19 de cho hs kha gioi rat hay

282 17 0
  • Loading ...
1/282 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:48

    BỌ 19 ĐE VIP DANH CHO HỌ C SINH KHAGIOI Theo dõi facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong  để nhận tài liệu hay mỗi ngày    Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương 0946798489 Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi Mục lục Lời nói đầu   2  Đề số (Thời gian làm 60 phút)   3  Đề số (Thời gian làm 40 phút)   6  Đề số ( Thời gian làm 50 phút)   7  Đề số (Thời gian làm 60 phút)  . 10  Đề số Thời gian làm 50 phút   13  Đề số (Thời gian làm 50 phút)  . 15  Đề số (Thời gian làm 50 phút)  . 17  Đề số (Thời gian làm 50 phút)  . 19  Đề số (Thời gian làm 60 phút)  . 21  Đề số 10 (Thời gian làm 60 phút)  . 24  Đề số 11 (Thời gian làm 60 phút)  . 27  Đề số 12 (Thời gian làm 50 phút)  . 30  Đề số 13 (Thời gian làm 60 phút)  . 33  Đề số 14 (Thời gian làm 50 phút)  . 36  Đề số 15 (Thời gian làm 60 phút)  . 39  Đề số 16 (Thời gian làm 50 phút)  . 43  Đề số 17 (Thời gian làm 50 phút)  . 45  Đề số 18 (Thời gian làm 60 phút)  . 47  Đề số 19 (Thời gian làm 60 phút)  . 51    Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      Trang | 1   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi Lời nói đầu Đầu tiên Tôi xin cám ơn chân thành quý thầy cô giáo nước cung cấp file word để tổng hợp tài liệu Bộ tài liệu tiếp nối 19 đề VIP luyện tốc độ mức độ trung bình Cho nên câu hỏi chạy theo thứ tự đề tương ứng 19 đề Ví dụ, đề số 19 đề trung bình chạy từ câu đến câu 28, đề số đềgiỏi chạy từ câu 29 – 50 câu Tại lại phân đề dù 1, lại chia làm thế? Có lý do: Lý 1: Các bạn người hiểu học vấn bạn nhất, chọn nâng cao, hay chọn nhận biết để theo đọc in làm Cho nên tôi, tách làm 2, để bạn tìm cần mà học Lý 2: Đỡ tốn chi phí in ấn Tiếp theo, bạn luyện đề này, mà khơng đạt hiệu vòng 50-60 phút, bạn cần nên quay lại luyện tốc độ 19 đề trung bình xuống 20 phút Để thời gian làm cho đề kéo dài Lời khuyên, nghĩ bạn nên luyện tốc độ 19 đề trung bình trước, luyện đề trung bình, bạn làm thời gian tối đa 30-40 phút, bạn làm đề Link 19 đề VIP trung bình: https://drive.google.com/open?id=1IKoGJHsyKQ6o2tsiE4iXkGbJhJeA4AqT Cuối cùng, sống chậm lại, nhìn nhận thứ học gì? Và có điều thú vị là, câu hỏi khó câu hỏi dễ đề trắc nghiệm điểm Tôi khuyên học sinh tôi, dành trọn vẹn 100% điểm số câu hỏi dễ Đừng chủ quan, để hối hận Đây tài liệu cuối cùng, dành cho bạn 2000 năm Tôi chúc bạn học tập tốt, tu dưỡng đạo đức kiến thức tốt Để sau thành cơng đường chọn Thân ái, thân chào! Nguyễn Bảo Vương, người đồng hành bạn! – Gia Lai, Ngày 13/5/2018 Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      Trang | 2   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi Đề số (Thời gian làm 60 phút) Câu 29: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục  , có bảng biến thiên sau Số nghiệm phương trình  f  x   - f  x  +  A Câu 30: B C D Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 1, 2% tháng để mua xe ô tô Nếu tháng người trả ngân hàng 10 triệu đồng thời điểm bắt đầu trả cách thời điểm vay tháng Hỏi sau tháng người trả hết nợ? Biết lãi suất không thay đổi A 70 tháng B 80 tháng C 85 tháng D 77 tháng Câu 31: Với n số nguyên dương thỏa mãn C n1 + Cn3  13n , hệ số số hạng chứa x khai triển n   biểu thức  x +  x   A 120 B 252 Câu 32: C 45 D 210 Cho hàm số y  x  x -  có đồ thị  C  Có điểm M thuộc đồ thị  C  thỏa mãn tiếp tuyến  C  M cắt  C  điểm A (khác M ) cắt Ox điểm B cho M trung điểm đoạn AB ? A Câu 33: B C D Tập hợp sau chứa tất giá trị tham số m cho giá trị lớn hàm số y  x - x + m đoạn  -1; 2 5? A  -6; -3    0;  Câu 34: Cho  A  Câu 35: 26 27 x x  x 1 B  -4;3 C  0; +  dx  a  b , với a , b số hữu tỉ Khi đó, giá trị a là: B 26 27 C 27 26 D  25 27 Cho hình chóp đa giác có cạnh bên a tạo với mặt đáy góc 30o Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp? Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      D  -5; -2    0;3 Trang | 3   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi A Câu 36: 4 a 3 B 4a 4 a 3 Cho hàm số f  x  xác định  \  1;1 thỏa mãn f   x    1 f      B P   ln C P   ln x 1 , f 3  f 3   D P  ln  Cho phương trình log 0,5  m + x  + log - x - x  ( m tham số) Có giá trị nguyên dương m để phương trình có nghiệm thực? A 17 B 18 C 23 Câu 38: D 4 a 3 1 f    Tính giá trị biểu thức P  f 0  f 4   A P  ln  Câu 37: C D 15 Cho hàm số y  f  x  có ba điểm cực trị -2; -1;0 có đạo hàm liên tục  Khi   hàm số y  f x - x có điểm cực trị? A B C 10 D m + m + e x  e x có Câu 39: Có giá trị nguyên tham số m nhỏ 10 để phương trình nghiệm thực? A B C 10 D Câu 40: Cho  H  hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  e , y  e x y  1 - e  x + (tham khảo hình vẽ bên) Diện tích hình phẳng  H  A S  Câu 41: e +1 B S  e + C S  e -1 D S  e + Cho hình chóp S ABC có SA  SB  SC  , tam giác ABC vuông cân B AC  2 Gọi M , N trung điểm AC BC Trên hai cạnh SA, SB lấy điểm P, Q tương ứng cho SP  1, SQ  Tính thể tích V tứ diện MNPQ A V  18 B V  12 C V  Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      34 12 D V  34 144 Trang | 4   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi Câu 42: 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu  S  :  x - 1 +  y + 1 +  z -   16 điểm A 1; 2;3  Ba mặt phẳng thay đổi qua A đơi vng góc với nhau, cắt mặt cầu theo ba đường tròn Tính tổng diện tích ba đường tròn tương ứng A 10 B 38 C 33 Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho  P  : x + my +  2m + 1 z - m -  , m tham số Gọi điểm A  P  Tính a + b khoảng cách từ điểm A A a + b  Câu 44: B a + b  D 36 điểm A  2;1;3  mặt phẳng H  a; b; c  hình chiếu vng góc đến  P  lớn ? C a + b  D a + b  Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  a , BC  a , SA  a SA vng góc với đáy ABCD Tính sin  , với  góc tạo đường thẳng BD mặt phẳng  SBC  A sin   Câu 45: B sin   C sin   D sin   Có hai học sinh lớp A, ba học sinh lớp B bốn học sinh lớp C xếp thành hàng ngang cho hai học sinh lớp A khơng có học sinh lớp B Hỏi có cách xếp hàng ? A 80640 B 108864 C 145152 D 217728 Câu 46: f  x Cho hàm số có đạo hàm liên tục đoạn Câu 47: f 1  A I  - e thỏa mãn e2 - Tính tích phân I   f  x  dx x   f   x  dx    x + 1 e f  x  dx  0;1 C I  B I  e - e D I  e -1  z - - 2i  Cho hai số phức z , w thỏa mãn  Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức w + + i  w i  P  z-w A Pmin  -2 B Pmin  + C Pmin  -2 D Pmin  -2 x2 Câu 48: Cho hàm số y  f  x  liên tục  0; +    f  t  dt  x.sin  x  Tính f   A f    Câu 49:  - B f      C f     D f     Cho hàm số f  x    a + 1 ln 2017 x + + x + bx sin 2018 x + với a , b số thực f  log   Tính f  -5log  A f  -5log   B f  -5log   C f  -5log   -2 Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      D f  -5log   Trang | 5   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi Câu 50:  8 Trong không gian Oxyz , cho tam giác nhọn ABC có H  2; 2;1 , K  - ; ;  , O  3 3 hình chiếu vng góc A , B , C cạnh BC , AC , AB Đường thẳng d qua A vng góc với mặt phẳng  ABC  có phương trình x + y + z -1 A d :   -2 17 19 x+ yz9  C d : -2 2 yz+ 3 3 B d : -2 x- D d : x y-6 z -6   -2 Đề số (Thời gian làm 40 phút) Câu 42: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ hình vng cạnh a SA   ABCD  , SA  x Xác định x để hai mặt phẳng  SBC   SCD  hợp với góc 60o A x  2a B x  a C x  3a a D x  Câu 43: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 , d có phương trình x-2 y -2 z -3 x -1 y - z -1 , d2 : Mặt phẳng cách hai đường thẳng d1 , d có d1 :     -1 phương trình là: A 14 x - y - 8z +  B 14 x - y - 8z +  C 14 x - y - 8z -  Câu 44: Cho hàm số y  D 14 x - y - 8z -  x3 - ax - 3ax + , với a tham số Để hàm số đạt cực trị x1 ; x2 thỏa mãn x12 + 2ax2 + 9a a2 +  a thuộc khoảng nào? a2 x2 + 2ax1 + 9a -7   A a   -5;      B a   - ; -3    C a   -2; -1 -5   D a   -3;    Câu 45: Với mức tiêu thụ thức ăn trang trại A không đổi dự định lượng thức ăn dự trữ đủ dùng cho 100 ngày Nhưng thực tế, mức tiêu thụ thức ăn tăng thêm 4% ngày (ngày sau tăng thêm 4% so với ngày trước đó) Hỏi thực tế lượng thức ăn trữ đủ dùng cho ngày? A 40 B 42 C 41 D 43 Câu 46: Cho hàm số y  f  x  liên tục có đạo hàm  0;6 Đồ thị hàm số y  f '  x  đoạn 0;6 cho hình bên Hỏi hàm số Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      y   f  x   có tối đa cực trị Trang | 6   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi A A B C D Câu 47: Cho tứ diện SABC Gọi I trung điểm đoạn AB , M điểm di động đoạn AI Qua M vẽ mặt phẳng    song song với  SIC  Thiết diện tạo    với tứ diện SABC A Hình bình hành B Tam giác cân M C Tam giác D Hình thoi Câu 48: Cho số thực a  Giả sử hàm số f  x  liên tục dương đoạn  0; a  thỏa mãn a dx ? 1+ f  x f  x  f  a - x   Tính tích phân I   A I  a B I  a C I  a D I  2a Câu 49: Cho số phức z thỏa mãn z - - 4i  Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ 2 biểu thức P  z + - z - i Tính S  M + m2 A 1236 B 1258 C 1256 D 1233 Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1; 2; -3  mặt phẳng  P  : x + y - z +   Đường thẳng d qua A có vectơ phương u   3; 4; -4  cắt  P  điểm B Điểm M thay đổi  P  cho M ln nhìn đoạn AB góc 90o Khi độ dài MB lớn nhất, đường thẳng MB qua điểm điểm sau? A H  -2; -1;3 B I  -1; -2;3 C K  3;0;15  D J  -3; 2;7  Đề số ( Thời gian làm 50 phút) Câu 33: Cho khối hộp ABCD ABCD có đáy hình chữ nhật với AB  ; AD  Hai mặt bên  ABBA   ADDA  tạo với đáy góc 45 , cạnh bên hình hộp (hình vẽ) Thể tích khối hộp là: B C A D B C A A B 3 D C Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      D 7 Trang | 7   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi Câu 34: Người ta cần xây bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật khơng nắp tích 200 m3 Đáy bể hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Chi phí để xây bể 300 nghìn đồng/ m (chi phí tính theo diện tích xây dựng, bao gồm diện tích đáy diện tích xung quanh, khơng tính chiều dày đáy diện tích xung quanh, khơng tính chiều dày đáy thành bể) Hãy xác định chi phí thấp để xây bể(làm tròn đến đơn vị triệu đồng) A 75 triệu đồng B 51 triệu đồng C 36 triệu đồng D 46 triệu đồng Câu 35: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x + 1  x -   x +  Số điểm cực trị hàm số f  x  là: A B C D U n +1 U U Câu 36: Cho dãy số U n  xác định bởi: U1  U n +1  U n Tổng S  U1 + + + + 10 bằng: 3n 10 3280 29524 25942 A B C D 6561 59049 59049 243 2 Câu 37: Cho bất phương trình: + log  x + 1  log  mx + x + m  Tìm tất giá trị m để 1 nghiệm với số thực x : A  m  B  m  Câu 38: Hình phẳng  H  C -3  m  D m  3; m  ; x2 x2 giới hạn parabol y  đường cong có phương trình y  - Diện 12 tích hình phẳng  H  bằng:  4 + Câu 39:  4 + + 4 + C D 6 Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác vng BA  BC  a cạnh bên A B AA  a , M trung điểm BC Khoảng cách hai đường thẳng AM BC A a 2 B a 3 C a 5 D a 7 là: x-2 A B C D 2 2 Câu 41: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu  S  : x + y + z - x + y - z -  , mặt Câu 40: Số nghiệm phương trình ln  x - 1  phẳng   : x + y + z - 11  Gọi  P  mặt phẳng vng góc với   ,  P  song song với giá  vecto v  1;6;   P  tiếp xúc với  S  Lập phương trình mặt phẳng  P  Câu 42: A x - y + z -  x - y + z - 21  B x - y + z +  x - y + z - 21  C x - y + z +  x - y + z - 21  D x - y + z +  x - y + z -  Cho n số nguyên dương thỏa mãn An2  Cn2 + Cn1 + 4n + Hệ số số hạng chứa x9 khai n 3  triển biểu thức P  x    x +  bằng: x  A 18564 B 64152 C 192456 D 194265 Câu 43: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  a , cạnh bên SA vng góc với đáy SA  a (hình vẽ) Góc hai mặt phẳng (SAD) (SBC) bằng: Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      Trang | 8   Bộ 19 đề VIP dành cho đối – giỏi A 45 B 30 Câu 44: C 60 D 90 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x - 1 +  y -  +  z -   16 điểm A 1; 0;  , B  -1; 2;  Gọi  P  mặt phẳng qua hai điểm A , B cho thiết diện  P  với mặt cầu  S  có diện tích nhỏ  P  : ax + by + cz +  Tính T  a + b + c Khi viết phương trình  P dạng A B -3 C D -2 Câu 45: An Bình tham gia kì thi THPTQG năm , ngồi thi ba mơn Tốn, Văn, Tiếng Anh bắt buộc An Bình đăng kí thi thêm hai mơn tự chọn khác ba mơn Vật lí, Hóa học Sinh học hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại học Mỗi môn tự chọn trắc nghiệm có mã đề thi khác nhau, mã đề thi mơn khác khác Tính xác suất để An Bình có chung mơn thi tự chọn chung mã đề 1 1 A B C D 10 12 24 Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A 1; 0;  , B  0; 2;  , C  0; 0;3  , D  2; -2;  Có tất mặt phẳng phân biệt qua điểm O , A , B , C , D ? A Câu 47: B C D 10 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình + cos x + + 2sin x  m có nghiệm thực A B C D Câu 48: Xét tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc Gọi  ,  ,  góc đường thẳng OA , OB , OC với mặt phẳng  ABC  (hình vẽ) Khi giá trị nhỏ biểu thức M   + cot   + cot   + cot   A Số khác Câu 49: Cho hàm số B 48 1 B f   x  f  x  dx Tính tích phân   f  x  f    dx : C Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương – 0946798489      D 125 f  x  có đạo hàm dương, liên tục đoạn thỏa mãn 1  3  f   x   f  x   + dx   9  A C 48 D Trang | 9   ... độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 0;1 , B  0;1; -1 Hai điểm D , E thay đổi đoạn OA , OB cho đường thẳng DE chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích Khi DE ngắn trung điểm đoạn DE có tọa độ... + z -  Cho n số nguyên dương thỏa mãn An2  Cn2 + Cn1 + 4n + Hệ số số hạng chứa x9 khai n 3  triển biểu thức P  x    x +  bằng: x  A 18564 B 64152 C 192 456 D 194 265 Câu 43: Cho hình... 14.260.000 đồng u  Cho dãy số  un  xác định  Tìm số nguyên dương n nhỏ cho un+1  un + n ,  n   * un -  203 9190 A n  2017 Câu 45: B n  2020 C n  2018 D n  2 019 Cho hình chóp S.ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 de cho hs kha gioi rat hay , 19 de cho hs kha gioi rat hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay