Giải quyết tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của toà án nhân dân tại thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

76 41 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:29

Giải quyết tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của toà án nhân dân tại thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Giải quyết tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của toà án nhân dân tại thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Giải quyết tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của toà án nhân dân tại thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LƯU HOÀNG GIANG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LƯU HOÀNG GIANG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Kinh Tế Mã số : 838.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ GIANG THU HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, trưởng mơn Luật tài Ngân hàng, trường Đại học Luật Hà Nội Đồng thời, để hoàn thành luận văn, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình cán ngân hàng chi nhánh địa bàn cán Tòa án nhân dân địa bàn thành phố Đà Nẵng việc thu thập thông tin, số liệu, nguồn tài liệu cho luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, cán ngân hàng chi nhánh, cán làm việc Tòa án nhân dân địa bàn thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn thạc sĩ khoa học “Giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử án nhân dân thành phố Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực rõ nguồn trích dẫn Các thơng tin tham khảo dẫn nguồn cụ thể Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN LƯU HOÀNG GIANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Khái quát tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng 1.2 Khái quát giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng 20 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .28 2.1 Thực trạng qui định pháp luật giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng 28 2.2 Thực tiễn xét xử giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân địa bàn thành phố Đà Nẵng 38 Chương PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .59 3.1 Căn cho việc kiến nghị hoàn thiện pháp luật 59 3.2 Một số kiến nghị cụ thể 61 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật dân BLTTDS: Bộ luật tố tụng dân HĐTD: Hợp đồng tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước TAND: Tồ án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao TCTD: Tổ chức tín dụng NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế nước ta năm qua có nhiều đổi mới, phát triển với tốc độ vượt bậc Cùng với đó, ngành ngân hàng có nhiều thay đổi, đại hóa để đáp ứng chuẩn mực quốc tế Với việc sản phẩm, dịch vụ tàingân hàng ngày đại, phong phú quan hệ tín dụng TCTD khách hàng vay vốn ngày đa dạng, phức tạp Số lượng vụ việc tranh chấp TCTD khách hàng thể thông qua tranh chấp HĐTD có xu hướng gia tăng năm gần Các dạng tranh chấp phổ biến HĐTD tranh chấp lãi suất, nợ gốc, nợ lãi, giải ngân, xửtài sản đảm bảo Trên thực tế, có nhiều cải thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với phát triển kinh tế thị trường việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng gặp nhiều bất cập khơng thống đầy đủ qui định pháp luật việc áp dụng pháp luật xửtranh chấp quan xét xử Thời gian qua, qui định pháp luật lãi suất hợp đồng tín dụng có nhiều thay đổi với việc đời, cập nhật văn qui phạm pháp luật Việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng vừa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên đồng thời phù hợp với qui định pháp luật ngày trở nên cần thiết hết Đồng thời, qua trình khảo sát nghiên cứu thân, tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng dạng tranh chấp thường gặp, có nhiều khó khăn cơng tác xét xử Do đó, học viên xin lựa chọn đề tài: “Giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử án nhân dân thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Các vấn đề hợp đồng vay tài sản nói chung, hợp đồng tín dụng nói riêng tranh chấp xoay quanh hợp đồng vay tài sản vấn đề nhiều nhà khoa học pháp lý quan tâm nghiên cứu Tiêu biểu có cơng trình: -“Pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng đường tòa án Việt Nam” tác giả Trần Thị Thùy Trang, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2014 -“Thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng tín dụng tào án nhân dân thành phố Hà Nội” tác giả Hồ Thị Khuyên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2016 -“Thực tiễn giải tranh chấp phát sinh hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Hải Lý, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2014 -“Vai trò Tòa án giải tranh chấp hợp đồng tín dụng” tác giả Vũ Thị Thúy, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015 - Sách “Hợp đồng tín dụng biện pháp bảo đảm tiền vay” tác giả Phạm Văn Tuyết Lê Kim Giang, Nhà xuất Pháp, 2012 Các cơng trình nghiên cứu tạo tiền đề cho lý luận, thực tiễn để hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp hợp đồng vay tài sản nói chung hợp đồng tín dụng nói riêng Xét yếu tố lãi suất hợp đồng vay tài sản hay hợp đồng tín dụng có số cơng trình tiêu biểu như: -“Một số vấn đề cần trao đổi lãi suất ngân hàng” TS.Phạm Thái Hà, tạp chí Tài chính, 2016 -“Pháp luật lãi suất cho vay Việt Nam đồng dành cho khách hàngnhân ngân hàng thương mại Việt Nam nay” tác giả Đào Việt Thắng, Học viện Khoa Học Xã Hội, 2017 Trong trình nghiên cứu khảo sát thân tác giả, xét đến khía cạnh nghiên cứu sâu tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng có cơng trình nghiên cứu “Tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng - thực trạng giải pháp” tác giả Phạm Lê Ninh, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 nhiên diễn biến tranh chấp thực trạng qui định pháp luật có nhiều thay đổi, khác biệt so với thời điểm mà tác giả nghiên cứu Do đó, việc phân tích, làm rõ khó khăn, hạn chế tồn đọng q trình giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng phù hợp với qui định pháp luật quan trọng cần thiết Kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện lý luận qui định pháp luật lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng Đồng thời sở để hồn thiện cơng tác lập pháp thực tiễn áp dụng pháp luật nhằm giải tranh chấp lãi suất hợp tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu tranh chấp lãi suất cho vay hợp đồng tín dụng ngân hàng khách hàng vay vốn từ thực tiễn xét xử giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Từ đưa phân tích ngun nhân khó khăn, vướng mắc gặp phải q trình áp dụng pháp luật nhằm đề giải pháp góp phần hồn thiện qui định pháp luật, nâng cao hiệu giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng, đảm bảo lợi ích bên 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nêu, luận văn phải thực số nhiệm vụ: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận giải tranh chấp lien quan đến lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng - Trình bày, phân tích thực tiễn xét xử việc giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân địa bàn thành phố Đà Nẵng - Đề xuất số kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng TCTD khách hàng vay vốn thực tiễn áp dụng pháp luật q trình xét xử tòa án nhân dân thành phố 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn nghiên cứu qui định pháp luật thực trạng giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Do tính đa dạng phức tạp trường hợp tranh chấp nên luận văn chưa thể nghiên cứu đến tất khía cạnh, tác giả cố gắng tập trung trình bày, phân tích dạng tranh chấp điển hình, bật giải tòa án khoảng thời gian gần Tác giả chọn nghiên cứu tranh chấp xảy từ năm 2013 (trong vòng năm) để đảm bảo tính thời phù hợp với trạng qui định pháp luật thời Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa việc sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Đồng thời tác giả nghiên cứu cở lý luận tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước pháp luật nói chung tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để có kết trình bày luận văn, tác giả sử dụng, phối hợp nhiều phương pháp khoa học như: - Phương pháp nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, so sánh: tác giả sử dụng chủ yếu xuyên suốt nội dung luận văn nhằm tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích, so sánh qui định pháp lý thời điểm xảy tranh chấp từ tổng hợp đưa kết luận thực trạng kiến nghị hoàn thiện pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật - Phương pháp khảo sát, thống kê thực tế: nhằm sưu tầm trường hợp tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng đươc giải tòa án nhân dân địa bàn thành phố Đà Nẵng Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Những phân tích, đánh giá, kết nghiên cứu luận văn hoàn thiện lý luận qui định lãi suất hợp đồng tín dụng TCTD khách hàng vay vốn ... pháp luật giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng 28 2.2 Thực tiễn xét xử giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân địa bàn thành phố Đà Nẵng ... Luận văn tập trung nghiên cứu tranh chấp lãi suất cho vay hợp đồng tín dụng ngân hàng khách hàng vay vốn từ thực tiễn xét xử giải tranh chấp lãi suất hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân. .. GIANG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Kinh Tế Mã số : 838.01.07 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của toà án nhân dân tại thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ), Giải quyết tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét xử của toà án nhân dân tại thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay