Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

100 26 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:32

Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÂM VĂN TIẾN NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÂM VĂN TIẾN NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã ngành: 638.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI – năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lâm Văn Tiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 1.1 Nạn nhân tội phạm 1.2 Nạn nhân tình hình tội phạm 13 1.3 Vai trò nạn nhân chế hành vi phạm tội 21 1.4 Nguyên nhân trở thành nạn nhân tình hình tội phạm 25 1.5 Cơ chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tội phạm 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 33 2.1 Tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Thực trạng nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 40 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NGUY CƠ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 52 3.1 Hạn chế, loại trừ yếu tố thuộc nguyên nhân chủ quan 52 3.2 Hạn chế yếu tố thuộc nguyên nhân khách quan 58 3.3 Tiếp thu kinh nghiệm bảo vệ nạn nhân số nước 60 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự CAND : Cơng an nhân dân TAND : Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, có gia tăng số lượng hậu nguy hiểm cho xã hội Diễn biến phức tạp tình hình tội phạm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, khơng loại trừ ngun nhân từ phía nạn nhân tội phạm Một chế thực hành vi phạm tội đầy đủ toàn diện (đối với tội phạmnạn nhân) tác động qua lại người thực hành vi phạm tội nạn nhân tội phạm; hành vi phạm tội gây thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, tinh thần, tài sản quyền lợi ích hợp pháp khác nạn nhân; ngược lại, nạn nhân nhiều trường hợp có ảnh hưởng định tới việc hình thành ý định phạm tội việc thực hành vi phạm tội, nạn nhân làm hạn chế triệt tiêu ý định phạm tội Thực tiễn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, nạn nhân (người liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội) mắt xích quan trọng giúp cho trình tiến hành tố tụng thuận lợi, nhanh chóng, xác Thành phố Đà Nẵng trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, phía Bắc giáp với tỉnh Thừa thiên - Huế, phía Đơng giáp với biển Đơng, phía Tây Nam giáp với tỉnh Quảng Nam Trong phạm vi khu vực quốc tế, thành phố Đà Nẵng cửa ngõ quan trọng biển tỉnh Tây Nguyên, nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma đến nước vùng Đông Bắc Á thông qua hành lang kinh tế Đông – Tây Trong năm qua, với phát triển nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng có bước phát triển đáng kể, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng cao Chính quyền thành phố đẩy mạnh tốc độ quy hoạch đô thị, mở rộng, phát triển sở hạ tầng, tạo nên diện mạo cho thành phố, điều dẫn đến việc di dời, giải tỏa làm cho dân cư có biến động; số người địa phương khác đến thành phố học tập, tìm việc làm tăng, tạo áp lực việc làm, chỗ ở, gây khơng khó khăn cho cơng tác bảo đảm ANTT Bên cạnh đó, mặt trái kinh tế thị trường có tác động tiêu cực xã hội, tình trạng phân hóa giàu nghèo, nạn thất nghiệp… Đây nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ tội phạm đồng thời ảnh hưởng đến nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Dưới góc độ tội phạm học, để nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc nghiên cứu, phân tích, làm rõ vấn đề nạn nhân tình hình tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng lý luận lẫn thực tiễn Mặc dù vậy, đến chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tổng thể, toàn diện vấn đề nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng với tư cách đề tài độc lập Bởi lý nêu trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạcTình hình nghiên cứu đề tài Nạn nhân tình hình tội phạm vấn đề quan trọng, phong phú phức tạp tội phạm học, từ trước đến có số nhà luật học, tội phạm học quan tâm nghiên cứu khía cạnh mức độ khác nhau, cụ thể: - Luận án tiến sĩ “Quyền người bị hại tố tụng hình Việt Nam”, Đinh Thị Mai, năm 2014 - Luận văn thạc sĩ “Nạn nhân học tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Trần Hữu Tráng, năm 2000 - Đề tài nghiên cứu cấp trường “Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền lợi ích nạn nhân tội phạm”, Trần Hữu Tráng, năm 2010 - Bài báo khoa học “Cơ chế quốc tế, khu vực quốc gia bảo vệ quyền người bị hại”, Đinh Thị Mai, năm 2012 - Bài báo khoa học “Nguy trở thành nạn nhân tội phạm”, Trần Hữu Tráng, năm 2011 - Bài báo khoa học “Trợ giúp nạn nhân tội phạm Hoa Kỳ”, Dương Tuyết Miên, năm 2011 - Bài báo khoa học “Trợ giúp nạn nhân tội phạm Hàn Quốc liên hệ với thực tế Việt Nam”, Dương Tuyết Miên, năm 2011 Những cơng trình khoa học nêu chủ yếu tập trung nghiên cứu nạn nhân tội phạm quyền người bị hại tố tụng hình sự, chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng Vì vậy, đề tài luận văntính độc lập khơng trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm sáng tỏ vấn đề lý luận nạn nhân tình hình tội phạm góc độ tội phạm học khảo sát thực tiễn nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề tài luận văn đề giải pháp khắc phục yếu tố đóng vai trò nguy trở thành nạn nhân tội phạm xây dựng chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài luận văn có nhiệm vụ sau: - Phân tích làm sáng tỏ số vấn đề lý luận nạn nhân tình hình tội phạm góc độ tội phạm học; phân tích vai trò nạn nhân chế làm phát sinh hành vi phạm - Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm thực trạng nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu đề hệ thống giải pháp nhằm phòng ngừa nguy trở thành nạn nhân tội phạm; xây dựng chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tình hình tội phạm Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Lý luận nạn nhân tình hình tội phạm góc độ tội phạm học; - Thực tiễn nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài luận văn nghiên cứu nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về địa bàn: Thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ quyền bị hại tố tụng hình Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả nghiên cứu nhiều loại tài liệu Thư viện Học viện KHXH, Cơng an, Tòa án Thành phố Đà Nẵng Qua hệ thống hóa vấn đề lý luận, tập hợp số liệu nhằm giải vấn đề đề cập luận văn - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tác giả sử dụng để phân tích tài liệu, số liệu, cơng trình khoa học liên quan đến nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng; qua tổng hợp làm rõ nhận thức lý luận đánh giá thực trạng vấn đề - Phương pháp tổng kết thực tiễn: Tác giả tập trung nghiên cứu viết, báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình nạn nhân tình hình tội phạm, sở rút nhận xét, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa nguy trở thành nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng tình hình - Phương pháp thống kê, so sánh: Trên sở số liệu thu thực trạng tình hình tội phạm, nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng, tác giả tiến hành thống kê, đối chiếu, so sánh làm sở đánh giá, nhận xét minh chứng làm rõ các vấn đề nghiên cứu luận văn - Phương pháp chuyên gia: Tác giả trọng tranh thủ ý kiến người có trình độ cao, am hiểu sâu lý luận, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử thông qua việc xin ý kiến đánh giá, nhận xét nhà khoa học vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Đây cơng trình cấp độ luận văn thạc sĩ nghiên cứu tồn diện có hệ thống vấn đề nạn nhân tình hình tội phạm Những kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng sau: Về lý luận: Kết nghiên cứu luận văn đóng góp định vào phát triển khoa học chuyên ngành nạn nhân học Về thực tiễn: Kết nghiên cứu luận văn vận dụng vào thực tiễn phòng ngừa tình hình tội phạm bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng phạm vi nước Ngồi ra, luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo sở nghiên cứu đào tạo chuyên ngành luật nước ta ... phạm 25 1.5 Cơ chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tội phạm 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 33 2.1 Tình hình tội phạm địa bàn thành phố. .. nhất, luận văn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận nạn nhân tình hình tội phạm, bao gồm: Nạn nhân tội phạm; nạn nhân tình hình tội phạm; vai trò nạn nhân tình hình tội phạm; nguyên nhân trở thành. .. Lý luận nạn nhân tình hình tội phạm góc độ tội phạm học; - Thực tiễn nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài luận văn nghiên cứu nạn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ), Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay