NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT MÌ BẰNG CÔNG NGHỆ USBF

90 71 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ NƯỚC THẢI TINH BỘT BẰNG CƠNG NGHỆ USBF SVTH: HUỲNH THỊ ÁNH NGÀNH: KĨ THUẬT MƠI TRƯỜNG NIÊN KHĨA: 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ NƯỚC THẢI TINH BỘT BẰNG CƠNG NGHỆ USBF Tác giả HUỲNH THỊ ÁNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn GVHD 1: Th.S Nguyễn Thị Thanh Phượng GVHD 2: Th.S Phạm Trung Kiên TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 i Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF LỜI CÁM ƠN Trong suốt năm học tập giảng đường đại học, nhận bảo tận tình từ thầy cơ, quan tâm động viên tinh thần từ gia đình bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy cô khoa Môi Trường Tài Nguyên truyền đạt cho vốn kiến thức quý báu suốt năm học Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sắc tơi xin gửi tới hai người thầy, cô Nguyễn Thị Thanh Phượng thầy Phạm Trung Kiên nhiệt tình dạy động viên tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cám ơn tới anh chị phòng thí nghiệm Cơng nghệ mơi trường Viện Môi Trường Tài Nguyên - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu thí nghiệm Cuối lời cám ơn xin gửi tới gia đình bạn bè thành viên lớp DH07MT sát cánh bên suốt năm học Xin chân thành cảm ơn ! Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng năm 2011 Sinh viên thực Huỳnh Thị Ánh ii Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF TĨM TẮT KHĨA LUẬN Bên cạnh lợi ích mặt kinh tế mà khoai mang lại cho việc sản suất khoai gây nhiều tác động to lớn đến môi trường Các chất thải sinh trình sản xuất nước thải, khí thải, chất thải rắn Đặc biệt với nước thải tinh bột với lưu lượng lớn, chất hữu cao gây nên tình trạng nhiễm nghiêm trọng Ngồi cơng nghệ xử nước thải tinh bột chưa thật hiệu Chính đó, việc nghiên cứu cơng nghệ để xử nước thải tinh bột yêu cầu cấp bách Nghiên cứu khả xử nước thải công nghệ USBF (USBF loại mơ hình lai hóa UASB lọc sinh học kỵ khí) nghiên cứu thực quy mơ phòng thí nghiệm nước thải tinh bột Nước thải bột lấy từ nhà máy sản xuất bột Tân Châu – Tây Ninh sau qua trình lắng hệ thống xử nước thải nhà máy có nồng độ COD khoảng 10.000 – 12.000mg/l, BOD 8.000 – 9.000mg/l, pH khoảng 3.65 – 4.64,… Sau nước thải đưa phòng thí nghiệm bảo quản kho lạnh nhiệt độ khoảng 4oC điều giúp tính chất nước thải khơng bị biến đổi nhiều so với ban đầu Nước thải dùng để chạy mơ hình sau chúng đưa khỏi kho lạnh nhiệt độ nước thải trở nhiệt độ phòng (28 – 30oC) điều khơng làm ảnh hưởng đến khả sinh trưởng phát triển vi sinh vật chất hữu có nước thải đồng thời đảm bảo nướctính chất giống nước thải ban đầu lấy Mơ hình USBF làm chất liệu mica, cao 1500mm có đường kính khoảng 100m với 1/3 mơ hình vật liệu lọc 2/3 mơ hình UASB Nước thải sau nâng pH lên mức trung tính bơm vào mơ hình thơng qua van số 10 đáy mơ hình Ban đầu nước thải qua phần UASB sau tiếp tục qua phần lọc kỵ khí, nước đầu dẫn bể chứa thông qua van số Bùn cho vào hệ thống lấy từ nhà máy phân bón Hòa Bình có độ ẩm khoảng 85%, TS = 15% iii Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Quá trình nghiên cứu chia làm giai đoạn giai đoạn thích nghi giai đoạn vận hành Giai đoạn thích nghi giúp cho vi sinh vật thích nghi với nước thải tinh bột tải trọng 1kgCOD/m3.ngày Kết thúc giai đoạn thích nghi ta chuyển sang giai đoạn vận hành Giai đoạn ta tiến hành tăng tải trọng theo thứ tự: 1.5kgCOD/m3.ngày, 3kgCOD/m3.ngày, 4kgCOD/m3.ngày, 8kgCOD/m3.ngày, 12kgCOD/m3.ngày, 24kgCOD/m3.ngày Kết thúc trình tăng tải trọng ta tiến hành xác định tải trọng tối ưu với thời gian lưu nước hiệu xử COD Qua q trình nghiên cứu, khóa luận đạt số kết sau: • USBFkhả xử nước thải tinh bột với tải trọng cao 12kgCOD/m3.ngày đạt hiệu suất xử COD khoảng 96% • Trong thành phần khí sinh CH chiếm phần trăm cao khoảng 70% Như vậy: Cơng nghệ USBFkhả xử tốt nước thải tinh bột khi: • Nước thải có tải trọng khoảng 12kgCOD/m3.ngày • Nhiệt độ nước thải khoảng 28 – 300C • Nước thải qua trình lắng iv Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix Chương MỞ ĐẦU I.1 Đặt vấn đề I.2 Ý nghĩa khóa luận I.3 Mục tiêu đề tài I.4 Phạm vi nghiên cứu I.5 Đối tượng nghiên cứu I.6 Phương pháp nghiên cứu I.7 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN II.1 Tổng quan cơng nghệ sản xuất tinh bột II.1.1 Giới thiệu ngành chế biến tinh bột khoai II.1.2 Quy trình chế biến tinh bột khoai II.1.3 Một số quy trình chế biến áp dụng nước II.2 Tổng quan công nghệ xử nước thải tinh bột 11 II.2.1 Tính chất nước thải 11 II.2.2 Các phương pháp xử nước thải khoai 12 II.3 Tổng quan phương pháp xử kỵ khí 17 II.3.1 Quá trình phân hủy kỵ khí xáo trộn hồn tồn 17 II.3.2 Q trình tiếp xúc kỵ khí 18 II.4 USBF cở sở lựa chọn công nghệ USBF 20 II.4.1 Sự đời bể USBF 20 II.4.2 Cơ sở lựa chọn công nghệ xử USBF 20 II.4.3 Một số kết qủa nghiên cứu công nghệ lai hợp USBF 21 Chương III MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 III.1 Mơ hình nghiên cứu 23 III.2 Phương pháp nghiên cứu 26 III.2.1 Chế độ vận hành 26 v Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF III.2.2 Giai đoạn thích nghi 27 III.2.3 Ảnh hưởng tải trọng hữu tải trọng tối ưu 27 III.2.4 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 27 III.3 Phương pháp phân tích 31 Chương IV THẢO LUẬN KẾT QUẢ 33 IV.1 Giai đoạn thích nghi 33 IV.1.1 Kết giai đoạn thích nghi – Thí nghiệm A 33 IV.2 Ảnh hưởng tải trọng hữu – Thí nghiệm B 35 IV.2.1 Kết tải trọng 1.5 kg/ m3 ngày – Thí nghiệm B1 35 IV.2.2 Kết khảo sát tải trọng 3kg/m3.ngày - Thí nghiệm B2 41 IV.2.3 Kết tải trọng 4kg/ m3.ngày - Thí nghiệm B3 45 IV.2.4 Kết thí nghiệm tải trọng kg/m3 ngày - Thí nghiệm B4 49 IV.2.5 Kết thí nghiệm tải trọng 12kg/ m3.ngày – Thí nghiệm B5 52 IV.2.5 Kết thí nghiệm tải trọng 24kg/m3.ngày – Thí nghiệm B6 56 IV.3 Lưu lượng khí sinh học 60 IV.4 Hiệu suất xử qua tải 62 Chương V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 V.1 Kết luận 63 V.2 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 67 PHỤ LỤC HÌNH BẢNG 68 vi Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF DANH MỤC HÌNH HÌNH 2.1: Sơ đồ sản xuất tinh bột khoai doanh nghiệp tư nhân Phước Long HÌNH 2.2: Sơ đồ cơng nghệ sản xuất khoai sở thủ cơng Việt Nam HÌNH 2.3: Sơ đồ cơng nghệ sản xuất khoai quy mơ hộ gia đình HÌNH 2.4: Hệ thống xử nước thải nhà máy Hoàng Minh 13 HÌNH 2.5 Hệ thống xử nước thải nhà máy Tân Châu 14 HÌNH 4.1 Đồ thị biễu diễn biến thiên COD thí nghiệm A 33 HÌNH 4.2 Đồ thị biễu diễn biến thiên pH thí nghiệm A 34 HÌNH 4.3 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD thí nghiệm B1 35 HÌNH 4.4 Đồ thị biểu diễn biến thiên pH độ kiềm thí nghiệm B1 36 HÌNH 4.5 Đồ thị biểu diễn biến thiên Amonia VFA thí nghiệm B1 36 HÌNH 4.6 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD Amonia theo chiều cao thí nghiệm B1.7.1 39 HÌNH 4.7 Đồ thị biểu diễn biến thiên VFA theo chiều cao thí nghiệm B1.10.1 39 HÌNH 4.8 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD thí nghiệm B2 41 Hình 4.9 Đồ thị biểu diễn biến thiên pH độ kiềm thí nghiệm B2……………41 HÌNH 4.10 Đồ thị biểu diễn biến thiên Amonia VFA thí nghiệm B2 42 HÌNH 4.11 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD Amonia theo chiều cao thí nghiệm B2.15.1 43 HÌNH 4.12 Đồ thị biểu diễn biến thiên VFA theo chiều cao thí nghiệm B2.15.1… 44 HÌNH 4.13 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD thí nghiệm B3 45 HÌNH 4.14 Đồ thị biểu diễn biến thiên Độ kiềm pH thí nghiệm B3 46 HÌNH 4.15 Đồ thị biểu diễn biến thiên Amonia VFA thí nghiệm B3 46 vii Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF HÌNH 4.16 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD Amonia theo chiều cao thí nghiệm B3.11.1 47 HÌNH 4.17 Đồ thị biểu diễn biến thiên VFA theo chiều cao thí nghiệm B3.11.148 HÌNH 4.18 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD thí nghiệm B4 49 HÌNH 4.19 Đồ thị biểu diễn biến thiên pH độ kiềm thí nghiệm B4 49 HÌNH 4.20 Đồ thị biểu diễn biến thiên Amonia VFA thí nghiệm B4 50 HÌNH 4.21 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD Amonia theo chiều cao thí nghiệm B4.10.1 51 HÌNH 4.22 Đồ thị biểu diễn biến thiên VFA theo chiều cao thí nghiệm B4.10.151 HÌNH 4.23 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD thí nghiệm B5 52 HÌNH 4.24 Đồ thị biểu diễn biến thiên pH độ kiềm thí nghiệm B5 53 HÌNH 4.25 Đồ thị biểu diễn biến thiên Amonia VFA thí nghiệm B5 53 HÌNH 4.26 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD Amonia theo chiều cao thí nghiệm B5.8.1……………………………………………………………………… 54 HÌNH 4.27 Đồ thị biểu diễn biến thiên pH độ kiềm theo chiều cao thí nghiệm B5.9.1 55 HÌNH 4.28 Đồ thị biểu diễn biến thiên VFA theo chiều cao thí nghiệm B5.9.1 55 HÌNH 4.29 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD thí nghiệm B6 56 HÌNH 4.30 Đồ thị biểu diễn biến thiên pH độ kiềm thí nghiệm B6 57 HÌNH 4.31.Đồ thị biểu diễn biến thiên Amonia VFA thí nghiệm B6 57 HÌNH 4.32 Đồ thị biểu diễn biến thiên COD theo chiều cao B6.9.1 58 HÌNH 4.33 Đồ thị biểu diễn biến thiên pH độ kiềm theo chiều cao B6.9.1………… 58 HÌNH 4.34 Đồ thị biểu diễn biến thiên VFA theo chiều cao B6.9.1 59 HÌNH 4.35: Lưu lượng khí theo tải trọng 60 HÌNH 4.36: Lưu lượng khí theo tải trọng 62 viii Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AF Anaerobic Filter – lọc sinh học kỵ khí BOD Biological oxygen demand – Nhu cầu oxy sinh hóa COD Chemical oxygen demand – Nhu cầu oxy hóa học MLSS Mixed Liquor Suspended Solid – Cặn lơ lửng hỗn dịch bùn SS TSS UASB USBF VFA Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng Total Suspended Solid – Tổng chất rắn lơ lửng Upflow Anaerobic Sludge Blanket – Bể phản ứng kỵ khí với lớp bùn lỏng chảy ngược Unaerobic Sludge Blanket Filter – Bể lai hợp UASB lọc sinh học kỵ khí Volatile Fat Acid – Axit béo bay VS Volatile Solid – Chất rắn bay VSS Volatile Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng bay ix Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF TÀI LIỆU THAM KHẢO Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, Xử Nước Thải Đô Thị Công Nghiệp, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2008 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương, Công Nghệ Sinh Học Môi Trường, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2005 PGS.TS Lương Đức Phẩm, Công Nghệ Xử Nước Thải Bằng Biện Pháp Sinh Học, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, năm 2007 Tăng Văn Đoàn, Giáo trình kỹ thuật mơi trường, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 2005 Nghiên cứu xử nước thải tinh bột khoai cơng nghệ hydrid, đề xuất phương án thích hợp cho sơ sản xuất quy mơ cơng nghiệp hộ gia đình, đề tài cấp trường, Đại học Bách Khoa TPHCM, nghiệm thu 2007 Tham khảo từ internet Tóm tắt luận án NTTPhương Đồng tác giả Arshad Ali, Hashim Nisar Hashmi, Inthikhad Ahmad Querashi Athar Saeed, Treatment Feasibility of Neutral Sulfide Semi Chemical Pulping Effuent Using UASB Reactor, Colleege of Civil Engineering (MCE – NUST), Risalpur Cantt, Pakistan, Department of Civil and Environmental Engineering, UET Taxila, Pakistan 66 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Bơm nước thải Mơ hình HYDRID USBF Vật liệu lọc 67 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột công nghệ USBF PHỤ LỤC BẢNG Bảng 4.1 Kết thí nghiệm A S T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ngày vào Ngày pH vào pH 30/08/2010 01/09/2010 02/09/2010 03/09/2010 04/09/2010 05/09/2010 06/09/2010 07/09/2010 08/09/2010 09/09/2010 10/09/2010 11/09/2010 12/09/2010 13/09/2010 14/09/2010 15/09/2010 16/09/2010 17/09/2010 18/09/2010 19/09/2010 20/09/2010 21/09/2010 22/09/2010 23/09/210 24/09/2010 10/09/2010 11/09/2010 12/09/2010 13/09/2010 14/09/2010 15/09/2010 16/09/2010 17/09/2010 18/09/2010 19/09/2010 20/09/2010 21/09/2010 22/09/2010 23/09/2010 24/09/2010 25/09/2010 26/09/2010 27/09/2010 28/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 02/10/2010 03/10/2010 04/10/2010 7.05 7.12 7.02 6.99 7.3 7.02 7.11 7.18 7.02 7.1 7.22 7.01 6.98 7.03 7.11 7.3 7.25 7.2 7.02 7.1 7.12 7.12 5.2 5.5 5.8 6.12 6.5 7.01 6.98 7.1 7.01 7.12 7.03 7.2 7.2 7.21 7.23 7.23 7.15 7.15 7.02 7.21 7.3 7.56 7.83 68 Tải trọng (kg/ m3 ngày) 1.1 1.2 0.99 1.05 1.12 1.2 1.15 1.02 1.1 1.2 1.2 1.02 1.05 1.2 1.2 1.2 1.04 1.2 1.1 1.06 COD vào (mg/l) 10000 11256 12000 10048 9890 10512 11206 12000 11500 10230 11000 10000 11930 12000 10230 10023 10500 11800 11960 12000 10400 11968 10056 11000 10608 COD HQXL % (mg/l) (COD) 9130.5 39.7 9880.4 37.7 8100.9 47.5 8034.2 49.9 7096.1 48.5 5630.6 55.5 5060.7 57.3 4239.7 64.7 5908.9 74.7 5630.2 75.6 5915.3 76.2 4824.6 71.8 4820.6 87.9 5650.8 84.6 4883.4 82.5 5760.8 87.8 4114.5 90.8 5241.6 95.6 4250.1 94.5 3346.5 91.4 1230.6 94.2 1209.3 94.9 968.7 96.4 906.8 95.8 960.5 96.9 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.2: Kết thí nghiệm B1 pH Thí nghiệm B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 B1.9 B1.10 Ngày nước vào 25/09/2010 (22/09/2010) 26/09/2010 (23/09/2010) 27/09/201 (24/09/2010) 28/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 02/10/2010 03/10/2010 04/10/2010 Độ kiềm NH (mg/l) mgCaCO / l COD (mg/l) Ngày nước VFA (meq/l) Vào Ra Tải Trọng Kg/m3 ngày 7.1 7.3 10056 968.7 96.4 - - - - - - 03/10/2010 7.12 7.56 1.1 11000 906.8 95.8 - - - - - - 04/10/2010 7.12 7.83 1.06 10608 960.5 96.9 - - - - - - 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 08/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 1.6 1.5 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6 11500 7022.4 38.94 29.8 10642 4500 57.71 29.8 12000 3040 74.67 30.7 12000 1400 88.33 30.7 10512 385 96.34 30.7 12000 377.6 96.85 28.3 11057 381 96.55 29.5 40.7 42.8 43.6 48.5 49.3 49.5 67.2 440 480 560 560 520 647 647 968 970 950 1000 1048 1083 1100 19.2 20.7 19.5 17.4 18.8 21.1 19 10.5 10.9 9.76 5.65 5.3 2.96 2.95 02/10/2010 7.1 7.23 6.98 6.98 7.02 7.05 7.12 7.12 7.37 7.36 8.32 8.31 8.47 8.73 Vào Ghi chú: Số liệu có nét chữ nghiêng khơng dùng 69 Ra Hiệu suất % Vào Ra Vào Ra Vào Ra Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 3: Nội suy kết thí nghiệm B1 TN Vị trí pH COD (%) NH (%) B1.7.1 B1.7.2 B1.7.3 B1.7.4 B1.7.5 B1.7.6 6.36 7.21 6.39 7.99 8.42 8.47 26.45 28.78 36.6 77.92 87.19 87.8 7.63 9.87 9.32 25.86 28.56 21.22 70 Độ kiềm (mgCaCO /l) 418 580 745 852 915 1003 VFA (%) 26.39 21.92 26.58 69.04 72.31 74.82 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.4: Kết thí nghiệm B2 COD (mg/l) pH Thí nghiệm B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 B2.14 B2.15 Ngày vào Tải Trọng Kg/m3 ngày Vào 09/10/2010 7.02 8.31 1.5 10/10/2010 7.05 8.47 Độ kiềm (mgCaCO3/l) VFA (meq/l) Ra Hiệu suất % Vào Ra Vào Ra Vào Ra 10512 385 96.3 32.7 46.3 520 1048 18.8 3.3 1.7 12000 377.6 96.8 28.3 50.5 647 1083 21.1 2.96 11/10/2010 7.12 8.73 1.6 11057 381 96.5 29.5 67.2 647 1100 20.0 2.95 12/10/2010 13/10/2010 14/10/2010 15/10/2010 16/10/2010 17/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 20/10/2010 21/10/2010 22/10/2010 23/10/2010 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 10950 10460 12000 10000 10200 12000 9700 11790 12000 11010 10150 10041 5116 4900 4188 3798 2520 1632 750 576 360 216 150.2 216.8 53.28 53.15 65.1 62.02 75.29 86.4 92.27 95.11 97 98.04 98.52 97.84 20.73 23.5 22.1 19.8 25 23.2 25.6 26.2 26.8 26.1 24.5 27 25.87 30.3 36.98 35.2 45.5 39.2 42.6 48.5 51.4 51.6 59.1 62.9 1321 1200 1320 1140 1450 1470 1160 1184 1331 1289 1220 1320 1520 1600 1630 1564 1674 1800 1798 1776 1800 1984 2000 1945 21.12 22 23.7 21.2 19.4 20.6 20.1 23.87 20.8 25.6 24.3 20.5 18.37 17.8 15.35 11.6 10.47 9.46 6.7 5.13 4.05 4.08 4.1 4.05 Ngày Vào 05/10/2010 (01/10/2010) 06/10/2010 (02/10/2010) 07/10/2010 (03/10/2010) 08/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 12/10/2010 13/10/2010 14/10/2010 15/10/2010 16/10/2010 17/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 NH (mg/l) 7.05 7.11 6.98 7.05 7.05 7.23 7.1 7.05 6.89 7.01 7.12 Ra 8.18 7.98 8.07 8.0 8.53 8.38 8.2 8.59 8.45 8.06 7.99 8.56 Ghi chú: Số liệu có nét chữ nghiêng khơng dùng 71 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột công nghệ USBF Bảng 4.5: Nội suy kết thí nghiệm B2.15.1 TN Vị Trí pH COD (%) Độ kiềm (mgCaCO3/l) NH (%) VFA (%) B2.15.1.1 v1 6.95 42.04 1398.7 31.47 60.49 B2.15.1.2 v2 6.86 45.23 1503.9 39.51 60.97 B2.150.1.3 v3 7.35 51.66 1536.7 37.32 64.3 B2.15.1.4 v4 8.15 87.85 1560.9 41.44 73.41 B2.15.1.5 v5 8.28 96.32 1679.2 46.83 72.3 72 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.6: Kết thí nghiệm B3 pH TN Ngày vào 20/10/2010 (19/10/2010) B3.2 21/10/2010 B3.3 22/10/2010 B3.4 23/10/2010 B3.5 24/10/2010 B3.6 25/10/2010 B3.7 26/10/2010 B3.8 27/10/2010 B3.9 28/10/2010 B3.10 29/10/2010 B3.11 30/10/2010 B3.1 COD (mg/l) NH (mg/l) Độ kiềm (mgCaCO /) VFA (meq/l) Vào Ra Tải trọng Kg/m3 ngày 23/10/10 7.12 8.56 2.5 10041 216.8 97.8 27 62.9 1320 1945 26.5 4.05 24/10/2010 25/10/2010 26/10/2010 27/10/2010 28/10/2010 29/10/2010 30/10/2010 01/11/2010 02/11/2010 03/11/2010 7.3 7.1 6.98 7.05 7.23 7.1 7.1 7.12 7.23 7.92 8.03 8.06 8.23 8.3 8.56 8.36 8.29 8.02 8.63 4 3.9 4 3.7 4 4 11997 12000 11835 12000 11850 11180 12000 12000 11970 11931 55.82 75.75 83.1 88.38 88.14 89.3 95.27 96.66 98.04 96.4 28.2 32.1 43.5 35.5 40.8 43.4 40.9 33.5 41.2 36.2 69.4 76.2 100.2 98.3 97.8 98.4 101.5 99.7 99.8 106.9 1820 1560 1600 1456 1325 1640 2096 1632 1500 1760 3400 3560 3800 3940 3840 3950 3732 3868 3710 3954 30.5 33.5 42.3 40.2 39.8 43.2 37.8 34.1 38.2 39.7 23.6 24.3 17.5 9.72 8.93 10.6 8.06 7.56 5.2 6.03 Ngày Vào Ghi chú: Số liệu có nét chữ nghiêng khơng dùng 73 Ra 5300 2910 2000 1394 1406 1196 568 401 235 430 Hiệu suất % Vào Ra Vào Ra Vào Ra Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.7: Nội suy kết thí nghiệm B3.11.1 TN Vị trí pH B3.11.1.1 B3.11.1.2 B3.11.1.3 B3.11.1.4 B3.11.1.5 B3.11.1.6 v1 v2 v3 v4 v5 v6 7.4 7.55 7.9 8.2 8.35 8.6 COD % 54.46 56.15 61.69 92 95.64 97.1 74 Độ kiềm (mgCaCO3/l) 1305 1570 1840 2930 4051 4058 NH % 39.13 45.74 43.25 63.26 69.38 62.93 VFA % 36.38 31.65 38.91 78.67 80.47 85.54 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.8: Kết thí nghiệm B4 pH TN B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 B4.5 B4.6 B4.7 B4.8 B4.9 B4.10 Ngày vào 01/11/2010 02/11/2010 03/11/2010 04/11/2010 05/11/2010 06/11/2010 07/11/2010 08/11/2010 09/11/2010 10/11/2010 Ngày 02/11/2010 03/11/2010 04/11/2010 05/11/2010 06/11/2010 07/11/2010 08/11/2010 09/11/2010 10/11/2010 11/11/2010 Vào Ra 7.23 7.05 7.01 7.3 7.2 6.99 7.12 6.98 7.13 8.01 7.95 7.93 8.05 8.52 8.36 8.52 8.32 8.67 8.23 Tải Trọng Kg/m3 ngày 7.9 7.1 7.4 7.4 7.2 7.2 7.9 7.3 COD (mg/l) Vào NH (mg/l) Ra Hiệu suất Vào % 11961 5810.5 71.4 10650 2324 75.2 11100 1515.8 80.3 12000 1303.7 86 11150 1290 86.5 10924 1031 86.9 10840 602 94.4 11912 542.7 95.4 11020 516.2 95.3 12000 434.2 96.3 75 Ra 30.2 95.5 26.8 106.5 45.3 141.86 36.4 146.3 32.5 159.4 28.4 160.3 44.5 168.5 24.3 169.8 36.9 188.6 36.7 200.4 Độ kiềm (mgCaCO /l) Vào Ra 1479 1384 1528 1820 1494 1396 1672 1456 2844 1895 2820 2556 2600 2568 2745 2620 3040 2931 3268 3920 VFA (meq/l) Vào Ra 62.1 35.8 61.1 26.7 50.17 20.25 61.7 13.4 66.2 12.4 53.96 14.85 76.4 8.4 54.38 7.5 60.5 7.54 70.2 7.45 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.9: Nội suy kết thí nghiệm B4.10.1 TN Vị trí pH B4.10.1.1 B4.10.1.2 B4.10.1.3 B4.10.1.4 B4.10.1.5 B4.10.1.6 v1 v2 v3 v4 v5 v6 7.5 7.46 7.36 7.9 8.2 8.23 COD (%) 34.81 35.54 40.03 94.06 96.53 96.04 76 Độ kiềm (mgCaCO ) 1853.1 1687 1569.8 2188.3 3841 3920 NH (%) 12.35 11.3 12.72 67.82 76.14 75.17 VFA (%) 33.81 35.72 32.74 84.58 85.59 84.48 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.10: Kết thí nghiệm B5 COD (mg/l) pH TN B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B5.5 B5.6 B5.7 B5.8 B5.9 Ngày vào 11/11/2010 12/11/2010 13/11/2010 14/11/2010 15/11/2010 16/11/2010 17/11/2010 18/11/2010 19/11/2010 Ngày 12/11/2010 13/11/2010 14/11/2010 15/11/2010 16/11/2010 17/11/2010 18/11/2010 19/11/2010 20/11/2010 Vào Ra 6.98 7.05 7.32 7.1 6.98 7.23 7.2 7.05 7.01 7.51 7.56 7.92 8.1 8.12 8.56 8.5 8.43 8.32 Tải Trọng Kg/m3 ngày 11.2 12 10.6 11.1 10.4 11.6 11.1 12 10.9 NH (mg/l) Vào Ra Hiệu suất % 11250 12000 10674 11144 10392 11560 11056 12000 10880 3967 4000 2918 1567 1420 1205 406 401.5 400 64.7 67.5 72.7 85.9 86.3 89.6 96.3 96.6 96.3 Độ kiềm (mhCaCO /l) Vào Ra Vào Ra 30.9 40.4 32.5 28.2 31.5 28.9 28.9 56.3 28.7 76.4 98.7 110.8 106.2 100.2 108.6 109.7 110.7 111.8 1561 1420 1200 1830 1220 1456 1385 1460 1604 2536 2845 3140 2940 2868 2840 3000 2940 3006 Bảng 4.11: Nội suy kết thí nghiệm 5.9.1 TN B5.9.1.1 B5.9.1.2 B5.9.1.3 B5.9.1.4 B5.9.1.5 B5.9.1.6 Vị trí Hiệu suất % 9800 9.9 6260 42.5 2674.8 75.4 1089 89.9 405 96.3 400 96.3 COD (mg/l) pH Độ kiềm NH VFA (mg/l) (mgCaCO /l) (meq/l) 7.2 7.3 7.42 7.59 8.32 31.6 35.5 56.2 92.5 100.8 150.8 77 1230 1452 1840 2600 3004 3506 65.4 61.7 42.4 24.32 14.5 10.7 VFA (meq/l) Vào Ra 57.9 30.5 63.7 24.32 61.38 23.46 59.3 12.5 62.4 10.78 61.07 7.5 53.7 14.7 64.8 9.08 53.1 10.7 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.12: Kết thí nghiệm B6 pH TN B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 B6.5 B6.6 B6.7 B6.8 B6.9 Ngày vào 21/11/2010 22/11/2010 23/11/2010 24/11/2010 25/11/2010 26/11/2010 27/11/2010 28/11/2010 29/11/2010 Ngày 21/11/2010 22/11/2010 23/11/2010 24/11/2010 25/11/2010 26/11/2010 27/11/2010 28/11/2010 29/11/2010 Vào Ra 6.89 7.01 7.23 7.01 6.98 7.3 7.21 7.11 7.31 7.26 7.22 7.4 7.12 7.2 7.4 7.38 7.5 Tải Trọng Kg/m3 ngày 20.5 22.2 21.3 24 23.2 22.5 22.6 24 23.8 COD (mg/l) NH (mg/l) Vào Ra Hiệu suất % 10250 11105 10674 12000 11602 11260 11276 12000 11880 6240 5839 4310 4260 3500 4000 2956 3600 2764 39.1 47.4 59.6 64.5 69.8 64.5 73.8 70 72.7 78 Độ kiềm (mgCaCO /l) Vào Ra Vào Ra 39.5 45.2 43.4 35.8 26.3 29.7 31.4 43.2 32.4 76.4 87.3 90.4 90.1 98.2 95.1 94.5 89.6 90.1 1420 1320 1459 1628 1330 1560 1385 1450 1604 2536 2845 3485 2940 2150 2840 2130 1986 2985 VFA (meq/l) Vào Ra 63.1 40.8 58.4 32.6 56.2 26.46 65 23.9 62.4 20.2 60.3 16.4 54.1 15.7 51.9 16.3 48.2 15.7 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.14: Nội suy kết thí nghiệm B6.9.1 TN B6.9.1.1 B6.9.1.2 B6.9.1.3 B6.9.1.4 B6.9.1.5 B6.9.1.6 Vị trí COD (mg/l) 10800 7370 4500 4050 2900 2764 Hiệu suất % 9.1 37.4 62.1 65.9 75.6 76.7 pH NH (mg/l) 7.2 7.3 7.52 7.79 7.96 31.6 38.9 56.2 53.7 60.2 74.1 Độ kiềm VFA (mgCaCO /l) (meq/l) 1360 1452 1984 2020 2802 2985 Bảng 4.15: Lưu lượng khí sinh học Tải trọng hữu 1.5 12 24 HSXL COD % 94 96 97 96 96 96 72 79 LCH /ngày 1.5 1.3 3.4 7.2 20 25 Lít CH /kgCOD 12 5.2 10.2 10.8 20 12.5 63.4 60.8 32.2 24.3 15.23 11.7 Nghiên cứu khả xử nước thải tinh bột cơng nghệ USBF Bảng 4.16 Hiệu suất xử qua tải Tải trọng hữu 1.5 12 24 COD max % COD tb % 96.85 98.52 98.04 96.3 96.8 73.8 78.5 81.2 86.7 86.8 83.4 62.3 80 ... biến thi n COD thí nghiệm A 33 HÌNH 4.2 Đồ thị biễu diễn biến thi n pH thí nghiệm A 34 HÌNH 4.3 Đồ thị biểu diễn biến thi n COD thí nghiệm B1 35 HÌNH 4.4 Đồ thị biểu diễn biến thi n... biểu diễn biến thi n Amonia VFA thí nghiệm B1 36 HÌNH 4.6 Đồ thị biểu diễn biến thi n COD Amonia theo chiều cao thí nghiệm B1.7.1 39 HÌNH 4.7 Đồ thị biểu diễn biến thi n VFA theo... HÌNH 4.8 Đồ thị biểu diễn biến thi n COD thí nghiệm B2 41 Hình 4.9 Đồ thị biểu diễn biến thi n pH độ kiềm thí nghiệm B2……………41 HÌNH 4.10 Đồ thị biểu diễn biến thi n Amonia VFA thí nghiệm B2
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT MÌ BẰNG CÔNG NGHỆ USBF , NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT MÌ BẰNG CÔNG NGHỆ USBF , HÌNH 2.2: Sơ đồ công nghệ sản xuất khoai mì ở cơ sở thủ công tại Việt Nam, (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn internet), HÌNH 2.4: Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Hoàng Minh, Kết luận: Công nghệ USBF có khả năng xử lý nước thải với tải trọng cao (36kgCOD/m3.ngày) và có khả năng thu hồi lượng khí sinh học sinh ra., MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 3.1 : Thành phần nước thải nguyên thủy tinh bột mì, Ngày 10/09/2010 (lưu nước 10 ngày) nước thải đầu ra có kết quả COD = 9.130mg/l, THẢO LUẬN KẾT QUẢ, Bảng 4.2: Thí nghiệm B1, Bảng 4.4: Kết quả thí nghiệm ở thí nghiệm B2, Bảng 4.6: Kết quả ở thí nghiệm B3, Bảng 4.10: Kết quả ở thí nghiệm B5, Bảng 4.13: Kết quả thí nghiệm B6, HÌNH 4.36: Hiệu suất theo từng tải trọng, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay