Đề thi thử THPTQG triệu sơn 2 lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

14 23 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN (Đề thi có 04 trang, 40 câu) ĐỀ KSCL THEO ĐỊNH HƯỚNG THI THPT QUỐC GIA LẦN 1, NĂM HỌC: 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ LỚP 12 Mã đề thi 132 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động ngược pha với tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng v = 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng 6,75 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại A B A B C 10 D Câu 2: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng  Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM = 8, ON = 12 OM vng góc với ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 3: Một người quan sát phao mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống chỗ 16 lần 30 giây khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 24m Tốc độ truyền sóng mặt biển A v = 12m/s B v = 4,5m/s C v = 3m/s D v = 2,25 m/s Câu 4: Ba điểm A,B,C mặt nước đỉnh tam giác có cạnh 8cm, A B nguồn phát sóng giống nhau, có bước sóng 0,8 cm Điểm M đường trung trực AB, dao động pha với điểm C gần C phải cách C khoảng A 0,84 cm B 0,81 cm C 0,91 cm D 0,94 cm Câu 5: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng khối lượng 50 g, tích điện q = 20 μC lò xo có độ cứng k = 20 N/m Khi vật nằm cân người ta tạo điện trường E = 105 V/m không gian bao quanh lắc có hướng dọc theo trục lò xo khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s coi thời gian vật chưa kịp dịch chuyển Sau lắc dao động với biên độ A 20 cm B cm C cm D 10 cm Câu 6: Chọn câu phát biểu đúng? A Khoảng cách vật kính thị kính kính hiển vi thay đổi B Khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn khơng thay đổi C Ảnh vật nhìn qua kính hiển vi ảnh ảo ngược chiều với vật D Ảnh vật nhìn qua kính thiên văn ngược chiều lớn vật Câu 7: Một người có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vơ cực quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp Mắt đặt sau kính cm Hỏi phải đặt vật khoảng trước kính? A Vật cách kính từ 7,06 cm đến 10 cm B Vật cách kính từ 7,14 cm đến 11 cm C Vật cách kính từ 16,7 cm đến 10 cm D Vật cách kính từ 7,14 cm đến 10 cm Câu 8: Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B nhỏ hai dao động thành phần ngược pha C phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần D lớn hai dao động thành phần pha Câu 9: Trên sợi dây có sóng dừng tần số góc ω = 20 rad/s A nút sóng, điểm B bụng gần A nhất, điểm C A B Khi sợi dây thẳng khoảng cách AB = cm AB = 3AC Khi sợi dây biến dạng nhiều khoảng cách A C cm Tốc độ dao động điểm B li độ có độ lớn biên độ điểm C A 160 cm/s B 80 cm/s C 160 cm/s D 80 cm/s Câu 10: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha, với biên độ a khơng thay đổi q trình truyền sóng Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ A 2a B cực tiểu C a/2 D a Câu 11: Một điện tích điểm dương Q chân khơng gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 cm điện trường có cường độ E = 40000 V/m Độ lớn điện tích Q Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Q = 3.10-8 B Q = 4.10-7 C C Q = 3.10-6 C D Q = 3.10-5 C Câu 12: Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,06 s Âm thép phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Câu 13: Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OM = MN = NI = 10cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn hai điểm M N 12 cm Lấy 2 = 10 Vật dao động với tần số A 2,9 Hz B 3,5 Hz C 1,7 Hz D 2,5 Hz Câu 14: Công thức biểu diễn liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng , chu kì T tần số sóng f  v v A v = T =  =  vf CvT = vf D  = vT = f f T Câu 15: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân O Ban đầu vật qua O theo chiều dương Sau thời gian vật chưa đổi chiều chuyển động tốc độ giảm nửa so với tốc độ ban đầu Sau thời gian vật 18 cm Vận tốc ban đầu vật A 25 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 30 cm/s Câu 16: Chọn câu sai Lực từ tác dụng lên đoạn dây có dòng điện đặt từ tường tỉ lệ với A cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây B cường độ dòng điện đặt đoạn dây C chiều dài đoạn dây D góc hợp đoạn dây đường sức từ Câu 17: Suất điện động pin 1,5 V Cơng lực lạ dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên nguồn điện A J B 4,5 J C 4,3 J D 0,75 J Câu 18: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m Tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên điều hòa biên độ F0 tần số f1 = Hz biên độ dao động A1 Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2 = Hz biên độ dao động ổn định A2 So sánh A1 A2 ? A A2 > A1 B A1 ≥ A2 C A1 = A2 D A1 > A2 Câu 19: Trong tượng khúc xạ A góc khúc xạ ln nhỏ góc tới B tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng C ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ lớn góc tới D ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới Câu 20: Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm có mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 (dB) Khoảng cách d A m B m C m D 10 m   Câu 21: Một sóng dừng dây có dạng u = 2sin  x  cos(20πt + π/2) mm; u li độ dao động 2  điểm có tọa độ x dây thời điểm t; với x tính cm; t tính s Tốc độ truyền sóng dây A 40 cm/s B 120 cm/s C 40 mm/s D 80 cm/s Câu 22: Hai nguồn kết hợp A, B cách 20cm, tần số 40Hz, ngược pha Tốc độ truyền sóng 1,2 m/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB Điểm nằm đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách đường trung trực AB gần khoảng A 26,15 mm B 27,75 mm C 19,76 mm D 32,4m Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 23: Tại nơi mặt đất, có hai lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 1, 2 chu kì T1 tương ứng T1, T2 với T2 = 5T1 Ban đầu hai lắc vị trí biên Sau thời gian đầu tiên, quãng 1 đường mà vật nhỏ hai lắc Tỉ số có 2 28 14 A B 75 C 15 D Câu 24: Dao động trì dao động tắt dần mà ta A tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật B cung cấp thêm lượng để bù lại tiêu hao ma sát mà khơng làm thay đổi chu kì riêng vật C làm lực cản môi trường vật chuyển động D kích thích lại dao động dao động bị tắt dần Câu 25: Phát biểu sau dao động cưỡng đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ C Dao động cưỡng dao động có tần số thay đổi theo thời gian D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hồn Câu 26: Cơng thức tính tần số dao động điều hòa lắc lò xo m k k m A f  B f  C f  2 D f  2 2 k 2 m m k Câu 27: Một cuộn dây có hệ số tự cảm 10 mH có dòng điện 20 A chạy qua Năng lượng từ trường tích lũy cuộn dây A 0,4J B 2J C 4J D 1J w= LI =2J Câu 28: Đồ thị biểu diễn thay đổi gia tốc theo thời gian dao động điều hòa có hình dạng A đường hình sin B đường elíp C đường tròn D đoạn thẳng Câu 29: Hãy chọn phát biểu Độ lớn lực tương tác điện hai điện tích điểm khơng khí A tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ thuận với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích điểm D tỉ lệ thuận với tích khối lượng hai điện tích Câu 30: Dòng điện kim loại dòng chuyển có hướng A electron tự ngược chiều điện trường B ion dương ngược chiều điện trường C electron tự chiều điện trường D ion dương theo chiều điện trường, ion âm electron tự ngược chiều điện trường Câu 31: Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 12 cm Biên độ dao động vật A 24 cm B 12 cm C cm D cm Câu 32: Từ thông qua diện tích S đặt từ trường khơng phụ thuộc vào A độ lớn cảm ứng từ B diện tích xét C góc tạo pháp tuyến véc tơ cảm ứng từ D nhiệt độ môi trường π Câu 33: Một vật dao động điều hồ với phương trình gia tốc a = 40π 2cos(2πt + ) Phương trình dao động vật π π A x = 20cos(2πt - ) B x = 10cos(2πt - ) 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word π D x = 10cos2πt ) Câu 34: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5 với góc tới 30 Tính góc khúc xạ A 24,50 B 48,60 C 19,50 D 600 Câu 35: Sóng có tần số 80 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 32,5 cm lệch pha  A 1,2  rad B rad C 0,6 rad D 2,4 rad Câu 36: Hai lắc lò xo M N giống hệt nhau, đầu hai lò xo cố định giá đỡ nằm ngang Vật nặng lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ lắc M A, lắc N A Trong trình dao động chênh lệch độ cao lớn hai vật A Khi động lắc M cực đại 0,12J động lắc N A 0,08 J B 0,27 J C 0,12 J D 0,09 J Câu 37: Mắc nối tiếp ampe kế với vôn kế vào hai cực acquy (điện trở acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế V Người ta mắc thêm vôn kế song song với vôn kế ban đầu thấy tổng số hai vơn kế lúc 10 V Nếu mắc song song thêm nhiều vơn kế tổng số tất vôn kế lúc A V B 10 V C 30 V D 16 V Câu 38: Tốc độ truyền sóng học môi trường phụ thuộc vào A tần số sóng bước sóng B biên độ sóng, chu kì bước sóng C bước sóng D chất mơi trường truyền sóng Câu 39: Một lắc lò xo dao động điều hồ Biết độ cứng k = 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 40: Hai âm có độ cao hai âm có A cường độ âm B biên độ C mức cường độ âm D tần số C x = 6cos(2πt - - HẾT Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN (Đề thi có 04 trang, 40 câu) ĐỀ KSCL THEO ĐỊNH HƯỚNG THI THPT QUỐC GIA LẦN 1, NĂM HỌC: 2017 – 2018 MƠN: VẬT LÍ LỚP 12 Mã đề thi 132 Câu 1: B v    1,5cm f AB AB   k  => -5 < k có điểm ứng với k        Câu 2: C ON OM Từ O hạ OH vng góc với MN ta có OH=  6, 6564 MN Phần tử nước dao động ngược pha với nguồn O thỏa mãn d  (k  0,5) Trên đoạn MH ta có OH  (k  0,5)  OM  7,5  k  6,15  k  có điểm Trên đoạn NH ta có OH  (k  0,5)  ON  6,15  k  11,5  k  7;8;9;19;11 có điểm Tổng cộng đoạn MN có điểm dao động ngược pha với nguồn O Câu 3: C 24 30  T  6m v  =3m/s  2s ;   16  1 T Câu 4: C 2 AC 2 d uM  2acos( t)  2acos( t) ; ) ; uC  2acos( t-   M dao động pha với C, thỏa mãn d  k  ; C ta có k=  10 ; 0,8 M gần C ta xét giá trị k=11 k=9 Với k=11 ta có (11.0,8)2  42  (10.0,8)2  42  0.910cm Với k=9 ta có | (9.0,8)2  42  (10.0,8)2  42 | 0.941551cm => chọn C Câu 5: B Vì tạo điện trường khoảng thời gian nhỏ, thời gian lắc chưa dịch chuyển nên ta có qE t =0,4m/s=40cm/s; p  mv  F t  qE.t  v  m VTCB lắc không thay đổi nên v= vmax   A ;   v k  20rad / s => A  max =2cm m  Câu 6: C Câu 7: A d' f  7,058cm f   0,1m  10cm ; ngắm chừng cực cận ta có d1'  l  MCc  24cm => dc  ' C dC  f D Khi ngắm chừng vơ cực ta có d'   => d = f= 10cm Câu 8: C Câu 9: B Khi sợi dây biến dạng nhiều khoảng cách A C cm Ta có biên độ dao động điểm C   4.9  36cm =>2a=AB=8cm 52  32  4cm ; ta có AC= 2asin 2 AC   4cm ; Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word vB   AB2  xB2 = 80 cm/s Câu 10: A Câu 11: B Q E  9.109 =>Q=4.10-7C r Câu 12: A f   16, 666 Hz T Câu 13: D Fmax k (lo  Ao )  3 Fminh k (lo  A) Theo ta có A  lo  3(12  10)  6cm => lo  A  2cm => lo  4cm  0,04m Áp dụng công thức f  2 g =2,5Hz lo Câu 14: D Câu 15: D v w v  o => Wđ= =>Wt= w => x  A 4 2 60  2 Vẽ vòng tròn lượng giác ta có T  s  T  s    5rad / s ; t2= T 360 15 => 3A= 18cm => A= 6cm => vo   A  30cm / s Câu 16: D F  BIl sin  Câu 17: A A=qU=3J Câu 18: D k Tần số dao động riêng lắc f  =5,03Hz; 2 m Câu 19: D Câu 20: B d 9 d 9 20  20.lg  10 => d= 1m (dB) => d d Câu 21: A 2 x  x  =10Hz=> v   f =40cm/s     4cm ; f   2 Câu 22: B v    3cm f Hai nguồn dao động ngược pha điểm dao động với biên độ cực tiểu d2  d1  k  M nằm gần đường trung trực ta lấy k 1 Với k=1 ta có d2  d1    3cm =>d2=23cm => 232  202  202  2.20.20cos =>α=70,199o x= 10-20cos70,199o=32,25mm Với k=-1 ta có d2  d1    3cm =>d2=17cm => 172  202  202  2.20.20cos =>α=50,30o x= 20cos50,30o -10=27,75 mm Câu 23: B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ta có s1 = 1,5S01 = 1,5 l1α1 T + Δt   T2  s  3,5S02  3,5l2α 1 3,5 l2 3,5 T22 28 + s1=s2=> 1,5l11  3,5l2      1,5 l1 1,5 T12 75 Câu 24: B Câu 25: A Câu 26: B Câu 27: B w= LI =2J Câu 28: A Câu 29: C Câu 30: A Câu 31: C Câu 32: D Câu 33: B Câu 34: C sin i  n =>r=19,47o s inr Câu 35: C 2 (d  d1 ) 200   2,5cm ;   80  Câu 36: B + Ta có khoảng cách theo phương dao động hai lắc lò xo M N x=x1-x2 5 5 + Xét A2  A2  A2  A2cos =>   => dao động x1 sớm pha so với -x2 góc   => 6  ; Khi động lắc M cực đại 0,12J xM=0 1 A2 A  kA =0,27J =>xN= ; WđN= k A2  k 2 4 2 Câu 37: C - Gọi RA, RV điện trở ampe kế vôn kế, suất điện động acquy - Khi mắc vôn kế nối tiếp với ampe kế, số vôn kế U1 = V dao động x1 chậm pha x2 góc U1  RA  RV R V  V (1) - Khi mắc thêm vôn kế song song với vôn kế ban đầu, mơn kế U2 = V Ta có: U2  R RA  V RV 5V (2) - Từ (1), (2) suy ra: RV = 4RA ; = 7,5 V - Khi có n vơn kế mắc song song tổng số vôn kế U0  U n n R RA  V n RV n  1  n   30 V Câu 38: D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 39: A k =6,04Hz f   m Câu 40: D - HẾT Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN (Đề thi có 04 trang, 40 câu) ĐỀ KSCL THEO ĐỊNH HƯỚNG THI THPT QUỐC GIA LẦN 1, NĂM HỌC: 2017 – 2018 MƠN: VẬT LÍ LỚP 12 Mã đề thi 132 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động ngược pha với tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng v = 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng 6,75 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại A B A B C 10 D v    1,5cm ; hai nguồn dao động ngược pha nên Số điểm dao động với biên độ cực đại A B f AB AB   k  => -5 chọn C Câu 5: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng khối lượng 50 g, tích điện q = 20 μC lò xo có độ cứng k = 20 N/m Khi vật nằm cân người ta tạo điện trường E = 105 V/m không gian bao quanh lắc có hướng dọc theo trục lò xo khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s coi thời gian vật chưa kịp dịch chuyển Sau lắc dao động với biên độ A 20 cm B cm C cm D 10 cm Vì tạo điện trường khoảng thời gian nhỏ, thời gian lắc chưa dịch chuyển nên ta có qE t =0,4m/s=40cm/s; VTCB lắc không thay đổi nên v= vmax   A ; p  mv  F t  qE.t  v  m v k   20rad / s => A  max =2cm m  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 6: Chọn câu phát biểu đúng? A Khoảng cách vật kính thị kính kính hiển vi thay đổi B Khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn khơng thay đổi C Ảnh vật nhìn qua kính hiển vi ảnh ảo ngược chiều với vật D Ảnh vật nhìn qua kính thiên văn ngược chiều lớn vật Câu 7: Một người có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vô cực quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp Mắt đặt sau kính cm Hỏi phải đặt vật khoảng trước kính? A Vật cách kính từ 7,06 cm đến 10 cm B Vật cách kính từ 7,14 cm đến 11 cm C Vật cách kính từ 16,7 cm đến 10 cm D Vật cách kính từ 7,14 cm đến 10 cm d' f  7,058cm f   0,1m  10cm ; ngắm chừng cực cận ta có d1'  l  MCc  24cm => dc  ' C dC  f D Khi ngắm chừng vơ cực ta có d'   =>d=f=10cm Câu 8: Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B nhỏ hai dao động thành phần ngược pha C phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần D lớn hai dao động thành phần pha Câu 9: Trên sợi dây có sóng dừng tần số góc ω = 20 rad/s A nút sóng, điểm B bụng gần A nhất, điểm C A B Khi sợi dây thẳng khoảng cách AB = cm AB = 3AC Khi sợi dây biến dạng nhiều khoảng cách A C cm Tốc độ dao động điểm B li độ có độ lớn biên độ điểm C A 160 cm/s B 80 cm/s C 160 cm/s D 80 cm/s Khi sợi dây biến dạng nhiều khoảng cách A C cm; ta có biên độ dao động điểm 2 AC C 52  32  4cm ; ta có AC= 2asin  4cm ;   4.9  36cm =>2a=AB=8cm  vB   A  x = 80 cm/s B B Câu 10: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha, với biên độ a không thay đổi q trình truyền sóng Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ A 2a B cực tiểu C a/2 D a Câu 11: Một điện tích điểm dương Q chân không gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 cm điện trường có cường độ E = 40000 V/m Độ lớn điện tích Q A Q = 3.10-8 B Q = 4.10-7 C C Q = 3.10-6 C D Q = 3.10-5 C Q E  9.109 =>Q=4.10-7C r Câu 12: Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,06 s Âm thép phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm f   16, 666 Hz T Câu 13: Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OM = MN = NI = 10cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn hai điểm M N 12 cm Lấy 2 = 10 Vật dao động với tần số A 2,9 Hz B 3,5 Hz C 1,7 Hz D 2,5 Hz Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Fmax k (lo  Ao )   ; theo ta có A  lo  3(12  10)  6cm => lo  A  2cm => lo  4cm  0,04m ; Fminh k (lo  A) áp dụng công thức f  2 g =2,5Hz lo Câu 14: Công thức biểu diễn liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng , chu kì T tần số sóng f  v v A v = T =  =  vf CvT = vf D  = vT = f f T Câu 15: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân O Ban đầu vật qua O theo chiều dương Sau thời gian vật chưa đổi chiều chuyển động tốc độ giảm nửa so với tốc độ ban đầu Sau thời gian vật 18 cm Vận tốc ban đầu vật A 25 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 30 cm/s v w ; vẽ vòng tròn lượng giác ta có v  o => Wđ= =>Wt= w => x  A 4 2 60  2 T  s  T  s    5rad / s ; t2= T =>3A=18cm=>A=6cm=> vo   A  30cm / s 360 15 Câu 16: Chọn câu sai Lực từ tác dụng lên đoạn dây có dòng điện đặt từ tường tỉ lệ với A cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây B cường độ dòng điện đặt đoạn dây C chiều dài đoạn dây D góc hợp đoạn dây đường sức từ F  BIl sin  Câu 17: Suất điện động pin 1,5 V Công lực lạ dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên nguồn điện A J B 4,5 J C 4,3 J D 0,75 J A=qU=3J Câu 18: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m Tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên điều hòa biên độ F0 tần số f1 = Hz biên độ dao động A1 Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2 = Hz biên độ dao động ổn định A2 So sánh A1 A2 ? A A2 > A1 B A1 ≥ A2 C A1 = A2 D A1 > A2 Tần số dao động riêng lắc f  2 k =5,03Hz; m Câu 19: Trong tượng khúc xạ A góc khúc xạ ln nhỏ góc tới B tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng C ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ lớn góc tới D ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới Câu 20: Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm có mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 (dB) Khoảng cách d A m B m C m D 10 m Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 20  20.lg d 9 d 9 (dB) =>  10 =>d=1m d d   Câu 21: Một sóng dừng dây có dạng u = 2sin  x  cos(20πt + π/2) mm; u li độ dao động 2  điểm có tọa độ x dây thời điểm t; với x tính cm; t tính s Tốc độ truyền sóng dây A 40 cm/s B 120 cm/s C 40 mm/s D 80 cm/s 2 x  x  =10Hz=> v   f =40cm/s     4cm ; f   2 Câu 22: Hai nguồn kết hợp A, B cách 20cm, tần số 40Hz, ngược pha Tốc độ truyền sóng 1,2 m/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB Điểm nằm đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách đường trung trực AB gần khoảng A 26,15 mm B 27,75 mm C 19,76 mm D 32,4m v    3cm ; hai nguồn sóng ngược pha, Hai nguồn dao động ngược pha điểm dao động với biên độ cực f tiểu d2  d1  k  , M nằm gần đường trung trực ta lấy k 1 Với k=1 ta có d2  d1    3cm =>d2=23cm => 232  202  202  2.20.20cos =>α=70,199o x= 10-20cos70,199o=32,25mm Với k=-1 ta có d2  d1    3cm =>d2=17cm => 172  202  202  2.20.20cos =>α=50,30o x= 20cos50,30o -10=27,75 mm Câu 23: Tại nơi mặt đất, có hai lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 1, 2 chu kì T1 tương ứng T1, T2 với T2 = 5T1 Ban đầu hai lắc vị trí biên Sau thời gian đầu tiên, quãng 1 đường mà vật nhỏ hai lắc Tỉ số có 2 28 14 A B 75 C 15 D Ta có s1 = 1,5S01 = 1,5 l1α1 T + Δt   T2  s  3,5S02  3,5l2α  3,5 l2 3,5 T22 28 + s1=s2=> 1,5l11  3,5l2      1,5 l1 1,5 T12 75 Câu 24: Dao động trì dao động tắt dần mà ta A tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật B cung cấp thêm lượng để bù lại tiêu hao ma sát mà khơng làm thay đổi chu kì riêng vật C làm lực cản mơi trường vật chuyển động D kích thích lại dao động dao động bị tắt dần Câu 25: Phát biểu sau dao động cưỡng đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ C Dao động cưỡng dao động có tần số thay đổi theo thời gian D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hồn Câu 26: Cơng thức tính tần số dao động điều hòa lắc lò xo m k k m A f  B f  C f  2 D f  2 2 k 2 m m k Câu 27: Một cuộn dây có hệ số tự cảm 10 mH có dòng điện 20 A chạy qua Năng lượng từ trường tích lũy w= LI =2J cuộn dây A 0,4J B 2J C 4J D 1J Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 28: Đồ thị biểu diễn thay đổi gia tốc theo thời gian dao động điều hòa có hình dạng A đường hình sin B đường elíp C đường tròn D đoạn thẳng Câu 29: Hãy chọn phát biểu Độ lớn lực tương tác điện hai điện tích điểm khơng khí A tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ thuận với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích điểm D tỉ lệ thuận với tích khối lượng hai điện tích Câu 30: Dòng điện kim loại dòng chuyển có hướng A electron tự ngược chiều điện trường B ion dương ngược chiều điện trường C electron tự chiều điện trường D ion dương theo chiều điện trường, ion âm electron tự ngược chiều điện trường Câu 31: Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 12 cm Biên độ dao động vật A 24 cm B 12 cm C cm D cm Câu 32: Từ thơng qua diện tích S đặt từ trường không phụ thuộc vào A độ lớn cảm ứng từ B diện tích xét C góc tạo pháp tuyến véc tơ cảm ứng từ D nhiệt độ môi trường π Câu 33: Một vật dao động điều hồ với phương trình gia tốc a = 40π 2cos(2πt + ) Phương trình dao động π π vật A x = 20cos(2πt - ) B x = 10cos(2πt - ) 2 π C x = 6cos(2πt - ) D x = 10cos2πt Câu 34: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5 với góc tới 30 Tính góc khúc xạ A 24,50 B 48,60 C 19,50 D 600 sin i  n =>r=19,47o s inr Câu 35: Sóng có tần số 80 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 32,5 cm lệch pha  A 1,2  rad B rad C 0,6 rad D 2,4 rad 2 (d  d1 ) 200   2,5cm ;   80  Câu 36: Hai lắc lò xo M N giống hệt nhau, đầu hai lò xo cố định giá đỡ nằm ngang Vật nặng lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ lắc M A, lắc N A Trong trình dao động chênh lệch độ cao lớn hai vật A Khi động lắc M cực đại 0,12J động lắc N A 0,08 J B 0,27 J C 0,12 J D 0,09 J + Ta có khoảng cách theo phương dao động hai lắc lò xo M N x=x1-x2 5 5 + Xét A2  A2  A2  A2cos =>   => dao động x1 sớm pha so với -x2 góc   => 6  ; Khi động lắc M cực đại 0,12J xM=0 1 A2 A  kA =0,27J =>xN= ; WđN= k A2  k 2 4 2 dao động x1 chậm pha x2 góc Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 37: Mắc nối tiếp ampe kế với vôn kế vào hai cực acquy (điện trở acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế V Người ta mắc thêm vôn kế song song với vơn kế ban đầu thấy tổng số hai vôn kế lúc 10 V Nếu mắc song song thêm nhiều vơn kế tổng số tất vôn kế lúc A V B 10 V C 30 V D 16 V - Gọi RA, RV điện trở ampe kế vôn kế, suất điện động acquy - Khi mắc vôn kế nối tiếp với ampe kế, số vôn kế U1 = V U1  RA  RV R V  V (1) - Khi mắc thêm vôn kế song song với vôn kế ban đầu, mơn kế U2 = V Ta có: U2  R RA  V RV 5V (2) - Từ (1), (2) suy ra: RV = 4RA ; = 7,5 V - Khi có n vơn kế mắc song song tổng số vơn kế U0  U n n R RA  V n RV n  1  n   30 V Câu 38: Tốc độ truyền sóng học mơi trường phụ thuộc vào A tần số sóng bước sóng B biên độ sóng, chu kì bước sóng C bước sóng D chất mơi trường truyền sóng Câu 39: Một lắc lò xo dao động điều hồ Biết độ cứng k = 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C Hz D Hz k f  =6,04Hz  m Câu 40: Hai âm có độ cao hai âm có A cường độ âm B biên độ C mức cường độ âm D tần số - HẾT Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... k=1 ta có d2  d1    3cm =>d2 =23 cm => 23 2  20 2  20 2  2. 20 .20 cos =>α=70,199o x= 10 -20 cos70,199o= 32, 25mm Với k=-1 ta có d2  d1    3cm =>d2=17cm => 1 72  20 2  20 2  2. 20 .20 cos =>α=50,30o... 1,5S01 = 1,5 l1α1 T + Δt   T2  s  3,5S 02  3,5l2α 1 3,5 l2 3,5 T 22 28 + s1=s2=> 1,5l11  3,5l2      1,5 l1 1,5 T 12 75 Câu 24 : B Câu 25 : A Câu 26 : B Câu 27 : B w= LI =2J Câu 28 :... án, đề thi, sách tham khảo, file word TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN (Đề thi có 04 trang, 40 câu) ĐỀ KSCL THEO ĐỊNH HƯỚNG THI THPT QUỐC GIA LẦN 1, NĂM HỌC: 20 17 – 20 18 MƠN: VẬT LÍ LỚP 12 Mã đề thi 1 32 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG triệu sơn 2 lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG triệu sơn 2 lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay