Đề thi thử THPTQG nguyễn khuyến thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

11 21 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

n U làm đường kính + Vì dòng điện hai trường hợp vuông pha nên vecto hợp thành hình chữ nhật  U  1502  2002  250 V  U0  250 V Câu 37: Đáp án C + Ta có uL Z 200  L   5 uC ZC 40 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Z  R  L  2 R  ZC    Z  2,5R  250   L  2,5 H Mặc khác ZL   L ZL ZC  Câu 38: Đáp án B + Công suất tiêu thụ cực đại mạch P  U2 U 2002  R0    100  2R 2P 2.200  Mắc nối tiếp với R điện trở R  60  Câu 39: Đáp án D + Bước sóng sóng   v  cm f + Điểm bụng dao động với biên độ A  cm , điểm M dao biên độ A M  A b  cm  M cách bụng động với khoảng   cm 12 Lưu ý MN     13  cm 12  Biểu diễn vị trí M N dây (lưu ý M N bụng)  A N  cm + M N dao động pha nhau:  uN  AN uM  1,5  cm AM Câu 40: Đáp án B + Phương trình li độ hai chất điểm        x1  A cos  1 t     1  x1  A cos  1 t           cm   x  A cos   t     x  A cos  1 t        2      1   1 t   t   2k + Thời điểm hai chất điểm có li độ x1  x    t     1 t    2k  2  t    t   4k 1 2 4k '   31 31 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ hai ứng với k '   2  31  1  2 rad s + Từ hình vẽ ta thấy t  2T1  s Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... '   31 31 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ hai ứng với k '   2  31  1 ... rad s + Từ hình vẽ ta thấy t  2T1  s Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ...  2,5 H Mặc khác ZL   L ZL ZC  Câu 38: Đáp án B + Công suất tiêu thụ cực đại mạch P  U2 U 2 002  R0    100  2R 2P 2.200  Mắc nối tiếp với R điện trở R  60  Câu 39: Đáp án D + Bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG nguyễn khuyến thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG nguyễn khuyến thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay