BT cam ung dien tu chuong 5 vat ly 11

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:58

Chương CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Tự luận Bài Xác định suất điện động cảm ứng khung dây kín, biết khoảng thời gian 0,5 s, từ thơng giảm từ 1,5 Wb xuống Đs: V Bài Một khung dây có diện tích cm² đặt từ trường, đường sức từ tạo với mặt phẳng khung dây góc 30° Xác định từ thơng xuyên qua khung dây, biết B = 5.10–2 T Đs: Φ = 5.10–6 Wb Bài Một khung dây hình vng, cạnh cm, đặt từ trường đều, đường sức xiên qua bề mặt tạo với pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 30°, từ trường có cảm ứng từ 2.10–5 T Xác định từ thơng xun qua khung dây nói trên? Đs 2,77.10–8 Wb Bài Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm², gồm 10 vòng dây đặt từtrường đều, góc B vector pháp tuyến 30°, B = 2.10–4 T, làm cho từ trường giảm thời gian 0,01 s Hãy xác định suất điện động cảm ứng sinh khung dây? ĐS 3,46.10–4 V Bài Một vòng dây dẫn tròn bán kính r = 10cm, điện trở R = 0,2 Ω; mặt phẳng vòng dây nghiêng góc 30° so với vector cảm ứng từ, có độ lớn B = 0,02T Xác định suất điện động cảm ứng, độ lớn dòng điện cảm ứng vòng dây thời gian 0,01s từ trường giảm xuống Đs 0,0628 V; 0,314 A Bài Vòng dây đồng có điện trở suất ρ = 1,75.10–8 Ω.m; đường kính d = 20cm; tiết diện dây So = mm² đặt vng góc với cảm ứng từ từ trường Tính độ biến thiên ΔB/Δt cảm ứng từ dòng điện cảm ứng vòng dây 2A Đs 0,14 T/s Bài Một vòng dây dẫn có diện tích S = 100cm² nối vào tụ điện C = 0,2nF, đặt từ trường đều, vng góc mặt phẳng vòng dây, có độ lớn tăng với tốc độ 5.10–2 T/s Tính điện tích tụ điện.;;; ĐS q = 0,1 μC Bài Đoạn dây dẫn dài l = 1m chuyển động với vận tốc v = 0,5m/s theo phương hợp với vector cảm ứng từ góc 30°, B = 0,2T Tính suất điện động xuất dây dẫn Bài Trong ống dây điện có L = 0,6 H, dòng điện giảm từ I1 = 0,2 A đến I2 = thời gian 12 s Tính suất điện động tự cảm mạch Bài 10 Tính độ tự cảm ống dây, biết sau khoảng thời gian t = 0,01 s dòng điện mạch tăng từ 1A đến 2,5A suất điện động tự cảm 30V Bài 11 Cường độ dòng điện ống dây giảm từ 12 A xuống A lượng từ trường ống dây giảm 2J Tính lượng từ trường ống dây trước sau giảm Bài 12 Ống dây hình trụ có lõi chân khơng, chiều dài 20cm, có 1000 vòng, diện tích vòng S = 1000cm² a Tính độ tự cảm ống dây b Dòng điện qua ống dây tăng từ đến 5A 0,1s; tính suất điện động tự cảm xuất ống dây c Khi dòng điện ống dây đạt giá trị 5A tính lượng từ trường tích lũy ống dây ĐS 6,38.10–2H; 3,14V; 0,785 J Bài 13 Dùng định luật Len–xơ tìm chiều dòng điện cảm ứng trường hợp sau I v Bài 14 Một khung dây kín phẳng hình vng ABCD có cạnh a = 10cm gồm N = 250 vòng Khung chuyển động thẳng tiến lại khoảng khơng gian có từ trường Trong chuyển động cạnh AB AC nằm hai đường C thẳng song song hình vẽ Tính cường độ dòng điện chạy D B khung khoảng thời gian từ cạnh CB khung bắt đầu gặp từ trường đến khung vừa nằm hẳn từ trường Chỉ rõ chiều B dòng điện khung Cho biết điện trở khung Ω Vận tốc A khung v = 1,5 m/s cảm ứng từ từ trường B = 0,005T Đs I = 0,0625 A; chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ Bài 14 Một khung dây phẳng tròn, bán kính 0,1m, có 100 vòng, đặt từ trường vng góc với đường cảm ứng từ Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị 0,2T Tính suất điện động cảm ứng cuộn dây a Trong 0,2s cảm ứng từ tăng lên gấp đôi b Cảm ứng từ thay đổi theo thời gian có quy luật Bt = 0,2(1 – t) (B tính T, t tính giây) ĐS: 3,14V; 0,628V Bài 15 Đoạn dây dẫn dài ℓ = 1m chuyển động với vận tốc v = 0,5m/s theo phương hợp với cảm ứng từ góc 30°, B = 0,2T Tính suất điện động xuất dây dẫn Đs 0,05 V Bài 16 Một dẫn điện dài 40 cm, chuyển động tịnh tiến từ trường đều, cảm ứng từ 0,4 T Vectơ vận tốc vng góc với hợp với đường sức từ góc 30° Suất điện động hai đầu 0,2 V Tìm vận tốc Đs 2,5 m/s Bài 17 Thanh MN khối lượng m = 2g trượt với tốc độ v = 5m/s hai R thẳng đứng cách l = 50cm đặt từ trường nằm ngang hình vẽ Biết B = 0,2T Bỏ qua điện trở tiếp xúc Cho g = 10m/s² a Tính suất điện động cảm ứng MN B b Xác định lực từ dòng điện MN c Tính R Đs a 0,5 V b 0,02 N; 0,2 A c 2,5 Ω Phần trắc nghiệm Câu Xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng dây nhìn vào mặt trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định nằm ngang A Lúc đầu dòng điện kim đồng hồ, sau nam châm xuyên qua ngược kim đồng hồ B Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, sau nam châm xuyên qua kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng vòng dây D Dòng điện cảm ứng ln kim đồng hồ Câu Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo hình vẽ chúng tương tác hút hay đẩy A Luôn đẩy B Ban đầu hút nhau, sau xuyên qua đẩy S N C Ban đầu đẩy nhau, sau xuyên qua hút D Luôn hút Câu Khi cho khung dây kín chuyển động xa dòng điện thẳng dài I1 hình vẽ chúng A đẩy B hút C hút hay đẩy phụ thuộc tốc độ D khơng tương tác Câu Cho dòng điện thẳng cường độ I Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt gần dòng I1 điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng Trong khung dây khơng có dòng điện v cảm ứng A khung quay quanh cạnh MQ B khung quay quanh cạnh MN C khung quay quanh cạnh PQ D khung quay quanh trục dòng điện thẳng I Câu Một khung dây phẳng có diện tích 12cm² đặt từ trường cảm ứng từ B = 5.10–2T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 30° Tính độ lớn từ thông qua khung A Φ = 2.10–5Wb B Φ = 3.10–5Wb C Φ = 4.10–5Wb D Φ = 5.10–5Wb Câu Một hình vng cạnh 5cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10–4 T, từ thơng qua hình vng 10–6 WB Tính góc hợp véctơ cảm ứng từ véc tơ pháp tuyến hình vng A 0° B 30° C 45° D 60° Câu Một khung dây phẳng diện tích 40cm² gồm 200 vòng đặt từ trường B = 2.10–4T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung góc 30° Người ta giảm từ trường đến không khoảng thời gian 0,01s Tính suất điện động cảm ứng xuất khung thời gian từ trường biến đổi A 4.10–3 V B 8.10–3V C 2.10–3 V D 4.10–2 V Câu Dòng điện Phucơ A dòng điện chạy vật dẫn B dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên C dòng điện cảm ứng sinh vật dẫn vật dẫn chuyển động từ trường D dòng điện xuất kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện Câu Chọn câu phát biểu sai nói dòng điện Phucơ A Hiện tượng xuất dòng điện Phucơ tượng cảm ứng điện từ B chiều dòng điện Phucơ xác định định luật Jun – Lenxơ C dòng điện Phucơ lõi sắt máy biến dòng điện có hại D dòng điện Phucơ có tính chất xốy Câu 10 Khung dây có tiết diện 30cm² đặt từ trường B = 0,1T Mặt phẳng khung dây vng góc với đường cảm ứng từ Trong trường hợp suất điện động cảm ứng mạch (I) quay khung dây 0,2s để mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ (II) giảm từ thông xuống nửa 0,2s (III) tăng từ thơng lên gấp đôi 0,2s (IV) tăng từ thông lên gấp ba 0,3s A (I); (II) B (II); (III) C (I); (III) D (III); (IV) Câu 11 Nếu vòng dây quay từ trường quanh trục vuông góc với từ trường, dòng điện cảm ứng A đổi chiều sau vòng quay B đổi chiều sau nửa vòng quay C đổi chiều sau phần vòng D khơng đổi chiều Câu 12 Dây dẫn thứ có chiều dài L quấn thành vòng sau thả nam châm rơi vào vòng dây Dây dẫn thứ hai chất có chiều dài 2L quấn thành vòng sau thả nam châm rơi So sánh cường độ dòng điện cảm ứng hai trường hợp A I1 = 2I2 B I2 = 2I1 C I1 = I2 = D I1 = I2 ≠ Câu 13 Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m² đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,6 T, véc tơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng vòng dây Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T thời gian 0,25s suất điện động cảm ứng xuất vòng dây A 1,28V B 12,8V C 3,2V D 32V Câu 14 Từ thông qua mạch điện kín phụ thuộc vào A tiết diện dây dẫn làm mạch điện B điện trở dây dẫn làm mạch điện C khối lượng dây dẫn làm mạch điện D hình dạng, kích thước mạch điện Câu 15 Một dây dẫn có chiều dài ℓ bọc lớp cách điện gập lại thành hai phần sát cho chuyển động vng góc với đường cảm ứng từ từ trường cảm ứng từ B với vận tốc v Suất điện động cảm ứng dây dẫn có giá trị A e = Bv/ℓ B e = 2Bvℓ C e = Bvℓ D e = Câu 16 Một dẫn điện dài 20cm nối hai đầu với hai đầu đoạn mạch điệnđiện trở 0,5Ω Cho tịnh tiến từ trường B = 0,08T với vận tốc 7m/s có hướng vng góc với đường cảm ứng từ Biết điện trở khơng đáng kể, tính cường độ dòng điện mạch A 0,112A B 0,224A C 0,448A D 0,896A Câu 17 Suất điện động cảm ứng dẫn điện chuyển động tịnh tiến với vận tốc không đổi từ trường không phụ thuộc vào yếu tố sau A độ lớn cảm ứng từ B vận tốc chuyển động C độ dài D chất kim loại làm Câu 18 Nếu mạch điện hở chuyển động từ trường cắt đường sức từ A mạch khơng có suất điện động cảm ứng B mạch khơng có suất điện động dòng điện cảm ứng C mạch có suất điện động dòng điện cảm ứng D mạch có suất điện động cảm ứng khơng có dòng điện Câu 19 Dòng điện qua ống dây khơng có lõi sắt biến đổi theo thời gian, 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 1A đến 2A suất điện động tự cảm ống dây 20V Tính hệ số tự cảm ống dây độ biến thiên lượng từ trường ống dây A 0,1H 0,2J B 0,2H 0,3J C 0,3H 0,4J D 0,2H 0,5J Câu 20 Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính ống 2cm Một dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây 0,01s cường độ dòng điện tăng từ đến 1,5A Tính suất điện động tự cảm ống dây A 0,14V B 0,26V C 0,52V D 0,74V Câu 21 Một dòng điện ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I tính ampe, t tính giây Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H Tính suất điện động tự cảm ống dây A 0,001V B 0,002V C 0,003 V D 0,004V Câu 22 Đáp án sau sai Hệ số tự cảm ống dây A phụ thuộc vào cấu tạo kích thước ống dây B có đơn vị Henri (H) C tính cơng thức L = 4π.10–7.NS/ℓ D lớn số vòng dây ống dây nhiều Câu 23 Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang 10cm² gồm 100 vòng Hệ số tự cảm ống dây A 25µH B 250µH C 125µH D 1250µH Câu 24 Năng lượng từ trường ống dây có dạng biểu thức A W = Li/2 B W = Li²/2 C W = L²i/2 D W = Li² Câu 25 Một ống dây gồm 500 vòng có chiều dài 50cm, tiết diện ngang ống 100cm² Lấy π = 3,14; hệ số tự cảm ống dây có giá trị A 15,9mH B 31,4mH C 62,8mH D 6,28mH Câu 26 Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay từ trường quanh trục đối xứng OO’ A song song với đường sức từ khung khơng xuất dòng điện cảm ứng B hợp với đường sức từ góc nhọn khơng có dòng điện cảm ứng C vng với đường sức từ khung khơng xuất dòng điện cảm ứng D hợp với đường sức từ góc khung khơng xuất dòng điện cảm ứng Câu 27 Một vòng dây dẫn đặt từ trường cho mặt phẳng vòng dây vng góc với đường cảm ứng từ Trong vòng dây xuất suất điện động cảm ứng vòng dây A có cắm hai cực nguồn điện không đổi vào hai điểm vòng B bị làm biến dạng dẫn đến diện tích thay đổi C quay xung quanh trục trùng với đường sức từ D bị dịch chuyển tịnh tiến mặt phẳng chứa vòng dây Câu 28 Một dòng điện ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I tính ampe, t tính giây Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H Tính suất điện động tự cảm ống dây A mV B mV C mV D mV Câu 29 Nếu mạch điện để hở chuyển động từ trường cho mặt phẳng mạch cắt đường sức từ mạch A khơng có suất điện động cảm ứng có dòng điện cảm ứng B khơng có suất điện động dòng điện cảm ứng C có suất điện động dòng điện cảm ứng D có suất điện động cảm ứng khơng có dòng điện cảm ứng Câu 30 Suất điện động cảm ứng kim loại chuyển động tịnh tiến với từ trường không phụ thuộc vào A cảm ứng từ từ trường B vận tốc chuyển động C chiều dài D chất kim loại làm dẫn Câu 31 Một dẫn điện tịnh tiến từ trường cảm ứng từ B = 0,4T với vận tốc có hướng hợp với đường sức từ góc 30°, mặt phẳng chứa vận tốc đường sức từ vng góc với Thanh dài 40cm, mắc với vôn kế thấy vôn kế chỉ 0,4V Tính vận tốc A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 32 Một dẫn điện dài 20cm nối hai đầu thành mạch điện có tổng điện trở 0,5Ω Cho tịnh tiến từ trường B = 0,08T với vận tốc 7m/s có hướng vng góc với đường cảm ứng từ Tính cường độ dòng điện mạch A 0,112A B 0,224A C 0,448A D 0,896A Câu 33 Một cuộn dây có 400 vòng tổng điện trở 4Ω, diện tích vòng 30 cm² đặt cố định từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch để cường độ dòng điện mạch I = 0,3A A T/s B 0,5 T/s C T/s D T/s Đs 1B 14D 27B 2C 15D 28B 3B 16B 29D 4D 17D 30D 5B 18D 31C 6A 19B 32B 7B 20D 33A 8C 21B 9B 22C 10D 23A 11B 24B 12D 25D 13A 26A ... ứng từ B = 5. 10–2T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 30° Tính độ lớn từ thơng qua khung A Φ = 2.10–5Wb B Φ = 3.10–5Wb C Φ = 4.10–5Wb D Φ = 5. 10–5Wb Câu Một hình vng cạnh 5cm đặt... thẳng Trong khung dây khơng có dòng điện v cảm ứng A khung quay quanh cạnh MQ B khung quay quanh cạnh MN C khung quay quanh cạnh PQ D khung quay quanh trục dòng điện thẳng I Câu Một khung dây phẳng... lớn số vòng dây ống dây nhiều Câu 23 Một ống dây dài 50 cm tiết diện ngang 10cm² gồm 100 vòng Hệ số tự cảm ống dây A 25 H B 250 µH C 1 25 H D 1 250 µH Câu 24 Năng lượng từ trường ống dây có dạng biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: BT cam ung dien tu chuong 5 vat ly 11, BT cam ung dien tu chuong 5 vat ly 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay