Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên nguyễn văn ninh phú yên file word có lời giải chi tiết

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:10

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 THPT CHUYÊN NGUYỄN VĂN NINHPHÚ YÊN Câu 1: (5 điểm) Một vật thả rơi tự từ điểm A (với AB = 20cm) lên mặt phẳng nghiêng đặt nghiêng góc 30 so với mặt phẳng nằm ngang Sau va chạm đàn hồi với mặt phẳng nghiêng, vật nẩy lên rơi xuống chạm mặt phẳng nghiêng điểm C Tính chiều dài đoạn thẳng BC? Lấy g  10m / s Câu 2: (5 điểm) Hai xe (1) (2) xuất phát từ hai đỉnh A B tam giác ABC cạnh a = 50m Hai xe xuất phát lúc hướng phía C với vận tốc không đổi v1  2m / s v  4m / s Tính từ thời điểm khoảng cách hai xe ngắn nhất, sau xe thứ đến điểm C? Câu 3: (5 điểm) Một vòng tròn bán kính R lăn không trượt với vận tốc v mặt phẳng ngang đến va chạm hồn tồn khơng đàn hồi với bậc độ cao h < R Hỏi sau nhảy lên bậc vòng tròn vận tốc bao nhiêu? Định giá trị nhỏ v để vòng tròn nhảy lên bậc? Câu 4: (5 điểm) Một đồng chất AB, đầu A giữ lề Đầu B thả vào dầu hoả Ở trạng thái cân bằng, đầu B không chạm đáy mà lơ lửng dầu, nửa chìm dầu Làm lại thí nghiệm chất lỏng khác ¾ chiều dài ngập chất lỏng cân Tìm tỉ số khối lượng riêng dầu  D1  khối lượng riêng chất lỏng  D  ? Câu 5: (5 điểm) Hai vật m1  100gam m2  200gam nối với cứng nhẹ Đặt hệ lên mặt phẳng nằm ngang cho m2 phía tiếp xúc phẳng với mặt đất Thanh nối hai vật chiều dài  50 cm Lấy g  10m / s Khi hệ cân vật m = 300 gam bay theo phương ngang với vận tốc v đến va chạm trực diện đàn hồi với vật m1 Định điều kiện v để vật nặng m2 không nhấc lên khỏi mặt đất sau va chạm vật m1 vật m? Câu 6: (5 điểm) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 10 gam khí Heli chứa xilanh đậy kín pittông biến đổi trạng thái chậm từ (1) sang (2) đồ thị Biết V1  30 lít p1  5atm ; V2  10 lít p2  15atm Tìm nhiệt độ cao mà khối khí đạt q trình biến đổi? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Phân tích chuyển động rơi tự từ A đến B thành thành phần: + Chuyển động nhanh dần theo phương Oy với gia tốc a y  g cos 300   m / s  + Chuyển động nhanh dần theo phương Ox với gia tốc a x  g sin 300   m / s  + Gọi v vận tốc chạm vào điểm B, đó: v  2gh  2m / s + Phân tích v thành thành phần: Vx  vsin 300  1m / s Vy  v cos 300  m / s + Sau va chạm trực diện đàn hồi với mặt phẳng nằm ngang, thành phần Vy đổi hướng Vx giữ ngun khơng đổi + Thời gian chuyển động từ B đến C gấp đôi thời gian chuyển động từ B đến M vy 3 t    s  g 10 3   0, 6464  m  + Thời gian chuyển động từ B đến C là: BC  v x t  a x t  25 Câu 2: + Sau thời gian chuyển động t, xe (1) đến M xe (2) đến N + CM  AC  s1  50  2t  m  + CN  BC  s  50  4t  m  + Khoảng cách hai xe lúc đó: MN  CM  CN  2.CM.CN.cos 600    50  2t    50  4t    50  2t  50  4t  0,5 2 625  625     2500  300t  12t  12  t  25t    12  t  12,5    12    + Khoảng cách hai xe nhỏ t = 12,5s + Đến xe thứ đến giao điểm C xe chuyển động hết 25(s) Do đó, thời gian xe chuyển động từ lúc khoảng cách hai xe ngắn đến xe thứ đến C 12,5(s) Câu 3: + Sau va chạm mềm với bậc thềm, thành phần vận tốc v1 bị triệt tiêu, lại thành phần v với v2  v.sin  , với  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 góc tạo phương ngang với đoạn thẳng nối tâm vành bậc thềm R h Do v2  v (1) R + Xét chuyển động vành từ sau va chạm với bậc thềm đến vành lên thềm Theo định luật 1 bảo toàn năng: mg.R  mv22  mg  R  h   mV (2) 2 với V vận tốc vành lên thềm + Thế (1) (2) để ý V  ta kết quả: v  Câu 4: Gọi 2gh h 1 R chiều dài + Xét trường hợp cân dầu Chọn trục quay qua đầu A Vì cân nên theo quy tắc momen lực: MP  MFA  P.AG  FA AM (M tâm thanh)  P  D1.V1 ( V1 thể tích nửa AB ngập chất lỏng) (1)  P  D1.V1.1,5 + Xét trường hợp cân chất lỏng khối lượng riêng D2 5 Tương tự: M P  M FA  P  FA '.AM '  P  D V2  P.D V2 2 ( V2 thể tích phần ngập chất lỏng AB, với V2  1,5V1 ) (2) 5 + Từ (1) (2) ta có: D1.V1.1,5  D V1  D1.V1.1,5  D 1,5V1 4  D2  0,8D1  0,8.800  640kg / m Câu 5: Gọi V vận tốc m1 sau va chạm đàn hồi với vật m + Ta có: V  2mv  1,5.v m  m1 (1) + Xét khối m1 sau tương tác: P1  T1.m1 V2 + Xét khối m2 : P2  N  T2  (2) (3) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Từ (1) (2): P1  P2  N  m1 V2  N  P1  P2  m1 V2 Câu 6: Phương trình miêu tả thay đổi áp suất p theo thể tích V là: p  a.V  b d  Vì đường thẳng (d) qua điểm (30 lít, atm) (10 lít, 10 atm) nên: (1)  30.a  b (2) 15  10.a  b + Từ (1) (2): 20.a  10  a  0,5 (lít/atm) + Từ (1): b  20  atm  Do đó, phương trình đường thẳng (d) là: p  0,5V  20  atm  với V(lít) (3) + Theo phương trình Mendeleep – Clapeyron: p (4) p.V  RT  T  V R + Thế (3) vào (4) ta được: 39 T 0,5V  20V    0,5V  20V   K   R 39  39 Tmax   200  975K 4a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... 5atm ; V2  10 lít p2  15atm Tìm nhiệt độ cao mà khối khí đạt q trình biến đổi? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com –... lại thành phần v với v2  v.sin  , với  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 góc tạo phương... với vật m + Ta có: V  2mv  1,5.v m  m1 (1) + Xét khối m1 sau tương tác: P1  T1.m1 V2 + Xét khối m2 : P2  N  T2  (2) (3) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên nguyễn văn ninh phú yên file word có lời giải chi tiết , Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên nguyễn văn ninh phú yên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay