CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ, CÔNG SUẤT 300M 3 NGÀY ĐÊM.

137 34 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ, CÔNG SUẤT 300M3/NGÀY ĐÊM SVTH: LƯƠNG ĐẶNG PHÚ NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG NIÊN KHĨA: 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh,Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN LƯƠNG ĐẶNG PHÚ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ, CÔNG SUẤT 300M3/NGÀY ĐÊM NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM TRUNG KIÊN TP Hồ Chí Minh,Tháng 7/2011 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ, CÔNG SUẤT 300M3/NGÀY ĐÊM Tác giả LƯƠNG ĐẶNG PHÚ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư Ngành Kỹ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn ThS.PHẠM TRUNG KIÊN Tháng 07 năm 2011 TRƯỜNG ĐH NƠNG LÂM TPHCM Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN Sinh viên thực : LƯƠNG ĐẶNG PHÚ Mã số sinh viên 07127114 Khoa : Môi Trường Và Tài Nguyên Niên khoá : 2007– 2011 Giáo viên hướng dẫn : ThS PHẠM TRUNG KIÊN Tên luận văn : “CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ, CÔNG SUẤT 300M3/NGÀY ĐÊM.” Thời gian thực − Ngày bắt đầu thực : 30 tháng 04 năm 2011 − Ngày hoàn thành : 30 tháng 06 năm 2011 − Ngày bảo vệ luận văn : Tháng 08 năm 2011 Nhiệm vụ khoá luận − Thu thập số liệu, phân tích tìm ngun nhân mà hệ thống xử lý nước thải chưa đạt QCVN 01-2008, cột B − Đề xuất phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy − Tính tốn thiết kế, thuyết minh phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải − Tính tốn kinh tế phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải − Trình bày vẽ thiết kế phương án cải tạo Trưởng Khoa TS LÊ QUỐC TUẤN Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM TRUNG KIÊN CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập thực khóa luận nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, người thân bạn bè quan tổ chức Đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, tất người gia đình nguồn động viên, điểm tựa vững chắc, hỗ trợ ln giúp có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Tơi xin gửi lời biết ơn chân thành đến ThS Phạm Trung Kiên dành nhiều thời gian, tận tình giúp đỡ truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất thầy cô khoa Môi Trường Và Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn anh Bình, Minh anh chị, Nhà Máy Chế Biến Mủ Cao Su Lai Khê nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực tập tốt nghiệp Nhà Máy Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lớp DH07MT ủng hộ động viên bốn năm học qua Dù cố gắng q trình thực khóa luận,nhưng khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn! Sinh viên: Lương Đặng Phú CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ TÓM TẮT Đề tài: “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Lai Khê, công suất 300 m3/ngày.đêm, đạt QCVN 01:2008/BTNMT, cột B” thực Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Thời gian thực từ 03/2009 – 07/2010 Khóa luận tập trung giải vấn đề nhằm cải tạo HTXNT nhà máy chế biến mủ cao su Lai Khê như: Phân tích trạng tìm ngun nhân làm hệ thống hoạt động chưa hiệu từ đề xuất tính tốn phương án cải tạo phù hợp Kết khảo sát hệ thống nhà máy nhận thấy ngun nhân sau:  Khơng có song chắn rác để lấy lượng cao su dư từ phân xưởng sản xuất trôi theo nước  Hiệu xuất bể gạn mủ thấp, chưa lấy triệt để lượng cao su dư nước thải  Bể lắng thường xuyên xảy tượng bùn  Tải trọng xử lý bể sinh học hiếu khí cao  Chưa có hệ thống xử lý bùn thải Từ nguyên nhân phân tích, tính tốn đưa giải pháp công nghệ cải tạo hệ thống So sánh khía cạnh kinh tế, kỹ thuật lựa chọn phương án phù hợp Phương án lựa chọn là:  Lắp đặt song chắn rác  Châm axit vào bể gạn mủ  Cải tạo bể điều hòa, bể lắng hóa lý, bể lắng sinh học  Lắp giá thể dính bám vào bể sinh học hiếu khí  Xây dựng hệ thống xử lý bùn thải ii CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN II.1 NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI II.1.1 Ngành công nghiệp chế biến cao su giới II.1.2 Ngành công nghiệp chế biến cao su Việt Nam II.2 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Error! Bookmark not defined II.2.1 Khái quát nhà máy chế biến cao su Lai Khê: II.2.2 Qui trình sản xuất: II.2.2.1 Dây chuyền chế biến mủ nước SVR 3L, SVR 5: II.2.2.2 Dây chuyền chế biến mủ tạp: 10 II.2.2.3 Các thiết bị, hóa chất, hệ thống điện sử dụng qui trình cơng nghệ, sở hạ tầng nhà máy: 11 II.3 MỘT SỐ HỆ THỐNG XLNT CAO SU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Error! Bookmark not defined II.3.1 Những cơng trình nghiên cứu giới xử lý nước thải ngành chế biến cao su 12 iii CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ II.3.2 Công nghệ xử lý nước thải chế biến cao su áp dụng giới 17 II.3.3 Những cơng trình nghiên cứu Việt Nam xử lý nước thải ngành chế biến cao su 22 II.3.4 Công nghệ xử lý nước thải chế biến cao su Việt Nam áp dụng 25 Chương HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XLNT TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LAI KHÊ 34 III.1 CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 34 III.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải 34 III.1.2 Lưu lượng nước thải: 34 III.1 Tính chất nước thải: 35 III.2 QUY TRÌNH HỆ THỐNG XLNT HIỆN HỮU 36 III.2.1.Công nghệ hệ thống xử lý nước thải nhà máy 36 III.2.2.Nguyên lý hoạt động đánh giá trạng 37 III.2.2.1 Thông số thiết kế kỹ thuật 37 III.2.2.2 Chế độ vận hành thiết bị hệ thống xử lý nước thải: 45 III.3 CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUNG 48 Chương ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO 51 IV.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN: 51 IV.1.1 Mức độ cần thiết xử lý nước thải, tiêu chuẩn xả thải 51 IV.1.2 Khả tận dụng cơng trình hữu 52 IV.1.3 Điều kiện tài quỹ đất 52 IV.2 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 53 IV.3 HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 56 IV.4 TÍNH TỐN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO: 57 IV.4.1 Tính tốn phương án 1: 57 IV.4.1.1 Song chắn rác: 57 IV.4.1.2 Hố ga 58 IV.4.1.3 Bể gạn 58 IV.4.1.4 Bể điều hòa: 58 IV.4.1.5 Bể keo tụ 58 iv CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ IV.4.1.6 Bể lắng hóa lý 58 IV.4.1.7 Bể UASB 59 IV.4.1.8 Bể Aerotank 59 IV.4.1.9 Bể lắng sinh học 59 IV.4.1.10 Bể khử trùng 59 IV.4.1.11 Bể nén bùn: 59 IV.4.2 Tính tốn phương án 60 IV.4.2 Aerotank giá thể ( ASBC ) 60 IV.4.2.2 Bể lắng sinh học 60 IV.4.2.3 Aerotank giá thể ( ASBC ) 60 IV.4.2.4 Bể lắng sinh học 61 IV.4.2.5 Bể khử trùng 61 IV.4.2.6 Bể nén bùn 61 I.V TÍNH TỐN KINH TẾ 61 IV.5.1 Phương án 61 IV.5.1.1.Chi phí đầu tư 61 IV.5.1.2 Chi phí quản lý , vận hành 62 IV.5.1.3 Khấu hao tài sản lãi xuất 62 IV.5.1.4 Giá thành cho 1m3 nước thải: 62 IV.5.2 Phương án 2: 62 IV.5.2.1.Chi phí đầu tư 62 IV.5.2.2 Chi phí quản lý , vận hành 62 IV.5.2.3 Khấu hao tài sản lãi xuất 63 IV.5.2.4 Giá thành cho 1m3 nước thải: 63 IV.6 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN: 63 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 V.1 KẾT LUẬN: 65 V.2 KIẾN NGHỊ: 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 65 PHỤ LỤC 66 v CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BTNMT : Bộ tài ngun mơi trường COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) HT XLNT : Hệ thống xử lý nước thải PAC : Phèn Poly Aluminium Chloride QCVN : Quy chuẩn Việt Nam SS : Rắn lơ lửng (Suspended Solid) TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VSV :Vi sinh vật UASB : Upflow Anaerobic Sludge Blanket – Bùn kỵ khí có dòng chảy ngược ASBC : Activated Sludge combined with Biological Contactor – Xử lý sinh học tiếp xúc hiếu khí vi CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ aerotank Bơm bùn Bơm thải Bóng điện 0,03 chiếu sáng nước 1,5 1400 0,013 1,5 24 72 1400 0,1 10 1,2 1400 0,0017 Tổng T4 0,36  Chi phí hóa chất : STT Hóa chất Số Đơn vị lượng/tháng Đơn giá/đơn Thành tiền ( vị triệu VNĐ) Axit 330 lít 8.500 2,8 Polime 5,4 kg 150.000 0,81 Tổng T5 3,61 Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Mức Thành tiền lượng/tháng/người (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) Kĩ sư 2,5 Công nhân vận hành 1,5 T6 = 8.000.000 VND Chi phí bảo trì bảo dưỡng Chi phí bảo trì bảo dưỡng T7 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,05*1318,94 triệu VND = 65,95 triệu VND /năm  Tổng chi phí quản lý vận hành: T vh = T + T + T + T = 334,87 triệu VND/năm=0,92 triệu/ngày 44 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ 2.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 1.318.940.000 VND Với lãi suất vay dài hạn 15% năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Thời gian Tiền vay ngân Trả nợ định vận hành hàng kỳ dự án (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) (năm) Tiền trả lãi Trả ngân suất ngân hàng hàng (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) 1318.94 65.947 16.487 82.43 1252.993 65.947 15.662 81.61 1187.046 65.947 14.838 80.79 1121.099 65.947 14.014 79.96 1055.152 65.947 13.189 79.14 989.205 65.947 12.365 78.31 923.258 65.947 11.541 77.49 857.311 65.947 10.716 76.66 791.364 65.947 9.892 75.84 10 725.417 65.947 9.068 75.01 11 659.47 65.947 8.243 74.19 12 593.523 65.947 7.419 73.37 13 527.576 65.947 6.595 72.54 14 461.629 65.947 5.770 71.72 15 395.682 65.947 4.946 70.89 16 329.735 65.947 4.122 70.07 17 263.788 65.947 3.297 69.24 45 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ 18 197.841 65.947 2.473 68.42 19 131.894 65.947 1.649 67.60 20 65.947 65.947 0.824 66.77 Tổng 1409.62 Số tiền trả hàng tháng cho ngân hàng: T = 1409,62/(20*12) = 5,87 triệu VND/tháng= 176.203 (VND/ngày) 2.1.4 Giá thành cho 1m3 nước thải: = Tvh + T ngày * Q = 920000 + 176203 = 3654 VND/m3 300 2.2 PHƯƠNG ÁN 2.2.1 Chi phí đầu tư: Hệ thống cơng trình xử lý: ST Cơng trình T Kích thướ c Số Đơn lượn vị g Vật liệu Đơn giá Thành (triệuVND tiền(triệu /m3) VND) inox 2 1/m3nước 82,5 Song chắn rác Bể ASBC 82,5 m3 PVC Lắng sinh học 121 m3 Bê tông cốt thép Bể ASBC m3 PVC Máy ép bùn dây đai( NBD – E50, vận tốc băng tải: – m/phút, công suất: N = ¼ Hp, L = 0,5 m) 98,05 242 1/m3nước 98,05 290 290 46 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Tủ điện Tủ 30 30 Tổng T1 744,55 Lắp đặt thiết bị, hệ thống đường ống công nghệ: ST T Loại thiết bị Số lượng Bơm định lượng polyme, DOSEURO kiểu thủy lực, Qb = 400 l/h , cột áp H = , model: B – 250N – 55B/ - 41, N = 0,55 kW Bơm bùn bể lắng, bơm Tsurumi Q b = 0,1 m3/phút, cột áp H = 5m, N = 0,55 kW, model: HSD2 – 55S Bơm bùn từ bể chứa đến máy ép bùn: (Tsurumi Qb = 0,1 m3/phút, cột áp H = 9m, N = 0,55 kW, model: HSD2 – 55S, D = 50 mm) Đơn vị Thành Đơn tiền(triệu giá(triệuVND) VND) 30 30 30 90 30 30 47 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Máy thổi khí bể điều hòa, ShowFow – Taiwan pha, tần số f = 50 Hz, cột áp H = m, công suất N = 2,2 kw, model: RLC – 40 40 80 Diffuser, Delta – S, áp suất = 130Ag, D 193 = 250 mm) đĩa 0,2 32,4 Dàn đỡ vật liệu đệm; cáp cố định, inox304, 4ly; bulong lắp ráp, 4ly-2f; ticke rút inox 8ly – 6f Thùng chứa hoá chất H SO 1500 l/ Thùng Thùng chứa hoá chất polyme 2000l/ 2,5 2,5 thùng Tổng T2 267,9 Lắp đặt thiết bị, vật tư vật liệu đệm: STT Dàn đỡ vật liệu đệm Cáp cố định, inox304, 4ly Bulong lắp ráp, 4ly-2f Ticke rút inox 8ly – 6f Tổng T3 Đơn giá m3 (vậtliệu 360,9 rỗng) Thành tiền ( triệu VND) triệu 360,9 m 368,5 55 ngàn/kg 30,4 Bộ 200ngàn/bộ 0,8 Bộ 200ngàn/bộ 0,8 Thiết bị, vật tư Đơn vị Số lượng 392,9 48 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Hệ thống đường ống dẫn nước, co, van, hóa chất Đơn giá STT Phụ kiện Thành tiền( triệu VND) Hệ thống đường ống ( van, 2,5%( T1+T2+T3) thép, ống PVC) 35,13 chi phí lập quản lý dự án 5% ( T1+T2+T3) 70,27 Chi phí nhân cơng 10% ( T1+T2+T3) 144,54 Tổng T4=249,94 Chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T + T + T +T = 1655,29 TriệuVND 2.2.2 Chi phí quản lý, vận hành Chi phí điện ST Tên thiết bị T Cơng suất( Kw/h) Thời Đơn Điện gian hoạt Số giá lượng động tiêu thụ VND (h) Thành tiền (triệu VNĐ) Máy bơm hóa 0,2 chất 24 19,2 1400 0,027 Máy thổi khí 2,2 (bể điều hòa) 12 52,8 1400 0,074 Máy thổi khí 4,2 aerotank 12 100,8 1400 0,14 Bơm bùn 1,5 12 1400 0,017 Bơm thải 1,5 24 72 1400 0,1 Bóng điện 0,03 chiếu sáng 10 1,2 1400 0,0017 nước 49 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Tổng T5 0,36 Chi phí hóa chất : STT Hóa chất Số Đơn vị lượng/tháng Đơn giá/đơn Thành tiền ( vị triệu VNĐ) Axit 330 lít 8.500 2,8 Polime 5,4 kg 150.000 0,81 Tổng T6 3,61 Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Mức lượng/tháng (triệu VNĐ) Thành tiền (triệu VNĐ) Kĩ sư 2,5 Công nhân vận hành 1,5 T7 = 8.000.000 VND Chi phí bảo trì bảo dưỡng Chi phí bảo trì bảo dưỡng T8 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,05*1655,29 triệu VND = 82,76 triệu VND /năm  Tổng chi phí quản lý vận hành: T vh = T + T + T + T = 351,68 triệu VND/năm=0,96 triệu/ngày 2.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 1.655.290.000 VND Với lãi suất vay dài hạn 15% năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm 50 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Thời gian Tiền vay ngân Trả nợ định vận hành hàng kỳ dự án (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) (năm) Tiền trả lãi Trả ngân suất ngân hàng hàng (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) 1655.29 82.76 20.691 103.45 1572.53 82.76 19.657 102.42 1489.77 82.76 18.622 101.38 1407.01 82.76 17.588 100.35 1324.25 82.76 16.553 99.31 1241.49 82.76 15.519 98.28 1158.73 82.76 14.484 97.24 1075.97 82.76 13.450 96.21 993.21 82.76 12.415 95.18 10 910.45 82.76 11.381 94.14 11 827.69 82.76 10.346 93.11 12 744.93 82.76 9.312 92.07 13 662.17 82.76 8.277 91.04 14 579.41 82.76 7.243 90.00 15 496.65 82.76 6.208 88.97 16 413.89 82.76 5.174 87.93 17 331.13 82.76 4.139 86.90 18 248.37 82.76 3.105 85.86 19 165.61 82.76 2.070 84.83 51 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ 20 82.76 82.76 1.036 Tổng 83.80 1872.47 Số tiền trả hàng tháng cho ngân hàng: T = 1872,47/(20*12) = 7,8 triệu VND/tháng= 260.000(VND/ngày) 2.2.4 Giá thành cho 1m3 nước thải: = Tvh + T ngày * Q = 960000 + 260000 = 4067 VND 300 52 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ PHỤ LUC 3-MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU LAI KHÊ Hình P3-1: Mương dẫn từ hố thu qua bể điều hòa Hình P3-2: Bể gạn 53 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Hình P3-3: Bể điều hòa Hình P3-4: Bể keo tụ 54 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Hình P3-5: Bể lắng hóa lý Hình P3-6: Bể hiếu khí 55 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Hình P3-7: Bể hiếu khí Hình P3-8: Bể lắng sinh học 56 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ Hình P3-9: Bể khử trùng Hình P3-10: Bể nén bùn 57 CẢI TẠO HTXLNT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ PHỤ LỤC 4-BẢN VẼ THIẾT KẾ 58 ... mương oxi hóa ( oxidation ditch) Hiệu suất xử lý BOD đạt 85% với thời gian lưu nước 17,5 ngày lưu luongj bùn hồi lưu 75% Tiếp theo cơng trình này, Ibrahim cộng ( 1979) xác nhận khả mương oxi hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ, CÔNG SUẤT 300M 3 NGÀY ĐÊM. , CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI KHÊ, CÔNG SUẤT 300M 3 NGÀY ĐÊM.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay