Đề thi thử THPTQG triệu sơn 2 thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

17 36 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

Đề thi thử THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần - NĂM 2018 Câu 1: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2x) mm Biên độ sóng A 40π mm C π mm B mm D mm Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s Nếu chiều dài lắc 0,5l lắc dao động với chu kì A 2,00 s B 3,14 s C 1,42 s D 0,71 s Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp máy với điện áp hiệu dụng 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 50 V B 10 V Câu 4: Biết cường độ âm chuẩn 10 C 500 V -12 D 20 V W/m Khi cường độ âm điểm 10-4 W/m2 mức cường độ âm điểm A 50 dB B 60 dB C 80 dB D 70 dB Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x C F = 1/2kx2 B F = –kx A F = kx D F = –0,5kx Câu 6: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l chất điểm có khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc tính cơng thức A g l B l g C 2 g l D 2 l g Câu 7: Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 8: Trong ngun tắc thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 9: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực từ N Nếu dòng điện qua dây dẫn A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N Câu 10: Một mạch dao động lí tưởng LC Tần số dao động riêng mạch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 2 LC B 2 LC C LC 2 D 2 LC Câu 11: Sóng FM Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước sóng sóng A 9,3 m B 3,2 m C 4,8 m D 0,9 m Câu 12: Một khung dây dẫn hình vng cạnh 20 cm nằm từ trường độ lớn B = 1,2 T cho đường sức vng góc với mặt khung dây Từ thơng qua khung dây A 480 Wb B Wb C 24 Wb D 0,048 Wb   Câu 13: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos 100t   A Cường độ dòng điện hiệu dụng có 3  giá trị B 2 A A A C A D A Câu 14: Sóng điện từ sóng âm truyền từ khơng khí vào thủy tinh tần số A sóng điện từ giảm, sóng âm tăng B hai sóng khơng đổi C sóng điện từ tăng, sóng âm giảm D hai sóng giảm Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s Lấy π2 = 10 Giá trị m A 250 g B 100 g C 0,4 kg  D kg k m Câu 16: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự Tổng trở đoạn mạch LC cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết   A 3R B 0,5R C 2R D R Câu 17: Công thức định luật Farađây tượng điện phân A m  At nF B m  nF AIt C m  AIt nF D m  AIn tF Câu 18: Hai dao động điều hòa, phương, tần số, pha, có biên độ A1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A1  A B A1  A C A12  A 22 D g l Câu 19: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 5 B 2 C  D    5.2 5  12 Câu 20: Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân khơng vào khối chất suốt với góc tới 450 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B 1,5 C D sin i n s inr Câu 21: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đơi B biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật D động vật vật qua vị trí cân Câu 22: Cơng thức tính cảm ứng từ tâm dòng điện chạy vòng dây tròn có bán kính R, mang dòng điện I A B  2.107 I R B B  4.107 NI l C B  2.107 I R D B  4.107 I R Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở A cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch phụ thuộc vào tần số điện áp C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24: Một sợi dây căng ngang có sóng dừng ổn định Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách hai nút liên tiếp A 0,25λ B 2λ C λ D 0,5λ Câu 25: Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100 V Điện tích tụ điện A q = 5.104 nC B q = 5.10-2 μC C q = 5.10-4 μC D q = 5.104 μC Câu 26: Hiệu điện hai điểm M, N điện trường UMN = 100 V Điện tích proton q = 1,6.1019 C Cơng điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N A 3,2.10-19 J B 3,2.10-17 J C 1,6.10-17 J D 1,6.10-21 J A=q.U Câu 27: Ba lò xo chiều dài tự nhiên, có độ cứng k1, k2, k3,đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1 J, W2 = 0,2 J W3 Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 W3 A 19,8 mJ B 14,7 mJ C 25 mJ D 24,6 mJ Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng điện qua   mạch i  10cos  4.105 t   mA Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích 4  mạch có độ lớn A 21,65 nC B 21,65 µC C 12,5 nC D 12,5 µC Câu 29: Mắt người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m Độ tụ thấu kính mà người đeo sát mắt để nhìn thấy vật xa mà khơng phải điều tiết A dp B –0,5 dp C 0,5 dp D –2 dp   Câu 30: Đặt điện áp u  U0 cos 100t   V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L= H Ở thời  3  điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm   A i  cos 100t   A 6    B i  cos 100t   A 6    C i  cos 100t   A 6    D i  cos 100t   A 6  Câu 31: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm C hội tụ có tiêu cự 16/3 cm D phân kì có tiêu cự 16/3 cm Câu 32: Mắc điện trở R = Ω vào nguồn gồm hai pin có suất điện động điện trở giống thành mạch kín Nếu hai pin ghép nối tiếp cường độ dòng điện qua R I1 = 0,75 A Nếu hai pin ghép song song cường độ dòng điện qua R I2 = 0,6 A Suất điện động điện trở pin A 1,5 V; Ω B V; Ω C V; 1,5 Ω D V; Ω Câu 33: Một mạch điện kín gồm biến trở R nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở r = Ω Thay đổi giá trị biến trở cơng suất tiêu thụ cực đại biến trở A 40 W B 15 W C 30W D 45 W Câu 34: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cosφ đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau ? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 240 V B 165 V C 220 V D 185 V Câu 35: Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7λ Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B có đỉnh sóng (kể A B) lúc góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D Câu 36: Hai lắc lò xo gồm hai vật có khối lượng, hai lò xo có độ cứng hình vẽ Khi cân bằng, hai lò xo có chiều dài 30 cm Từ vị trí cân bằng, nâng vật B đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ; thả vật B đồng thời truyền cho vật A vận tốc đầu theo chiều dãn lò xo Sau hai lắc dao động điều hòa treo hai trục với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Khoảng cách lớn hai vật trình dao động gần với giá trị sau ? A 48 cm B 24 cm C 80 cm D 20 cm Câu 37: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm khơng khí, học sinh đo bước sóng sóng âm 75 ± cm, tần số dao động âm thoa 440 ± 10 Hz Tốc độ truyền âm nơi làm thí nghiệm A 330,0 ± 11,0 m/s B 330,0 ± 11,9 cm/s C 330,0 ± 11,0 cm/s D 330,0 ± 11,9 m/s Câu 38: Một nơng trại dùng bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng sưởi ấm vườn vào ban đêm Biết điện truyền đến nông trại từ trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng trạm phát 1000 V, đường dây pha tải điện đến nơng trại có điện trở 20 Ω máy hạ áp nơng trại máy hạ áp lí tưởng Coi hao phí điện xảy đường dây tải Số bóng đèn tối đa mà nơng trại sử dụng lúc để đèn sáng bình thường A 66 B 60 C 64 D 62 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 39: Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động LC lí tưởng có phương   trình u  80sin  2.107 t   (t tính s) Kể từ t = 0, thời điểm hiệu điện hai tụ điện lần 6  thứ 2018 A 12107 7 10 s 12 B 1009.107 s C 5 7 12107 7 10 s D .10 s 12 12 Câu 40: Mắc nối tiếp ba phần tử gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở vào điện áp xoay chiều u  100 cos 100t  V dung kháng tụ điện cảm kháng cuộn dây 100 Ω 110 Ω, đồng thời công suất tiêu thụ mạch 400 W Mắc ba phần tử thành mạch dao động LC Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại 10 V phải cung cấp cho mạch cơng suất lớn A 0,113 W B 0,560 W C 0,091 W D 0,314 W Hết Đề thi thử THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần 2-NĂM 2018 Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: D U1 N1 ; máy hạ áp nên ta có N1=500 vòng, N2=100 vòng  U N2 Câu 4: C  I  L  10 log    Io  Câu 5: B Câu 6: A Câu 7: A Câu 8: B Câu 9: C F  BIl sin  Câu 10: B Câu 11: B  3.108 f Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 12: D   BScos Câu 13: D Câu 14: B Câu 15: B Câu 16: D Câu 17: C Câu 18: A Câu 19: A   5.2 5  12 Câu 20: A Câu 21: D Câu 22: A Câu 23: A Câu 24: D Câu 25: B Q= CU Câu 26: C Câu 27: C m2 g m2 g m2 g 2,5 1 m2 g m2 g 2 w  k lo  k    2,5     =>w3=0,025J 2w 2w1 2w w w1 w 2 k 2w Câu 28: D i2 q2 Qo  =2,5.10 C;   =>q=1,25.10-5C I o Qo  Io -5 Câu 29: D f= -OCv= - 0,5m => D  f Câu 30: B 2 2  u   i   u   i             =>Io=  Uo   Io   Io Z L   Io  Câu 31: C Chỉ có thấu kính hội tụ vật thật cho ảnh thật, k < => k= - ; d+d’ = 24=> d’= 16cm; d= 8cm => f  d.d' d+d' Câu 32: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  2e   2r  0, 75   e  0,  r 2   Câu 33: D  2R P  RI  R  r  2 r2 2r  R  R ; P=Pmax R=r; =>Pmax=45W Câu 34: B Khi UL=ULmax cos = R = Z R  R  ZC2  R   ZC   ZC  Và U Lmax = R R2  R4 ZC2 = 1+ R2 ZC2 =0,8  R  (1) ZC U 16 R U 2 R   U  U  120V => U o  120  169,7(V )  R  ZC  200 (2)  200  R R Câu 35: C Ta thấy AB có đỉnh sóng ( kể A B) nên AB  4 OB= 11 ; Gọi H chân đường cao hạ từ O xuống AC, ta có góc ACB=OCB-ACO=      11 11 ; tan    OC h 7 7 => tan       tan   tan    OC h 4 4 h  =>  lớn 77 77 1 h h h h  77 ; gọi M điểm AC ta có để M dao động ngược pha với nguồn dM=  k  0,5  Ta tính   38,58o ; OH= h sin   5, 47 ; Xét CH ta tìm vị trí; xét HA ta tìm vị trí điểm M dao động ngược pha với nguồn Câu 36: A Con lắc B nâng lên vị trí cân đoạn l0 thả nhẹ cho dao động với biên độ A  l0  cm ; tần số góc   g 10   10 rad s l0 0, 05 + Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ, với O1 O trùng với vị trí cân hai vật, ta có:     x  30  5cos 10 2t   cm    Khoảng cách hai vật:   y  30  5cos 10 2t   cm    Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 3   d  x  y2  1825  300 sin 10 2t    d max  1825  300  47, 43 cm   Câu 37: D Tốc độ truyền âm v  f  0,75.440  330 m s v  f    v =11,9=> v  330,0  11,9 m s v  f Câu 38: D Gọi công nơi phát P, cơng suất hao phí P số bóng đền n P2 R P2 R + Ta có: P  P  200n   P   200n  20P  106 P  2.108 n  U y  ax  bx  c P  U2 Để phương trình có nghiệm P x   106   4.20.2.108 n   n  62,5  Vậy giá trị lớn n 62 Câu 39: D     u  U0 sin  t    U cos  t   6 3   + Tại t  , u  5T U tăng  u  lần thứ vào thời điểm t  12 + Mỗi chu kì có lần u   tổng thời gian để u  lần thứ 2018 là: t  2017 T 5T 12107   .107 s 12 12 12 Câu 40: C Công suất tiêu thụ mạch P  U2 R R   Z L  ZC  2  R  25R  100  Phương trình cho ta hai nghiệm R  20  R   U02 1 C 102 2   Xét mạch LC, ta có CU0  LI0  I0  U0  2 L ZL ZC 110.100 110  Công suất tiêu hao lớn ứng với R  20   Pmax  I02 R 20   0, 091 W 110.2 Hết Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề thi thử THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lần 2-NĂM 2018 Câu 1: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2x) mm Biên độ sóng A 40π mm B mm C π mm D mm Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s Nếu chiều dài lắc 0,5l lắc dao động với chu kì A 2,00 s B 3,14 s C 1,42 s D 0,71 s T '  2,83 0.5 Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp máy với điện áp hiệu dụng 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 50 V B 10 V C 500 V D 20 V U1 N1  ; máy hạ áp nên ta có N1=500 vòng, N2=100 vòng U N2 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 4: Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2 Khi cường độ âm điểm 10-4 W/m2 mức cường độ âm điểm A 50 dB B 60 dB C 80 dB D 70 dB  I  L  10 log    Io  Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x C F = 1/2kx2 B F = –kx A F = kx D F = –0,5kx Câu 6: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l chất điểm có khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc tính cơng thức A g l B l g C 2 g l l g D 2 Câu 7: Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 8: Trong nguyên tắc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 9: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực từ N Nếu dòng điện qua dây dẫn A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N F  BIl sin  Câu 10: Một mạch dao động lí tưởng LC Tần số dao động riêng mạch A 2 LC B 2 LC C LC 2 D 2 LC Câu 11: Sóng FM Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước sóng sóng A 9,3 m B 3,2 m C 4,8 m D 0,9 m 3.108  f Câu 12: Một khung dây dẫn hình vng cạnh 20 cm nằm từ trường độ lớn B = 1,2 T cho đường sức vng góc với mặt khung dây Từ thơng qua khung dây A 480 Wb B Wb C 24 Wb D 0,048 Wb   BScos Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   Câu 13: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos 100t   A Cường độ dòng điện hiệu dụng có 3  giá trị B 2 A A A C A D A Câu 14: Sóng điện từ sóng âm truyền từ khơng khí vào thủy tinh tần số A sóng điện từ giảm, sóng âm tăng B hai sóng khơng đổi C sóng điện từ tăng, sóng âm giảm D hai sóng giảm Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s Lấy π2 = 10 Giá trị m A 250 g B 100 g C 0,4 kg  D kg k m Câu 16: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự Tổng trở đoạn mạch LC cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết   A 3R B 0,5R C 2R D R Câu 17: Công thức định luật Farađây tượng điện phân A m  At nF B m  nF AIt C m  AIt nF D m  AIn tF Câu 18: Hai dao động điều hòa, phương, tần số, pha, có biên độ A1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A1  A B A1  A A12  A 22 C g l D Câu 19: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc A 5 B 2 C  D    5.2 5  12 Câu 20: Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 450 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B 1,5 C D sin i n s inr Câu 21: Cơ vật dao động điều hòa Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật D động vật vật qua vị trí cân Câu 22: Cơng thức tính cảm ứng từ tâm dòng điện chạy vòng dây tròn có bán kính R, mang dòng điện I A B  2.107 I R B B  4.107 NI l C B  2.107 I R D B  4.107 I R Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở A cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch phụ thuộc vào tần số điện áp C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24: Một sợi dây căng ngang có sóng dừng ổn định Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách hai nút liên tiếp A 0,25λ B 2λ C λ D 0,5λ Câu 25: Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100 V Điện tích tụ điện A q = 5.104 nC B q = 5.10-2 μC C q = 5.10-4 μC D q = 5.104 μC Q=CU Câu 26: Hiệu điện hai điểm M, N điện trường UMN = 100 V Điện tích proton q = 1,6.1019 C Công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N A 3,2.10-19 J B 3,2.10-17 J C 1,6.10-17 J D 1,6.10-21 J A=q.U Câu 27: Ba lò xo chiều dài tự nhiên, có độ cứng k1, k2, k3,đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1 J, W2 = 0,2 J W3 Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 W3 A 19,8 mJ B 14,7 mJ C 25 mJ D 24,6 mJ m2 g m2 g m2 g 2,5 1 m2 g m2 g w  k lo2  k    2,5     =>w3=0,025J 2w 2w1 2w w w1 w 2 k 2w Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng điện qua   mạch i  10cos  4.105 t   mA Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích 4  mạch có độ lớn B 21,65 µC A 21,65 nC C 12,5 nC D 12,5 µC i2 q2 Qo  =2,5.10 C;   =>q=1,25.10-5C I o Qo  Io -5 Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 29: Mắt người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m Độ tụ thấu kính mà người đeo sát mắt để nhìn thấy vật xa mà điều tiết B –0,5 dp A dp f=-MCv=-0,5m=> D  C 0,5 dp D –2 dp f   Câu 30: Đặt điện áp u  U0 cos 100t   V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L= H Ở thời  3  điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm   A i  cos 100t   A 6    B i  cos 100t   A 6    C i  cos 100t   A 6    D i  cos 100t   A 6  2 2  u   i   u   i             =>Io=  Uo   Io   Io Z L   Io  Câu 31: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm C hội tụ có tiêu cự 16/3 cm D phân kì có tiêu cự 16/3 cm Chỉ có thấu kính hội tụ vật thật cho ảnh thật, kk=-2 ; d+d’=24=> d’=16cm; d=8cm => f  d.d' d+d' Câu 32: Mắc điện trở R = Ω vào nguồn gồm hai pin có suất điện động điện trở giống thành mạch kín Nếu hai pin ghép nối tiếp cường độ dòng điện qua R I1 = 0,75 A Nếu hai pin ghép song song cường độ dòng điện qua R I2 = 0,6 A Suất điện động điện trở pin A 1,5 V; Ω B V; Ω C V; 1,5 Ω D V; Ω  2e   2r  0, 75   e  0,  r 2   Câu 33: Một mạch điện kín gồm biến trở R nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở r = Ω Thay đổi giá trị biến trở cơng suất tiêu thụ cực đại biến trở A 40 W P  RI  B 15 W  2R R  r  2 r2 2r  R  R C 30W D 45 W ; P=Pmax R=r; =>Pmax=45W Câu 34: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cosφ đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau ? A 240 V Khi UL=ULmax cos = B 165 V R = Z C 220 V R  R  ZC2  R   ZC   ZC  Và U Lmax R = R2  R4 ZC2 D 185 V = 1+ R2 ZC2 =0,8  R  (1) ZC U 16 R U 2 R   U  U  120V => U o  120  169,7(V )  R  ZC  200 (2)  200  R R Câu 35: Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7λ Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B có đỉnh sóng (kể A B) lúc góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D Ta thấy AB có đỉnh sóng ( kể A B) nên AB  4 OB= 11 ; Gọi H chân đường cao hạ từ O xuống AC, ta có góc ACB=OCB-ACO=      11 11 ; tan    OC h 7 7 => tan       tan   tan    OC h 4 4 h  =>  lớn 77 77 1 h h h h  77 ; gọi M điểm AC ta có để M dao động ngược pha với nguồn dM=  k  0,5  Ta tính   38,58o ; OH= h sin   5, 47 ; Xét CH ta tìm vị trí; xét HA ta tìm vị trí điểm M dao động ngược pha với nguồn Câu 36: Hai lắc lò xo gồm hai vật có khối lượng, hai lò xo có độ cứng hình vẽ Khi cân bằng, hai lò xo có chiều dài 30 cm Từ vị trí cân bằng, nâng vật B đến vị trí lò xo không biến dạng thả nhẹ; thả vật B đồng thời truyền cho vật A vận tốc đầu theo chiều dãn lò xo Sau hai lắc dao động điều hòa treo hai trục với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Khoảng cách lớn hai vật trình dao động gần với giá trị sau ? Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 48 cm B 24 cm C 80 cm D 20 cm Con lắc B nâng lên vị trí cân đoạn l0 thả nhẹ cho dao động với biên độ A  l0  cm ; tần số góc   g 10   10 rad s l0 0, 05 + Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ, với O1 O trùng với vị trí cân hai vật, ta có:     x  30  5cos 10 2t   cm    Khoảng cách hai vật:   y  30  5cos 10 2t   cm    3   d  x  y2  1825  300 sin 10 2t    d max  1825  300  47, 43 cm   Câu 37: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm khơng khí, học sinh đo bước sóng sóng âm 75 ± cm, tần số dao động âm thoa 440 ± 10 Hz Tốc độ truyền âm nơi làm thí nghiệm ± 11,0 m/s B 330,0 ± 11,9 cm/s C 330,0 ± 11,0 cm/s + Tốc độ truyền âm v  f  0,75.440  330 m s A 330,0 D 330,0 ± 11,9 m/s v  f    v =11,9=> v  330,0  11,9 m s v  f Câu 38: Một nông trại dùng bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng sưởi ấm vườn vào ban đêm Biết điện truyền đến nông trại từ trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng trạm phát 1000 V, đường dây pha tải điện đến nơng trại có điện trở 20 Ω máy hạ áp nông trại máy hạ áp lí tưởng Coi hao phí điện xảy đường dây tải Số bóng đèn tối đa mà nơng trại sử dụng lúc để đèn sáng bình thường A 66 B 60 C 64 D 62 Gọi cơng nơi phát P, cơng suất hao phí P số bóng đền n P  P2 R U P  + Ta có: P  P  200n  P2 R  200n  20P  106 P  2.108 n  U y  ax  bx  c Để phương trình có nghiệm P x   106   4.20.2.108 n   n  62,5  Vậy giá trị lớn n 62 Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 39: Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động LC lí tưởng có phương   trình u  80sin  2.107 t   (t tính s) Kể từ t = 0, thời điểm hiệu điện hai tụ điện lần 6  thứ 2018 A 12107 7 10 s 12 B 1009.107 s C 12107 7 5 7 10 s D .10 s 12 12     u  U0 sin  t    U cos  t   6 3   + Tại t  , u  5T U tăng  u  lần thứ vào thời điểm t  12 + Mỗi chu kì có lần u   tổng thời gian để u  lần thứ 2018 là: t  2017 T 5T 12107   .107 s 12 12 12 Câu 40: Mắc nối tiếp ba phần tử gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở vào điện áp xoay chiều u  100 cos 100t  V dung kháng tụ điện cảm kháng cuộn dây 100 Ω 110 Ω, đồng thời công suất tiêu thụ mạch 400 W Mắc ba phần tử thành mạch dao động LC Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại 10 V phải cung cấp cho mạch cơng suất lớn A 0,113 W B 0,560 W Công suất tiêu thụ mạch P  C 0,091 W D 0,314 W U2 R R   Z L  ZC  2  R  25R  100  Phương trình cho ta hai nghiệm R  20  R   Xét mạch LC, ta có U02 1 C 102 CU02  LI02  I02  U02    2 L ZL ZC 110.100 110  Công suất tiêu hao lớn ứng với R  20   Pmax  I02 R 20   0, 091 W 110.2 Hết Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... Câu 21 : D Câu 22 : A Câu 23 : A Câu 24 : D Câu 25 : B Q= CU Câu 26 : C Câu 27 : C m2 g m2 g m2 g 2, 5 1 m2 g m2 g 2 w  k lo  k    2, 5     =>w3=0, 025 J 2w 2w1 2w w w1 w 2 k 2w Câu 28 : D i2 q2... 0,1 J, W2 = 0 ,2 J W3 Nếu k3 = 2, 5k1 + 3k2 W3 A 19,8 mJ B 14,7 mJ C 25 mJ D 24 ,6 mJ m2 g m2 g m2 g 2, 5 1 m2 g m2 g w  k lo2  k    2, 5     =>w3=0, 025 J 2w 2w1 2w w w1 w 2 k 2w Câu 28 : Mạch... C 0,091 W D 0,314 W U2 R R   Z L  ZC  2  R  25 R  100  Phương trình cho ta hai nghiệm R  20  R   Xét mạch LC, ta có U 02 1 C 1 02 CU 02  LI 02  I 02  U 02    2 L ZL ZC 110.100 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG triệu sơn 2 thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG triệu sơn 2 thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay