Đề thi thử THPTQG chuyên hà tĩnh lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

14 35 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:13

Đề thi thử THPT Chuyên Tĩnh - Tĩnh - Lần Câu 1: Đơn vị từ thông Ф A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu 2: Vào kỷ 18 Napoléon huy quân Pháp tiến đánh Tây Ban Nha Khi đội quân qua cầu treo, viên huy dõng dạc hô “Một, hai” tồn binh lính bước răm rắp theo lệnh Khi họ tới đầu cầu bên nghe thấy tiếng ầm ầm lên, đầu cầu bung rơi xuống dòng sơng Sự cố liên tưởng đến tượng vật lý? A Tự cảm B Va chạm C Cộng hưởng D Qn tính Câu 3: Một dòng điện xoay chiều mơ tả phương trình i = 4cos100πt A, t tính s Cường độ dòng điện hiệu dụng tần số dòng điện A 2A;50 Hz B A; 50 Hz C 2A;100 Hz D A; 100 Hz Câu 4: Sóng A chuyển động tương đối vật so với vật khác B dao động lan truyền môi trường C truyền chuyển động không khí D dao động điểm mơi trường Câu 5: Điện dung tụ điện đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện định, xác định theo công thức A C  Q U B C = U + Q C C = U.Q D C  U Q Câu 6: Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn A heli B sắt C urani D cacbon Câu 7: Một lắc đơn dao động điều hoà trọng trường Nhận định sau đúng? A Khi vật qua vị trí cân lực căng dây có độ lớn trọng lượng vật B Khi vật qua vị trí cân gia tốc có giá trị cực tiểu C Khi vật qua vị trí biên vectơ gia tốc vng góc với dây treo D Chu kì lắc phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 8: Trong thơng tin liên lạc sóng điện từ, sau trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) tín hiệu đưa đến anten phát biến thiên tuần hoàn với tần số A f biên độ biến thiên theo thời gian với tần số fa B f biên độ biên độ dao động cao tần C fa biên độ biến thiên theo thời gian với tần số f D fa biên độ biên độ biên độ dao động cao tần Câu 9: Chọn câu Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niutơn nhằm chứng minh A ánh sáng Mặt Trời ánh sáng đơn sắc B lăng kính thiết bị phân biệt ánh sáng đơn sắc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C lăng kính khơng làm thay đổi màu sắc ánh sáng qua D ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân nhân 12 H 13 H 42 He 10 n Đây A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D tượng phóng xạ hạt nhân Câu 11: Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5 H hiệu điện xoay chiều biểu thức từ thơng riêng cuộn cảm Φ = 2cos100t Wb, t tính s Giá trị hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 100 B 50 C 100 V D 200 V Câu 12: Tia laze khơng có đặc điểm ? A Cường độ lớn B Độ đơn sắc cao C Ln có cơng suất lớn D Độ định hướng cao Câu 13: Một thấu kính mỏng có độ tụ D = dp, cho biết A thấu kính hội tụ, có tiêu cự m B thấu kính phân kì, có tiêu cự −2 m C thấu kính phân kì có tiêu cự −0,5 m D thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m Câu 14: Một máy phát điện xoay chiều pha có cặp cực tạo dòng điện xoay chiều với tần số 50 Hz Tốc độ quay rơto máy phát A 375 vòng/phút B 400 vòng/phút C 6,25 vòng/phút D 40 vòng/phút Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos2πt cm; t  s Tại thời điểm s chất điểm có vận tốc A 2 cm / s C 2 cm / s B 2 cm / s D 2 cm / s Câu 16: Giới hạn quang điện PbSe 5,65 μm Cho h = 6,62.10-34 J.s; c =3.108 m/s; e = 1,6.10-19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,22 eV B 3,51 eV C 0,25 eV D 0,30 eV Câu 17: Một êlectron bay với vận tốc 2,5.10 cm/s theo phương vng góc với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ 2,0.10-4 T Điện tích êlectron −1,6.10-19 C Lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron có độ lớn A 8,0.10-14 N B 2,0.10-8 N C 8,0.10-16 N D 2,0.10-6 N Câu 18: Một sợi dây đàn hồi AB dài 100cm kích thích dao động với tần số 25 Hz, hai đầu AB giữ cố định Trên dây xuất sóng dừng với nút sóng (khơng tính hai nút hai đầu dây) Tốc độ truyền sóng dây A 10 cm/s B 50 m/s C 40 m/s D 10 m/s Câu 19: Phát biểu sau chưa xác Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X A phản xạ mặt kim loại, khúc xạ, giao thoa tạo sóng dừng tính chất sóng ánh sáng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B phát từ vật bị nung nóng C chân khơng có bước sóng lớn bước sóng tia gamma D có chất với ánh sáng nhìn thấy Câu 20: Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, khối lượng hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 0,36m0 B 0,25m0 C 1,75m0 D 1,25m0 Câu 21: Trong ống Culítgiơ (ống tia X), hiệu điện anôt catốt 3,2 kV Biết độ lớn vận tốc cực đại êlectron đến anôt 103 lần độ lớn vận tốc cực đại êlectron bứt từ catôt Lấy e = 1,6.10-19 C; me =9,1.10-31 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt A 23,72 km/s B 57,8 km/s C 33,54 km/s D 1060,8 km/s Câu 22: Trong chân không, hai điểm A B cách cm đặt hai điện tích điểm q1 = 4q2 = mC Chỉ xét tác dụng lực điện trường, cần đặt điện tích q3 điểm C đâu để nằm cân bằng? A AC = 18 cm; BC = cm B AC = cm; BC = 18 cm C AC = 10 cm; BC = cm D AC = cm; BC = cm Câu 23: Để đo suất điện động điện trở cục pin, nhóm học sinh mắc sơ đồ mạch điện hình (H1) Số vơn kế ampe kế ứng với lần đo được cho hình vẽ (H2) Nhóm học sinh tính giá trị suất điện động E điện trở r pin A E = 1,50 V; r = 0,8 Ω B E = 1,49 V; r = 1,0 Ω C E = 1,50 V; r = 1,0 Ω D E = 1,49 V; r = 1,2 Ω Câu 24: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: ξ = 12 V; R1 = Ω; R2 = 12 Ω; bóng đèn Đ: V – W Bỏ qua điện trở dây nối Để đèn sáng bình thường điện trở r nguồn có giá trị A Ω B Ω C Ω D 5,7 Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 25: Mạch dao động LC lí tưởng, đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống Gọi E0 cường độ điện trường cực đại tụ điện, B0 cảm ứng từ cực đại ống dây Tại thời điểm cường độ điện trường tụ 0,5E0 cảm ứng từ ống dây có độ lớn A B0 B 0,5B0 C 0,71B0 D 0,87B0 Câu 26: Có ba mơi trường suốt (1), (2) (3) Với góc tới, ánh sáng từ (1) vào (2) góc khúc xạ 30o, ánh sáng từ (1) vào (3) góc khúc xạ 45o Góc giới hạn phản xạ tồn phần (2) (3) A 30o B 45o C 60o D 75o Câu 27: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo L lực hút êlectron hạt nhân A giảm 16 lần B tăng 16 lần C giảm lần D tăng lần Câu 28: Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách 20 cm, dao động với phương trình u A  u B  4cos 20t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s M điểm nằm mặt chất lỏng cho ∆AMB vuông M MA = 12 cm, I giao điểm đường phân giác xuất phát từ góc A ∆AMB với cạnh BM Số điểm không dao động đoạn thẳng AI A B 10 C D Câu 29: Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m mang điện tích dương q sợi dây nhẹ, không dãn dài ℓ đặt nơi có gia tốc trọng trường g Bỏ qua sức cản khơng khí Cho lắc dao động nhỏ chu kì dao động lắc s Khi trì điện trường có cường độ E hướng thẳng đứng xuống lắc dao động nhỏ với chu kì s Nếu giữ nguyên cường độ điện trường E có hướng hợp với g góc 60o chu kì dao động nhỏ lắc A 1,075 s B 0,816 s C 1,732 s D 0,577 s Câu 30: Cho hạt prơtơn có động 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 3Li7 đứng yên, sinh hai hạt α có độ lớn vận tốc khơng sinh tia γ Cho biết mP = 1,0073 u; mα = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u Cho chùm hạt α bay vào từ trường có cảm ứng từ 0,4 T theo phương vng góc với từ trường Lấy uc2 = 931,5 MeV, c = 3.108 m/s, độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt α từ trường A 1,39.10-12 N B 2,76.10-12 N C 5,51.10-12 N D 5,51.10-10 N Câu 31: Đồ thị hình bên biểu diễn phụ thuộc li độ theo thời gian lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng K Trong suốt q trình dao động vật chịu tác dụng lực cản có độ lớn không đổi N Chọn gốc toạ độ vị trí lò xo khơng biến dạng, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, lấy π2 ≈ 10 Tỷ số tốc độ cực đại tốc độ trung bình vật suốt trình dao động Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 0,9π B 0,8π C π D 0,7π Câu 32: Một thiết bị dùng để xác định mức cường độ âm phát từ nguồn âm đẳng hướng đặt điểm O, thiết bị bắt đầu chuyển động nhanh dần từ điểm M đến điểm N với gia tốc m/s2, biết OM  ON  12 m ∆OMN vuông O Chọn mốc thời gian kể từ thời điểm máy bắt đầu chuyển động mức cường độ âm lớn mà máy đo từ M đến N thời điểm nào? Biết mức cường độ âm đo M 60 dB A 66,02 dB thời điểm s B 65,25 dB thời điểm s C 66,02 dB thời điểm 2,6 s D 61,25 dB thời điểm s Câu 33: Đoạn mạch gồm hai hộp kín X Y mắc nối tiếp, hộp chứa hai ba phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = U0cos2πft, U0 không đổi, f thay đổi Cho f thay đổi thu đồ thị phụ thuộc công suất tỏa nhiệt hộp X (PX) hộp Y (PY) theo f hình vẽ Khi f = f1 góc lệch pha hiệu điện hai đầu hộp X (uX) Y (uY) gần với giá trị sau đây? Biết uX chậm pha uY A 1000 B 1200 C 1300 D 1100 Câu 34: Từ trạm điện, người ta dùng máy tăng áp để truyền công suất điện không đổi đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết điện áp cường độ dòng điện pha, điện áp hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Ban đầu hiệu suất truyền tải 92% Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, bớt số vòng thứ cấp n (vòng) hiệu suất q trình truyền tải 82% Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 2n (vòng) hiệu suất trình truyền tải A 95,5% B 97,12% C 94,25% D 98,5% Câu 35: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng Khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,64 λm; khoảng cách từ S đến chứa hai khe F1 F2 60 cm; biết F1F2= a = 0,3 mm, khoảng cách từ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word F1 F2 đến quan sát D = 1,5 m Nguồn sáng Đ phải dịch chuyển đoạn ngắn theo phương song song với quan sát để vị trí vân sáng bậc trở thành vân tối thứ ? A 1,28 mm B 0,064 mm C 0,64 mm D 0,40 mm Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C đến giá trị để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, điện áp cực đại hai đầu điện trở 78 V thời điểm điện áp hai đầu tụ điện, cuộn cảm điện trở có độ lớn 202,8 V ; 30 V ; uR Giá trị uR A 30 V B 50 V C 60 V D 40 V Câu 37: Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân Y Sự phụ thuộc số hạt nhân X Y theo thời gian cho đồ thị Tỷ số hạt nhân A 9,3 NY thời điểm t0 gần giá trị sau ? NX B 7,5 C 8,4 D 6,8 Câu 38: Một đoạn mạch AB gồm phần tử R, L, C mắc nối tiếp với R = 50 Ω; C thay đổi Gọi M điểm nằm L C Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt vào hai đầu đoạn mạch AB, U0 không đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C  80 F điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 900 so với điện áp  hai đầu đoạn mạch AM Giá trị L A H 2 B H  C H D H  Câu 39: Một sợi dây dài 36 cm có sóng dừng ngồi hai đầu dây cố định dây có điểm khác đứng yên, tần số dao động sóng dây 50 Hz Biết trình dao động thời điểm sợi dây nằm ngang tốc độ dao động điểm bụng 8π m/s Gọi x, y khoảng cách nhỏ lớn hai điểm bụng gần trình dao động Tỉ số A 0,50 B 0,60 x y C 0,75 Câu 40: Vật A chuyển động tròn với bán kính quỹ đạo cm D 0,80 chu kì 0,2 s Vật B có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm tần số Hz Tâm I quỹ đạo tròn vật A cao vị trí cân O vật B cm (hình vẽ) Mốc tính thời gian lúc hai vật thấp nhất, lấy π2 ≈ 10 Khi hai vật ngang lần thứ kể từ thời Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word điểm ban đầu lực đàn hồi lò xo có độ lớn A N hướng lên B N hướng xuống C N hướng lên D N hướng xuống LỜI GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử THPT Chuyên Tĩnh - Tĩnh - Lần Câu 1: Đáp án D Đơn vị từ thông  Wb Câu 2: Đáp án C + Sự cố liên tưởng đến tượng cộng hưởng Câu 3: Đáp án A + Cường độ dòng điện hiệu dụng tần số dòng điện I  2 A, f  50Hz Câu 4: Đáp án B + Sóng dao động lan truyền môi trường Câu 5: Đáp án A + Điện dung C đặc trưng cho khả tích điện tụ xác định biểu thức C  Q U Câu 6: Đáp án B + Các hạt nhân có số khối nằm khoảng từ 50 đến 70 có lượng lien kết riêng lớn  sắt có lượng lien kết riêng lớn với A  56 Câu 7: Đáp án C + Một lắc đơn dao động điều hòa trọng trường, vật qua vị trí biên vecto gia tốc vng góc với dây treo Câu 8: Đáp án A + Trong thông tin liên lạc song điện từ, sau trộn sóng điện từ âm tần có tần số f a với tín hiệu cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) tín hiệu đưa đến ănten phát biến thiên với tần số f biên độ biến thiên theo thời gian với tần số f a Câu 9: Đáp án C + Thí nghiệm Niton chứng tỏ lăng kính không làm thay đổi màu sắc ánh sang qua Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 10: Đáp án C + Phản ứng 21 H + 31 H  42 He + 01 n phản ứng nhiệt hạch Câu 11: Đáp án A + Từ thông riêng mạch   Li  I0  0   4A L 0,5  Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U=IZL  2. 0,5.100  100 2V Câu 12: Đáp án C + Tia Laze khơng có cơng suất lớn Câu 13: Đáp án D + Tiêu cự thấu kính f = 1   0,5m D  Đây thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m Câu 14: Đáp án A + Tần số dòng điện máy phát tạo f = pn 60f 60.50 n=   375 vòng/phút 60 p Câu 15: Đáp án D + Với x = 2cos2 t cm  v = 4 cos  2 t + 0,5  cm/s  Tại t = s  v = -2 cm/s Câu 16: Đáp án A + Năng lượng kích hoạt chất E = A = hc 0  6, 625.1034.3.108  3,52.1020 J=0,22 eV 5, 65.106 Câu 17: Đáp án C + Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích: F = qvB = 1,6.1019 2,5.107.2.104  8.1016 N Câu 18: Đáp án D + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định: l=n v với n số bóng sóng dây  n = 2f v= 2lf 2.1.25 = = 10m/s n Câu 19: Đáp án B + Các vật nhiệt độ thường phát tia hồng ngoại  B sai Câu 20: Đáp án D + Khối lượng hạt theo thuyết tương đối m = m0 v 1   c  m0  0, 6c  1    c   1, 25m0 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21: Đáp án C + Với v vận tốc electron khỏi catot  vận tốc electron đến anot 103 v0  Áp dụng định lý động cho chuyển động electron từ catot đến anot.\ E da  E dc  A  1 2qU m 103 v0   mv02  qU  v  2 m 106  1  2.1, 6.1019.3, 2.103  33,54km/s 9,1.1031 106  1 Câu 22: Đáp án D + Để diện tích q nằm cân hợp lực tác dụng lên phải  hai lực thành phần q1 tác dụng lên q q tác dụng lên q phải phương, ngược chiều dộ lớn  Để F13 F23 phương, ngược chiều q phải nằm AB giũa AB + Vì F  để F13 = F23 r12  2r23  AC = cm BC = cm r2 Câu 23: Đáp án C + Chỉ số mà Von kế đo Uv =   Ir  Tại I  , Uv =   1,5V  Tại I  125 mA Uv=1,375V  r =   Uv I  1,5  1,375  1 125.103 Câu 24: Đáp án A + Điện trở cường độ dòng điện định mức đèn Rd  U 2d 62 P   12; Id  d   0,5A Pd Ud  Cường độ dòng điện qua I2 :I2  Ud   0,5A  Im  1A P2 12 + Cường độ dòng điện qua mạch Im   RN  r 1 12  r = 1 12.12 5 r 12  12 Câu 25: Đáp án D + Trong mạch dao động LC cường độ điện trường E tụ biến thiên vuông pha với cảm ứng từ B lòng ống dây  Khi E = 0,5E0 B = B0  0,87B0 Câu 26: Đáp án B + Theo giả thuyết tốn, ta có: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word n1 sin i = n sin r2 n sin r2 sin 300  sin i gh      i gh  450  n sin r3 sin 45 n1 sin i = n sin r3 Câu 27: Đáp án B + Lực hút tính điện electron hạt nhân nguyên tử Hidro nguyên tử trạnh thái kích thích thứ n: Fn  k q2 với rn  n r0  Fn rn2 n4 Quỹ đạo N L tương ứng với n N  4, n L   FL       16 FN    tăng 16 lần Câu 28: Đáp án C Bước sóng song   2 v   + Số dãy cực đại giao thoa:  2 40  4cm 20 AB  k AB   5  k   Có dãy cực đại xảy giao thoa song nước + AI MAB  tia phân giác góc MI BI MI 12 MI=6      cm MA BA BI 20 BI  10 + Ta có cos ABM  MB 16   0,8  áp dụng định lý cos AIB ta có: AB 20 AI= AB2  IB2  2AB.IBcosABM  202  102  2.20.10.0,8  cm Xét tỉ số AI - BI    10  0,85  Trên AI có điểm không dao động ứng với 5  k  Câu 29: Đáp án A + Chu kì lắc khơng có điện trường có điện trường hướng thẳng đứng:   T0  2 g a qE   T0       với a = a=  g mg T T  2  g+a   T0 2     1 g =  T         1 g = g      + Chu kì lắc điện trường có hướng hợp với g góc 600 T'=2 g  a  2g.a.cos60 2  2 g  g  2g.g.cos60 2  1   1, 075 s g Câu 30: Đáp án B + Phương trình phản ứng 11 p + 73 L  242  Năng lượng tồn phần q trình phản ứng hạt nhân xảy bảo toàn: Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 11 Dp  mp c2  mLi c2  2D  2m c2  D  Dp   mp  mLi  2m  c2  1,8  1, 0073  7, 0144  2.4, 0015 931,5  9,61MeV  1,54.1012 J 2D 2.1,54.1012  Tốc độ hạt  sau phản ứng v    2,15.107 m/s 27 m 4, 0015.1, 67.10  Lực lorenxo tác dụng lên hạt  chuyển động từ trường f = qvB = 2.1,6.1019 2,15.107.0,  2,752.1012 N (lưu ý hạt  có Z = ) Câu 31: Đáp án B + Từ hình vẽ, ta có l0  Fc  0, 01m  k =  100 N/m, với l0 độ biến dạng lò xo vị trí cân k 0, 01 tạm  Biên độ dao động vật nửa chu kỳ thứ A1 , nửa chu kì thứ hai, nửa chu kì thứ ba thứ là: A1 = A0 - 1, với A tọa độ ban đầu vật A  A  A  A    cm  A  cm A3  A  A  A   A    A   Tốc độ cực đại vật trình dao động vmax  A1  80 cm/s  Tốc độ trung bình vật v tb   Ta có tỉ số S  A1  A  A3  A  8        100 cm/s t t 0, v max  0,8 v tb Câu 32: Đáp án D + Khi xác định mức cường độ âm di chuyển từ M đến N thu mức cường độ âm lớn I với I đường vng góc hạ từ O xuống MN  Áp dụng hệ thức lượng tam giác vng ta tìm MI = cm OI = cm + Mức I: LI  LM  20log cường độ âm tại: OM 12  60  20log  61, 25dB IM Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 2MI 2.6   2s a + Thời gian để thiết bị chuyển động từ M đến I: t = Câu 33: Đáp án D Với u X trễ pha u Y ta dễ thấy X chứa R X ZC , Y chứa R Y ZL + Từ đồ thị, ta thấy rằng, f = f mạch xảy cộng hưởng, ZL0 = ZC0 ta chuẩn hóa ZL0 = ZC0   ZL1  0,5ZL0  0,5 + Khi f = f1  0,5f    ZC1  2ZC0  Mặt khác  PX f  PYmax  U2R X  R X  R Y    ZL1 -ZC1   2 9R 2Y   0,5     U2R Y RX  RY  R Y  0,5   9R 2Y R X  Độ lệch pha u Y u X : Z  Z   0,5  2   arctan  C1   arctan  L1  = arctan   + arctan   1080  1  0,5   RX   RY  Câu 34: Đáp án A + Hiệu suất trình truyền tải điện xa: H = - P PR   , với P R khơng đổi ta ln có P U 1 H U  Gọi U U1 điện áp trước truyền tải (điện áp thứ cấp máy điện áp) cho hiệu suất 0,82 0,92  U2 N2  n N  0,92  H1      n= U1 N2  H2  0,82 3 + Khi quấn thêm vào thứ cấp 2n vòng thì:  H1 N3    H3 N1 N1  N1 2N1  3   0,92   H  0,955 N1  H3 Câu 35: Đáp án C + Gọi x độ dịch chuyển vân sáng, y độ dịch chuyển nguồn sáng  Vân tối sáng bậc thành vân tối bậc  x = 0,5i y x d D 0, 1,5.0.64.106   y    0, 64 mm + Ta có d D D 2a 1, 2.0,3.103 Câu 36: Đáp án A Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Biểu diễn vecto điện áp đầu Khi UCmax điện áp hai đầu mạch vng pha với điện áp hai đoạn mạch RL + Áp dụng hệ thức lượng tam giác, ta có: U0R =U0L  U0Cmax - U0L  + Mặt khác, ta để ý rằng, thời điểm t u C  202,8 202,8 V  ZC  ZL  U 0Cmax  6, 76U 0L  30 u L  30 U0L  32,5V + Thay vào phương trình hệ thức lượng ta tìm Với hai đại lượng vng pha u L u R ta ln có: 2  uL   uR   uL   30        u R  U 0R     78     30V U U U 32,5    0L   0R   0L  Câu 37: Đáp án D + Quy luật biến đổi số hạt nhân mẹ X hạt nhân Y tượng phóng xạ t   T N  N  X t0 NX = NY  t  3T t , t =     T  N Y  N 1       t0 N N  T  23  Tỉ số Y thời điểm t là: Y   3  t  NX NX T Câu 38: Đáp án C + Khi C = 80   F  ZC  125 u vng pha với u RL  điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại  Áp dụng hệ thức lượng tam giác R  Z2L  ZL ZCmax  Z2Lmax  125ZL  2500  + Phương trình ta có nghiệm ZL1  100  L=  H, ZL2  25  L= H 4 Câu 39: Đáp án B + Sóng dừng xảy dây với điểm yên 1   A=    Biên vmax   21 2.36   24 cm 3 độ dao động điểm bụng 800  cm 100 + Khoảng cách hai điểm bụng nhỏ chúng qua vị trí cân lớn chúng đến biên theo hai chiều ngược Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  x 12   0, y 122  162 Câu 40: Đáp án B + Chọn gốc tọa độ vị trí I vật chuyển động tròn, chiều dương hướng xuống   x A  8cos 10 t   phương trình dao động B hình chiếu A lên trục Ox là:    x B   10 cos 10 t  + Khi A B ngang qua 2   10 t =  2k t=  0, 2k   15 x B - x A   cos  5 t       2   t = -  0, 2k 10 t =  2k   15  Thời điểm A, B qua lần thứ ứng với t = s 15    + Khi lực đàn hồi lò xo F = -m x= -0,1 10  0, 01  0,1cos 10    4N 15     Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... độ lớn A N hướng lên B N hướng xuống C N hướng lên D N hướng xuống LỜI GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử THPT Chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh - Lần Câu 1: Đáp án D Đơn vị từ thông  Wb Câu 2: Đáp án C + Sự cố... Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 0,9π B 0,8π C π D 0,7π Câu 32: Một thi t bị dùng để xác định mức cường độ âm phát từ nguồn âm đẳng hướng đặt điểm O, thi t... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 11 Dp  mp c2  mLi c2  2D  2m c2  D  Dp   mp  mLi  2m  c2  1,8  1, 0073  7, 014 4  2.4, 0015  931,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên hà tĩnh lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên hà tĩnh lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay