BÁO cáo mã mô ĐUN TH 44

4 59 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:38

BÁO CÁO ĐUN TH 44 THỰC HÀNH GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC A ĐẶT VẤN ĐỀ Năm học này, ngành giáo dục tiếp tục thực vận động “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” có nội dung xây dựng cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp đông đảo cán giáo viên học sinh hưởng ứng Muốn thực tốt công tác trước hết phải giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ mơi trường Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường giai đoạn việc làm thiết Trong năm gần đây, ngày người cảm thấy áp lực ô nhiễm mơi trường đè nặng lên Đó hậu hành động thiếu hiểu biết người nói riêng phận cộng đồng nói chung Hơn lúc hết, người nhận thấy cần phải chấn chỉnh lại hành động mình, cần phải quan tâm chăm sóc cho môi trường xung quanh ta - “Ngôi nhà” điều kiện cho tồn tại, phát triển cho hệ cháu mai sau B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I NỘI DUNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ TIẾP THU TRONG THỜI GIAN TỰ HỌC BỒI DƯỠNG Mục tiêu: * Về kiến thức: - Hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua môn học - Nắm vững bước xây dựng kế hoạch học, kế hoạch hoạt động giáo dục bảo vệ mơi trường ngồi lên lớp * Về kỹ năng: - Biết xây dựng kế hoạch học theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học thực hành dạy học tích hợp - Biết lập kế hoạch cho hoạt động giáo dục bảo vệ mơi trường ngồi lên lớp thực kế hoạch - Phân tích, đánh giá số kế hoạch thiết kế đề xuất cách điều chỉnh * Về thái độ: - Tích cực, chủ động cơng tác giáo dục bảo vệ môi trường hoạt động bảo vệ mơi trường Mơi trường gì? - Mơi trường tập hợp yếu tố xung quanh điều kiện bên ngồi có tác động qua lại (trực tiếp, gián tiếp) tới tồn phát triển sinh vật - Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thiên nhiên Thế môi trường sống ? - Môi trường sống người theo nghĩa rộng tất yếu tố tự nhiên xã hội cần thiết cho sinh sống, sản xuất người tài nguyên thiên nhiên, đất, nước khơng khí, ánh sáng, cơng nghệ, kinh tế, trị, đạo đức, văn hóa, lịch sử mỹ học - Môi trường sống người phân thành: môi trường sống tự nhiên môi trường sống xã hội * Môi trường tự nhiên Bao gồm nhân tố thiên nhiên vật lý, hóa học, sinh học tồn ngồi ý muốn người, nhiều chịu tác động người Đó ánh sáng mặt trời, núi sơng, biển cả, khơng khí, động vật, thực vật, đất nước… Môi trường tự nhiên cho ta khơng khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cõy, chăn nuôi, cung cấp cho người loại tài nguyên cần cho sản xuất, tiêu thụ nơi chứa đựng, đồng hóa chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho sống người thêm phong phú * Môi trường xã hội Là tổng thể quan hệ người với người Đó luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định … cấp khác như: Liên hiệp quốc, Hiệp hội nước, quốc gia, tỉnh, huyện, quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, tổ chức tơn giáo, tổ chức đồn thể,… Mơi trường xã hội định hướng hoạt động người theo khuôn khổ định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho phát triển, làm cho sống người khác với giới sinh vật khác Ngoài người ta phân biệt khái niệm mơi trường nhân tạo: Bao gồm tất nhân tố vật lí, sinh vật, xã hội người tạo nên, làm thành tiện nghi sống, ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, khu vực đô thị, công viên …và chịu chi phối người * Môi trường nhà trường bao gồm không gian trường, sở vật chất trường phòng học, phòng thí nghiệm, thầy giáo, cô giáo, học sinh, nội quy trường, tổ chức xã hội Đoàn, Đội, … Giáo dục bảo vệ môi trường: * Giáo dục bảo vệ môi trường vấn đề giới nói chung, Việt Nam nói riêng đặc biệt quan tâm Chất lượng mơi trường có ý nghĩa to lớn phát triển bền vững sống người Môi trường khái niệm quen thuộc tồn xung quanh Giáo dục môi trường vào bậc tiểu học để bảo vệ trẻ, em phận nhỏ mơi trường trước xuống cấp nó, đồng thời coi trẻ em lực lượng bảo vệ môi trường Giáo dục môi trường hoạt động quan trọng hoạt động giáo dục nhà trường, góp phần hình thành số lực cho học sinh để phát triển toàn diện nhân cách cho em, góp phần thực mục tiêu giáo dục đề Hoạt động giáo dục môi trường gắn nhà trường với thực tiễn, giúp em mở rộng kiến thức, xây dựng tình cảm tốt đẹp, phát huy tính chủ động, sáng tạo em; biến trình giáo dục thành tự giác Hoạt động giáo dục môi trường cần quan tâm, trọng, đầu tư nhà quản lý giáo dục Mục tiêu giáo dục cần xem xét với trọng đến giáo dục mơi trường nhằm góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh Một số giải pháp nâng cao hiệu giáo dục môi trường trường tiểu học: - Các cấp quản lý giáo dục cần nhận thức vai trò to lớn việc bảo vệ mơi trường để từ coi giáo dục mơi trường mơn chương trình học bậc tiểu học, đồng thời biên soạn sách, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy môn Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên tầm quan trọng việc giáo dục môi trường cho học sinh bậc tiểu học - Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục môi trường trường tiểu học Áp dụng cơng trình khoa học, triển khai dự án bảo vệ môi trường vào thực trường tiểu học II KẾT QUẢ VẬN DỤNG Khảo sát nhận thức HS BVMT Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho HS thông qua số môn học cụ thể như: Khoa học, Tiếng Việt, Đạo đức Tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu , soạn lựa chọn nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy thật phù hợp với nhu cầu lồng ghép cho môn học, học cụ thể Tích hợp lồng ghép GDBVMT thông qua môn Tiếng Việt Khi dạy môn Tiếng Việt, thông qua ngữ liệu dùng để dạy kiến thức kĩ năng, thể phân môn Tập đọc, Kế chuyện, Chính tả, Luyện từ câu, Tập làm văn, cung cấp cho HS hiểu biết đặc điểm sinh thái môi trường, giàu có tài ngun thiên nhiên Từ đó, tơi giáo dục cho em lòng yêu quý, ý thức bảo vệ mơi trường, có hành vi đắn với mơi trường xung quanh Tích hợp lồng ghép BVMT thơng qua môn Khoa học Cung cấp cho Hs hiểu biết mơi trường sống gắn bó với người Từ đó, hình thành cho HS kĩ ứng xử, thái độ tôn trọng BVMT cách thiết thực, rèn luyện lực nhận biết vấn đề môi trường III PHƯƠNG HƯỚNG VẬN DỤNG TRONG THỜI GIAN TỚI - Khi soạn giáo án , cần xem xét nghiên cứu chọn lọc nội dung giáo dục môi trường phù hợp để đưa vào nội dung giảng - Tích hợp lồng ghép GDBVMT thơng qua môn học - Tăng cường tổ chức hoạt động giáo dục môi trường tiết sinh hoạt lên lớp, xếp đưa vào kế hoạch sinh hoạt tháng C KẾT LUẬN - Giáo dục mơi trường q trình (thơng qua hoạt động giáo dục quy khơng quy) hình thành phát triển học sinh hiểu biết, kĩ năng, giá trị quan tâm tới vấn đề môi trường, tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào phát triển xã hội bền vững sinh thái - Giáo dục BVMT nhằm giúp cho cá nhân cộng đồng có hiểu biết nhạy cảm môi trường vấn đề nó; khái niệm mơi trường BVMT; tình cảm, mối quan tâm việc cải thiện bảo vệ môi trường; kĩ giải cách thuyết phục thành viên khác tham gia; tinh thần trách nhiệm trước vấn đề mơi trường có hành động thích hợp giải vấn đề - Mơi trường Việt Nam giới bị ô nhiễm bị suy thoái nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới chất lượng sống phận lớn cư dân trái đất Bảo vệ môi trường vấn đề cấp bách, nóng bỏng khơng Việt Nam toàn giới - Sự thiếu hiểu biết môi trường GDBVMT ngun nhân gây nên nhiễm suy thối mơi trường Do GDBVMT phải nội dung giáo dục quan trọng nhằm đào tạo người có kiến thức, có đạo đức mơi trường, có lực phát xử lí vấn đề môi trường thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn ! ... quan tâm việc cải thiện bảo vệ môi trường; kĩ giải cách thuyết phục th nh viên khác tham gia; tinh th n trách nhiệm trước vấn đề môi trường có hành động th ch hợp giải vấn đề - Môi trường Việt... biết môi trường sống gắn bó với người Từ đó, hình th nh cho HS kĩ ứng xử, th i độ tôn trọng BVMT cách thiết th c, rèn luyện lực nhận biết vấn đề môi trường III PHƯƠNG HƯỚNG VẬN DỤNG TRONG TH I... nhu cầu lồng ghép cho môn học, học cụ th Tích hợp lồng ghép GDBVMT th ng qua mơn Tiếng Việt Khi dạy môn Tiếng Việt, th ng qua ngữ liệu dùng để dạy kiến th c kĩ năng, th phân mơn Tập đọc, Kế
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo mã mô ĐUN TH 44, BÁO cáo mã mô ĐUN TH 44

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay