Đề thi thử THPTQG sở gđđt thái bình lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

11 21 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

Đề thi thử Sở GD&ĐT Thái Bình Câu 1: Phát biểu sau không đúng? A Tụ điện hệ hai vật dẫn đặt gần khơng tiếp xúc với Mỗi vật gọi tụ B Hiệu điện giới hạn hiệu điện lớn đặt vào hai tụ điện mà lớp điện môi tụ bị đánh thủng C Tụ điện phẳng tụ điện có hai tụ hai kim loại có kích thước lớn đặt đối diện với D Điện dung tụ điện đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện đo thương số điện tích tụ điện hiệu điện hai tụ Câu 2: Một nhựa đồng (có tay cầm cách điện) có kích thước Lần lượt cọ sát hai vào miếng dạ, với lực số lần cọ sát nhau, đưa lại gần cầu bấc khơng mang điện, A hai hút B nhựa hút mạnh C xác định hút mạnh D kim loại hút mạnh Câu 3: Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt từ trường có đường sức từ thẳng đứng từ xuống hình vẽ Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều A thẳng đứng hướng từ lên B thẳng đứng hướng từ xuống C nằm ngang hướng từ trái sang phải D nằm ngang hướng từ phải sang trái Câu 4: Con lắc lò xo dao động điều hòa Khi tăng khối lượng vật lên 16 lần chu kì dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C giảm lần D tăng lên lần Câu 5: Một sóng học lan truyền mơi trường có tốc độ v Bước sóng sóng mơi trường λ Tần số dao động sóng thỏa mãn hệ thức A f  v B f  2v  C f  v  D f   v Câu 6: Trong mạch dao động, dòng điện mạch có đặc điểm sau đây? A Cường độ lớn B Tần số lớn C Tần số nhỏ D Chu kì lớn Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 7: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp Cho C, R, ω không đổi Thay đổi L đến L = L0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L đạt giá trị cực đại Khi A L0  R  ZC2 ZC B L0  R  ZC2 2 ZC C L0  R  ZC2 ZC D L0  2 Câu 8: Một mạch điện xoay chiều có cuộn cảm, mối quan hệ pha u i mạch A u i ngược pha B u i pha với C u sớm pha i góc 0,5π D i sớm pha u góc 0,5π Câu 9: Sóng phản xạ A bị đổi dấu phản xạ vật cản cố định B luôn không bị đổi dấu C bị đổi đổi dấu phản xa vật cản di động D bị đổi dấu Câu 10: Độ cao âm A tính chất sinh lí âm B tần số âm C vừa tính chất sinh lí, vừa tính chất vật lí D tính chất vật lí âm Câu 11: Hình kí hiệu với hướng từ trường tác dụng lực Lorenxo lên hạt điện tích q chuyển động với vận tốc A Hình quỹ đạo tròn mặt phẳng vng góc với đường sức từ B Hình C Hình D Hình Câu 12: Hai điện tích q1 q2 đặt hai đỉnh A B tam giác ABC Điện trường C khơng ta kết luận A q1  q B q1  q C q1  q D Phải có điện tích q3 nằm Câu 13: Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng bị lệch phương truyền qua lỗ tròn nhỏ B chùm sáng truyền qua môi trường suốt khác bị lệch phương truyền C màu sắc vật thay đổi ta dùng ánh sáng đơn sắc khác chiếu vào vật D chùm sáng qua lăng kính bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác Câu 14: Chọn câu nói tổng hợp dao động điều hòa? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Biên độ tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ 0,5π B Biên độ tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn π C Biên độ tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn π D Biên độ tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π Câu 15: Sóng sau dùng vơ tuyến truyền hình mặt đất? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D A, B, C Câu 16: Cách tạo tia lửa điện A tạo điện trường lớn khoảng 3.106 V/m khơng khí B tạo điện trường lớn khoảng 3.106 V/m chân khơng C nung nóng khơng khí hai đầu tụ điện tích điện D đặt vào hai đầu hai than hiệu điện khoảng 40 V đến 50 V Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với điện áp đoạn mạch tùy thuộc vào A L C B R C C R, L, C ω D L, C ω Câu 18: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ A có bước sóng nhỏ so với ánh sáng thường B có màu tím sẫm C có tần số thấp so với ánh sáng thường D có bước sóng lớn so với bước sóng hồng ngoại Câu 19: Hai sóng kết hợp A hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp B hai sóng thỏa mãn điều kiện pha C hai sóng phát từ hai nguồn đan xen vào D hai sóng có tần số, có hiệu số pha hai thời điểm xác định hai sóng thay đổi theo thời gian Câu 20: Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng A đường thẳng B đường elip C đoạn thẳng D đường hình sin Câu 21: Phát biểu sau đúng? A Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố B Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố C Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện ln cho quang phổ vạch D Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục Câu 22: Hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước theo phương trình u1 = u2 = acos20πt Biết tốc độ truyền sóng 40 cm/s Biên độ sóng khơng đổi truyền Một điểm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word N mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AB thỏa mãn AN – BN = 10 cm Điểm N nằm đường đứng yên…… kể từ trung trực AB …… A Thứ – phía B B Thứ – phía C Thứ – phía A D Thứ – phía B Câu 23: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, li độ x = cm tỉ số động A B C D Câu 24: Chọn câu trả lời Công lực lạ làm dịch chuyển lượng điện tích q = 1,5 C nguồn điện từ cực âm đến cực dương 18 J Suất điện động nguồn điện A ξ = 1,2 V B ξ = 2,7 V C ξ = 12 V D ξ = 27 V Câu 25: Trong mạch dao động LC, tụ điện có điện dung µF, cường độ tức thời dòng điện i = 0,05sin2000t A Biểu thức điện tích tụ   A q  25sin  2000t   C 2    B q  25sin  2000t   C 4    C q  2,5sin  2000t   C 2    D q  25sin  2000t   C 2  Câu 26: Một lắc đơn có chiều dài dây ℓ, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Khi tăng chiều dài dây lên 21% chu kì lắc A tăng 10% B giảm 11% C giảm 21% D tăng 11% Câu 27: Cho mạch điện hình vẽ Hai pin có suất điện động ξ1 = 12 V, ξ2 = V, r1 = Ω, r2 = Ω Tính cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai điểm A B: A A; V B 0,75 A; 9,75 V C A; V D A; V Câu 28: Một hạt mang điện 3,2.10-19 C tăng tốc hiệu điện 1000 V cho bay vào từ trường theo phương vng góc với đường sức từ Tính lực Lorenxơ tác dụng lên biết m = 6,67.10-27 kg, B = T, vận tốc hạt trước tăng tốc nhỏ A 3,4.10-13 N B 1,93.10-13 N C 3,21.10-13 N D 1,2.10-13 N Câu 29: Giữa hai đầu điện trở có điện áp chiều U cơng suất tỏa nhiệt P, có điện áp xoay chiều biên độ 2U cơng suất tỏa nhiệt P' So sánh P P' ta thấy A P = P' B P' = 4P C P' = 2P D P' = 0,5P Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 30: Một lắc lò xo có độ cứng k = N/m, khối lượng m = 0,02 kg dao động tắt dần mặt phẳng nằm ngang ma sát, hệ số ma sát µ = 0,1 Ban đầu lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ cho lắc dao động tắt dần Tốc độ lớn mà vật đạt trình dao động A 20 cm / s B 40 cm / s C 40 cm / s D 10 30 cm / s Câu 31: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 30 Ω, L = 0,4 H, C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 120cos(100πt + 0,5π) V Khi C = C0 cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Khi đó, biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm L A u L  160cos 100t    V   B u L  160cos 100t   V 2  C u L  80 cos 100t    V   D u L  80 cos 100t   V 2  Câu 32: Một lò xo khối lượng khơng đáng kể, treo vào điểm cố định, có chiều dài tự nhiên ℓ0 Khi treo vật có khối lượng m1 = 0,1 kg lò xo dài ℓ1 = 31 cm Treo thêm vật có khối lượng m2 = 100 g độ dài lò xò ℓ2 = 32 cm Độ cứng k ℓ0 A k = 100 N/m ℓ0 = 29 cm B k = 50 N/m ℓ0 = 30 cm C k = 100 N/m ℓ0 = 30 cm D k = 150 N/m ℓ0 = 29 cm Câu 33: Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh R  50, L  2.104 H, C  F Đặt hai đầu đoạn   mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số f thay đổi Khi điều chỉnh tần số f để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A giá trị f A f = 25 Hz B f = 50 Hz C f = 40 Hz D f = 100 Hz Câu 34: Cho mạch LC có dao động điện tử Nếu sau chu kì dao động, lượng điện tử tồn phần giảm 19% biên độ dòng điện giảm? A 7% B 6% C 10% D 4% Câu 35: Tụ xoay có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay α linh động Khi α = 00 , tần số dao động riêng mạch MHz Khi α = 450, tần số dao động riêng mạch MHz Để mạch có tần số dao động riêng 2,5 MHz α A 22,50 B 23,40 C 250 D 300 Câu 36: Cho chất điểm dao động điều hòa biết sau quãng thời gian ngắn 0,5 s vật lại có tốc độ 4π cm/s Tốc độ trung bình vật đạt chu kì có giá trị A cm/s B cm/s C cm/s D cm/s Câu 37: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng khơng gian Hai điểm A, B cách 100 m nằm phương truyền sóng phía với S Điểm M trung điểm AB cách nguồn 70 m có mức cường độ âm 40 dB Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s mơi trường khơng hấp thụ âm Năng lượng sóng âm khoảng không gian giới hạn hai mặt cầu tâm qua A B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 181 mJ B 181 µJ C 207 mJ D 207 µJ Câu 38: Một động điện xoay chiều sản xuất công suất học 8,5 kW có hiệu suất 85% Mắc động với cuộn dây mắc chúng vào mạng điện xoay chiều Biết dòng điện có giá trị hiệu dụng 50 A trễ pha so với điện áp hai đầu động 300 Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 125 V sớm pha so với dòng điện 600 Xác định điện áp hiệu dụng mạng điện? A 331 V B 345 V C 231 V D 565 V Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở R = 90 Ω, cuộn dây không cảm có điện trở r = 10 Ω tụ điện có điện dung C thay đổi M điểm nối điện trở R cuộn dây Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu U1; C  C2  0,5C1 điện áp hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại U2 Tỉ số U2 U1 A B C 10 B 29 C D Câu 40: A 31 29 D 19 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B +Hiệu điện giới hạn hiệu điện nhỏ đặt vào hai tụ, lớp điện môi tụ điện bị đánh thủng  B sai Câu 2: Đáp án A + Sau co sát với cường độ vào số lần hai hút cần lực Câu 3: Đáp án D + Lực từ tác dụng lên dòng điện có chiều nằm ngang, hướng từ phải sang trái Câu 4: Đáp án A + Ta có T m  khối lượng tăng lên 16 lần chu kì tăng lên lần Câu 5: Đáp án B + Biểu thức liên hệ bước sóng  , vận tốc truyền sóng v tần số sóng f f  v  Câu 6: Đáp án B + Trong mạch dao động LC, dòng điện mạch có tần số lớn Câu 7: Đáp án A + Giá trị cảm kháng để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại ZL0  R  ZC2 R  ZC2  L0  ZC ZC Câu 8: Đáp án C + Mạch điện xoay chiều có cuộn cảm điện áp hai đầu mạch sớm pha 0,5 so với dòng điện mạch Câu 9: Đáp án A + Sóng phản xạ bị đổi dấu phản xạ vật cản cố định Câu 10: Đáp án A + Độ cao âm đặc trưng sinh lý âm Câu 11: Đáp án C + Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích chuyển động từ trường có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái  Hình (đặt bàn tay trái cho vectơ cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều chuyển động hạt mang điện dương  ngón tay choãi chiều lực Lorenxo) Câu 12: Đáp án D + Với điện trường tổng hợp C  phải tồn điện trường điện tích q nằm Câu 13: Đáp án D + Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng chùm sáng qua lăng kính bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác Câu 14: Đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Biên độ dao động tổng hợp có độ lớn cực đại hai dao động thành phần pha    2k (một số chẵn  ) Câu 15: Đáp án C + Sóng ngắn dùng vơ tuyến truyền hình mặt đất Câu 16: Đáp án A + Cách tạo tia lửa điện tạo điện trường lớn cỡ 3.106 V/m không khí Câu 17: Đáp án D + Dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với điện áp phụ thuộc vào L, C  Câu 18: Đáp án A + Bức xạ tử ngoại xạ điện từ có bước sóng nhỏ ánh sáng thường Câu 19: Đáp án A + Hai sóng kết hợp hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp Câu 20: Đáp án C + Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ chất điểm dao động điều hòa có dạng đoạn thẳng Câu 21: Đáp án A + Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 22: Đáp án D + Bước sóng sóng   Xét tỉ số 2v 2.40   cm  20 AN  BN 10   2,5  N nằm điểm đứng yên thứ phía B  Câu 23: Đáp án A + Tỉ số động vật vị trí có li độ x: Et x2 22    2 Dd A  x 2 Câu 24: Đáp án C + Suất điện động nguồn   A 18   12 V q 1,5 Câu 25: Đáp án D + Trong mạch dao động LC, điện tích trễ pha 0,5 so với cường độ dòng điện mạch q  0, 05     sin  2000t    25sin  2000t   C 2000  2 2  Câu 26: Đáp án D + Chu kì dao động lắc đơn: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  l0 T0  2 g   T  1, 21T0  1,1T0  T  2 1, 21l0  g  Câu 27: Đáp án B + Cường độ dòng điện mạch I  1   12    0, 75 A r1  r2 38  UAM  1  Ir1  12  0,75.3  9,75 V Câu 28: Đáp án B + Vận tốc hạt sau tăng tốc 2qU 2.3, 2.1019.1000 mv2  qU  v    301761 m/s m 6, 67.1027  Lực Lorenxo tác dụng lên hạt F  qvB  3, 2.1019.301761.2  1,93.1013 N Câu 29: Đáp án B + Ta có P U2  với U '  2U P '  4P Câu 30: Đáp án C + Tốc độ cực đại vật trình dao động vmax  k  mg   0,1.0, 02.10   x0    0,1    40 cm/s m k  0, 02   Câu 31: Đáp án A + Khi C  C0 công suất tiêu thụ mạch cực đại  mạch xảy cộng hưởng  uL  U0 120 ZL cos 100t     40cos 100t     160cos 100t    V R 30 Câu 32: Đáp án C + Với l0 k chiều dài tự nhiên độ cứng lò xo, ta có:   k  l  l0   m1g k  0,31  l   0,1.10   l0  30cm, k  100 N/m  k l  l  m  m g k 0,32  l  0, 2.10           Câu 33: Đáp án A + Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I U 4 Z 200  2 502   2f  4 2.10   2f         f  25Hz Hz Câu 34: Đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word E I02  I2  I0  I  I0  I  I  2I0  I  I  I      1   + Ta có E I0 I02 I0 I0 I0  I0  Với x  I ta có x  2x  0,19   x  0,1 I0 Câu 35: Đáp án B + Giá trị điện dung tụ điện theo góc quay C  C0  a f  C0 C0 2   45       C0  a15 C   C0  a45  f 0  C0  a45 Với f  Để f  2,5MHz , ta có:  f   f 00 2  C0 a150  2,5        23, 40      a15  a  C0  a Câu 36: Đáp án C + Cứ khoảng thời gian t  T A   0,5s  T  4s    0,5 rad/s vật lại có tốc độ v  cm/s  A  cm  Tốc độ trung bình vật chu kì v tb  4A 4.8   cm/s T Câu 37: Đáp án B + Mức cường độ âm điểm M trung điểm AB xác định bởi: LM  10log P P  40  log 12  P  6, 2.104 W 2 I0 4SM 10 4.70  Năng lượng giới hạn hai mặt cầu E  Pt  P AB 100  6, 2.104  1,81.104 J v 340 Câu 38: Đáp án B + Biểu diễn vectơ điện áp Hiệu suất động H  A A 8,5 P   10 kW P H 0,85  Điện trở động R dc   Udc  IZdc  50 P 10000 R   4  Zdc    2 I 50 cos30 400  V 3 + Từ giản đồ vectơ, ta thấy góc hợp với U dc U d 150 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 400  400   U  125   cos150  345 V   2,125  3 Câu 39: Đáp án B + Điện áp hiệu dụng hai đầu MB: U MB  U r   Z L  ZC   R  r    Z L  ZC  2 U  R  2Rr 1 r   Z L  ZC   Từ phương trình trên, ta thấy rằng, ZC1  ZL UMB  UMBmin  U + Khi C  0,5C1  ZC2  2ZC1 UC  UCmax  ZC2 R  r  U + Tỉ số  U1  Z2L ZL R  r  2ZC1 Rr  Z2L   90  10   2  ZC1 ZC1  90  10   1002 90  10  ZC1  100  ZL  100  Câu 40: Đáp án B + Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng tụ   c   ZC  n  Ta chuẩn hóa ZL     R  2n  + Với UR  5UR  R  5ZL  n  13,5  Hệ số công suất mạch cos   2   n 1 13,5  29 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 29 C D Câu 40: A 31 29 D 19 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B +Hiệu điện giới hạn hiệu điện nhỏ... A B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 181 mJ B 181 µJ C 207 mJ D 207 µJ Câu 38: Một động điện xoay chi u sản xuất công suất học... cm/s Biên độ sóng khơng đổi truyền Một điểm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word N mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AB thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở gđđt thái bình lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở gđđt thái bình lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay