bồi dưỡng thường xuyên 2017 2018

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

kế hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên năm học 2017 2018 của trường mầm non về việc tổng kết hàng năm và các nội dung học tập thường xuyên đới với cán bộ cnv của nhà trường được triển khai đầu năm học Có đủ bàn ghế cho trẻ ngồi và học. Trẻ trong lớp cùng 1 độ tuổi, không có trẻ khuyết tật, trẻ ngoan, khỏe, đi học đều. Ban giám hiệu và tổ chuyên môn luôn chỉ đạo sát sao công việc. Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có trình độ chuyên môn chuẩn, luôn tìm tòi học hỏi đồng nghiệp. Được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp lãnh đạo địa phương và của các bậc phụ huynh.b. Khó khăn: Trẻ trong lớp đông, một số trẻ còn chậm phát triển về ngôn ngữ. Việc tiếp cận CNTT đưa vào giảng dạy còn hạn chế. Đồ chơi ngoài trời còn ít. Đồ dùng, đồ chơi còn ít và hạn chế. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUẾ VÕ TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đào Viên, ngày15 tháng 08 năm 2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Ngày sinh: 26/08/1989 Chức vụ: Giáo viên Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Nhiệm vụ giao: Phụ trách lớp 4TB8 I NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: - Căn công văn số 197/PGDĐT ngày 15/07/2014 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quế Võ công tác bồi dưỡng thường xuyên - Căn vào nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trường mầm non Đào Viên - Căn vào kế hoạch tiêu trường - Căn vào kế hoạch khu Đông - Cổng - Căn vào tình hình thực tế địa phương điều kiện lớp học II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA LỚP: Về sở vật chất: - Có phòng học đầy đủ bàn ghế cho trẻ Những thuận lợi khó khăn: a Thuận lợi: - Có đủ bàn ghế cho trẻ ngồi học - Trẻ lớp độ tuổi, trẻ khuyết tật, trẻ ngoan, khỏe, học - Ban giám hiệu tổ chuyên môn đạo sát cơng việc - Giáo viên nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, có trình độ chun mơn chuẩn, ln tìm tòi học hỏi đồng nghiệp - Được đồng tình, ủng hộ cấp lãnh đạo địa phương bậc phụ huynh b Khó khăn: - Trẻ lớp đơng, số trẻ chậm phát triển ngôn ngữ - Việc tiếp cận CNTT đưa vào giảng dạy hạn chế - Đồ chơi ngồi trời - Đồ dùng, đồ chơi hạn chế III MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG: Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị - kinh tế - xã hội, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục - Nhằm trang bị kiến thức tư tưởng, đạo đức HCM đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước phát triển giáo dục mầm non, trương trình sách giáo khoa, kiến thức môn học hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non yêu cầu chuẩn nghề nghiệp Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định nâng cao nhận thức, phấn đấu thực tốt nội dung nhiệm vụ giao - Nâng cao lực tự học, tự bồi dưỡng cán quản lý giáo viên, lực tổ chức quản lý hoạt động tự học tự bồi dưỡng giáo viên trường Nội dung bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục địa phương, đồng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm phải đảm bảo 120 tiết a Kiến thức bắt buộc: Nội dung bồi dưỡng 2: - Mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học bậc mầm non - Thời lượng: 60 tiết/ năm học/ giáo viên - Nội dung: Thực chương trình Bộ giáo dục Đào tạo quy định cụ thể cho năm học bao gồm nội dung bồi dưỡng đường lối sách phát triển giáo dục cấp học - Các văn thị Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo nội dung bồi dưỡng thường xuyên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quế Võ năm học 2017 - 2018 - Chăm sóc dinh dưỡng tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non - Giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ - Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ - Hướng dẫn tổ chức hoạt động trời, hỗ trợ trẻ tự kỷ học hòa nhập - Bồi dưỡng nội dung modul dành cho cán quản lý giáo viên -Tổ chức hoạt động phát triển vận động cho trẻ, củng cố nội dung giáo dục lồng ghép b Kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng: - Mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục giáo viên - Thời lượng: 60 tiết/ năm học/ giáo viên - Nội dung: Đây khối kiến thức tự chọn gồm modul bồi dưỡng nhằm phát triển lực nghề nghiệp giáo viên mầm non, nhà trường chọn modul chung cho tất giáo viên trường (MN 40) - Mỗi tổ chọn modul bồi dưỡng cho giáo viên tổ (khu Đông – Cổng: MN 7) - Mỗi giáo viên tự chọn modul để bồi dưỡng năm học, đảm bảo thời lượng 60 tiết/ năm học theo thông tư số 36/2011 ngày 17/08/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo - Nội dung đăng ký: + Modul 1: + Modul 2: 26 IV BIỆN PHÁP HỌC TẬP: Bồi dưỡng thường xuyên tự học (Tự bồi dưỡng giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn) Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó giáo viên, đáp ứng nhu cầu giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên có hội trao đổi chun mơn nghiệp vụ luyện tập kỹ Đào viên, ngày 15 tháng 08 năm 2017 Người lập kế hoạch Nguyễn Thị Thu KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỤ THỂ NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian Tháng 8+9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Nội dung - Học tập bồi dưỡng cơng tác tư tưởng trị cho CBQL, giáo viên, nhân viên - Học tập bồi dưỡng chuyên đề phòng tổ chức - Bồi dưỡng nội dung trường tổ chức, củng cố nội dung giáo dục lồng ghép, củng cố phương pháp môn học - Bồi dưỡng nội dung modul dành cho CBQL GV (MN), Modul trường chọn (MD 40: Công tác phụ huynh) - Bồi dưỡng chuyên môn theo tổ - Bồi dưỡng theo tổ (MD tổ tự chọn (MD 7)) - Bồi dưỡng chuyên đề theo tổ - Bồi dưỡng chuyên môn (MD cá nhân tự chọn) - Giáo viên tự bồi dưỡng (MD tự chọn) - Bồi dưỡng chuyên đề (Tổ chuyên môn) - Bồi dưỡng chuyên đề (Tổ chun mơn) - Đánh giá kết BDTX 60 Hình thức học Tập trung 10 Tập trung 10 Hội giảng Tập trung 10 Tự học 10 5 Tự học Tập trung Tập trung Số tiết Kết ... Bồi dưỡng chuyên môn theo tổ - Bồi dưỡng theo tổ (MD tổ tự chọn (MD 7)) - Bồi dưỡng chuyên đề theo tổ - Bồi dưỡng chuyên môn (MD cá nhân tự chọn) - Giáo viên tự bồi dưỡng (MD tự chọn) - Bồi dưỡng. .. động tự học tự bồi dưỡng giáo viên trường Nội dung bồi dưỡng: Mỗi nội dung bồi dưỡng thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục địa phương, đồng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên giáo viên... hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó giáo viên, đáp ứng nhu cầu giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên có hội trao đổi chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng thường xuyên 2017 2018, bồi dưỡng thường xuyên 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay