NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH

88 32 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH Họ tên sinh viên: LÊ HOÀNG OANH Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ DLST Niên khóa: 2007-2011 Tháng 08/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN ANH TUẤN Sinh viên thực hiện: MSSV: 07157130 LÊ HOÀNG OANH Tháng 08/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN   PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Lê Hồng Oanh MSSV: 07157130 Lớp: DH07DL Khoa: Mơi Trường Tài Nguyên Ngành: Quản lý môi trường du lịch sinh thái Khóa học: 2007-2011 Tên đề tài: Nét đặc trưng khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Đồng Nai – nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện môi trường phục vụ du lịch Nội dung khóa luận tốt nghiệp: - Khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu trạng du lịch tài nguyên du lịch khu du lịch sinh thái Vườn Xoài - Điều tra xã hội học nhằm đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch công tác quản lý môi trường khu du lịch - Phân tích yếu tố đề xuất giải pháp cải thiện môi trường nhằm phục vụ du lịch tốt Thời gian thực hiện: - Bắt đầu: tháng 01/2011 - Kết thúc: tháng 06/2011 Họ tên giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Anh Tuấn Nội dung yêu cầu khóa luận tốt nghiệp thông quan Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày … tháng … năm 2011 Giáo viên hướng dẫn NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH Tác giả LÊ HỒNG OANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu để cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ NGUYỄN ANH TUẤN Tháng 08 năm 2011 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời tri ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Anh Tuấn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ đóng góp ý kiến q báu suốt q trình tơi thực khố luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Môi Trường Tài Nguyên – Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh ân cần dạy bảo, truyền đạt kiến thức, giải đáp thắc mắc kinh nghiệm sống bốn năm học, giúp tơi có tảng khố luận Xin chân thành cảm ơn Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tạo điều kiện, hướng dẫn giúp đỡ cho thực tập tốt nghiệp thực đề tài khố luận Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè động viên, ủng hộ suốt q trình tơi thực khố luận tốt nghiệp Người thực khố luận Lê Hồng Oanh SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang ii KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP TĨM TẮT KHỐ LUẬN Đề tài nghiên cứu “Nét đặc trưng khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Đồng Nai – nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện môi trường phục vụ du lịch” tiến hành Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Đồng Nai, thời gian thực từ 01/2011 đến ngày 30/06/2011 với nội dung sau: - Khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu trạng du lịch tài nguyên du lịch khu du lịch sinh thái Vườn Xoài Điều tra xã hội học nhằm đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch công tác quản lý môi trường khu du lịch Phân tích yếu tố đề xuất giải pháp cải thiện môi trường nhằm phục vụ du lịch tốt Kết đạt được: - - - Về trạng kinh doanh loại hình du lịch đặc trưng: dã ngoại, cắm trại, vui chơi giải trí với hoạt động gắn liền với thiên nhiên động vật hoang dã khu du lịch thu hút hầu hết đối tượng khách du lịch vào dịp cuối tuần, Lễ, Tết Mức độ hài lòng khách du lịch cơng tác quản lý mơi trường: khách du lich hài lòng nhiên vấn đề môi trường không nhỏ chưa khu du lịch quan tâm mức Đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình mơi trường phục vụ du lịch, cần thiết xây dựng sách quản lý mơi trường sở hạ tầng, xử lý chất thải phù hợp với tình hình khu du lịch SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang iii KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TĨM TẮT KHỐ LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG .viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH HÌNH ẢNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Du lịch vấn đề liên quan 2.1.1 Du lịch 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Nguyên tắc phát triển du lịch 2.1.1.3 Đặc trưng du lịch 2.1.1.4 Các loại hình du lịch 2.1.2 Tài nguyên du lịch 2.1.2.1 Khái niệm 2.1.2.2 Phân loại 2.1.3 Khu du lịch 2.1.3.1 Khái niệm SVTH: LÊ HOÀNG OANH Trang iv KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 2.1.3.2 Điều kiện để công nhận KDL 2.1.3.3 Quản lý khu du lịch 2.1.4 Du lịch môi trường 2.1.4.1 Các khái niệm có liên quan đến mơi trường 2.1.4.2 Phát triển du lịch bảo vệ môi trường 2.2 Tổng quan KDL sinh thái vườn xoài 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 10 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Tìm hiểu trạng du lịch tài nguyên du lịch KDL sinh thái Vườn Xoài 12 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 12 3.1.2 Phương pháp đồ 12 3.1.3 Phương pháp khảo sát thực địa 12 3.2 Đánh giá mức độ hài lòng du khách công tác quản lý môi trường KDL 13 3.2.1 Phương pháp điều tra xã hội học: 13 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 14 3.3 Đề xuất giải pháp cải thiện môi trường nhằm phục vụ du lịch tốt 14 3.3.1 Phương pháp ma trận SWOT 14 3.3.2 Phương pháp vấn chuyên gia 15 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Quan sát ghi nhận nét đặc trưng tài nguyên du lịch KDL sinh thái Vườn Xoài 16 4.1.1 Động vật 16 4.1.1.1 Đà điểu 16 4.1.1.2 Cá sấu Xiêm 18 4.1.2 Thực vât 19 4.1.2.1 Vườn lan 19 4.1.2.2 Vườn tre 20 4.1.2.3 Cây cọ dầu 20 SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang v KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP 4.1.3 Nhà hàng 21 4.1.4 Nhà nghỉ 22 4.1.5 Vui chơi giải trí 23 4.2 Hiện trạng hoạt động du lịch KDL sinh thái Vườn Xoài 24 4.2.1 Khách du lịch 24 4.2.2 Sản phẩm du lịch 26 4.3 Mức độ hài lòng khách du lịch công tác quản lý môi trường KDL 30 4.3.1 Hiện trạng công tác quản lý môi trường KDL sinh thái Vườn Xoài 30 4.3.1.1 Quản lý chất thải rắn 30 4.3.1.2 Quản lý nước thải 31 4.3.1.3 Phòng cháy chữa cháy bảo đảm an toàn cho khách du lịch 31 4.3.2 Đánh giá du khách môi trường KDL 33 4.3.3 Xác định khía cạnh mơi trường cần quan tâm 37 4.4 Đề xuất giải pháp cải thiện môi trường phục vụ du lịch 39 4.4.1 Phân tích yêu tố ảnh hưởng đến đề xuất giải pháp cải thiện môi trường KDL 39 4.4.2 Đề xuất giải pháp cải thiện môi trường KDL 40 4.4.3 Giải pháp ưu tiên hàng đầu 42 4.4.3.1 Xây dựng sách quản lý mơi trường phù hợp với tình hình KDL 42 4.4.3.2 Xây dựng sở hạ tầng, xử lý chất thải KDL 43 Chương KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang vi KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTR Chất thải rắn KDL Khu du lịch PCCC Phòng cháy chữa cháy QT Quá trình Thuốc BVTV Thuốc bảo vệ thực vật TP Thành phố SVTH: LÊ HOÀNG OANH Trang vii KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Phụ lục 3: Danh mục loài động vật KDL sinh thái Vườn Xoài STT TÊN LỒI TÊN LATINH HÌNH ẢNH HỌ ĐỘNG VẬT Kỳ đà vân Varanus bengalensis Varanidae Tắc kè Gekko gecko Gekkonidae Cá sấu nước Crocodylus (Xiêm) siamensis Cò trắng Egretta garzetta Ciconiiformes Vịt trời Anas poecilorhyncha Anseriformes Công Pavo munticus Galliformes Cu gáy Steptopelia chinensis Columbifornes Vẹt ngực đỏ Psittacula alexandri Psittaciformes Cú mèo nhỏ Otus sunia Strigiformes 10 Chim sâu Dicaeum concolor Passeriformes SVTH: LÊ HOÀNG OANH LỚP Reptilia Crocodylia Trang 61 Aves KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 11 Đà điểu châu Phi Struthio camelus Struthionidae 12 Gấu ngựa Selenarctos thibetanus Ursidae 13 Nai Cervus unicolor Cervidae Mammalia 14 Chồn Mustelinae Mustelidae 15 Vượn đen Hylobates concolor Hylobatidae 16 Cá hải tượng Arapaima gigas Osteoglossidae 17 Cá điêu hồng Actinopterygii Red Tilapia Cichlidae Tài liệu tham khảo phần phụ lục danh mục loài động vật thực vật KDL sinh thái Vườn Xoài http://www.toptropicals.com http://www.agriviet.com http://www.dienhoahanoi.com http://www.phanhoaivy.wordpress.com http://www.my.opera.com http://www.caycanhthanglong.com.vn http://www.saurieng2011.blogspot.com http://www.hoacanh.vn http://www.flickr.com 10 http://www.phanchutrinh.com.vn 11 http://www.ecolandscape.vn 12 http://www.vnphoto.net 13 Đinh Quang Điệp, 2010 Tài liệu môn học Tài nguyên thực vật Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, phần hình ảnh 14 Hồ Văn Cử, 2009 Tài liệu môn học Quản lý động vật hoang dã Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, phần hình ảnh SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 62 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP Phụ lục 4: Phiếu câu hỏi điều tra xã hội học PHIẾU CÂU HỎI Tơi Lê Hồng Oanh – sinh viên năm trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, tơi thực khóa luận tốt nghiệp khu du lịch sinh thái Vườn Xoài Rất mong nhận đóng góp ý kiến anh/chị để khóa luận thêm hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! THƠNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN: Họ tên:……………………………………Giới tính: ……………….Tuổi:……… Nghề nghiệp:………………………………Đia chỉ:……………………………… PHẦN CÂU HỎI: Câu 1: Anh/chị đến KDL với ai?  Bạn bè  Đồng nghiệp  Gia đình  Đi Câu 2: Tại anh/chị biết đến KDL này?  Quảng cáo  Internet  Bạn bè giới thiệu  Lí khác: ……………… Câu 3: Anh/chị đến KDL với mục đích:  Gặp gỡ bạn bè  Khám phá điều lạ  Vui chơi, giải trí  Mục đích khác:……………… Câu 4: Anh/chị đến KDL lần?  Lần  lần  lần  Nhiều Câu 5: Anh/chị hài lòng với sản phẩm KDL:  Ẩm thực  Dã ngoại  Thể thao  Nghĩ dưỡng Câu 6: Điều làm anh/chị khơng hài long KDL?  Chất lượng dịch vụ  Phục vụ  Giá  Cảnh quan, mơi trường Câu 7: Vì anh/chị chọn KDL sinh thái Vườn Xoài làm điểm đến cho mình?  Dịch vụ đa dạng, hấp dẫn  Thiên nhiên đẹp, thoáng mát  Giá hợp lý  Lý khác:…………………… Câu 8: Anh/chị dự định lưu lại KDL bao lâu?  ngày  tuần  ngày  Khác:………………… Câu 9: Anh/chị thích du lịch vào thời gian nào?  Lễ, Tết  Cuối tuần  Mùa hè  Khác:………………… Câu 10: Anh/chị yêu thích loại hình du lịch nào?  Thể thao  Nghiên cứu  Thiên nhiên  Văn hóa  Nghĩ dưỡng Câu 11: Anh/chị có dự định quay trở lại KDL khơng?  Có  Khơng SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 63 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP Vì sao? Câu 12: Anh/chị thấy chất lượng môi trường KDL nào? Nước  Sạch  Bẩn  Tương đối  Rất bẩn Rác  Ít, quét dọn  Nhiều, quét dọn  Ít, bừa bãi  Nhiều, bừa bãi Mảng xanh  Nhiều  Ít  Bình thường  Q Khơng khí  Rất lành, thống mát  Bình thường  Trong lành, thống mát  Khó chịu (do: …………………) Câu 13: Anh/chị làm trước loài hoa, cảnh đẹp KDL?  Thích thú ngắm nhìn, chụp hình  Khơng quan tâm đến  Khơng thích thú  Ngắt, bẻ mang Câu 14: Anh/chị nghĩ hành động xả rác bừa bãi KDL?  Gây hại nghiêm trọng  Khơng có gì, có người thu  Mất vẻ mỹ quan gom  Không quan tâm Câu 15: Anh/chị làm thấy lồi động vật KDL?  Im lặng quan sát, chụp ảnh  Bàn tán với người xung quanh  Tìm hiểu xem lồi (nếu  La hú, gọi đùa chưa biết) Câu 16: Anh/chị có thích mơi trường tự nhiên KDL khơng? Vì sao?  Có  Khơng Vì:……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 17: Anh/chị có biết hết lồi cảnh KDL khơng?  Có  Khơng Câu 18: Anh/chị có biết hết lồi động vật KDL khơng?  Có  Khơng Câu 19: Anh/chị có muốn biết lồi cảnh/ động vật mà chưa biết KDL khơng? Vì sao?  Có  Khơng Vì:………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 20: Anh/chị có đóng góp ý kiến để KDL ngày phát triển hơn? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn ý kiến quý báo anh/chị! Chúc anh/chị có khoảng thời gian thật vui tươi bổ ích KDL sinh thái Vườn Xồi! SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 64 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP PHIẾU CÂU HỎI (Dành cho du khách đợt 2) Tôi Lê Hoàng Oanh – sinh viên năm trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thực khóa luận tốt nghiệp khu du lịch sinh thái Vườn Xồi Rất mong nhận đóng góp ý kiến anh/chị để khóa luận thêm hồn chỉnh THƠNG TIN CHUNG: Tuổi:…………… Giới tính:  Nam Nữ Cơng việc tại:……………………………… Đia chỉ:…………………………… PHẦN KHẢO SÁT: Vấn đề môi trường mà Bạn quan tâm khu du lịch?  a, Rác thải  d, Khơng khí (bụi, mùi)  b, Nước thải  e, Cảnh quan tự nhiên  c, Tiếng ồn Các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến Bạn người khác đến khu du lịch này?  a, Khó chịu, mệt mỏi  c, Thất vọng  b, Có thể khơng quay lại  d, Khác (ghi rõ):…………… Theo Bạn, nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường khu du lịch gì?  a, Do ý thức du khách  b, Do ảnh hưởng người dân lân cận, giao thông xung quanh  c, Do sở hạ tầng du lịch, sản xuất khu du lịch  d, Do quản lý khu du lịch môi trường Điều cản trở Bạn thực việc bảo vệ môi trường khu du lịch?  a, Thiếu thông tin/tài liệu  b, Tốn thời gian  c, Thiếu sở hạ tầng (thùng rác; nhà vệ sinh cộng cộng….)  d, Khác (ghi rõ):………………… Theo Bạn, cần làm để tiếp tục trì nâng cao tình hình mơi trường khu du lịch?  a, Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường du khách  b, Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường xung quanh  c, Đầu tư xây dựng sở hạ tầng (lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải…)  d, Tăng cường quản lý khu du lịch môi trường Chân thành cảm ơn! SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 65 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP PHIẾU CÂU HỎI (Dành cho nhân viên khu du lịch) Tơi Lê Hồng Oanh – sinh viên năm trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, tơi thực khóa luận tốt nghiệp khu du lịch sinh thái Vườn Xoài Rất mong nhận đóng góp ý kiến anh/chị để khóa luận thêm hồn chỉnh THƠNG TIN CHUNG: Tuổi:…………… Giới tính:  Nam Nữ Công việc tại:……………………………… PHẦN KHẢO SÁT: Theo Bạn, vấn đề môi trường khách du lịch quan tâm:  a, Rác thải  d, Khơng khí (bụi, mùi)  b, Nước thải  e, Cảnh quan tự nhiên  c, Tiếng ồn Theo Bạn, tình hình mơi trường khu du lịch nào?  a, Rất tốt  c, Trung bình  b, Tốt  d, Kém Theo Bạn, ngun nhân gây nên nhiễm mơi trường khu du lịch gì?  a, Do ý thức du khách  b, Do ảnh hưởng người dân lân cận, giao thông xung quanh  c, Do sở hạ tầng du lịch, sản xuất khu du lịch  d, Do quản lý khu du lịch môi trường Theo Bạn, cần làm để tiếp tục trì nâng cao tình hình mơi trường khu du lịch?  a, Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường du khách  b, Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường xung quanh  c, Đầu tư xây dựng sở hạ tầng (lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải…)  d, Tăng cường quản lý khu du lịch môi trường Chân thành cảm ơn! SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 66 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP Phụ lục 5: Thống kê kết điều tra xã hội học KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI Đợt 1- Thời gian: tháng 02-03/2011 Số phiếu: 148 phiếu Phần thông tin khách du lịch Số lượng Tỷ lệ (%) Nam 71 47.97 Nữ 77 52.03 Số lượng Tỷ lệ (%) Đồng Nai 55 37.16 Tỉnh khác (Bà Rịa- Vũng Tàu, 93 62.84 Thành phần xã hội Số lượng Tỷ lệ (%) Học sinh, sinh viên 88 59.46 Nhân viên văn phòng, cơng chức 42 28.38 Cơng nhân 4.73 Khác 11 7.43 Số lượng Tỷ lệ (%) 50 5.41 Giới tính Địa Bình Dương, TP.HCM) Độ tuổi (tuổi) Phần câu hỏi Đáp án Câu hỏi Anh/chị đến KDL với ai? SVTH: LÊ HOÀNG OANH Số lượng Tỷ lệ (%) Bạn bè 95 64.19 Gia đình 17 11.49 Trang 67 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đồng nghiệp 34 22.97 Đi 1.35 Quảng cáo 12 8.11 Tại anh/chị biết đến KDL Bạn bè giới thiệu 74 50.00 này? Internet 19 12.84 Lí khác 43 29.05 3.39 Gặp gỡ bạn bè Anh/chị đến KDL với mục Vui chơi, giải trí 96 64.86 đích? Khám phá điều lạ 20 13.51 Mục đích khác 27 18.24 110 74.32 Lần Anh/chị đến KDL bao lần 14 9.46 nhiêu lần? lần 12 8.11 Nhiều 12 8.11 Ẩm thực 4.05 Anh/chị hài lòng với sản phẩm Thể thao 16 10.81 KDL? Dã ngoại 107 72.30 Nghĩ dưỡng 19 12.84 Chất lượng dịch vụ 16 10.81 Điều làm anh/chị khơng hài Giá 48 32.43 long KDL? Phục vụ 26 17.57 Cảnh quan, môi trường 58 39.19 Dịch vụ đa dạng, hấp dẫn 4.05 Giá hợp lý 4.05 109 73.65 Lý khác 27 18.24 ngày 86 58.11 ngày 50 33.78 tuần 1.35 Khác 10 6.76 24 16.22 Vì anh/chị chọn KDL sinh thái Vườn Xồi làm điểm đến cho mình? Anh/chị dự định lưu lại KDL bao lâu? Thiên nhiên đẹp, thoáng mát Anh/chị thích du lịch vào thời Lễ, Tết SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 68 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP gian nào? Mùa hè 30 20.27 Cuối tuần 86 58.11 5.40 Thể thao 26 17.57 Thiên nhiên 93 62.84 Nghĩ dưỡng 15 10.14 Nghiên cứu 4.05 Văn hóa 5.41 132 89.19 16 10.81 Sạch 22 14.87 Tương đối 88 59.46 Bẩn 34 22.97 2.70 Ít, quét dọn 67 45.27 Ít, bừa bãi 43 29.05 Nhiều, quét dọn 32 21.62 4.06 Nhiều 80 54.05 Bình thường 44 29.73 Ít 22 14.86 1.35 Rất lành, thoáng mát 25 16.89 Trong lành, thống mát 90 60.81 Bình thường 27 18.24 4.05 116 78.38 Khác 10 Anh/chị yêu thích loại hình du lịch nào? 11 Anh/chị có dự định quay trở lại Có KDL khơng? Khơng 12 Anh/chị thấy chất lượng môi trường KDL nào? 12a Nước Rất bẩn 12b Rác Nhiều, bừa bãi 12c Mảng xanh Q 12d Khơng khí Khó chịu Thích thú ngắm nhìn, chụp 13 Anh/chị làm trước lồi hình hoa, cảnh đẹp KDL? Khơng thích thú 13 8.78 Khơng quan tâm đến 18 12.16 SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 69 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP Ngắt, bẻ mang 14 Anh/chị nghĩ hành động xả rác bừa bãi KDL? 0.68 Gây hại nghiêm trọng 36 24.32 Mất vẻ mỹ quan 99 66.89 12 8.11 0.68 53 35.81 64 43.24 29 19.60 1.35 131 88.51 17 11.49 23 15.54 125 84.46 44 29.73 Khơng có gì, có người thu gom Không quan tâm Im lặng quan sát, chụp ảnh Tìm hiểu xem lồi 15 Anh/chị làm thấy lồi động vật KDL? (nếu chưa biết) Bàn tán với người xung quanh La hú, gọi đùa 16 Anh/chị có thích mơi trường Có tự nhiên KDL khơng? Vì Khơng sao? 17 Anh/chị có biết hết lồi Có cảnh KDL khơng? Khơng 18 Anh/chị có biết hết lồi Có động vật KDL khơng? Khơng 104 70.27 19 Anh/chị có muốn biết Có 131 88.51 lồi cảnh/ động vật mà Khơng 17 11.49 chưa biết KDL không? KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI Đợt 2- Thời gian: tháng 04-05/2011 NHÂN VIÊN KHU DU LỊCH: 20 phiếu Đáp án Câu hỏi Theo Bạn, Rác thải SVTH: LÊ HOÀNG OANH Số lượng 12 Trang 70 Tỷ lệ (%) 60.00 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP vấn đề mơi trường Nước thải 13 65.00 khách Tiếng ồn 30.00 du lịch quan tâm Khơng khí (bụi, mùi) 10 50.00 25.00 Theo Bạn, tình Rất tốt 0.00 hình mơi trường Tốt 20.00 12 60.00 Cảnh quan tự nhiên khu du lịch Trung bình nào? Kém 20.00 Theo Bạn, nguyên Do ý thức du khách 20.00 nhân gây nên Do ảnh hưởng người dân lân cận, 15.00 nhiễm môi trường giao thông xung quanh khu du lịch Do sở hạ tầng du lịch, sản xuất 40.00 gì? khu du lịch 25.00 20.00 15.00 45.00 20.00 Do quản lý khu du lịch môi trường Theo Bạn, cần làm Nâng cao nhận thức bảo vệ mơi trường để tiếp tục trì du khách nâng cao tình hình Tun truyền, vận động người dân bảo vệ mơi trường khu du môi trường xung quanh lịch? Đầu tư xây dựng sở hạ tầng (lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải…) Tăng cường quản lý khu du lịch môi trường KHÁCH DU LỊCH: 52 phiếu Đáp án Câu hỏi Số Tỷ lệ lượng (%) Vấn đề môi trường Rác thải 11 21.15 mà Bạn quan tâm Nước thải 32 61.54 Tiếng ồn 13.47 Khơng khí (bụi, mùi) 1.92 khu du lịch? SVTH: LÊ HOÀNG OANH Trang 71 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Cảnh quan tự nhiên 1.92 Các vấn đề mơi Khó chịu, mệt mỏi 23 44.23 trường ảnh hưởng Có thể khơng quay lại khu du lịch 18 34.61 người khác Thất vọng 15.39 đến khu du lịch này? 5.77 15.38 10 19.23 27 51.92 13.47 10 19.23 11.54 32 61.54 7.69 17.31 14 26.92 17 32.69 12 23.08 đến Bạn Khác Theo Bạn, nguyên Do ý thức du khách nhân gây nên Do ảnh hưởng người dân lân cận, nhiễm môi trường giao thơng xung quanh khu du lịch gì? Do sở hạ tầng du lịch, sản xuất khu du lịch Do quản lý khu du lịch mơi trường Điều cản trở Bạn Thiếu thông tin/tài liệu thực việc bảo vệ Tốn thời gian môi trường khu du Thiếu sở hạ tầng (thùng rác; nhà vệ lịch? sinh cộng cộng….) Khác Theo Bạn, cần làm Nâng cao nhận thức bảo vệ mơi trường để tiếp tục trì du khách nâng cao tình hình mơi Tun truyền, vận động người dân bảo trường khu du lịch? vệ môi trường xung quanh Đầu tư xây dựng sở hạ tầng (lắp đặt thùng rác, xử lý chất thải…) Tăng cường quản lý khu du lịch mơi trường SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 72 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Phụ lục 6: Một số tour du lịch có khu du lịch sinh thái Vườn Xồi CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “VỀ VỚI MIỀN Q KÝ ỨC” Tp.HCM - KDL VƯỜN XOÀI – Tp.HCM (2 ngày – đêm) Ngày 1: 16h: Đón khách điểm hẹn VPĐD Tp.HCM (15, Đặng Tất, Q.1) 17h 15: Du khách dến KDL Vườn Xoài nhận phòng 17h 30: Đi dạo, khơng gian đầy kỷ niệm tuổi thơ tràn ký ức du khách Khung cảnh làng quê với nhà xưa có mái ngói cong, đường làng, bờ cỏ xanh, ao làng, dòng suối nhỏ, mảnh lu bể, miếng vại hàn … thu vào tầm mắt du khách Nếu ngại bộ, du khách thuê xe đạp dong ruổi đường KDL Vừa đạp xe vừa hít thở khơng khí lành đất trời lúc hồng đưa du khách lần quay với ký ức xưa thời trẻ 19h: Ăn tối buffet chay 30 (dành cho đồn 50 khách trở lên) Du khách thưởng thức chay dân dã, bình dị đậm đà tình dân tộc như: (gỏi cuốn, chả chay, hủ tiếu xào, bún xào, cơm chay, phở chay, cơm lam, bắp luộc, khoai mì luộc chấm muối mè, bắp nướng,…) 20h30 :Xem biểu diễn Nghệ thuật dân tộc, du khách sau dùng cơm thưởng thức chiếu nhạc truyền thống dân tộc nghệ sĩ đồn Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai (hoặc Tp.HCM) biểu diễn 22h: Tự sinh hoạt Ngày 6h: Tập thể dục dạo quanh Vườn Xoài xe đạp Với chiều dài đường làng khu du lịch km khám phá thú vị cho du khách đạp xe loanh quanh hồ nước hay uốn lượn theo suối, khu vườn bầu trời lành, mát rượi vào buổi sớm tinh mơ 7h: Dùng điểm tâm đặc sản phở đà điểu Đà điểu loài thú có nguồn gốc từ Châu phi, thịt đà điểu giống thịt bò đắt thịt bò Thịt đà điểu nhiều đạm chất béo tốt cho sức khỏe Được SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 73 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP thưởng thức tô phở đà điểu đâm đà hương vị Bắc khu du lịch Vườn Xoài gợi thêm kỷ niệm xưa ký ức miền quê xa xăm du khách 7h30: Du khách tham quan 10 điểm lý thú tham quan 10 thắng cảnh Vườn Xoài Du khách hướng dẫn nhiệt tình HDV chuyên nghiệp Vườn Xoài, du khách tiếp tục khám phá điều kỳ lạ du lịch Vườn Xoài, khám phá sưu tập đá cảnh, ngồi xe cổ chụp hình, tham quan cá hải tượng lớn nhất, tham quan Hoa Lan Viên tìm hiểu lồi lan có tên kiêu sa như: Lan Vũ Nữ, Lan Hải Yến, lan Dạ Hạc, lan Ngọc Điểm … 9h30: Tìm hiểu Nhà cổ thưởng thức trà xanh 10h: Tham quan mua sắm quà lưu niệm Nhiều quà lưu niệm độc đáo chế tác từ trứng đà điểu, da đà điểu, da cá sấu,…các loại thực phẩm khác mật rượu có mật gấu, trứng tươi đà điểu, loại trái tươi ngon siêu thị KDL Vườn Xoài 11h30: Ăn trưa 12h30: Nghỉ ngơi 13h30: Làm thủ tục trả phòng đưa khách trở điểm hẹn Chào tạm biệt Tour bao gồm dịch vụ:  Bảo hiểm du lịch, khăn lanh, nước uống (ngày chai 0,5l)  Xe đưa đón máy lạnh về, phòng ngủ (2-4 người/phòng), ăn sáng, ăn tối, xem ca nhạc truyền thống, xe đạp dạo buổi sáng (1 tiếng), tham quan khu vườn lan, vườn thú Khu du lịch, nhà cổ Không bao gồm: Thuế VAT, phí dịch vụ khác ngồi chương trình CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TRONG NGÀY KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI - MANGO GARDEN RESORT Tour 8h00: Đón khách điểm tập trung khởi hành KDL sinh thái vườn xoài 8h30: Đến KDL sinh thái vườn xồi Q khách vui chơi, giải trí ăn uống tự SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 74 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP 14h: Mua sắm sản phẩm lưu niệm cổng (siêu thị MINI Vườn Xoài) tự túc 15h: Lên xe trở điểm hẹn 16h30: Về đén TPHCM trả khách điểm hẹn chia tay Giá Tour 120.000đ/Người chưa bao gồm thuế VAT Nội dung chương trình bao gồm : • Xe đưa đón Tp.HCM - KDL sinh thái Vườn Xồi - Tp.HCM • Nước suối • Vé cổng • Tham quan Bạch Lan Viên, trại gấu, cá sấu, đà điểu, sân chim Tour 8h00 : Đón khách điểm tập trung, khởi hành KDL sinh thái Vườn Xoài 8h30 : Đén KDL sinh thái vườn xồi Q khách tham gia trò chơi: trượt cỏ cưỡi đà điểu, tắm hồ bơi chèo thuyền thúng hay thuyền kayaz 11h30 : Ăn trưa (thực đơn gồm : Gỏi cá sấu, đà điểu nướng vỉ, heo lai rừng hấp, lòng mề đà điểu xào xào hành cần, trứng chiên thịt bằm, Lẩu cá diêu hồng bún tươi, rau muống xào tỏi, cơm trắng, tráng miệng, trà đá khăn lạnh) 14h : Mua sắm sản phẩm lưu niệm cổng (Siêu thị MINI Xườn Xoài) tự túc 15h : Lên xe trở điểm hẹn 16h30 : Về đến Tp HCM Trả khách điểm hẹn chia tay Giá Tour : 250.000đ/Người Nội dung chương trình bao gồm : • Xe đưa đón Tp.HCM - KDL sinh thái Vườn Xồi - Tp.HCM • Nước suối • Vé cổng • Tham quan trại gấu, cá sấu, đà điểu, sân chim trò chơi chương trình • Ăn trưa theo thực đơn • Bảo hiểm du lịch SVTH: LÊ HỒNG OANH Trang 75 ... cho doanh nghiệp chủ đầu tư chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý KDL theo nội dung sau: - Quản lý công tác quy hoạch đầu tư phát triển - Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ SVTH: LÊ HOÀNG OANH. .. Kết đạt được: - - - Về trạng kinh doanh loại hình du lịch đặc trưng: dã ngoại, cắm trại, vui chơi giải trí với hoạt động gắn liền với thiên nhiên động vật hoang dã khu du lịch thu hút hầu hết... HOÀNG OANH Trang ix KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP DANH SÁCH HÌNH ẢNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức KDL sinh thái Vườn Xoài 10 Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải 48 SVTH: LÊ HỒNG OANH
- Xem thêm -

Xem thêm: NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH , NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay