân hàng nhận lãi định kì Với ý câu D Việc đưa tiền vào sử dụng “chất bôi trơn” cho q trình lưu thơng hàng hố, khơng khiến nhu cầu người tiêu dùng đáp ứng dễ dàng hơn, mà qua thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Guồng máy kinh tế quay nhanh, khiến cho người phải biết tối ưu hố lợi để cạnh tranh, từ hoạt động chun mơn hố tăng cường, khơng đem lại lợi ích cho nhà sản xuất mà người tiêu dùng 28 D Cất trữ giá trị việc anh có thu nhập khơng đem chi tiêu mà để dành đó, phòng có cần sau đem dùng Tiền tiết kiệm đem gửi ngân hàng lấy lãi 29 A Trong thời kì lạm phát cao tiền giá nhanh, người ta thường có xu hướng chuyển sang nắm giữ ngoại tệ nước có mức độ lạm phát thấp ổn định sang tài sản thực khác nhà đất, vàng, ô tô,… Sở dĩ không muốn chuyển hết tài sản sang thứ sống hàng ngày đòi hỏi chi tiêu nhỏ lẻ cần tiền điện, nước, mạng, xăng xe,…Tính khoản cao tiền thể chỗ đó, dù giá phương tiện xã hội chấp nhận chung nên khơng tự tách khỏi tập qn mà khơng cần tiền 30 C Giá trị tiền = Khi giá giảm xuống, giá trị tiền tăng lên 31 D 32 B Thời kì siêu lạm phát tiền tệ giá nhanh, đương nhiên người ta tiếp tục dùng để cất trữ giá trị Lúc họ phải tính đến việc chuyển tài sản sang hình thái khác bền vững nhằm bảo toàn sức mua cho tương lai Do khơng tin dùng đồng tiền có giá trị thấp, cồng kềnh đem mua bán, nên người ta có xu hướng chuyển sang trao đổi hàng hoá vật Với ý câu A Hiển nhiên sai lạm phát tiền giảm giá Với ý câu C Khơng có khẳng định tầng lớp trung lưu lợi Nhưng tầng lớp thượng lưu có ưu họ vốn nắm giữ nhiều tài sản thực có giá trị đất đai, nhà cửa, vàng bạc, tài khoản ngoại tệ gửi nước ngoài,… ảnh hưởng lạm phát lên họ không lớn tầng lớp thấp Với ý câu D Giá tăng giá trị tiền giảm Trong thời kì lạm phát, đồng tiền mua hàng hố trước giá trị chúng suy giảm 33 A Thanh tốn séc giúp khách hàng khơng cần mang tiền mặt mua sắm, vừa tiện lợi, vừa tránh trộm, nên tân tiến tiền giấy Còn chuyển khoản điện tử, ví dụ nhà nhập muốn toán tiền hàng cho nhà xuất nước ngồi, anh khơng cần phải chuyển phát nhanh tờ séc kí đến đưa cho họ, mà cần yêu cầu ngân hàng phục vụ chuyển tiền qua tài khoản người xuất mở ngân hàng đại lí nước ngồi Rất nhanh, thuận tiện xác, phương thức tốn dĩ nhiên đại dùng séc 34 A Khối tiền tệ lượng tiền cung ứng/cung tiền mà ta nghiên cứu chương Số liệu cung tiền cơng bố định kì ngân hàng trung ương nước 35 B ; 36 D ; 37 B 38 C Tiền mặt lưu thơng ngồi hệ thống ngân hàng giảm tiền gửi khơng kì hạn tăng nhiêu nên M1 khơng đổi Các thành tố M2 có mà M1 khơng có không bị tác động nên M2 không đổi 39 C Tiền mặt lưu hành tiền cá nhân, tổ chức, DN phi ngân hàng, Chính phủ Tiền két ngân hàng hay máy ATM ngân hàng, thuộc (2) Lưu ý: Tiền mặt NHTW khơng có giá trị, có giá trị đem lưu hành CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH PHẦN 1: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ GIẢI THÍCH D Chức thị trường tài dẫn vốn từ người thừa vốn (người tiết kiệm) sang người thiếu vốn (nhà đầu tư) cách hiệu D Thị trường tài giúp nâng cao hiệu phân bổ, sử dụng vốn theo hướng sau: • Trong kinh tế thị trường khơng có thứ miễn phí, lãi suất giá khoản vốn mà người có nhu cầu trả cho nhà cung cấp Điều buộc người cần nguồn tài phải biết sử dụng khoản vốn vay cách tiết kiệm mà đem lại lợi nhuận cao (sử dụng có hiệu quả) • Mặt khác thị trường tài chính, cụ thể thị trường chứng khốn đòi hỏi DN phải cơng bố vấn đề tài chính, thơng tin DN yêu cầu đảm bảo tính xác thơng tin Với tự lựa chọn nhà đầu tư, khơng cách khác, nhà quản trị DN phải làm ăn đàng hoàng, sử dụng nguồn vốn, vốn chủ vốn vay cách có hiệu • Cùng với chức cung cấp thơng tin cách minh bạch, xác, kịp thời, thị trường tài giúp nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng kênh đầu tư an tồn, sinh lời, đảm bảo cho nguồn tài vận động đến nơi mà chúng sử dụng có hiệu • Khơng thúc đẩy sử dụng có hiệu nguồn tài DN, mà thị trường tài giúp đẩy mạnh hiệu sử dụng vốn kinh tế Với sản phẩm tài đa dạng, nhiều loại hình chủ thể, kì hạn, phương thức huy động, phương thức trả lãi,… tạo điều kiện cho người thừa vốn tích cực đưa vốn kinh tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng vốn cho DN, từ thúc đẩy sản xuất, lưu thong hàng hố C Nguồn cung vốn thị trường tài theo khối lượng giảm dần là: Cá nhân, hộ gia đình; DN; Chính phủ; nước ngồi Các chủ thể xếp theo mức nhu cầu vốn giảm dần là: DN; Chính phủ; cá nhân, hộ gia đình; nước ngồi A Tài trực tiếp: vốn chuyển giao từ người thừa sang người thiếu cách trực tiếp, không thông qua trung gian, thoả thuận ghi nợ người cho vay mua chứng khoán người vay phát hành Ví dụ ơng A mua trái phiếu công ty B phát hành, tức ông A cho công ty B vay khoản tiền với giá trị lơ trái phiếu Trái phiếu giấy ghi nợ số tiền in mà cơng ty B nợ ơng A toán/trả lại vốn lẫn lại đầy đủ vào ngày đáo hạn Tài gián tiếp: vốn chuyển giao từ người vay tới người cho vay thơng qua trung gian tài Trung gian tài đứng giữa, vay vốn từ người thừa vốn với mức lãi suất, cho vay lại người thiếu vốn với mức lãi suất cao để ăn chênh lệch Trung gian tài điển hình kinh tế NHTM Câu A Mua cổ phiếu tức anh đem tiền đầu tư vào DN với tư cách chủ sở hữu, khác với trái phiếu chủ nợ Việc mua bán nhà đầu tư DN trực tiếp, thiết lập quyền sở hữu anh nắm giữ cổ phiếu tay, không thông qua trung gian Câu B Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) quỹ đầu tư tập thể, nhiều cá nhân, tổ chức góp vốn hình thức mua cổ phiếu quỹ, dùng số vốn gom đầu tư vào danh mục chứng khoán định, nhằm kiếm lời cho chủ sở hữu quỹ Như vậy, việc người mua cổ phiếu quỹ tương hỗ gián tiếp đầu tư cho DN sản xuất kinh doanh, thông qua quỹ tương hỗ, đem tiền trực tiếp đầu tư vào DN hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu DN phát hành Quỹ tương hỗ đóng vai trò trung gian tài nên hình thức tài gián tiếp Câu C Quỹ hưu trí quỹ thiết lập để tốn khoản lợi ích cho người lao động hưu, giúp họ có thu nhập ổn định thông qua cung cấp chương trình lương hưu Đối tượng thành lập quỹ DN, người lao động, Nhà nước Người quản lí quỹ hưu trí khơng phải chủ sở hữu mà người nắm giữ thay, đại diện quản lí Dùng tiền quỹ hưu trí mua chứng khốn tức chủ sở hữu gián tiếp thông qua trung gian tài để đầu tư vào DN Đây hình thức tài gián tiếp Câu D Công ty bảo hiểm huy động vốn từ việc bán hợp đồng bảo hiểm thu phí từ khách hàng Để sinh lời số vốn huy động có thêm nguồn tài chi trả có rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm thường đầu tư vào chứng khoán khoản an toàn vừa nhằm bảo toàn vốn lại vừa sinh lợi Huy động vốn người cho người khác vay nên công ty bảo hiểm loại hình trung gian tài hình thức tài gián tiếp D Tài gián tiếp cấp vốn thông qua trung gian Câu A Ơng A đưa thẳng tiền cho người hàng xóm thiếu vốn vay => trực tiếp Câu B Mua cổ phiếu đầu tư trực tiếp vào DN phát hành nhằm nắm quyền quản lí => trực tiếp Câu C Mua tín phiếu Kho bạc trực tiếp từ nơi phát hành Kho bạc, đồng nghĩa với việc cho Nhà nước vay tiền không thông qua trung gian => trực tiếp Câu D Gửi tiền ngân hàng, ngân hàng khơng thể để tiền “chết” mà không sinh lời nên lại tiếp tục cho vay với đối tượng cần vốn => gián tiếp A Người nắm giữ trái phiếu chủ nợ tổ chức phát hành, có quyền truy đòi thu nhập tài sản tổ chức Nên trái phiếu tài sản người nắm giữ nợ tổ chức phát hành 10 • • • D Bán chứng khốn hay kí giấy nhận nợ hình thức huy động vốn trực tiếp A Người tiết kiệm người có vốn nhà đầu tư người có nhu cầu sử dụng vốn B Công cụ vốn cổ phần vơ thời hạn, giá trị tồn đến DN bị phá sản B Về loại kì hạn: Ngắn hạn: năm Trung hạn: từ đến năm Dài hạn: năm PHẦN 2: LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI VÀ GIẢI THÍCH 11 Sai Trên thị trường tài có hình thức tài trực tiếp gián tiếp 12 Sai Tài trực tiếp cấp vốn khơng qua trung gian; tài gián tiếp cấp vốn qua trung gian 10 Giai đoạn hai: Do dự trữ ngân hàng giảm nên khả tạo tiền (tiếp tục cho vay để vốn quay vòng qua nhiều ngân hàng khác) giảm => số nhân tiền giảm => MS giảm (MB không đổi) Nếu xét tới giai đoạn MS khơng đổi PHẦN 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ GIẢI THÍCH 18 B Trung gian tài phi ngân hàng khơng tham gia giao dịch với NHTM khơng thể tác động tới dự trữ NHTM Bán TPCP cho NHTW đồng nghĩa với việc NHTW bơm tiền kinh tế nên lượng tiền mặt lưu thơng ngồi hệ thống ngân hàng tăng, MB MS tăng theo 19 B Nếu giải thích cơng thức ta vào (*) Khi rr tăng => MS giảm Nếu giải thích lời, ta lập luận tỉ lệ dự trữ bắt buộc tăng làm hạn chế số tiền cho vay kinh tế NHTM, khiến khả tạo tiền/quay vòng vốn NHTM suy giảm, số nhân tiền giảm nên MS giảm 20 A Lập luận ngược với câu 21 D Công ty nước muốn mua trái phiếu ngân hàng quốc tế cần phải có ngoại tệ Nguồn ngoại tệ lấy đâu? Ta xét trường hợp: • • • • Sử dụng nguồn tự có: Đây DN xuất khẩu, có số thu ngoại tệ hợp pháp từ hoạt động kinh doanh Do ngoại tệ khơng có chức toán nước nên tương đương loại hàng hố thơng thường ta quan tâm tới vận động dòng tiền nội tệ Trong trường hợp nội tệ không xuất nên MB, MS không đổi Mua DN xuất thị trường chợ đen: Tiền vận động nội thành tố C nên MB, MS không đổi Mua từ NHTM: Tiền chuyển từ quỹ DN sang dự trữ ngân hàng, khơng xét tới q trình sau ngân hàng tăng cường cho vay kinh tế MB, MS khơng đổi Nhưng xét giai đoạn sau MS tăng Mua từ NHTW (ít xảy khơng phải khơng có khả năng): Hoạt động bán ngoại tệ mua vào nội tệ làm giảm sở tiền tệ từ giảm cung tiền Kết luận chung không xác định 22 C Tương tự câu 23 B Tỉ lệ dự trữ vượt mức tăng tức ngân hàng hạn chế cho vay kinh tế nên khả tạo tiền giảm, số nhân tiền giảm cung tiền giảm Bằng công thức ta thấy er => mm giảm => MS giảm 24 A NHTW phát hành tiền => MB tăng => MS tăng 25 A NHTW mua TPKB đồng thời bơm tiền để trả => MB tăng => MS tăng 49 26 C Khi NHTW giảm cho vay chiết khấu, nguồn vốn bên cạnh việc huy động từ tiền gửi, phát hành trái phiếu, vay từ thị trường liên ngân hàng,… => Dự trữ ngân hàng giảm => MB giảm => MS giảm 27 B NHTW bán TPKB đồng thời thu tiền => MB giảm => MS giảm 28 A Lập luận tương tự ngược lại với câu 26 29 B (câu 26) 30 B D Cả biện pháp hạn chế khả cho vay NHTM => kiềm chế cung tiền 31 A D sai ta xét giai đoạn đầu tiền từ tay người dân, DN chuyển vào NHTM, MB MS không đổi không suy tiếp tới giai đoạn sau NHTM mở rộng cho vay khiến MS tăng 32 C Khi NHTW tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc => Thành phần dự trữ bắt buộc tăng thành phần dự trữ vượt mức giảm tương ứng, bù trừ cho nhau, tổng dự trữ không đổi 33 C Ở ta xét tới giai đoạn Chính phủ vay ngoại tệ về, tương tự nhập lô hàng hố vào kinh tế nước, khơng có chức tốn nên MB, MS khơng đổi Tuy nhiên xét cách thấu đáo ta nêu thêm trường hợp sau (khơng cần thiết thi): Chính phủ vay ngoại tệ từ nước ngoài, để chi tiêu nước, họ phải bán ngoại tệ mua vào nội tệ sử dụng trực tiếp Ta xét trường hợp: • • • Bán lại cho NHTW: NHTW mua vào ngoại tệ bán nội tệ khiến MB tăng MS tăng Bán lại cho NHTM: Tiền vận động bên ngồi NHTW nên MB khơng đổi Và ta xét tới giai đoạn hồn tất q trình mua bán với NHTM, tức thành phần MB trao đổi lượng giá trị cho nhau, không xét tiếp giai đoạn cho vay NHTM giảm dự trữ giảm nên MS không đổi Sử dụng trực tiếp khơng quy đổi qua nội tệ: Có thể Chính phủ vay để đảo nợ cho vay lại DNNN để nhập hàng hố,… Do khơng tác động đến nội tệ nước nên MB, MS không đổi 34 C Dự trữ ngân hàng tăng đồng thời tiền mặt lưu thơng ngồi hệ thống giảm tương ứng nên MB không đổi Lưu ý: Tiền vận động chủ thể bên ngồi NHTW sở tiền không thay đổi NHTW chủ thể tác động tới sở tiền tệ 35 C Tiền vận động qua lại chủ thể hệ thống ngân hàng nên MB không đổi, MS khơng bị tác động 36 A NHTW mua TPCP => bán nội tệ => MB tăng 37 C NHTM tăng cường cho vay => Dự trữ ngân hàng giảm, Tiền mặt hệ thống tăng tương ứng => MB không đổi 38 C Lưu ý tiền mặt tương tự trái phiếu khác lãi suất kì hạn đối tượng phát hành (NHTW) nợ nắm giữ chúng chủ nợ 39 A 40 D Các trường hợp liệt kê câu Với trường hợp thứ có khả xảy nên tuỳ quan điểm người mà có đưa vào phần giải thích khơng Nếu khơng chọn C 41 C Dự trữ tăng + Tiền mặt ngồi hệ thống giảm tương ứng => MB khơng đổi 42 C Lập luận tương tự câu 41 43 C NHTM tăng lãi suất huy động => Dự trữ ngân hàng tăng + Tiền mặt hệ thống giảm tương ứng => MB không đổi 44 B NHTW tăng lãi suất tái cấp vốn => Dự trữ ngân hàng giảm => MB giảm => MS giảm 50 45 B Tỉ lệ dự trữ vượt mức tăng tức ngân hàng găm giữ vốn không cho vay nhiều khiến khả quay vòng vốn NHTM suy giảm => số nhân tiền giảm 46 C Tiền vận động nội thành phần tiền lưu thơng ngồi hệ thống nên MB không đổi CHƯƠNG 10: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHẦN 1: LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI VÀ GIẢI THÍCH Sai Thực sách tài khoá (điều hành thu-chi ngân sách nhà nước) nhiệm vụ Chính phủ NHTW có chức thực thi sách tiền tệ (điều hồ cung tiền kinh tế) Đúng Theo quy định Luật Ngân hàng Nhà nước thông lệ quốc tế, NHTW đại quan độc quyền phát hành tiền quốc gia, khu vực (ECB) 51 Sai Thông thường DN huy động vốn từ hệ thống NHTM NHTM vay vốn từ NHTW (Là ngân hàng ngân hàng), DN vay vốn trực tiếp từ NHTW Đúng Chính sách tiền tệ quốc gia có mục tiêu bản: • Ổn định giá trị đồng tệ (gồm ổn định giá cả, ổn định lãi suất, ổn định thị trường tài chính, ổn định thị trường ngoại hối) • Tạo việc làm • Tăng trưởng kinh tế Mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền tiên hàng đầu, tảng để thực mục tiêu sau Đúng Kinh tế học vĩ mô ra: Trong ngắn hạn, thường có đánh đổi mục tiêu lạm phát thấp tỉ lệ thất nghiệp thấp NHTW phải chọn lựa hai Sai Lạm phát động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển, nên mục tiêu ta kiểm soát khơng phải cố gắng kiềm chế Duy trì mức lạm phát thấp, ổn định có lợi cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Sai Thực nghiệm ra, thời kì NHTW mở rộng cung tiền, tỉ lệ lạm phát tăng kinh tế tăng trưởng tốt Do biến số tốc độ tăng cung tiền tốc độ tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ thuận chiều Sai Chính sách tiền tệ thắt chặt việc NHTW cho thu hẹp cung tiền Còn việc Chính phủ hạn chế chi tiêu cơng sách tài khố thắt chặt Đúng Để thực mục tiêu cuối trên, NHTW phải qua bước trung gian, đặt mục tiêu cụ thể, dễ tác động hơn, là: • Mục tiêu tác nghiệp (hoạt động): Là sở tiền tệ, mức lãi suất ngắn hạn,… • Mục tiêu trung gian: Cung tiền, mức lãi suất trung dài hạn,… Thứ tự cần đạt là: Mục tiêu tác nghiệp => Mục tiêu trung gian => Mục tiêu cuối 10 Sai (về công cụ NHTW, tham khảo chi tiết phần bổ sung câu 32) 11 Sai (khơng mục tiêu lợi nhuận q trình hoạt động tạo lợi nhuận) 12 Sai (chính xác giao dịch chủ yếu với NHTM) PHẦN 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ GIẢI THÍCH 13 B NHNN Việt Nam quan ngang bộ, Thống đốc NHNN tương đương với hàm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, chịu kiểm sốt, điều hành Chính phủ 14 A Cục dự trữ liên bang Hoa Kì (Fed) quan độc lập với nội Tổng thống Mĩ, chuyên trách thực sách tiền tệ quốc gia Chủ tịch Hội đồng thống đốc Tổng thống bổ nhiệm Quốc hội phê chuẩn Nhưng Fed không chịu điều hành Chính phủ có trách nhiệm giải trình với Quốc hội Chính sách tiền tệ tài khoá trường hợp độc lập 15 B 52 Với mơ hình NHTW trực thuộc Chính phủ, sách tiền tệ tài khố bổ sung, phối hợp với nhau, thực thi quan Chính phủ nên đảm bảo tính tập quyền cao 16 A D Lấy ví dụ Fed Chủ tịch Hội đồng thống đốc Quốc hội phê chuẩn sở đề nghị Tổng thống có trách nhiệm báo cáo, giải trình trước uỷ ban Quốc hội Đồng thời, để thực mục tiêu kinh tế vĩ mô, Fed có nghĩa vụ hợp tác với Chính phủ để sách tiền tệ tài khố hai quan khác biệt ban hành không mâu thuẫn với Mục đích việc độc lập NHTW khỏi Chính phủ để ngăn cản việc in tiền tài trợ thâm hụt ngân sách không cản trở việc hợp tác lợi ích chung kinh tế 17 D NHTW có ba chức chính: • Phát hành điều tiết lượng tiền cung ứng • Ngân hàng ngân hàng (Nhận tiền gửi NHTM: tiền dự trữ bắt buộc tiền gửi toán; Cho vay với ngân hàng tổ chức tín dụng; Thực tốn liên ngân hàng) • Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan quản lí nhà nước hoạt động hệ thống ngân hàng; Có trách nhiệm Kho bạc nhà nước: nhận tiền gửi KBNN, tổ chức toán cho KBNN với NHTM; cho NSNN vay tiền cần thiết,…; Là đại diện cho nhà nước quan hệ quốc tế lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng) 18 C Đây hoạt động mục Cơ quan quản lí nhà nước hoạt động hệ thống ngân hàng, thuộc chức thứ 19 A Lạm phát thấp ổn định có tác dụng trì đà tăng trưởng kinh tế Nhưng thấp cao lại có ảnh hưởng tiêu cực làm động lực phát triển, gây nhiễu loạn hệ thống tài 20 A Lạm phát q cao, khó kiểm sốt gây khó khăn công tác dự báo, hoạch định chiến lược kinh doanh kinh tế Trong lạm phát thấp vừa kích thích DN mở rộng đầu tư, lại vừa tạo điều kiện cho chủ DN dễ dàng cân nhắc kế hoạch tương lai, thơng qua việc dự đốn mức chi phí, lợi nhuận thu được, tránh tái phân phối nguồn lực cách bất cơng 21 A Một trích dai dẳng việc thực sách tiền tệ NHTW có nhiều nhiệm vụ giao cho nó, nhiều lại mâu thuẫn với nhau, khơng thể đạt lúc Ví dụ, mục tiêu lạm phát tỉ lệ thất nghiệp Để trì lạm phát thấp phải hạn chế đầu tư, khơng tạo nhiều việc làm, thất nghiệp tăng cao kinh tế tăng trưởng chậm Còn để thực mục tiêu tỉ lệ thất nghiệp thấp, kinh tế tăng trưởng nhanh buộc phải nới lỏng sách tiền tệ hệ tất yếu lạm phát gia tăng, đồng tiền giá 22 A 53 Tỉ lệ thất nghiệp cao tức có số lượng lớn lao động có lực, có nhu cầu lại khơng thể đóng góp khả để tạo GDP cho đất nước Và lãng phí nguồn nhân lực 23 D Kinh tế học vĩ mô đạt mức tỉ lệ thất nghiệp Duy trì tỉ lệ thất nghiệp mức tự nhiên (sản lượng tương ứng mức tự nhiên) lí tưởng Dù NHTW hay Chính phủ có tìm cách làm giảm lượng thất nghiệp xuống mức tự nhiên sớm hay muộn kinh tế trở lại trạng thái mức thất nghiệp ban đầu đồng thời giá tăng cao Và điều không muốn 24 A Mục tiêu công ăn việc làm cao (tỉ lệ thất nghiệp thấp) thường đạt thời kì kinh tế tăng trưởng, hoạt động đầu tư DN mở rộng khiến nhu cầu nhân công gia tăng 26 D Với câu A Thu nhập thực tế lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua được; tính cách chia thu nhập danh nghĩa cho mức giá chung Lạm phát tượng giá tăng cao thời gian dài Khi giá tăng lên, tất yếu thu nhập thực tế giảm xuống (với mức thu nhập khơng đổi, số lượng hàng hố mua trở nên đi) Với câu B Trường hợp lạm phát gia tăng bất ngờ vào thời điểm hợp đồng tín dụng đáo hạn, người cho vay nhận lại đồng tiền giá trị trước, tức nguồn lực họ bị chuyển cách bất đắc dĩ sang người vay Với câu C Một chức tiền tệ cất trữ giá trị Khi lạm phát tăng cao, tiền giá, chức khơng đáp ứng tốt nhu cầu Lúc người dân có xu hướng chuyển đổi tiền mặt sang nắm giữ tài sản vật chất khác chuyển vốn nước Với câu D Lạm phát tăng mặt làm nhiễu loạn hoạt động thị trường tài chính, mặt khác khiến lãi suất tăng cao, làm tăng chi phí vốn, kênh dẫn vốn cho nhà đầu tư vào lĩnh vực BĐS Hệ thị trường BĐS suy thối khơng phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lạm phát 27 C Mục tiêu dài hạn sách tiền tệ tài khố ln kinh tế tăng trưởng, có nhiều cải vật chất sản xuất để phục vụ nhu cầu không ngừng tăng cao người dân 28 A ; 29 C 30 A Cung tiền đối tượng nhắm đến sách tiền tệ Chính sách mở rộng hướng đến mục tiêu làm tăng cung tiền, sách thắt chặt ngược lại 31 D Với câu A Dòng tiền vận động nội Dự trữ NHTM => MB không đổi Với câu B NHTW mở rộng cho vay chiết khấu => Dự trữ ngân hàng tăng => MB tăng 54 Với câu C NHTW mua TPKB, bơm tiền => MB tăng 32 B Nghiệp vụ thị trường mở công cụ quan trọng NHTW ưu (được liệt kê bảng đây) *** Bổ sung: Bảng hệ thống công cụ chủ yếu sách tiền tệ: (trả lời câu: 33 B; 34 A B; 37 D; 38 A; 40 B; 41 B; 43 B; 44 A; 45 B; 48 B; 49 B) Cơng cụ sách Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) – công cụ quan trọng Khái niệm/Cơ chế +) Là nghiệp vụ N +) NHTW mua GT +) NHTW bán GT Chính sách chiết khấu +) Là công cụ +) NHTW tăng lstk +) Là việc NHTW +) NHTW tăng tỉ l Dự trữ bắt buộc Hạn mức tín dụng (cơng cụ phi truyền thống) +) Là quy định khố +) NHTW tăng hạn suất Quản lí lãi suất (cơng cụ phi truyền thống) +) Là việc NHTW +) Để bảo vệ lợi íc “sàn” tối thiể 35 B NHTW bán TPKB, hút tiền vào => MB giảm => MS giảm 36 39 bỏ 42 A 46 B NHTM tăng dự trữ vượt mức đồng nghĩa với việc làm giảm số vốn cho vay kinh tế, khả tạo tiền giảm nên số nhân tiền giảm 47 A Tỉ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán giảm tức người dân có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng Dự trữ ngân hàng tăng giúp mở rộng khả cho vay để tạo tiền từ làm tăng số nhân tiền 50 A (xem câu 19, chương 8) 51 A 55 CHƯƠNG 11: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (CHỈ DÀNH CHO HỌC PHẦN LÍ THUYẾT TÀI CHÍNHTIỀN TỆ 2) PHẦN 1: LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI VÀ GIẢI THÍCH Sai Quy ước: tỉ giá niêm yết theo phương pháp trực tiếp (đồng nội tệ làm đồng tiền yết giá) Tỉ giá tăng tức nội tệ lên giá, tỉ giá giảm tức nội tệ xuống giá Với Et tỉ giá tại, Et+1e tỉ giá dự kiến tương lai, IF mức lãi suất tiền gửi ngoại tệ, I D mức lãi suất tiền gửi nội tệ Ta có: Lợi tức dự kiến thu từ tiền gửi ngoại tệ quy nội tệ: RF = Lãi suất tiền gửi ngoại tệ + Mức lên giá dự kiến đồng ngoại tệ so với nội tệ RF = IF + (Et – Et+1e)/Et = IF – (Et+1e – Et)/Et (*) Và lợi tức dự kiến thu từ tiền gửi nội tệ: RD = Lãi suất tiền gửi nội tệ = ID (**) Do cung tiền biến ngoại sinh với mơ hình nên gây dịch chuyển đường lợi tức • Xét dự dịch chuyển đường RF: Khi NHTW mở rộng cung tiền (tăng MS) => Giá dự đoán tăng lên dài hạn => Cầu hàng nội giảm => Cầu nội tệ giảm => Đồng nội tệ có xu hướng xuống giá => Kì vọng tỉ giá E t+1e giảm => Đến ta có hai cách lập luận tiếp: +) Một dựa vào công thức (*): Et+1e giảm => RF tăng +) Hai nói lời: Kì vọng tỉ giá dự kiến tương lai giảm => Giảm lên giá dự kiến đồng nội tệ so với ngoại tệ => Tăng lên giá dự kiến đồng ngoại tệ so với nội tệ => Tăng mức lợi tức dự kiến thu từ tiền gửi ngoại tệ mức tỉ giá hối đối hành Tóm lại RF tăng mức tỉ giá hành nên đường RF dịch chuyển sang phải => Et giảm (1) • Xét dự dịch chuyển đường RD: Theo lí thuyết ưa thích khoản: M/P = f(Ythuận,inghịch) Trong ngắn hạn, mức giá cứng nhắc (P khơng đổi) nên M tăng M/P tăng Để đảm bảo cân đẳng thức, đòi hỏi cầu tiền vế phải phải tăng Do f hàm nghịch biến với biến i (lãi suất danh nghĩa) nên i giảm mức tỉ giá hành Suy đường R D dịch chuyển sang trái => Et giảm (2) 56 Từ (1) (2), suy cung tiền tăng, tỉ giá hối đoái giảm ngắn hạn Đến ta khẳng định mệnh đề sai có câu trả lời Tuy nhiên mở rộng vấn đề thêm mặt dài hạn Trong lí thuyết tiền tệ có quan điểm gọi tính trung lập tiền, nói dài hạn, gia tăng phần trăm tốc độ tăng cung tiền dẫn tới gia tăng phần trăm mức giá (và tỉ lệ lạm phát), qua làm cung tiền thực tế (M/P) tất biến số kinh tế khác, chẳng hạn lãi suất, không thay đổi Do dài hạn, lãi suất I D giảm trở lại mức cũ đường lợi tức dự kiến thu từ tiền gửi nước quay vị trí ban đầu, khiến E t tăng Nhưng tác động lên đường R F không đổi nên mức tăng chưa đủ để Et đạt mức giá trị trước Sai Như lập luận trên, MS tăng RF tăng ID giảm nên mệnh đề sai Sai Đồng bảng giá tức đồng bảng đổi đô la Mĩ trước Đồng nghĩa với việc để mua hàng hoá Mĩ, người dân Anh cần nhiều bảng Hay nói cách khác, giá hàng hoá Mĩ tăng bán thị trường Anh Đúng Dựa vào công thức (*), ta dễ dàng nhận thấy mối quan hệ E t+1e RF ngược chiều Sai Nghiệp vụ bán ngoại tệ NHTW tương tự nghiệp vụ bán trái phiếu thị trường mở ta học chương 10 Bán ngoại tệ thu nội tệ nên lượng tiền lưu hành giảm Sai Do tỉ lệ lạm phát kì vọng biến ngoại sinh với mơ hình nên gây dịch chuyển đường lợi tức • Xét dịch chuyển đường RF: Khi lạm phát dự kiến tăng lên (kì vọng mức giá hàng nội địa cao tương lai) => Cầu hàng nội địa giảm => Cầu đồng nội tệ giảm => Đồng nội tệ có xu hướng giá => Kì vọng tỉ giá E t+1e giảm => Giảm lên giá dự kiến đồng nội tệ so với ngoại tệ => Tăng lên giá dự kiến đồng ngoại tệ so với nội tệ => Đường RF dịch chuyển sang phải • Xét dịch chuyển đường RD: Theo công thức Irving Fisher: lãi suất danh nghĩa = lãi suất thực + tỉ lệ lạm phát dự kiến Khi lạm phát kì vọng cao tương lai, người ta thường tăng lãi suất danh nghĩa để đảm bảo mức lợi tức thực ổn định cho nhà đầu tư I D tăng nên đường RD dịch phải Nhưng nhìn chung người ta cho rằng, mức tăng thêm lãi suất nước khơng giá tương đối so với đồng ngoại tệ nên đường RF dịch sang phải đoạn lớn đường R D => hiệu ứng giảm tỉ giá mạnh biểu thực tế Đúng ID giảm khiến RD giảm mức tỉ giá hối đoái hành (theo công thức (**)) => Đường R D dịch sang trái đồng nội tệ giá 57 Cách lập luận khác lãi suất nước giảm tức suất sinh lời từ việc đầu tư đồng nội tệ giảm => nội tệ trở nên hấp dẫn => nhà đầu tư nước ngồi có xu hướng bán bớt nội tệ chuyển sang nắm giữ ngoại tệ để hưởng mức sinh lời cao => Cầu nội giảm/Cung nội tệ tăng => Nội tệ giá Sai Tỉ giá hình thành theo quy luật cung cầu thị trường ngoại hối Sai Do giá hàng hoá Nhật cố định, nên ta thay đổi tỉ giá Để người Mĩ mua nhiều hàng hố Nhật với chi phí rẻ đồng tiền họ phải quy đổi nhiều yên Nhật Tức đô la Mĩ phải lên giá so với đồng yên Nhật Bản 10 Sai NHTW quy định mức tỉ giá tham chiếu qua NHTM tự niêm yết mức tỉ giá mua vào/bán mình, khơng vượt q biên độ cho phép phù hợp với tình hình cung cầu PHẦN 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ GIẢI THÍCH 11 D ; 12 B 67 A Thị trường ngoại hối nơi giao dịch chủ yếu NHTM, với khối lượng giao dịch lớn ngày nên việc mua bán trao tay xảy ra, chiếm tỉ trọng cực nhỏ, mà chủ yếu giao dịch khoản tiền gửi niêm yết nhiều đồng tiền khác 68 C 1USD = 0,75 EUR  1EUR = 1/0,75 = 1,33 USD 69 A USD = 49 rupee  rupee = 1/49 = 0,02 USD 70 C EUR giá so với USD tức USD đổi nhiều EUR hơn, giá hàng hố châu Âu khơng đổi, dẫn tới hàng hoá châu Âu trở nên rẻ người Mĩ 71 C Quy luật giá phát biểu rằng: Nếu nước sản xuất mặt hàng giống hệt nhau, điều kiện khơng có chi phí giao dịch hàng rào thương mại, giá nước quy chung đồng tiền Vận dụng: 100 peso = real  real = 25 peso 72 C 73 B Thuyết ngang giá sức mua vận dụng quy luật giá vào giỏ hàng hố chung quốc gia khơng riêng hàng hoá cụ thể Giả sử mức giá hàng hoá nước A B P A, PB Tỉ giá hối đoái niêm yết theo đồng tiền nước A E Theo thuyết ngang giá sức mua, ta có đẳng thức: E × P A = PB => Ecân = PB/PA (***) Khi giá hàng hoá A tăng so với B, tức P A > PB E phải giảm để cân đẳng thức, tức đồng tiền nước A giảm giá Và ngược lại PA < PB E phải tăng, tức đồng tiền nước A lên giá 74 ? 58 Đặt A Mĩ, B Nhật Bản Giá hàng hoá Nhật quy đổi USD P B/E Để hàng hoá Nhật rẻ hàng hoá Mĩ, tức PB/E < PA E > PB/PA hay E > Ecân Ta suy luận đến 75 A Dựa vào mức tỉ lệ lạm phát dự kiến cho, ta kì vọng đồng tiền Brasil giá mạnh nhất, sau đến Mexico, Canada cuối Mĩ Từ suy mệnh đề A: Tiền Brasil giảm giá so với đô la Mĩ (mức giảm giá 5% – 2% = 3%) 76 B Có bốn nhân tố ảnh hưởng lên tỉ giá hối đoái dài hạn: Nhân tố Mức giá tương đối (Mức độ lạm phát tương đối) Hàng rào thương mại (thuế quan, hạn ngạch, tiêu chuẩn chất lượng,…) Thị hiếu người tiêu dung Năng suất lao động 77 A; 24 C; 25 B; 27 D; 28 C; 29 B (xem bảng) 26 A Ta viết lại công thức (***) câu 19 dạng biến thiên ∆E + ∆P A = ∆PB Đặt A Mĩ, B Mexico ∆E = ∆P B – ∆PA = 6% – 5% = 1%, tức đồng USD lên giá 1% so với nội tệ Mexico 30 A Tỉ giá ngắn hạn xác định dựa học thuyết ngang giá lãi suất, sở làm cân mức lợi tức dự kiến nước nước ngồi quy đồng tiền Phương trình cân bằng: RD = RF  ID = IF – (Et+1e – Et)/Et  IF = ID + (Et+1e – Et)/Et (****) 31 B Mức tăng giá dự kiến đồng EUR (là đồng tiền yết giá) = (1,2 – 1,15)/1,15 = 4,34% 37 C (tính tương tự câu 31) 38 B Lợi tức dự kiến thu từ tiền gửi ngoại tệ quy nội tệ = Lãi suất tiền gửi ngoại tệ + Mức lên giá tương đối đồng ngoại tệ so với nội tệ (hoặc trừ mức lên giá tương đối nội tệ so với ngoại tệ) = 5% – (1,2 – 1,15)/1,15 × 100% = 0,66% 39 40 41 42 41 D (tính tương tự câu 33) D B A; 38 D; 39 C; 40 C (xem lại câu 6) A 59 Mức tăng giá dự kiến nội tệ phân số công thức (****) ta dễ thấy mối quan hệ với tỉ giá kì vọng thuận chiều 42 D (công thức (*)) 43 A 44 B NHTW bán ngoại tệ => dự trữ ngoại hối giảm, đồng thời thu vào nội tệ => số tiền lưu hành/cơ sở tiền tệ giảm 45 C ; 46 D 47 B Do không xác định lượng nội tệ mua vào nghiệp vụ thứ nhiều hay lượng nội tệ bán nghiệp vụ thứ hai nên cung tiền tăng hay giảm 50 51 52 54 D A A; 51 B; 52 C; 53 D (xem lại câu 1) C Một bảng Anh từ việc đổi 1,8 USD sang đổi 1,6 USD, tức giảm giá so với USD USD lên giá khiến giá hàng hoá Mĩ trở nên đắt đỏ với người Anh 55 C 56 D CHƯƠNG 12: LẠM PHÁT (CHỈ DÀNH CHO HỌC PHẦN LÍ THUYẾT TÀI CHÍNHTIỀN TỆ 2) PHẦN 1: LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI VÀ GIẢI THÍCH Đúng Có ba biện pháp chiến lược để kiềm chế lạm phát: • Thúc đẩy sản xuất lưu thơng hàng hố: Giúp cho nhu cầu người dân ngày đáp ứng cách đầy đủ, phong phú, tránh việc khan hàng hoá đẩy giá thành tăng cao • Kiện tồn máy, cắt giảm biên chế hành chính: Giảm chi thường xun, qua góp phần giảm bội chi ngân sách nhà nước • Tăng cường cơng tác quản lí thu-chi ngân sách: Tăng khoản thu cách hợp lí, bền vững, chống thất thu,… đồng thời nâng cao hiệu khoản chi ngân sách Sai Các đấu tranh đòi tăng lương làm tăng chi phí sản xuất DN, qua đẩy giá thành sản phẩm đầu lên Đây lạm phát chi phí đẩy Sai Xét mặt định tính, người ta chia lạm phát thành: +) Theo mối tương quan với thu nhập 60 • • Lạm phát cân bằng: Tỉ lệ lạm phát tăng tương ứng với thu nhập qua khơng làm ảnh hưởng đến đời sống người lao động Lạm phát không cân bằng: Tỉ lệ lạm phát tăng không tương ứng với thu nhập, thu nhập thực tế thay đổi đời sống người lao động bị ảnh hưởng (thường xảy hơn) +) Theo khả dự đoán trước • • Lạm phát kì vọng trước: Lạm phát xảy thời gian tương đối dài, với tỉ lệ lạm phát hàng năm đặn, ổn định Do người ta dự đốn trước tỉ lệ lạm phát cho năm Lạm phát bất thường: Lạm phát xảy có tính đột biến mà không dự báo trước Xét mặt định lượng, người ta chia lạm phát thành: • • • Lạm phát số (vừa phải, có tác dụng kích thích sản xuất phát triển) Lạm phát hai số (khá cao biểu rõ tác động tiêu cực lên kinh tế) Lạm phát ba số (siêu lạm phát, kinh tế suy thoái cách nhanh chóng, đời sống người lao động gặp khó khăn) Sai Sai “Lạm phát lúc đâu tượng tiền tệ” – Milton Friedman Trên thực tế, sách tài khố ln có giới hạn đầu thu chi, nên muốn tốc độ tăng giá trì thời gian dài tức kinh tế có lạm phát, sách tiền tệ phải vào cách in thêm tiền (nguồn lực vô hạn) Sai Lạm phát gây tăng giá, động lực để DN mở rộng sản xuất kinh doanh Sai Duy trì mức lạm phát thấp ổn định có lợi cho kinh tế Đúng (chứng minh câu 11 14) PHẦN 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ GIẢI THÍCH ? 10 D Mơ tả lạm phát chi phí đẩy: Cơng nhân biểu tình đòi tăng lương làm gia tăng chi phí đầu vào DN, buộc họ phải cắt giảm sản xuất thất nghiệp tăng lên Giá tăng diễn thời gian ngắn phân khúc ngành nghề Do Chính phủ cam kết mức công ăn việc làm cao nên sau phải kích cầu, tạo thêm việc làm cho ngành bị thiếu hụt Tác động khiến giá hàng hoá lại đẩy lên mức Các nhóm cơng nhân thừa tiếp tục u sách đòi tăng lương kêu gọi cơng đồn nhiều nơi khác đứng lên biểu tình Nếu trình tiếp diễn liên tục, với cam kết tỉ lệ thất nghiệp thấp mình, Chính phủ khơng thể đứng tăng chi tiêu cơng để tạo việc làm (do giới hạn từ nguồn thu áp lực trị), mà phải có tham gia NHTW sách tiền tệ, với việc mở rộng cung tiền nguồn lực vô hạn định Khi tốc độ tăng giá diễn liên tục thời gian đủ dài kinh tế thực có lạm phát 11 C 61 Đề nên sửa lại là: Nếu người làm công tin nhà tạo lập sách khơng nghiêm túc việc đẩy lùi lạm phát => Kì vọng giá tương lai tăng cao => Để trì mức thu nhập thực tế (Y/P) ổn định, cơng nhân có xu hướng đòi tăng lương => Làm gia tăng chi phí sản xuất  Giá đầu tăng lên  DN cắt giảm sản lượng (giảm nguồn cung hàng hoá) => Tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 12 B Với lạm phát cầu kéo, cơng ăn việc làm cao mục tiêu Chính phủ nên tỉ lệ lạm phát thấp mức tự nhiên Với lạm phát chi phí đẩy, chi phí đầu vào tăng cao, DN thu hẹp sản xuất nên nhiều việc làm bị đi, tỉ lệ thất nghiệp cao mức tự nhiên 13 A Mô tả lạm phát cầu kéo: Chính phủ theo đuổi mức sản lượng cao mức sản lượng tự nhiên (tỉ lệ thất nghiệp thấp mức tự nhiên), chủ động kích cầu kinh tế để tạo nhiều công ăn việc làm, nhiều hàng hố Do chi phí nhân cơng tăng cao, khiến DN phải thu hẹp sản xuất (nếu tốc độ tăng doanh thu không theo kịp tốc độ tăng chi phí) Sản lượng trở mức ban đầu, thất nghiệp tăng lên, buộc Chính phủ phải tiếp tục nới lỏng tài khố để trì trạng thái mức tồn dụng nhân cơng trước Q trình không diễn lâu, nguồn thu ngân sách có giới hạn phải chịu áp lực từ phe phái trị, nên để kinh tế có lạm phát, tốc độ tăng giá trì dài hạn, phải có tham gia NHTW việc mở rộng cung tiền Sự tăng chi tiêu có giới hạn thành nhiều đợt Chính phủ khiến giá hàng hoá tăng thời định nghĩa lạm phát tăng giá liên tục thời gian dài nên khơng gọi lạm phát Chỉ có tăng cung tiền – nguồn lực vơ hạn NHTW lạm phát thực hình thành 14 C Dựa vào lập luận câu 12, dễ thấy lạm phát xảy có sách tiền tệ mở rộng can thiệp Và chứng minh ta cho câu nói kinh điển Milton Friedman: “Lạm phát lúc đâu tượng tiền tệ” 15 A ; 16 C ; 17 B 18 D Sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp khiến Chính phủ theo đuổi sách nới lỏng tài khố để tạo nhiều công ăn việc làm Điều kiện thuận lợi cho lạm phát cầu kéo xảy 19 C Các cú sốc cung tiêu cực gây lạm phát chi phí đẩy mô tả 20 A 21 D Bổ sung vào đề, cú sốc cung tích cực việc giá dầu sụt giảm, tạo điều kiện cho DN mở rộng đầu tư, thuê thêm nhân cơng Nhưng sau, chi phí nhân lực tăng cao, bù trừ cho chi phí lượng nên sản xuất lại bị thu hẹp mức ban đầu 62 22 D 23 D Tiền vận động từ tay cơng chúng sang Chính phủ, tức nội thành tố C, mà không qua NHTM hay NHTW nên MB MS không đổi 24 A 25 A NHTW chủ động cắt giảm cung tiền biện pháp: bán trái phiếu phủ thị trường mở, nâng mức lãi suất chiết khấu, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc, giảm hạn mức cấp tín dụng NHTM, … Các biện pháp thực cách dễ dàng Giải pháp thứ tư không khả thi tạo điều kiện cho hoạt động thương mại ngầm, kích thích đầu găm giữ hàng hố, đồng thời gây khó khăn cho cơng tác quản lí thị trường Hơn biện pháp hành chính, khơng thích hợp điều kiện kinh tế thị trường 26 B ; 27 A ; 28 D ; 29 C ; 30 D ; 31 C ; 32 C ; 33 D 34 C Trả lời: Fed độc lập để ngăn cản việc NHTW in tiền cho Chính phủ chi tiêu, đồng thời khơng hỗ trợ, bổ sung cho sách tiền tệ trường hợp gây lạm phát 35 D 36 A NHTW mua TPCP, bán nội tệ => MB tăng => MS tăng 37 D Điều chỉnh thuế điều tiết dòng tiền nội thành tố C tổng giá trị không đổi nên MB không đổi 38 D 39 A Có thể ý tác giả việc Chính phủ bán trái phiếu cho NHTM, sau ngân hàng lại đem chiết khấu NHTW Khi dự trữ ngân hàng sở tiền tăng 40 B ; 41 C ; 42 C ; 43 D 44 C Thâm hụt ngân sách dai dẳng, buộc Chính phủ phải vay từ NHTW để tài trợ chi tiêu nguyên nhân bên cạnh cầu kéo, chi phí đẩy gây lạm phát 45 A 46 A Thâm hụt ngân sách dẫn tới lãi suất tăng (như chứng minh chương 3), NHTW lại muốn kiềm chế lãi suất nên buộc phải in tiền ra, mục đích để làm tăng cung tiền, hạ lãi suất trở lại 47 A 48 C (thực nơi họ có cách gọi/quan điểm lạm phát phi mã khác nhau) 49 D Khi thu nhập danh nghĩa cố định, lạm phát tăng cao dẫn tới thu nhập thực tế giảm 63 ... có giai đoạn: lập dự tốn NS - thực NS - toán NS Trong giai đoạn thực NS trùng với năm NS quốc gia 21 Sai Giai đoạn dự toán thu chi NSNN QH phê chuẩn có hiệu lực thi hành phần chu trình NS giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải sách bài tập Ly Thuyet Tai Chinh Tien Te ĐH Kinh Te Quoc Dan, Giải sách bài tập Ly Thuyet Tai Chinh Tien Te ĐH Kinh Te Quoc Dan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay