LA02 113 quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán việt nam

223 23 0
  • Loading ...
1/223 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:29

Page BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ……… ……… NGUYỄN ĐÌNH KHƠI QUẢN TRỊ CƠNG TY HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CƠNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TPHCM, 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ******* NGUYỄN ĐÌNH KHƠI QUẢN TRỊ CƠNG TY HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CƠNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Viết Tiến TS Nguyễn Thanh Phong TPHCM, 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực hồn thành luận án này, tơi nhận giúp đỡ, hỗ trợ động viên chân thành quý báu nhiều người Tôi xin chân thành cảm ơn tất Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hồ Viết Tiến, người thầy tận tâm nhiệt tình hướng dẫn dìu dắt đường nghiên cứu học thuật Tôi chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Phong có ý kiến góp ý quý báu giúp luận án hồn thiện Xin cảm ơn q Thầy, Cơ Khoa Ngân hàng, Viện Phòng, Khoa liên quan giảng dạy, truyền đạt kiến thức tổ chức buổi hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế nhằm tạo điều kiện cho thân NCS tham gia học hỏi, giao lưu nâng cao kiến thức thời gian học tập trường Cảm ơn bạn NCS khóa khóa trước ủng hộ giao lưu để trao đổi kinh nghiệm học tập thực luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận án Tơi biết khơng có tất giúp đỡ trên, luận án khơng thể hồn thành Một lần kính chúc tất thật nhiều sức khỏe thành công! TPHCM, ngày tháng năm 20… Người cảm ơn Nguyễn Đình Khơi Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết trình bày Luận án chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn luận án đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Vậy tơi viết lời cam đoan kính đề nghị Viện đào tạo SĐH xem xét để tơi bảo vệ đề tài Chân thành cảm ơn! Người cam đoan Nguyễn Đình Khơi Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page iii TÓM TẮT Luận án sử dụng liệu 263 công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) giai đoạn 2013-2015 (789 quan sát/năm) để xác định ảnh hưởng thực hành quản trị cơng ty đến hiệu tài cơng ty Bên cạnh đó, luận án đồng thời sử dụng mơ hình hồi quy gồm phương pháp ước lượng bình phương bé (OLS), phương pháp ước lượng ảnh hưởng cố định (FEM) phương pháp ước lượng ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) để đánh giá mức độ ảnh hưởng thực hành quản trị công ty đo lường thông qua chấm điểm theo tiêu chuẩn OECD (2004) đến hiệu tài cơng ty đo lường dựa kế tốn (ROA ROE) dựa thị trường (Tobin’s Q SRD – biến động giá cổ phiếu) năm, lệch năm năm công ty niêm yết HOSE giai đoạn 2013-2015 Bên cạnh đó, đề tài xem xét mối quan hệ thay đổi điểm thực hành quản trị công ty thay đổi hiệu tài Tuy nhiên, phương pháp hồi quy không khắc phục tượng nội sinh xảy mơ hình nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp hồi quy hai bước (2SLS) sử dụng nhiều nghiên cứu thực nghiệm để khắc phục tượng Kết nghiên cứu trả lời cho giả thuyết nghiên cứu (1) số thực hành QTCT tổng có ảnh hưởng tích cực đến HQTC khơng mà đến HQTC năm tương lai; (2) Chỉ số Đối xử bình đẳng cổ đơng có tác động ngược chiều với Tobin’s Q, số lại có tác động dương đến SRD năm, đồng thời số công khai minh bạch có tác động dương đến Tobin’s Q năm; (3) tìm thấy chứng cho thấy quan tâm đến bên liên quan công khai minh bạch tốt hôm không làm tăng giá trị công ty (Tobin’s Q), mà làm giảm biến động giá cổ phiếu (SRD), hay giảm rủi ro tương lai; (4) khơng tìm thấy chứng vững mối quan hệ thay đổi số thực hành QTCT thay đổi HQTC qua năm Với kết nghiên cứu thực nghiệm này, luận án cung cấp chứng cho thấy công ty niêm yết Việt Nam tạo bước tiến thực hành QTCT theo thông lệ quốc tế so với giai đoạn trước (2010-2012) để hội nhập nhiều với kinh tế toàn cầu Tuy nhiên, tiến chưa đạt theo yêu cầu tối thiểu thông lệ quốc tế nguyên tắc quản trị Từ khóa: Quản trị cơng ty, hiệu tài chính, OECD, Việt Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page iv MỤC LỤC Chương 1: Mở đầu 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lý chọn đề tài Động nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Các đóng góp nghiên cứu 1.8 Cấu trúc luận án Chương 2: Tổng quan nghiên cứu phát triển giả thuyết 2.1 Giới thiệu 12 2.2 Các lý thuyết quản trị công ty (QTCT) 12 2.2.1 Lý thuyết đại diện 12 2.2.2 Lý thuyết bên liên quan 16 2.2.3 Lý thuyết thông tin bất đối xứng 20 2.3 Định nghĩa quản trị công ty (QTCT) 24 2.4 Các hệ thống QTCT (Corporate Governance Systems) 29 2.5 Các nguyên tắc QTCT theo OECD (OECD principles of CG) 33 2.6 Các chế quản trị công ty 36 2.7 Khung lý thuyết nghiên cứu 42 2.8 Các nghiên cứu thực nghiệm QTCT hiệu công ty 42 2.8.1 QTCT hiệu công ty nước phát triển 42 2.8.1.1 Bối cảnh QTCT nước phát triển 42 2.8.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm QTCT hiệu công ty 43 2.8.2 QTCT hiệu công ty thị trường 48 2.8.2.1 Bối cảnh QTCT thị trường 48 2.8.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm QTCT hiệu công ty 48 2.8.3 QTCT hiệu công ty Châu Á Việt Nam 49 2.8.3.1 Bối cảnh nghiên cứu thực ngiệm QTCT nước Châu Á 49 2.8.3.2 QTCT Việt Nam 51 2.9 Các nghiên cứu Chỉ số QTCT (CGI) hiệu công ty 53 2.9.1 Giới thiệu 53 2.9.2 CGI hiệu công ty nước phát triển 55 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page v 2.9.3 CGI hiệu công ty thị trường nổi, phát triển 59 2.10 Khoảng trống giả thuyết nghiên cứu 70 Chương 3: Phương pháp mơ hình nghiên cứu 3.1 Giới thiệu 85 3.2 Xây dựng biến mơ hình 85 3.2.1 Phương pháp chấm điểm QTCT 85 3.2.2 Các biến mơ hình 94 3.3 Mơ hình hồi quy 102 3.4 Phương pháp nghiên cứu 104 Chương 4: Chỉ số QTCT hiệu tài chính: Bằng chứng từ Việt Nam 4.1 Giới thiệu 108 4.2 Mô tả liệu 108 4.3 Kết thảo luận 109 4.3.1 Thống kê mô tả 109 4.3.2 Các kết phân tích hồi quy 119 4.3.2.1 Quan hệ số QTCT tổng HQTC 119 4.3.2.2 Quan hệ số QTCT thành phần HQTC 130 4.3.2.3 Quan hệ số công khai minh bạch HQTC 139 4.3.2.4 Quan hệ thay đổi số QTCT HQTC 148 4.4 Kết luận 152 Chương 5: Kết luận hàm ý sách 5.1 Giới thiệu 154 5.2 Kết luận 154 5.3 Các đóng góp học thuật 156 5.4 Hàm ý sách quản trị 156 5.5 Hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu tiếp 158 Tài liệu tham khảo 159 Phụ lục Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 1.1 Khung nghiên cứu đề tài 10 Hình 2.1 Sự khác lựa chọn ngược rủi ro đạo đức 23 Hình 2.3: QTCT mơ hình bảng cân đối tài sản công ty theo Ross et al (2005) 29 Hình 2.4: Mơ hình bảng cân đối mở rộng Quản trị công ty Gillan (2006) 29 Hình 2.5: Các nguyên tắc OECD QTCT 40 Hình 2.6 Quản trị cơng ty: tranh tổng quát 42 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề tài (tác giả) 103 Hình 4.1 Điểm CGI trung bình giai đoạn 2013–2015 108 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các loại đại diện rủi ro thường gặp công ty 14 Bảng 2.2 So sánh hệ thống quản trị Mỹ Đức 36 Bảng 2.3: Các số quản trị công ty nước giới 65 Bảng 2.4: Tổng hợp nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ QTCT hiệu tài 72 Bảng 3.1: Thống kê số lượng tiêu chí đánh giá câu hỏi theo số QTCT thành phần theo OECD (2004) 91 Bảng 4.1 Chỉ số quản trị cơng ty trung bình nước Asean giai đoạn 2012–2013 102 Bảng 4.2 Chỉ số quản trị cơng ty trung bình nước Asean giai đoạn 2012–2013 102 Bảng 4.3a Thống kê mô tả biến với số QTCT tổng tính theo khơng trọng số 106 Bảng 4.3b Thống kê mô tả biến với số QTCT tổng tính theo có trọng số khảo sát ADB (2013) , gồm 15% cg_rosh + 5%cg_etsh + 20%cg_rost + 30%cg_dat + 30%cg_roeb 107 Bảng 4.3c Thống kê tóm tắt số QTCT tổng số thành phần qua năm 108 Bảng 4.3d: So sánh khác quy định thực hành QTCT Thông tư 121 OECD (2004) 109 Bảng 4.4a: Hệ số tương quan biến quản trị công ty tổng (total_cg) hiệu tài cơng ty năm 111 Bảng 4.4b: Hệ số tương quan biến quản trị cơng ty tổng (total_cg) tính tổng trọng số số QTCT thành phần theo ADB (2013) (15%cg_rosh + 20%cg_etsh + 5%cg_rost + 30%cg_dat + 30%cg_reob) hiệu tài cơng ty năm 112 Bảng 4.4c: Hệ số tương quan biến quản trị công ty tổng (total_cg) (năm t) hiệu tài cơng ty (năm t+1) 112 Khảo sát ADB (2013) VN vào 2012-2013 dựa Nguyên tắc QTCT OECD (2004) cách tính số tổng QTCT có trọng số Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 10 viii Bảng 4.4d: Hệ số tương quan biến quản trị công ty tổng (total_cg) (năm t) hiệu tài cơng ty (năm t+2) 113 Bảng 4.4e: Hệ số tương quan thay đổi biến QTCT tổng (Δtotal_cg) thay đổi hiệu tài cơng ty giai đoạn 2013-2015 113 Bảng 4.5a: Hệ số tương quan biến quản trị công ty thành phần (sub-indices) hiệu tài cơng ty năm 114 Bảng 4.5b: Hệ số tương quan biến quản trị công ty thành phần (năm t) hiệu tài cơng ty (năm t+1) 114 Bảng 4.5c: Hệ số tương quan biến quản trị cơng ty hiệu tài cơng ty lệch năm (t+2) 115 Bảng 4.5d: Hệ số tương quan thay đổi biến số QTCT thành phần (Δcg) thay đổi hiệu tài cơng ty giai đoạn 2013-2015 115 Bảng 4.6a Kết hồi quy quản trị cơng ty tổng (totalcg) hiệu tài cơng ty năm 121 Bảng 4.6b: Các kết hồi quy với 2SLS ảnh hưởng số QTCT tổng (total_cg) đến HQTC năm 122 Bảng 4.7a Kết hồi quy số QTCT thành phần (sup-indices) hiệu tài cơng ty năm 123 Bảng 4.7b: Các kết hồi quy 2SLS ảnh hưởng số QTCT thành phần đến HQTC năm 124 Bảng 4.8a Kết hồi quy quản trị công ty tổng (total_cg) năm (t) hiệu tài cơng ty năm (t+1) 125 Bảng 4.8b: Các kết hồi quy với 2SLS ảnh hưởng số QTCT tổng (total_cg) năm (t) đến HQTC năm (t+1) 126 Bảng 4.9a Kết hồi quy số quản trị công ty tổng (totalcg) năm (t) hiệu tài cơng ty năm (t+2) 127 Bảng 4.9b: Các kết hồi quy với 2SLS ảnh hưởng số QTCT tổng (totalcgi) năm (t) đến HQTC năm (t+2) 128 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 209 xxviii B1 1.1 1.2 B2 2.1 B 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 chức tham dự họp ĐHĐCĐ đóng góp cho hoạt động công ty? Does the Company publicly disclose policy/practice to encourage shareholders including institutional investors to attend the general meetings or engagement with the Company? Cổ phiếu quyền biểu Mỗi cổ phiếu thông thường công ty có phiếu biểu quyết? Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share? Trong trường hợp cơng ty có nhiều loại cổ phiếu, cơng tycơng bố số phiếu biểu gắn với loại cổ phiếu (vd: thông qua website/báo cáo/sở giao dịch chứng khoán/trang chủ quan quản lý)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g through the company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)? Thông báo ĐHĐCĐ Notice of AGM Mỗi nghị ĐHĐCĐ gần liên quan đến nội dung dự thảo, nghĩa gộp nhiều nội dung nghị quyết? Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution? Thông báo tài liệu ĐHĐCĐ gần có dịch đầy đủ sang tiếng anh phát hành ngày với tài liệu theo ngôn ngữ địa phương? Is the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version? Có cung cấp tiểu sử thành viên/ủy viên HĐQT (tối thiểu tuổi, trình độ chun mơn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh nghiệm, nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty niêm yết khác) bầu chọn/bầu chọn lại? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/reelection included? Kiểm toán viên chuẩn bị để bầu chọn/bầu chọn lại có xác định rõ ràng? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified? Có giải thích sách cổ tức khơng? Has an explanation of the dividend policy been provided? Khoản trả cho cổ tức cuối có cơng bố cơng khai? Is the amount payable for final dividends disclosed? Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ có cung cấp dễ (p125) (p.69) 1 Điều lệ 2015 0 Khơng đề cập cơng ty có loại cổ phiếu 0 Gộp nhiều nội dung nghị 1 Được công website Có cung cấp tài liệu 2013 để bầu viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 1 bố 1 Được giới thiệu lý lịch tài liệu 2013 1 Điều p12 Quy chế quản trị 1 Biên ĐHĐCĐ 1 Được đính kèm Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 họp Page 210 xxix B3 3.1 3.2 B4 4.1 4.2 4.3 4.4 B5 5.1 5.2 dàng? Documents required to be proxy/ Were the proxy documents made easily available? Công ty có sách và/hoặc quy định cấm thành viên HĐQT nhân viên không kiếm lợi từ thông tin không công bố thị trường? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market? Thành viên HĐQT có yêu cầu báo cáo giao dịch cổ phiếu cơng ty vòng ngày làm việc? Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within business days? Các thành viên HĐQT nhà điều hành có u cầu cơng bố cơng khai lợi ích có liên quan giao dịch xung đột lợi ích với công ty không? Are directors and commissioners required to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest? Cơng ty có sách u cầu tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/quan trọng để xác định giao dịch có phục vụ lợi ích tốt cho công ty? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company? Cơng ty có sách u cầu thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT họp hoạt động, giao dịch mà thành viên có xung đột lợi ích? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted? Cơng ty có sách khoản vay cho thành viên HĐQT, quy định cấm hoạt động đảm bảo khoản vay thực sở hợp lý theo lãi suất thị trường? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates? Bảo vệ cổ đông thiểu số trước hành động lạm dụng Protecting minority shareholders from abusive actions Có giao dịch bên liên quan có tính chất hỗ trợ tài cho đơn vị khơng phải công ty trực thuộc không? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance to entities other than wholly-owned subsidiary companies? Cơng tycơng bố GDBLQ thực theo cách tài ĐHĐCĐ liệu 1 Khoản 1, điều 29, p37 quy chế quản trị 0 Điều 29, p37 Điều lệ quy định ngày 1 Khoản Điều 29 p37 điều lệ 1 Quy chế quản trị 2012, p44 Có tham gia họp không biểu (theo điều lệ khoản 8b, điều 23, p32) 1 1 Theo điều lệ khoản 3,điều 29, p38 0 Khơng có đề cập Báo cáo thường niên 1 Báo cáo quản trị Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 211 xxx C1 1.1 1.2 đảm bảo giao dịch công theo chế thị trường? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length? Quyền bên có quyền lợi liên quan pháp luật quy định theo thỏa thuận song phương tôn trọng The rights of stakeholders that are established by law or by mutual agreement are to be respected Ban hành quy định thực thi nỗ lực để bảo vệ khách hàng? Stipulates the existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare? Giải thích quy trình lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu? Explains supplier/contractor selection practice? 1 1 1.8 Mô tả nỗ lực công ty nhằm đảm bảo chuỗi giá trị công ty thân thiện với môi trường phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững? Describes the company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development? Mô tả tỉ mĩ nỗ lực công ty việc tương tác với cộng đồng nơi công ty hoạt động? Elaborates the company's efforts to interact with the communities in which they operate? Mơ tả chương trình quy trình chống tham nhũng cơng ty? Describe the company's anti-corruption programmes and procedures? Mô tả cách bảo vệ quyền lợi chủ nợ? Describes how creditors' rights are safeguarded? Cơng tycơng bố hoạt động mà cơng ty thực để triển khai sách đề cập trên? Does the company disclose the activities that it has undertaken to implement the above mentioned policies? Sức khỏe an toàn khách hàng Customer health and safety Lựa chọn tiêu chí nhà cung cấp/nhà thầu Supplier/Contractor selection and criteria 1 1.9 Chuỗi giá trị thân thiện với môi trường Environmentally-friendly value chain 1 1 1 0 1.3 1.4 1.5 C 1.6 1.7 Tương tác với cộng đồng Interaction with the communities Chương trình quy trình chống tham nhũng 1.11 Anti-corruption programmes and procedures 1.10 1.12 Quyền lợi chủ nợ Creditor’s Rights Website Báo cáo phát triển bền vững Website cáo phát vững Website cáo phát vững Báo triển bền Báo triển bền 1 1 1 Báo cáo thường niên 0 Khơng có 1 Quy chế quản trị, điều 50, p.79 1 1 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1 Website Website Báo cáo Phát triển bền vững Website Báo cáo Phát triển bền vững Báo cáo thường niên Khơng có - Báo cáo tài chính: DP Nợ: -7,387 KNTT nhanh: 1,98 Nợ/VCSH: Page 212 xxxi 30,25% TB ngành: 70% - Báo cáo PTBV C2 C3 C4 Công ty có báo cáo riêng trách nhiệm cơng ty hay báo cáo bền vững? 1.13 Does the company have a separate corporate responsibility (CR) report/section or sustainability report/section? Công ty có cung cấp thơng tin chi tiết liên hệ công ty qua website Báo cáo thường niên để bên có quyền lợi liên quan (vd: khách hàng, nhà cung cấp, cơng chúng, ) sử dụng để lên tiếng lo ngại và/hoặc khiếu kiện vi phạm xảy đối 2.1 với quyền lợi họ? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights? Các chế nâng cao hiệu tham gia người lao động cần cho phép để phát triển Performance-enhancing mechanisms for employee participation should be permitted to develop Công tycơng bố rõ ràng sách sức khỏe, an toàn, bảo vệ cho nhân viên? 3.1 Does the company explicitly disclose the health, safety, and welfare policy for its employees? Cơng tycơng bố thơng tin liên quan chương trình sức khỏe, an toàn bảo vệ cho nhân viên? 3.2 Does the company publish relevant information relating to health, safety and welfare of its employees? Cơng ty có chương trình đào tạo phát triển cho nhân viên? 3.3 Does the company have training and development programmes for its employees? Công tycơng bố thơng tin liên quan chương trình đào tạo phát triển cho nhân viên? 3.4 Does the company publish relevant information on training and development programmes for its employees? Cơng ty có sách thưởng/đền bù để thúc đẩy hiệu hoạt động công ty dài hạn? 3.5 Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures? Các bên có quyền lợi liên quan bao gồm người lao động tổ chức đại diện cho họ phải tự truyền đạt lo ngại họ hoạt động bất hợp pháp không phù hợp đạo đức lên HĐQT không ảnh hưởng đến quyền lợi họ Stakeholders including individual employee and their representative bodies should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this 1 Có phát hành 1 Website Vinamilk 1 Báo cáo Phát triển bền vững BCTN 1 Báo cáo Phát triển bền vững BCTN 1 Báo cáo Phát triển bền vững BCTN Báo cáo Phát triển bền vững BCTN Báo cáo Phát triển bền vững BCTN 1 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1 Page 213 xxxii 4.1 4.2 D1 1.1 1.2 1.3 1.4 D 1.5 D2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Cơng ty có quy trình khiếu nại dành cho nhân viên hành vi không hợp pháp (kể tham nhũng) không phù hợp đạo đức? Does the company have procedures for complaints by employees concerning illegal (including corruption) and unethical behaviour? Cơng ty có sách hay quy trình để bảo vệ nhân viên/cá nhân khơng bị trả thù tiết lộ hành vi bất hợp pháp/không phù hợp đạo đức? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals illegal/unethical behavior from retaliation? Cấu trúc sở hữu minh bạch Transparent ownership structure Thơng tin cổ đơng có tiết lộ danh tính chủ sở hữu thực sự, nắm giữ 5% cổ phần trở lên? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more? Cơng tycơng bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp (được cho là) gián tiếp cổ đông lớn? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders? Cơng tycơng bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp (được cho là) gián tiếp thành viên HĐQT? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)? Cơng tycơng bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp (được cho là) gián tiếp lãnh đạo cao cấp công ty? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management? Cơng tycơng bố chi tiết công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh doanh nghiệp/cơng ty có mục đích đặc biệt (SPEs)/(SPV)? Does the company disclose details of the subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/vehicles (SPEs)/ (SPVs)? Chất lượng báo cáo thường niên Quality of Annual Report Báo cáo thường niên cơng tycơng bố nội dung sau: Does the company's annual report disclose the following items: Rủi ro Key risks Mục tiêu công ty Corporate objectives Chỉ số hiệu tài Financial performance indicators Chỉ số hiệu phi tài Non-financial performance indicators Chính sách cổ tức Dividend policy 1 Báo cáo PTBV 0 Không công bố 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 1 1 1 1 1 1 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo Phát triển bền vững Điều lệ 2013, điều 34, p44 Page 214 xxxiii 2.6 D3 D4 Chi tiết sách tố giác Details of whistle-blowing policy Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ, ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm phù hợp, tham gia HĐQT công ty niêm yết khác) thành viên HĐQT 2.7 Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners Đào tạo và/hoặc chương trình đào tạo liên tục mà thành viên HĐQT tham gia 2.8 Training and/or continuing education programme attended by each director/commissioner Số họp thành viên HĐQT thực năm 2.9 Number of board of directors/commissioners meetings held during the year Chi tiết tình hình tham gia thành viên HĐQT họp HĐQT tổ chức 2.10 Attendance details of each director/commissioner in respect of meetings held Chi tiết thù lao CEO thành viên HĐQT 2.11 Details of remuneration of the CEO and each member of the board of directors/commissioners Tuyên bố khẳng định QTCT Corporate Governance Confirmation Statement Báo cáo thường niên có phát biểu tuyên bố khẳng định tuân thủ đầy đủ công ty quy tắc quản trị công ty trường hợp khơng tn thủ, có nhận diện giải thích lý cho vấn đề khơng? 2.12 Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is noncompliance, identify and explain reasons for each such issue? Công khai giao dịch bên liên quan Disclosure of related party transactions (RPT) Cơng tycơng khai sách rà soát phê duyệt giao dịch bên liên quan trọng yếu/quan trọng? 3.1 Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs? Cơng tycơng khai tên bên liên quan mối quan hệ bên liên quan giao dịch trọng yếu/quan trọng? 3.2 Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/significant RPT? Cơng tycơng bố chất giá trị giao dịch bên liên quan trọng yếu/quan trọng? 3.3 Does the company disclose the nature and value for each material/significant RPT? Thành viên HĐQT giao dịch cổ phiếu công ty Directors and commissioners dealings in shares of the 1 Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo quản trị 1 Báo cáo quản trị 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Điều lệ năm 2013 1 Báo cáo quản trị 1 Báo cáo quản trị Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 215 xxxiv 4.1 D5 5.1 5.2 5.3 D6 6.1 6.2 6.3 6.4 D7 7.1 7.2 7.3 D8 8.1 8.2 8.3 company Công tycơng khai giao dịch cổ phiếu cơng ty cổ đông nội thực hiện? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders? Kiểm toán độc lập báo cáo kiểm toán External auditor and Auditor Report Phí kiểm tốn có cơng khai khơng? Are audit fees disclosed? Phí phi kiểm tốn có cơng khai? Are the non-audit fees disclosed? Phí phi kiểm tốn có vượt q phí kiểm tốn khơng? Does the non-audit fees exceed the audit fees? Phương tiện truyền thơng Medium of communications Cơng ty có sử dụng hình thức truyền thơng sau đây? Does the company use the following modes of communication? Báo cáo quý Quarterly reporting Website công ty Company website Báo cáo chuyên gia phân tích Analyst's briefing Thơng cáo báo chí/họp báo Media briefings /press conferences Nộp/công bố báo cáo thường niên/báo cáo tài hạn Timely filing/release of annual/financial reports Báo cáo tài năm kiểm tốn có cơng bố cơng khai vòng 120 ngày kể từ lúc kết thúc năm tài chính? Is the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end? Báo cáo thường niên có cơng bố cơng khai vòng 120 ngày kể từ lúc kết thúc năm tài chính? Is the annual report released within 120 days from the financial year end? Sự trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài năm có khẳng định thành viên HĐQT và/hoặc ban điều hành công ty? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company? Website công ty Company website Hoạt động kinh doanh Business operations Báo cáo tài (hiện năm trước) Financial statements/reports (current and prior years) Các tài liệu cung cấp dạng tóm tắt thơng cáo báo chí cho nhà phân tích quan truyền thông? 1 Báo cáo quản trị 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Website Căn vào thời gian công bố BCTC website công ty Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Website 1 1 1 1 1 1 Website 1 Website 1 Website Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 216 xxxv 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 D9 9.1 E1 1.1 1.2 1.3 E 1.4 1.5 1.6 E2 2.1 Materials provided in briefings to analysts and media Cấu trúc sở hữu Shareholding structure Cấu trúc tập đoàn Group corporate structure Báo cáo thường niên tải Downloadable annual report Thơng báo ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường Notice of AGM and/or EGM Biên họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường Minutes of AGM and/or EGM Thể chế công ty (văn pháp quy công ty, ghi nhớ điều lệ thành lập công ty) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association) Quan hệ nhà đầu tư Investor relations Cơng tycơng bố cơng khai thông tin liên hệ (vd: số điện thoại, fax email) lãnh đạo/bộ phận chịu trách nhiệm quan hệ nhà đầu tư? Does the company disclose the contact details (e.g telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations? Trách nhiệm nghĩa vụ HĐQT (được xác định cách rõ ràng trách nhiệm HĐQT sách quản trị cơng ty) Board duties and reponsibilities (Clearly defined board responsibilities and corporate governance policies) Cơng tycơng khai sách quản trị công ty/điều lệ HĐQT? Does the company disclose its corporate governance policy/board charter? Các loại định đòi hỏi đồng ý HĐQT có cơng khai không? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed? Vai trò trách nhiệm HĐQT có tuyên bố cách rõ ràng không? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated? Cơng ty có tun bố tầm nhìn sứ mệnh không? Does the company have a vision and mission statement? Hội đồng quản trị có xem xét lại tầm nhìn sứ mệnh/chiến lược vào năm tài vừa qua? Has the board reviewed the vision and mission/strategy in the last financial year? HĐQT có giám sát/quan sát thực chiến lược công ty? Does the board of directors monitor/oversee the implementation of the corporate strategy? Cơ cấu HĐQT (quy tắc Đạo đức hay Ứng xử) Board structure (Code of Ethics or Conduct ) Các chi tiết quy tắc Đạo đức hay Ứng xử có Có tên cơng ty thể tỷ lệ sở hữu 1 1 1 1 Website 1 Website 1 1 1 Website 1 Website 1 Điều lệ quy chế quản trị công ty 1 Báo cáo quản trị 1 Điều lệ: điều 20, p27 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo quản trị hoạt động HĐQT 1 Báo cáo thường niên quản trị hoạt động HĐQT 1 Công ty ban hành Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 217 xxxvi công bố công khai không? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed? Cơng tycơng khai thành viên HĐQT, quản lý cao cấp nhân viên yêu cầu tuân thủ theo quy tắc? 2.2 Does the company disclose that all directors/commissioners senior management and employees are required to comply with the code? Cơng tycơng khai việc thực kiểm tra việc tuân thủ quy tắc Đạo đức hay Ứng xử không? 2.3 Does the company disclose how it implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct? Cơ cấu thành phần HĐQT (Board Structure & Composition) Thành viên HĐQT độc lập có tham gia 50% thành phần HĐQT khơng? 2.4 Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners? Các thành viên HĐQT độc lập có độc lập quản trị cổ đông lớn không? 2.5 Are the independent directors/commissioners independent of management and major/ substantial shareholders? Cơng ty có giới hạn nhiệm kỳ năm cho thành viên HĐQT độc lập không? 2.6 Does the company have a term limit of nine years or less for its independent directors/commissioners? Cơng ty có đặt giới hạn vị trí HĐQT mà cá nhân độc lập/thành viên khơng điều hành nắm giữ đồng thời khơng? 2.7 Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously? Công ty có thành viên HĐQT độc lập giữ vị trí HĐQT cơng ty niêm yết không? 2.8 Does the company have any independent directors/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies? Cơng ty có giám đốc điều hành mà giữ chức vụ HĐQT cơng ty niêm yết ngồi tập đồn khơng? 2.9 Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group? Tiểu ban Nhân Nominating Committee Cơng ty có Tiểu ban Nhân khơng? 2.10 Does the company have a Nominating Committee (NC)? Tiểu ban Nhân có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập không? 2.11 Does the Nominating Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners? Quy tắc ứng xử công bố website 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên PTBV 0 Báo cáo thường niên Theo TT121 quy định 1/3 1 Báo cáo thường niên báo cáo quản trị 1 Nhiệm kỳ năm điều lệ điều 19, khoản 1 1 Quy định khoản 1, điều 19 điều lệ 0 Báo cáo thường niên 0 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên quản trị 0 Báo cáo thường niên Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 218 xxxvii 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 Chủ tịch Tiểu ban Nhân thành viên HĐQT độc lập không? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner? Cơng tycơng khai quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ Tiểu ban Nhân không? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee? Tiểu ban Nhân có họp tối thiểu lần năm không? Did the Nominating Committee meet at least twice during the year? Sự có mặt thành viên họp Tiểu ban Nhân có công bố công khai? Is the attendance of members at Nominating Committee meetings disclosed? Tiểu ban Thù lao/Tiểu ban lương thưởng Remuneration Committee/ Compensation Committee Cơng ty có Tiểu ban Thù lao không? Does the company have a Remuneration Committee? Tiểu ban Thù lao có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập không? Does the Remuneration Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners? Có phải chủ tịch Tiểu ban Thù lao thành viên HĐQT độc lập không? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner? Cơng tycơng khai quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ Tiểu ban Thù lao? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee? Tiểu ban Thù lao có họp lần năm không? Did the Remuneration Committee meet at least twice during the year? Sự tham dự thành viên họp Tiểu ban Thù lao có cơng bố công khai? Is the attendance of members at Remuneration Committee meetings disclosed? Tiểu ban kiểm tốn Audit Committee Cơng ty có Tiểu ban kiểm tốn khơng? Does the company have an Audit Committee? 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên quản trị 1 Báo cáo thường niên 0 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 0 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 0 Báo cáo thường niên 1 Ban kiểm soát thay Tiểu ban kiểm toán 0 Báo cáo thường niên 0 Báo cáo thường niên Tiểu ban kiểm tốn có bao gồm tồn thành viên HĐQT không điều hành với đa số thành viên HĐQT độc lập không? 2.23 Does the Audit Committee comprise entirely of nonexecutive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners? Chủ tịch Tiểu ban kiểm tốn có phải thành 2.24 viên HĐQT độc lập? Is the chairman of the Audit Committee an independent Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 219 xxxviii 2.25 2.26 2.27 2.28 E3 director/commissioner? Cơng tycơng khai quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ Tiểu ban kiểm toán? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee? Báo cáo thường niên có cơng bố cơng khai tiểu sử trình độ thành viên Tiểu ban kiểm toán? Does the Annual Report disclose the profile or qualifications of the Audit Committee members? Có thành viên HĐQT độc lập tiểu ban có chun mơn kế toán (bằng cấp kinh nghiệm kế toán)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)? Tiểu ban kiểm tốn có họp bốn lần năm? Did the Audit Committee meet at least four times during the year? Sự tham dự thành viên họp Tiểu ban kiểm tốn có cơng bố công khai? 2.29 Is the attendance of members at Audit Committee meetings disclosed? Tiểu ban kiểm tốn có trách nhiệm cho đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm kiểm toán độc lập? 2.30 Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor? Quy trình HĐQT Board Processes Cuộc họp HĐQT lịch trước bắt đầu năm tài chính? 3.1 Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year? Thành viên HĐQT có họp lần năm? 3.2 Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year? Mỗi thành viên HĐQT có mặt 75% tất họp HĐQT tổ chức năm? 3.3 Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year? Cơng ty có u cầu tối thiểu 2/3 số đại biểu để biểu quyết định HĐQT? 3.4 Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions? Các thành viên HĐQT không điều hành cơng ty có họp riêng lần năm mà khơng có mặt thành viên điều hành không? 3.5 Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present? Tiếp cận thông tin 1 Điều 29 Quy chế quản trị công ty năm 2012 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Ban kiểm soát họp riêng với họp HĐQT 0 Báo cáo thường niên 1 Điều 31 điều lệ 1 Quy chế quản trị 0 Họp lần/năm 1 Báo cáo quản trị 0 Điều lệ Quy chế quản trị, p32 quy định tỷ lệ tán thành từ 50% 0 Khơng tìm thấy Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 220 xxxix 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Access to information Các văn dành cho họp HĐQT có cung cấp ngày làm việc trước họp HĐQT? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting? Thư ký HĐQT có đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ HĐQT thực trách nhiệm? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities? Thư ký HĐQT có đào tạo pháp lý, kế tốn thực hành cơng tác thư ký? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices? Bổ nhiệm bầu lại HĐQT Board Appointments and Re-Election Cơng tycơng khai tiêu chí sử dụng việc lựa chọn thành viên HĐQT mới? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners? Cơng tycơng khai quy trình áp dụng để bổ nhiệm thành viên HĐQT mới? Does the company disclose the process followed in appointing new directors/commissioners? Tất thành viên HĐQT có bầu lại năm lần? Are all the directors/commissioners subject to reelection at least once every three years? Các vấn đề thù lao Remuneration Matters Công tycơng khai sách/thơng lệ thù lao (phí, trợ cấp, trợ cấp vật tiền thù lao khác) (như sử dụng sách biện pháp nhằm khuyến khích hiệu ngắn hạn dài hạn) thành viên HĐQT điều hành CEO? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO? Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT khơng điều hành có cơng khai? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners? Các cổ đơng HĐQT có thơng qua thù lao thành viên HĐQT điều hành và/hoặc quản lý cao cấp không? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives? Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành có nhận quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng? Do independent non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses? Khoản 6, điều 23 điều lệ 1 1 1 Điều 27 điều lệ 1 Báo cáo thường niên Điều 15 Quy chế quản trị công ty năm 2012 Khoản 2, điều 19, trang 25 Điều lệ, điều 16 Quy chế 1 1 1 1 Điều 19 điều lệ (5 năm/lần) 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Biên ĐHĐCĐ 0 Khơng tìm thấy Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 221 xl 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 E4 4.1 4.2 4.3 4.4 Kiểm tốn nội Cơng ty có phận kiểm tốn nội riêng khơng? Does the company have a separate internal audit function? Trưởng phận kiểm tốn nội có cơng bố, th ngồi, tên cơng ty th ngồi có cơng khai khơng? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed? Việc bổ nhiệm sa thải kiểm tốn nội có phê duyệt Tiểu ban kiểm tốn khơng? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee? Sự giám sát rủi ro Risk Oversight Công tycơng khai quy trình kiểm sốt nội bộ/hệ thống quản trị rủi ro mà công ty thực hiện? Does the company disclose the internal control procedures/risk management systems it has in place? Báo cáo thường niên có cơng khai việc thành viên HĐQT rà soát lại kiểm sốt vật chất cơng ty (gồm kiểm sốt hoạt động, tài mức độ tuân thủ) hệ thống quản trị rủi ro? Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems? Công tycơng khai cách thức kiểm sốt rủi ro chủ yếu? Does the company disclose how key risks are managed? Báo cáo thường niên có bao gồm tuyên bố thành viên HĐQT Tiểu ban kiểm toán phù hợp kiểm soát nội bộ/hệ thống quản trị rủi ro công ty? Does the Annual Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems? Các thành viên HĐQT People on the Board Chủ tịch HĐQT Board Chairman Có phải Chủ tịch HĐQT CEO hai người khác không? Do different persons assume the roles of chairman and CEO? Chủ tịch có phải thành viên HĐQT độc lập? Is the chairman an independent director/commissioner? Có phải chủ tịch CEO công ty năm qua? Has the chairman been the company CEO in the last three years? Vai trò trách nhiệm chủ tịch có cơng khai khơng? Are the role and responsibilities of the chairman 1 Bộ phận KTNB trực thuộc Ban kiểm sốt 0 Khơng tìm thấy 1 Theo mục 2, điều 46 Quy chế quản trị công ty năm 2012 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên quản trị 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 0 Báo cáo thường niên 0 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Điều lệ quy chế Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 222 xli 4.5 4.6 E5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 disclosed? Kỹ lực Có thành viên HĐQT khơng điều hành có kinh nghiệm làm việc trước lĩnh vực mà cơng ty hoạt động khơng? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in? Cơng tycơng khai sách đa dạng thành viên HĐQT? Does the company disclose a board of directors/commissioners diversity policy? Sự thực HĐQT (Board performance) Cơng ty có chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners? Cơng ty có sách nhằm khuyến khích thành viên HĐQT tham dự chương trình đào tạo liên tục hay đào tạo chuyên nghiệp? Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes? Bổ nhiệm hiệu CEO/Ban điều hành CEO/Executive Management Appointments and Performance HĐQT cơng tycơng khai kế hoạch tìm người kế nhiệm cho vị trí CEO nhân chủ chốt? Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management? HĐQT có đạo việc đánh giá hiệu hàng năm CEO/Giám đốc điều hành? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President? Đánh giá HĐQT Board Appraisal Sự đánh giá hiệu hàng năm có thực cho HĐQT? Is an annual performance assessment conducted of the board of directors/commissioners? Cơng tycơng khai quy trình áp dụng việc đánh giá HĐQT? Does the company disclose the process followed in conducting the board assessment? Cơng tycơng khai tiêu chí dùng đánh giá HĐQT? Does the company disclose the criteria used in the board assessment? Đánh giá thành viên HĐQT Director Appraisal Đánh giá hiệu hàng năm có thực cho thành viên HĐQT? 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 0 Khơng tìm thấy 1 Báo cáo thường niên 0 Khơng tìm thấy 1 Báo cáo thường niên 1 Báo cáo thường niên 1 Điều 18 Quy chế quản trị cơng ty năm 2012 0 Khơng tìm thấy 0 Khơng tìm thấy Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Page 223 xlii Is an annual performance assessment conducted of individual director/commissioner? Cơng tycơng khai quy trình áp dụng để đánh giá thành viên HĐQT? 5.9 Does the company disclose the process followed in conducting the director/commissioner assessment? Cơng tycơng khai tiêu chí dùng đánh giá thành viên HĐQT? 5.10 Does the company disclose the criteria used in the director/commissioner assessment? Đánh giá tiểu ban Committee Appraisal Đánh giá hiệu hàng năm có thực cho Tiểu ban HĐQT? 5.11 Is an annual performance assessment conducted of the board of directors/commissioners committees? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0 Khơng tìm thấy 0 Khơng tìm thấy 1 Báo cáo thường niên ... định Bộ Tài có hiệu lực Xuất phát từ lý trên, đề tài “Chỉ số quản trị công ty hiệu tài cơng ty thị trường chứng khoán Việt Nam thực để giải hai vấn đề Thứ nhất, thị trường vốn Việt Nam non trẻ,...Page BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ******* NGUYỄN ĐÌNH KHƠI QUẢN TRỊ CƠNG TY VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CƠNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài ngân hàng Mã... quản trị công ty Chỉ số Quản trị công ty Hiệu theo thị trường Giá trị công ty (Tobin’s Q) Biến động giá (stock returns deviation) Hiệu theo kế toán (ROE, ROA) Sơ đồ 1.1: Khung nghiên cứu đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: LA02 113 quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán việt nam , LA02 113 quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay