Đề thi thử THPTQG trung gĩa hà nội lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 30 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đề thi có trang) Mơn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Một máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực từ Khi rơto quay với tốc độ n vòng/s tần số dòng điện phát n n pn A B C pn D 60p p 60 Sóng có tần số 160 kHz A hạ âm B siêu âm C âm nghe D nhạc âm Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A R  L  B ω2LCR – = C C ω LC – = D ω2LC – R = Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(ωt) x2 = Asin(ωt) hai dao động A pha B lệch pha π/3 C ngược pha D lệch pha π/2 Tia X ứng dụng sau đây? A Chữa bệnh ung thư B Tìm bọt khí bên vật kim loại C Chiếu điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiếu xiên góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước B Chiếu vng góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước C Chiếu vng góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước D Chiếu xiên góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K êlectron nguyên tử hidro r0 Khi êlectron chuyển động quỹ đạo O bán kính A 25r0 B 16r0 C 5r0 D 4r0 Một lắc lò xo có k = 20 N/m dao động điều hòa Khi qua li độ x = cm lực kéo A 0,4 N B - 0,4 N C - 40 N D 40 N Hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối quang phổ A vạch phát xạ B liên tục C vạch hấp thụ D đám hấp thụ Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng n khơng khí A tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Mạch dao động LC thiết bị phát sóng điện từ có L = μH C = 1,5 pF Mạch dao động phát sóng điện từ có bước sóng A 3,26 m B 2,36 m C 4,17 m D 1,52 m Một sóng truyền mơi trường với vận tốc 110 m/s có bước sóng 0,5 m Tần số sóng v f  A 27,5 Hz B 440 Hz C 55 Hz D 220 Hz  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C B C D D D A B A D B D Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Hai nguồn A, B mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 2cos(40t) cm Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn định, mặt chất lỏng có đường dao động với biên độ cực đại khoảng cách hai đường đo dọc theo A, B 7,2 cm Tốc độ truyền sóng A 16 cm/s B 36 cm/s C 32 cm/s D 18 cm/s Theo nội dung thuyết lượng tử, phát biểu sau sai? A Photon tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Trong chân không, photon bay với vận tốc c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Photon ánh sáng đơn sắc khác có lượng khác D Năng lượng photon không đổi truyền chân không Điện tiêu thụ đo A vôn kế B Ampe kế C Công tơ điện D Tĩnh điện kế Một chất điểm dao động tắt dần Đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ B Động C Tốc độ D Thế Một biện pháp làm giảm hao phí điện đường dây tải điện truyền tải điện xa áp dụng rộng rãi A giảm tiết diện dây truyền tải điện B tăng chiều dài đường dây truyền tải điện C giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện D tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện Công thức định luật Farađây tượng điện phân AIn AIt nF At A m  B m  C m  D m  AIt nF nF tF Chọn phát biểu sai nói lực Lorenxơ? Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động với vận tốc v từ trường có vectơ cảm ứng từ B tỉ lệ với A độ lớn điện tích hạt B độ lớn vận tốc hạt C độ lớn cảm ứng từ D góc hợp v B Điện tích mạch LC dao động điều hòa với chu kỳ T = 10-6s, khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường A 5.10-7s B 2,5.10-7s C 2,5.10-5s D 10-6s Trong mạch dao động điện từ tự do, độ tự cảm cuộn cảm tăng lần điện dung tụ điện giảm lần chu kì dao động riêng mạch A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm Cảm kháng, dung kháng mạch ZL ZC Tổng trở mạch A Z = R + ZL - ZC B Z  R  (ZL  ZC )2 C Z = R + ZL + ZC Câu 23: Câu 24: Câu 25: B A C A D C D B B D D Z  R  (ZL  ZC )2 Một lắc lò xo nằm ngang có tần số góc dao động riêng  = 10π rad/s Tác dụng vào vật B nặng theo phương trục lò xo, ngoại lực biến thiên Fn = F0cos(20πt) N Sau thời gian vật dao động điều hòa với biên độ cm Tốc độ cực đại vật là: A 50π cm/s B 100π cm/s vmax  cb A C 25 cm/s D 50 cm/s Gọi h, c số Plăng tốc độ ánh sáng chân không Một kim loại có cơng D A giới hạn quang điện hc A 0  h B 0  hA C 0  A D 0  A cA c hc Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơigia tốc trọng trường g Chu kì dao D động riêng lắc đơn g g l l A B 2π C D 2π 2π l 2π g g l Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: Một động điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW có hiệu suất 80% Trong 30 phút, động sinh công học A 2,70.106 J B 3,6.104 J C 2,16.106 J D 4,50.104 J Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm So với điện áp hai đầu mạch cường độ dòng điện mạch   A sớm pha B trễ pha 2 C ngược pha D pha Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau đúng? A Sóng điện từ khơng mang lượng B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng dọc D Trong sóng điện từ, điện trường từ trường điểm ln biến thiên điều hòa lệch pha 0,5π Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với môi trường chiết suất nhỏ A xảy tượng phản xạ tồn phần B khơng thể có tượng phản xạ toàn phần C tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới 00 D ln ln xảy tượng phản xạ tồn phần Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1,5 mm Khi chiếu vào hai khe chùm xạ có bước sóng  = 400 nm hai vân sáng bậc cách 1,92 mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát A 1,2 m B 2,4 m C 1,8 m D 3,6 m Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính thấu kính A hội tụ để nhìn rõ vật gần B hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực C phân kì để nhìn rõ vật sát mắt D phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vào vặt nhỏ A có khối lượng 250 g; vật A nối với vật nhỏ B có khối lượng 250 g sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, khơng dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 10 cm thả nhẹ để vật B lên với vận tốc ban đầu không Bỏ qua lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần A 21,6 cm B 19,1 cm C 22,5 cm D 20,0 cm Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 dao động toàn phần tính kết t = 20,102  0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L = 1,000  0,001(m) Lấy 2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,988  0,144 (m/s2) B 9,899  0,142 (m/s2) C 9,899  0,275 (m/s2) D 9,988  0,277 (m/s2 Theo Bo, nguyên tử hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Chuyển động có hướng điện tích qua tiết diện dòng điện chuyển động electron quanh hạt nhân dòng điện – gọi dòng điện nguyên tử Khi electron chuyển động quỹ đạo L dòng điện ngun tử có cường độ I1, electron chuyển động quỹ đạo N dòng điện ngun tử có cường độ I2 Tỉ số I2/I1 A 1/16 B 1/8 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C B B A D A D B C B Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: C 1/2 D 1/4 Đặt điện áp u  U 2cos(50t) V vào đoạn mạch AB C R M L,r A B hình vẽ: điện trở R = 80 , tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn dây không cảm Điều chỉnh C F điện áp hiệu dụng hai đầu MB có giá trị nhỏ 72 V Nối tắt tụ điện 4800 cơng suất tiêu thụ mạch 184,32 W Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 185 V B 300 V C 210 V D 155 V Đặt điện áp u = U0cos(t) (U0,  không đổi) vào đoạn UL(V) cos mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C 220 cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng U L hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cos đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 220 V L B 185 V O C 240 V D 170 V Tại thời điểm t = đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên với tần số 8Hz Gọi P, Q hai điểm nằm sợi dây cách O 2cm 4cm Biết tốc độ truyền sóng dây 24 (cm/s), coi biên độ sóng không đổi truyền Biết vào thời điểm t  s ba điểm O, P, Q tạo thành tam giác vuông P Độ lớn 16 biên độ sóng gần với giá trị giá sau đây? A cm B 3,5 cm C cm D 2,5 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức uR  50 cos(2 ft   )(V ) Vào thời điểm t điện áp tức thời hai đầu A B A D đoạn mạch hai đầu điện trở có giá trị u  50 2V uR  25 2V Xác định điện áp hiệu dụng hai tụ điện A 50V B 60 3V C 100 V D D Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Chọn hệ trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, O trục Cho M dao động điều hòa trục Ox ảnh M’của M dao động điều hòa trụ O’x’ song song chiều Ox Đồ thị li độ dao động M M’ hình vẽ Tiêu cự thấu kính A f = 90 cm B f = 20 cm C f = 12m D f = 18 cm Hết - - - - - - - - - - - - - - - - - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đề thi có trang) Mơn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: D Câu 7: A Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: D Câu 11: B Câu 12: D Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: C Câu 16: A Câu 17: D Câu 18: C Câu 19: D Câu 20: B Câu 21: B Câu 22: D Câu 23: B Câu 24: D Câu 25: D Câu 26: C Câu 27: B Câu 28: B Câu 29: A Câu 30: D Câu 31: A Câu 32: D Câu 33: B C B C D D D A B A D B   3.108.2 LC f   D v  B  7, 2cm    1,8cm ; v   f A C A D C D B T' T  T  2 LC t  A  0,8.P.t 6i  1,92mm  i  0,32mm  D  ia B D B D D C B B A D A  Chọn chiều dương trục tọa độ hướng theo phương thẳng đứng từ xuống (m  mB ).g Vị trí cân A+B xác định lo  A =0,05m=5cm, kéo vật B xuống k 10cm>5cm Xét vật B, chịu tác dụng lực căng dây trọng lực P ta có T  P  mB a  mB ( g  a) ; dây Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D B bị trùng T=0 =>a=g;   k g  10 2rad / s ; a   x  x    0, 05m  5cm ; mA  mB  vật A gắn với lò xo dao động với biên độ A '  Câu 34: C Câu 35: B Câu 36: A  2,5  v2 ( vị trí cân  A2 có vật A cao VTCB có A B 2,5 cm); với v   A2  x2  50 6cm / s ; k A   20rad / s mA Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần ( A đến vị trí biên trên) S=15cm+A’-2,5cm=19,11cm C 4 l 4.10.1 g 2T l     g  0, 2748309 g   9,89877 s 2, 01022 g T l T2 B (22 ro )3 r13 e e2 m.4 r I T1  2  ;     I  ; k  m.aht  m. r  m  r  T   I1 T2 r23 (42 ro )3 T r ke2  T  A =96Ω, điện áp hiệu dụng UMB có giá trị nhỏ ZL=ZC=96Ω C Ur U r  72   72 (1) Rr 80  r U  80  r  U (R  r) Khi nối tắt tụ ta có (2) P ( R  r )2  Z L2 80  r   962 ZC  Giải hệ (1) (2) ta tìm U=192 (V) Câu 37: B cos max  Khi UL=ULmax cos = Và U Lmax   220  Câu 38: A B R = Z R  R  ZC2  R2    ZC   ZC  = R R2  = R ZC2 1+ R ZC2 =0,8  R  (1) ZC U R  ZC2  220 (2) R U 16 R R2   U  U  132V => U o  132  186,67619(V ) R A v  s  s , sau thời gian  3cm ; Thời gian sóng truyền từ O đến Q 24 16 f t  s sóng truyền qua điểm Q Viết phương trình sóng điểm O, P Q ta : 16  11  19     uo  Acos 16 t-  cm; uP  Acos 16 t cm; uQ  Acos 16 t cm 2      A A s vào ta có uO=0; uP=  Thay t= uQ= 16 Chọn hệ trục tọa độ có gốc O trùng với điểm O, trục tung trùng với phương dao động, trục  A 3 hoành trùng với phương sợi dây duỗi thẳng ta có tọa độ O(0,0); P  2;   ;    Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  A 3 Q  4;    Theo tam giác OPQ vng P nên ta có A2 A2 OP  PQ  OQ     A2  16   A  cm =1,632993162cm 4 Câu 39: D D Câu 40: D  u   u  Ta có uc=u-ur= 75 (V); sau áp dụng  R    C    U oC  U C  50 3(V )  U oR   U OC  f f k=        f  18cm d f 30  f Hết - - - - - - - - - - - - - - - - - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đề thi có trang) Mơn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Một máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực từ Khi rơto quay với tốc độ n vòng/s tần số dòng điện phát n n pn A B C pn D 60p p 60 Sóng có tần số 160 kHz A hạ âm B siêu âm C âm nghe D nhạc âm Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A R  L  B ω2LCR – = C C ω LC – = D ω2LC – R = Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(ωt) x2 = Asin(ωt) hai dao động A pha B lệch pha π/3 C ngược pha D lệch pha π/2 Tia X ứng dụng sau đây? A Chữa bệnh ung thư B Tìm bọt khí bên vật kim loại C Chiếu điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiếu xiên góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước B Chiếu vng góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước C Chiếu vng góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước D Chiếu xiên góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K êlectron nguyên tử hidro r0 Khi êlectron chuyển động quỹ đạo O bán kính A 25r0 B 16r0 C 5r0 D 4r0 Một lắc lò xo có k = 20 N/m dao động điều hòa Khi qua li độ x = cm lực kéo A 0,4 N B - 0,4 N C - 40 N D 40 N Hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối quang phổ A vạch phát xạ B liên tục C vạch hấp thụ D đám hấp thụ Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng n khơng khí A tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Mạch dao động LC thiết bị phát sóng điện từ có L = μH C = 1,5 pF Mạch dao động phát sóng điện từ có bước sóng A 3,26 m B 2,36 m C 4,17 m D 1,52 m   3.10 2 LC Một sóng truyền môi trường với vận tốc 110 m/s có bước sóng 0,5 m Tần số v f  sóng A 27,5 Hz B 440 Hz C 55 Hz D 220 Hz  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C B C D D D A B A D B D Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Hai nguồn A, B mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 2cos(40t) cm Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn định, mặt chất lỏng có đường dao động với biên độ cực đại khoảng cách hai đường đo dọc theo A, B 7,2 cm Tốc độ truyền sóng A 16 cm/s B 36 cm/s C 32 cm/s D 18 cm/s   7, 2cm    1,8cm ; v   f Theo nội dung thuyết lượng tử, phát biểu sau sai? A Photon tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Trong chân không, photon bay với vận tốc c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Photon ánh sáng đơn sắc khác có lượng khác D Năng lượng photon không đổi truyền chân không Điện tiêu thụ đo A vôn kế B Ampe kế C Công tơ điện D Tĩnh điện kế Một chất điểm dao động tắt dần Đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ B Động C Tốc độ D Thế Một biện pháp làm giảm hao phí điện đường dây tải điện truyền tải điện xa áp dụng rộng rãi A giảm tiết diện dây truyền tải điện B tăng chiều dài đường dây truyền tải điện C giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện D tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện Công thức định luật Farađây tượng điện phân AIn AIt nF At A m  B m  C m  D m  AIt nF nF tF Chọn phát biểu sai nói lực Lorenxơ? Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động với vận tốc v từ trường có vectơ cảm ứng từ B tỉ lệ với A độ lớn điện tích hạt B độ lớn vận tốc hạt C độ lớn cảm ứng từ D góc hợp v B Điện tích mạch LC dao động điều hòa với chu kỳ T = 10-6s, khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường A 5.10-7s B 2,5.10-7s C 2,5.10-5s D 10-6s T' T t   Trong mạch dao động điện từ tự do, độ tự cảm cuộn cảm tăng lần điện dung tụ điện giảm lần chu kì dao động riêng mạch A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần T  2 LC Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm Cảm kháng, dung kháng mạch ZL ZC Tổng trở mạch A Z = R + ZL - ZC B Z  R  (ZL  ZC )2 C Z = R + ZL + ZC Câu 23: Câu 24: B A C A D C D B B D D Z  R  (ZL  ZC )2 Một lắc lò xo nằm ngang có tần số góc dao động riêng  = 10π rad/s Tác dụng vào vật B nặng theo phương trục lò xo, ngoại lực biến thiên Fn = F0cos(20πt) N Sau thời gian vật dao động điều hòa với biên độ cm Tốc độ cực đại vật là: A 50π cm/s B 100π cm/s vmax  cb A C 25 cm/s D 50 cm/s Gọi h, c số Plăng tốc độ ánh sáng chân không Một kim loại có cơng D A giới hạn quang điện Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 25: Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: hc A 0  h B 0  hA C 0  A D 0  A cA c hc Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơigia tốc trọng trường g Chu kì dao D động riêng lắc đơn g g l l A B 2π C D 2π 2π l 2π g g l Một động điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW có hiệu suất 80% Trong 30 phút, động sinh công học A 2,70.106 J B 3,6.104 J C 2,16.106 J D 4,50.104 J A  0,8.P.t Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm So với điện áp hai đầu mạch cường độ dòng điện mạch   A sớm pha B trễ pha 2 C ngược pha D pha Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau đúng? A Sóng điện từ khơng mang lượng B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng dọc D Trong sóng điện từ, điện trường từ trường điểm ln biến thiên điều hòa lệch pha 0,5π Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với môi trường chiết suất nhỏ A xảy tượng phản xạ tồn phần B khơng thể có tượng phản xạ toàn phần C tượng phản xạ tồn phần xảy góc tới 00 D ln ln xảy tượng phản xạ tồn phần Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1,5 mm Khi chiếu vào hai khe chùm xạ có bước sóng  = 400 nm hai vân sáng bậc cách 1,92 mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát A 1,2 m B 2,4 m C 1,8 m D 3,6 m ia 6i  1,92mm  i  0,32mm  D   Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính thấu kính A hội tụ để nhìn rõ vật gần B hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực C phân kì để nhìn rõ vật sát mắt D phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vào vặt nhỏ A có khối lượng 250 g; vật A nối với vật nhỏ B có khối lượng 250 g sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 10 cm thả nhẹ để vật B lên với vận tốc ban đầu không Bỏ qua lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần A 21,6 cm B 19,1 cm C 22,5 cm D 20,0 cm Chọn chiều dương trục tọa độ hướng theo phương thẳng đứng từ xuống (m  mB ).g Vị trí cân A+B xác định lo  A =0,05m=5cm, kéo vật B xuống k Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C B B A D A D B 10cm>5cm Xét vật B, chịu tác dụng lực căng dây trọng lực P ta có T  P  mB a  mB ( g  a) ; dây bị trùng T=0 =>a=g;   k g  10 2rad / s ; a   x  x    0, 05m  5cm ; mA  mB  vật A gắn với lò xo dao động với biên độ A '  Câu 34: Câu 35: Câu 36:  2,5  v2  A2 ( vị trí cân có vật A cao VTCB có A B 2,5 cm); với v   A2  x2  50 6cm / s ; k A   20rad / s mA Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần ( A đến vị trí biên trên) S=15cm+A’-2,5cm=19,11cm Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng C đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 dao động tồn phần tính kết t = 20,102  0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L = 1,000  0,001(m) Lấy 2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,988  0,144 (m/s2) B 9,899  0,142 (m/s2) C 9,899  0,275 (m/s2) D 9,988  0,277 (m/s2) 4 l 4.10.1 g 2T l    g  0, 2748309 g   9,89877 s 2, 0102 g T l T2 Theo Bo, nguyên tử hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo B dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Chuyển động có hướng điện tích qua tiết diện dòng điện chuyển động electron quanh hạt nhân dòng điện – gọi dòng điện nguyên tử Khi electron chuyển động quỹ đạo L dòng điện ngun tử có cường độ I1, electron chuyển động quỹ đạo N dòng điện ngun tử có cường độ I2 Tỉ số I2/I1 A 1/16 B 1/8 C 1/2 D 1/4 2 (22 ro )3 r13 e e m.4 r I T1  2      ; I  ; k  m.aht  m. r  m  r  T   I1 T2 r23 (42 ro )3 T r ke2  T  A Đặt điện áp u  U 2cos(50t) V vào đoạn mạch AB C R M L,r A B hình vẽ: điện trở R = 80 , tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn dây khơng cảm Điều chỉnh C F điện áp hiệu dụng hai đầu MB có giá trị nhỏ 72 V Nối tắt tụ điện 4800 công suất tiêu thụ mạch 184,32 W Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 185 V B 300 V C 210 V D 155 V =96Ω, điện áp hiệu dụng UMB có giá trị nhỏ ZL=ZC=96Ω ZC  C Ur U r  72   72 (1) Rr 80  r U  80  r  U (R  r)  P  Khi nối tắt tụ ta có (2) ( R  r )2  Z L2 80  r   962 Giải hệ (1) (2) ta tìm U=192 (V) Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 37: Đặt điện áp u = U0cos(t) (U0,  không đổi) vào đoạn UL(V) cos mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C 220 cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng U L hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cos đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 220 V B 185 V O C 240 V D 170 V B L cos max  Khi UL=ULmax cos = R = Z R  R  ZC2  R   ZC   ZC  2 Và U Lmax  = R R2  R4 ZC2 = 1+ R2 ZC2 =0,8  R  (1) ZC U R  ZC2  220 (2) R U 16 R  220  R   U  U  132V => U o  132  186,67619(V ) R Câu 38: Tại thời điểm t = đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động A lên với tần số 8Hz Gọi P, Q hai điểm nằm sợi dây cách O 2cm 4cm Biết tốc độ truyền sóng dây 24 (cm/s), coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết vào thời điểm t  s ba điểm O, P, Q tạo thành tam giác vuông P Độ lớn 16 biên độ sóng gần với giá trị giá sau đây? A cm B 3,5 cm C cm D 2,5 cm v  s  s , sau thời gian    3cm ; Thời gian sóng truyền từ O đến Q 24 16 f t  s sóng truyền qua điểm Q Viết phương trình sóng điểm O, P Q ta : 16 11   19     uo  Acos 16 t-  cm; uP  Acos 16 t cm; uQ  Acos 16 t cm  2     A A Thay t= uQ= s vào ta có uO=0; uP=  16 Chọn hệ trục tọa độ có gốc O trùng với điểm O, trục tung trùng với phương dao động, trục  A 3 hoành trùng với phương sợi dây duỗi thẳng ta có tọa độ O(0,0); P  2;  ;    A 3 Q  4;    Theo tam OP  PQ  OQ   giác OPQ vng P nên ta có 3A 3A   A2  16   A  cm =1,632993162cm 4 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với D Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 39: tụ điện có điện dung C Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức uR  50 cos(2 ft   )(V ) Vào thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch hai đầu điện trở có giá trị u  50 2V uR  25 2V Xác định điện áp hiệu dụng hai tụ điện A 50V B 60 3V C 100 V D 50 3V  u   u  Ta có uc=u-ur= 75 (V); sau áp dụng  R    C    U oC  U C  50 3(V )  U oR   U OC  Câu 40: Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Chọn hệ trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, O trục Cho M dao động điều hòa trục Ox ảnh M’của M dao động điều hòa trụ O’x’ song song chiều Ox Đồ thị li độ dao động M M’ hình vẽ Tiêu cự thấu kính A f = 90 cm B f = 20 cm f f k=        f  18cm d f 30  f D C f = 12m D f = 18 cm Hết - - - - - - - - - - - - - - - - - Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đề thi có trang) Mơn thi: VẬT LÍ Thời gian... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đề thi có trang)... điện từ tự do, độ tự cảm cuộn cảm tăng lần điện dung tụ điện giảm lần chu kì dao động riêng mạch A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Đặt điện áp xoay chi u vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG trung gĩa hà nội lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG trung gĩa hà nội lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay