ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂY XANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI QUẬN 10

67 45 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂY XANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI QUẬN 10 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN CAO PHÁT Ngành: QUẢNMƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂY XANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI QUẬN 10 Tác giả NGUYỄN CAO PHÁT Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quảnmôi trường Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 07 năm 2011 LỜI CẢM ƠN Những tháng ngày học tập trường Đại Học Nông Lâm thực tập Cơng ty Cơng Ích Quận 10 mang lại cho kiến thức, kinh nghiệm chun ngành Với lòng trân trọng biết ơn, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên, người tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho tôi, hành trang giúp vững bước vào đời Tôi xin chân thành cảm ơn cô ThS Vũ Thị Hồng Thủy, người tận tình giảng dạy, hướng dẫn bảo cho tơi hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, tạo điều kiện cho tơi học tập chỗ dựa, nguồn động viên lớn giúp tơi vượt qua khó khăn Do kiến thức kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót Tơi kính mong bảo thầy đóng góp ý kiến người Bằng chân thành nhất, xin cảm ơn tất người Nguyễn Cao Phát Trang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá trạng môi trường đề xuất xây dựng hệ thống xanh theo định hướng đô thị sinh thái quận 10” thực Quận 10 từ tháng 02/2011 – 06/2011 Xây dựng đô thị sinh thái nước ta nhu cầu cần thiết, giải pháp cho phát triển bền vững bảo vệ môi trường Đối với thị cũ thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu xây dựng đô thị nhằm chuyển hướng thân thiện với sinh thái cần phải cải thiện tăng cường hệ thống xanh – công viên; vừa nâng cao chất lượng sống vừa góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường Luận văn trình bày với nội dung sau: Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Quận 10 Đánh giá trạng môi trường nước, không khí, cơng tác thu gom chất thải rắn Quận 10 Tổng quan đô thị sinh thái giới Việt Nam Lợi ích xanh Đề xuất đồ quy hoạch hệ thống xanh Tính tốn chi phí ban đầu chi phí trì hệ thống xanh Đề xuất tập đồn xanh đường phố cơng viên Trang iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix  DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH x  Chương 1  MỞ ĐẦU 1  1.1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2.  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1  1.3.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2  1.4.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2  1.5.  PHẠM VI ĐỀ TÀI 2  Chương 3  TỔNG QUAN ĐÔ THỊ SINH THÁI 3  2.1.  TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ SINH THÁI 3  2.1.1.  Định nghĩa 3  2.1.2.  Tình hình phát triển thị sinh thái giới Việt Nam 4  2.2.  LỢI ÍCH CÂY XANH 5  2.2.1.  Cung cấp ơxy giảm tích lũy carbonic 5  2.2.2.  Điều hòa nhiệt độ 5  2.2.3.  Ngăn chặn gió di chuyển khơng khí Trang iv 2.2.4.  Hạn chế tiếng ồn 6  2.2.5.  Hạn chế nhiễm khơng khí 6  2.2.6.  Giảm chói sáng phản chiếu 6  Chương 7  TỔNG QUAN VỀ QUẬN 10 7  3.1.  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH QUẬN 10 7  3.2.  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN QUẬN 10 7  3.2.1.  Vị trí địa lý 7  3.2.2.  Đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn 8  3.2.3.  Đặc điểm khí hậu 9  3.3.  ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 10 9  3.3.1.  Cơ cấu kinh tế 9  3.3.2.  Hệ thống giao thông 10  3.3.3.  Mạng lưới cấp nước, cấp điện 10  3.3.4.  Dân số, lao động – việc làm 11  3.3.5.  Giáo dục – đào tạo 12  3.3.6.  Y tế 12  3.3.7.  Văn hóa thơng tin – Thể dục thể thao 13  3.4.  QUY HOạCH PHÁT TRIểN CỦA QUẬN 10 13  3.4.1.  Tính chất chức 13  3.4.2.  Quy mô phát triển 13  3.4.3.  Bố cục quy hoạch tổng mặt 14  3.5.  HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT CÂY XANH CƠNG CỘNG QUẬN 10 15  3.5.1.  Diện tích đất xanh cơng cộng 15  Trang v 3.5.2.  Mơ hình bố trí xanh đường phố công viên quận 10 15  Chương 17  HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢNMÔI TRƯỜNG QUẬN 10 17  4.1.  MÔI TRƯỜNG NƯỚC 17  4.1.1.  Nước thải sinh hoạt 17  4.1.2.  Nước mưa chảy tràn 17  4.1.3.  Nước thải sản xuất 18  4.1.4.  Tình trạng ngập úng 18  4.2.  MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 18  4.2.1.  Tiếng ồn 18  4.2.2.  Bụi 19  4.2.3.  Khí thải 20  4.3.  CHẤT THẢI RẮN 21  4.3.1.  Nguồn phát sinh 21  4.3.2.  Hệ thống lưu trữ nguồn 22  4.3.3.  Hệ thống thu gom 23  4.3.4.  Lực lượng thu gom 25  Chương 27  ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂY XANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI QUẬN 10 27  5.1.  ĐỀ XUẤT BẢN ĐỒ QUY HOẠCH QUẬN 10 27  5.2.  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG VIÊN CÂY XANH 27  5.3.  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ 29  5.4.  TÍNH TỐN CÁC CHI PHÍ CƠ BẢN 29  Trang vi 5.4.1.  Chi phí đền bù đất 29  5.4.2.  Chi phí xây dựng cơng viên xanh 30  5.4.3.  Chi phí xây dựng hệ thống xanh đường phố 34  5.5.  NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 36  5.6.  ĐỀ XUẤT TẬP ĐOÀN CÂY XANH, KỸ THUẬT TRỒNG CHĂM SÓC CÂY 36  5.6.1.  Chọn trồng 36  5.6.2.  Quy trình kỹ thuật trồng cây, bón phân tưới nước 37  5.6.3.  Đề xuất tập đoàn xanh 40  Chương 42  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 42  6.1.  KẾT LUẬN 42  6.2.  KIẾN NGHỊ 42  TÀI LIỆU THAM KHẢO 44  PHỤ LỤC 45  PHỤ LỤC 46  Biến động dân số Quận 10 từ 2006 – 2010 46  PHỤ LỤC 47  Các tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu 47  PHỤ LỤC 48  Dự kiến phân bố sử dụng đất toàn Quận 10 48  PHỤ LỤC 49  Tỷ lệ phát thải chất gây ô nhiễm phương tiện giao thông giới đường Việt Nam (đơn vị: %) 49  Trang vii PHỤ LỤC 50  Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom địa bàn Quận 10 50  PHỤ LỤC 51  Bản đồ quy hoạch Quận 10 51  PHỤ LỤC 52  Công viên địa bàn Quận 10 52  PHỤ LỤC 53  Công viên dự kiến xây dựng 53  PHỤ LỤC 54  Bảng tổng hợp đường Quận 10 54  Trang viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - BVMT : Bảo vệ môi trường - BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi Trường - CTR : Chất thải rắn - CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt - KHCN&MT : Khoa học công nghệ Môi trường - QCVN : Quy chuẩn Việt Nam - QĐ : Quyết định - TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam - TP : Thành phố - UBND : Ủy ban nhân dân Trang ix Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Quận 10 quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với hoạt động kinh tế diễn tấp nập Chính lẽ đó, cơng tác quản lý bảo vệ môi trường công tác ý thực hàng đầu Quận số vấn đề như: ý thức số người dân kém, doanh nghiệp chưa thực tốt công tác môi trường, hẻm thường hay ngập úng, công tác thu gom chất thải rắn chưa hồn thiện, mơi trường khơng khí nhiễm… Cây xanh có vai trò quan trọng việc phát triển thị, giúp điều hòa khơng khí, nhiệt độ, giảm tiếng ồn,… Hiện tại, mật độ diện tích đất xanh sử dụng cơng cộng Quận 10 thấp, cần trồng thêm xanh đường phố xây dựng công viên để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí người dân địa phương 6.2  KIẾN NGHỊ Sớm hồn tất cơng tác lập Quy hoạch công viên xanh dựa định 24/QĐ-TTg đến năm 2020 quy hoạch dài hạn đến năm 2025 nhằm tạo sở cho việc đầu tư xây dựng phát triển công viên xanh thành phố  Các quan nhà nước người dân cần thực tốt việc giữ gìn, trì, chỉnh trang, nâng cấp công viên vườn hoa công cộng  Để tăng thêm diện tích mảng xanh cho đô thị, cần phối hợp thêm giải pháp khác như: tăng cường cơng tác trồng, bảo vệ, trì xanh bóng mát cho cơng trình nhà nước như: trường học, bệnh viện,… Tăng cường hoa, kiểng khu thương mại dịch vụ, khuyến khích người dân trồng kiểng nhà, sân thượng… 42  Cần xây dựng chế pháp lý rõ ràng buộc chủ đầu tư có dự án hưởng lợi từ công viên công cộng hạ tầng thị khu vực phải đóng góp kinh phí đầu tư tu; đấu thầu tu, chăm sóc cơng viên để giảm bớt ngân sách thành phố; cho phép dự án đầu tư phát triển cơng viên – vườn hoa có mơ hình hoạt động phong phú, đa dạng dự án không vi phạm quy định hành Nhà nước, cho phép doanh nghiệp quản lý, khai thác…  Tăng cường số lượng lẫn chất lượng cho cán quản lý quy hoạch (lập quy hoạch quản lý sau quy hoạch) cán xanh thị cho UBND, ví dụ như: cần đề xuất chế thu hút cán có trình độ chuyên môn quy hoạch đô thị xanh; thường xuyên tổ chức lớp học quảnthị xanh nhằm chuẩn hố nâng cao lực cho cán chuyên trách đáp ứng nhu cầu phát triển ngày cao thời kỳ hội nhập quốc tế 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Báo cáo mơi trường quốc gia 2007: Mơi trường khơng khí thị Việt Nam, Hà Nội, 2007 Bộ Xây dựng, thông tư 20/2005/TT-BXD, Hướng dẫn quảnxanh đô thị, 2005 Công ty Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, Thực trạng định hướng phát triển hệ thống công viên, xanh Thành phố Hồ Chí Minh, trích tài liệu Hội thảo chuyên đề “Đơ thị hóa sống thị tương lai Việt Nam – Bàn không gian công cộng đô thị” tháng 08/2005 Nguyễn Danh, Phan Thị Thanh Thúy, Cây xanh đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 57, 2010, trang 27 – 41 Phạm Ngọc Đông, Quảnmôi trường đô thị khu cơng nghiệp, Nhà xuất Xây dựng, 2000 Phòng Quản lý Công viên Cây xanh, Sở Giao thông vận tải, Danh mục số loài trồng đường phố Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 Quyết định 24/QĐ-TTg, Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, 01/2010 Quyết định số 199/QĐ-UBND: Ban hành quy định quản lý công viên xanh đô thị địa bàn thành phố Hồ Chí Minh TCXDVN 362 : 2005/BXD, Quy hoạch xanh sử dụng công cộng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 10 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2009, NXB Thống kê, 2010 11 UBND, Sở TN&MT Tp.Hồ Chí Minh, Báo cáo trạng mơi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 12 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Định mức dự tốn bổ sung chun ngành công viên xanh, 2008, 37 trang 13 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đơn giá trì xanh thị thành phố Hồ Chí Minh, 2010, 70 trang 44 PHỤ LỤC 45 PHỤ LỤC Biến động dân số Quận 10 từ 2006 – 2010 Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng quận 249.774 236.880 237.459 238.800 240.881 Phường 14.151 13.909 14.683 14.875 14.696 Phường 18.992 17.513 17.832 18.207 17.731 Phường 9.050 7.661 7.592 7.363 7.192 Phường 14.008 12.626 12.620 12.661 12.661 Phường 11.838 11.207 11.097 11.013 11.560 Phường 8.814 8.494 8.537 9.612 9.615 Phường 11.563 9.147 8.122 7.995 9.013 Phường 11.751 11.492 11.492 11.603 11.621 Phường 19.447 18.481 18.768 18.292 18.412 Phường 10 13.002 10.669 10.507 10.514 10.806 Phường 11 13.052 12.320 12.058 11.779 12.051 Phường 12 25.928 26.710 16.799 24.499 24.317 Phường 13 25.928 26.710 26.799 24.499 24.317 Phường 14 25.751 23.998 20.487 23.496 23.752 Phường 15 28.202 27.388 29.638 30.012 30.386 Đơn vị (Nguồn: Phòng Tài Ngun Mơi Trường Quận 10) 46 PHỤ LỤC Các tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Đơn vị tính Hiện trạng (1997) Quy hoạch (2/1995) Điều chỉnh (1998) Người 267.070 261.000 240.000270.000 Trên đất tự nhiên người/ha 468 441 450 Trên đất người/ha 1.010 - 900 tầng 1,59 2,85 % 53,2 28,6 38,6 m2/người 15,3 18 20 Đất m2/người 9,9 10,12 11 Đất công trình cơng cộng m2/người 0,8 1,3-15 3,5 Đất cơng viên xanh m2/người 0,7 2,0 2,3 Đất giao thông m2/người 3,8 3,8-4 4,5 Chỉ tiêu cấp điện Kwh/người/năm 350 800-1.000 3.000 Chỉ tiêu cấp nước Lít/người/ngày đêm 147 200 200 Dân số Mật độ dân số Tầng cao trung bình Mật độ xây dựng Đất dân dụng Trong đó: Chỉ tiêu rác thải kg/người/ngày đêm (Nguồn: Quyết định số 6858/QĐ-UB-QLĐT UBND thành phố) 47 PHỤ LỤC Dự kiến phân bố sử dụng đất toàn Quận 10 Phân bố đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Đất khu 287,50 50,37 Đất cơng trình cơng cộng 89,80 15,73 Đất công viên xanh công cộng 59,00 10,35 Đất giao thông 115,30 20,22 Đất công nghiệp, kho tàng 6,00 1,05 Đất khu quân 13,00 2,28 571,80 100 Tổng cộng (Nguồn: Quyết định số 6858/QĐ-UB-QLĐT UBND thành phố) 48 PHỤ LỤC Tỷ lệ phát thải chất gây ô nhiễm phương tiện giao thông giới đường Việt Nam (đơn vị: %) CO NOx SO2 HmCn VOC Xe máy 70 12 20 73 91 Ô tô 20 4 Xe khách 20 Xe tải 77 56 22 (Nguồn: Hội thảo Nhiên liệu xe giới Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải Chương trình mơi trường Mỹ Á, 2004) 49 PHỤ LỤC Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom địa bàn Quận 10 Năm Khối lượng (tấn/ngày) Tỷ lệ tăng (%/năm) 1995 110,00 - 1996 111,00 0,91 1997 120,00 8,11 1998 121,00 0,83 1999 131,00 8,26 2000 192,00 46,56 2001 210,20 9,48 2002 218,75 4,07 2003 231,00 5,60 2004 233,93 1,27 2005 198,59 -15,11 2006 207,98 4,73 2007 225,23 8,29 2008 218,40 -3,03 2009 228,62 4,68 2010 232,85 1,85 50 PHỤ LỤC Bản đồ quy hoạch Quận 10 51 PHỤ LỤC Công viên địa bàn Quận 10 STT Tên cơng viên Diện tích (m2) Lê Thị Riêng 73.486 Hồ Kỳ Hòa 62.023 Hồ Kỳ Hòa 38.938 Cơng viên 7.818 Công viên 72.879 Công viên 13.542 Công viên 29.770 Công viên 20.777 Công viên 6.219 10 Công viên 4.494 Tổng 329.946 52 PHỤ LỤC Công viên dự kiến xây dựng STT TÊN CÔNG VIÊN DIỆN TÍCH (m2) KHU I Cơng viên 72.667 KHU II Công viên 21.398 Công viên 31.117 KHU III Công viên 13.144 Công viên 83.068 KHU IV Công viên 13.774 Công viên 12.208 Công viên 34.067 Công viên 28.267 KHU V Công viên 14.279 Công viên 41.009 364.998 TỔNG 53 PHỤ LỤC Bảng tổng hợp đường Quận 10 STT TÊN ĐƯỜNG CHIỀU DÀI (m) DIỆN TÍCH DỰ TÍNH PHỦ XANH (m2) SƠ LƯỢNG SƠ LƯỢNG CÂY HIỆN CÂY CẦN CĨ TRỒNG SƠ LƯỢNG CÂY THIẾU BÀ HẠT 1369 26524 33 274 240,8 BẮC HẢI 1256 23967 104 251 147,2 CAO THẮNG 786 17383 62 157 95,2 CÁCH MẠNG THÁNG 2031 40639 54 406 352,2 ĐIỆN BIÊN PHỦ 1212 22212 91 242 151,4 ĐỒNG NAI 652 13821 58 130 72,4 ĐÀO DUY TỪ 752 12012 26 150 124,4 ĐƯỜNG 3/2 2638 148768 320 528 207,6 HỒ BÁ KIỆN 503 9440 13 101 87,6 10 HƯNG LONG 75 1233 15 11 HOÀ HẢO 1269 8889 25 254 228,8 12 HOÀ HƯNG 991 15557 52 198 146,2 13 HOÀNG DƯ KHƯƠNG 276 3867 15 55 40,2 14 HÙNG VƯƠNG 756 22545 69 151 82,2 15 LÊ HỒNG PHONG 2001 85637 162 400 238,2 54 16 LÝ THÁI TỔ 1211 57516 115 242 127,2 17 LÝ THƯỜNG KIỆT 2234 57631 225 447 221,8 18 NGÔ GIA TỰ 870 54361 110 174 64 19 NGÔ QUYỀN 712 11415 29 142 113,4 20 NGUYỄN CHÍ THANH 1376 34160 78 275 197,2 21 NGUYỄN DUY DƯƠNG 536 12487 107 103,2 22 NGUYỄN KIM 630 18806 10 126 116 23 NGUYỄN LÂM 1033 6594 49 207 157,6 24 NGUYỄN TIỂU LA 1580 26296 55 316 261 25 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 766 76203 70 153 83,2 26 NHẬT TẢO 1045 16721 15 209 194 27 SƯ VẠN HẠNH 1876 40053 118 375 257,2 28 TAM ĐẢO 1694 38848 36 339 302,8 29 TÂN PHƯỚC 431 6696 28 86 58,2 30 THÀNH THÁI 1634 27737 128 327 198,8 31 TÔ HIẾN THÀNH 1895 126665 100 379 279 32 TRẦN MINH QUYỀN 220 2664 44 41 33 TRẦN NHÂN TÔN 571 11308 30 114 84,2 34 TRƯỜNG SƠN 907 19761 76 181 105,4 35 VĨNH VIỄN 1348 25436 11 270 258,6 39.136 1.123.852 2.381 7.827 5.446 TỔNG 55 56 ... thay đổi tùy theo kích thước lồi, hình dáng, độ dày tán vị trí xanh Cây cao khoảng cách bảo vệ xa Tuy nhiên, xanh Trang cao bên khoảng trống nhiều, gió gia tăng phần thấp Do đó, cần có phối hợp... lắp đặt cống nước nâng cấp hẻm với cao trình khơng phù hợp cống nước hẻm thấp cống nước chính, mặt hẻm thấp mặt đường  Do điều kiện mặt đất bị bêtơng hóa cao, nước khơng thấm xuống tầng đất... hướng thân thiện với sinh thái cần phải cải thiện tăng cường hệ thống xanh – công viên; vừa nâng cao chất lượng sống vừa góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường Luận văn trình bày với nội dung sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂY XANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI QUẬN 10 , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂY XANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI QUẬN 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay