Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên lê quý đôn bình định file word có lời giải chi tiết

6 50 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:09

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 THPT Q ĐƠNBÌNH ĐỊNH Câu 1: (5 điểm) Trên quãng đường S định, chất điểm chuyển động nhanh dần không vận tốc ban đầu với gia tốc a thời gian T Tính thời gian chất điểm chuyển động quãng đường chuyển động chất điểm luân phiên chuyển động với gia tốc a thời gian T1  0,1T chuyển động thời gian T2  0,05T Câu 2: (5 điểm) Cho hệ hình vẽ, sợi dây dài 2L (khối lượng khơng đáng kể không đàn hồi) Một đầu buộc chặt vào A, đầu nối với m2 , m2 di chuyển không ma sát dọc theo Tại trung điểm I dây gắn chặt vật m1 Ban đầu giữ m2 đứng yến, dây hợp với phương ngang góc  Xác định gia tốc m2 sau thả xác định lực căng dây Câu 3: (5 điểm) Thanh đồng chất OA trọng lượng P quay quanh điểm O tựa điểm B lên cầu đồng chất C trọng lượng Q, bán kính R treo vào trục O, nhờ dây OD dài bán kính R cầu Cho góc BOC    300 Tính góc nghiêng  dây OD hợp với đường thẳng đứng hệ cân Câu 4: (5 điểm) Trên mặt bàn nằm ngang miếng gỗ khối lượng m, tiết diện hình (hình chữ nhật chiều cao R bị kht bỏ ¼ hình tròn bán kính R) Ban đầu miếng gỗ đứng n Một bi sắt khối lượng với miếng gỗ chuyển động với vận tốc v đến đẩy miếng gỗ Bỏ qua ma sát sức cản khơng khí Gia tốc trọng trường g http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 a Tính thành phần nằm ngang v x thẳng đứng v y bi tới điểm B miếng gỗ Tìm điều kiện để bi vượt qua B b Giả thiết điều kiện vượt qua B thỏa mãn Trong gia đoạn bi miếng gỗ chuyển động nào? Tìm vận tốc cuối hai vật c Áp dụng số: v0  5m / s; R  0,125m; g  10m / s2 Tính độ cao tối đa mà bi đạt (tính từ mặt bàn) Câu 5: (5 điểm) Một xilanh nằm ngang, bên pittơng ngăn xilanh thành hai phần: phần bên trái chứa khí tưởng đơn ngun tử, phần bên phải chân khơng Hai lò xo độ cứng k1 k gắn vào pittơng đáy xilanh hình vẽ Lúc đầu pittơng giữ vị trí mà hai lò xo chưa bị biến dạng, trạng thái khí lúc  P1 , V1 , T1  giải phóng pittơng pittơng vị trí cân trạng thái khí  P2 , V2 , T2  với V2  3V1 Bỏ qua lực ma sát, xilanh, pittơng, lò xo cách nhiệt Tính tỉ số P2 T P1 T1 Câu 6: (5 điểm) Một khối khí Hêli xilanh pit tơng di chuyển Người ta đốt nóng khối khí điều kiện áp suất khơng đổi, đưa khí từ trạng thái tới trạng thái Cơng mà khí thực q trình A12 Sau đó, khí bị nén theo q trình 2-3, áp suất p tỷ lệ thuận với thể tích V Đồng thời khối khí nhận công A '23  A '23   Cuối khí nén đoạn nhiệt trạng thái ban đầu Hãy xác định công A 31 mà khí thực q trình Tính hiệu suất chu trình này, biết V2  V1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Gọi n: số lần chất điểm chuyển động với thời gian T2 aT Khi vật chuyển động nhanh dần suốt quãng đường: S  Khi vật chuyển động luân phiên nhanh dần đều, thẳng thì: (1)   a   a  a   a    S   T12  v1T2    T12  v1T1   v 2T2    T12  v 2T1   v3T2     T12  v n 1T1   v n T2  2             a   a  a   a      T12  aT1T2    T12  aT1T1   2aT1T2    T12  2aT1T1   3aT1T2     T12   n  1 aT1T1   naT1T2  2           aT  1      2n  1   aT1T2 1    n  aT  n  n  1   n  (2)    100 100  Từ (1) (2)  3n  n  200   n  Vậy thời gian chất điểm chuyển động:  t   T1  T2   1, 2T Câu 2: Ngay sau thả m2 chịu tác dụng lực Q , P2 , T3 ; m1 chịu tác dụng lực T1 , T2 , P1 Khi m2 chuyển động sang trái, thành phần gia tốc theo phương ngang a Vật m1 chuyển động tròn quanh A Ngay sau thả m2 ra, gia tốc m1 theo phương hướng tâm không   V12 a   V1   Vậy m1 thành phần gia tốc theo phương tiếp tuyến a  1n R   Chọn hệ trục Oxy hình vẽ Do khối lượng dây không đáng kể nên T2  T3   Trên phương dây treo, ta có: a cos   a1 cos   2  2  (1)  a  2a1 sin  Áp dụng định luật II Niuton cho vật T1  T2  P1  m1 a1  T3  P2  Q  m a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chiếu lên trục Ox Oy, ta được:  T1  T2  cos   m1a1x  m1a1 sin     T1  T2  sin   P1  m1a1 cos  T cos   T cos   m a 2  (2) Giải hệ (1) (2), ta được: m1g cos   a1  m  4m sin    a  2a sin   m1g sin 2  m1  4m sin    m1  2m  m1g sin  T1  m1  4m sin    T  T  2m a tan   2m1m g sin   m1  4m sin  Câu 3: - Điều kiện cân momen lực cầu tâm quay O Q.CH  N.OB  Q.2R sin   N.2R cos  Qsin  2Qsin  (1)  cos  - Điều kiện cân momen lực OA tâm quay O N N.OB  P.OH '  P.OB.sin  300     N  P.sin  300    (2) Từ (1) (2): P.sin  300     2Qsin  P  tan   4Q  3P Câu 4: a Áp dụng BTĐL chiếu hệ thức vecto xuống phương ngang: v (1) mv0  2mv x  v x  với v x thành phần theo phương ngang vận tốc bi vận tốc miếng gỗ sau tiếp xúc - Áp dụng BTCN hệ bi + miếng gỗ: mv02  mv 2x mv y  mv 2x    mgR    2   Từ (1) (2) rút ra: v y  (2) v02  2gR - Điều kiện để bi vượt qua B: v y   gR b Khi điều kiện v  gR thỏa mãn sau bi tới B, + miếng gỗ chuyển động theo phương ngang với vận tốc v x + Còn bi vạch parabol, xét hệ quy chiếu đứng yên gắn với mặt đất + Còn xét hệ quy chiếu gắn với miếng gỗ bi vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v y , nên cuối bi lại rơi xuống đến điểm B miếng gỗ Sau rơi xuống tới điểm B miếng gỗ bi trượt xuống theo cung BA miếng gỗ đẩy miếng gỗ nhanh http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - giả sử tới A bi vận tốc v1 , miếng gỗ vận tốc v áp dụng BTĐL BTCN: mv  m  v1  v  mv 02 mv12 mv 22   2 Từ rút phương trình v12  v1v0  - Phương trình nghiệm v1  v1  v0 + Ta loại nghiệm v1  v0 điều xảy (do v khác không) - Như trở lại A vận tốc bi v1  Hòn bi đứng yên, miếng gỗ chuyển động với vận tốc ban đầu bi: v  v0 (Như tượng xảy giống va chạm đàn hồi hai vật khối lượng) c Xét hệ qui chiếu đứng yên với mặt đất, sau bi tới B vạch parabol v02 Tại B: v y   2gR  10m / s - Gọi h chiều cao đỉnh parabol bi vạch sau rời khỏi B, ta h  v 2y 2g  0,5m Vậy độ cao tối đa mà bi đạt là: H  h  R  0, 635m Câu 5: V2  V1 2V1  S S 2V x Điều kiện cân pittông: P2S   k1  k  x  P2   k1  k    k1  k  21 S S P V PV P P T P Phương trình trạng thái cho khối khí bên phải: 2  1     T2 T1 T2 T1 T1 P1 Khi pittông cân bằng, độ biến dạng lò xo x: x  (1) (2) Hệ không trao đổi nhiệt: Q  U  A   A  U  V12 A  W  k  k x  k  k     t 2  S2 Mà  U    PV    P V  P V    3P  P  V 2 1 1  2 V12 V 3 (3)    3P2  P1  V1   k1  k  21    3P2  P1  S S P 3 T Thay (1) vào (3) ta được: P2    3P2  P1   11P2  3P1   ;  P1 11 T1 11   k1  k  Câu 6: Trong q trình đẳng áp 1-2, cơng khối khí thực là: A12  vR  T2  T1  Trong trình 2-3, trình đa biến với số đa biến n  1 vRT vR  T3  T2  vR  T2  T3  (2) A '23    n 1 n 1 Trong q trình đoạn nhiệt 3-1, cơng mà khối khí sinh là: A31  vR  T3  T1  (1) (3) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  A12  2A '23  2R  T2  T3   T2  T3  Q' Q' Ta      23    1 Q1 Q12 2,5R  T2T1   T2  T1  Từ (1), (2) (3) suy A31  Mà 1-2: đẳng áp nên T2 V2   T1 V1 2-3: đa biến với n  1 3-1: đoạn nhiệt với   nên 2 2 2 2   T2 V2  T3V3 T2 V2  T3V3   1 1 2/3 2/3 T1V1  T3V3 T1V1  T3V3    V 2 T     V2  T2 T    1/4 2 T3  T1   V3   V3 V2  T3 T3             T2 T1  T3   V1   V2 V1  Hiệu suất chu trình là:       1/4     1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... nhanh http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - giả sử tới A bi có vận tốc v1 , miếng gỗ có vận tốc... Hãy xác định cơng A 31 mà khí thực q trình Tính hiệu suất chu trình này, biết V2  V1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  A12  2A '23  2R  T2  T3   T2  T3  Q' Q' Ta có  
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên lê quý đôn bình định file word có lời giải chi tiết , Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên lê quý đôn bình định file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay