Đề thi thử THPTQG sở GDĐT nam định lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

Đề thi thử THPT Nam Trực - Nam Định - Lần Câu 1: Cho nhận định tính chất, ứng dụng tia tử ngoại sau (1) Dùng để chữa bệnh còi xương (2) Dùng để chiếu, chụp điện (3) Bị nước, thủy tinh hấp thụ mạnh (4) Dùng để kiểm tra hành lí hành khách máy bay (5) Có khả biến điệu sóng điện từ cao tần Số nhận định A B C D Câu 2: Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) theo thứ tự đặt vào điểm A B điện trường Độ lớn lực điện trường tác dụng lên q1 q2 F1, F2 (với F1 = 5F2) Độ lớn cường độ điện trường A B E1 E2 Khi A E2 = 0,2E1 B E2 = 2E1 C E2 = 2,5E1 D E2 = 0,4E1 Câu 3: Sóng ngang sóng A phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B phần tử sóng dao động theo phương trùng với phương truyền sóng C phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang D ln lan truyền theo phương nằm ngang Câu 4: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chứa phần tử điện trở tụ điện cuộn dây Cường độ dòng điện tức thời mạch pha với điện áp hai đầu mạch đoạn mạch chứa A cuộn dây cảm B điện trở C tụ điện D cuộn dây không cảm   Câu 5: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i  6cos 100 t   A Giá trị cực đại dòng 3  điện A A B A C A D 2A Câu 6: Cho mạch dao động điện từ lí tưởng Biểu thức điện tích tụ điện   q  q cos  t   Biểu thức cường độ dòng điện mạch 6  A i  q0 q         cos  t   B i  cos  t   C i  q cos  t   D i  q cos  t    3  6 3 3       Câu 7: Từ thơng qua vòng dây dẫn có biểu thức    cos  t   biểu thức suất điện 6    động cảm ứng xuất vòng dây e   0 cos  t     Giá trị φ 12   Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A  rad B   rad 12 C  7 rad 12 D 5 rad 12 Câu 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở 2R điện áp u = U0cosωt V Công suất tiêu thụ đoạn mạch A P  U 02 4R B P  U 02 R C P  U 02 2R D P  RU02 Câu 9: Chiếu xiên tia sáng đơn sắc từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang hơn, góc tới nhỏ góc giới hạn A tia sáng ln truyền thẳng B góc khúc xạ ln lớn góc tới C xảy phản xạ tồn phần D góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Câu 10: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Cho dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ A, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 4.10- N Cảm ứng từ từ trường có độ lớn A 0,2 T B 2.10-3 T C 0,8 T D 0,4 T Câu 11: Hai điện tích điểm có độ lớn q đặt cách cm không khí Trong mơi trường đó, điện tích thay –q, để lực tương tác chúng có độ lớn khơng đổi, khoảng cách chúng A cm B 20 cm C 12 cm D cm Câu 12: Một máy biến áp lý tưởng, có số vòng dây cuộn cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp A làm tăng tần số dòng điện cuộn cấp 10 lần B máy tăng áp C làm giảm tần số dòng điện cuộn cấp 10 lần D máy hạ áp Câu 13: Chiếu xiên từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu A chàm, tím B tím, cam, đỏ C đỏ, cam D đỏ, cam, chàm Câu 14: Phát biểu sau khơng nói máy quang phổ lăng kính? A Bộ phận máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính B Nguyên tắc hoạt động dựa tượng tán sắc ánh sáng C Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành thành phần đơn sắc khác D Dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát Câu 15: Hồ quang điện ứng dụng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A trình mạ điện B trình hàn điện C hệ thống đánh lửa động D lắp mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà pha theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Trên mặt nước, vùng giao thoa, phần tử M dao động với biên độ cực tiểu hiệu đường hai sóng từ hai nguồn truyền tới M A số nửa nguyên lần bước sóng B số lẻ lần bước sóng C số lẻ lần phần tư bước sóng D số chẵn lần bước sóng Câu 17: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm vào hai khe Khoảng cách vân sáng vân tối liền kề A 0,45 mm B 0,8 mm C 0,4 mm D 1,6 mm Câu 18: Một lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc A phụ thuộc khối lượng lắc B phụ thuộc vào chiều dài l C phụ thuộc gia tốc trọng trường g D phụ thuộc tỉ số l g Câu 19: Phương lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt từ trường khơng có đặc điểm A song song với đường sức từ B vng góc với véc tơ cảm ứng từ C vng góc với dây dẫn mang dòng điện D vng góc với mặt phẳng chứa véc tơ cảm ứng từ dòng điện Câu 20: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa Tần số góc lắc lò xo A m 2 k B k m C k 2 m D m k Câu 21: Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số A lực cưỡng tần số riêng hệ B dao động tần số ngoại lực C lực cưỡng lớn tần số riêng hệ D lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ Câu 22: Hai véc tơ quay OM1 OM biểu diễn hai dao động điều hòa có phương trình  2    x1  6cos  6t   cm; x  6cos  2t   cm hai véc tơ quay 3    A có tốc độ dài M1 M2 B độ dài C ln ngược chiều D ln tốc độ góc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   Câu 23: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x  5cos  t   cm Biểu thức vận tốc tức 6  thời chất điểm   A v  5 sin  t   cm / s 6  2   B v  5 cos  t   cm / s   2   C v  5 sin  t   cm / s     D v  5 cos  t   cm / s 6  Câu 24: Một mạch dao động LC lý tưởng Nếu giữ L không đổi, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động riêng mạch A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 25: Chiếu tia sáng trắng hẹp từ không khí vào bể nước rộng góc tới i = 600 Chiều sâu nước bể h = m Biết chiết suất nước tia đỏ nđ = 1,33 với tia tím nt = 1,34 Khoảng cách từ vị trí tia tím đến vị trí tia đỏ đáy bể gần giá trị sau đây? A 11,23 mm B 11,12 mm C 11,02 mm D 11,15 mm Câu 26: Một khung dây dẫn kín, phẳng diện tích 25 cm gồm 10 vòng dây đặt từ trường đều, mặt phẳng khung vng góc với đường cảm ứng từ Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian đồ thị hình vẽ Biết điện trở khung dây Ω Cường độ dòng điện chạy qua khung dây khoảng thời gian từ đến 0,4 s A 0,75.10-4 A B 0,75.10-4 A C 1,5.10-4 A D 0,65.10-4 A Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa, với li độ x cm vận tốc v cm/s liên hệ với biểu thức x v2   Biên độ dao động chất điểm 36 A cm B cm C cm D 36 cm Câu 28: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hồ theo thời gian mơ tả đồ thị hình bên Biểu thức cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   A i  4cos 100t   A 4    B i  4cos 120t   A 4    C i  4cos 100t   A 4    D i  4cos 120t   A 4  Câu 29: Một vật sáng đặt song song với E cách khoảng m Giữa E vật đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự 24 cm song song với vật sáng Khoảng cách từ hai vị trí đặt thấu kính đến E cho ảnh rõ nét có giá trị A 60 cm 90 cm B 40 cm 60 cm C 30 cm 60 cm D 15 cm 30 cm Câu 30: Cho mạch điện hình vẽ Biết suất điện động nguồn ξ = 12 V, điện trở r = Ω, mạch gồm điện trở R1 = Ω, R2 = Ω, R3 = Ω Hiệu điện hai đầu điện trở R2 A 3,5 V B 4,8 V C 2,5 V D 4.5 V Câu 31: Tại O có nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng nghe âm từ nguồn O, người thấy cường độ âm tăng từ I đến 2I lại giảm xuống I Khoảng cách AO A AC B AC C AC D AC Câu 32: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 2,5 Hz cách 30 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,1 m/s Gọi O trung điểm AB, M trung điểm OB Xét tia My nằm mặt nước vuông góc với AB Hai điểm P, Q My dao động với biên độ cực đại gần M xa M cách khoảng A 44,34 cm B 40,28 cm C 41,12 cm D 43,32 cm Câu 33: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 λ2 Trên miền giao thoa bề rộng L, đếm 12 vân sáng đơn sắc có màu ứng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word với xạ λ1, vân sáng đơn sắc có màu ứng với xạ λ2 đếm tổng cộng 25 vân sáng, số vân sáng trùng miền giao thoa có hai vân sáng trùng hai đầu Tỉ số A B C 1 2 D Câu 34: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C  103 F đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc với 4 cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức 5   thời hai đầu đoạn mạch AM MB u  50 cos 100t   V, u MB  150cos100t Hệ 12   số công suất đoạn mạch AB A 0,952 B 0,756 C 0,863 D 0,990 Câu 35: Hai lắc đơn có chiều dài dây treo, vật nặng có khối mang điện tích q1, q2 Chúng dao động điều hòa điện trường E hướng thẳng đứng xuống, nơi xác định, chu kì 0,5 s; 0,3 s Khi tắt điện trường hai lắc dao động với chu kì 0,4 s Tỉ số q1/q2 A -81/175 B -7/9 C 175/81 D 9/7 Câu 36: Một sóng hình sin lan truyền sợi dây đàn hồi theo chiều dương trục ox Hình vẽ bên mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 Cho tốc độ truyền sóng dây 64 cm/s Vận tốc điểm M thời điểm t2 = t1 + 1,5 s gần giá trị sau đây? A 26,65 cm/s B –26,65 cm/s C 32,64 cm/s D –32,64cm/s Câu 37: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, có sóng dừng Khoảng cách xa hai phần tử dây dao động biên độ mm 95 cm, khoảng cách xa hai phần tử dây dao động pha với biên độ mm 85 cm Khi sợi dây duỗi thẳng, N trung điểm vị trí nút vị trí bụng liền kề Tỉ số tốc độ truyền sóng dây tốc độ cực đại phần tử N xấp xỉ A 3,98 B 0,25 C 0,18 D 5,63 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 38: Đặt điện áp u  150 cos100t V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây tụ điện có điện dung C nối tiếp, với C thay đổi Khi C  93,75 W Khi C  62,5 F mạch tiêu thụ cơng suất cực đại  mF điện áp hai đầu đoạn mạch RC cuộn dây vuông pha với nhau, điện 9 áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây A 90 V B 75 V C 120 V D 75 V Câu 39: Một máy phát điện xoay chiều pha, rô to có hai cặp cực Nối hai cực máy phát với đoạn 104 F Khi mạch AB gồm R, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Cho R = 69,1 Ω điện dung C  0,18 rô to máy phát quay với tốc độ 1200 vòng/phút 2268 vòng/phút cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB Độ tự cảm cuộn dây có giá trị gần với giá trị A 0,6 H B 0,8 H C 0,2 H D 0,4 H Câu 40: Một lắc lò xo thẳng đứng đầu cố định, đầu treo vật có khối lượng 100 g Chọn trục Ox có gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thu đồ thị theo thời gian đàn hồi hình vẽ Lấy g = π2 m/s2 = 10 m/s2 Vật dao động điều hòa với phương trình   A x  6, 25cos  2t   cm 3    B x  12,5cos  4t   cm 3    C x  12,5cos  2t   cm 3    D x  6, 25cos  4t   cm 3  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D + Các phát biểu đúng, tia tử ngoại:  dùng để chữa bệnh còi xương  bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh Câu 2: Đáp án D + Ta có E  E Fq F     0, q E1 Fq Câu 3: Đáp án A + Sóng ngang sóng phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Câu 4: Đáp án B + Cường độ dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch  mạch chứa điện trở Câu 5: Đáp án B + Giá trị cực đại dòng điện mạch I0  6A Câu 6: Đáp án C + Cường độ dòng điện mạch LC sớm pha điện tích tụ góc 0,5    i  q 0 cos  t   A 3  Câu 7: Đáp án C + Suất điện động xuất mạch trễ pha từ thơng qua mạch góc 0,5      7    12 12 Câu 8: Đáp án A + Công suất tiêu thụ đoạn mạch P  U U02  2R 4R Câu 9: Đáp án B + Khi chiếu xiên góc tia sáng từ mơi trường chiết quang sang môi trường chiết quang (chưa xảy tượng phản xạ tồn phần) góc khục xạ ln lớn góc tới Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 10: Đáp án A + Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn xác định biểu thức: F  IBlsin  , dòng điện vng góc với từ trường  sin   B F 4.102   0, 2T Il 1.0, Câu 11: Đáp án D + Ta thấy việc thay đổi điện tích +q thành điện tích q tích độ lớn hai điện tích khơng đổi  Để lực tương tác có độ lớn khơng đổi khoảng cách hai điện tích cm Câu 12: Đáp án D + Máy biến áp có số vòng thứ cấp số vòng cấp  máy hạ áp Câu 13: Đáp án C + Góc giới hạn cho phản xạ sin i gh  , với n chiết suất nước ánh sáng đơn sắc n  Tia màu lục là với mặt nước  tia lục bắt đầu xảy phản xạ toàn phần + Vì n t  n C  n l  tia lục bắt đầu xảy phản xạ tồn phần tia tím chàm xảy phản xạ tồn phần  đỏ cam khúc xạ ngồi khơng khí Câu 14: Đáp án A + Trong máy quang phổ, phận có tác dụng làm tán sắc ánh sáng tới lăng kính  A sai Câu 15: Đáp án B + Hồ quang điện ứng dụng trình hành điện Câu 16: Đáp án A + Với hai nguồn kết hợp pha, điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu đường số bán nguyên lần bước sóng Câu 17: Đáp án C + Khoảng cách vân sáng vân tối liên tiếp nửa khoảng vân D 2.0, 6.106 x  0,5i  0,5  0,5  0, 4mm a 1,5.103 Câu 18: Đáp án D + Chu kì dao động lắc đơn có chiều dài l, nơi có gia tốc trọng trường g phụ thuộc vào tỉ số g Câu 19: Đáp án A + Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện có phương vng góc với mặt phẳng tạo dòng điện vecto cảm ứng từ  khơng song song với dòng điện Câu 20: Đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Tần số góc lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m lò xo có độ cứng k:   k m Câu 21: Đáp án A + Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ Câu 22: Đáp án B + Khi biểu diễn vecto quay dao động điều hòa chiều dài vecto tỉ lệ với biên độ dao động  Hai dao động biên độ hai vecto quay phải có chiều dài Câu 23: Đáp án B 2   + Vận tốc chất điểm có dạng v  5 cos  t   cm / s   Câu 24: Đáp án C + Ta có T  C  với điện dung tăng lên lần chu kì tăng lên lần Câu 25: Đáp án C  sin i  Định luật khúc xạ ánh sáng sin i  n sin r  r  ar sin    n  + Từ hình vẽ, ta có L  h tan r    sin i  sin i    Ld  L t  h  tan rd  tan rt   h  tan  arcsin   tan  arcsin  nd  n t     + Với i  600 , n d  1,33 n t  1,34 Ta tìm L  11,02mm Câu 26: Đáp án A + Suất điện động cảm ứng xuất khung dây eC   B 2, 4.103  NS  10.25.104  1,5.104 V t t 0,  Cường độ dòng điện cảm ứng i  eC 1,5.104   0, 75.104 A R Câu 27: Đáp án C + Phương trình độc lập thời gian li độ x vận tốc v: 2 x v2 x  v     A  2cm , so sánh với       62  A   A  Câu 28: Đáp án C + Từ đồ thị, ta có I0  4A , t  , i   I0 tăng  0   Từ thời điểm t  đến thời điểm t  0, 25.102 s ứng với t  T  T  0, 02s    100rad / s    i  4cos 100t   A 4  Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 29: Đáp án B + Ta ln có d  d '  L  100cm  d '  100  d  Áp dụng cơng thức thấu kính 1 1 1       d  40cm d  60cm d d' f d 100  d 24 Câu 30: Đáp án B + Hiệu điện U hai đầu điện trở R : U  IR  R 12.6   4,8V R1  R  R  r    Câu 31: Đáp án C + Cường độ âm A C  OAC cân O Ta có I ~  với IH  2IA OA  2OH r2 + Ta chuẩn hóa OA   OA  AC  OA  OH  OA  OH   OA   2  12  2 AC Câu 32: Đáp án D Bước sóng sóng   v 10   4cm f 2,5 + Với Q điểm dao động với biên độ cực đại My xa M  M phải thuộc dãy cực đại ứng với k  + Trên AB cực đại liên tiếp cách 0,5  Xét tỉ số OM 7,5   3, 75  P gần M ứng với 0,5 0,5.4 cực đại k  + Xét điểm Q, ta có: 2  d1  22,5  h với d1  d   22,52  h  7,52  h   h  MQ  53,73cm  2  d  7,5  h Tương tự cho điểm P ta tìm h  MP  10,31cm  h  43, 42cm Câu 33: Đáp án C + Trên miền giao thoa quan sát 12 vân sáng 1 , vân sáng  đếm tổng cộng có 25 vân sáng  Có 25 12   vị trí trùng nhau, có vị trí vân trung tâm Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Số vị trí thực tế cho vân sáng xạ 1 12   19 , số vị trí thực tế cho vân sáng xạ    13  Vị trí rìa trường giao thoa ứng với vân sáng bậc xạ 1 bậc xạ 2  1   2 Câu 34: Đáp án D Dung kháng đoạn mạch ZC  40  AM  450  MB  300 + Biểu diễn vecto điện áp Cường độ dòng điện chạy mạch I U AM 50 1,   A ZAM 402  402 + Tổng trở đoạn mạch MB: ZMB  U MB 75   125 1, I Với MB  300  ZMB  2R  125  R  62,5 ZL  R 62,5   3  Hệ số công suất đoạn mạch: cos   R1  R  R1  R1    Z L  ZC   0,99 Câu 35: Đáp án A + Chu kì lắc khơng có có điện trường:  T0  2 2 g a a qE   T0   T0            Trong a   g g mg T T T    ga  a  0,   Với lắc tích điện q1 , ta tìm    ; với lắc tích điện q , ta tìm  g 25  0,5  a2  0,   1    g  0,3  q1 a1 25 81    + Ta có q2 a  175 Câu 36: Đáp án A Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Từ đồ thị ta thấy   64cm  chu kì sóng T  64   1s    2rad / s v 64 + Với Q điểm dây có x Q  56cm  Độ lệch pha hai điểm M Q: MQ  2MQ 28   t   21,5   3rad  64 + Biểu diễn dao động M tương ứng đường tròn  Từ hình vẽ, ta có  vM t  2 vmax  6.2  26, 66cm / s 2 Câu 37: Đáp án D + Bước sóng sóng    95  85  20cm + Với M điểm dao động với biên độ 2cm cách bụng khoảng d xác định biểu thức: A M  A B cos  AB  2d với A B biên độ điểm bụng d  0,5.85  42,5cm  AM   8mm 2d 242,5 cos cos  20 + N trung điểm nút bụng liền kề  A N   Tỉ số A b  2mm v  200    5, 63 A 2A N 2.4 Câu 38: Đáp án C + Khi C  C1  62,5 F  ZC1  160 mạch tiêu thụ công suất cực đại  ZC1  ZL  160  Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word P  Pmax U2 U 1502  Rr    240 Rr P 93, 75 + Khi C  C2   mF  ZC2  90 điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu RC 9 ZL ZC1   Rr  ZL ZC2  144002  R  r  120 r R + Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: UZd Ud   Z 150 1202  1602 120  120   160  90  2  120V Câu 39: Đáp án A + Công suất tiêu thụ mạch: P U2R   R   L   C   với U  k , k hệ số tỉ lệ  k 2R  1  2L 2 R  L   Biến đổi toán học, ta thu được:     C   C P     Hai giá trị tần số góc cho cơng suất tiêu thụ mạch thỏa mãn: 1   2LC  R 2C2 1 2 + Với   2n thay giá trị vào phương trình ta tìm L  0,63H Câu 40: Đáp án B + Thế đàn hồi vật có thời điểm  A  l0 + Thế đàn hồi lắc vị trí biên dương gấp lần đàn hồi lắc vị trí biên  A  l0  âm:      A  2l0  A  l0  + Tại thời điểm t  , ta có:  l  x  E dh     x  0,5A , có xu hướng tăng  v  , 0  60 E dh max  l0  A  + Từ thời điểm t  đến thời điểm t  s (biên âm) tương ứng với khoảng thời gian t  T T    T  0,5s 2    4rad / s  l0  6, 25cm  A  12,5cm    x  12,5cos  4t   cm 3  Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... lên lần chu kỳ dao động riêng mạch A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 25: Chi u tia sáng trắng hẹp từ khơng khí vào bể nước rộng góc tới i = 600 Chi u sâu nước bể h = m Biết chi t...  6, 25cos  4t   cm 3  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D + Các phát biểu đúng, tia tử ngoại:... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở GDĐT nam định lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở GDĐT nam định lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay