THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY GIẤY CÔNG BÌNH CÔNG SUẤT 200M 3 NGÀY.ĐÊM

96 18 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠNG TY GIẤY CƠNG BÌNH CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY.ĐÊM GVHD: ThS Nguyễn Văn Hiển Họ tên : Lưu Thế Phương Lớp : DH07MT Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MSSV: 07131146 TP.HCM, Tháng 7/2011 Trong suốt bốn năm học tập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh em quý Thầy Cô, đặc biệt Thầy Cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên, trang bị hành trang vào đời quý báu Em xin chân thành cảm ơn quý thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức hữu ích giúp em hồn thành tốt Luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Thầy hướng dẫn Nguyễn Văn Hiển tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực suốt trình thực Luận văn Đồng thời, em xin cám ơn cô chú, anh chị Ban giám đốc toàn thể nhân viên thuộc Cơng Ty giấy Cơng Bình nhiệt tình hướng dẫn cung cấp số liệu giúp em hoàn thành tốt Luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè lớp Môi Trường DH07MT động viên, ủng hộ giúp đỡ suốt năm năm học tập vừa qua TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Luận văn thực nhằm nêu lên trạng ô nhiễm môi trường gây nên ngành công nghiệp sản xuất giấy Đặc biệt sâu vào khảo sát, nghiên cứu cụ thể Cơng ty giấy Cơng Bình, để đề xuất quy trình xử lý thích hợp áp dụng cho Cơng ty giấy Cơng Bình nhà máy khác có công nghệ sản xuất tương tự Phần đầu Luận văn điều tra trạng phát triển ngành công nghiệp sản xuất bột giấy giấy Trình bày quy trình sản xuất khả gây nhiễm Cơng ty giấy Cơng Bình từ nêu bật lên ý nghĩa cần thiết phải xử lý nước thải nhằm bảo vệ môi trường Phần trình bày tóm tắt phương pháp xử lý nước thải ưu, nhược điểm phương pháp Phần đề xuất quy trình cơng nghệ xử lý nước thải thích hợp cho Cơng ty giấy Cơng Bình Cuối phần tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị tính toán kinh tế, đồng thời đưa số kết luận kiến nghị cần thiết KÝ HIỆU VIẾT TẮT BOD : Biochemical Oxygen Demand – Nhu cầu ôxy sinh hóa, mgO2/L COD : Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu ơxy hóa học, mgO2/L DO : Dissolved Oxygen – Ôxy hòa tan, mgO2/L F/M : Food/Micro-organism – Tỷ số lượng thức ăn lượng vi sinh vật mơ hình MLSS : Mixed Liquor Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng bùn lỏng, mg/L MLVSS : Mixed Liquor Volatile Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng bay bùn lỏng, mg/L SS : Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng, mg/L VS : Volatile Solid – Chất rắn bay hơi, mg/L SVI : Sludge Volume Index – Chỉ số thể tích bùn, mL/g PAC : Poly Aluminium Chloride Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Cơng Bình Mục lục CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Phạm vi 1.4 Giới hạn 1.5 Phương pháp thực CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI NGÀNH GIẤY VÀ TẠI CÔNG TY GIẤY CƠNG BÌNH 2.1 Tổng quan công nghiệp sản xuất bột giấy giấy 2.1.1 Nguyên liệu 2.1.2 Công nghệ sản xuất giấy bột giấy 2.1.2.1 Công nghệ sản xuất bột giấy 2.1.2.2 Tẩy bột 10 2.1.2.3 Nghiền bột, phối chế xeo giấy 10 2.2 Hiện trạng ngành công nghiệp sản xuất bột giấy giấy Việt Nam 13 2.3.Các vấn đề môi trường 16 2.4 Tổng quan Công ty giấy Cơng Bình 17 2.4.1 Vị trí địa lý 17 2.4.2 Cơ sở vật chất công ty 18 2.4.2.1 Diện tích khu vực sản xuất 18 2.4.2.2 Nguyên, vật liệu, thiết bị sản xuất sản phẩm 18 2.4.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty 19 2.4.3.1 Quy trình sản xuất 19 2.4.3.2 Nguyên vật liệu lưu trữ, sử dụng 22 2.4.3.3 Nhu cầu sử dụng lượng, nước sinh hoạt 22 2.5 Hiện trạng môi trường nước thải công ty 23 2.5.1 Hiện trạng ô nhiễm nước thải 23 2.5.2 Nhiệm vụ đặt 24 2.6 Công nghệ xử lý nước thải số công ty ngành sản xuất giấy 25 2.6.1 Nhà máy giấy Tiền Vĩnh Thành 25 2.6.2 Cơng ty giấy Hòa Phương 25 2.6.3 Nhà máy sản xuất giấy bột giấy Xuân Đức 26 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TỐN CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY GIẤY CƠNG BÌNH 27 3.1 Tính chất lưu lượng nước thải 27 3.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải 27 3.1.2 Thành phần, tính chất nước thải 27 SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Cơng Bình 3.2 Cơ sở lựa chọn cơng nghệ 27 3.3 Các thông số thiết kế 28 3.4 Sơ đồ công nghệ 29 3.5 Tính tốn cơng trình đơn vị 30 3.5.1 Tính tốn phương án 30 3.5.1.1 Lưới chắn rác tinh 30 3.5.1.2 Bể điều hòa 32 3.5.1.3.Bể keo tụ 39 3.5.1.4 Bể lắng (lắng đứng) 46 3.5.1.5 Bể AEROTANK 52 3.5.1.6 Bể lắng đợt II 63 3.5.1.7 Bể chứa bùn 68 3.5.2 Tính tốn phương án 69 3.5.2.5 Bể SBR 69 3.5.2.6 Bể khử trùng (Ozone) 81 CHƯƠNG TÍNH TỐN KINH TẾ 83 4.1.Chi phí ban đầu 83 4.2.Chi phí quản lý vận hành 84 4.2.1 Chi phí nhân công 84 CHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY GIẤY CƠNG BÌNH 86 5.1 Chạy thử 86 5.2 Vận hành ngày 87 5.3 Xử lý cố 87 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 6.1 Kết luận 88 6.2 Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Như biết, công nghiệp sản xuất giấy bột giấy chiếm vị trí quan trọng kinh tế nước ta Cùng với phát triển ngành công nghiệp dịch vụ khác, nhu cầu sản phẩm giấy ngày tăng, thu hút nhiều lao động tham gia, ngành cơng nghiệp khơng thể thiếu đời sống người dân Tuy nhiên, lượng nước thải ngành công nghiệp thải mà không qua xử lý ảnh hưởng trực tiếp đến mơi trường nước Độc tính dòng nước thải từ nhà máy sản xuất bột giấy giấy diện hỗn hợp phức tạp dịch chiết thân bao gồm : nhựa cây, axit béo,lignin … số sản phẩm phân hủy lignin bị clo hóa có trọng lượng phân tử thấp Nồng độ số chất từ dịch chiết có khả gây ức chế cá Khi xả trực tiếp nguồn nước thải kênh rạch hình thành mảng giấy lên mặt nước, làm cho nước có độ màu cao hàm lượng DO nước không Điều ảnh hưởng trực tiếp đến mơi trường sống sinh vật nước mà gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực Hiện nay, hầu hết nhà máy giấy chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải có xử lý khơng đạt tiêu chuẩn thải nguồn tiếp nhận, Công ty giấy Công Bình số nhà máy 1.2 Mục đích Với trạng mơi trường vậy, vấn đề nghiên cứu cơng nghệ thích hợp xử lý nước thải cho ngành công nghiệp sản xuất giấy cần thiết Đề tài thực nhằm mục đích nghiên cứu đề xuất cơng nghệ xử lý thích hợp, khả thi cho trường hợp cụ thể, Cơng ty giấy Cơng Bình SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình 1.3 Phạm vi Việc ứng dụng công nghệ xử lý chung cho ngành cơng nghiệp khó khăn, nhà máy có đặc trưng riêng công nghệ, nguyên vật liệu sản xuất, … nên thành phần tính chất nước thải thường khác Phạm vi ứng dụng nghiên cứu xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình đặt Phường Linh Xuân – Quận Thủ Đức – TPHCM 1.4 Giới hạn Quá trình thực luận văn tốt nghiệp có số giới hạn sau : + Thời gian thực ngắn + Khả đầu tư hệ thống xử lý nước thải Công ty + Diện tích dùng để bố trí hệ thống xử lý nước thải 1.5 Phương pháp thực Thu thập số liệu, tài liệu hoạt động, dự án công ty, công nghệ xử lý công ty sản xuất giấy khác Tổng hợp số liệu Lựa chọn công nghệ sở phù hợp với thành phần, tính chất nước thải, điều kiện mặt bằng, tiêu chuẩn xả thải, khả đầu tư Sử dụng cơng cụ phần mềm vi tính chun dụng để xử lý số liệu tính tốn, trình bày khóa luận tốt nghiệp SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Công Bình CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG NƯỚC THẢI NGÀNH GIẤY VÀ TẠI CÔNG TY GIẤY CÔNG BÌNH 2.1 Tổng quan cơng nghiệp sản xuất bột giấy giấy 2.1.1 Nguyên liệu Sợi cellulose nguyên liệu thơ cho cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy Các tế bào thực vật, đặc biệt tế bào gỗ, chứa nhiều sợi cellulose Trong công nghiệp sản xuất giấy bột giấy, sợi cellulose chủ yếu cung cấp từ nguồn sau : Các loại gỗ : Bạch đàn, bồ đề, mỡ, keo,… Các thực vật ngồi gỗ : Tre nứa, bã mía, rơm rạ,… Các vật liệu tái sinh : Vải vụn, giấy vụn, giấy sử dụng,… Trong đó, gỗ nguồn cung cấp sợi quan trọng Thành phần hóa học gỗ bao gồm: Cellulose Cellulose carbohydrate, thành phần phân tử bao gồm nguyên tố carbon, hydrogen oxygen Phân tử cellulose nhiều phân tử đường glucose tạo thành nên gọi polysaccharide Cơng thức hóa học cellulose (C6H10O5)n, n thay đổi tùy theo loại gỗ Thơng thường sợi cellulose dùng sản xuất giấy có giá trị n nằm khoảng 600 – 1500 Cellulose dễ thủy phân thành đường glucose (C6H10O5) môi trường axit Tính chất vật liệu cellulose phụ thuộc nhiều vào khối lượng phân tử Khối lượng phân tử thấp độ bền sợi cellulose giảm SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Công Bình Hemicellulos Các chuỗi cellulose dạng dài gọi alpha cellulose Các chuỗi cellulose ngắn thường gọi chung hemicellulose Thông thường, người ta chia hemicellulose thành 02 loại : Beta cellulose (giá trị n nằm khoảng 15 – 90) Gamma cellulose (giá trị n nhỏ 15) Trái với cellulose – polymer đường đơn (glucose), hemicellulose polymer 05 loại đường khác : Hexose : Glucose, mannose, galactose Pentose : Xylose, arabinose Một số hemicellulose liên kết với cellulose, số lại chủ yếu liên kết với lignin Trong trình sản xuất bột giấy từ gỗ phương pháp hóa học, số lượng, vị trí cấu trúc hemicellulose thường thay đổi đáng kể Thơng thường, hemicellulose dễ bị phân hủy hòa tan cellulose nên hàm lượng chúng bột giấy thấp gỗ Lignin Thuật ngữ holocellulose dùng để tổng lượng carbohydrate có sợi gỗ (cellulose hemicellulose) Ngồi holocellulose, gỗ chứa chất cao phân tử, khơng có hình dạng xác định gọi lignin Lignin đóng vai trò cầu nối sợi với SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Cơng Bình Tính tốn đường ống dẫn khí cho bể: Ta có lưu lượng khí vào ống đơn nguyên là: Q1  Q  Qc 186   93m / h 2 Vận tốc khí ống dẫn v = – 16 m/s (*), chọn vc = m/s Đường kính ống dẫn khí chính: * Qkk * 93   0,07(m)  *v  * * 3600 d  Ống sử dụng loại ống thép tráng kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985 Kiểm tra lại vận tốc khí ống chính: vchính   Qkk  93   6,7(m / s)  thỏa (*)   d   0,07  3600 Đường kính ống dẫn khí nhánh: Lưu lượng khí vào ống nhánh qn = 85,5 (m3/h), chọn vận tốc khí ống nhánh = m/s d nhánh  * Qnhánh * 46,5   0,052(m)  *  * * 3600 Kiểm tra lại vận tốc khí ống nhánh: vnhánh  * Qn * 46,5   6,08(m / s) < 15 (m/s)  * d nhánh  * 0,052 * 3600 SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 78 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình Tính tốn đường ống, bơm, khí, nước thải: Đường ống dẫn nước khỏi bể SBR: Vận tốc dòng ống có áp v = 0,7 – 1,5 m/s Chọn v = m/s Đường kính ống dẫn nước: D 4*Q * 200   0,054(m)  *v    24  3600 Vậy chọn ống nước uPVC có D = 60 mm Kiểm tra lại vận tốc nước ống: v 4*Q * 200   1,01(m / s )  * Dng  * 0,054  86400 Đường ống dẫn bùn khỏi bể SBR: Thể tích bùn xả sau ngày: Vb = 19,1 m3 Chọn xả bùn không liên tục, thời gian xả bùn cho chu kì 0,5h Lưu lượng bùn xả chu kì hoạt động: Q Vb 19,1   38,2(m / h) t 0,5 Chọn vận tốc bùn chảy ống: v = 1,5 m/s Đường kính ống xả bùn: D 4*Q * 38,2   0,095(m)  *v  * 1,5 * 3600 SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 79 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình Chọn ống nhựa uPVC loại D = 100 mm Kiểm tra lại vận tốc nước ống: vbùn  4*Q * 38,2   1,49(m / s )  1,5  * Dng  * 0,0952 * 3600 Tính tốn bơm bùn khỏi bể SBR Lưu lượng bơm: Qb = 38,2 (m3) Chiều cao cột áp: H = 10m Xả bùn 60 phút, Qb = 38,2 (m3/h) Công suất bơm: N Qb * H *  * g * k 38,2 * 10 *1000  9,81   1,48(kW ) 1000 * 1000 * 0,7 * 3600 Trong đó: - Lưu lượng bơm: Qb = 89 (m3/h) - H - Cột áp bơm: H = 10 m -  - Khối lượng riêng chất lỏng,  1000 kg/m3 - g - gia tốc trọng trường, g = 9,81m/s2 -  - Hiệu suất bơm,  = 0,7  0,9, chọn  = 0,7 - k : hệ số an toàn thiết kế thực tế, k = Vậy chọn bơm bùn hoạt động ln phiên có đặc tính sau: Model: 80B21.5 F/S, H = 10 (m) Điện áp: pha/400V/50Hz/1,5 Kw Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 80 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình 3.5.2.6 Bể khử trùng (Ozone) Tính tốn thể tích bồn Ozone Thiết kế bồn khử trùng Ozone công suất 200 m3/ngày hoạt động liên tục Thời gian lưu nước: chọn t = 25 phút, Q = 200 m3/ngày Thể tích Bể Ozon: V t * Q 25 * 200   3,5(m3 ) 24 60  24 Chọn bồn thép, dung tích Vtk = 5000 lít có vách ngăn Chọn bồn có đường kính D = 1,7 (m) Vậy chiều cao bồn là: *Vtk 4*5 H   2,2(m)  * D  *1,7 Chiều cao vách ngăn đứng tối ưu V1 ≈ V ≈ 3,5 m3 H *VTK * 3,5   1,5(m)  * D2  *1,7 Chia chiều cao thân bồn thành ngăn theo vách đứng, cách nhau: 1,5  0,75(m) Mỗi vách ngăn ngang khoét lỗ tròn Φ = 20 mm Tính tốn lưu lượng Ozone: Dựa theo bảng hiệu xuất khử trùng ozone công ty môi trường Ngọc Lân, chọn liều lượng ozone cao 2,2 mg/l nước thải, thời gian lưu 25 phút Lưu lượng nước thải vào bồn : x Qh  200  8,3(m3 / h)  8300(l / h) 24 Lượng Ozone cần thiết : Lozone = 2,2*8300 = 18260 mg/h = 18,26 g/h SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 81 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình Chọn máy Ozone Lino Lin4.20PL công suất 20g/h, với thông số kỹ thuật sau: Hãng sản xuất LINO Mật độ Ozone (g/giờ) 20g/h Đặc điểm khác Vỏ inox, sơn tỉnh điện Nhiệt độ môi trường 400C Công suất (W) 500 Nguồn điện AC 220V – 50Hz Kích thước (mm) 600 x 460 x 980 Trọng lượng (kg) 48 Xuất xứ Việt Nam Ta có lưu lượng ozone máy Qom = 180 l/phút, Suy lưu lượng ozone thực tế cần thiết : Qtt  180*18,26  164,34(l / phút) 20 Điều chỉnh lưu lượng Qđc = 165 l/phút SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 82 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình CHƯƠNG TÍNH TỐN KINH TẾ 4.1.Chi phí ban đầu Chi phí xây dựng: T1 = 1.079.250.000 Chi phí thiết bị, máy móc STT Lọc rác tinh Bơm nước thải Máy thổi khí bể Aerotank 2 Cái Cái 1000000 4700000 THÀNH TIỀN (VNĐ) 2.000.000 9400000 Cái 3700000 3700000 Đĩa phân phối khí 25 Đĩa 320000 Cái 2700000 Cái 3600000 Cái 21000000 TN CƠNG TRÌNH SỐ LƯỢNG Bơm bùn tuần hồn Máng thu nước bể lắng Máy bơm bùn bể lắng ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ (VNĐ) Bơm định lượng Cái 5300000 Tủ điện điều khiển Cái 22000000 Hệ thống 9000000 Hệ thống 10000000 Hệ thống đường điện kỹ thuật Hệ thống đường 11 ống công nghệ 12 Cc chi tiết pht sinh TỔNG CỘNG T2 10 SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG 5000000 141.880.000 8000000 2700000 7200000 42000000 21200000 22000000 9000000 10000000 5000000 Trang 83 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Công Bình Chi phí xây dựng cơng trình phụ T3 = m2 * 3.500.000 = 21.000.000 (VNĐ) => Tổng cộng chi phí xây dựng: T4 = T1 + T2 + T3 = 1.079.250.000 + 141.880.000 + 21.000.000 =1.242.130.000(VNĐ) 4.2.Chi phí quản lý vận hành 4.2.1 Chi phí nhân cơng Bảng 7: Chi phí lương STT Chức vụ Số người Công nhân vận hành Kỹ sư môi trường Tổng CP Mức lương(vnđ/tháng) 1.500.000 3.000.000 Thành tiền 1.500.000 3.000.000 4.500.000 Chi phí nhân cơng cho 1m3 nước thải T5 = 4.500.000 = 750 (VNĐ) 30  200 Bảng 8: Chi phí hóa chất STT Số lượng (kg/ngày) Phèn nhôm 19 Polyme 14 Clorinne Tổng CP (T5) Hóa chất SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Đơn giá (VNĐ) 10000 20000 20.000 Thnh tiền (VNĐ) 190.000 280.000 160.000 630.000 Trang 84 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình Chi phí hóa chất cho 1m3 nước thải: HC= 630.000 = 105 (VNĐ) 30  200 Chi phí điện năng: ĐN = 1763  1000 N T = = 8,8 (đồng/m3) 200 Q Trong đó: N : lượng điện tiêu thụ cho ngày đêm, N = 1763 Kw T: đơn giá, T = 1000 đồng/Kwh Chi phí bảo trì, bảo dưỡng lấy 1%/tháng chi phí thiết bị: BT = 15,98 (đồng/m3) Vậy chi phí quản lý là: QL = CN + HC +ĐN+ BT = 750 + 8,8+ 105+15,98 = 879,79 (đồng/m3) Do đó, giá thành xử lý m3 nước thải là: GT = KH + QL = 216,8 + 879,79 = 1096,59 (đồng/m3) SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 85 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Cơng Bình CHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY GIẤY CÔNG BÌNH Có ba giai đoạn vận hành hệ thống xử lý nước thải : Chạy thử Vận hành hàng ngày Xử lý cố 5.1 Chạy thử Khi bắt dầu vận hành hệ thống xử lý nước thải hay khởi động lại hệ thống cũ sau bị hỏng hóc (chẳng hạn sau rửa bùn nước thải tải hay bị nhiễm độc tính) có số ngun tắc cần tn thủ để hệ thống xử lý nước thải trở lại hoạt động bình thường thời gian sớm : Cần tăng dần tải lượng hệ thống XLNT thời gian tháng Khi xây dựng hệ thống điều quan trọng cho phần nước thải chạy qua bể sục khí Lượng DO(oxy hòa tan) cần giữ mức – mg/L thiết khơng sục khí q nhiều giai đoạn khởi động (cần điều chỉnh dòng khí hàng ngày) Phải kiểm tra lượng DO SV (thể tích bùn) bể hiếu khí Thể tích bùn tăng khả tạo lắng bùn tăng dần thời gian tháng Cần kiểm tra lượng SS ( chất rắn lơ lửng ) bể hiếu khí hàng tuần Khơng lấy bùn dư chừng thể tích bùn chưa đạt lượng SS từ – mg/L Thơng thường cần có loại tuổi bùn để đạt tới hoạt động ổn định hệ thống xử lý nước thải Theo thiết kế khuyến cáo nhiệt độ nước thông thường 25 – 300C tuổi bùn đạt 10 – 15 ngày SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 86 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình 5.2 Vận hành ngày Vận hành xử lý hệ thống xử lý nước thải sinh học hàng ngày cần phải bảo đảm yếu tố sau : Giữ lượng DO bể hiếu khí từ – mg/L (điều chỉnh dòng khí) Điều chỉnh lượng bùn dư giữ thể tích bùn mức 500mg/L Làm máng tràn Vớt vật bề mặt bể lắng (để tránh hình thành mùi) Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cơ/điện Ngoài hoạt động thường nhật có hoạt động khơng tiến hành hàng ngày mà vào theo định kỳ lấy mẫu,làm bể chứa bùn thay thiết bị 5.3 Xử lý cố Nếu thực chương trình quan trắc tiến hành hoạt động thường nhật, có hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt thời gian dài Tuy nhiên, có cố xảy ra, điều quan trọng phải phân tích nguyên nhân để giải cố Dưới số cố thường gặp vận hành hệ thống xử lý nước thải với nguyên nhân hành động sửa chữa cần tiến hành : Hạng mục Sự cố Lưới chắn rác Tắc Bể điều hoà Mùi Bể lắng Nước thải không SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Nguyên nhân Hành động sửa chữa, khắc phục Không làm vệ sinh Tăng lượng nước làm vệ sinh Lắng bể Tăng cường khuấy,sục khí Máng tràn ngắn Tăng độ dài máng tràn Khả lắng bùn Tăng hàm lượng bùn bể hiếu khí Trang 87 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Để góp phần tích cực vào việc thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nhiều ngành cơng nghiệp nước có chuyển biến rõ nét mà cơng nghiệp giấy xem trường hợp điển hình Tuy nhiên, để q trình phát triển mang ý nghĩa tồn diện, nghiên cứu tập trung cho việc cải tiến quy trình cơng nghệ nhằm tăng hiệu suất, cải thiện tính ,… việc xử lý nguồn nước thải từ nhà máy giấy có ý nghĩa thiết thực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống Phương pháp xử lý chọn luận văn với mục tiêu chi phí thấp, hiệu xử lý cao quy trình cơng nghệ đơn giản Để q trình sinh học diễn đạt hiệu cao cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng (NH4Cl, KH2PO4) nhằm đảm bảo tỷ lệ COD : N : P = 150 : :1 thích hợp cho vi sinh vật sinh trưởng phát triển tốt Đồng thời, cần lưu ý vấn đề dư lượng phèn nhôm xử lý nước thải nhằm tránh lãng phí ảnh hưởng đến hoạt động vi sinh vật dùng dư 6.2 Kiến nghị Qua trình tìm hiểu, xem xét tình hình mơi trường Cơng ty giấy Cơng Bình, luận văn có vài ý kiến đóng góp vào việc bảo vệ môi trường Công ty sau : Cần tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải hồn chỉnh (hiện Cơng ty chưa có hệ thống xử lý nước thải) nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân trực tiếp sản xuất Công ty – người phải chịu ô nhiễm nhiều nhất, tiếp đến nhân dân sống quanh vùng sản xuất, đồng thời góp phần cải thiện mơi trường sống cho khu vực phụ cận SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 88 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Cơng Bình Có thể tận dụng lại bột giấy từ lắng đợt bể keo tụ nhằm tiết kiệm nguyên liệu sản xuất giấy đồng thời giảm chi phí xử lý bùn Tiến hành nghiên cứu áp dụng sản xuất vào Công ty nhằm nâng cao hiệu sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, lượng, hóa chất đồng thời giảm nhẹ gánh nặng môi trường, đặc biệt vấn đề nước thải Đây xu hướng nhân rộng qui mơ tồn cầu Cần đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật quản lý mơi trường có trình độ ý thức trách nhiệm để quản lý, giám sát xử lý chất thải nói chung nước thải nói riêng Cơng ty SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 89 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Xn Lai: Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải – Nhà xuất xây dựng Hoàng Huệ: Xử lý nước thải – Nhà xuất xây dựng Hà Nội – 1996 Trần Văn Nhân, Ngơ Thị Nga: Giáo trình xử lý nước thải –NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1999 Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Long An: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty chăn nuôi Long An Davis, Cornwell: Introduction to Environmental Engineering - third Edition – Mc Graw Hill International Edition Bộ xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng thoát nước mạng lưới bên ngồi cơng trình – TCXD – 51 – 84 Lâm Minh Triết: Xử Lý Nước Thải Đơ Thị Và Cơng Nghiệp - Tính Tốn Thiết Kế Cơng Trình - NXB ĐH Quốc gia Tp HCM - 2004 SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 90 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Công Bình PHỤ LỤC BẢNG HIỆU SUẤT PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN COD (mg/l) BOD (mg/l) SS (mg/l) Độ màu 700 550 562 150 H = 5% H = 5% H = 15% COD = 665 BOD = 522,5 SS = 477,7 150 H = 0% H = 0% H = 0% 150 COD = 665 BOD = 522,5 SS = 477,7 H = 45% H = 40% H = 70% H= 75% COD = 365,75 BOD =313,5 SS = 143,3 37,5 H = 80% H = 80% H = -30% COD = 73,15 BOD = 62,7 SS = 186,3 H = 20% H = 25% H = 70% COD =58,52 BOD = 47 SS = 55,8 58,52 47 55,8 37,5 80 50 100 50 Đầu vào nước thải Lưới chắn rác Bể điều hòa Bể keo tụ + lắng Bể Aerotank Bể lắng Kết TCVN Loại B Nguồn tiếp nhận SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 91 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cơng ty giấy Cơng Bình PHƯƠNG ÁN COD (mg/l) BOD (mg/l) SS (mg/l) Độ màu 700 550 562 150 H = 5% H = 5% H = 15% COD = 665 BOD = 522,5 SS = 477,7 150 H = 0% H = 0% H = 0% 150 COD = 665 BOD = 522,5 SS = 477,7 H = 45% H = 40% H = 70% H= 75% COD = 365,75 BOD =313,5 SS = 143,3 37,5 H = 85% H = 85% H = 70% COD = 54,86 BOD = 47,02 SS = 42,9 H = 0% H = 0% H = 0% COD = 54,86 BOD = 47,02 SS = 42,9 54,86 47,02 42,9 37,5 80 50 100 50 Đầu vào nước thải Lưới chắn rác Bể điều hòa Bể keo tụ+lắng Bể SBR Bể khử trùng Kết TCVN Loại B Nguồn tiếp nhận SVTH: LƯU THẾ PHƯƠNG Trang 92 ... phần cellulose (tăng độ dai sợi) Cách xử lý tiến hành nồi áp suất (nồi nấu), vận hành theo chế độ liên tục theo mẻ Có hai loại cơng nghệ nghiền bột hóa học : quy trình kiềm hóa (quy trình sulphate,... xuất nước Việt Nam năm tiêu thụ gần 300 ngàn, tính theo đầu người đạt xấp xỉ kg/năm Đây số quan trọng việc đánh giá mức độ phát triển văn hóa Theo số Việt Nam đứng cuối khu vực thuộc loại thấp... phẩm Tải trọng môi trường giai đoạn khơng lớn nước sản xuất quay vòng sử dụng theo chu trình khép kín, nước thải đem theo lượng nhỏ hóa chất khơng độc hại, có pH thường 5,5 – 6,0 tỷ lệ nhỏ sơ sợi
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY GIẤY CÔNG BÌNH CÔNG SUẤT 200M 3 NGÀY.ĐÊM , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY GIẤY CÔNG BÌNH CÔNG SUẤT 200M 3 NGÀY.ĐÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay