giáo án BÀI học của gà CON

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:29

BÀI HỌC CỦA CON Một hôm, Vịt chơi trốn tìm rừng, nhiên có Cáo xuất Nhìn thấy Cáo, Vịt sợ khóc ầm lên thấy vội bỏ mặc bạn, nhảy lên cành để trốn Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt hoảng hốt kêu cứu Cáo đến gần Vịt sợ q, qn bên cạnh có hồ nước, vội vàng nằm giả vờ chết Cáo vốn thích ăn thịt tươi, lại gần Vịt, ngửi vài bỏ đậu cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống Ai dè “tùm” tiếng, rơi thẳng xuống nước Cậu chới với kêu: - “Cứu với, bơi!” Vịt nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ Rũ lông ướt sũng, xấu hổ nói: - Hãy tha lỗi cho tớ, sau định tớ không bỏ rơi cậu Theo Những câu chuyện tình bạn Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời làm theo yêu cầu: Khi thấy Vịt kêu khóc, làm gì? ( M1- 0.5) A sợ khóc ầm lên B vội vàng nằm giả vờ chết C bay lên cành để trốn, bỏ mặc Vịt Trong lúc nguy hiểm, Vịt làm để thân? (M1- 0.5) A Vịt hoảng hốt kêu cứu B Vịt vội vàng nằm giả vờ chết C Vịt nhảy xuống hồ nước bên cạnh.3 Khi rơi xuống nước, Vịt làm gì? (M1- 0.5) A Vịt sợ khóc ầm lên B Vịt vội vàng nằm giả vờ chết C Vịt không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ Vì cảm thấy xấu hổ? (M2- 0.5) A Vì ân hận trót đối xử khơng tốt với bạn B Vì thấy Vịt bơi giỏi C Vì Vịt thông minh Theo em, cuối rút học gì? (M2- 0.5) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tìm gạch chân từ hoạt động, trạng thái có câu văn sau: (M2- 1) đậu thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống câu đây: ( M3- 1) Vịt đáp - Cậu đừng nói bạn mà Đặt câu có phận trả lời câu hỏi Như nào? Gạch chân phận ……………………………………………………………………………………… Ai giỏi Mi-sút-ca Xta-xích ngồi tán chuyện vui ghế vườn Hai cậu thi xem bịa chuyện giỏi Mi-sút-ca bảo: - Có lần tớ tắm ngồi biển, có cá mập lao thẳng vào tớ Tớ đá cho cá mập cái, khóc thét lên bỏ chạy Đến lượt Xta-xích: - Một lần, tớ bay vào vũ trụ chơi ngày mặt trăng I-go, cậu bé hàng xóm đến, nghe hai bạn tán dóc, liền nói: - Chuyện tớ khác Tối hôm qua, tớ với em gái I-ra nhà Lúc I-ra ngủ tớ mở tủ để lấy mứt ăn Sau đó, tớ bôi mứt lên mép I-ra Mẹ tớ về, tưởng I-ra ăn mứt nên phạt I-ra Mi-sút-ca nói: “ Bịa chuyện cậu xấu q Đi thơi Xta-xích, khơng thể ngồi chung với kẻ nói dối cậu ta” (Theo Nơ-xốp) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời làm theo yêu cầu: 1.Chuyện Mi-sút-ca ?(0,5 đ) – M1 A Bay vào vũ trụ chơi ngày mặt trăng B Ăn vụng mứt bôi lên mép em gái lúc em ngủ, để đổ lỗi cho em C Đá cá mập khiến khóc thét lên bỏ chạy 2.Chuyện bạn cho không tốt ?(0,5đ) – M1 A Xta-xích B I-go C Mi-sút-ca 3.Vì Mi-sút-ca nói với Xta-xích: “ …chúng khơng thể ngồi chung với kẻ nói dối cậu ta” (0,5 đ) – M2 A Vì câu chuyện, I-go người nói dối B Vì câu chuyện, I-go ăn vụng mứt C Vì câu chuyện, I-go đổ lỗi cho em gái ăn vụng mứt 4.Trong câu chuyện trên, vật nhân hóa ? ( 0,5 đ) – M2 A Cá mập B Vũ trụ C Mặt trăng 5.Em ghi lại hình ảnh nhân hóa (1 đ ) - M ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 6.Gạch chân phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm ? câu sau : (1đ) - M1 “Lúc I-ra ngủ, tớ mở tủ để lấy mứt ăn.” 7.Em đặt dấu phẩy , dấu chấm thích hợp vào câu văn sau: (1đ) - M3 Mi-sút-ca Xta-xích I-go ba bạn bịa chuyện Nhưng có I-go bị gọi kẻ nói dối xấu xa Đặt câu có phận trả lời câu hỏi Vì sao? Gạch chân phận (1đ) - M4 ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… PHẦN I : Trắc nghiệm : ( điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết : Câu Số 2345 viết thành tổng nghìn, trăm, chục đơn vị là: (M1- 0,5 điểm) A 2000 +300 +45 B 1000 +1300 + 45 + C 2000 + 300 + 40 + D 2000 +340 +5 Câu Tổng 15586 57628 là: (M1- 0,5 điểm) A 73241 B 73214 C 72314 D 73124 Câu 1km = … m ? (M1- 0, điểm) A 1000 B 10 000 C 10 D 100 Câu Thứ hai tuần ngày 25, thứ hai tuần trước ngày: (M1- 0,5 điểm) A 19 B 18 C 16 D 17 Câu Giá trị biểu thức 6124 x – 16075 là: (M2- 0, điểm) A 14 445 B 15 545 C 14 546 Câu Các bán kính hình tròn bên là: (M2- 0,5 điểm) A OC, OD B OA, OC, AB A C OA, OB, OC D OA, OB Câu Đồng hồ A giờ? (M2- 0,5 điểm) A phút B 2giờ 10 phút C 40 phút D 11 20 phút Câu Mỗi có 60 phút 1/4 có: (M2- 0,5 A 25 phút B 40 phút C phút Câu Tìm X: X x 5+ 1264 = 5149 (M3- điểm) D 14 545 C B O điểm) D 15 phút A 777 B 666 C 555 D 444 Câu 10 Một xe ô tô 240 km Hỏi ô tô kilômét? (M3- điểm) A 360 km B 300 km C 960 km D 600 km Câu 11 Một hình vng có chu vi 12cm Vậy diện tích hình vng là: (M4- điểm) A 36cm2 B 9cm C 9cm2 D 36cm II: TỰ LUẬN (3 điểm) Bài Đặt tính tính : (M1- điểm) 63754 + 25436 b) 93507 - 7236 c) 4726 x d) 72296 : Bài Có 480 sách chia vào thùng Hỏi thùng có sách ? (M2- điểm) ... 73124 Câu 1km = … m ? (M1- 0, điểm) A 1000 B 10 000 C 10 D 100 Câu Thứ hai tuần ngày 25, thứ hai tuần trước ngày: (M1- 0,5 điểm) A 19 B 18 C 16 D 17 Câu Giá trị biểu thức 6124 x – 16075 là: (M2-... điểm) A 36cm2 B 9cm C 9cm2 D 36cm II: TỰ LUẬN (3 điểm) Bài Đặt tính tính : (M1- điểm) 63754 + 25436 b) 93507 - 7236 c) 4726 x d) 72296 : Bài Có 480 sách chia vào thùng Hỏi thùng có sách ? (M2-... đá cho cá mập cái, khóc thét lên bỏ chạy Đến lượt Xta-xích: - Một lần, tớ bay vào vũ trụ chơi ngày mặt trăng I-go, cậu bé hàng xóm đến, nghe hai bạn tán dóc, liền nói: - Chuyện tớ khác Tối hôm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án BÀI học của gà CON, giáo án BÀI học của gà CON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay