THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN ĐĂKLĂK TẠI TP.BUÔN MÊ THUỘT CÔNG SUẤT 1200M 3 NGÀY.ĐÊM

140 41 1
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN - ĐĂKLĂK TẠI TP.BN THUỘT CƠNG SUẤT 1200M3/NGÀY.ĐÊM SVTH: HOÀNG VĂN HIỆU MSSV: 07127199 NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG NIÊN KHĨA: 2007 - 2011 - TP HCM 07/2011 - THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒNĐĂKLĂK TẠI TP.BUÔN THUỘT CÔNG SUẤT 1200M3/NGÀY.ĐÊM Tác giả HỒNG VĂN HIỆU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn ThS LÊ THỊ LAN THẢO -TP HCM 07/2011- Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ĐH NÔNG LÂM TP HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ===oOo=== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: HỒNG VĂN HIỆU MSSV: 07127199 NIÊN KHOÁ: 2007 – 2011 Tên đề tài: Thiết kế giai đoạn hệ thống xử nước thải nhà máy bia Sài Gòn - ĐăkLăk tp.Buôn Thuột công suất 1200m3/ngày.đêm Nội dung KLTN: - Tìm hiểu tính chất nước thải đầu vào hệ thống xử nước thải tập trung khu công nghiệp - Xem xét trạng mặt hệ thống xử nước thải qua vẽ có thực tiễn - Thu thập số liệu nước thải đầu vào công nghệ xử số nhà máy bia khác - Đề xuất cơng nghệ, tính tốn thiết kế dự tốn kinh tế cho cơng nghệ - Hồn thiện cơng nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2011 đến 07/2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ LAN THẢO Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày… tháng … năm 2011 Ngày… tháng … năm 2011 Ban chủ nhiệm khoa Giáo viên hướng dẫn TS LÊ QUỐC TUẤN ThS LÊ THỊ LAN THẢO LỜI CẢM ƠN Kết thúc năm đại học với ký ức ngào khó khăn dời sinh viên, tơi cảm thấy hạnh phúc với có Tất tơi có nhờ hy sinh, vất vả người yêu thương, giúp đỡ suốt thời gian qua Lời tơi muốn nói “Cảm ơn ba mẹ tất Con khơng qn động viên ba để bước vào cổng trường đại học Con quên hy sinh lo lắng mẹ để có ngày hơm nay” Tơi xin chân thành cảm ơn q thầy cơ, đặc biệt q thầy khoa Mơi Trường Tài Ngun Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức suốt năm giảng đường Đó hành trang, tảng vững để tơi tự tin bước vào đời Để tơi hồn thành khóa luận Lê Thị Lan Thảo ln tận tình hướng dẫn, sửa chữa sai sót cho đề tài tơi Đồng thời đưa ý kiến đóng góp chân thành để tơi có định hướng đắn khóa luận Tơi xin gửi đến lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận đáy lòng Bên cạnh tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc chi nhánh công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung ĐăkLăk, anh chị phòng kỹ thuật đặc biệt anh Nguyễn Kim Xuân người quan tâm giúp đỡ thời gian tháng thực tập nhà máy Sau cùng, xin cảm ơn tất người bạn thân thương tôi chia niềm vui nỗi buồn, cho kỷ niệm thật bình yên, tháng ngày ấm áp, hết cho tơi thấy sống có vơ vàn ý nghĩa Và tơi thấy người may mắn đời TP.HCM, ngày 10 tháng năm 2011 Sinh viên HỒNG VĂN HIỆU i TĨM TẮT KHÓA LUẬN Cùng với phát triển kinh tế trình hội nhập với kinh tế giới bối cảnh nay, hàng loạt nhà máy bia đầu tư mở rộng Đồng hành với phát triển vượt bậc việc phải giải vấn đề môi trường phát sinh hàng ngày, đặc biệt nguồn thải từ nhu cầu sinh hoạt, hoạt động sản xuất nhà máy bia Trong đó, nước thải vấn đề cộm cần quan tâm hàng đầu Nhà máy bia Sài GònĐăkLăk nhà máy lớn góp phần lớn cho phát kinh tế xã hội tỉnh ĐăkLăk nói riêng nước nói chung Mục tiêu hàng đầu nhà máy bia Sài Gòn - ĐăkLăk đặt vừa phát triển kinh kế vừa bảo vệ môi trường bền vững Chính nhà máy bia Sài Gòn - ĐăkLăk luôn trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường đặc biệt vấn đề nước thải Đề tài “thiết kế giai đoạn nhà máy bia Sài GònĐăkLăk tp.Buộn Thuột cơng suất 1200m3/ngày.đêm” nhằm đáp ứng nhu cầu Tính chất nước thải nhà máy bia Sài Gòn - ĐăkLăk phức tạp, hàm lượng BOD5, COD, SS cao Bên cạnh đó, nước thải chứa thành phần Nitơ, Photpho khó xử triệt để q trình sinh học Trong khóa luận tốt nghiệp này, đề xuất phương án với công nghệ tham khảo từ hệ thống XLNT vận hành với hiệu xử đạt tiêu chuẩn Công nghệ sử dụng để xử nước thải nhà máy bia thường áp dụng kết hợp hai q trình hóa sinh học bao gồm cơng trình như: bể keo tụ - tạo bơng, bể Aeroten bùn hoạt tính (Aeroten truyền thống), bể Aeroten làm việc theo mẻ(SBR),UASB Từ đó, đề xuất phương án xử nước thải nhà máy bia Sài Gòn ĐăkLăk cơng suất 1200m3/ngày.đêm, với: - Phương án 1: Nước thải  Chắn rác thô Hầm bơm  Chắn rác tinh  Bể điều hòa  Bể keo tụ tạo bơng  Bể lắng  Bể UASB  Trung gian  Bể SBR  Bể Khử Trùng  Suối - Phương án 2: Nước thải  Chắn rác thô Hầm bơm  Chắn rác tinh  Bể điều hòa  Bể keo tụ tạo  Bể lắng  Bể UASB  Trung gian  Bể Aerotank  Bể lắng  Bể Khử Trùng  Suối ii Qua tính tốn, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án với : - Đảm bảo hiệu xử lý, nước thải sau xử đạt quy chuẩn QCVN 24:2009- BTNMT, mức B - Tính khả thi cao - Vận hành dễ HTXLNT nhà máy giai đoạn có bể SBR Giá thành xử 1m3 nước 3.300VNĐ, rẽ so với phương án 200VNĐ iii MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN i LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH .viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU 1.3 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.5.1 Đối tượng 1.5.2 Phạm vi 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành bia 2.1.1 Sơ lược bia 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển ngành bia 2.1.2.1 Trên giới 2.1.2.2 Ngành bia Việt Nam a.Vị trí vai trò ngành bia rượu kinh tế quốc dân b.Hiện trạng phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát c.Tình hình sản xuất bia d.Về lực sản xuất e.Về đầu tư 2.2.Tổng quan nhà máy bia Sài Gòn - ĐăkLăk 10 2.2.1.Khái quát nhà máy bia Sài GònĐăkLăk 10 a.Lịch sử xây dựng phát triển 10 b.Cơ cấu tổ chức nhân 11 c.Mục đích phạm vi hoạt động : 12 d.Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 13 2.2.2.Qui trình sản xuất 15 2.3.Hiện trạng môi trường nhà máy bia Sài Gòn - ĐăkLăk 17 2.3.1.Nguồn phát sinh chất thải trình sản xuất nhà máy 17 2.3.1.1.Nước thải 17 2.3.1.2.Khí thải 18 a.Bụi 18 b.Khí thải nồi 18 c.Khí CO2 18 iv d.Tác nhân lạnh 18 e.Khí thải từ nhà nấu 18 2.3.1.3.Chất thải rắn 19 a.Chất thải rắn sinh hoạt 19 b.Chất thải rắn công nghiệp 19 2.3.2.Công nghệ xử nước thải áp dụng nhà máy 21 2.3.2.1.Quy trình cơng nghệ xử 21 2.3.2.2.Mơ tả quy trình xử nước thải 23 CHƯƠNG 25 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI VÀ MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI NGÀNH BIA 25 3.1 Nguồn gốc, thành phần, tính chất nước thải sản xuất 25 3.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải 25 3.1.2 Thành phần tính chất nước thải sản xuất 25 3.2 Hệ thống XLNT số nhà máy bia 26 3.2.1 Nhà máy bia Việt Nam (VBL) 26 3.2.2 Nhà máy bia Sài Gòn – Củ Chi 27 3.2.3 HTXL nước thải nhà máy Sabmiller Việt Nam 29 CHƯƠNG 31 TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - ĐĂKLĂK 31 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 31 4.1.1 Lưu lượng nước thải 31 4.1.2 Tính chất nước thải 31 4.1.3 Yêu cầu chủ đầu tư tiêu chuẩn xử 31 4.2 PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT 32 4.2.1 Phương án 32 4.2.1.1.Thuyết minh phương án 34 4.2.1.2.Hiệu suất xử 35 4.2.2 Phương án 37 4.2.2.1.Thuyết minh phương án 38 4.2.2.2.Hiệu suất xử 38 4.3.TÍNH TỐN CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT 40 4.3.1.Phương án 40 4.3.1.1.Song chắn rác thô 40 4.3.1.2.Hầm bơm 41 4.3.1.3.Chắn rác tinh 41 4.3.1.4.Bể điều hòa 41 4.3.1.5.Bể trộn 42 4.3.1.6 Bể phản ứng 42 4.3.1.7.Bể lắng (Lắng hóa lý) 42 4.3.1.8.Bể UASB 43 4.3.1.9.Bể trung gian 43 4.3.1.10.Bể SBR 43 4.3.1.11.Bể khử trùng 44 v 4.3.1.12.Bể chứa bùn 44 4.3.2 Phương án 45 4.3.2.1 Song chắn rác thô : tương tự phương án 45 4.4.2.2 Hầm bơm: tương tự phương án 45 4.3.2.3 Song chắn rác tinh : tương tự phương án 45 4.3.2.4 Bể điều hòa: tương tự phương án 45 4.3.2.5 Các cơng trình keo tụ tạo bơng: tương tự phương án 45 4.3.2.6 Bể UASB : tương tự phương án 45 4.3.2.7 Bể trung gian : tương tự phương án 45 4.3.2.8 Bể aerotank 45 4.3.2.9 Bể lắng 45 4.3.2.10 Bể chứa bùn 46 4.4 DỰ TOÁN CHI PHÍ 46 4.4.1 Dự tốn chi phí phương án 46 4.4.1.1.Chi phí đầu tư 46 4.4.1.2.Chi phí quản vận hành 46 4.4.1.3.Khấu hao tài sản lãi suất 47 4.4.1.4.Giá thành xử cho 1m3 nước thải xử 47 4.4.2.1.Chi phí đầu tư 47 4.4.2.2.Chi phí quản vận hành 47 4.4.2.3.Khấu hao tài sản lãi suất 47 4.5 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ 48 4.5.1.Về mặt kinh tế : 48 4.5.2.Về mặt kỹ thuật : 48 4.5.3.Về mặt thi công: 48 4.5.4.Về mặt vận hành: 48 CHƯƠNG 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1.Kết luận 49 5.2.Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) MLSS : Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh HTXLNT : Hệ thống xử nước thải XLNT : Xử nước thải VSV : Vi sinh vật TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng UBND : Ủy ban nhân dân HĐQT : Hội đồng quản trị BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường vii Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Bể trộn + Bể phản ứng Động (P =0,75 kW, n = 175 vòng/phút) Động (P = 0,37 kW, n = 30 vòng/phút) Bộ điều khiển pH tự động Bơm định lượng dung dịch NaOH Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY Bơm định lượng dung dịch H2SO4 Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY Bơm định lượng dung dịch phèn nhôm Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY 20 40 17 40 25 25 15 30 15 30 15 30 15 30 Bơm định lượng dung dịch Polymer anion Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY Bồn nhựa đựng H2SO4 (V = 0,5 m3) Nhựa 1 Bồn nhựa đựng NaOH (V = 0,5 m3) Nhựa 1 Bồn nhựa đựng phèn nhôm (V = m3) Nhựa Nhựa 1 20 20 20 20 Bồn nhựa đựng Polymer anion (V = 0,5 m3) Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Bể lắng Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Ống lắng trung tâm, D = 550, dày 2mm Inox 7 Máng cưa, dày mm Inox m 3 12 24 Máy bơm bùn: Model : DV 30/550T2, Q = 69 m3/h, H = 5m, N = 3,7kW SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Sealand Bể UASB Máng cưa Inox Tấm chắn khí Inox 24 Tấm hướng dòng Inox 20 40 55 165 20 0,16 2,88 55 110 12 24 120 240 Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Bể SBR Máy thổi khí : Model : RSS, Lưu lượng Q : m3/phút, Áp suất: 3000 mmAq, Áp lực H : m công suất 1,5 kW Hãng sản xuất: HEYWEL - Đài Loan Đĩa thổi khí đường kính D = 300 Bơm nước thải: Model: DVT 250-4, H = m, Q = 72 m3/h Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu : Thân gang, cánh gang công suất : N =1,5 kW Hãng sản xuất: Pentax Máy bơm bùn: Model : 25/250T2, Q = 12 m3/h, H = 13,6 m, N = 1,85 kW Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Sealand Thiết bị thu nước bề mặt Decanter : nhà cung cấp Aqua – Aerobic Bể khử trùng SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Bộ điều khiển tự động xác định pH, nhiệt độ đầu Bồn nhựa đựng NaOCl (V = 0,5 m3) Bơm định lượng dung dịch NaOCl Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY 25 25 1 15 30 12 24 máy 380 380 Bể chứa bùn Máy bơm bùn: Model : 25/250T2, Q = m3/h, H = m, N = 1,85 kW Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Sealand Máy ép bùn Model: NBD-M50, độ rộng băng tải 500 mm, công suất: 1,2 m3/h, N = ¼ Hp Hãng sản xuất : CHI SHUN – Đài Loan Tổng T2 = 1.816.080.000 VND Tổng T1+T2 = 4.732.525.000 VND 1.3.Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp Phụ kiện Số Thành tiền Đơn vị Đơn giá 2,5%(T1+T2) 118 2,5%(T1+T2) 118 Chi phí lập quản dự án lần 2,5%(T1+T2) 118 Thiết kế lần 2,5%(T1+T2) 118 Đường nội 50 m2 50 Cây xanh 80 m2 160 Hệ thống PCCC cột 10 40 Hệ thống đường ống ( ống, van thép, PVC) Hệ thống điện ( dây, CB, rơle…) SVTH: Hoàng Văn Hiệu lượng (triệu VNĐ) Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Hệ thống đèn đường 10 10 100 Tổng T3 = 822.000.000 VND Tổng chi phí đầu tư ban đầu: Tđtbđ = T1 + T2 + T3 = 5.554.525.000 VNĐ Chi phí quản vận hành : 2.1.Chi phí hóa chất Tên hoá chất Đơn giá Thành tiền Số lượng/tháng Đơn vị NaOCl 108 kg 216 Phèn nhôm 9000 kg 2.5 22500 72 kg 116 8352 NaOH 93,6 lít 15 1404 H2SO4 95,76 lít 862 Polymer anion (1000VNĐ) (triệuVNĐ/tháng) Tổng T4 = 33.334.000 VND/tháng 2.2.Chi phi điện Công Tên thiết bị suất kW/h Máy bơm hoá chất Máy thổi khí bể điều hồ Máy thổi khí bể SBR Bơm nước hầm bơm Bơm nước bể điều hoà Thời Số gian lượng hoạt động (h) Điện tiêu thụ Đơn giá (VNĐ/kW) Thành tiền (1000VNĐ /tháng) 0,5 10 12 60 1000 60 7,5 12 180 1000 180 1,5 24 108 1000 108 11 12 264 1000 264 12 144 1000 144 SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Bơm nước vào bể SBR Motor cánh khuấy bể trộn 1,5 24 72 1000 72 0,75 24 36 1000 36 0,37 24 17,76 1000 17,76 3,7 12 88,8 1000 88,8 1,85 12 44,4 1000 44,4 1,85 12 44,4 1000 44,4 0,75 24 18 1000 18 Motor cánh khuấy bể phản ứng Bơm bùn (lắng 1) Bơm bùn (bể SBR) Bơm bùn từ bể chứa bùn đến máy ép bùn Máy ép bùn Tổng chi phí T5 =1.077.360 VND/tháng 2.3.Chi phí cơng nhân vân hành Biên chế Số người Công nhân vận hành Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) 30 Tổng chi phí T6 = 30.000.000 VND/tháng 2.4.Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm: Thay nhớt Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng : T7 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% x 5.554.525.000 = 27.772.625 VNĐ/năm = 2.314.385 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh = T4 + T5 + T6 + T7 = 66.725.745 VNĐ/tháng 3.Khấu hao tài sản lãi suất SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Số tiền vay ngân hàng ban đầu : 5.554.525.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 12 %/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau : Thời Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi suất gian hàng ( triệu kỳ ( triệu ngân hàng (triệu (năm) VNĐ) VNĐ) VNĐ) 5554,53 277,73 666,54 944,27 5276,80 277,73 633,22 910,94 4999,07 277,73 599,89 877,61 4721,35 277,73 566,56 844,29 4443,62 277,73 533,23 810,96 4165,89 277,73 499,91 777,63 3888,17 277,73 466,58 744,31 3610,44 277,73 433,25 710,98 3332,72 277,73 399,93 677,65 10 3054,99 277,73 366,60 644,32 11 2777,26 277,73 333,27 611,00 12 2499,54 277,73 299,94 577,67 13 2221,81 277,73 266,62 544,34 14 1944,08 277,73 233,29 511,02 15 1666,36 277,73 199,96 477,69 16 1388,63 277,73 166,64 444,36 17 1110,91 277,73 133,31 411,03 18 833,18 277,73 99,98 377,71 19 555,45 277,73 66,65 344,38 20 277,73 277,73 33,33 311,05 Trả ngân hàng Tổng Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng : T =12.553.230.000/20/12 = 52.305.125 VNĐ/tháng SVTH: Hoàng Văn Hiệu ( triệu VNĐ) 12.553,23 Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm 4.Giá thành xử cho 1m3 nước thải xử Giá 1m3 nước = T  Tvh 52.305.125  66.725.745   3.300 VNĐ Q *30 1200*30 Vậy : giá thành 1m3 nước xử 3.300 VNĐ B DỰ TỐN CHO PHƯƠNG ÁN 1.Chi phí đầu tư : 1.1.Chi phí xây dựng : Đơn vị tính ( triệu VND ) TT Cơng trình Khối Số Vật tích đặc lượng liệu Đơn Đơn giá Thành tiền vị (triệu/m3) (triệu VNĐ) Hầm bơm 18,05 BTCT m3 90,25 Bể điều hòa 56,8 BTCT m3 284 Bể trộn 150 Inox kg 0,1 15 Bể phản ứng 17,7 BTCT m3 88,5 Bể lắng 43,332 BTCT m3 433,32 Bể UASB 38,325 BTCT m3 383,25 53,125 BTCT m3 265,625 Bể trung gian Bể aerotank 78,75 BTCT m3 393,75 Bể lắng 96,6 BTCT m3 966 10 Bể khử trùng 14,275 BTCT m3 71,375 11 Bể chứa bùn 8,625 BTCT m3 43,125 73,025 m3 3,5 511,75 12 Nhà điều hành Tường gạch TỔNG Tổng cộng : T1 =3.545.945.000 VND SVTH: Hoàng Văn Hiệu 3545,945 Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm 1.2.Chi phí máy móc thiết bị Đơn vị tính (triệu Tên thiết bị Vật Số VND) liệu lượng Đơn Đơn Thành vị giá tiền 1,5 1,5 57 114 50 50 50 100 56 112 Đĩa thổi khí đường kính D = 200 30 0,09 2,7 Cầu thang, sàn công tác thép phủ 20 20 Song chắn rác thô Inox Hầm bơm Máy bơm: Model:KTZ611 Q = 102m3/h, H = 20 m Cánh bơm: Channel Impeller Công suất : 11Kw/ 380V Vật liệu: Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất: Tsurumi Chắn rác tinh Máy lọc rác quay Cheng Delta Inox Bể điều hòa Bơm nước thải: Model: KRS2 – 100, H = 10 m, Q = 90 m3/h Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu : Thân gang, cánh gang công suất : N = kW Hãng sản xuất: Tsurumi Máy thổi khí: Model : RLC – 80, Q = 5,38m3/ph, H = m, N= 7,5kW Hãng sản xuất: máy thổi khí ShowFou – Taiwan SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm epoxy chống gỉ Bể trộn + Bể phản ứng Động (P =0,75 kW, n = 175 vòng/phút) Động (P = 0,37 kW, n = 30 vòng/phút) Bộ điều khiển pH tự động Bơm định lượng dung dịch NaOH Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY Bơm định lượng dung dịch H2SO4 Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY Bơm định lượng dung dịch phèn nhôm Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY 20 40 17 40 25 25 15 30 15 30 15 30 15 30 Bơm định lượng dung dịch Polymer anion Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY Bồn nhựa đựng H2SO4 (V = 0,5 m3) Nhựa 1 Bồn nhựa đựng NaOH (V = 0,5 m3) Nhựa 1 Bồn nhựa đựng phèn nhôm (V = m3) Nhựa Nhựa 1 20 20 20 20 Bồn nhựa đựng Polymer anion (V = 0,5 m3) Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Bể lắng Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Ống lắng trung tâm, D = 550, dày 2mm Inox 7 Máng cưa, dày mm Inox m 3 12 24 Máy bơm bùn: Model : DV 30/550T2, Q = 69 m3/h, H = SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm 5m, N = 3,7kW Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Sealand Bể UASB Máng cưa Inox Tấm chắn khí Inox 24 Tấm hướng dòng Inox 20 40 60 120 81 0,16 12,96 55 110 20 40 20 40 Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Bể Aerotank Máy thổi khí : Model : RSS, Lưu lượng Q : 28 m3/phút, Áp suất: 8000 mmAq công suất : 23 kW Hãng sản xuất: HEYWEL - Đài Loan Đĩa thổi khí đường kính D = 300 Bơm nước thải: Model: DVT 250-4, H = m, Q = 72 m3/h Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu : Thân gang, cánh gang công suất : N = kW Hãng sản xuất: Pentax Máy bơm bùn: Model : KRS, Q = 60 m3/h, H = 10 m, N = kW Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Tsurumi – Nhật Bản Bể lắng Cầu thang, sàn cơng tác thép phủ SVTH: Hồng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm epoxy chống gỉ Ống lắng trung tâm, D = 1600, dày 2mm Inox 24 48 Máng cưa, dày mm Inox m 12 24 25 25 1 15 30 14 28 12 24 máy 400 400 Máy bơm bùn: Model : DV 25/250T2, Q = 12 m3/h, H = 13,6 m, N = 1,85kW Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Sealand Bể khử trùng Bộ điều khiển tự động xác định pH, nhiệt độ đầu Bồn nhựa đựng NaOCl (V = 0,5 m3) Bơm định lượng dung dịch NaOCl Piston, hiệu: OBL Series RBB – ITALY Bể chứa bùn Máy bơm bùn tuần hoàn : Model : 30/550T2, Q = 48 m3/h, H = 9,4 m, N = 3,7 kW Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Sealand Máy bơm bùn dư : Model : 30/550T2, Q = 42 m3/h, H = 11 m, N = 3,7 kW Vật liệu : Thân gang, cánh gang Hãng sản xuất : Sealand Máy ép bùn Model: NBD-M50, độ rộng băng tải 1000 mm, công suất: m3/h, N = ¼ Hp Hãng sản xuất : CHI SHUN – Đài Loan SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Tổng T2 = 1.725.160.000 VND Tổng T1+T2 = 5.271.105.000VND 1.3.Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp Số Phụ kiện Thành tiền Đơn vị Đơn giá 2,5%(T1+T2) 132 2,5%(T1+T2) 132 Chi phí lập quản dự án lần 2,5%(T1+T2) 132 Thiết kế lần 2,5%(T1+T2) 132 Đường nội 50 m2 50 Cây xanh 80 m2 160 Hệ thống PCCC cột 10 40 Hệ thống đèn đường 10 10 100 lượng Hệ thống đường ống ( ống, van thép, PVC) Hệ thống điện ( dây, CB, rơle…) (triệu VNĐ) Tổng T3 = 878.000.000 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: Tđtbđ = T1 + T2 + T3 = 6.149.105.000 VNĐ Chi phí quản vận hành : 2.1.Chi phí hóa chất Tên hoá chất Đơn giá Thành tiền Số lượng/tháng Đơn vị NaOCl 108 kg 216 Phèn nhôm 9000 kg 2.5 22500 72 kg 116 8352 NaOH 93,6 lít 15 1404 H2SO4 95,76 lít 862 Polymer anion (1000VNĐ) (triệuVNĐ/tháng) Tổng T4 = 33.334.000 VND/tháng 2.2.Chi phi điện Tên thiết bị Công Số Thời Điện Đơn giá Thành tiền suất lượng gian (VNĐ/kW) (1000VNĐ SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm kW/h hoạt tiêu thụ /tháng) động (h) Máy bơm hoá chất Máy thổi khí bể điều hồ Máy thổi khí bể Aerotank Bơm nước hầm bơm Bơm nước bể điều hoà 0,5 10 12 60 1000 60 7,5 12 180 1000 180 23 24 1104 1000 1104 11 12 264 1000 264 12 144 1000 144 24 144 1000 144 0,75 24 36 1000 36 0,37 24 17,76 1000 17,76 3,7 12 88,8 1000 88,8 12 120 1000 120 1,85 12 44,4 1000 44,4 1,85 12 44,4 1000 44,4 Bơm nước vào bể Aerotank Motor cánh khuấy bể trộn Motor cánh khuấy bể phản ứng Bơm bùn (lắng 1) Bơm bùn (bể Aerotank) Bơm bùn từ bể lắng Bơm bùn dư từ bể chứa bùn đến máy ép bùn SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm Bơm bùn tuần hoàn từ bể chứa bùn 3,7 12 88,8 1000 88,8 0,75 24 18 1000 18 bể Aerotank Máy ép bùn Tổng chi phí T5 =2.354.160 VND/tháng 2.3.Chi phí cơng nhân vân hành Biên chế Số người Công nhân vận hành Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) 30 Tổng chi phí T6 = 30.000.000 VND/tháng 2.4.Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm: Thay nhớt Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng : T7 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% x 6.149.105.000 = 30.745.525 VNĐ/năm = 2.562.127 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh = T4 + T5 + T6 + T7 = 68.250.287 VNĐ/tháng 3.Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu : 6.149.105.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 12 %/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau : Thời gian vận hành (năm) Tiền vay ngân hàng ( triệu VNĐ) Trả nợ định kỳ ( triệu VNĐ) Tiền trả lãi suất ngân hàng (triệu VNĐ) Trả ngân hàng ( triệu VNĐ) 6149,11 307,46 737,89 1045,35 5841,65 307,46 701,00 1008,45 5534,20 307,46 664,10 971,56 SVTH: Hoàng Văn Hiệu Thiết kế giai đoạn HTXLNT nhà máy bia Sài GònĐăkLăk cơng suất 1200 m3/ngày.đêm 5226,74 307,46 627,21 934,66 4919,29 307,46 590,31 897,77 4611,83 307,46 553,42 860,87 4304,38 307,46 516,53 823,98 3996,92 307,46 479,63 787,09 3689,47 307,46 442,74 750,19 10 3382,01 307,46 405,84 713,30 11 3074,56 307,46 368,95 676,40 12 2767,10 307,46 332,05 639,51 13 2459,65 307,46 295,16 602,61 14 2152,19 307,46 258,26 565,72 15 1844,74 307,46 221,37 528,82 16 1537,28 307,46 184,47 491,93 17 1229,83 307,46 147,58 455,03 18 922,37 307,46 110,68 418,14 19 614,92 307,46 73,79 381,24 20 307,46 307,46 36,90 344,35 Tổng 13.896,98 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng : T =13.896.980.000/20/12 = 57.904.083 VNĐ/tháng Giá thành xử cho 1m3 nước thải xử Giá 1m3 nước = T  Tvh 57.904.083  68.250.287   3.500 VNĐ Q *30 1200*30 Vậy : giá thành 1m3 nước xử 3.500 VNĐ PHỤ LỤC – BẢN VẼ THIẾT KẾ SVTH: Hoàng Văn Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN ĐĂKLĂK TẠI TP.BUÔN MÊ THUỘT CÔNG SUẤT 1200M 3 NGÀY.ĐÊM , THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN ĐĂKLĂK TẠI TP.BUÔN MÊ THUỘT CÔNG SUẤT 1200M 3 NGÀY.ĐÊM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay