Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên nguyễn thị minh khai sóc trăng file word có lời giải chi tiết

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:10

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 THPT CHUYÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAISÓC TRĂNG Câu 1: (5 điểm) Một vật ném lên từ mặt đất với vận tốc V0  10m / s hợp với phương nằm ngang góc   300 cách vị trí ném theo phương nhang đoạn l tường thẳng đứng (hình 1), vật va chạm với tường tuyệt đối đàn hồi Lấy g  10m / s a Tìm l để vật chạm đất cách O đoạn ngắn b Tìm l để vật chạm đất cách O đoạn lớn Câu 2: (5 điểm) Một nêm A khối lượng m1  5kg , góc nghiêng   300 , chuyển động tịnh tiến không ma sát mặt sàn nhẵn nằm ngang Một vật B khối lượng m2  1kg , đặt nêm kéo sợi dây vắt qua ròng rọc cố định gắn với nêm (Hình 2) Lực kéo F phải độ lớn để vật B chuyển động lên theo mặt nêm? Khi F = 10N, gia tốc vật nêm bao nhiêu? Bỏ qua ma sát, khối lượng dây ròng rọc g  10m / s Câu 3: (5 điểm) Cho hệ hình vẽ Quả cầu khối lượng m bán kính R đặt tiếp xúc với vật đỡ A cố định, vật đỡ B chuyển động thẳng với vận tốc V Bỏ qua ma sát lực cản Hãy xác định áp lực cầu tác dụng lên giá đỡ cố định A vào thời điểm khoảng cách hai điểm tiếp xúc A B AB  R Cho lúc đầu hai vật đỡ gần Câu 4: (5 điểm) Hai cứng không khối lượng, chiều dài L nối với lề khơng ma sát khối lượng m Ở đầu gắn hai cầu nhỏ khối lượng m 2m Hệ thống ban dầu đặt thẳng đứng sàn nhẵn nằm ngang cho cứng vng góc với sàn hình Do bị đụng nhẹ hai cầu trượt xa nằm mặt phẳng thẳng đứng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 a Tính vận tốc vật thời điểm góc hai 90 b Vận tốc lề m lúc bắt đầu chạm sàn Câu 5: (5 điểm) Một mol khí tưởng nguyên tử giữ xilanh cách nhiệt nằm ngan pittông P cách nhiệt Pittông P gắn vào đầu lò xo L Lò xo L nằm dọc theo trục xilanh, đầu lò xo L gắn vào cuối xilanh (Hình 5) Trong xilanh, ngồi phần chứa khí chân khơng Ban đầu, giữ cho pittơng P vị trí lò xo khơng biến dạng, khí xilanh áp suất P1 nhiệt độ T1 Thả cho pittông chuyển động thấy khí giãn ra, đến trạng thái cân cuối thể tích khí 1,5 lần thể tích khí ban đầu a Tìm nhiệt độ T2 áp suất P2 khí b Áp dụng số: P1  kPa; T1  340K Câu 6: (5 điểm) Một mol khí tưởng biến đổi từ trạng thái (1) sang (2) theo trình đồ thị T  f  V  đường cong parabol kéo dài qua gốc toạ độ hình Tính cơng mà khí nhận sinh từ trạng thái (1) tới nhiệt độ đạt cực đại Cho biết: T1  T2  300K; V1  4l , V2  8l http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: a Trong hệ quy chiếu Oxy, chọn gốc thời gian khí ném thì:   1   2  v x  v cos  5  x  3t    v y  v sin   gt   10t  y  5t  5t Khi chạm tường x = Từ (2) suy t  Suy v y   (với điều kiện  x m  ) Thay vào (2 – 2): y   15   3 Vận tốc trước va chạm v hợp với phương ngang góc  có: v 5  2    5    tan   3 7,5  Sau va chạm v ' đối xứng với v qua tường Chọn hệ toạ độ x’O’y’ gốc thời gian lúc va chạm, biến thời gian t’ sai va chạm vật chuyển động có:  x '  3t '     y '     t ' 5t 3       ta phương trình: chạm đất y '     15      5t    0  t '  15  3  3  Giải phương trình ta được: t '   x 'm   b Vật cách vị trí ném: d   x 'm   (có nghĩa vật chạm tường độ cao cực đại, sau chạm tường vật chuyển động vị trí cũ) Vậy d  d max    (đây tầm xa vật khơng tường) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: Gọi a1 , a gia tốc nêm A vật B Chọn hệ quy chiếu xOy gắn với mặt sàn Gọi N phản lực nêm lên vật N1 lực vật tác dụng lên nêm  N1  N  N  Áp dụng định luật II Niuton cho vật nêm: F  Fcos   N1 sin   m1a1 (1) Fcos   N sin   m2a 2x (2) Fsin   N2 cos   m2g  m2a 2y (3) Mặt khác, gọi a 21 gia tốc vật nêm ( a 21 song song với mặt nêm chiều lên), ta có: a  a 21  a1 (4) hay a 2x  a 21 cos   a1 (5) a 2y  a 21 sin  (6) Từ (6) (7), suy ra: a 2y   a 2x  a1  tan  (7) Từ (1), (2), (3) (7) ta tìm được: a1  F 1  cos    m2g sin .cos  a 2x  a 2y  m1  m2 sin  F  m sin   m1 cos    m1m 2g sin .cos  m  m1  m sin   Fcos  m   m 1  cos     m 2g  m1  m  sin .cos  tan  m  m1  m sin   Muốn cho vật dịch chuyển lên ta phải hai điều kiện: a 2y   F  m2g  m1  m2  sin  m1  m2 1  cos   N   F  m1 cos  1  cos   sin  Kết hợp lại ta có: m g  m1  m2  sin  m1 cos  Thay số ta được: 646N  F  5,84N F m1  m 1  cos   1  cos   sin  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nếu F  m2g  m1  m2  sin   5,84N a 21  : vật đứng yên so với nêm chuyển động với m1  m2 1  cos   nêm với gia tốc a1  0,975m / s Khi F = 10N, a1  1, 08m / s ; a 2x  4,56m / s ; a 2y  2, 03m / s từ a  4,99m / s2 Câu 3: Quả cầu m quay cung tròn tâm A bán kính R Vật B sang trái đoạn X khối tâm O cầu di chuyển theo phương OX đoạn X , đồng thời X di chuyển theo phương OY đoạn Y   vận tốc cầu thời điểm là: tg V  VX  V  VO  VX2  VY2   V 2sin  VY  2tg  Khi sin   2 (1) với sin    R 2 N B  AO Phương trình động lực học theo phương OA cầu quay tròn quanh A lúc đó: P cos   N A  ma ht  mVO2 (2) R   m V2 V2   g  Từ (1), (2)  N A  Q A  m  g cos      4R sin    R   Câu 4: a Áp dụng ĐLBT có: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 mgL  mgL mV12 2mV22 mV32    2 2   V12  2V22  V32  gL   (1) + Do khoảng cách hai vật khơng đổi nên hình chiếu vecto vận tốc vật lên phương 3-1 phải hay: V1 cos 45  V3Y cos 45  V3X cos 45  V1  V3Y  V3X (2) + Do khoảng cách hai vật khơng đổi nên hình chiếu vecto vận tốc vật lên phương 3-2 phải hay: V2 cos 45  V3Y cos 45  V3X cos 45  V2  V3Y  V3X (3) + Áp dụng ĐLBT động lượng theo phương OX có:  mV1  2mV2  mV3X  V3X  V1  2V2 (4) 2 Với V32  V3X  V3Y (5)    2 V  V  gL  12   2  gL Từ 1  3    V2  20   17  17  V  V  gL  3 60      b Khi lề chạm sàn V3X   V1  V2  (do cứng nên hình chiếu vecto vận tốc vật lên phương phải nhau)  V3  V3Y mV32 Áp dụng ĐLBT có: mgL   V3  2gL Câu 5: a Gọi k độ cứng lò xo, S tiết diện xilanh (cũng tiết diện pittông), x độ dời pittơng từ vị trí cân ban đầu đến vị trí cân cuối Theo nguyên I, Q = 0, ta có: U  A  A ' (1) Với A cơng khí nhận được, A’ cơng khí sinh http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Độ biến thiên nội khí là: U  C v  T2  T1   R  T2  T1  (2) kx (3) Khi pit tông cân vị trí cuối cùng, ta có: P2 S  k.x (4) Và: V2  1,5V1  V1  x.S  x.S  0,5V1 hay V2  3x.S (5) Công A’ mà khí sinh nén lò xo đoạn x: A '  V 1 1 Thay (4) (5) vào (3), ta có: A '  k.x  k.x.x  P2 S  P2 V2 2 3.S Từ phương trình Clapayron-Mendeleep: P2 V2  n.R.T2  R.T2  A '  R.T2 Từ rút ra: T2  15 T1 16 Từ phương trình trạng thái P2 V2 P1V1  suy giá trị P2 T2 T1 15 T1 PVT 16  0, 625P P2  1  T1V2 T1.1,5V1 P1V1 b Áp dụng số: T2  15 15 T1  304  285K; 16 16 P2  0, 625P1  3, 75 kPa Câu 6: Do đồ thị qua gốc toạ độ: T  aV  bV (1) T  aV1  bV1 Xét trạng thái (1) (2):  T2  aV2  bV2 K  a  9,375 l  b  112,5 K  l Thể tích ứng với nhiệt độ cực đại: V0   Nhiệt độ cực đại: T0   b  6l 2a  b2    337,5K 4a 4a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phương trình trạng thái cho mol khí: pV  RT (2) Kết hợp với (1) suy p  RaV  Rb nên đồ thị hệ trục p-V dạng hình vẽ Cơng mà khí nhận làm giãn thể tích khí  V0  V1  nên A > A diện tích tam giác (lKM) nên: A  0,5  p1  p  V0  V1  Dựa vào (2) suy p1  6,15atm p0  4, 6125atm để tính A  0,5  6,15  4, 6125 1.0,3.105    10 3  1090  J  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ...  8l http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: a Trong hệ quy chi u Oxy, chọn... nguyên lý I, Q = 0, ta có: U  A  A ' (1) Với A cơng khí nhận được, A’ cơng khí sinh http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com...  4R sin    R   Câu 4: a Áp dụng ĐLBT có: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 mgL  mgL
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên nguyễn thị minh khai sóc trăng file word có lời giải chi tiết , Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên nguyễn thị minh khai sóc trăng file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay