Đề thi THPT quốc gia vật lý sở GDĐT quảng ninh lần 32017, file word, lời giải chi tiết

10 29 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:24

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word CHUYÊN KHTN HÀ NỘI – LẦN 3; Năm 2017 Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu 1: Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào thủy tinh phát biểu sau đúng? A Tần số giảm, bước sóng tăng B Tần số khơng đổi, bước sóng giảm C Tần số khơng đổi, bước sóng tăng D Tần số tăng, bước sóng giảm + Tần số sóng không đổi + Chiết suất thủy tinh lớn chiết suất khơng khí vận tốc ánh sáng thủy tinh giảm  bước sóng giảm  Đáp án B Câu 2: Cho hai lò xo giống có độ cứng k, lò xo thứ treo vật m1  400 g dao động với chu kì T1, lò xo thứ hai treo vật m2 dao động với chu kì T2 Trong khoảng thời gian lắc thứ thực dao động, lắc thứ hai thực 10 dao động Khối lượng m2 A 800 g B 100 g C 50 g D 200 g Chu kì dao động lắc  m1 t  T1  2 k N1 m N12 m2 52       m  100g  m1 N 22 400 102 m2 t  T2  2 k  N   Đáp án B Câu 3: Chất Iot phóng xạ 131 53 I dùng y tế có chu kì bán rã ngày đêm Nếu nhận 100 g chất sau tuần lễ bao nhiêu? A 0,87 g B 0,78 g C 7,8 g D 8,7 g Áp dụng định luật phóng xạ cho mẫu Iot m  m0  t T  100.2  8.7  0,78g  Đáp án B Câu 4: Trong chân khơng, xạ đơn sắc vàng có bước sóng 0,5 μm Năng lượng photon ứng với xạ A 2,48 eV B 4,22 eV C 0,21 eV D 0,42 eV Năng lượng photon theo thuyết lượng tử ánh sáng  hc 6,625.1034.3.108 3,975.1019 1eV 1,6.1019 J   3,975.1019 J     2, 48eV 6  0,5.10 1,6.1019  Đáp án A Câu 5: Đặt điện áp u  U cos  2ft  V (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C, với 2L  R 2C Khi f  f C UCmax mạch điện tiêu thụ cơng suất công suất cực đại Khi f  2fC hệ số cơng suất mạch A + Khi   C ta có Z2L  ZL ZC  B 13 C 13 D R R   Chuẩn hóa:  ZL  X Z  Y  C Theo giả thuyết toán P  Pmax  U2 U2 cos    cos   R R Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word     cos      1   X  Y  X      Z2  Z Z  R  Y  L L C    X  Y  Y   2    ZL   + Khi   2C    ZC  Hệ số công suất mạch cos   1  1    2   13  Đán án B Câu 6: Suất điện động cảm ứng xuất khung dây dẫn phẳng dẹt kín hình tròn với phương trình   e  E cos  t   V Biết tốc độ quay khung dây 50 vòng/s Góc hợp vecto cảm ứng từ B vecto 6  pháp tuyến mặt phẳng khung dây thời điểm t  s bao nhiêu? 50 A 300 B 1200 C 1800 Suất điện động từ thông vuông pha nhau, thời điểm t  D 900  se E   50   600 Ta có    cos     cos         1200  0  Đáp án B Câu 7: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ đến mặt phẳng hai khe m, khoảng cách hai khe sáng mm Hai khe chiếu ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm) Tại điểm quan sát cách vân trắng mm người ta khoét lỗ tròn nhỏ để tách tia sáng cho vào máy quang phổ Trên buồng ảnh máy quang phổ người ta quan sát thấy A dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím B vạch sáng C dải màu biến đổi từ đỏ đến lục D vạch sáng + Giả sử M vị trí vân sáng, ta có + Nhập số liệu: Mode  xM  k x a 4.103.2.103 D  M   m a kD k.2 k + Khoảng giá trị bước sóng 0,38    0,76  có giá trị k thõa mãn  Đáp án D f x  , với X gán k X + Xuất kết quả: =  Start: giá trị đầu X  End: giá trị cuối X  Step: bước nhảy X Câu 8: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i  5cos 100t  A chạy qua điện trở 10 Ω Cơng suất tỏa nhiệt biến trở A 160 W B 125 W C 500 W D 250 W Công suất tỏa nhiệt điện trở   PI R   10  125W  2  Đáp án B Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word Câu 9: Một nguồn điểm S khơng khí O phát sóng âm với cơng suất không đổi đẳng hướng Bỏ qua hấp thụ âm môi trường Hai điểm A B nằm hai phương truyền sóng từ O vng góc với Biết mức cường độ âm A 30 dB Đặt thêm 63 nguồn âm giống S O cho máy thu di chuyển đường thẳng qua A B Mức cường độ âm lớn mà máy thu thu 50 dB Mức cường độ âm B có nguồn âm có giá trị A 25,5 dB B 17,5 dB C 15,5 dB D 27,5 dB + Máy thu âm cực đại H hình chiếu O lên AB Chuẩn hóa OH  Ta có P  L A  30  10log 4OA  L  50  10log log P H 4.12   50  30  20log  8OA   OA  1, 25 Áp dụng hệ thức lượng tam giác vuông 1 1 1       OB  2 2 OA OB OH 1, 25 OB Tương tự ta có: P    LA  30  10log   1, 25   4OA  L B  L A  20log    27,5dB    L  10log log P    B 4.OB2   Đáp án D Câu 10: Một mạch dao động điện từ tự gồm cuộn cảm có độ tự cảm L  20 μH tụ điện có điện dung C  30 pF Tần số dao động mạch A 40,8 MHz B 1,3 MHz C 205 kHz D 6,5 MHz Tần số mạch dao động LC f 1   6,5 MHz 2 LC 2 20.106.30.1012  Đáp án D Câu 11: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A sóng điện từ sóng dọc B sóng điện từ truyền chất lỏng C sóng điện từ truyền chân khơng D sóng điện từ, dao động điện dao động từ điểm ln pha với Sóng điện từ sóng ngang  Đáp án A Câu 12: Hạt nhân bền vững có A số nucleon nhỏ B lượng liên kết lớn C số nucleon lớn D lượng liên kết riêng lớn Năng lượng liên kết riêng đại lượng vật đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân  hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững  Đáp án D Câu 13: Trong phản ứng hạt nhân thu lượng, tổng khối lượng hạt nhân tham gia phản ứng A giảm B tăng C bảo toàn D tăng hay giảm tùy thuộc vào phản ứng Tổng khối lượng hạt nhân sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt nhân trước phản ứng  Đáp án B Câu 14: Sóng ngang A sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương song song với phương truyền sóng C sóng có phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương với phương truyền sóng Sóng ngang sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phươn truyền sóng Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word  Đáp án A Câu 15: Tia hồng ngoại tử ngoại A có tác dụng nhiệt giống B gây tượng quang điện chất C gây số phản ứng hóa học D bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh Tia hồng tia tử ngoại gây số phản ứng hóa học  Đáp án C Câu 16: Chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 2  21 vào kim loại tỉ số động ban đầu cực đại quang electron khỏi kim loại Gọi λ0 giới hạn quang điện kim loại Tỉ số bước sóng λ0 với λ1 A 15 B 16 C 15 D 16 Loại câu này: Ngoài chương trình λ1 có bước sóng ngắn hơn, động ban đầu quang electron lớn hơn, theo giả thuyết tốn ta có: hc  hc     A  9Wd  Wd  16  16 hc hc          16 1 1  hc  A  W A  hc d  21  16 1  Đáp án B Câu 17: Nếu người ta đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u1  U cos  t  V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp cơng suất tiêu thụ mạch P  P1 hệ số công suất 0,5 Nếu người ta đặt điện áp xoay chiều khác có biểu thức u  U cos   3t V vào hai đầu đoạn mạch cơng suất tiêu thụ mạch P  P2 Hệ thức liên hệ P1 P2 A P1  P2 B P1  3P2 C P1  3P2 D 3P1  P2 Công suất tiêu thụ mạch lúc đầu  U2R  ZC  P1  R  ZC2   chuẩn hóa R     U2 R P  cos 1    0,5   R  Z C  Z Khi 2  31  ZC  C  2 UR U1 U2 P2     2P1 R  ZC2 12  12  Đáp án A Câu 18: Một sóng lan truyền mơi trường đồng chất, đẳng hướng với tần số 20 Hz Tốc độ truyền sóng mơi trường 25 cm/s Bước sóng A 0,8 cm B 5,0 m C 1,25 cm D 5,0 cm Bước sóng sóng  v 25   1,25 cm/s f 20  Đáp án C Câu 19: Cho hai mạch dao động LC có tần số Điện tích cực đại tụ thứ tụ thứ hai Q1 Q2 thõa mãn Q1  Q2  8.106 C Tại thời điểm mạch thứ có điện tích cường độ dòng điện q1 i1 mạch thứ hai có điện tích cường độ dòng điện q2 i2 thõa mãn q1i2  q2i1  6.109 Giá trị nhỏ tần số góc hai mạch gần với giá trị sau đây? A 370 rad/s B 385 rad/s C 340 rad/s D 360 rad/s Loại câu này: q1q hangso q1q A.t C => hàm dao động điều hòa Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word Giả sử điện tích hai mạch dao động biến đổi theo quy luật  QQ q1  Q1 cos  t  1   q1q  cos  1  2  cos  2t  1  2    q  Q2 cos  t  2  Ta để ý q1i  q 2i1   q1q   Q1Q2 cos  1  2  sin  2t  1  2  Từ biểu thức ta có   q1q  Q1Q2 cos  1  2  sin  2t  1  2  Tần số góc nhỏ mẫu số lớn nhất, hàm lượng giác cực đại Hơn Q1  Q2  Q1Q2  Q1Q2  Vậy min   q1q   Q1  Q2   6.109 8.10  6  Q1  Q2    Q1Q2 max   Q1  Q2   375  Đáp án A Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp với cuộn cảm Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 120 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,60 B 1,33 C 0,75 D 0,80 Hệ số công suất mạch cos   UR  U U  U L2 U  1502  1202  0,6 150  Đáp án A 104 F R  60 Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch  4 hiệu điện xoay chiều có biểu thức u  120cos 100t  V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch Câu 21: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có L  H , C  A A B C 2A A D A Cường độ hiệu dụng mạch I U  Z 60     1 602   100  4  10   100    4    1A  Đáp án D Câu 22: Cơng thức tính chu kì dao động điều hòa lắc lò xo A T  2 k m B T  2 m k C T  k 2 m D T  m 2 k Chu kì dao động điều hòa lắc lò xo T  2 m k  Đáp án B Câu 23: Dùng hạt proton có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới proton có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 4,225 MeV B 3,125 MeV C 1,145 MeV D 2,215 MeV Phương trình phản ứng p  Be  X   Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word + Định luật bảo toàn lượng toàn phần phản ứng hạt nhân m p c2  Dp  m Be c  m X c  DX  m  c  D   m p c2  m Be c  m X c  m c  D X  D  D p E + Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho phản ứng hạt nhân p 2X  p2  p 2p   2m X DX  2m D  2m p D p  p2 D  2m  mp m  D X   D  Dp   5,45  3,575MeV mX mX 6 Năng lượng tỏa E  DX  D  Dp  3,575   5,45  2,125MeV  Đáp án D Câu 24: Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox Vị trí cân M N nằm đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động ba lần tỉ số động M N A B 16 C 27 16 D Khoảng cách M N trình dao động d  x M  x N  AM  A2N  2AM A N cos  cos  t    Vậy d max  A2M  A2N  2AM A N cos   10     Với hai đại lượng vuông pha ta ln có 2  xM   xN  AM  xN   AN   1, EdM  E t M  x M      2  AM   A N  Tỉ số động M N E dM EdN  EM  E tM EN  EtN 1   1 A 2M   A M  1   A    M    27  A 2N   16   1   A N   A N   4    Đáp án C  Câu 25: Hạt nhân 234 91 Pa phóng xa beta trừ  tạo thành hạt nhân X Hạt nhân X tiếp tục phóng xạ anpha α tạo thành A 234 B 230 C 234 D 23090Th 92 U 88 Ra 90 U Phương trình phản ứng 234 91 Pa  01  234 92 X    230 90 Th  Đáp án D Câu 26: Một sợi dây có chiều dài m với hai đầu cố định, dao động với tần số 50 Hz Biết vận tốc truyền sóng dây m/s Tính số nút số bụng sóng dây A 15 bụng, 16 nút B 10 bụng, 11 nút C 20 bụng, 21 nút D bụng, nút Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định ln v 2lf 2.1.50 n   20 2f v Vậy dây có 20 bụng 21 nút sóng  Đáp án C Ghi chú: Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word Trong biểu thức l  n v số bó sóng dây số bụng sóng n, số nút n  2f Câu 27: Tia X A mang điện tích âm nên bị lệch điện trường B có bước sóng lớn tia tử ngoại C chất với sóng âm D có tần số lớn tần số tia hồng ngoại Tia X có tần số lớn tần số tia hồng  Đáp án D Câu 28: Trên sợi dây có ba điểm M, N P Khi sóng chưa lan truyền N trung điểm đoạn MP Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ khơng đổi vào thời điểm t1 M P hai điểm gần mà phần tử có li độ tương ứng – mm mm Vào thời điểm gần t  t1  0,75 s li độ phần tử M P 2,5 mm Tốc độ dao động phần tử N vào thời điểm t1 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 4,1 cm/s B 1,4 cm/s C 2,8 cm/s D cm/s  sin   2   A      2,5    A  6,5 cm,   67,50 Từ hình vẽ ta có:      cos  2,5  A   A   A  Khoảng thời gian t  0,75 s ứng với góc quét   2700  t  T  T  1s Tại thời điểm t1 N qua vị trí cân vN  A  13  4,1 cm/s  Đáp án A Câu 29: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B dao động tắt dần giảm dần theo thời gian C dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh Trong dao động tắt dần động vật giảm  Đáp án A Câu 30: Nguồn sáng đơn sắc có cơng suất 1,5 W, phát xạ có bước sóng   546 nm Số hạt photon mà nguồn sáng phát phút gần với giá trị sau đây? A 2,6.1026 hạt B 8,9.1025 hạt C 8,9.1026 hạt D 1,8.1026 hạt Công suất nguồn phát E n hc n P 1,5      4,12.1018 hạt/s 34 hc 6,625.10 3.10 t t  t  546.109 Vậy số hạt phút N  4,12.1019.20  2,47.1020 hạt P  Đáp án B Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số vng pha Tại thời điểm đó, li độ thành phần x1  cm x  4 cm li độ dao động tổng hợp vật Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word A cm B 1 cm C cm D 7 cm Tổng hợp dao động x  x1  x    4   1 cm  Đáp án B Câu 32: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A Ngun tắc hoạt động pin quang điện B Hiện tượng quang – phát quang C Hiện tượng giao thoa ánh sáng D Hiện tượng quang điện Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích dựa vào tính chất sóng ánh sáng  Đáp án C Câu 33: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a  mm, khoảng cách từ hai khe đến D  2,5 m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Vùng phủ quang phổ bậc quang phổ bậc có bề rộng A 0,76 mm B 1,14 mm C 1,52 mm D 1,9 mm Vùng phủ quang phổ bậc bậc x  x 3d  x 4t  Dd D t 2,5.760.109 2,5.380.109 4    1,9 mm a a 1.103 1.103  Đáp án D Câu 34: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  Lấy mốc vị trí cân Khi lắc vị trí động li độ góc A  0 B  0 C  0 D  0 Ta có  E  E t  mgl  1  d  2E t  mgl 02  mgl  mgl 02     0  2 2 E  E  mgl d t    Đáp án C Câu 35: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa biến trở R, đoạn MN chứa r, đoạn NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên Ban đầu thay đổi tụ điện cho UAP không phụ thuộc vào biến trở R Giữ nguyên giá trị điện dung thay đổi biến trở Khi uAP lệch pha cực đại so với uAB UPB  U1 Khi  UAN U NP  cực đại UAM  U2 Biết U1   U2 Độ lệch pha cực   đại uAP uAB gần với giá trị sau đây? A 3 B 5 C 4 D 6 - Điện áp hai đầu đoạn mạch AP U AP   R  r   Z2L 2  R  r    Z L  ZC  U U  1 Z  2ZL ZC C R  r  Z2L A => Để UAP khơng phụ thuộc vào R A   ZC  ZC1  2ZL 1 - Độ lệch pha hai đầu đoạn mạch AP AB +Quan sát giản đồ vec tơ ta có: URr lớn góc lệch điện áp AP AP bé nên góc lệch chúng lớn R bé => R= + U PB  UZC1 R  r   ZL  ZC1   U2ZL r  ZL2  U1   - Với hai số UAN UNP ta ln có Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word U AN  U NP  U AN U NP  U AN U NP    U AN U NP min lớn dấu xảy ra, UZL  R  r  ZL   Z Z U  ZL  r  UR UR  3     (4) 2 2 2Z Z  Z L  R  r    ZL  ZC1  L L U AN  U NP  U AM UR  r  UAN  U NP  - Từ giả thuyết U1          U  Ta chuẩn hóa ZL   r 1 2 & 2 Khi đó,  AP  AB (max)  2.arcTan  6 ZL r Z 2 L 2  6  Z 2Z r L L  2.1r  r  0,8725 Shift Solve ZL  1, 71rad r  Đáp án C Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện tức thời mạch  so với điện áp hai đầu mạch  B sớm pha so với điện áp hai đầu mạch A trễ pha C pha so với điện áp hai đầu mạch D ngược pha so với điện áp hai đầu mạch Đoạn mạch chứa tụ dòng điện sớm pha điện áp góc   Đáp án B Câu 37: Trong đồ khối máy phát vơ tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A mạch tách sóng B mạch phát sóng điện từ cao tần C mạch khuếch đại D mạch biến điệu Mạch tách sóng có máy thu  Đáp án A (1) Micro (2) Mạch phát sóng điện từ cao tần (3) Mạch biến điệu (4) Mạch khuếch đại (5) Anten phát Câu 38: Trong nguyên tử Hidro, tổng bán kính quỹ đạo thứ n bán kính quỹ đạo thứ  n   bán kính quỹ đạo thứ  n  8 Biết bán kính Bo r0  5,3.1011 m Coi chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Lực tương tác electron hạt nhân electron chuyển động quỹ đạo dừng thứ n gần với giá trị sau đây? A 1,6.1010 N B 1, 2.1010 N C 1,6.1011 N D 1,2.1011 N Bán kính quỹ đạo theo mẫu nguyên tử Bo: rn  n r0 + Từ giả thuyết tốn ta có n   n     n  8  n  2 + Lực tương tác hạt nhân electron   19 kq 9.10 1,6.10 Fn   rn 52.5,3.1011    1,31.1010 N Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word  Đáp án B Câu 39: Hai điểm sáng M N dao động điều hòa biên độ trục Ox, thời điểm ban đầu hai chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Chu kì dao động M gấp lần chu kì dao động N Khi hai chất điểm ngang lần thứ M 10 cm Quãng đường N khoảng thời gian A 25 cm B 50 cm C 40 cm D 30 cm Ta có N  5M Phương trình dao động hai chất điểm     x M  Acos  M t           x M  x N  cos  M t     5M t    2  2   x  Acos  5 t    N  M   2      M t   5M t   2k  k  t   6M 3M  t      5 t     2k  M 2  M    + Hai chất điểm gặp lần thứ ứng với k   t  với góc quét đường tròn   M t   , ứng 6M  A  10  A  20 cm 5 + Vật N ứng góc quét 5   SN  1,5A  30 cm + Từ hình vẽ ta thấy S   Đáp án D Câu 40: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, hai khe S1 S2 chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng   0,5 μm phát từ khe sáng S song song cách hai khe S1, S2 Khoảng cách hai khe a  0,6 mm Khoảng cách mặt phẳng chứa hai khe S1 S2 tới ảnh D  1,2 m Khoảng vân giao thoa A 0,6 mm B 1,2 mm C mm D 2,4 mm Khoảng vân giao thoa i D 1, 2.0,5.106   1mm a 0,6.103  Đáp án C Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word ... vân giao thoa A 0,6 mm B 1,2 mm C mm D 2,4 mm Khoảng vân giao thoa i D 1, 2.0,5.106   1mm a 0,6.103  Đáp án C Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,… .file. .. trường dao động theo phương vng góc với phươn truyền sóng Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,… .file word  Đáp án A Câu 15: Tia hồng ngoại tử ngoại A có tác dụng... câu này: q1q hangso q1q A.t C => hàm dao động điều hòa Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,… .file word Giả sử điện tích hai mạch dao động biến đổi theo quy luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi THPT quốc gia vật lý sở GDĐT quảng ninh lần 32017, file word, lời giải chi tiết , Đề thi THPT quốc gia vật lý sở GDĐT quảng ninh lần 32017, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay