THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI GỖ VÀ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX

77 32 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:21

Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI GỖ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX SVTH : ĐOÀN VĂN LÂM MSSV:07127071 Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên Khóa: 2007-2011 TP.HCM, Tháng 07/2011 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI GỖ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX Tác giả ĐỒN VĂN LÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường Giảng viên hướng dẫn Th.S Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Tháng 07 năm 2011 TRƯỜNG ĐH NƠNG LÂM TPHCM Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN Sinh viên thực : ĐOÀN VĂN LÂM Mã số sinh viên : 07127071 Khoa : Môi Trường Tài Nguyên Niên khoá : 2007– 2011 Giảng viên hướng dẫn : ThS HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Tên luận văn : “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI GỖ HỆ THỐNG THƠNG GIĨ CHO NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX”  Ngày bắt đầu thực : 30 tháng 04 năm 2011  Ngày hoàn thành : 30 tháng 06 năm 2011  Ngày bảo vệ luận văn : Tháng 08 năm 2011 Nhiệm vụ khoá luận  Thu thập tài liệu tổng quan quy trình cơng nghệ chế biến gỗ vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh nhà máy  Đề xuấtđồ qui trình cơng nghệ xử bụi gỗ biện pháp thơng gió cho xưởng sản xuất nhà máyTính tốn thiết kế hệ thống xử bụi gỗ cho phân xưởng 1,  Tính tốn thiết kế hệ thống thơng gió cho phân xưởng  Trình bày vẽ thiết kế hệ thống xử bụi gỗ thơng gió Trưởng Khoa TS LÊ QUỐC TUẤN TP.HCM, ngày Giảng viên hướng dẫn ThS HUỲNH NGỌC ANH TUẤN tháng năm 2011 LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập thực khóa luận tơi ln nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, người thân bạn bè quan tổ chức Đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, tất người gia đình ln nguồn động viên, điểm tựa vững chắc, hỗ trợ giúp có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Tơi xin gửi lời biết ơn chân thành đến Th.S Huỳnh Ngọc Anh Tuấn dành nhiều thời gian, tận tình giúp đỡ truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn đến tất thầy cô khoa Môi Trường Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn anh Chinh, Cát, anh Việt anh chị, cô Nhà Máy Tinh Chế Đồ Gỗ Xuất Khẩu Satimex nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập tốt nghiệp Nhà Máy Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lớp DH07MT ủng hộ động viên bốn năm học vừa qua Dù cố gắng q trình thực khóa luận, khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn! Sinh viên: Đoàn Văn Lâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ TỰ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH iix CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2.Mục tiêu đề tài 1.3.Nội dung thực 1.4.Đối tượng phạm vi đề tài 1.5.Phương pháp thực 1.6.Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG II TỔNG QUAN NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX 2.1.Giới thiệu sơ lược nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex 2.1.1.Vị trí địa 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất 2.2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất 2.2.2 Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu, điện 2.2.3 Nhu cầu sử dụng nước 2.2.4 Danh sách máy móc thiết bị 2.3 Các nguồn phát sinh bụi nhà máy CHƯƠNG III.THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI CHO PHÂN XƯỞNG 1, 10 3.1.Phân tích lựa chọn phương án xử 10 3.1.1.Các phương pháp xử bụi 10 3.1.1.1.Lọc bụi theo phương pháp trọng lực 10 3.1.1.2.Lọc bụi theo phương pháp ly tâm - cyclon - chớp - lọc bụi theo quán tính 10 iii 3.1.1.3 Lọc bụi theo phương pháp ẩm 10 3.1.1.4.Lọc bụi tĩnh điện 11 3.1.1.5.Lọc bụi túi vải - màng vải 11 3.1.2.Đề xuất phương án thiết kế 11 3.2.Tính tốn thiết kế hệ thống xử bụi cho xưởng sản xuất 13 3.2.1.Vạch tuyến hệ thống hút sơ đồ không gian hệ thống hút bụi 13 3.2.2.Khảo sát tính lưu lượng chụp hút 13 Cyclone 13 3.2.3.Tính tốn lưu lượng đoạn ống X1 14 3.2.3.1.Lưu lượng tuyến ống phụ X1 14 3.2.3.2.Lưu lượng tuyến ống bất lợi X1 15 3.2.4.Tính tốn khí động hệ thống hút bụi X1 16 3.2.5.Tính tốn thiết bị xử X1 20 3.2.5.1.Tính tốn cyclone 20 3.2.5.2.Đường kính tới hạn hạt bụi theo cơng thức Baturin V.V 1965 22 3.2.5.3.Hiệu lọc theo cỡ hạt 23 3.2.5.4.Hiệu lọc theo khối lượng hệ thống 23 3.2.5.5.Tính chiều cao ống khói phát tán 23 3.2.5.6.Tổn thất áp lực cyclone 25 3.2.6.Chọn quạt gió cho X1 25 3.2.7.Xây dựng vẽ thiết kế X1 27 3.2.8.Tính tốn lưu lượng đoạn ống X2 28 3.2.8.1.Lưu lượng tuyến ống phụ X2 28 3.2.8.2.Lưu lượng tuyến ống bất lợi X2 28 3.2.9.Tính tốn khí động hệ thống hút bụi X2 29 3.2.10.Tính toán thiết bị xử X2 33 3.2.10.1.Tính tốn cyclone 33 3.2.10.2.Đường kính tới hạn hạt bụi theo công thức Baturin V.V 1965 35 3.2.10.3.Hiệu lọc theo cỡ hạt 35 3.2.10.4.Hiệu lọc theo khối lượng hệ thống 37 3.2.10.5.Tính chiều cao ống khói phát tán 37 iv 3.2.10.6.Tổn thất áp lực cyclone 38 3.2.11.Chọn quạt gió cho X2 39 3.2.12.Xây dựng vẽ thiết kế X2 41 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG GIĨ CHO PHÂN XƯỞNG 42 4.1.Tính tốn luồng thổi hệ thống thơng gió 43 4.2.Vạch tuyến hệ thống thổi sơ đồ khơng gian hệ thống thổi khí X3 44 4.3.Tính tốn lưu lượng đoạn ống X3 44 4.3.1.Lưu lượng tuyến ống phụ X3 44 4.3.2.Lưu lượng tuyến ống bất lợi X3 45 4.4.Tính tốn khí động hệ thống thơng gió X3 46 4.4.1.Tính tốn đường kính (mm) vận tốc ( m/s) đoạn ống X3 46 4.4.2.Tính tốn tổn thất áp suất X3 46 4.5.Chọn quạt gió cho X3 49 4.6.Xây dựng vẽ thiết kế X3 (xem phần vẽ) 52 4.7.Thống vật tư thiết bị 52 4.7.1.Hệ thống xử bụi 52 4.7.1.1.Chi tiết vật tư hệ thống hút X1 52 4.7.1.2.Chi tiết vật tư hệ thống hút X2 53 4.7.2.Chi tiết vật tư hệ thống thổi X3 54 CHƯƠNG V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 56 5.1.Kết luận 56 5.2.Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 v DANH MỤC CÁC KÝ TỰ CHỮ VIẾT TẮT ISO : Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ( International Organization for Standardization) EU : Liên minh Châu Âu ( European Union) MDF : Medium Density Fiberboard X1 : Xưởng X2 : Xưởng X3 : Xưởng QCVN : Qui Chuẩn Việt Nam BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh NXB : Nhà xuất vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách máy móc thiết bị sử dụng để sản xuất Bảng 3.1: Phân cấp cỡ hạt bụi 11 Bảng 3.2: Thống lưu lượng thiết bị máy móc 14 Bảng 3.3: Lưu lượng tuyến ống phụ X1 15 Bảng 3.4: Lưu lượng tuyến ống bất lợi X1 15 Bảng 3.5: Thống lưu lượng, đường kính, vận tốc đoạn ống nhánh phụ X1 16 Bảng 3.6: Thống lưu lượng, đường kính,vận tốc đoạn ống nhánh X1 16 Bảng 3.7:  tuyến ống bất lợi ống X1 18 Bảng 3.8:  tuyến ống phụ X1 19 Bảng 3.9: Hiệu lọc theo cỡ hạt    X1 23 Bảng 3.10: Mối liên hệ lưu lượng áp suất X1 26 Bảng 3.11: Các thông số quạt “Xa” 14-46 No6,3 X1 26 Bảng 3.12: Lưu lượng tuyến ống phụ X2 28 Bảng 3.13: Lưu lượng tuyến ống bất lợi X2 28 Bảng 3.14: Thống lưu lượng, đường kính, vận tốc đoạn ống nhánh phụ X2 29 Bảng 3.15: Thống lưu lượng,đường kính,vận tốc đoạn ống nhánh X2 30 Bảng 3.16:  tuyến ống bất lợi ống X2 30 Bảng 3.17:  tuyến ống phụ X2 32 Bảng 3.18: Hiệu lọc theo cỡ hạt    X2 37 Bảng 3.19: Mối liên hệ lưu lượng áp suất X2 39 Bảng 3.20: Các thông số quạt “Xa” 14-46 No8 X2 39 Bảng 4.1: Lưu lượng tuyến ống phụ 1’-11” 45 vii Bảng 4.2: lưu lượng tuyến ống bất lợi từ (1-14) 45 Bảng 4.3: Thống lưu lượng, đường kính, vận tốc đoạn ống nhánh phụ X3 46 Bảng 4.4: Thống lưu lượng, đường kính, vận tốc đoạn ống 46 ống X3 46 Bảng 4.5: Giá trị  (hệ số cản cục bộ) đoạn ống tuyến ống bất lợi X3 47 Bảng 4.6: Giá trị  (hệ số cản cục bộ) đoạn ống tuyến ống phụ X3 48 Bảng 4.7: Mối liên hệ lưu lượng áp suất 50 Bảng 4.8: Thông số kỹ thuật quạt kiểu ”Xa” 4-70 N0 động điện 51 Bảng 4.9: Các thông số cần thiết chọn quạt 52 Bảng 4.10: ống phụ tùng ống nối hệ thống hút X1 52 Bảng 4.11: Thiết bị lọc bụi quạt hệ thống hút X1 53 Bảng 4.12: ống phụ tùng ống nối hệ thống hút X2 53 Bảng 4.13: Thiết bị lọc bụi quạt hệ thống hút X2 54 Bảng 4.14: ống phụ tùng ống nối hệ thống thổi X3 54 viii Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Bảng 4.9: Các thông số cần thiết chọn quạt Công suất Quạt, KW Hệ số K Quạt ly tâm Công suất quạt Quạt trục Hệ số K Quạt trục Quạt ly tâm Quạt ly tâm 0,5 1,5 1,2 2,01  5,0 1,15 1,05 0,51  1,0 1,3 1,15 >5 1,10 1,05 1,01  2,0 1,2 1,10 4.6.Xây dựng vẽ thiết kế X3 (xem phần vẽ)  Sơ đồ không gian hệ thống thông gió  Mặt hệ thống thơng gió  Mặt cắt hệ thống thơng gió  Vì hai hệ thống thơng gió hồn tồn giống nên ta vẽ hệ thống đặc trưng (mặt mặt cắt) Hệ thống hai tương tự hệ thống 4.7.Thống vật tư thiết bị 4.7.1.Hệ thống xử bụi 4.7.1.1.Chi tiết vật tư hệ thống hút X1 Bảng 4.10: ống phụ tùng ống nối hệ thống hút X1 TT Thiết bị Số Đơn lượng vị TT Thiết bị Số Đơn lượng vị Ống dẫn 100 4,5 m 19 Chạc ba 250x100x280 Ống dẫn 150 m 20 Chạc ba 280x100x280 Ống dẫn 180 5,7 m 21 Chạc ba 280x100x315 Ống dẫn 200 2,7 m 22 Chạc ba 315x100x315 Ống dẫn 225 5,8 m 23 Chạc ba 315x100x355 Ống dẫn 250 4,1 m 24 Chạc ba 355x100x355 Ống dẫn 280 5,7 m 25 Chạc ba 355x355x500 SVTH: Đoàn Văn Lâm trang 52 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex TT Thiết bị Số Đơn lượng vị TT Thiết bị Số Đơn lượng vị Ống dẫn 315 11,3 m 26 Chạc ba 500x100x500 Ống dẫn 355 4,5 m 27 Chạc ba 500x355x630 10 Ống dẫn 500 13,5 m 28 Chạc ba 630x355x710 11 Ống dẫn 630 1,5 m 29 Chạc ba 710x100x710 12 38,5 Ống dẫn 710 m 30 Co 90 100 13 Ống dẫn 800 m 31 Co 90 355 14 Chạc ba 100x100x140 32 Co 450 355 15 Chạc ba 140x100x180 33 Co 900 710 16 Chạc ba 180x100x200 34 Co 900 800 17 Chạc ba 200x100x225 35 Chụp hút 100 17 18 Chạc ba 225x100x250 36 Chụp hút 355 Lưu ý: - Hệ thống sử dụng chạc ba 45o, co R = 2D - Ng ồi có thiết bị như: van giảm áp, côn thu trước sau quạt Bảng 4.11: Thiết bị lọc bụi quạt hệ thống hút X1 TT Thiết bị Thông số o Số lượng Quạt “Xa” 14-46 N 6,3 16500m /h; 869,84Pa 2 Cyclone Ц H 15 D = 1,7m Nón che mưa D = 1020mm 4.7.1.2.Chi tiết vật tư hệ thống hút X2 Bảng 4.12: ống phụ tùng ống nối hệ thống hút X2 TT Thiết bị Số Đơn vị TT Thiết bị lượng Số Đơn lượng vị Ống dẫn 100 m 22 Chạc ba 280x100x315 Ống dẫn 140 4,2 m 23 Chạc ba 315x100x315 Ống dẫn 180 5,7 m 24 Chạc ba 315x100x355 Ống dẫn 200 3,3 m 25 Chạc ba 280x100x355 Ống dẫn 225 2,2 m 26 Chạc ba 355x225x355 Ống dẫn 250 2,8 m 27 Chạc ba 355x100x355 SVTH: Đoàn Văn Lâm trang 53 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex TT Thiết bị Số Đơn vị TT Thiết bị lượng Số Đơn lượng vị Ống dẫn 280 5,9 m 28 Chạc ba 355x100x400 Ống dẫn 315 m 29 Chạc ba 400x100x400 Ống dẫn 355 13,4 m 30 Chạc ba 400x200x450 10 Ống dẫn 400 8,2 m 31 Chạc ba 450x200x500 11 Ống dẫn 450 4,4 m 32 Chạc ba 500x100x500 12 Ống dẫn 500 11,8 m 33 Chạc ba 500x200x560 13 Ống dẫn 560 15,5 m 34 Chạc ba 560x100x560 14 Ống dẫn 710 m 35 Co 900 100 15 Chạc ba 100x100x140 36 Co 900 560 16 Chạc ba 140x100x180 37 Co 450 400 17 Chạc ba 180x100x200 38 Co 900 710 18 Chạc ba 200x100x225 39 Chụp hút 100 27 19 Chạc ba 225x100x250 40 Chụp hút 200 20 Chạc ba 250x100x280 41 Chụp hút 225 21 Chạc ba 200x200x280 Lưu ý: - Hệ thống sử dụng chạc ba 45o, co R = 2D - Ng ồi có thiết bị như: van giảm áp, côn thu trước sau quạt Bảng 4.13: Thiết bị lọc bụi quạt hệ thống hút X2 TT Thiết bị Thông số o Số lượng Quạt “Xa” 14-46 N 20500m /h; 1410,78Pa Cyclone Ц H 15 D = 1,3m Nón che mưa D = 780mm 4.7.2.Chi tiết vật tư hệ thống thổi X3 Bảng 4.14: ống phụ tùng ống nối hệ thống thổi X3 TT Thiết bị Số lượng Đơn TT Thiết bị vị Ống dẫn 280 SVTH: Đoàn Văn Lâm 10,8 m Số Đơn vị lượng 15 Chạc ba 500x250x560 trang 54 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex TT Thiết bị Số lượng Đơn TT Thiết bị vị Số Đơn vị lượng Ống dẫn 400 10,8 m 16 Chạc ba 560x250x630 Ống dẫn 500 10,8 m 17 Chạc ba 630x250x710 Ống dẫn 560 10,8 m 18 Chạc ba 710x250x710 Ống dẫn 630 10,8 m 19 Chạc ba 710x250x800 Ống dẫn 710 10,8 m 20 Chạc ba 800x250x800 Ống dẫn 710 10,8 m 21 Chạc ba 800x250x900 Ống dẫn 800 10,8 m 22 Chạc ba 900x250x900 Ống dẫn 800 10,8 m 23 Co 900 280 10 Ống dẫn 900 10,8 m 24 Co 900 900 11 Ống dẫn 900 22 m 25 Co 450 400 12 Ống dẫn 1250 m 26 Co 900 1250 13 Chạc ba 280x250x400 27 Chụp thổi 250 44 14 Chạc ba 400x250x500 28 Quạt thổi SVTH: Đoàn Văn Lâm trang 55 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex CHƯƠNG V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Việc thiết kế hệ thống xử bụi gỗ thơng gió chung cho Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex cần thiết Bụi gỗ không thu gom gây tắc nghẽn máy móc nhiễm mơi trường xung quanh ảnh hưởng đến suất làm việc người lao động Đồng thời với đặc điểm thời tiết thành phố Hồ Chí Minh khu vực miền nam nói riêng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng bức, để cải thiện mơi trường làm việc người lao động tốt việc thiết kế hệ thống thổi khơng khí làm mát cần thiết Do vậy, khóa luận thiết kế cho Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex hệ thống thu gom bụi thơng gió chung đảm bảo khí thải mơi trường khơng khí bên nhà xưởng đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép 5.2.Kiến nghị Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử để có điều chỉnh kịp thời cố xảy Các máy quạt sau thời gian sử dụng nên kiểm tra vô dầu mỡ, kiểm tra đai ốc để đảm bảo hoạt động tốt Phải trang bị cho người lao động thiết bị giảm tiếng ồn phạm vi nhà máy tiếng ồn lớn phát từ thiết bị máy móc gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người lao động Tăng cường tuyên truyền cho người lao động vệ sinh mơi trường an tồn lao động SVTH: Đồn Văn Lâm trang 56 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Thị Hiền (2000), Thiết kế thơng gió công nghiệp, NXB Xây Dựng – Hà Nội Trần Ngọc Chấn (1998), Kỹ thuật thơng gió, NXB Xây Dựng - Hà Nội Trần Ngọc Chấn, Tập : Ơ nhiễm khơng khí tính tốn khuếch tán chất ô nhiễm , NXB Khoa Học Kỹ Thuật Trần Ngọc Chấn, Tập : Cơ học bụi phương pháp xử lí bụi, NXB Khoa Học Kỹ Thuật Trần Ngọc Chấn, Tập : thuyết tính tốn cơng nghệ xử khí độc hại, NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hoàng Kim Cơ (2002) Kỹ thuật lọc bụi làm khí Nhà Xuất Bản Giáo Dục Hồng Kim Cơ (2002) Tính tốn kỹ thuật lọc bụi làm khí Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật TCVN 5937:2005, Tiêu chuẩn chất lượng khơng khí xung quanh SVTH: Đoàn Văn Lâm trang 57 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex PHỤ LỤC Bảng A: bảng tính tốn thủy lực tuyến ống X1 l L d v R Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P ∆Pnâng ∆Pht ống (mm) (m3/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 1800 1335 150 21 0,18 26,97 5,47 4,85 10,32 35,61 48,82 2000 6675 355 0,98 1,5 21,62 1,82 32,43 34,25 43,84 6000 13350 0,96 0,98 0,16 21,85 3,88 3,5 7,38 9,45 3200 0,689 0,96 0,98 1,07 23,74 2,07 25,4 27,47 35,16 20,6 0,751 0,96 0,98 1,07 25,95 3,04 27,77 30,81 39,44 630 18,9 0,477 0,96 0,98 3,91 21,85 0,67 85,43 86,1 110,21 27886 710 19,6 0,44 0,96 0,98 2,04 23,5 7,82 47,94 55,76 71,37 7500 28479 710 20 0,458 0,96 0,98 1,07 24,46 3,23 26,17 29,4 37,63 2400 29072 710 20,4 0,475 0,96 0,98 1,07 25,45 1,07 27,23 25,3 32,38 10 9700 29665 710 20,8 0,493 0,96 0,98 1,07 26,46 4,5 28,31 32,81 42 11 4000 36781 800 0,405 20,3 0,96 0,98 25,2 2,44 1,52 61,49 63,01 80,65 ∆P= 570,74 ∆Pht= 766,16 Đoạn n  3,23 0,96 0,98 18,8 0,968 0,96 500 18,9 0,687 13943 500 19,7 4300 14536 500 1500 21211 18900 SVTH: Đoàn Văn Lâm PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Bảng B: bảng tính tốn thủy lực tuyến ống phụ X1 l L d v R (mm) Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P ∆Pnâng ∆Pht (m /h) (mm) (m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 1’ 4500 593 100 21 0,58 26,97 24,64 4,85 29,49 35,61 73,36 2’ 2200 1186 140 0,98 0,16 28,01 8,2 4,48 12,68 16,23 3’ 5700 1779 0,96 0,98 3,91 23,02 12,87 90,01 102,88 131,69 4’ 2700 2,44 0,96 0,98 2,04 26,97 6,2 55,02 61,22 78,36 5’ 20,7 2,06 0,96 0,98 2,04 26,21 11,24 53,47 64,71 82,83 250 20,2 1,72 0,96 0,98 2,04 24,96 6,63 50,92 57,55 73,66 4151 280 18,8 1,3 0,96 0,98 2,04 21,62 4,4 44,1 48,5 62,08 2100 4744 280 21,4 1,67 0,96 0,98 1,07 28,01 3,3 29,97 33,27 42,59 9’ 7000 5337 315 19 1,15 0,96 0,98 2,04 22,08 7,57 45,04 52,61 67,34 10’ 4300 5930 315 21,2 1,41 0,96 0,98 1,07 27,49 5,7 219,4 35,11 44,94 11’ 1000 6523 355 18,8 0,968 0,96 0,98 2,04 21,62 0,91 44,1 45,01 57,61 12’ 1500 7116 355 20 1,09 0,96 0,98 1,07 24,46 1,54 26,17 27,71 35,47 ∆P= 402,61 ∆Pht= 550,95 Đoạn n  5,82 0,96 0,98 21,4 3,96 0,96 180 19,4 2,4 2372 200 21 5800 2965 225 6’ 4100 3558 7’ 3600 8’ ống SVTH: Đoàn Văn Lâm PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Bảng C: Hiệu lọc theo khối lượng X1 Cỡ hạt bụi  m Thứ tự 60 Tổng 1,0 1,2 11,5 7,2 13,6 15,5 50 100 0,14 0,168 1,61 1,008 1,904 2,17 14 1,48 7,715 30,49 80,585 83,93 100 100 - 0,138 0,155 1,119 0,196 0 1,608 Các đại lượng tính tốn Phân cấp cỡ hạt ban đầu % khối lượng Lượng bụi 1m3 khí thải (g/m3) Hiệu lọc theo cỡ hạt H% lấy theo trung bình cỡ hạt Lượng bụi lại sau qua cyclone SVTH: Đồn Văn Lâm PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Bảng D: bảng tính tốn thủy lực tuyến ống X2 l L d v R Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P ∆Pnâng ∆Pht ống (mm) (m3/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 2000 593 100 21 0,58 26,97 10,95 15,64 26,59 35,61 69,65 3000 1186 140 0,98 0,16 28,01 11,18 4,48 15,66 20,04 2200 1779 0,96 0,98 3,91 23,02 4,97 90,01 94,98 121,57 2300 2,44 0,96 0,98 2,04 26,97 5,28 55,02 60,3 77,18 21,4 1,67 0,96 0,98 0,16 28,01 1,57 4,48 6,05 7,74 315 19 1,15 0,96 0,98 2,04 22,08 1,62 45,04 46,66 59,72 5932 315 21,2 1,41 0,96 0,98 1,07 27,49 3,32 29,41 32,73 41,89 1000 6525 355 18,8 0,968 0,96 0,98 2,04 21,62 0,91 44,1 45,01 57,61 2000 7118 355 20 1,09 0,96 0,98 1,07 24,46 2,05 26,17 28,22 36,12 10 2500 7711 355 21,7 1,27 0,96 0,98 1,07 28,8 2,99 30,82 33,81 43,28 11 1000 8304 400 18,8 0,834 0,96 0,98 2,04 21,62 0,78 44,1 44,88 57,45 12 4400 10676 450 18,8 0,719 0,96 0,98 2,04 21,62 2,98 44,1 47,08 60,26 13 5700 13048 500 18,8 0,631 0,96 0,98 2,04 21,62 3,38 44,1 47,48 60,77 14 3500 13641 500 19,3 0,663 0,96 0,98 1,07 22,78 2,18 24,37 26,55 33,98 15 2600 14234 500 20,2 0,723 0,96 0,98 1,07 24,96 1,77 26,71 28,48 36,45 16 1500 16608 560 18,8 0,547 0,96 0,98 2,04 21,62 0,77 44,1 44,87 57,43 Đoạn n  5,82 0,96 0,98 21,4 3,96 0,96 180 19,4 2,4 2372 200 21 1000 4746 280 1500 5339 2500 SVTH: Đoàn Văn Lâm PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thông gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex l L d v R (mm) (m /h) (mm) (m/s) (Pa/m) 17 2500 17201 560 19,4 18 4800 17794 560 19 6700 18387 20 4000 28173 Đoạn ống Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P ∆Pnâng ∆Pht (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 1,07 23,02 1,37 24,63 26 33,28 0,98 1,07 21,71 2,81 23,23 26,04 33,33 0,96 0,98 1,07 26,21 4,14 28,04 32,18 41,19 0,96 0,98 1,51 23,98 1,69 36,21 37,9 48,51 ∆P= 751,47 ∆Pht= 997,45 n  0,581 0,96 0,98 20,1 0,622 0,96 560 20,7 0,657 710 19,8 0,449 Bảng E: bảng tính tốn thủy lực tuyến ống phụ X2 l L d v R (mm) (m3/h) (mm) (m/s) (Pa/m) 1’ 7000 593 100 21 2’ 1200 1186 140 3’ 3500 1779 4’ 1000 5’ Đoạn Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P ∆Pnâng ∆Pht (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 0,58 26,97 38,33 4,85 43,18 35,61 90,88 0,98 0,16 28,01 4,47 4,48 8,95 11,46 0,96 0,98 3,91 23,02 7,9 90,01 97,91 125,32 2,44 0,96 0,98 2,04 26,97 2,3 55,02 57,32 73,37 20,7 2,06 0,96 0,98 2,04 26,21 4,26 53,47 57,73 73,89 250 20,2 1,72 0,96 0,98 2,04 24,96 4,53 50,92 55,45 70,98 4151 280 18,8 1,3 0,96 0,98 2,04 21,62 3,91 44,1 48,01 61,45 4744 280 21,4 1,67 0,96 0,98 1,07 28,01 2,67 46,78 49,45 63,3 n  5,82 0,96 0,98 21,4 3,96 0,96 180 19,4 2,4 2372 200 21 2200 2965 225 6’ 2800 3558 7’ 3200 8’ 1700 ống SVTH: Đoàn Văn Lâm PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex l L d v R (mm) (m /h) (mm) (m/s) (Pa/m) 9’ 1300 7414 355 20,8 10’ 6600 8007 355 11’ 4700 8600 12’ 1000 13’ 1500 Đoạn ống Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P ∆Pnâng ∆Pht (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 1,11 26,46 1,43 29,37 30,8 39,42 0,98 1,07 29,33 8,07 31,38 39,45 50,5 0,96 0,98 2,04 22,08 3,76 45,04 48,8 62,46 0,965 0,96 0,98 1,07 25,2 0,91 26,96 27,87 35,67 1,1 0,96 0,98 1,07 28,8 1,55 30,82 32,37 41,43 ∆P= 597,29 ∆Pht= 800,13 n  1,17 0,96 0,98 21,9 1,3 0,96 400 19 0,851 9193 400 20,3 9786 400 21,7 Bảng F: Hiệu lọc theo khối lượng X2 Cỡ hạt bụi  m Thứ tự Các đại lượng 60 Tổng 1,0 1,2 11,5 7,2 13,6 15,5 50 100 0,14 0,168 1,61 1,008 1,904 2,17 14 1,45 7,5 29,84 80,24 100 100 100 - 0,138 0,156 1,13 0,199 0 1,623 tính tốn Phân cấp cỡ hạt ban đầu % khối lượng Lượng bụi 1m3 khí thải (g/m ) Hiệu lọc theo cỡ hạt H% lấy theo trung bình cỡ hạt Lượng bụi lại sau qua SVTH: Đồn Văn Lâm PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex cyclone Bảng G: tính tốn áp suất vận chuyển khí ép ống (1-12) hay (1’’-12’’) (thơng gió) l L d v R Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P ống (mm) (m3/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 2700 1413 280 2,2 2,891 0,46 1,94 6,36 2700 2826 400 0,98 2,43 0,4 0,32 0,97 1,29 2700 4239 0,96 0,98 2,2 0,6 0,22 1,32 1,54 2700 0,072 0,96 0,98 2,51 0,4 0,22 1,22 6,3 0,06 0,96 0,98 2,43 0,4 0,18 0,97 1,15 710 0,048 0,96 0,98 2,2 1,6 0,14 3,52 3,66 9891 710 6,9 0,062 0,96 0,98 2,91 1,6 0,19 4,66 4,85 2700 11304 800 6,3 0,06 0,96 0,98 2,43 1,6 0,18 3,89 4,07 2700 12717 800 7,1 0,056 0,96 0,98 3,08 0,9 0,17 2,77 2,94 10 2700 14130 900 6,2 0,038 0,96 0,98 2,35 0,9 0,11 2,12 2,23 11 5,5 15543 900 6,8 0,045 0,96 0,98 2,83 1,1 0,23 3,11 3,34 12 31086 1250 7,1 0,032 0,96 0,98 3,08 0,6 0,12 1,85 1,97 Đoạn n  0,152 0,96 0,98 6,3 0,107 0,96 500 0,074 5652 560 6,4 2700 7065 630 2700 8478 2700 Tổng SVTH: Đoàn Văn Lâm 33,88 PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Bảng H: tính tốn áp suất vận chuyển khí ép ống phụ (1’-11’) hay (1’’’-11’’’) l L d v R (mm) Pđ ∆Pms ∆Pcb ∆P (m /h) (mm) (m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 1’ 2700 1413 280 2,891 2,2 0,46 1,94 6,36 2’ 2700 2826 400 0,98 0,4 2,43 0,32 0,97 1,29 3’ 2700 4239 0,96 0,98 0,6 2,2 0,22 1,32 1,54 4’ 2700 0,072 0,96 0,98 0,4 2,51 0,22 1,22 5’ 6,3 0,06 0,96 0,98 0,4 2,43 0,18 0,97 1,15 710 0,048 0,96 0,98 1,6 2,2 0,14 3,52 3,66 9891 710 6,9 0,062 0,96 0,98 1,6 2,91 0,19 4,66 4,85 2700 11304 800 6,3 0,06 0,96 0,98 1,6 2,43 0,18 3,89 4,07 9’ 2700 12717 800 7,1 0,056 0,96 0,98 0,9 3,08 0,17 2,77 2,94 10’ 2700 14130 900 6,2 0,038 0,96 0,98 0,9 2,35 0,11 2,12 2,23 11’ 5,5 15543 900 6,8 0,045 0,96 0,98 1,1 2,83 0,23 3,11 3,34 Đoạn n  0,152 0,96 0,98 6,3 0,107 0,96 500 0,074 5652 560 6,4 2700 7065 630 6’ 2700 8478 7’ 2700 8’ ống Tổng SVTH: Đoàn Văn Lâm 32,65 PL-1 Thiết kế hệ thống xử bụi gỗ hệ thống thơng gió cho nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex SVTH: Đoàn Văn Lâm PL-1 ... Công Ty Cổ Phần hợp tác quốc tế xuất nhập savimex, xem doanh nghiệp chế biến đồ gỗ lớn Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Có đối tác kinh doanh công ty Maranaka-International, Công Ty Shirai, Công... lệch 5% cần đặt van điều chỉnh Tại nút O: Ta có: P01 = 14,14 (pa) P01a = 20,1 P11  (pa) P0 1 P0 1a 14,14  20,1   0, 42 > 5% P0 1 14,14 (pa) Kết luận: nút O cần đặt van điều chỉnh... 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển  Lịch sử hình thành: Xuất phát từ tình hình sản xuất kinh doanh Công Ty Savimex ngày rộng phát triển, theo đề nghị trưởng phòng hành chính, giám đốc cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI GỖ VÀ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI GỖ VÀ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay