Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất ở trẻ 36 59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện thanh liêm, hà nam ( Luận án tiến sĩ)

201 35 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:33

Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất ở trẻ 36 59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện thanh liêm, hà nam ( Luận án tiến sĩ)Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất ở trẻ 36 59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện thanh liêm, hà nam ( Luận án tiến sĩ)Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất ở trẻ 36 59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện thanh liêm, hà nam ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG HOÀNG VĂN PHƯƠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẠT NÊM, DẦU ĂN BỔ SUNG VI CHẤT TRẺ 36 - 59 THÁNG TUỔI NGUY SUY DINH DƯỠNG SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI TẠI HUYỆN THANH LIÊM, NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG HOÀNG VĂN PHƯƠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẠT NÊM, DẦU ĂN BỔ SUNG VI CHẤT TRẺ 36 - 59 THÁNG TUỔI NGUY SUY DINH DƯỠNG SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI TẠI HUYỆN THANH LIÊM, NAM CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC MÃ SỐ: 72 01 17 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS TS Lê Danh Tuyên PGS TS Phạm Thanh Bình Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu, kết luận án trung thực chưa tác giả khác cơng bố cơng trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam kết Tác giả Hoàng Văn Phương ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Lãnh đạo, Phòng Đào tạo sau đại học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trình học tập hồn thành luận án tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Giáo sư, Tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình người thầy tâm huyết tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ suốt q trình học tập, thực đề tài nghiên cứu, tạo điều kiện cho thành công luận án Xin chân thành cám ơn Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Viện Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật tỉnh Nam, Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm, trường mầm non trạm y tế xã Liêm Cần, Liêm Sơn, Thanh Hà, Liêm Túc, Thanh Lưu, Thanh Nguyên, Thanh Tâm, Thanh Bình Thanh Phong, Anh/chị đồng nghiệp tham gia nhóm nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ thời gian nghiên cứu, thu thập số liệu cho luận án Cuối cùng, ghi nhớ biết ơn sâu sắc thành viên gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận án Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Phương iii MỤC LỤC Lời cam đoan …………………………………………………………………… i Lời cám ơn ………………………………………………………………… … ii Mục lục ………………………………………………………………………….iii Danh mục chữ viết tắt …………………………………………………… vii Danh mục bảng …………………………………………………………….……ix Danh mục biểu đồ, sơ đồ ……………………………………………………… xii ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 VAI TRÒ CỦA KẼM, VITAMIN A ĐỐI VỚI SỨC KHỎE 1.1.1 Kẽm vai trò sinh học kẽm sức khỏe 1.1.2 Vitamin A vai trò sinh học vitamin A sức khỏe 1.2 TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG 11 1.2.1 Tình hình suy dinh dưỡng giới Việt Nam 11 1.2.2 Thực trạng thiếu kẽm giới Việt Nam 14 1.2.3 Thực trạng thiếu vitamin A giới Việt Nam 15 1.2.4 Thực trạng thiếu máu giới Việt Nam 16 1.3 NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ BỔ SUNG VITAMIN A, KẼM ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VI CHẤT DINH DƯỠNG TRẺ EM 18 1.3.1 Nghiên cứu can thiệp hiệu bổ sung kẽm vitamin A tình trạng vi chất dinh dưỡng 18 1.3.2 Nghiên cứu can thiệp hiệu bổ sung vitamin A/kẽm/vi chất dinh dưỡng tình trạng dinh dưỡng 28 1.4 CAN THIỆP SỬ DỤNG HẠT NÊM BỔ SUNG VI CHẤT TRONG CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG 33 iv 1.4.1 Lý chọn sản phẩm nghiên cứu hạt nêm dầu ăn bổ sung vi chất 33 1.4.2 Lý chọn huyện Thanh Liêm địa điểm nghiên cứu 36 CHƯƠNG 38 ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 38 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 38 2.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 39 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 39 2.2.2 Cỡ mẫu 40 2.2.3 Chọn mẫu phân nhóm nghiên cứu 43 2.2.4 Sản phẩm nghiên cứu can thiệp 45 2.2.5 Mô tả bước tiến hành nghiên cứu 48 2.2.6 Một số tiêu chuẩn xác định, đánh giá dùng nghiên cứu 59 2.2.7 Các biến số, số dùng nghiên cứu 64 2.2.8 Phân tích xử lý số liệu 66 2.2.9 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 67 2.2.10 Các biện pháp khống chế sai số 68 CHƯƠNG 69 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU TRA SÀNG LỌC ĐIỀU TRA BAN ĐẦU 69 3.1.1 Thông tin chung trẻ mầm non xã huyện Thanh Liêm 69 3.1.2 Mô tả thực trạng dinh dưỡng trẻ 3659 tháng tuổi trường mầm non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam 71 3.1.3 Thực trạng thiếu vi chất dinh dưỡng trẻ 3659 tháng tuổi nguy suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng thấp còi huyện Thanh Liêm 77 3.2 HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT 82 v 3.2.1 Đặc điểm đối tượng lựa chọn vào can thiệp 82 3.2.2 Hiệu sử dụng “Hạt nêm dầu ăn bổ sung vitamin A” “Hạt nêm bổ sung kẽm” thay đổi số vi chất dinh dưỡng trẻ mầm non nguy suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng thấp còi 85 3.2.3 Sự thay đổi số nhân trắc trẻ 36-59 tháng tuổi nguy SDD SDD thấp còi sau tháng can thiệp sử dụng “Hạt nêm dầu ăn bổ sung vitamin A” “hạt nêm bổ sung kẽm” 96 CHƯƠNG 102 BÀN LUẬN 102 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU TRA SÀNG LỌC ĐIỀU TRA BAN ĐẦU 102 4.1.1 Đối tượng điều tra sàng lọc tham gia nghiên cứu can thiệp 102 4.1.2 Mô tả thực trạng dinh dưỡng trẻ 3659 tháng tuổi tình trạng vi chất dinh dưỡng trẻ nguy suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng thấp còi huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam 103 4.2 HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT 114 4.2.1 Hiệu sử dụng “Hạt nêm dầu ăn bổ sung vitamin A” “hạt nêm bổ sung kẽm” thay đổi số vi chất dinh dưỡng trẻ mầm non SDD nguy SDD thấp còi 116 4.2.2 Sự thay đổi số số nhân trắc trẻ 36-59 tháng tuổi SDD nguy SDD thấp còi sau tháng can thiệp sử dụng “Hạt nêm dầu ăn bổ sung vitamin A” “Hạt nêm bổ sung kẽm” 131 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 138 4.4 TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 139 KẾT LUẬN 140 KHUYẾN NGHỊ 142 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC vi GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 143 TÀI LIỆU THAM KHẢO 144 Phụ lục 1: SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 161 Phụ lục 2: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN 166 Phụ lục 3: SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG SẢN PHẨM BỆNH TẬT Phụ lục 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU Phụ lục 5: PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM Phụ lục 6: PHÂN BỐ TỔNG SỐ TRẺ THAM GIA SỬ DỤNG THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG 11 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN/T Cân nặng theo tuổi CC/T Chiều cao theo tuổi CI Khoảng tin cậy (Confident Interval) CN/CC Cân nặng theo chiều cao CS Cộng DD Dinh dưỡng ĐTNC Đối tượng nghiên cứu EPO Nội tiết tố Erythropoietin HAZ Chỉ số chiều cao theo tuổi (Height-for-age Z score) Hb Hemoglobin HPLC High- performance liquid chromatography IGF-I Yếu tố tăng trưởng giống Insulin-1 (Insulin-Like Growth Factor-1) IU Đơn vị quốc tế (International unit) IVACG Tổ chức chuyên gia quốc tế vitamin A NKHH Nhiễm khuẩn hô hấp RE Đương lượng retinol (Retinol Equivalent) RBP Protein vận chuyển vitamin A (Retinol Binding Protein) RR Nguy tương đối (Relative Risk) SDD Suy dinh dưỡng SR Vitamin A huyết (Serum Retinol) viii SKCĐ Sức khỏe cộng đồng TB Trung bình TB  SD Trung bình  độ lệch chuẩn TTYTDP Trung tâm Y tế dự phòng TCYTTG Tổ chức Y tế giới UBND Uỷ ban nhân dân UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (United Nations Children's Fund) VA Vitamin A VAD Thiếu vitamin A (Vitamin A deficiency) VAD-TLS Thiếu vitamin A tiền lâm sàng VA-TLS Vitamin A tiền lâm sàng WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) WAZ Chỉ số cân nặng theo tuổi (Weight -for-age Z score) WHZ Chỉ số cân nặng theo chiều cao (Weight -for-hight Z score) YNSKCĐ Ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng ... TẾ VI N VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG HOÀNG VĂN PHƯƠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẠT NÊM, DẦU ĂN BỔ SUNG VI CHẤT Ở TRẺ 36 - 59 THÁNG TUỔI NGUY CƠ SUY DINH DƯỠNG VÀ SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI TẠI HUYỆN THANH LIÊM,... dinh dưỡng trẻ 36 – 59 tháng tuổi trường mầm non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 71 3.1.3 Thực trạng thiếu vi chất dinh dưỡng trẻ 36 – 59 tháng tuổi nguy suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng thấp. .. cao chất lượng sống cải thiện thể chất người Vi t Nam cần thiết Do tiến hành nghiên cứu Hiệu vi c sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất trẻ 36 - 59 tháng tuổi nguy suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất ở trẻ 36 59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện thanh liêm, hà nam ( Luận án tiến sĩ), Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất ở trẻ 36 59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện thanh liêm, hà nam ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay